2015

V tomto roku sa krásneho životného jubilea dožívajú títo naši spoluobčania:

p. Štefánia Hladká- 80 rokov