Hody 2017

30.10.2017 09:13

Tradične sa v našej obci konajú hodové slávnosti. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sa v dňoch 16. a 17. septembra pri tejto príležitosti stretli rodiny, priatelia a mnohí významní hostia. Pri ich otvorení všetkých milo prekvapil pán starosta spolu s pani manželkou, ktorí hostí srdečne privítali v ľudových krojoch.

Program sobotného dopoludnia začal kolaudáciou komunikácie a chodníkov II. ulice v novej lokalite IBV. Červenú pásku slávnostne prestrihol za prítomnosti hostí poslanec NR SR  PaedDr. Pavol Goga, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor Nového Mesta na Váhom Ing. Jozef Trstenský, konateľ spoločnosti VIA-KOM Igor Lalo a náš pán starosta Mgr. Dušan Bublavý. Súčasťou prehliadky novovybudovanej občianskej vybavenosti v obci boli okrem iného aj novopostavené potraviny p.Pavla Táborského. Druhú pásku pri zrekonštruovanej zvonici slávnostne prestrihol pán starosta spolu s hosťami, ktorý sa na jej rekonštrukcii podieľali. Hodová hostina pokračovala v kultúrnom dome, kde sa ku prítomným pripojili významní hostia - predseda vlády SR Doc. JUDr. Robert Fico, CSc., poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Počas hodovej soboty sa parkom niesli pre stovky návštevníkov známe melódie slovenských skupín-Iné Kafe, Kmeťoband-Igor Kmeťo st., Madial Banana, Janko Lehotský a Modus Memory, Smola a Hrušký a iné... Nezabudlo sa ani na najmenších, pre ktorých boli pripravené skákacie atrakcie.

Hodovú nedeľu zahájila v miestnom Rímskokatolíckom kostole slávnostná svätá omša. V poobedňajších hodinách sa v kultúrnom dome predstavila hudobná skupina KASANKA a hudobná skupina AT BAND TV Šláger, ktorí sa postarali o výbornú zábavu. Počasie žiaľ neprialo našim futbalistom. Plánovaný futbalový zápas 4.liga Severozápad OK Častkovce - ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske sa z dôvodu výdatného dažďa musel preložiť.

Veľké poďakovanie patrí Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorý prispel na tohtoročné hody finančnou čiastkou 1500 eur.

Akciu podporili: