Jubilanti 2015

80 rokov
 
14.01.2015- p. Štefánia Hladká, č.d. 173