Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav