Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

19.08.2021 11:19

V najbližších dňoch budú v našej obci do každej domácnosti dodané malé kybliky s vekom, ktoré budú slúžiť na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Občania po ich naplnení môžu vysypať tieto nádoby do označených zberných kontajnerov v obci umiestnených od 15.09.2021 pri bytovke s.č. 440,442,551,557, rodinnom dome s.č. 133 a pri SAJA bare. Medzi tento odpad patrí: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo,...