Zmluvy

Kúpna zmluva- parcela č. 516, 517, 523

kúpna zmluva č.1.pdf (54082) kúpna zmluva č. 2.pdf (94113) kúpna zmluva č. 3.pdf (128235) kúpna zmluva č. 4.pdf (100121) kúpna zmluva č. 5.pdf (50112)  

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva č.1.pdf (72980) Mandátna zmluva č.2.pdf (83552) Mandátna zmluva č.3.pdf (93472) Mandátna zmluva č.4.pdf (101807)  

Zmluva o dielo č. 1/2014- Betonárka Nadlice

zmluva o dielo č.1.pdf (121452) zmluva o dielo č.2.pdf (147978) zmluva o dielo č.3.pdf (172323) zmluva o dielo č.4.pdf (182637) zmluva o dielo č.5.pdf (155905) zmluva o dielo č.6.pdf (153172) zmluva o dielo č.7.pdf (157321) zmluva o dielo č.8.pdf (139318)