Slávnostné odovzdanie 26 obecných bytov

Dňa 17.09.2011 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdanie 26 obecných bytov. Pri tejto príležitosti nás svojou návštevou poctil podpredseda NR SR doc. JUDr. Róbert Fico, CSc a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška.