Zamestnanci Obecného úradu v Častkovciach

 
Mgr. Bieliková Erika - podateľňa, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva,
 
032/77 95 103, obec@castkovce.eu
 
Bublavý Vladimír - vodič
 
Burza Ján - ČOV + kotolne
 
Ing. Zuzana Vavrová - ekonóm/ účtovník, mzdy, faktúry/, správa cintorína, pozemky, overovanie 
 
032/77 94 193, obec@castkovce.eu
 
Šišková Silvia - bytový fond, vedenie agendy aktivačných prác, stočné - fakturácia ,  správca KD, obecná knižnica
 
032/77 94 193, obec@castkovce.eu