Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.

Trenčianske vodárne a kanalizácie ,a.s.

oznamujú občanom, že sa uskutočnuje

oprava na vodovode v Čachticiach,

z toho dôvodu je slabý tlak vody v obci.