Stretnutie dôchodcov 2013

05.11.2013 09:40

V obci Častkovce pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa konalo dňa 30. októbra 2013 "Posedenie dôchodcov". O príjemnú atmosféru bolo postarané občerstvením a programom. Otvorenie vykonal starosta obce Mgr. Dušan Bublavý, ktorý sa k prítomným prihovoril milým slovom a poprial im ďalšie roky plné zdravia, na spríjemnenie zahrala dychová hudba Lieskované, bohatý program si pripravili aj naši najmenší občania žiaci Základnej školy s materskou školou v Častkovciach.