Slávnosť uvítania detí do života

Jednou z akcií, ktoré sa konajú v našej obci je aj Uvítanie detí do života. Pozvaní boli rodičia so svojimi deťmi. Pán starosta poprial deťom a ich rodičom všetko len to najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy obce Častkovce a prevzali od pána starostu vecné darčeky.

Uplynie ešte veľa času, kým títo drobčekovia pochopia význam ľudských slov, kým pochopia čo je to láska, ale i bolesť a sklamanie. Ale už teraz dokážu čítať v matkinej dlani nehu a lásku, z dlaní otca istotu a pokoj. A my im už dnes, hoci o tom nevedia, dávame do daru kúsok domova, miesto, kde budú žiť, našu dedinku Častkovce, kde už navždy budú mať svoje korene.
1.JPG (435,8 kB)

2.JPG (409,4 kB)
3.JPG (450,6 kB)

4.JPG (435,3 kB)
5.JPG (465,4 kB)

6.JPG (438,8 kB)
7.JPG (910,2 kB)
8.JPG (425,4 kB)
9.JPG (442 kB)