Výberové konanie na projekčné práce

Obec Častkovce vyhlásila výberové konanie na predloženie cenovej ponuky na projekt pre územné rozhodnutie pre stavbu "Technická infraštruktúra pre stavu "Lokalita A"-2. etapa".  Ďalšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade.