Prerušenie distribúcie elektriny

01.04.2016 08:35

Oznamujeme Vám,že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach

distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny dňa. 14.04. 2016

a to nasledovne  :

v čase od 08:00 do 10:00 hodiny

a to nasledovne FIKT ZSE 2  č.100,102,104,106,107/VE,109,84,85,86,87,

88,89,90,93,95,96,98

HLAVNÁ č.103

RYBNÍK č. 243,243/TS,244,245,246,249,250,251,253,254,255,

257,258,259,260,262,263,264,264/ZA,265,266,268,269,271,

272,273,274,275,277,278,279,280,281,282,284,285,286,287,

289,289/VE,290,291,292,293,294,295,297,298,299,300,301,

302,333,334,334/VE,336,336/PRI,336/VE,336/ZA,337,338,339,

340,341,342,343,346,347,348,349,351,423

v čase od 10:00 do 12:00 hodiny

a to nasledovne HLAVNÁ  č.224/ZA

v čase od 12:30 do 14:30 hodiny

a to nasledovne DRIENKA č.223,233/ZA,234,236,237,237/ZA

FIKT ZSE 2 č.318

RYBNÍK č.304,305,306,306/VE,309/VE,310,311,312,313,314,315,

316,317,318,318/TS,319,320,321,323,324,325,326,327/VE,

329/VE,332,332/VE,415