Prišla jeseň, jeseň života. Nech je krásna, pokojná a slnečná. Nech je popretkávaná pevným zdravím, silami žiť plnohodnotný život, radosťou a potešením z Vašich najbližších...
 
Pred ich životnými skúsenosťami a múdrosťou, pred ich vierou a trpezlivosťou prijať každú bolesť i utrpenie skladáme svoju úctu a všetkým jubilantom želáme dobré zdravie, Božie požehnanie, porozumenie v rodine i medzi spoluobčanmi.