Služby obce

            Každá druhá streda                                                      Posledný utorok
                   v mesiaci-                                                                     v mesiaci-
              vývoz smetí.                                               zber plastových fliaš.
                                                                    
Cintorín obce: