Veterinárna ambulancia MVDr.Branislav Klein

Veterinárna ambulancia ,

oznamuje, že dňa : 10.06.2016 t.j. v piatok, oproti ZŠ Častkovce

v čase od 18,00 hod. do 19,00 hod. uskutoční očkovanie psov

proti besnote, poplatok 5,00 -€