Súťaže ZŠ s MŠ

23.06.2022 16:26

V školskom roku 2021/2022 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Ypsilon, ktorá bola zameraná na slovenský jazyk a žiaci si preskúšali svoje znalosti z gramatiky a literatúry. Súťaže sa zúčastnili títo žiaci:

2. ročník:

Viktória Masárová, Hanka Zemanová, Richard Blaho

3.ročník:

Ria Kirchnerová, Alexandra Plichtová, Lukáš Trokan, David Drímaj, Lucas Horváth

4. ročník

Nelly Ondrejková, Filip Turkovič, Bibiana Čavojská, Ella Miklovičová, Viktoria Švecová

Zároveň sa naša škola umiestnila na 9. mieste spomedzi všetkých škôl, ktoré sa do súťaže zapojili.

V apríli 2022 sa žiaci zúčastnili matematickej súťaže Klokan, kde si mohli preveriť svoje vedomosti z matematiky a logiky. Súťaže sa zúčastnili títo žiaci:

1.ročník:

Simona Plichtová, Samuel Horváth, Daniela Draškovičová, Miroslav Šándor

2. ročník:

Viktória Masárová, Gregor Halan, Viktória Anna Macová, Richard Blaho, Hanka Zemanová

3. ročník:

Alexandra Plichtová, Ria Kirchnerová, Lucas Horváth, Matej Jambor, David Drímaj, Lukáš Trokan, Sofia Szász

4. ročník:

Viktoria Švecová, Nelly Ondrejková, Jakub Kosa, Filip Turkovič, Bibiana Čavojská.

Úspešnými riešiteľmi Klokana sa stali: 1. ročník- Amélia Peťkovská, Pavol Peťovský, 2. ročník- Alex Dendis a 3. ročník- Ariana Peťkovská.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa elánu do ďalšieho súťaženia v školskom roku 2022/2023.