Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Častkovce