HODY 2019

Oznamujeme, že z technických príčin je začiatok koncertov posunutý o 1 hodinu neskôr.