Novinky

Zápis do 1. triedy ZŠ Častkovce

Základná škola s materskou školou Častkovce pozýva rodičov a deti narodené

od 1.septembra 2009 do 31.augusta 2010, na slávnostný zápis do 1.triedy ZŠ,

ktorý sa bude konať dňa 4. apríla 2016, od 14,00 hod.

do 17,00 hod. v priestoroch základnej školy.

Priniesť so sebou rodný list dieťaťa.

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že dňa 30.03.2016 v čase od 08:00 do 11:00 hodiny z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny.

Odstávka vody

Oznamujeme Vám, že dňa 25.02.2016 v čase od 08:00 do 14:00 hodiny bude odstavená dodávka vody v našej obci.

Voľby 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

obec@castkovce.eu

Mikuláš

Tak ako každý rok, tak i tento k nám opäť zavíta Mikuláš so svojimi pomocníkmi.

Slávnostné privítanie bude 05.12.2015 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Častkovciach.

Tešíme sa na vás!

Lekárska starostlivosť

Na Obecnom úrade v Častkovciach- v zdravotnom stredisku bude každú stredu o 13.00 hod. ordinovať MUDr. Zuzana Durdíková.