Prerušenie distribúcie elektriny 11.7.2024-oboznámenie verejnosti