Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov projektu pozemkových úprav v k.ú. Častkovce-verejná vyhláška