Jubilanti 2016

80 ROKOV

03.08.2016  p. Hladká Irena, č. d.160

 

 

93 ROKOV

31.07.2016  p.Ondrejková Margita , č. d. 156

 

 

85 ROKOV

03.05.2016  Ing.Bartoš Eduard , č. d. 349

 

 

 

80 ROKOV

09.04.2016  p. Rákayová  Mária , č. d. 93

 

80 ROKOV

25.03.2016  p. Makarová Mária , č.d.209

 

 

Obec Častkovce Vám všetkým, ktorí sa v roku 2016 dožívate životných jubileí  srdečne blahoželá a praje veľa zdravia , šťastia     a Božieho požehnania!

Svoje životné jubileum v roku 2016 oslávia :

80 rokov :

Hladká Mária

Makarová Mária

Rákayová Mária

Hladká Irena

85 rokov :

Bartoš Eduard

93 rokov:

Ondrejková Margita