Jubilanti 2014

85 rokov
 
27.12.2014- p. Štefánia Piscová, č.d. 213
 
80 rokov
 
17.11.2014- p. Mária Masárová, č.d. 211
 
                                                
91 rokov
 
31.07.2014- p. Margita Ondrejková, č.d. 156
 
 
85 rokov
 
21.06.2014- p. Viktor Fogaš, č.d. 206
 
 
 
85 rokov 
 
19.05.2014p. Ján Bublavý, č.d. 270