Smútočné oznámenia

Augustín Jaroslav vo veku  60 rokov

naposledy bytom Častkovce č.d. 377.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 02.11.2016,

o 15.00 hodine v kostole a  na cintoríne v Častkovciach.

Makarová Františka vo veku  69 rokov

naposledy bytom Častkovce č.d. 11.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 02.11.2016,

o 13.00 hodine v kostole a  na cintoríne v Častkovciach.

 Torák Michal  vo veku 67 rokov

naposledy bytom Častkovce č.d. 111.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 27.10.2016,

o 15.00 hodine v kostole a  na cintoríne v Podolí.

 Savarová Marta  vo veku nedožitých  73 rokov

naposledy bytom Častkovce č.d. 290.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 12.10.2016,

o 15.00 hodine v kostole a  na cintoríne v Podolí.

 

Madrová Júlia vo veku  86 rokov

naposledy bytom Častkovce č.d. 41.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 10.10.2016,

o 15.00 hodine v kostole a  na cintoríne v Podolí.

 

Štefánia Piscová vo veku  86 rokov

naposledy bytom Častkovce č.d. 213.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 28.09.2016,

o 15.00 hodine v kostole a  na cintoríne v Podolí.

                                                                

Františka Halienková vo veku nedožitých  91 rokov

naposledy bytom Častkovce č.d.188.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 03.08.2016,

o 15.00 hodine v kostole a  na cintoríne v Častkovciach.

  

Rudolf Mrekaj vo veku nedožitých 80 rokov

naposledy bytom Častkovce č.d. 44.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 30.03.2016,

o 14.30 hodine v kostole a  na cintoríne v Podolí.

 

 

 

Milan Kičín vo veku 68 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 383.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 29.03.2016,

o 15.30 hodine v kostole a na cintoríne v Podolí.

 

 

Mária Ondrejková vo veku 87 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 96.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 27.05.2015,

o 15.30 hodine v kostole a na cintoríne v Podolí.

 

 

Kamil Hladký vo veku 84 rokov,

 

naposledy bytom Častkovce č.d. 291.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 23.05.2015,

o 15.00 hodine v kostole a na cintoríne v Častkovciach.

 

Veronika Ondrejková vo veku 85 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 274.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 19.01.2015,

o 14.30 hodine v kostole a na cintoríne v Podolí.

 

Miroslav Jankech vo veku 62 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 439.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 08.01.2015,

o 15.00 hodine v kostole v Častkovciach.

 

Jozef Halienka vo veku 81 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 271.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 05.12.2014,

o 14.00 hodine v kostole a na cintoríne v Častkovciach.

 
 

Michal Čechvala vo veku 85 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 29.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 09.07.2014,

o 16.00 hodine v kostole a na cintoríne v Častkovciach.

 

Jozef Palcút vo veku 92 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 34.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 07.07.2014,

o 16.00 hodine v kostole a na cintoríne v Častkovciach.

 

Jozef Líška vo veku 84 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 201.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 28.06.2014,

o 16.00 hodine v kostole a na cintoríne v Častkovciach.

 

Marta Toráčová vo veku 61 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 167.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 05.06.2014,

o 16.30 hodine v kostole a na cintoríne v Častkovciach.

 

Anna Čechvalová vo veku 86 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 2.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 30.05.2014,

o 16.30 hodine v kostole v Podolí.

 

Jozef Barančík vo veku 57 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 113.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 03.06.2014,

o 14.30 hodine na cintoríne v Častkovciach.

 

Peter Moravčík vo veku 56 rokov,

bývalý spoluobčan Častkoviec, č.d. 175.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 28.05.2014,

o 14.00 hodine v dome smútku NMnV.

 

 

Michal Šagát vo veku 80 rokov,

naposledy bytom Častkovce č.d. 193. 

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 21.02.2014,

 t.j. v piatok o 15.00 hod. v kostole v Častkovciach a 

o 15.30 hod. v  Dome smútku na cintoríne v Častkovciach.