Novinky

Identifikácia a registrácia koňovitých zvierat

07.09.2016 14:37

   Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že v súvislosti  s Vyhláškou č. 16/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 13. januára 2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat, je každý držiteľ koňovitých zvierat (aj jedného kusa) povinný zaregistrovať chov koňovitých zvierat na tlačive registrácie chovu  (ktorého vzor si možno stiahnuť na internete plemenárskych služieb SR alebo osobne vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v NMnV.

Na základe schváleného tlačiva Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou centrálna evidencia hospodárskych zvierat pridelí každému žiadateľovi registračné číslo farmy.

Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa zabezpečí držiteľ do 14 dní od vydania pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa (vzor hlásenia je uvedený na plemenárskej stránke) zaslaním tohoto hlásenia do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
 

 

Prevádzka pošty Častkovce

02.09.2016 08:32

Pošta Častkovce

oznamuje, že dňa 05.09.2016

t. j . v pondelok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00- 9,00 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Vývoz komunálneho odpadu

30.08.2016 13:07

Vážení občania,

dňa  1.9.2016 t. j. vo štvrtok,  sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Vývoz sa uskutoční podľa plánovaného harmonogramu vývozu.

 

Hody 2016

25.08.2016 09:48

Upchaté potrubie- výzva pre občanov

02.08.2016 12:00

Vážení občania

Obecný úrad Častkovce upozorňuje občanov,

aby nehádzali do kanalizácie nečistoty ,

ktoré tam nepatria napríklad rôzne handry, plasty,

veľké predmet upchávajúce potrubia.                                                                                                                

Tým sa   zvyšujú náklady na údržbu a prevádzku čističky .

Po zistení vinníka bude obec finančné prostriedky vymáhať

od danej osoby, ktorá spôsobila upchatie kanalizácie. 

Policajný zbor Slovenej republiky

02.08.2016 09:32

Polícia opakovane upozňuje občanov :

SENIORI  POZOR -nestante sa obeťou

zlodejov a podvodníkov

pri komunikácii s cudzími osobami buďte opatrní !

/ viď .príloha/

Seniori 2016 plagat -.pdf (818063)

Seniori 2016 skladacka -.pdf (1115035)

 

 

Prevádzka pošty Častkovce

18.07.2016 13:55

Pošta Častkovce

oznamuje, že dňa 19.07.2016

t. j . v utorok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00-10,30 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Cyklistická návšteva z TSK

14.07.2016 12:16

Dnes poctil obec Častkovce cyklistickou návštevou pán predseda TSK Jaroslav Baška s jeho kolegami. Pridal sa k nim aj náš pán starosta.

 

SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/b,825 11 Bratislava

08.07.2016 12:04

Spoločnosť SPP - distríbúcia a.s , informuje

o legislatívnej zmene -novele trestného zákona,

ktorá nadobúda účinnosť 1.júla 2016/viď.príloha listu/

LIST_spp.pdf (281845)

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.- oznam

29.06.2016 10:42

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

oznamujú občanom, že dňa 30.06.2016 t.j. štvrtok

v čase od 8,00- hod. do 12,00-hod.

bude odstávka dodávky pitnej vody

z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode

 

<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>