Odoslané faktúry HČ

Číslo
faktúry
Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
507/
2017
03.11.
2017
fekál tržby Rudolf Holík   do 14 dní 22,30
506/
2017
02.10.
2017
fekál tržby Mária Vozárová   do 14 dní 40,00
505/
2017
06.09.
2017
multicara tržby Kamil Kuruc   do 14 dní 400,00
504/
2017
26.05.
2017
multicara tržby PaeDr.Jana Vaszarabova   do 14 dní 35,00
503/
2017
06.04.
2017
fekál tržby Ing. Anna Ondrejková   do 14 dní 40,00
502/
2017
20.03.
2017
multicara tržby PaeDr.Jana Vaszarabova   do 14 dní 25,00
501/
2017
02.03.
2017
multicara tržby PaeDr.Jana Vaszarabova
 
  do 14 dní 15,00
Číslo
faktúry
Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
506/
2016
02.11.
2016
Žeriav tržby Betonárka
Nadlice,
s.r.o.
35680601 do 14 dní 53,00
505/
2016
04.10.
2016
Vývoz splaškov
+uskladnenie
Mária
Vozárová
  do 14 dní 40,00
504/
2016
28.09.
2016
Odvoz
materiálu
Karol
Klein
  do 14 dní 10,00
503/
2016
29.06.
2016
Fekál
tržby
František
Zetka
  30.06.
2016
40,00
502/
2016
01.02.
2016
Fekál
tržby
Rudolf
Holík
  01.02.
2016
15,00
501/
2016
27.01.
2016
Fekál
tržby
Vladimír
Bublavý
  27.01.
2016
15,00
Číslo
faktúry
Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
509/
2015
25.11.
2015
Nakládka
a vykl.
autož.
Betonárka
Nadlice,
s.r.o.
35680601 12.01.
2016
107,50
508/
2015
10.09.
2015
Doprava
kalu
Mária
Vozárová
  17.09.
2015
32,20
507/
2015
29.07.
2015
Nakládka
a vykl.
stroja
NISSENS
Slovakia,
s.r.o.
35873841 31.08.
2015
124,50
506/
2015
23.07.
2015
Doprava
kalu
PARTNERS,
spol.
s.r.o.
314107740 15.07.
2015
91,00
505/
2015
23.07.
2015
Doprava
kalu
PARTNERS,
spol.
s.r.o.
314107740 31.07.
2015
4800,00
504/
2016
26.06.
2016
Doprava
kalu
PARTNERS,
spol.
s.r.o.
314107740 03.07.
2015
308,50
503/
2016
23.03.
2015
Vývoz
splaškov
PeaDr.
Jana
Vaszarabová
  24.03.
2015
15,00
502/
2015
11.03.
2015
Vývoz
splaškov
František
Zetka
  17.03
2015
35,00
501/
2015
10.03.
2015
Vývoz
splaškov
Vladimír
Bublavý
  10.03.
2015
15,00