Novinky

Pomoc občanov pri odhalení páchateľa

13.03.2017 07:06

Vážení občania, nakoľko dochádza k ničeniu obecného majetku a ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia občanov na spojovacích chodníkoch Častkovce-Podolie a Častkovce-Čachtice spôsobom, že neznáma osoba rozhŕňa kamene z priestoru medzi komunikáciou a chodníkmi na spojovací chodník, vedenie obce Vás žiada o súčinnosť pri odhalení páchateľa. Ak má niektorý z Vás vedomosť o tom, kto tento priestupok pácha, prosíme o jeho nahlásenie obecnému úradu.

Prerušenie distribúcie elektriny

07.03.2017 07:14

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 17.marca 2017 od 11:30 do 13:30 hod. bez dodávky elektrickej energie Hradská vrátane bytoviek, nového sídliska a sídliska pri pálenici. Dňa 22. marca 2017 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude bez dodávky elektrickej energie celá obec.

Zberný dvor Častkovce

25.01.2017 10:18

Publicita_Zberný_dvor.pdf (389989)

Odpis vody

03.01.2017 14:33

 

Vážení občania,

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú, že v dňoch 4. a 5.1.2017 budú pracovníci TVK a.s. vykonávať v našej obci odpis vody. Preto Vás žiadame, aby ste im umožnili prístup k vodomerom.

ZMENA vývozu komunálneho odpadu od 1.1.2017

02.01.2017 10:21

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 01.01.2017 dochádza k zmene vývozu komunálneho odpadu. Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční každú druhú stredu. Najbližší zber komunálneho odpadu bude túto stredu t.j. 04.01.2017.

 

Vianočný pozdrav

23.12.2016 07:29

Vianočný punč

07.12.2016 12:49

Milí spoluobčania, pri príležitosti blížiaciach sa vianočných sviatkov Vás čo najsrdečnejšie pozývame na "Vianočný punč starostu obce", ktorý sa bude podávať v sobotu, 17.12.2016 o 15:00 hod. v priestoroch obecnej tržnice. Príďte si vychutnať pohodovú vianočnú atmosféru v kruhu priateľov a známych. Pripravený bude pre Vás vianočný punč, varené vínko, čaj, koláčiky, chlieb s masťou, kačacím tukom a samozrejme nebude chýbať chutný gulášik a vianočná kapustnica. Tešíme sa na Vás!

Mikuláš 2016

02.12.2016 11:53

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame so svojimi detičkami na slávnostné privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2016 o 16:30 hodine v miestnom kultúrnom dome.

Prerušenie distribúcie elektriny

11.10.2016 07:54

Západoslovenská distribučná, a .s. oznamujem, že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny dňa :   27.10. 2016 , 28.10.2016,31.10.2016,03.11.2016,09.11.2016,11.11.2016

a to nasledovne  :

v čase od 08:00 do 16:00 hodiny

HLAVNÁ č.224 /ZA

 

PET fľaše -separovanie

06.10.2016 08:18

 

Vážení občania !

Obecný úrad Vás vyzýva k separovaniu odpadu do vriec na PET fľaše kde  patria  plastové fľaše farebné a biele, ktoré
pred ich vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím, stlačením.

Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad..

Ak pracovníci obce zistia, že sa tam nenachádzajú len PET fľaše, nebudú Vám vrecia prevzaté.

<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>