Novinky

Mikuláš 2016

02.12.2016 11:53

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame so svojimi detičkami na slávnostné privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2016 o 16:30 hodine v miestnom kultúrnom dome.

Prerušenie distribúcie elektriny

11.10.2016 07:54

Západoslovenská distribučná, a .s. oznamujem, že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny dňa :   27.10. 2016 , 28.10.2016,31.10.2016,03.11.2016,09.11.2016,11.11.2016

a to nasledovne  :

v čase od 08:00 do 16:00 hodiny

HLAVNÁ č.224 /ZA

 

PET fľaše -separovanie

06.10.2016 08:18

 

Vážení občania !

Obecný úrad Vás vyzýva k separovaniu odpadu do vriec na PET fľaše kde  patria  plastové fľaše farebné a biele, ktoré
pred ich vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím, stlačením.

Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad..

Ak pracovníci obce zistia, že sa tam nenachádzajú len PET fľaše, nebudú Vám vrecia prevzaté.

Prevádzka pošty Častkovce

23.09.2016 08:08

Pošta Častkovce

oznamuje, že dňa 26.09.2016

t. j . v pondelok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00- 11,00 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Odpis vody

19.09.2016 12:47

Vážení občania,

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú, že v dňoch 20. a 21.09.2016 budú pracovníci TVK a.s. vykonávať v našej obci odpis vody. Preto Vás žiadame, aby ste im umožnili prístup k vodomerom.

Vývoz komunálneho odpadu

12.09.2016 10:11

 Vážení občania,

dňa  15.9.2016 t. j. vo štvrtok,  sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Vývoz sa uskutoční podľa plánovaného harmonogramu vývozu.

 


 

Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

09.09.2016 09:26

Oznámenie poberateľom prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom - oddelenie štátnych sociálnych dávok oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa,
aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, na školský rok 2016/2017 predložili osobne alebo zaslali poštou na ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom – oddelenie  hmotnej núdze náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom, do 07.10.2016.

Tlačivá „potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy“ na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa získate :

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia do 07.10.2016 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny týmto občanom prídavok na dieťa (príplatok k prídavku na dieťa) od 1.9.2016 zastaví.                                                                                                                                                                             

Identifikácia a registrácia koňovitých zvierat

07.09.2016 14:37

   Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že v súvislosti  s Vyhláškou č. 16/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 13. januára 2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat, je každý držiteľ koňovitých zvierat (aj jedného kusa) povinný zaregistrovať chov koňovitých zvierat na tlačive registrácie chovu  (ktorého vzor si možno stiahnuť na internete plemenárskych služieb SR alebo osobne vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v NMnV.

Na základe schváleného tlačiva Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou centrálna evidencia hospodárskych zvierat pridelí každému žiadateľovi registračné číslo farmy.

Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa zabezpečí držiteľ do 14 dní od vydania pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa (vzor hlásenia je uvedený na plemenárskej stránke) zaslaním tohoto hlásenia do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
 

 

Prevádzka pošty Častkovce

02.09.2016 08:32

Pošta Častkovce

oznamuje, že dňa 05.09.2016

t. j . v pondelok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00- 9,00 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Vývoz komunálneho odpadu

30.08.2016 13:07

Vážení občania,

dňa  1.9.2016 t. j. vo štvrtok,  sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Vývoz sa uskutoční podľa plánovaného harmonogramu vývozu.

 

<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>