Novinky

ZSE Energia, a.s.

            

ZSE Energia, a.s. • Čulenova 6 • 816 47 Bratislava

  OZNAM

 

Vážení spoluobčania v období od     ...2.6.........2016 do    ..10.6.....2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 18:00 hod., budú v našej obci pracovať pracovníci Západoslovenskej energetiky. Náplňou práce je riešenie optimalizácie dodávky energií a nákladov na domácnosť. Pracovník nevyberá žiadne poplatky a je riadne poverený vykonávať túto činnosť. Pracovníci Západoslovenskej energetiky budú riadne označení pracovným preukazom.

Ak uvažujete nad fotovoltickými panelmi, solárnymi kolektormi alebo tepelným čerpadlom pre váš dom s využitím finančného príspevku,  poradia Vám a vybavia všetko za vás.

V prípade záujmu o finančný príspevok kontaktujte pracovníka Západoslovenskej Energetiky na 0850 70 07 70.

Zákaznícka linka: 0850 111 555

Za Západoslovenskú energetiku:

 

Meno a Priezvisko:

Funkcia: Zmluvný predajca ZSE Energia, a.s.,

pracovné označenie:

tel. kontakt:

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

Poštová adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1,

kontakt@zse.sk,  www.zse.sk,

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. účtu: 2649000047/1100,

IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3978/B

WESTERN RÓDEO SHOW BANÁT ČASTKOVCE

RANCH BANÁT

v spolupráci s obcou Častkovce ,

Vás pozýva na siedmy ročník

WESTERN RÓDEO SHOW,

ktorá sa uskutoční  dňa : 11.06.2016

Program :

10,00 hod – Drezúrne disciplíny

13,30 hod- Slávnostný nástup

  • Rýchlostné disciplíny
  • Ukážky práce s dobytkom

18,00 hod – Country bál –  hrajú CONTRY KRAVY

Pre deti bude trampolína, skákajúci hrad a iné hry

Občerstvenie zabezpečené !

Vstupné 1-€

Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.

Trenčianske vodárne a kanalizácie ,a.s.

oznamujú občanom, že sa uskutočnuje

oprava na vodovode v Čachticiach,

z toho dôvodu je slabý tlak vody v obci.

 

Prevádzka pošty Častkovce

Pošta Častkovce oznamuje, že dňa 20.05.2016 t. j .

v piatok z prevádzkových príčin

otvorená  od 13,00-14,30 hod.

Najbližšia otvorená pošta Podolie

od 08,00- 16,00 hod.

 

Prevádzka pošty Častkovce

Pošta Častkovce oznamuje, že dňa 13.05.2016 t. j .

v piatok z prevádzkových príčin

otvorená  od 13,00-14,30 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Prevádzka pošty Častkovce

Pošta Častkovce oznamuje, že dňa 11.04.2016 t. j .

v pondelok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00-09,30 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám,že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach

distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny dňa. 14.04. 2016

a to nasledovne  :

v čase od 08:00 do 10:00 hodiny

a to nasledovne FIKT ZSE 2  č.100,102,104,106,107/VE,109,84,85,86,87,

88,89,90,93,95,96,98

HLAVNÁ č.103

RYBNÍK č. 243,243/TS,244,245,246,249,250,251,253,254,255,

257,258,259,260,262,263,264,264/ZA,265,266,268,269,271,

272,273,274,275,277,278,279,280,281,282,284,285,286,287,

289,289/VE,290,291,292,293,294,295,297,298,299,300,301,

302,333,334,334/VE,336,336/PRI,336/VE,336/ZA,337,338,339,

340,341,342,343,346,347,348,349,351,423

v čase od 10:00 do 12:00 hodiny

a to nasledovne HLAVNÁ  č.224/ZA

v čase od 12:30 do 14:30 hodiny

a to nasledovne DRIENKA č.223,233/ZA,234,236,237,237/ZA

FIKT ZSE 2 č.318

RYBNÍK č.304,305,306,306/VE,309/VE,310,311,312,313,314,315,

316,317,318,318/TS,319,320,321,323,324,325,326,327/VE,

329/VE,332,332/VE,415

 

Zápis do 1. triedy ZŠ Častkovce

Základná škola s materskou školou Častkovce pozýva rodičov a deti narodené

od 1.septembra 2009 do 31.augusta 2010, na slávnostný zápis do 1.triedy ZŠ,

ktorý sa bude konať dňa 4. apríla 2016, od 14,00 hod.

do 17,00 hod. v priestoroch základnej školy.

Priniesť so sebou rodný list dieťaťa.

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že dňa 30.03.2016 v čase od 08:00 do 11:00 hodiny z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny.