Uvítanie detí do života

26.11.2016 10:30

Dieťa...Jeho príchod je veľmi dôležitou udalosťou pre rodinu, ale i pre celú našu spoločnosť. Vítanie do života je obrad nanajvýš radostný, je to sviatočná a nevšedná chvíľa, keď si držíte svoje dieťatko na rukách alebo stojí po Vašom boku, dostáva meno, na ktorom sa spoločne dohodli rodičia ešte pred jeho narodením. Je pýchou rodičov a to šťastie je viditeľné. Dňa 26.11.2016 o 10:30 hodine vo veľkej sále miestneho kultúrneho domu privítal pán starosta medzi občanov obce Častkovce 43 detí. Poprial im do života veľa zdravia, radosti, lásky, rodinnej pohody a rodičom veľa trpezlivosti, ktorú budú určite pri ich výchove potrebovať.