Prijaté faktúry :

Číslo Dátum
zverejn.
Predmet                                 Partner                       IČO Splatnosť Cena
EUR
262/
2020
22.04.
2020
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 28.04.2020 192,92
261/
2020
20.04.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 15.04.2020 492,00
260/
2020
20.04.
2020
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 26.04.2020 540,00
259/
2020
17.04.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2020 93,76
258/
2020
17.04.
2020
výstavba diela "Častkovce-rozšírenie kanalizácie" REPROGAS s.r.o. 36347051 29.05.2020 14163,64
257/
2020
17.04.
2020
realizačný projekt výsadby JV Pro s.r.o. 53031121 23.04.2020 1300,00
256/
2020
17.04.
2020
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 28.04.2020 831,60
255/
2020
17.04.
2020
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 23.04.2020 864,00
254/
2020
17.04.
2020
kuchynská linka TILIA v.o.s. 34115668 16.04.2020 756,00
253/
2020
17.04.
2020
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 22.04.2020 714,00
252/
2020
17.04.
2020
kuchynská linka TILIA v.o.s. 34115668 21.04.2020 885,60
251/
2020
17.04.
2020
kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 36631124 23.05.2020 10,67
250/
2020
16.04.
2020
oprava poruchy na vodovodnom potrubí-bytovka 557 Marcel Augustín 50395653 28.04.2020 227,40
249/
2020
16.04.
2020
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 30.04.2020 65,00
248/
2020
16.04.
2020
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.04.2020 70,90
247/
2020
16.04.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.05.2020 777,36
246/
2020
16.04.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2020 488,53
245/
2020
16.04.
2020
výmena podláh DOMROYAL, s.r.o. 47959576 08.06.2020 2669,15
244/
2020
16.04.
2020
oprava dverí PROWIN, s.r.o. 36226416 29.04.2020 48,00
243/
2020
09.04.
2020
kontrola hasiacich prístrojov FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 14.04.2020 575,04
242/
2020
09.04.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 27.04.2020 1363,44
241/
2020
09.04.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.04.2020 1376,69
240/
2020
09.04.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.04.2020 232,75
239/
2020
09.04.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 116,64
238/
2020
09.04.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 -67,51
237/
2020
09.04.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 194,52
236/
2020
09.04.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.04.2020 65,57
235/
2020
09.04.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 20.04.2020 111,60
234/
2020
09.04.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 20.04.2020 390,60
233/
2020
06.04.
2020
občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.03.2020 103,20
232/
2020
06.04.
2020
sociálna služba SUS n.o. 45734445 14.04.2020 36,50
231/
2020
06.04.
2020
čistiace prostriedky ProGlance s.r.o. 50639463 10.04.2020 119,31
230/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 25,40
229/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 22,20
228/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 11,82
227/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 23,66
226/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,34
225/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 21,01
224/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 14,84
223/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 9,97
222/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 14,93
221/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 15,00
220/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 15,00
219/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,00
218/
2020
06.04.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 40,00
217/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 19,87
216/
2020
06.04.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 590,20
215/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,00
214/
2020
02.04.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 13.04.2020 100,68
213/
2020
02.04.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.04.2020 1451,00
212/
2020
02.04.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.04.2020 521,00
211/
2020
02.04.
2020
aerovideo CBS spol, s.r.o. 36754749 13.04.2020 156,00
210/
2020
02.04.
2020
úprava terénu IBV Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 15.04.2020 1176,00
209/
2020
02.04.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2020 54,00
208/
2020
02.04.
2020
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.2020 175,00
207/
2020
02.04.
2020
vápno Royaldom, s.r.o. 44590270 15.04.2020 16,80
206/
2020
02.04.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.04.2020 229,68
205/
2020
02.04.
2020
cement Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.04.2020 1197,70
204/
2020
02.04.
2020
oprava kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 01.04.2020 33,00
203/
2020
02.04.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 02.04.2020 60,00
202/
2020
02.04.
2020
geodetické práce PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 09.04.2020 150,00
201/
2020
02.04.
2020
verejný rozhlas SLOVGRAM 17310598 16.04.2020 38,40
200/
2020
02.04.
2020
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 14 dní 1860,00
199/
2020
31.03.
2020
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 20.02.2020 8,40
198/
2020
25.03.
2020
náhradné diely Juraj Žákovský-INTEC 22732721 30.03.2020 51,00
197/
2020
25.03.
2020
Roundup Biaktiv Ing. Bartuš Róbert 37058339 30.03.2020 611,04
196/
2020
24.03.
2020
orez stromov Centrumkomínov, s.r.o. 47460326 30.03.2020 151,20
195/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška Viliam Jurica-NELA 46358943 27.03.2020 720,00
194/
2020
24.03.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 03.04.2020 143,00
193/
2020
24.03.
2020
rúška na tvár DANKAT Katarína Trnavská 41131622 26.03.2020 1000,00
192/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška Viliam Jurica-NELA 46358943 30.03.2020 720,00
191/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška TOKU s.r.o. 50014234 15 dní 840,00
190/
2020
24.03.
2020
prenájom náradia, bezpečnostná páska Royaldom, s.r.o. 44590270 19.03.2020 26,81
189/
2020
24.03.
2020
montáž, demontáž nábytku a doprava TILIA v.o.s. 34115668 26.03.2020 216,00
188/
2020
24.03.
2020
úprava futbalového ihriska Kosenie 1 s.r.o. 47243643 03.04.2020 1416,00
187/
2020
19.03.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2020 117,29
186/
2020
18.03.
2020
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 24.03.2020 45,00
185/
2020
18.03.
2020
ochranné rúška TOKU s.r.o. 50014234 15 dní 105,00
184/
2020
17.03.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 557 Martin Palkech 45404895 20.03.2020 576,00
183/
2020
17.03.
2020
náhradné diely CHROME s.r.o. 46068279 30.03.2020 28,90
182/
2020
16.03.
2020
maliarske a natieračské práce Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 27.03.2020 940,00
181/
2020
16.03.
2020
výmena svetiel Vlastimil Zámečník 37507699 30.03.2020 351,34
180/
2020
16.03.
2020
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 06.04.2020 216,36
179/
2020
16.03.
2020
kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 23.03.2020 120,00
178/
2020
16.03.
2020
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 17.03.2020 62,04
177/
2020
16.03.
2020
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 19.03.2020 122,75
176/
2020
16.03.
2020
projektová dokumentácia pre stavebné "Častkovce IV.etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 19.03.2020 2300,00
175/
2020
10.03.
2020
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 09.03.2020 45,00
174/
2020
10.03.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 12.03.2020 63,00
173/
2020
10.03.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 13.03.2020 1204,46
172/
2020
10.03.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.03.2020 1365,57
171/
2020
10.03.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2020 548,98
170/
2020
10.03.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 16.03.2020 1524,00
169/
2020
10.03.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2020 56,64
168/
2020
10.03.
2020
batérie PD Čachtice 00206792 16.03.2020 325,44
167/
2020
10.03.
2020
náhradné diely+rukavice PD Čachtice 00206792 18.03.2020 10,81
166/
2020
10.03.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2020 303,00
165/
2020
10.03.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 -36,50
164/
2020
10.03.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 104,00
163/
2020
10.03.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 180,60
162/
2020
10.03.
2020
úprava živého plota HILMAR s.r.o. 52094251 16.03.2020 1900,00
161/
2020
10.03.
2020
unimalt Royaldom, s.r.o. 44590270 20.03.2020 3,28
160/
2020
05.03.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 590,20
159/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 19,87
158/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 25,40
157/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 22,20
156/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 21,01
155/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 11,82
154/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 23,66
153/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,34
152/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 14,84
151/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 14,93
150/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 9,97
149/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 15,00
148/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 15,00
147/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,00
146/
2020
05.03.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 40,00
145/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,00
144/
2020
05.03.
2020
licencia obecný rozhlas SOZA 00178454 11.03.2020 20,40
143/
2020
05.03.
2020
propagačný baner WillArt s.r.o. 34148485 03.03.2020 250,00
142/
2020
05.03.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 28.02.2020 57,00
141/
2020
05.03.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.03.2020 300,48
140/
2020
05.03.
2020
vystúpenie ANTA AGNI Petra Herzfeldová-ANTA AGNI 47957026 15.03.2020 580,00
139/
2020
05.03.
2020
spotreba vody COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 10.03.2020 826,24
138/
2020
05.03.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.03.2020 521,00
137/
2020
05.03.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.03.2020 1451,00
136/
2020
05.03.
2020
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 34006273 31.03.2020 33,00
135/
2020
05.03.
2020
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 11.03.2020 90,78
134/
2020
05.03.
2020
oprava kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 07.03.2020 60,00
133/
2020
05.03.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 556 Martin Palkech 45404895 07.03.2020 576,00
132/
2020
05.03.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2020 54,00
131/
2020
25.02.
2020
projektová dokumentácia pre stavebné "Častkovce IV.etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 28.02.2020 1600,00
130/
2020
25.02.
2020
kancelárske potreby Centrum polygrafických služieb 42272360 14.03.2020 34,12
129/
2020
24.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 552 Martin Palkech 45404895 28.02.2020 624,00
128/
2020
24.02.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 10.02.2020 819,98
127/
2020
24.02.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 10.02.2020 533,20
126/
2020
24.02.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 02.03.2020 107,49
125/
2020
24.02.
2020
prenájom PhotoCube Warantum, s.r.o. 46822682 14.02.2020 330,00
124/
2020
24.02.
2020
oprava a výmena kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 28.02.2020 464,40
123/
2020
24.02.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.02.2020 1990,22
122/
2020
18.02.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2020 54,00
121/
2020
18.02.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 10.02.2020 360,00
120/
2020
18.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 551 Martin Palkech 45404895 20.02.2020 624,00
119/
2020
18.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 443 Martin Palkech 45404895 20.02.2020 624,00
118/
2020
18.02.
2020
servisné práce+tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 20.02.2020 259,80
117/
2020
18.02.
2020
oprava audiovrátnika-bytovka 443 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 107,50
116/
2020
18.02.
2020
oprava vypínača-bytovka 441 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 20,00
115/
2020
18.02.
2020
oprava elektroinštalácie- bytovka 399 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 47,50
114/
2020
18.02.
2020
oprava elektroinštalácie-pošty Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 30,00
113/
2020
11.02.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.02.2020 197,16
112/
2020
11.02.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.02.2020 254,40
111/
2020
11.02.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2020 675,43
110/
2020
10.02.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.02.2020 1839,82
109/
2020
10.02.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 194,32
108/
2020
10.02.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 193,26
107/
2020
10.02.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 -29,47
106/
2020
10.02.
2020
voda-cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 13.02.2020 7,27
105/
2020
10.02.
2020
voda-cintorín TVK, a.s. 36302724 13.02.2020 203,56
104/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 19,87
103/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 25,40
102/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 14,93
101/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 14,84
100/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,34
99/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 23,66
98/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 11,82
97/
2020
10.02.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 40,00
96/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,00
95/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,00
94/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 15,00
93/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 15,00
92/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 9,97
91/
2020
10.02.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 590,20
90/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 21,01
89/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 22,20
88/
2020
10.02.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2020 56,54
87/
2020
10.02.
2020
napojenie+doplnenie kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 14.02.2020 2759,33
86/
2020
10.02.
2020
rekonštrukcia-technolog.zariadení pestovateľskej pálenice IBEC družstvo 47729040 05.02.2020 28000,00
85/
2020
10.02.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 13.02.2020 60,00
84/
2020
07.02.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.02.2020 1451,00
83/
2020
07.02.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.02.2020 521,00
82/
2020
07.02.
2020
oprava kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 10.02.2020 60,00
81/
2020
07.02.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.02.2020 205,53
80/
2020
30.01.
2020
poradenská činnosť v oblasti katastra Ing. Janka Dobiašová 43265383 12.02.2020 170,00
79/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1383,62
78/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1800,41
77/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1560,52
76/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 440 TVK, a.s 36302724 07.02.2020 1519,32
75/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1206,73
74/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1034,69
73/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 2161,45
72/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 2173,57
71/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 556 TVK, a s. 36302724 07.02.2020 2442,55
70/
2020
30.01.
2020
voda KD TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 361,04
69/
2020
30.01.
2020
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 315,01
68/
2020
30.01.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 441+442 Martin Palkech 45404895 05.02.2020 600,00
67/
2020
30.01.
2020
oprava kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 05.02.2020 60,00
66/
2020
30.01.
2020
Verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 13.02.2020 165,00
65/
2020
29.01.
2020
oprava kopírovacieho stroja+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 04.02.2020 75,00
64/
2020
29.01.
2020
geometrický plán Ing. Janka Dobiašová 43265383 07.02.2020 307,00
63/
2020
29.01.
2020
vrecká pre psov ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 29.01.2020 127,08
62/
2020
29.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 06.02.2020 224,34
61/
2020
29.01.
2020
vizitky ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 10.02.2020 96,00
60/
2020
29.01.
2020
občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.01.2020 488,40
59/
2020
29.01.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.02.2020 449,16
58/
2020
27.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 31.01.2020 60,00
57/
2020
27.01.
2020
servisné služby-kamerový systém STOP LUP, s.r.o. 45724351 05.02.2020 576,00
56/
2020
27.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 29.01.2020 60,00
55/
2020
27.01.
2020
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 27.01.2020 15,00
54/
2020
27.01.
2020
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 29.01.2020 71,55
53/
2020
27.01.
2020
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 30.01.2020 20,39
52/
2020
20.01.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2020 115,66
51/
2020
20.01.
2020
monitorovací kamerový systém-dodávka a montáž STOP LUP, s.r.o. 45724351 22.01.2020 18447,02
50/
2020
20.01.
2020
Kamera č. 13 a 14 dodávka a montáž STOP LUP, s.r.o. 45724351 22.01.2020 1714,09
49/
2020
17.01.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 27.01.2020 380,33
48/
2020
17.01.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 27.01.2020 127,20
47/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 25,40
46/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 19,87
45/
2020
17.01.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 24.01.2020 521,00
44/
2020
17.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 24.01.2020 1451,00
43/
2020
17.01.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 40,00
42/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,00
41/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,00
40/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 15,00
39/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 15,00
38/
2020
17.01.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 590,20
37/
2020
17.01.
2020
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 45,09
36/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 22,20
35/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 21,01
34/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 11,82
33/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 23,66
32/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,34
31/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 14,84
30/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 14,93
29/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 9,97
28/
2020
17.01.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 28.01.2020 -333,64
27/
2020
17.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 28.01.2020 342,11
26/
2020
17.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 23.01.2020 60,00
25/
2020
17.01.
2020
oprava kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 23.01.2020 45,00
24/
2020
17.01.
2020
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2020 75,36
23/
2020
16.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 20.01.2020 60,00
22/
2020
16.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 20.01.2020 60,00
21/
2020
16.01.
2020
rozvádzač v KD Kopun Vladimír 11746106 04.01.2020 1914,00
20/
2020
16.01.
2020
obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Častkovce Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 22.01.2020 192,90
19/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -95,12
18/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -64,79
17/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -45,13
16/
2020
16.01.
2020
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -0,44
15/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -38,08
14/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -11,94
13/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -0,13
12/
2020
16.01.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -68,40
11/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -17,88
10/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -29,45
9/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -19,81
8/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -61,34
7/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -7,18
6/
2020
10.01.
2020
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 23.01.2020 527,00
5/
2020
09.01.
2020
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 13.01.2020 3035,09
4/
2020
08.01.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 14.01.2020 60,00
3/
2020
08.01.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 09.01.2020 60,00
2/
2020
08.01.
2020
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2020 175,00
1/
2020
08.01.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2020 54,00

 

 
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
707/
2019
31.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.01.2020 1320,38
706/
2019
31.12.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.01.2020 1201,27
705/
2019
31.12.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2020 728,75
704/
2019
31.12.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 213,73
703/
2019
31.12.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 28,30
702/
2019
31.12.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 216,85
701/
2019
31.12.
2019
el. energia OK,VOŠT,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 1045,48
700/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 12,60
699/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 41,26
698/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 1,48
697/
2019
31.12.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom 35763469 20.01.2020 56,36
696/
2019
31.12.
2019
znalecký posudok Ing. Jarmil Nováčiková, PhD.     300,00
695/
2019
31.12.
2019
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 10.01.2020 69,00
694/
2019
31.12.
2019
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 10.01.2020 65,00
693/
2019
27.12.
2019
rohož s potlačou Kreativa s.r.o. 44986092 30.12.2019 255,60
692/
2019
27.12.
2019
autobusová doprava VH-H s.r.o. 44645635 31.12.2019 269,28
691/
2019
27.12.
2019
výroba videozáznamu Peter Horňák-PH studio 37024264 31.12.2019 250,00
690/
2019
27.12.
2019
stavebný poriadok Mesto NMnV
SUS
311863 03.01.2020 566,76
689/
2019
27.12.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 27.12.2019 48,00
688/
2019
27.12.
2019
odstránenie starého dreveného obkladu, rekonštrukcia soc.zariadení v KD AL stavby s.r.o. 51936143 09.01.2020 23992,32
687/
2019
23.12.
2019
oprava kotla - bytovka 439+440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2019 746,40
686/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-OK REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 144,00
685/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-ZŠ s MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 134,40
684/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-OcÚ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 336,00
683/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-KD REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 144,00
682/
2019
23.12.
2019
oprava stien a maľovanie v KD Lukáš Ježovica 43991823 26.12.2019 1710,00
681/
2019
23.12.
2019
dvere do KD Vladimír Kriško 43290779 31.12.2019 400,00
680/
2019
20.12.
2019
elektroinštalácie a výmena rozvádzača v KD Martin Lysák 34490540 02.01.2020 1277,40
679/
2019
18.12.
2019
rohože Elitmat, s.r.o. 46177981 25.12.2019 2349,50
678/
2019
18.12.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.12.2019 276,00
677/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 60,24
676/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 144,00
675/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 48,00
674/
2019
18.12.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 26.12.2019 144,72
673/
2019
18.12.
2019
servisné práce+tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 21.12.2019 120,12
672/
2019
18.12.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2019 114,11
671/
2019
18.12.
2019
poradenská činnosti - kataster + kolkové známky Ing. Janka Dobiašová 43265383 31.12.2019 246,00
670/
2019
18.12.
2019
stožiar Kopun Vladimir 11746106 24.12.2019 233,76
669/
2019
18.12.
2019
oprava odpadu-bytovka 443 Marcel Augustín 50395653 22.12.2019 340,00
668/
2019
12.12.
2019
oprava podláh Ekopol Plus spol. s r.o. 36321656 23.12.2019 1227,24
667/
2019
12.12.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2019 59,20
666/
2019
12.12.
2019
kancelárske potreby A J Produkty 36268518 19.12.2019 64,80
665/
2019
12.12.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.01.2020 204,00
664/
2019
12.12.
2019
výroba a oprava vianočného osvetlenia Worknet s.r.o. 35726351 13.12.2019 720,00
663/
2019
12.12.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.12.2019 1208,92
662/
2019
12.12.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2019 614,00
661/
2019
12.12.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.12.2019 50,88
660/
2019
12.12.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.12.2019 521,52
659/
2019
12.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.12.2019 306,90
658/
2019
12.12.
2019
oprava elektroinštalácie OcÚ Vlastimil Zámečník 37507699 23.12.2019 933,18
657/
2019
09.12.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 180,59
656/
2019
09.12.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 287,11
655/
2019
09.12.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 -44,82
654/
2019
09.12.
2019
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.12.2019 88,10
653/
2019
09.12.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 20.12.2019 198,60
652/
2019
09.12.
2019
úprava futbalového ihriska Kosenie 1 s.r.o. 47243643 11.12.2019 780,00
651/
2019
09.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.12.2019 1285,61
650/
2019
05.12.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 18.12.2019 1764,00
649/
2019
05.12.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2019 54,00
648/
2019
05.12.
2019
betón Royaldom, s.r.o. 44590270 13.12.2019 9,73
647/
2019
05.12.
2019
kontrola kotlov bytovka 439+440 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 14.12.2019 625,00
646/
2019
05.12.
2019
kalendáre FaxCopy a.s. 35729040 13.12.2019 816,67
645/
2019
05.12.
2019
výmena svietidiel v ZŠ Vlastimil Zámečník 37507699 15.12.2019 1515,00
644/
2019
05.12.
2019
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 09.12.2019 40,00
643/
2019
05.12.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.12.2019 1344,00
642/
2019
05.12.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.12.2019 523,00
641/
2019
05.12.
2019
oprava kotla-8 bytovka Miloš Adamčík 46811036 06.12.2019 280,00
640/
2019
05.12.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.12.2019 187,20
639/
2019
05.12.
2019
Obecné noviny Inprost s.r.o. 31363091 09.12.2019 93,60
638/
2019
05.12.
2019
maľovanie, obklad, dlažba Maros Plus s.r.o. 50076728 29.11.2019 3435,36
637/
2019
28.11.
2019
poplatok za pripojenie-KD SPP-distribúcia, a.s. 35910739 19.12.2019 216,36
636/
2019
28.11.
2019
poplatok za pripojenie-OK SPP-distribúcia, a.s. 35910739 19.12.2019 216,36
635/
2019
28.11.
2019
dvere do KD Vladimír Kriško 43290779 do 14 dní 2100,00
634/
2019
22.11.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.11.2019 1199,45
633/
2019
22.11.
2019
Aerofoto CBS spol, s r.o. 36754749 21.11.2019 112,80
632/
2019
22.11.
2019
kancelárske potreby A J Produkty a.s. 36268518 03.12.2019 372,96
631/
2019
22.11.
2019
prírodné kamenivo CRH (Slovensko) a.s. 00214973 29.11.2019 258,80
630/
2019
22.11.
2019
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 02.12.2019 396,00
629/
2019
22.11.
2019
sifón+vodoinštalačné práce Marcel Augustín 50395653 05.12.2019 288,80
628/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce ZŠ Častkovce Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 19.11.2019 988,40
627/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce radiatory+zábradlie Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 19.11.2019 287,88
626/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce olejový sokel Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 21.11.2019 649,00
625/
2019
21.11.
2019
olej+náhradné diely PD Čachtice 00206792 25.11.2019 61,66
624/
2019
21.11.
2019
servis Holder X30 Konnex s.r.o. 17639727 26.11.2019 516,24
623/
2019
21.11.
2019
vodoinštalačné a kúrenárske práce Marcel Augustín 50395653 03.12.2019 829,26
622/
2019
21.11.
2019
maliarske+natieračske práce zárubne+dvere Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 24.11.2019 490,00
621/
2019
21.11.
2019
poplatok za doménu Comtec s.r.o. 36323951 24.11.2019 52,80
620/
2019
20.11.
2019
poplatok telefón+telefóny Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2019 424,41
619/
2019
15.11.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2019 63,60
618/
2019
15.11.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2019 483,36
617/
2019
15.11.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.12.2019 204,00
616/
2019
15.11.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 -16,91
615/
2019
15.11.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2019 544,70
614/
2019
15.11.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.11.2019 1260,00
613/
2019
15.11.
2019
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 14.11.2019 1524,00
612/
2019
15.11.
2019
prerábka, úrava skríň Tilia v.o.s. 34115668 14.11.2019 980,40
611/
2019
15.11.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.11.2019 1286,16
610/
2019
15.11.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.11.2019 247,88
609/
2019
15.11.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 21.11.2019 187,64
608/
2019
15.11.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 21.11.2019 347,46
607/
2019
15.11.
2019
obrusy do KD Tibor Farkaš-BELIVIE 30372704 13.11.2019 320,00
606/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 23,66
605/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 14,84
604/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 14,93
603/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 15,00
602/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 15,00
601/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,00
600/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,00
599/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 19,87
598/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 21,01
597/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,34
596/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 9,97
595/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 11,82
594/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 22,20
593/
2019
07.11.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 40,00
592/
2019
07.11.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 590,20
591/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 25,40
590/
2019
07.11.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.2019 58,39
589/
2019
07.11.
2019
striešky na reklamné valce Jozef Masár-DARES 30029198 30.11.2019 432,00
588/
2019
06.11.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2019 1344,00
587/
2019
06.11.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2019 523,00
586/
2019
04.11.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.11.2019 250,92
585/
2019
04.11.
2019
cement+obrubníky Royaldom, s.r.o. 44590270 12.11.2019 13,92
584/
2019
04.11.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2019 54,00
583/
2019
04.11.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.10.2019 1620,00
582/
2019
04.11.
2019
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 24.09.2019 208,85
581/
2019
28.10.
2019
kurenárske práce Marcel Augustín 50395653 02.11.2019 2080,00
580/
2019
28.10.
2019
obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 04.11.2019 2250,80
579/
2019
28.10.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 30.10.2019 73,90
578/
2019
28.10.
2019
náklady na stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 30.10.2019 417,29
577/
2019
28.10.
2019
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 29.10.2019 89,00
576/
2019
28.10.
2019
vysprávky stien OcÚ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 22.12.2019 300,00
575/
2019
28.10.
2019
tonery+router Roman Kubo-CUBO 43714251 31.10.2019 470,40
574/
2019
28.10.
2019
prenájom náradia Royaldom, s.r.o. 44590270 07.11.2019 12,00
573/
2019
28.10.
2019
občerstvenie-stretnutie dôchodcov Pavol Vido 43579906 28.10.2019 1958,64
572/
2019
28.10.
2019
zabezpečenie schodiska-zasklievanie zábradlia v MŠ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 31.10.2019 1193,09
571/
2019
28.10.
2019
občerstvenie-hody Pavol Vido 43579906 25.10.2019 2713,80
570/
2019
23.10.
2019
Častkovce-rozšírenie kanalizácie REPROGAS s.r.o. 36347051 29.11.2019 119274,48
569/
2019
21.10.
2019
demontáž a montáž ÚK, oprava a spustenie kotolne do prevádzky Ivan Augustín 40272885 31.10.2019 2500,00
568/
2019
18.10.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 01.11.2019 252,30
567/
2019
17.10.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2019 124,53
566/
2019
15.10.
2019
radiatory+kurenársky materiál Ivan Augustín 40272885 27.10.2019 4663,22
565/
2019
14.10.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2019 1190,61
564/
2019
14.10.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach Synergies, s.r.o. 36783722 23.10.2019 840,00
563/
2019
14.10.
2019
údržba a servis traktora Marián Šupa 11906022 17.10.2019 207,96
562/
2019
14.10.
2019
údržba a servis kosačky Marián Šupa 11906022 17.10.2019 102,63
561/
2019
10.10.
2019
radiatory+kurenársky materiál Ivan Augustín 40272885 24.10.2019 4970,69
560/
2019
09.10.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 03.11.2019 204,00
559/
2019
09.10.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2019 56,54
558/
2019
08.10.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.10.2019 1258,01
557/
2019
08.10.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 -12,74
556/
2019
08.10.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 9,97
555/
2019
08.10.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.10.2019 278,30
554/
2019
08.10.
2019
údržba kopírovacieho stroja ML-print 43006442 10.10.2019 211,32
553/
2019
08.10.
2019
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2019 65,00
552/
2019
08.10.
2019
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.10.2019 69,00
551/
2019
08.10.
2019
mobilný držiak tabule Royaldom, s.r.o. 44590270 16.10.2019 700,00
550/
2019
08.10.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 08.10.2019 48,00
549/
2019
08.10.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.10.2019 1344,00
548/
2019
08.10.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.10.2019 523,00
547/
2019
08.10.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2019 54,00
546/
2019
08.10.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.10.2019 175,00
545/
2019
07.10.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 16.10.2019 386,88
544/
2019
07.10.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 16.10.2019 76,13
543/
2019
07.10.
2019
náhradné diely, rukavice PD Čachtice 00206792 16.10.2019 49,04
542/
2019
07.10.
2019
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 590,20
541/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 19,87
540/
2019
07.10.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 40,00
539/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,00
538/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,00
537/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 15,00
536/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 15,00
535/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 14,93
534/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 14,84
533/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,34
532/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 23,66
531/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 11,82
530/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 21,01
529/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 22,20
528/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 25,40
527/
2019
07.10.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 356,21
526/
2019
07.10.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 154,24
525/
2019
07.10.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 432,17
524/
2019
07.10.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 04.10.2019 75,75
523/
2019
07.10.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 07.10.2019 60,00
522/
2019
07.10.
2019
plynovod-Pálenica REPROGAS s.r.o. 36347051 07.10.2019 1018,24
521/
2019
07.10.
2019
oprava-čistenie kanalizácie REPROGAS s.r.o. 36347051 04.10.2019 475,20
520/
2019
07.10.
2019
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.10.2019 278,66
519/
2019
27.09.
2019
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 10.10.2019 47,41
518/
2019
24.09.
2019
oprava kovania-bytovka 439 Svitač Oto 32783108 30.09.2019 23,90
517/
2019
24.09.
2019
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 26.09.2019 48,00
516/
2019
24.09.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.10.2019 165,96
515/
2019
19.09.
2019
stavebný dozor na stavbe "Rozšírenie existujúcej kapacity MŠ Častkovce" DOMROYAL, s.r.o. 47959576 29.09.2019 3900,00
514/
2019
19.09.
2019
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 07.09.2019 26,86
513/
2019
19.09.
2019
stavebné práce na stavbe "Rozšírenie existujúcej kapacity MŠ Častkovce" STAVOPRAC s.r.o. 36011886 29.10.2019 178361,68
512/
2019
19.09.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2019 148,95
511/
2019
19.09.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 27.09.2019 42,45
510/
2019
19.09.
2019
materiálno-technické vybavenie MŠ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 03.11.2019 17382,82
509/
2019
19.09.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 25.09.2019 64,08
508/
2019
19.09.
2019
účinkovanie dychovej hudby LIESKOVANÉ Spolok Dychová hudba LIESKOVANÉ 31826776 01.10.2019 400,00
507/
2019
19.09.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 23.09.2019 1644,00
506/
2019
19.09.
2019
zákusky BP Caffe, s.r.o. 46656626 21.09.2019 240,00
505/
2019
19.09.
2019
prenájom-stan, pivné saty, osvetlenie a technické zázemie Corporation s.r.o. 50106422 28.09.2019 3000,00
504/
2019
19.09.
2019
výroba videozáznamu Peter Horňák-PH studio 37024264 20.10.2019 250,00
503/
2019
16.09.
2019
geometrické plány PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 24.09.2019 678,00
502/
2019
16.09.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.09.2019 1619,91
501/
2019
16.09.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 23.09.2019 407,88
500/
2019
16.09.
2019
hasiace prístroje Firex Slovakia s.r.o. 36325155 30.09.2019 55,99
499/
2019
16.09.
2019
voda-cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 26.09.2019 9,68
498/
2019
16.09.
2019
voda-bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 26.09.2019 848,11
497/
2019
16.09.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 17.09.2019 277,44
496/
2019
12.09.
2019
vyjadrenie k Územnému plánu-Zmeny a doplnky č.3 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 20.09.2019 120,00
495/
2019
12.09.
2019
rozbor pitnej vody TVK, a.s. 36302724 23.09.2019 169,56
494/
2019
12.09.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie "Častkovce IV.Etapa IBV 03-4 bytové domy" časť Svetlotechnický posudok DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 16.09.2019 1500,00
493/
2019
12.09.
2019
vianočné osvetlenie Jana Baranová-Densiflora 37892452 17.09.2019 2110,45
492/
2019
12.09.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 590,20
491/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 19,87
490/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 25,40
489/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 22,20
488/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 21,01
487/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 11,82
486/
2019
12.09.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 40,00
485/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,00
484/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,00
483/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 15,00
482/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 15,00
481/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 9,97
480/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 14,93
479/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 14,84
478/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,34
477/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 23,66
476/
2019
12.09.
2019
stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 25.09.2019 100,39
475/
2019
10.09.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.09.2019 1546,70
474/
2019
09.09.
2019
akustická štúdia bytových domov VALERON Enviro Consulting s.r.o. 46280472 13.09.2019 2621,40
473/
2019
09.09.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2019 56,36
472/
2019
09.09.
2019
zvislé dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 03.09.2019 4441,80
471/
2019
09.09.
2019
vodorovné dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 03.09.2019 637,20
470/
2019
09.09.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 19.09.2019 1260,00
469/
2019
09.09.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 258,78
468/
2019
09.09.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 -48,32
467/
2019
09.09.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 123,84
466/
2019
09.09.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 353,27
465/
2019
05.09.
2019
audit KUZ za rok 2018+súladu VS s KUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 03.09.2019 600,00
464/
2019
05.09.
2019
oprava kosačky Marián Šupa 11906022 10.09.2019 929,01
463/
2019
05.09.
2019
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie-Zmeny a doplnky č.3/2019 k ÚPN obce Častkovce K2-ART, s.r.o. 47914092 08.09.2019 4700,00
462/
2019
05.09.
2019
prírodné kamenivo Kameňolomy, s.r.o. 34121358 09.09.2019 464,38
461/
2019
05.09.
2019
Detské ihrisko Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 06.09.2019 11104,05
460/
2019
05.09.
2019
oprava kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.08.2019 48,00
459/
2019
05.09.
2019
aktualizačný poplatok do mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 03.09.2019 450,00
458/
2019
05.09.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.09.2019 173,04
457/
2019
05.09.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2019 54,00
456/
2019
05.09.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.09.2019 1344,00
455/
2019
05.09.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.09.2019 523,00
454/
2019
05.09.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 18.09.2019 72,00
453/
2019
05.09.
2019
cement, dunajské kamenivo Royaldom, s.r.o. 44590270 30.07.2019 85,24
452/
2019
05.09.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie "Častkovce IV.Etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 01.08.2019 7000,00
451/
2019
02.09.
2019
betónové skruže na letáky Prefa Brno a.s. 46901078 05.09.2019 785,97
450/
2019
02.09.
2019
vianočné svetelné reťaze Jana Baranová-Densiflora 37892452 02.09.2019 877,98
449/
2019
21.08.
2019
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 03.09.2019 269,00
448/
2019
19.08.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2019 133,81
447/
2019
19.08.
2019
potlač na reklamné predmety ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 30.08.2019 61,92
446/
2019
15.08.
2019
oprava dverí-bytovka 442 Svitač Oto 32783108 20.08.2019 25,00
445/
2019
14.08.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2019 127,20
444/
2019
14.08.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2019 279,84
443/
2019
14.08.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.08.2019 206,17
442/
2019
14.08.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.09.2019 204,00
441/
2019
14.08.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.08.2019 1811,11
440/
2019
14.08.
2019
licencia na portál virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 26.08.2019 55,37
439/
2019
08.08.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 -60,74
438/
2019
08.08.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.08.2019 840,00
437/
2019
08.08.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.08.2019 56,36
436/
2019
08.08.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.08.2019 431,30
435/
2019
07.08.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 16.08.2019 1339,26
434/
2019
07.08.
2019
aerofoto CBS spol, s.r.o. 36754749 15.08.2019 174,00
433/
2019
07.08.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 125,29
432/
2019
07.08.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 116,26
431/
2019
07.08.
2019
maliarske práce v DS MAROS PLUS s.r.o. 50076728 07.08.2019 781,20
430/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 11,82
429/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 21,01
428/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 25,40
427/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 19,87
426/
2019
07.08.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 590,20
425/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 15,00
424/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 15,00
423/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,00
422/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,00
421/
2019
07.08.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 40,00
420/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 22,20
419/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 9,97
418/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 14,93
417/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 14,84
416/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,34
415/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 23,66
414/
2019
05.08.
2019
obrubníky, betón Royaldom, s.r.o. 44590270 05.08.2019 58,18
413/
2019
02.08.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2019 1344,00
412/
2019
02.08.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2019 523,00
411/
2019
02.08.
2019
oprava kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.08.2019 48,00
410/
2019
01.08.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2019 54,00
409/
2019
01.08.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 06.08.2019 206,40
408/
2019
31.07.
2019
materiál-rozšírenie odstavných plôch pod smetné nádoby Royaldom, s.r.o. 44590270 07.08.2019 12,00
407/
2019
31.07.
2019
materiál-rozšírenie odstavných plôch pod smetné nádoby Royaldom, s.r.o. 44590270 07.08.2019 383,89
406/
2019
31.07.
2019
údržba verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 23.07.2019 252,00
405/
2019
31.07.
2019
Mesto NMn/V
SUS
stavebný poriadok 311863 31.07.2019 554,21
404/
2019
31.07.
2019
tekuté mydlo do KD CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 01.08.2019 25,98
403/
2019
31.07.
2019
rozšírenie odstavnej plochy pri s.č.133 AL stavby s.r.o. 51936143 31.07.2019 992,00
402/
2019
31.07.
2019
rozšírenie odstavnej plochy pri s.č. 37 AL stavby s.r.o. 51936143 31.07.2019 969,00
401/
2019
31.07.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Ivan Novák 42014476 06.08.2019 972,00
400/
2019
31.07.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 12.08.2019 396,00
399/
2019
31.07.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.08.2019 272,16
398/
2019
31.07.
2019
sociálne služby SUS n.o. 45734445 11.08.2019 36,50
397/
2019
17.07.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2019 124,68
396/
2019
16.07.
2019
údržba verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 16.07.2019 1500,00
395/
2019
16.07.
2019
oprava balk. dverí bytovka 439 Svitač Oto 32783108 15.07.2019 20,00
394/
2019
16.07.
2019
oprava balk. dverí bytovka 439 Svitač Oto 32783108 15.07.2019 15,00
393/
2019
16.07.
2019
webová stránka obce DATATRADE, s.r.o. 35960132 29.07.2019 285,12
392/
2019
15.07.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 26.07.2019 138,00
391/
2019
11.07.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.07.2019 1186,99
390/
2019
11.07.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.07.2019 1249,18
389/
2019
11.07.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.07.2019 183,41
388/
2019
10.07.
2019
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 12,11
387/
2019
10.07.
2019
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 232,63
386/
2019
10.07.
2019
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 2151,77
385/
2019
10.07.
2019
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 1761,64
384/
2019
10.07.
2019
voda KD TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 341,66
383/
2019
10.07.
2019
voda OK TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 520,98
382/
2019
10.07.
2019
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.07.2019 343,34
381/
2019
10.07.
2019
betón Royaldom, s.r.o. 44590270 17.07.2019 29,23
380/
2019
10.07.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2019 56,58
379/
2019
08.07.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 02.08.2019 408,00
378/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1955,50
377/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1928,84
376/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1560,52
375/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1180,08
374/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 886,87
373/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1342,43
372/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1766,48
371/
2019
08.07.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2019 63,60
370/
2019
08.07.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2019 381,60
369/
2019
08.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.07.2019 744,00
368/
2019
08.07.
2019
služby technika požiarnej ochrany 2Q/2019 Reboz, s.r.o. 48306126 14.07.2019 65,00
367/
2019
08.07.
2019
BOZP 2Q/2019 Ing. Ladislav Billik - ABP 40377008 14.07.2019 69,00
366/
2019
08.07.
2019
praktická príručka pre kronikárov RZMOSP 34006273 09.07.2019 12,00
365/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,34
364/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 14,84
363/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 14,93
362/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 9,97
361/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 15,00
360/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 15,00
359/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,00
358/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,00
357/
2019
08.07.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 40,00
356/
2019
08.07.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 590,20
355/
2019
08.07.
2019
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 45,09
354/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 19,87
353/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 25,40
352/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 23,66
351/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 11,82
350/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 21,01
349/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 22,20
348/
2019
08.07.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 -47,83
347/
2019
08.07.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 118,04
346/
2019
08.07.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 116,03
345/
2019
02.07.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 16.07.2019 252,00
344/
2019
02.07.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.07.2019 523,00
343/
2019
02.07.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.07.2019 1344,00
342/
2019
01.07.
2019
audit IUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 11.07.2019 1155,73
341/
2019
01.07.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2019 54,00
340/
2019
01.07.
2019
vodoinštalačné a kúrenárske práce Ivan Augustín 40272885 03.07.2019 2908,77
339/
2019
01.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 04.07.2019 924,00
338/
2019
01.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 03.07.2019 84,00
337/
2019
01.07.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 12.07.2019 19,98
336/
2019
01.07.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.07.2019 175,00
335/
2019
01.07.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.07.2019 165,96
334/
2019
01.07.
2019
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 09.07.2019 157,68
333/
2019
20.06.
2019
Plán organizácie dopravy ARGUS-DS, s.r.o. 44343311 26.06.2019 1980,00
332/
2019
20.06.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 24.06.2019 3035,09
331/
2019
19.06.
2019
jednanie s vlastníkmi pozemku parcela č.499 PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 01.07.2019 200,00
330/
2019
19.06.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2019 142,28
329/
2019
17.06.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 18.06.2019 1104,00
328/
2019
17.06.
2019
knihy Milan Rastislav Štefánik Blue Angel s.r.o. 46934375 25.06.2019 360,00
327/
2019
17.06.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.06.2019 1181,44
326/
2019
13.06.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.06.2019 226,48
325/
2019
10.06.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.06.2019 1050,00
324/
2019
10.06.
2019
oprava ventilátora bytovka 439 Vlastimil Zámečník 37507699 23.06.2019 50,40
323/
2019
10.06.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.06.2019 1235,38
322/
2019
10.06.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 19.06.2019 453,60
321/
2019
10.06.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.2019 56,81
320/
2019
10.06.
2019
noviny PRAVDA Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.06.2019 81,81
319/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 19,87
318/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 25,40
317/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 22,20
316/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 21,01
315/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 11,82
314/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 23,66
313/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,34
312/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 14,93
311/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 14,84
310/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 9,97
309/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 15,00
308/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,00
307/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,00
306/
2019
10.06.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 590,20
305/
2019
10.06.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 40,00
304/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 15,00
303/
2019
10.06.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 146,93
302/
2019
10.06.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 -21,11
301/
2019
10.06.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 125,96
300/
2019
10.06.
2019
oprava dverí - bytovka 557a 552 Svitač Oto 32783108 29.05.2019 87,00
299/
2019
10.06.
2019
oprava kúpeľne - bytovka 443 AL stavby s.r.o. 51936143 13.06.2019 286,00
298/
2019
10.06.
2019
verejné obstarávanie, konzultačné a poradenské služby Verea, s.r.o. 47803088 20.06.2019 1700,00
297/
2019
10.06.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 10.06.2019 93,60
296/
2019
04.06.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.06.2019 523,00
295/
2019
04.06.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.06.2019 1344,00
294/
2019
03.06.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2019 54,00
293/
2019
31.05.
2019
občerstvenie Pavol Vido 43579906 10.06.2019 90,60
292/
2019
31.05.
2019
vypracovanie PD pre ODS-Detské ihrisko ArchitektiSKA s.r.o. 50852515 05.06.2019 120,00
291/
2019
31.05.
2019
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 03.06.2019 12,00
290/
2019
31.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.06.2019 576,00
289/
2019
31.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.06.2019 48,00
288/
2019
28.05.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.06.2019 187,20
287/
2019
28.05.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 10.06.2019 50,40
286/
2019
24.05.
2019
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 06.06.2019 32,40
285/
2019
24.05.
2019
inzercia A.B. Piešťany A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 03.06.2019 111,67
284/
2019
23.05.
2019
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 12.06.2019 216,36
283/
2019
22.05.
2019
občerstvenie-Deň matiek Pavol Vido 43579906 26.05.2019 190,56
282/
2019
22.05.
2019
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 24.05.2019 1785,00
281/
2019
22.05.
2019
znalecký posudok Ing. Elena Trnková Ev.č.913306 19.06.2019 200,00
280/
2019
22.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.05.2019 48,00
279/
2019
22.05.
2019
oprava kotla - bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.05.2019 48,00
278/
2019
21.05.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2019 137,16
277/
2019
21.05.
2019
inzercia A.B. Piešťany A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 29.05.2019 198,00
276/
2019
20.05.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.05.2019 1202,80
275/
2019
20.05.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 31.05.2019 107,80
274/
2019
15.05.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.05.2019 -60,91
273/
2019
15.05.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.05.2019 122,29
272/
2019
15.05.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 21.05.2019 144,34
271/
2019
15.05.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.05.2019 276,19
270/
2019
15.05.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.05.2019 103,68
269/
2019
15.05.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.05.2019 414,72
268/
2019
15.05.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 17.05.2019 1824,00
267/
2019
10.05.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.05.2019 1258,01
266/
2019
10.05.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jozef Martinkovič 30336481 20.05.2019 269,40
265/
2019
10.05.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 23.05.2019 630,00
264/
2019
10.05.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.05.2019 57,43
263/
2019
10.05.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 21.05.2019 163,70
262/
2019
07.05.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.05.2019 79,08
261/
2019
07.05.
2019
el. energia
VOŠT, OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 590,20
260/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,00
259/
2019
07.05.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 40,00
258/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,00
257/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 15,00
256/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 15,00
255/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 9,97
254/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 14,93
253/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,34
252/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 14,84
251/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 23,66
250/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 25,40
249/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 11,82
248/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 21,01
247/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 22,20
246/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 19,87
245/
2019
06.05.
2019
hnojivo na ihrisko AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 13.05.2019 195,41
244/
2019
06.05.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2019 523,00
243/
2019
06.05.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.05.2019 1344,00
242/
2019
02.05.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2019 54,00
241/
2019
02.05.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.05.2019 279,24
240/
2019
26.04.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 08.05.2019 222,00
239/
2019
26.04.
2019
čistiace prostriedky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 05.05.2019 68,40
238/
2019
24.04.
2019
služby SÚS a stavebného úradu Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 29.04.2019 191,11
237/
2019
23.04.
2019
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 29.04.2019 98,40
236/
2019
18.04.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2019 128,53
235/
2019
15.04.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 18.04.2019 48,00
234/
2019
11.04.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 22.04.2019 89,04
233/
2019
11.04.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 22.04.2019 254,40
232/
2019
11.04.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.04.2019 94,50
231/
2019
11.04.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.04.2019 1103,18
230/
2019
11.04.
2019
žiarovky ELEKTROINŠTALA spol. s r.o. 36324116 23.04.2019 172,00
229/
2019
11.04.
2019
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 15.04.2019 24,00
228/
2019
08.04.
2019
kontrola hasiacich prístrojov FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 14.04.2019 579,80
227/
2019
08.04.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 16.04.2019 1280,64
226/
2019
08.04.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 162,43
225/
2019
08.04.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 -41,41
224/
2019
08.04.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.04.2019 58,07
223/
2019
08.04.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 124,34
222/
2019
08.04.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2019 352,18
221/
2019
05.04.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 19.04.2019 143,24
220/
2019
05.04.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.04.2019 1572,00
219/
2019
04.04.
2019
vertikutácia, prihnojovanie, chemické ošetrenie a podsev verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 05.04.2019 1800,00
218/
2019
04.04.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 12.04.2019 59,28
217/
2019
04.04.
2019
strava, občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.04.2019 90,60
216/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,00
215/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,00
214/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 15,00
213/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 15,00
212/
2019
04.04.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 40,00
211/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 9,97
210/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 14,93
209/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 14,84
208/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,34
207/
2019
04.04.
2019
el. energia
VOŠT, OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 590,20
206/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 23,66
205/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 11,82
204/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 21,01
203/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 22,20
202/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 25,40
201/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 19,87
200/
2019
02.04.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551   2988,47
199/
2019
02.04.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.2019 175,00
198/
2019
02.04.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 12.04.2019 90,55
197/
2019
02.04.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.04.2019 523,00
196/
2019
02.04.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.04.2019 1344,00
195/
2019
01.04.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 11.04.2019 188,64
194/
2019
01.04.
2019
služby technika požiarnej ochrany 1Q/2019 Reboz, s.r.o. 48306126 11.04.2019 65,00
193/
2019
01.04.
2019
BOZP 1Q/2019 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 11.04.2019 89,00
192/
2019
01.04.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2019 54,00
191/
2019
27.03.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 09.04.2019 173,04
190/
2019
26.03.
2019
servisná oprava čerpadiel TECHNO TIP, s.r.o. 35730927 20.04.2019 1096,80
189/
2019
20.03.
2019
strava KRUHOVKA s.r.o. 47545488 27.03.2019 115,80
188/
2019
19.03.
2019
vrecká pre psov ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. 35919965 29.03.2019 666,00
187/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
186/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
185/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
184/
2019
19.03.
2019
kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 28.03.2019 120,00
183/
2019
19.03.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.03.2019 672,00
182/
2019
19.03.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2019 148,78
181/
2019
14.03.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.03.2019 138,80
180/
2019
14.03.
2019
olej PD Čachtice 00206792 22.03.2019 33,60
179/
2019
14.03.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.03.2019 1100,52
178/
2019
14.03.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 21.03.2019 1127,50
177/
2019
14.03.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.03.2019 377,24
176/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 21,01
175/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 22,20
174/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 25,40
173/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 19,87
172/
2019
07.03.
2019
el. energia
VOŠT, OK, DS, VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 590,20
171/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 9,97
170/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 14,93
169/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 14,84
168/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,34
167/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 23,66
166/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 11,82
165/
2019
07.03.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 -53,18
164/
2019
07.03.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 147,12
163/
2019
07.03.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 147,05
162/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 15,00
161/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 15,00
160/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,00
159/
2019
07.03.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 40,00
158/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,00
157/
2019
07.03.
2019
náhradné diely Kopun Vladimir 11746106 12.03.2019 31,18
156/
2019
07.03.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2019 56,76
155/
2019
07.03.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2019 224,64
154/
2019
07.03.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2019 199,68
153/
2019
05.03.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 576,00
152/
2019
05.03.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 48,00
151/
2019
05.03.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 48,00
150/
2019
05.03.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2019 1344,00
149/
2019
05.03.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2019 523,00
148/
2019
05.03.
2019
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 11.03.2019 12,00
147/
2019
05.03.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.03.2019 140,54
146/
2019
05.03.
2019
autorská odmena za licenciu SOZA 00178454 14.03.2019 20,40
145/
2019
05.03.
2019
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 08.03.2019 180,00
144/
2019
05.03.
2019
veľkokapacitný kontajner 10m3 FEREX, s.r.o. 17682258 13.03.2019 1932,00
143/
2019
05.03.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2019 54,00
142/
2019
05.03.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.03.2019 272,16
141/
2019
05.03.
2019
prenosný reproduktor Hudobné nástroje a doplnkový tovar
Peter Masár
40272231 05.03.2019 339,00
140/
2019
27.02.
2019
knihy pre prváčikov Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia 41172914 28.02.2019 197,00
139/
2019
27.02.
2019
tabuľky štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 07.03.2019 75,84
138/
2019
27.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.02.2019 624,00
137/
2019
27.02.
2019
nájom 2019 Slovenský pozemkový fond 17335345 06.03.2019 90,78
136/
2019
27.02.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.02.2019 48,00
135/
2019
19.02.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2019 134,05
134/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 98,00
133/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 184,60
132/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 1635,36
131/
2019
15.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.02.2019 624,00
130/
2019
15.02.
2019
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.02.2019 144,24
129/
2019
15.02.
2019
žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 18.02.2019 64,80
128/
2019
15.02.
2019
náhradné diely PD Čachtice 00206792 26.02.2019 157,19
127/
2019
14.02.
2019
nohy na stoly TILIA v.o.s. 34115668 18.02.2019 25,60
126/
2019
14.02.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.02.2019 491,78
125/
2019
14.02.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 25.02.2019 420,00
124/
2019
14.02.
2019
servisná oprava čerpadiel TECHNO TIP, s.r.o. 35730927 06.03.2019 252,00
123/
2019
14.02.
2019
istič Royaldom, s.r.o. 44590270 27.02.2019 11,14
122/
2019
14.02.
2019
stĺpik Royaldom, s.r.o. 44590270 26.02.2019 25,75
121/
2019
14.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 14.02.2019 624,00
120/
2019
14.02.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 14.02.2019 48,00
119/
2019
14.02.
2019
servisné práce motor.vozidiel AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.02.2019 302,02
118/
2019
14.02.
2019
skutkové vyhotovenie stavby Zberný dvor IN-PRO s.r.o. 46367756 22.02.2019 1104,00
117/
2019
14.02.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.02.2019 62,40
116/
2019
14.02.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.02.2019 436,80
115/
2019
14.02.
2019
verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
31592503 25.02.2019 117,00
114/
2019
08.02.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 17.02.2019 220,44
113/
2019
08.02.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 21.02.2019 396,00
112/
2019
08.02.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2019 231,59
111/
2019
07.02.
2019
spotreba vody za rok 2018 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 18.02.2019 861,30
110/
2019
07.02.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2019 56,36
109/
2019
07.02.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 15.02.2019 63,00
108/
2019
07.02.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 165,13
107/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 19,87
106/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 25,40
105/
2019
07.02.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 15.02.2019 1625,23
104/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 22,20
103/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 21,01
102/
2019
07.02.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 590,20
101/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 15,00
100/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,00
99/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 15,00
98/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,00
97/
2019
07.02.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 40,00
96/
2019
07.02.
2019
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 61,97
95/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 9,97
94/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 14,93
93/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 14,84
92/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,34
91/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 23,66
90/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 11,82
89/
2019
05.02.
2019
zástavy Obchod-SVK, s.r.o. 47175397 14.02.2019 48,90
88/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 14.02.2019 111,13
87/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ Preplatok SPP, a.s. 35815256 07.02.2019 3,18
86/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2019 1344,00
85/
2019
05.02.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2019 523,00
84/
2019
05.02.
2019
obklady, dlažby, podlaha+montážne práce AL stavby s.r.o. 51936143 19.02.2019 2523,00
83/
2019
01.02.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2019 54,00
82/
2019
31.01.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 04.02.2019 96,24
81/
2019
31.01.
2019
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 28.01.2019 6260,40
80/
2019
31.01.
2019
opravy dverí - 8 bytovka Svitač Oto 32783108 07.02.2019 60,80
79/
2019
28.01.
2019
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 31.01.2019 20,39
78/
2019
28.01.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 31.01.2019 413,76
77/
2019
25.01.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 441+442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.02.2019 600,00
76/
2019
25.01.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.01.2019 48,00
75/
2019
25.01.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.01.2019 48,00
74/
2019
25.01.
2019
voda OK + byty TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 276,58
73/
2019
25.01.
2019
voda KD TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 171,44
72/
2019
25.01.
2019
voda cintorín - DS TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 6,86
71/
2019
25.01.
2019
voda OK + byty Preplatok TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 6,86
70/
2019
25.01.
2019
prevádzka verejného rozhlasu SLOVGRAM 17310598 08.02.2019 38,40
69/
2019
25.01.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2019 131,41
68/
2019
25.01.
2019
maľovanie klubu dôchodcov, montážne práce AL stavby s.r.o. 51936143 26.01.2019 1766,00
67/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 998,88
66/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1154,32
65/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1179,46
64/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 144,00
63/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 621,73
62/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 864,01
61/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 660,59
60/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1238,88
59/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1458,32
58/
2019
18.01.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 01.02.2019 122,00
57/
2019
18.01.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 29.01.2019 314,02
56/
2019
18.01.
2019
plyn OcÚ Preplatok SPP, a.s. 35815256 29.01.2019 99,17
55/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2019 64,80
54/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2019 246,24
53/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 28.01.2019 388,80
52/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 28.01.2019 129,60
51/
2019
16.01.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 25.01.2019 523,00
50/
2019
16.01.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 25.01.2019 1344,00
49/
2019
16.01.
2019
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 45,09
48/
2019
16.01.
2019
el. energia VOŠT, OK,DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 590,20
47/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,34
46/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 14,93
45/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 14,84
44/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 9,97
43/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 19,87
42/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 25,40
41/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 11,82
40/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 21,01
39/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 22,20
38/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 23,66
37/
2019
16.01.
2019
oprava dlažby bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 26.01.2019 185,00
36/
2019
16.01.
2019
horizontálne žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 17.01.2019 194,40
35/
2019
16.01.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.01.2019 1157,79
34/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,00
33/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 15,00
32/
2019
16.01.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2019 541,60
31/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,00
30/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 15,00
29/
2019
16.01.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 40,00
28/
2019
16.01.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 24.01.2019 336,00
27/
2019
16.01.
2019
servisná prehliadka kotlov - 8 bytovka Miloš Adamčík 46811035 22.01.2019 100,00
26/
2019
16.01.
2019
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 16.01.2019 211,68
25/
2019
16.01.
2019
zameranie adresného bodu PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 25.01.2019 70,00
24/
2019
16.01.
2019
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2019 75,36
23/
2019
16.01.
2019
el. energia 8 bytovka Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 4,01
22/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 439 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 63,85
21/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 39,36
20/
2019
16.01.
2019
el. energia DS,OK,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 956,37
19/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 10,89
18/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 20,02
17/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 1,11
16/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 6,41
15/
2019
16.01.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 268,09
14/
2019
16.01.
2019
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 44,95
13/
2019
16.01.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 177,23
12/
2019
16.01.
2019
oprava kotla - 8 bytovka Kopun Vladimir 11746106 02.01.2019 218,42
11/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 441 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 55,85
10/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 40,49
09/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 26,40
08/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 9,40
07/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 60,94
06/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 113,42
05/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 442 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 75,42
04/
2019
09.01.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 23.01.2019 45,36
03/
2019
08.01.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2019 175,00
02/
2019
02.01.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2019 54,00
01/
2019
02.01.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551   2242,55
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
685/
2018
31.12.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.01.2019 463,32
684/
2018
31.12.
2018
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 79,72
683/
2018
31.12.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 2,09
682/
2018
31.12.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2019 56,64
681/
2018
31.12.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 14.01.2019 1029,72
680/
2018
31.12.
2018
služba technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 10.01.2019 85,60
679/
2018
31.12.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 10.01.2019 69,00
678/
2018
31.12.
2018
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.12.2018 48,00
677/
2018
28.12.
2018
oprava kotlov - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 04.01.2019 414,00
676/
2018
28.12.
2018
ročná kontrola kotlov - bytovka 439, 440 Jozef Martinkovič 30336481 04.01.2019 626,40
675/
2018
27.12.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 02.01.2019 517,14
674/
2018
27.12.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.12.2018 48,00
673/
2018
27.12.
2018
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.12.2018 48,00
672/
2018
27.12.
2018
aktualizácia databáz virtualnycintorin.sk 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 01.01.2019 19,68
671/
2018
27.12.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.12.2018 279,58
670/
2018
17.12.
2018
náklady za poskytovanie sociálnach služieb SUS n.o. 45734445 26.12.2018 64,48
669/
2018
17.12.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2018 165,47
668/
2018
17.12.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.12.2018 444,00
667/
2018
17.12.
2018
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 20.12.2018 192,00
666/
2018
17.12
2018
vystúpenie LH Borovienka Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 22.12.2018 900,00
665/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-Pálenica Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 62,70
664/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-8 bytovka Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 799,92
663/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-8 bytovka Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 279,60
662/
2018
13.12.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.12.2018 1150,84
661/
2018
13.12.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.12.2018 133,34
660/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OcÚ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 264,00
659/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OcÚ+MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 144,00
658/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 250,80
657/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu KD REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 120,00
656/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OK REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 174,00
655/
2018
13.12.
2018
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 27.12.2018 458,44
654/
2018
11.12.
2018
samolepky CORETA, a.s. 43884644 20.12.2018 128,52
653/
2018
11.12.
2018
samolepky CORETA, a.s. 43884644 20.12.2018 33,60
652/
2018
11.12.
2018
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 17.12.2018 93,60
651/
2018
11.12.
2018
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 62,63
650/
2018
11.12.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 360,37
649/
2018
11.12.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 162,86
648/
2018
11.12.
2018
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 17.12.2018 131,11
647/
2018
11.12.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2018 57,28
646/
2018
11.12.
2018
Detské ihrisko Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 18.12.2018 11176,20
645/
2018
11.12.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2018 388,80
644/
2018
11.12.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2018 168,48
643/
2018
11.12.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 18.12.2018 1070,01
642/
2018
11.12.
2018
varič na víno, vodu RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 20.12.2018 100,80
641/
2018
04.12.
2018
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091   88,40
640/
2018
04.12.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.12.2018 1971,00
639/
2018
04.12.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.12.2018 744,00
638/
2018
04.12.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 06.12.2018 18,00
637/
2018
03.12.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2018 54,00
636/
2018
30.11.
2018
plyn OcÚ Preplatok SPP, a.s. 35815256 12.12.2018 3124,15
635/
2018
30.11.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ Preplatok SPP, a.s. 35815256 12.12.2018 9282,66
634/
2018
30.11.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.12.2018 184,00
633/
2018
30.11.
2018
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 08.12.2018 35,00
632/
2018
30.11.
2018
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 4637701 02.12.2018 780,00
631/
2018
30.11.
2018
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 08.12.2018 2005,00
630/
2018
30.11.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 07.12.2018 165,96
629/
2018
30.11.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.12.2018 4,57
628/
2018
30.11.
2018
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 10.12.2018 80,85
627/
2018
30.11.
2018
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 12.12.2018 311,75
626/
2018
22.11.
2018
náhradné diely, pracovné rukavice Marián Šupa 11906022 05.12.2018 60,59
625/
2018
21.11.
2018
oprava vonkajších obvodových stien bytovka 440 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 4301,00
624/
2018
21.11.
2018
oprava fasády bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 5000,00
623/
2018
21.11.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 22.11.2018 1071,89
622/
2018
21.11.
2018
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 19.11.2018 48,00
621/
2018
21.11.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2018 122,93
620/
2018
21.11.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.11.2018 84,60
619/
2018
21.11.
2018
občerstvenie Pavol Vido 43579906 26.11.2018 54,72
618/
2018
21.11.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 27.11.2018 1146,05
617/
2018
21.11.
2018
oprava sokla bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 1349,00
616/
2018
16.11.
2018
Zberný dvor-Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 31.12.2018 16648,18
615/
2018
12.11.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2018 67,80
614/
2018
12.11.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2018 515,28
613/
2018
12.11.
2018
olej PD Čachtice 00206792 20.11.2018 133,44
612/
2018
12.11.
2018
prenájom lešenia na bytovka 442 Požičovňa lešenia Piešťany, s.r.o. 47435909 14.11.2018 1020,00
611/
2018
12.11.
2018
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 38,65
610/
2018
12.11.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 159,12
609/
2018
12.11.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 331,49
608/
2018
12.11.
2018
výmena ventilu TVK, a.s. 36302724 19.11.2018 89,88
607/
2018
12.11.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.11.2018 1176,00
606/
2018
12.11.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2018 403,90
605/
2018
07.11.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.11.2018 56,51
604/
2018
07.11.
2018
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 31.10.2018 87,00
603/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 14,84
602/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,34
601/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 23,66
600/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 11,82
599/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 21,01
598/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 22,20
597/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,00
596/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,00
595/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 15,00
594/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 9,97
593/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 15,00
592/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 14,93
591/
2018
07.11.
2018
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 40,00
590/
2018
07.11.
2018
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 590,20
589/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 19,87
588/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 25,40
587/
2018
05.11.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2018 54,00
586/
2018
05.11.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2018 744,00
585/
2018
05.11.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2018 1971,00
584/
2018
31.10.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 09.11.2018 159,57
583/
2018
31.10.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 07.11.2018 258,00
582/
2018
31.10.
2018
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 30.10.2018 201,84
581/
2018
31.10.
2018
oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 14.11.2018 532,00
580/
2018
31.10.
2018
doprava - odvoz materiálu CO Maiden cargo s.r.o. 36349674 24.11.2018 188,16
579/
2018
31.10.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 08.11.2018 25,09
578/
2018
31.10.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.10.2018 2460,00
577/
2018
24.10.
2018
stavebný dozor na stavbe Zberný dvor Častkovce M.K.C. s.r.o. Štrba 36448184 31.10.2018 3480,00
576/
2018
24.10.
2018
oprava čerpadla v Pálenici AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 26.10.2018 426,77
575/
2018
23.10.
2018
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 25.10.2018 117,84
574/
2018
19.10.
2018
Zberný dvor Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 30.11.2018 32761,96
573/
2018
19.10.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 01.11.2018 47,10
572/
2018
18.10.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.10.2018 45,46
571/
2018
18.10.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 31.10.2018 122,65
570/
2018
18.10.
2018
reprezentačné Pavol Vido 43579906 14.10.2018 2997,00
569/
2018
18.10.
2018
reprezentačné Pavol Vido 43579906 23.10.2018 835,80
568/
2018
18.10.
2018
poplatok za domenu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 17.10.2018 46,80
567/
2018
18.10.
2018
kancelárske potreby Sponka s.r.o. 51132907 16.10.2018 24,00
566/
2018
18.10.
2018
náklady na stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 22.10.2018 196,06
565/
2018
11.10.
2018
hnojivo AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 18.10.2018 173,52
564/
2018
11.10.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2018 1147,51
563/
2018
11.10.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2018 95,60
562/
2018
11.10.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 04.11.2018 1140,48
561/
2018
11.10.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2018 462,00
560/
2018
11.10.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2018 105,60
559/
2018
11.10.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu zneškodnenie komunálneho odpadu 34133861 17.10.2018 1079,37
558/
2018
11.10.
2018
inzercia Petit Press, a.s. 35790253 16.10.2018 118,80
557/
2018
11.10.
2018
vypracovanie POH RNDr. Radomír Babiak, PhD. 48139572 25.10.2018 170,00
556/
2018
11.10.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.10.2018 325,42
555/
2018
11.10.
2018
oprava kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 12.10.2018 214,34
554/
2018
11.10.
2018
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 12.10.2018 161,04
553/
2018
05.10.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2018 56,36
552/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 9,97
551/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 14,93
550/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 14,84
549/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,34
548/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,00
547/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,00
546/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 15,00
545/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 15,00
544/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 23,66
543/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 11,82
542/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 21,01
541/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 25,40
540/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 19,87
539/
2018
05.10.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 129,90
538/
2018
05.10.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 329,26
537/
2018
05.10.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 22,92
536/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 22,20
535/
2018
05.10.
2018
inzercia Petit Press, a.s. 35790253 17.09.2018 120,00
534/
2018
04.10.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2018 65,00
533/
2018
04.10.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.10.2018 69,00
532/
2018
04.10.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o. 36041688 15.10.2018 175,00
531/
2018
04.10.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2018 54,00
530/
2018
04.10.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.10.2018 187,20
529/
2018
04.10.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 590,20
528/
2018
04.10.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 17.10.2018 125,92
527/
2018
03.10.
2018
plyn OcU SPP, a.s. 35815256 15.10.2018 744,00
526/
2018
03.10.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.10.2018 1971,00
525/
2018
03.10.
2018
modernizácia KD chodby a kuchyne AL stavby s.r.o. 51936143 05.10.2018 2026,00
524/
2018
03.10.
2018
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 6,86
523/
2018
03.10.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 13,72
522/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 1028,59
521/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 909,73
520/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 699,44
519/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 587,45
518/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 475,44
517/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 475,44
516/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 868,58
515/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 825,16
514/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 907,44
513/
2018
02.10.
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 02.10.2018 937,19
512/
2018
02.10.
2018
vystúpenie DH Bošáčanka Občianske združenie
Dychová hudba Bošáčanka
45792712 21.10.2018 400,00
511/
2018
27.09.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 09.10.2018 249,14
510/
2018
27.09.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 09.10.2018 123,43
509/
2018
27.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 03.10.2018 56,16
508/
2018
27.09.
2018
projektová dokumentácia Zberný dvor Častkovce-doplnok IN-PRO s.r.o. 46367756 08.10.2018 1104,00
507/
2018
26.09.
2018
elektroinštalačné práce v KD Dekora spol. s r.o. 44422776 07.10.2018 3630,00
506/
2018
26.09.
2018
žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 27.09.2018 120,00
505/
2018
24.09.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 04.10.2018 62,40
504/
2018
24.09.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 03.10.2018 385,20
503/
2018
24.09.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 03.10.2018 96,30
502/
2018
21.09.
2018
prenájom stanu, sedenia, svetla, technického zabezpečenia CORPORATION, s.r.o. 50106422 22.09.2018 3000,00
501/
2018
21.09.
2018
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 25.09.2018 204,00
500/
2018
21.09.
2018
modernizácia kuchyne v KD Adam Lacko 46636803 20.09.2018 4776,00
499/
2018
20.09.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 02.10.2018 297,00
498/
2018
20.09.
2018
previnutie el. motora v Pálenici PETERKA MICHAL,navíjanie el. motorov 32778619 27.09.2018 114,00
497/
2018
20.09.
2018
audit KUZ, súlad VS s KUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 28.09.2018 480,00
496/
2018
20.09.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2018 131,35
495/
2018
19.09.
2018
modernizácia chodby KD Adam Lacko 46636803 11.09.2018 4472,00
494/
2018
19.09.
2018
čísla na vešiaky štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 05.10.2018 27,30
493/
2018
14.09.
2018
interiérové vybavenie v KD TILIA v.o.s. 34115668 20.09.2018 3837,60
492/
2018
14.09.
2018
tepovanie Marek Horák 44975392 25.09.2018 230,00
491/
2018
14.09.
2018
lepidlo, náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 14.09.2018 58,63
490/
2018
14.09.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 27.09.2018 132,30
489/
2018
14.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 20.09.2018 90,00
488/
2018
14.09.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.09.2018 1702,34
487/
2018
14.09.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.09.2018 1350,00
486/
2018
10.09.
2018
police, stojany do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 17.09.2018 373,06
485/
2018
10.09.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.09.2018 1545,98
484/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,34
483/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 14,84
482/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 14,93
481/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 9,97
480/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 15,00
479/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 15,00
478/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,00
477/
2018
10.09.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2018 265,00
476/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,00
475/
2018
10.09.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 334,33
474/
2018
10.09.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 23,89
473/
2018
10.09.
2018
el. energia OcU ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 130,92
472/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 23,66
471/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 11,82
470/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 21,01
469/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 22,20
468/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 25,40
467/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 19,87
466/
2018
07.09.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 590,20
465/
2018
06.09.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 05.10.2018 368,64
464/
2018
06.09.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2018 57,01
463/
2018
05.09.
2018
montáž sadrokartónu JK UNIVERZAL-KOSTOLANSKÝ JÁN 34493921 17.09.2018 3816,00
462/
2018
05.09.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.09.2018 1971,00
461/
2018
05.09.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.09.2018 744,00
460/
2018
05.09.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 20.09.2018 158,88
459/
2018
03.09.
2018
geometrický plán Geoagro s.r.o. 50391551 13.09.2018 167,00
458/
2018
03.09.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2018 54,00
457/
2018
03.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 07.09.2018 116,40
456/
2018
31.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 07.09.2018 74,88
455/
2018
31.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 07.09.2018 411,84
454/
2018
31.08.
2018
čísla na vešiaky štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 07.09.2018 117,00
453/
2018
31.08.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 06.09.2018 -14,42
452/
2018
31.08.
2018
oprava kotla - bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 24.08.2018 48,00
451/
2018
31.08.
2018
montáž regálov RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 31.08.2018 115,20
450/
2018
17.08.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2018 138,73
449/
2018
14.08.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 08.09.2018 460,80
448/
2018
14.08.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.08.2018 108,02
447/
2018
14.08.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.08.2018 1154,52
446/
2018
14.08.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 23.08.2018 276,00
445/
2018
14.08.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 23.08.2018 244,43
444/
2018
14.08.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.08.2018 96,00
443/
2018
14.08.
2018
licencia-virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 27.08.2018 55,37
442/
2018
10.08.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.08.2018 215,41
441/
2018
08.08.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.08.2018 1023,16
440/
2018
08.08.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2018 173,58
439/
2018
08.08.
2018
zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288 20.08.2018 12,00
438/
2018
08.08.
2018
regále, police do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 17.08.2018 2555,15
437/
2018
07.08.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.08.2018 56,77
436/
2018
07.08.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 -29,26
435/
2018
07.08.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 131,89
434/
2018
07.08.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 19,87
433/
2018
07.08.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 25,40
432/
2018
07.08.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 590,20
431/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 14,93
430/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 9,97
429/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 15,00
428/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 15,00
427/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,00
426/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,00
425/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 22,20
424/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 21,01
423/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 11,82
422/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 23,66
421/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,34
420/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 14,84
419/
2018
06.08.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 15.08.2018 23,50
418/
2018
03.08.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 10.08.2018 59,28
417/
2018
03.08.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2018 744,00
416/
2018
03.08.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2018 1971,00
415/
2018
03.08.
2018
sociálna služba Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 08.08.2018 64,48
414/
2018
03.08.
2018
aktualizácia-mapový portál obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 13.08.2018 450,00
413/
2018
01.08.
2018
geometrický plán Geoagro s.r.o. 50391551 04.08.2018 167,00
412/
2018
01.08.
2018
servisné práce Roman Kubo - CUBO 43714251 31.07.2018 18,00
411/
2018
01.08.
2018
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 557 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 02.08.2018 576,00
410/
2018
01.08.
2018
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 26.07.2018 576,00
409/
2018
01.08.
2018
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 29.07.2018 65,40
408/
2018
01.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 08.08.2018 129,60
407/
2018
01.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 08.08.2018 336,96
406/
2018
01.08.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 10.08.2018 265,08
405/
2018
01.08.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2018 54,00
404/
2018
19.07.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2018 123,65
403/
2018
18.07.
2018
geometrický plán 3.+4. ulica IBV PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 01.08.2018 488,00
402/
2018
16.07.
2018
výmena balkónových dverí na bytovke 551 DOMROYAL, s.r.o. 47959576 28.07.2018 444,00
401/
2018
16.07.
2018
webnode-stránka obce DATATRADE, s.r.o. 35960132 29.07.2018 285,12
400/
2018
16.07.
2018
el. energia OK,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 25.07.2018 -115,96
399/
2018
16.07.
2018
oprava bytového domu 551 Adam Lacko 46636803 26.07.2018 4236,70
398/
2018
13.07.
2018
Zberný dvor-tovary
váha+kontajnery
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264 29.08.2018 40730,00
397/
2018
13.07.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 24.07.2018 472,12
396/
2018
13.07.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 27.07.2018 60,60
395/
2018
13.07.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 02.08.2018 1474,56
394/
2018
13.07.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 23.07.2018 1140,05
393/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.07.2018 708,00
392/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 26.06.2018 1404,00
391/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 09.07.2018 84,00
390/
2018
11.07.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.07.2018 309,00
389/
2018
11.07.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.07.2018 123,60
388/
2018
11.07.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.07.2018 1016,61
387/
2018
11.07.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 590,20
386/
2018
11.07.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 45,09
385/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,00
384/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 22,20
383/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,00
382/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 21,01
381/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 25,40
380/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 15,00
379/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 15,00
378/
2018
11.07.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2018 56,36
377/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 14,93
376/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 14,84
375/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 9,97
374/
2018
11.07.
2018
výmena trávnika na futbalovom ihrisku KOSENIE s.r.o. 46377701 14.07.2018 142,80
373/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 23,66
372/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 19,87
371/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 11,82
370/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,34
369/
2018
11.07.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 130,06
368/
2018
11.07.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 92,52
367/
2018
11.07.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 4,32
366/
2018
11.07.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 23.07.2018 193,70
365/
2018
04.07.
2018
audit IUZ, súlad VS s IUZ za rok 2017 Ing. Mária Kasmanová 46746862 13.07.2018 914,27
364/
2018
04.07.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.07.2018 69,00
363/
2018
04.07.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.07.2018 68,60
362/
2018
04.07.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2018 54,00
361/
2018
04.07.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.07.2018 175,00
360/
2018
04.07.
2018
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 05.07.2018 1740,00
359/
2018
03.07.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.07.2018 744,00
358/
2018
03.07.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.07.2018 1971,00
357/
2018
02.07.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 12.07.2018 6,86
356/
2018
02.07.
2018
voda cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 12.07.2018 6,86
355/
2018
02.07.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.07.2018 151,80
354/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 941,72
353/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 978,30
352/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 928,02
351/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 528,01
350/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 496,01
349/
2017
02.07.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 637,73
348/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 784,01
347/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 932,59
346/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 1117,74
345/
2018
02.07.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 251,42
344/
2018
02.07.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 6,86
343/
2018
02.07.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 196,57
342/
2018
21.06.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.06.2018 97,80
341/
2018
21.06.
2018
vypracovanie PD pre SP-Detské ihrisko ArchitektiSKA s.r.o. 50852515 21.06.2018 100,00
340/
2018
18.06.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2018 127,97
339/
2018
18.06.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.06.2018 1111,36
338/
2018
11.06.
2018
oprava bytového domu 440 Adam Lacko 46636803 25.06.2018 3450,00
337/
2018
11.06.
2018
oprava kotlov-bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 11.06.2018 296,00
336/
2018
11.06.
2018
čistiace prostriedky do KD DAMITO s.r.o. 44148542 19.06.2018 135,70
335/
2018
08.06.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2018 109,18
334/
2018
08.06.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.06.2018 238,34
333/
2018
08.06.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 06.07.2018 852,48
332/
2018
08.06.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 21.06.2018 158,76
331/
2018
08.06.
2018
hnojivo AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 17.06.2018 177,12
330/
2018
08.06.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2018 3,52
329/
2018
08.06.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2018 130,26
328/
2018
08.06.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.06.2018 94,08
327/
2018
08.06.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.06.2018 482,16
326/
2018
08.06.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.06.2018 1002,09
325/
2018
06.06.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.2018 96,54
324/
2018
06.06.
2018
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 15.06.2018 79,74
323/
2018
04.06.
2018
Informačná brožúra - Zberný dvor CORETA, a.s. 43884644 14.06.2018 -2158,56
322/
2018
04.06.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2018 744,00
321/
2018
04.06.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.06.2018 1971,00
320/
2018
04.06.
2018
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091   20,80
319/
2018
04.06.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 14.06.2018 47,98
318/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 14,84
317/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,34
316/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,00
315/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 15,00
314/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 15,00
313/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 9,97
312/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 14,93
311/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,00
310/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 25,40
309/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 19,87
308/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 11,82
307/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 23,66
306/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 21,01
305/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 22,20
304/
2018
04.06.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 590,20
303/
2018
04.06.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2018 54,00
302/
2018
01.06.
2018
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 14.06.2018 28,92
301/
2018
29.05.
2018
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 22.05.2018 161,40
300/
2018
28.05.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.06.2018 158,88
299/
2018
28.05.
2018
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 08.06.2018 32,40
298/
2018
25.05.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 25.05.2018 1590,00
297/
2018
24.05.
2018
oprava hasiacich prístrojov na bytovkách Jozef Vadovič - VADAS 37569091 31.05.2018 248,40
296/
2018
23.05.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.05.2018 48,00
295/
2018
21.05.
2018
rekonštrukcia šatní, sociálnych priestorov a výstavba regenerácie a posilňovne, areál futbalového štadióna DOMROYAL, s.r.o. 47959576 05.07.2018 27100,84
294/
2018
21.05.
2018
Zberný dvor - Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 29.06.2018 145949,87
293/
2018
21.05.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2018 125,40
292/
2018
21.05.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.05.2018 136,00
291/
2018
18.05.
2018
kancelárske potreby Sinova 36318086 01.06.2018 191,27
290/
2018
18.05.
2018
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 21.05.2018 12,00
289/
2018
17.05.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.05.2018 1085,05
288/
2018
14.05.
2018
aktualizácia mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 24.05.2018 276,00
287/
2018
14.05.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.05.2018 1014,73
286/
2018
14.05.
2018
zámková dlažba chodníka Adam Lacko 46636803 18.05.2018 7440,00
285/
2018
14.05.
2018
oprava sokla na dome smútku Adam Lacko 46636803 18.05.2018 93,00
284/
2018
11.05.
2018
inštalatérske práce-oprava WC v KD Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 19.05.2018 160,08
283/
2018
11.05.
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695   2242,55
282/
2018
10.05.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 08.06.2018 829,44
281/
2018
10.05.
2018
oprava ponorného čerpadla v OK Ján Gablech 40270831 28.05.2018 437,00
280/
2018
10.05.
2018
oprava ponorného čerpadla v Pálenici Ján Gablech 40270831 28.05.2018 379,00
279/
2018
10.05.
2018
maľovaná cyklomapa CBS spol, s r.o. 36754749 25.05.2018 638,80
278/
2018
10.05.
2018
šatníkové skrinky-pre ZŠ s MŠ DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201 23.05.2018 1196,00
277/
2018
10.05.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.05.2018 84,94
276/
2018
10.05.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2018 292,78
275/
2018
10.05.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 34,60
274/
2018
10.05.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 154,13
273/
2018
10.05.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 142,85
272/
2018
07.05.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.05.2018 211,68
271/
2018
07.05.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.05.2018 129,36
270/
2018
07.05.
2018
výmena okna a dverí na bytovke 440 DOMROYAL, s.r.o. 47959576 14.05.2018 892,50
269/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,00
268/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,00
267/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 15,00
266/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 15,00
265/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 9,97
264/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 14,93
263/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 14,84
262/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,34
261/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 23,66
260/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 11,82
259/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 21,01
258/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 22,20
257/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 25,40
256/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 19,87
255/
2018
04.05.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 590,20
254/
2018
03.05.
2018
materiál na opravu mosta Royaldom, s.r.o. 44590270 04.05.2018 228,48
253/
2018
02.05.
2018
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 10.05.2018 24,15
252/
2018
02.05.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2018 54,00
251/
2018
02.05.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2018 744,00
250/
2018
02.05.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.05.2018 1971,00
249/
2018
02.05.
2018
údržba futbal.ihriska Kosenie s.r.o. 46377701 04.04.2018 2856,00
248/
2018
02.05.
2018
nájom-kosačka na ihrisko Kosenie s.r.o. 46377701 06.05.2018 960,00
247/
2018
26.04.
2018
postrekovač 160l/2 m ramená AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 10.05.2018 1260,00
246/
2018
26.04.
2018
skriňa-obecný klub TILIA v.o.s. 34115668 25.04.2018 1074,00
245/
2018
25.04.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 09.05.2018 236,76
244/
2018
25.04.
2018
terénne úpravy-exteriérový fitpark Častkovce DOMROYAL, s.r.o. 47959576 07.05.2018 4900,00
243/
2018
20.04.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 02.05.2018 130,22
242/
2018
20.04.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2018 144,27
241/
2018
20.04.
2018
servisná prehliadka vozidla HOLDER X30 AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 08.05.2018 266,04
240/
2018
17.04.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 26.04.2018 307,38
239/
2018
17.04.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.04.2018 360,00
238/
2018
17.04.
2018
poháre, hrnce, kastróle, pokrievky, naberačky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 26.04.2018 707,89
237/
2018
16.04.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 26.04.2018 16,38
236/
2018
16.04.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 24.04.2018 97,40
235/
2018
16.04.
2018
úprava terénu-IBV 4. ulica Miloslav Bednárik 48153575 19.04.2018 6607,50
234/
2018
12.04.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 23.04.2018 375,77
233/
2018
12.04.
2018
informačná brožúra-Zberný dvor Častkovce CORETA, a.s. 43884644 08.06.2018 4608,00
232/
2018
12.04.
2018
bet. zmes-oprava mosta pri záhradkách SOF Slovakia, s.r.o. 36234541 24.04.2018 354,00
231/
2018
12.04.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 20.04.2018 349,73
230/
2018
12.04.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 20.04.2018 125,72
229/
2018
12.04.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 20.04.2018 928,06
228/
2018
10.04.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 -73,84
227/
2018
10.04.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 107,03
226/
2018
10.04.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.04.2018 1063,89
225/
2018
10.04.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.04.2018 95,60
224/
2018
10.04.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 159,29
223/
2018
09.04.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 24.03.2018 18,00
222/
2018
09.04.
2018
misy,taniere,poháre RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 19.04.2018 667,15
221/
2018
09.04.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 03.05.2018 875,52
220/
2018
09.04.
2018
výkopové práce-oprava mosta Šimák Andrej 51158353 13.04.2018 450,00
219/
2018
09.04.
2018
oprava mosta NORWIT SLOVAKIA spol. s r.o. 31734553 23.04.2018 199,20
218/
2018
09.04.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.04.2018 83,93
217/
2018
06.04.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 17.04.2018 211,68
216/
2018
06.04.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 17.04.2018 188,16
215/
2018
06.04.
2018
licencia verejný rozhlas SOZA 00178454 18.04.2018 20,40
214/
2018
06.04.
2018
BOZP Ing. Ladislav Bilik - ABP 40377008 14.04.2018 69,00
213/
2018
06.04.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.04.2018 65,00
212/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 11,82
211/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,00
210/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,00
209/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 15,00
208/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 15,00
207/
2018
06.04.
2018
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 590,20
206/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 21,01
205/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 22,20
204/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 25,40
203/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 19,87
202/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 9,97
201/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 14,93
200/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 14,84
199/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,34
198/
2018
06.04.
2018
el.energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 23,66
197/
2018
05.04.
2018
dodávka a montáž žalúzia Peter Udvorka-NIMESK 43074413 05.04.2018 261,60
196/
2018
03.04.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.04.2018 1971,00
195/
2018
03.04.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.04.2018 744,00
194/
2018
03.04.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 17.04.2018 175,00
193/
2018
03.04.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 05.04.2018 5,40
192/
2018
03.04.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2018 54,00
191/
2018
28.03.
2018
obstaranie Územného plánu obce-zmeny a doplnky č.2 UniRO s.r.o. 47220597 13.04.2018 550,00
190/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 701,74
189/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 633,16
188/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 502,87
187/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 468,59
186/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 146,29
185/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 441 TVK,a .s. 36302724 09.04.2018 306,29
184/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 589,73
183/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 1664,03
182/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 706,30
181/
2018
28.03.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 10.04.2018 144,72
180/
2018
27.03.
2018
prevádzka-verejný rozhlas SLOVGRAM 17310598 11.04.2018 38,50
179/
2018
26.03.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 29.03.2018 48,00
178/
2018
23.03.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 06.04.2018 48,16
177/
2018
23.03.
2018
kontrola a čistenie komínových telies Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 04.04.2018 180,00
176/
2018
22.03.
2018
obstaranie Územného plánu obce-zmeny a doplnky č. 1 Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 05.04.2018 192,85
175/
2018
22.03.
2018
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 05.04.2018 81,60
174/
2018
22.03.
2018
oprava kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 26.03.2018 88,64
173/
2018
22.03.
2018
oprava kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 26.03.2018 88,64
172/
2018
20.03.
2018
exteriérový FITPARK Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 30.03.2018 13344,00
171/
2018
19.03.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2018 109,51
170/
2018
19.03.
2018
aktualizácia povodňového plánu, prepracovanie dokumentácie CO,krízový štáb... Ing. Miloš Kment 40471641 03.04.2018 368,00
169/
2018
16.03.
2018
verejné obstarávanie Zberný dvor, Informačná brožúra Enixa, s.r.o. 45710252 31.03.2018 768,00
168/
2018
13.03.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.03.2018 480,00
167/
2018
12.03.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 21.03.2018 43,70
166/
2018
12.03.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.03.2018 404,92
165/
2018
12.03.
2018
vývoz smetný nádob TSM NMn/V 00350656 20.03.2018 1020,67
164/
2018
09.03.
2018
oprava podesty-bytovka 441 Adam Lacko 46636803 23.03.2018 415,00
163/
2018
09.03.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 05.04.2018 576,00
162/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 442 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 79,20
161/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 443 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 120,65
160/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 551 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 1159,75
159/
2018
09.03.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.03.2018 877,46
158/
2018
09.03.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 -10,16
157/
2018
09.03.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 151,96
156/
2018
09.03.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 142,44
155/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 23,66
154/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 11,82
153/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 21,01
152/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 22,20
151/
2018
07.03.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 590,20
150/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 25,40
149/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 19,87
148/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,00
147/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,00
146/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 15,00
145/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 15,00
144/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 9,97
143/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 14,93
142/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 14,84
141/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,34
140/
2018
07.03.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.03.2018 314,28
139/
2018
07.03.
2018
stavebný materiál na opravu v KD Royaldom, s.r.o. 44590270 09.03.2018 394,40
138/
2018
07.03.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.03.2018 84,41
137/
2018
07.03.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 09.03.2018 48,00
136/
2018
07.03.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 09.03.2018 48,00
135/
2018
07.03.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2018 744,00
134/
2018
07.03.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2018 1971,00
133/
2018
07.03.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 16.03.2018 279,24
132/
2018
01.03.
2018
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 29.01.2018 20,39
131/
2018
28.02.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 13.03.2018 297,00
130/
2018
28.02.
2018
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273 12.03.2018 26,00
129/
2018
26.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.03.2018 48,00
128/
2018
26.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.03.2018 133,44
127/
2018
20.02.
2018
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie-Zmeny a doplnky č.2 K2 ateliér, s.r.o. 36809306 09.03.2018 5450,00
126/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -875,52
125/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -875,52
124/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -737,28
123/
2018
19.02.
2018
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 01.03.2018 90,78
122/
2018
19.02.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 28.02.2018 94,08
121/
2018
19.02.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 28.02.2018 352,80
120/
2018
19.02.
2018
zmäkčovač do umývačky v KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 24.02.2018 51,98
119/
2018
19.02.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2018 110,40
118/
2018
16.02.
2018
samolepka s erbom obce štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 13.02.2018 36,00
117/
2018
13.02.
2018
pracovné stoly do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 22.02.2018 1046,64
116/
2018
13.02.
2018
údržba ovocnej pálenice-malovanie, výmena obkladu Adam Lacko 46636803 18.02.2018 5114,00
115/
2018
13.02.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.02.2018 532,42
114/
2018
12.02.
2018
sádrokartónový pohľad v KD Jakub Drobný-PROFIGIPS, s.r.o. 47421894 20.02.2018 1950,48
113/
2018
12.02.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2018 1524,94
112/
2018
12.02.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.02.2018 183,85
111/
2018
12.02.
2018
zmäkčovač do umývačky v KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 18.02.2018 61,98
110/
2018
12.02.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 07.03.2018 679,68
109/
2018
12.02.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 23.02.2018 87,10
108/
2018
08.02.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.02.2018 1478,52
107/
2018
08.02.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.02.2018 492,00
106/
2018
08.02.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.02.2018 83,28
105/
2018
08.02.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2018 165,11
104/
2018
08.02.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2018 -33,59
103/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
102/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
101/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 441+442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 600,00
100/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
99/
2018
06.02.
2018
rohož-bytovka 557 Elitmat, s.r.o. 46177981 15.02.2018 124,42
98/
2018
06.02.
2018
výmena radiátorov v KD Marek Schindler-AQUAS 37511530 15.02.2018 482,93
97/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 9,97
96/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 15,00
95/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 15,00
94/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,00
93/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,00
92/
2018
06.02.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 590,20
91/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 19,87
90/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 25,40
89/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 22,20
88/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 21,01
87/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 11,82
86/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 23,66
85/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,34
84/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 14,84
83/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 14,93
82/
2018
02.02.
2018
modul Pečať rozvoja obcí a miest 2017 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. 31425836 09.02.2018 196,80
81/
2018
02.02.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.02.2018 456,24
80/
2018
02.02.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2018 1971,00
79/
2018
02.02.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2018 744,00
78/
2018
01.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 06.02.2018 48,00
77/
2018
01.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 06.02.2018 48,00
76/
2018
01.02.
2018
stavebný materiál na opravu KD Royaldom, s.r.o. 44590270 14.02.2018 2753,03
75/
2018
31.01.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 28.11.2017 297,00
74/
2018
31.01.
2018
časopis Právo pre obce Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 08.02.2018 77,40
73/
2018
31.01.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 09.02.2018 47,00
72/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1510,88
71/
2018
31.01.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 4,57
70/
2018
31.01.
2018
voda cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 6,86
69/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1330,31
68/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 518,87
67/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1122,31
66/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 701,74
65/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 918,88
64/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 944,02
63/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1081,16
62/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1035,46
61/
2018
26.01.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 08.01.2018 16,20
60/
2018
26.01.
2018
kopírovací stroj Toshiba e-STUDIO Roman Kubo-CUBO 43714251 30.01.2018 1100,00
59/
2018
26.01.
2018
projektová dokumentácia - rozšírenie kanalizácie BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 31396828 do 21 dní od doručenia 2400,00
58/
2018
26.01.
2018
voda COOP Jednota TN 00168912 07.02.2018 845,34
57/
2018
26.01.
2018
servisné práce AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 07.02.2018 169,37
56/
2018
26.01.
2018
 
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2018 105,84
55/
2018
26.01.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2018 282,24
54/
2018
24.01.
2018
znalecký posudok Ing. Igor Ištok 1020308641 22.01.2018 140,00
53/
2018
23.01.
2018
soľ do umývačky RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 02.02.2018 19,20
52/
2018
23.01.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 01.02.2018 292,57
51/
2018
23.01.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 01.02.2018 80,00
50/
2018
23.01.
2018
obstaranie Územného plánu - zmeny a doplnky č.2 Ing. arch. Marianna Bogyová AABP 22732632 31.01.2018 1121,95
49/
2018
23.01.
2018
prípojka pre WC a sprchy- Zberný dvor M-SILNICE SK s.r.o. 36833380 09.02.2018 732,00
48/
2018
22.01.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2018 744,00
47/
2018
22.01.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 26.01.2018 1971,00
46/
2018
18.01.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2018 105,88
45/
2018
18.01.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 29.01.2018 422,56
44/
2018
18.01.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 29.01.2018 2998,91
43/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 25,40
42/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 14,93
41/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 9,97
40/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2018 13,34
39/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2018 14,84
38/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 15,00
37/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 15,00
36/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 13,00
35/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 13,00
34/
2018
16.01.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 45,09
33/
2018
16.01.
2018
el. energia OK,DS,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 590,20
32/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 19,87
31/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 21,01
30/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 22,20
29/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 11,82
28/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 23,66
27/
2018
16.01.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.01.2018 994,30
26/
2018
16.01.
2018
maľovaná cyklomapa CBS spol. s. r.o. 36754749 24.01.2018 200,00
25/
2018
16.01.
2018
lavičky Vladimír Hevier 46405186 28.01.2018 500,00
24/
2018
16.01.
2018
lavičky Vladimír Hevier 46405186 28.01.2018 450,00
23/
2018
16.01.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 26.01.2018 184,24
22/
2018
16.01.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 175,42
21/
2018
16.01.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 246,70
20/
2018
16.01.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 -27,46
19/
2018
16.01.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2018 605,58
18/
2018
16.01.
2018
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 16.01.2018 207,84
17/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -21,79
16/
2018
16.01.
2018
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2018 75,36
15/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 31,39
14/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 9,40
13/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 5,49
12/
2018
16.01.
2018
el. energia OK,DS,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 1132,90
11/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 7,67
10/
2018
16.01.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 27,80
9/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -11,11
8/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -12,98
7/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -0,62
6/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -0,85
5/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -8,73
4/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -3,46
3/
2018
08.01.
2018
znalecký posudok Ing. Bc. Milan Holéci   23.01.2018 717,12
2/
2018
08.01
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695   2105,80
1/
2018
02.01.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2018 175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
677/
2017
31.12.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.02.2018 679,68
676/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 10,49
675/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 6,00
674/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 4,49
673/
2017
31.12.
2017
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.01.2018 48,00
672/
2017
31.12.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2018 65,83
671/
2017
31.12.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 12.01.2018 777,65
670/
2017
31.12.
2017
služba technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.01.2018 65,00
669/
2017
31.12.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 14.01.2018 90,00
668/
2017
31.12.
2017
oprava kotla-bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 02.01.2018 183,60
667/
2017
31.12.
2017
ročná kontrola plynových kotlov - bytovka 439+440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2017 626,40
666/
2017
29.12.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.01.2018 250,92
665/
2017
29.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 29.12.2017 59,40
664/
2017
29.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 29.12.2017 415,80
663/
2017
27.12.
2017
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.12.2017 96,00
662/
2017
27.12.
2017
oprava kotla-bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2017 165,37
661/
2017
27.12.
2017
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 29.12.2017 446,69
660/
2017
27.12.
2017
prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY, s.r.o. 34121358 01.01.2018 104,62
659/
2017
27.12.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 22.12.2017 348,00
658/
2017
20.12.
2017
vyhotovenie kúpnych zmlúv - Zberný dvor Ing. Janka Dobiášová 43265383 29.12.2017 542,00
657/
2017
19.12.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.12.2017 992,31
656/
2017
19.12.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2017 130,49
655/
2017
19.12.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 27.12.2017 32,65
654/
2017
19.12.
2017
vystúpenie LH Borovienka Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 23.12.2017 800,00
653/
2017
19.12.
2017
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 21.12.2017 161,04
652/
2017
18.12.
2017
vreckový kalendárik štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 29.12.2017 72,00
651/
2017
18.12.
2017
geotechnická skúška-Zberný dvor RNDr. Boris Starší-KVALITEST 10829539 29.12.2017 349,98
650/
2017
18.12.
2017
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 29.12.2017 198,72
649/
2017
14.12.
2017
občerstvenie-akcia Mikuláš Pavol Vido 43579906 20.12.2017 67,20
648/
2017
14.12.
2017
občerstvenie Pavol Vido 43579906 08.12.2017 64,08
647/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 174,00
646/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 144,00
645/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 250,80
644/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 144,00
643/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 168,00
642/
2017
13.12.
2017
školenie REGAS, s.r.o. 46350314 22.12.2017 150,00
641/
2017
12.12.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 18.12.2017 241,20
640/
2017
12.12.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.12.2017 470,32
639/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.11.2017 80,32
638/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.11.2017 384,12
637/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.12.2017 71,28
636/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.12.2017 47,52
635/
2017
12.12.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 -56,88
634/
2017
08.12.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 19.12.2017 901,30
633/
2017
08.12.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.12.2017 864,00
632/
2017
08.12.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 145,57
631/
2017
08.12.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.01.2018 679,68
630/
2017
08.12.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 298,49
629/
2017
07.12.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 20.12.2017 105,12
628/
2017
06.12.
2017
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 16.12.2017 378,00
627/
2017
06.12.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2017 91,31
626/
2017
05.12.
2017
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091 do 15 dní 67,60
625/
2017
05.12.
2017
výmena spätnej klapky-bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.12.2017 80,52
624/
2017
05.12.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.12.2017 464,00
623/
2017
05.12.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.12.2017 1 040,00
622/
2017
05.12.
2017
prehliadka hasiacich prístrojov Jozef Vadovič-VADAS 37569091 10.12.2017 442,20
621/
2017
01.12.
2017
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 12.12.2017 80,80
620/
2017
01.12.
2017
stavebné rezivo M.J.K.-SLOVPIL s.r.o. 36319007 05.12.2017 840,00
619/
2017
01.12.
2017
servisné práce,
kancelárske potreby
Roman Kubo - CUBO 43714251 07.12.2017 448,80
618/
2017
30.11.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 12.12.2017 53,84
617/
2017
30.11.
2017
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 05.12.2017 35,00
616/
2017
27.11.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.12.2017 187,20
615/
2017
24.11.
2017
elektrická prípojka Daniel Lysák 40273032 27.11.2017 350,00
614/
2017
24.11.
2017
príves nákladný AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 07.12.2017 1 857,60
613/
2017
23.11.
2017
stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 20.12.2017 207,22
612/
2017
23.11.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2017 249,67
611/
2017
22.11.
2017
aktualizácia mapového portálu MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 04.12.2017 450,00
610/
2017
22.11.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 06.12.2017 777,00
609/
2017
22.11.
2017
rekonštrukcia kotolne OcÚ, zdravotného strediska a 8 nájomných bytov Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 25.11.2017 10 740,73
608/
2017
14.11.
2017
tonery Roman Kubo - CUBO 43714251 21.11.2017 28,08
607/
2017
14.11.
2017
aktualizácia virtuálneho cintorína 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 27.11.2017 140,34
606/
2017
13.11.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.11.2017 995,35
605/
2017
13.11.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.11.2017 397,66
604/
2017
10.11.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.11.2017 972,00
603/
2017
10.11.
2017
rozšírenie bezdrôtového rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 21.11.2017 1125,60
602/
2017
09.11.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 20.11.2017 942,07
601/
2017
09.11.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 22.11.2017 91,74
600/
2017
09.11.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 08.12.2017 875,52
599/
2017
09.11.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 141,46
598/
2017
09.11.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 361,32
597/
2017
09.11.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 3,53
596/
2017
09.11.
2017
zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288 21.11.2017 8,40
595/
2017
08.11.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.11.2017 100,36
594/
2017
08.11.
2017
sociálna služba Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 16.11.2017 96,72
593/
2017
08.11.
2017
občerstvenie-voľby do VÚC Pavol Vido 17000166 21.11.2017 72,00
592/
2017
06.11.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 16.11.2017 171,95
591/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,34
590/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 14,84
589/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 14,93
588/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 9,97
587/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 15,00
586/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 15,00
585/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,00
584/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,00
583/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 590,20
582/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 25,40
581/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 21,01
580/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 22,20
579/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 11,82
578/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 23,66
577/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 19,87
576/
2017
03.11.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2017 464,00
575/
2017
03.11.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2017 1040,00
574/
2017
03.11.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.11.2017 272,16
573/
2017
31.10.
2017
spevnené plochy pre kontajnerové státia KANIX, s.r.o. 36342921 09.10.2017 3639,60
572/
2017
31.10.
2017
oprava zábradlia Sevald Jozef-Kovovýroba 30873401 26.10.2017 100,00
571/
2017
30.10.
2017
oprava plynového kotla v OK Martin Kopún-Plynoterm 32784384 06.11.2017 322,00
570/
2017
30.10.
2017
občerstvenie-stretnutie dôchodcov Pavol Vido 43579906 06.11.2017 900,36
569/
2017
26.10.
2017
el. energia VO-IBV Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 07.11.2017 -1117,68
568/
2017
26.10.
2017
montážne práce-oprava budovy MŠ Marián Hanák 50763920 30.10.2017 195,00
567/
2017
26.10.
2017
el. energia OK Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 02.11.2017 -397,78
566/
2017
26.10.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 02.11.2017 106,36
565/
2017
26.10.
2017
el. energia VOŠT Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 31.10.2017 -47,65
564/
2017
19.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 23.10.2017 293,28
563/
2017
19.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.10.2017 101,52
562/
2017
18.10.
2017
oprava plynového kotla na bytovke 440 Jozef Martinkovič 30336481 22.10.2017 102,78
561/
2017
17.10.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2017 106,01
560/
2017
17.10.
2017
samolepka s erbom obce štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 27.10.2017 72,00
559/
2017
16.10.
2017
prírodné kamenivo Kameňolomy, s.r.o. 34121358 24.10.2017 145,20
558/
2017
13.10.
2017
poplatok za domenu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 17.10.2017 46,80
557/
2017
13.10.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2017 95,59
556/
2017
13.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2017 386,40
555/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 9,97
554/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,00
553/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,00
552/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 15,00
551/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 15,00
550/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 14,93
549/
2017
13.10.
2017
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 20.10.2017 297,00
548/
2017
13.10.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.10.2017 986,40
547/
2017
13.10.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 314,90
546/
2017
13.10.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 370,20
545/
2017
13.10.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 121,49
544/
2017
13.10.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 27,43
543/
2017
13.10.
2017
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 20.10.2017 48,72
542/
2017
13.10.
2017
stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 18.10.2017 727,72
541/
2017
13.10.
2017
oprava rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 23.10.2017 94,80
540/
2017
13.10.
2017
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 17.10.2017 680,48
539/
2017
13.10.
2017
oprava plynového kotla na bytovke 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.10.2017 96,00
538/
2017
13.10.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.10.2017 82,40
537/
2017
13.10.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.10.2017 998,83
536/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 25,40
535/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 19,87
534/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,34
533/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 14,84
532/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 23,66
531/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 11,82
530/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 22,20
529/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 21,01
528/
2017
06.10.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 13.10.2017 1140,00
527/
2017
06.10.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.11.2017 875,52
526/
2017
04.10.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 590,20
525/
2017
04.10.
2017
Reboz, s.r.o. Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2017 65,00
524/
2017
04.10.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 14.10.2017 112,00
523/
2017
04.10.
2017
audit KUZ, súladu VS s KUZ za rok 2016 Ing. Mária Kasmanová 46746862 20.09.2017 400,00
522/
2017
04.10.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.10.2017 151,80
521/
2017
03.10.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.10.2017 1040,00
520/
2017
03.10.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.10.2017 464,00
519/
2017
03.10.
2017
systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o. 36041688 16.10.2017 125,00
518/
2017
29.09.
2017
el. energia DS Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 10.10.2017 -8,38
517/
2017
28.09.
2017
občerstvenie na hody 2017 Pavol Vido 43579906 30.09.2017 2862,84
516/
2017
27.09.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.10.2017 201,16
515/
2017
27.09.
2017
cesta 2. ulica IBV-bočný prístup Via-kom s.r.o. 45472718 31.10.2017 41508,55
514/
2017
27.09.
2017
cesta 2. ulica IBV Via-kom s.r.o. 45472718 31.10.2017 225317,26
513/
2017
27.09.
2017
prenájom stanu, sedenia, osvetlenia na hody 2017 CORPORATION, s.r.o. 50106422 30.09.2017 2880,00
512/
2017
27.09.
2017
stavebný dozor-cesta 2.ulica IBV Bc. Tomáš Gulač 43389431 10.10.2017 3500,00
511/
2017
26.09.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 03.10.2017 59,28
510/
2017
26.09.
2017
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 02.10.2017 98,00
509/
201
25.09.
2017
výmena strechy na zvonici Jozef Masár-DARES 30029198 18.10.2017 1467,60
508/
2017
25.09.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 28.09.2017 1176,00
507/
2017
25.09.
2017
oprava plyn. kotla na bytovke 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 28.09.2017 48,00
506/
2017
22.09.
2017
malotraktor Belarus, čelný nakladač, vidly s hydr. horným drapákom, lopata URSUS, vlečka AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.11.2017 40500,00
505/
2017
22.09.
2017
čelný nakladač, lopata URSUS, vidly, paletizačné vidly, drvič-štiepkovač AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.11.2017 33534,00
504/
2017
21.09.
2017
ročný prístup na portál Verejná správa SR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 28.09.2017 96,00
503/
2017
21.09.
2017
prístrešky na kontajnery pri bytovkách B5-B9 LUMIINOX, s.r.o. 46738401 20.10.2017 3750,00
502/
2017
21.09.
2017
prístrešky na kontajnery pri bytovkách B1-B4 LUMIINOX, s.r.o. 46738401 20.10.2017 2800,00
501/
2017
21.09.
2017
preprava súboru Kasanka VH-H s.r.o. 44645635 30.09.2017 123,60
500/
2017
21.09.
2017
prenájom atrakcií Róbert Ergang-AREGO 34637702 02.10.2017 600,00
499/
2017
21.09.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 26.09.2017 1448,12
498/
2017
20.09.
2017
materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 03.10.2017 453,09
497/
2017
20.09.
2017
čistiace prostriedky do KD DAMITO s.r.o. 44148542 27.09.2017 73,75
496/
2017
19.09.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 03.10.2017 113,94
495/
2017
19.09.
2017
voda DS TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 2,28
494/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 344,06
493/
2017
19.09.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 72,91
492/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 319,00
491/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 348,62
490/
2017
19.09.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 38,74
489/
2017
19.09.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 45,58
488/
2017
19.09.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 7,98
487/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 190,26
486/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 180,01
485/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 227,86
484/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 280,26
483/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 303,05
482/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 312,17
481/
2017
19.09.
2017
oprava zvonice "MILO" Záhrady 37508555 25.09.2017 4230,23
480/
2017
18.09.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2017 106,08
479/
2017
18.09.
2017
sprostredkovanie hudobnej produkcie Viera Puterová-FLÓRA 35405236 17.09.2017 500,00
478/
2017
18.09.
2017
vodovodné prípojky
2. ulica IBV
AQUA-Kubiš s.r.o. 46615008 16.09.2017 684,48
477/
2017
18.09.
2017
materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 02.10.2017 108,40
476/
2017
14.09.
2017
projektová dokumentácia "Revitalizácia zelene IBV" EKOLOGIK-Záhradná architektúra s.r.o. 47664509 28.09.2017 360,00
475/
2017
14.09.
2017
el. energia 8 bytovka Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -36,45
474/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -9,28
473/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -14,10
472/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -14,91
471/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 439 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -13,96
470/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 440 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -16,67
469/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 441 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -8,76
468/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 442 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -33,24
467/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -8,26
466/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -12,93
465/
2017
14.09.
2017
el. energia DS Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -80,48
464/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -2,13
463/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 557 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -13,35
462/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -18,74
461/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -7,71
460/
2017
14.09.
2017
el.energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -16,70
459/
2017
11.09.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.09.2017 1426,30
458/
2017
11.09.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2017 164,88
457/
2017
11.09.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 129,86
456/
2017
11.09.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 404,98
455/
2017
11.09.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 302,54
454/
2017
11.09.
2017
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 -74,04
453/
2017
11.09.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 18.09.2017 240,00
452/
2017
08.09.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 07.10.2017 875,52
451/
2017
08.09.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 18.09.2017 349,44
450/
2017
08.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,00
449/
2017
07.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,00
448/
2017
06.09.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 20.09.2017 51,00
447/
2017
06.09.
2017
voda bytovka B8 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 21.02.2017 699,13
446/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,34
445/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 14,84
444/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 14,93
443/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 9,97
442/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 15,00
441/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 19,87
440/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 25,40
439/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 22,20
438/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 21,01
437/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 11,82
436/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 23,66
435/
2017
06.09.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 590,20
434/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 15,00
433/
2017
06.09.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 18.09.2017 464,00
432/
2017
06.09.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2017 76,27
431/
2017
04.09.
2017
HOLDER X30 s korbou AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 03.11.2017 84246,00
430/
2017
04.09.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 01.09.2017 269,64
429/
2017
04.09.
2017
poradenské služby-verejné obstarávanie eBIZ Procurement s.r.o. 36234141 08.09.2017 600,00
428/
2017
04.09.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 18.09.2017 1040,00
427/
2017
04.09.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 11.09.2017 297,00
426/
2017
22.08.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 05.09.2017 158,88
425/
2017
22.08.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 29.08.2017 36,00
424/
2017
18.08.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2017 101,98
423/
2017
15.08.
2017
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 21.08.2017 1000,24
422/
2017
15.08.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.08.2017 958,21
421/
2017
11.08.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 28.08.2017 91,20
420/
2017
09.08.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.08.2017 72,83
419/
2017
08.08.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 02.09.2017 875,52
418/
2017
08.08.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 241,19
417/
2017
08.08.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 -68,80
416/
2017
08.08.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 131,27
415/
2017
08.08.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 104,92
414/
2017
08.08.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 151,96
413/
2017
08.08.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.08.2017 926,42
412/
2017
07.08.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 15.08.2017 368,28
411/
2017
07.08.
2017
oprava plynového kotla bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 04.08.2017 165,49
410/
2017
07.08.
2017
oprava plynového kotla bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 04.08.2017 188,10
409/
2017
07.08.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 21.08.2017 169,92
408/
2017
04.08.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.08.2017 240,00
407/
2017
04.08.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2017 1040,00
406/
2017
04.08.
2017
hnojivo na trávu AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 12.08.2017 177,12
405/
2017
04.08.
2017
píla motorová STIHL Marián Šupa 11906022 17.08.2017 1058,04
404/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 9,97
403/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 14,93
402/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 8,82
401/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,34
400/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,99
399/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 11,82
398/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 17,44
397/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 16,63
396/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 25,40
395/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,70
394/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,00
393/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 14,75
392/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 12,85
391/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,00
390/
2017
03.08.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 571,13
389/
2017
02.08.
2017
licencia na portál virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 16.08.2017 55,37
388/
2017
02.08.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2017 464,00
387/
2017
01.08.
2017
čistenie odpadového potrubia Vladimír Košinár-K.V.KANAL 46884564 10.08.2017 118,00
386/
2017
01.08.
2017
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 11.08.2017 180,00
385/
2017
01.08.
2017
občianska vybavenosť IBV Lokalita 3.etapa Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 15.08.2017 59100,00
384/
2017
31.07.
2017
občianska vybavenosť IBV Lokalita 3.etapa Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.08.2017 59100,00
383/
2017
31.07.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.08.2017 279,24
382/
2017
31.07.
2017
oprava kamerového systému ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 27.07.2017 750,60
381/
2017
31.07.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 10.08.2017 114,66
380/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 31.07.2017 912,00
379/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-ZŠ s MŠ ATM Group, s.r.o. 43944311 24.07.2017 84,00
378/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 24.07.2017 888,00
377/
2017
31.07.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 11.08.2017 959,00
376/
2017
31.07.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 11.08.2017 661,50
375/
2017
31.07.
2017
rozbor vody Slovenský vodohospodársky podnik 3602204702 10.08.2017 97,27
374/
2017
21.07.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 04.08.2017 75,84
373/
2017
20.07.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 03.08.2017 115,20
372/
2017
19.07.
2017
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 01.08.2017 102,97
371/
2017
19.07.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2017 106,72
370/
2017
19.07.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 30.07.2017 350,00
369/
2017
19.07.
2017
projektová dokumentácia
"Zvýšenie bezpečnosti na ceste II/504 Častkovce"
ARGUS-DS, s.r.o. 44343311 27.07.2017 2760,00
368/
2017
14.07.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.07.2017 953,23
367/
2017
14.07.
2017
audit IUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 25.07.2017 818,39
366/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-ZŠ s MŠ Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 129,64
365/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-OK Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 115,90
364/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-OcÚ Kopún Vladimír-
Plynoterm
37025988 24.07.2017 158,77
363/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-KD Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 86,00
362/
2017
13.07.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 10.08.2017 737,28
361/
2017
12.07.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 87,59
360/
2017
12.07.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 126,43
359/
2017
12.07.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 217,10
358/
2017
12.07.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 -57,82
357/
2017
12.07.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 33,94
356/
2017
12.07.
2017
dopravné značky GETOS, s.r.o. 36338354 24.07.2017 278,64
355/
2017
12.07.
2017
vývoz smetný nádob TSM NMn/V 00350656 28.06.2017 954,98
354/
2017
12.07.
2017
stavebný poriadok Mesto Nové Mesto nad Váhom 311863 20.07.2017 572,81
353/
2017
10.07.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.07.2017 859,63
352/
2017
10.07.
2017
voda bytovka 556 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 18.07.2017 491,03
351/
2017
10.07.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2017 178,80
350/
2017
10.07.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2017 416,27
349/
2017
10.07.
2017
satelit na B9 Eduard Bečka-ELMA 33674752 13.07.2017 2625,48
348/
2017
10.07.
2017
oprava satelitného systému na B5 a B6 Eduard Bečka-ELMA 33674752 13.07.2017 736,80
347/
2017
07.07.
2017
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 05.07.2017 1404,00
346/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,00
345/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,00
344/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 14,75
343/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 12,85
342/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 9,97
341/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 14,93
340/
2017
07.07.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2017 95,60
339/
2017
07.07.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 11.07.2017 90,00
338/
2017
07.07.
2017
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 11.07.2017 65,00
337/
2017
07.07.
2017
prevádzkovanie ČOV Alvest, s.r.o. 36318957 17.07.2017 240,00
336/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 8,82
335/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 16,63
334/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 17,44
333/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 11,82
332/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,99
331/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,34
330/
2017
07.07.
2017
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 45,09
329/
2017
07.07.
2017
Odborné poradenstvo-Revitalizácia zelene IBV EKOLOGIK-Záhradná architektúra s.r.o. 47664509 15.07.2017 2004,00
328/
2017
06.07.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 25,40
327/
2017
06.07.
2017
el.energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 571,13
326/
2017
06.07.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,70
325/
2017
06.07.
2017
objemové meradlá na lieh-Pálenica Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 13.07.2017 708,00
324/
2017
06.07.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 13.07.2017 4800,00
323/
2017
06.07.
2017
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 17.07.2017 175,00
322/
2017
06.07.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.07.2017 464,00
321/
2017
06.07.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.07.2017 1040,00
320/
2017
28.06.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.07.2017 88,86
319/
2017
28.06.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.07.2017 83,17
318/
2017
27.06.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 74,05
317/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 300,77
316/
2017
27.06.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 5,70
315/
2017
27.06.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 3,42
314/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 506,98
313/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 457,99
312/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 371,40
311/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 242,66
310/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 270,01
309/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 419,26
308/
2017
23.06.
2017
knihy do knižnice Ing. Mária Kučerová 40242927 30.06.2017 82,00
307/
2017
21.06.
2017
oprava plynového kotla bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 23.06.2017 155,76
306/
2017
21.06.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2017 105,81
305/
2017
21.06.
2017
Bytový dom B9-zdroje úveru ŠFRB Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 18.08.2017 1164210,00
304/
2017
19.06.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 26.06.2017 269,64
303/
2017
19.06.
2017
oprava KLM v pestovateľskej pálenici IBEC družstvo 47729040 26.06.2017 150,10
302/
2017
19.06.
2017
Bytový dom B9-vlastné zdroje obce Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 28.06.2017 4078,00
301/
2017
15.06.
2017
výsadba okrasných rastlín pri hlavnej ceste Ján Herák 50694910 14.06.2017 4000,00
300/
2017
15.06.
2017
údržba a kosenie parku KOSENIE s.r.o. 46377701 07.06.2017 2616,00
299/
2017
15.06.
2017
výsadba okrasných rastlín pri hlavnej ceste Ján Herák 50694910 16.06.2017 4300,00
298/
2017
15.06.
2017
časopis Právo pre ROPO a obce Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 16.06.2017 43,40
297/
2017
13.06.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 26.06.2017 151,80
296/
2017
12.06.
2017
Verejné obstarávanie Zberný dvor-externé riadenie projektu Enixa, s.r.o. 45710252 23.06.2017 288,00
295/
2017
12.06.
2017
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 14.06.2017 1026,00
294/
2017
12.06.
2017
Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov v obci Častkovce, časť ulica pri Pálenici STRABAG s.r.o. 17317282 07.07.2017 67694,42
293/
2017
12.06.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.06.2017 357,58
292/
2017
12.06.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 23.06.2017 48,51
291/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,00
290/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,00
289/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 14,75
288/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 12,85
287/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 9,97
286/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 14,93
285/
2017
07.06.
2017
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 264,71
284/
2017
07.06.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 136,85
283/
2017
07.06.
2017
el.energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 91,57
282/
2017
07.06.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 -6,97
281/
2017
07.06.
2017
el.energia
KD
ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 -33,96
280/
2017
07.06.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 571,13
279/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,70
278/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 16,63
277/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 25,40
276/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 17,44
275/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,99
274/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 11,82
273/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,34
272/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 8,82
271/
2017
07.06.
2017
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 16.06.2017 80,37
270/
2017
07.06.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.06.2017 94,92
269/
2017
07.06.
2017
zneškodnenie komunálneho
odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 14.06.2017 869,94
268/
2017
07.06.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 556
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 12.06.2017 48,00
267/
2017
05.06.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2017 464,00
266/
2017
05.06.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 16.06.2017 240,00
265/
2017
05.06.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 09.06.2017 42,85
264/
2017
02.06.
2017
Verejné obstarávanie-Zberný dvor Častkovce-Stavebný dozor Enixa, s.r.o. 45710252 14.06.2017 288,00
263/
2017
02.06.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.06.2017 1040,00
262/
2017
30.05.
2017
Novomestský spravodajca 2017 Mestské kultúrne stredisko 00350702 01.06.2017 12,00
261/
2017
30.05.
2017
servisné práce+materiál Roman Kubo-CUBO 43714251 06.06.2017 119,40
260/
2017
29.05.
2017
Verejné obstarávanie-Zberný dvor Častkovce LEGAL TENDER s.r.o. 45672911 30.05.2017 4200,00
259/
2017
29.05.
2017
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 09.06.2017 32,40
258/
2017
22.05.
2017
znalecký posudok TOP HOUSE,
spol. s r.o.
31410677 12.05.2017 840,00
257/
2017
19.05.
2017
revízie elektroinštalácií a bleskozvodov LTJM, Slovakia s.r.o. 46470433 31.05.2017 4088,00
256/
2017
18.05.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.05.2017 42,74
255/
2017
18.05.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2017 105,93
254/
2017
18.05.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 06.06.2017 116,40
253/
2017
18.05.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.05.2017 946,96
252/
2017
17.05.
2017
stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 24.05.2017 3156,29
251/
2017
15.05.
2017
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 15.05.2017 840,00
250/
2017
11.05.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 23.05.2017 350,00
249/
2017
11.05.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 322,27
248/
2017
11.05.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 90,22
247/
2017
11.05.
2017
el.energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 -64,76
246/
2017
11.05.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 147,47
245/
2017
11.05.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 -18,54
244/
2017
09.05.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 16.05.2017 872,17
243/
2017
09.05.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.05.2017 86,33
242/
2017
09.05.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 16.05.2017 240,00
241/
2017
09.05.
2017
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.05.2017 576,00
240/
2017
05.05.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 19.05.2017 92,75
239/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,70
238/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 25,40
237/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 16,63
236/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 17,44
235/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,99
234/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,34
233/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 8,82
232/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 14,93
231/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 9,97
230/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 12,85
229/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 14,75
228/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,00
227/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,00
226/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 11,82
225/
2017
05.05.
2017
plyn SPP, a.s. 35815256 15.05.2017 1040,00
224/
2017
05.05.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2017 464,00
223/
2017
05.05.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 12.05.2017 393,96
222/
2017
04.05.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 17.05.2017 405,60
221/
2017
04.05.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 04.05.2017 198,00
220/
2017
04.05.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 571,13
219/
2017
03.05.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 442
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 04.05.2017 188,64
218/
2017
03.05.
2017
overenie objemového meradla Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 11.05.2017 487,20
217/
2017
27.04.
2017
rozbor vody Slovenský vodohospodársky podnik 3602204702 05.05.2017 91,27
216/
2017
27.04.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.05.2017 222,60
215/
2017
24.04.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 26.04.2017 63,00
214/
2017
24.04.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 04.05.2017 3000,00
213/
2017
24.04.
2017
náklady na stavebný poriadok 1Q/2017 Mesto NMn/V 311863 03.05.2017 340,74
212/
2017
24.04.
2017
projektová dokumentácia
Rekonštrukcia MŠ
Procering s.r.o. 48295876 28.04.2017 420,00
211/
2017
24.04.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 26.04.2017 1426,51
210/
2017
24.04.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.04.2017 48,00
209/
2017
18.04.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2017 108,55
208/
2017
13.04.
2017
sociálna služba SUS n.o. 45734445 17.04.2017 64,48
207/
2017
13.04.
2017
oprava plynového kotla bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 14.04.2017 86,40
206/
2017
12.04.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 -13,94
205/
2017
12.04.
2017
el.energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 -65,70
204/
2017
12.04.
2017
el.energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 112,88
203/
2017
12.04.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 151,45
202/
2017
12.04.
2017
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 415,10
201/
2017
12.04.
2017
autobusová doprava
futbal
ATM Group, s.r.o. 43944311 18.04.2017 1068,00
200/
2017
11.04.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S. s.r.o. 34133861 18.04.2017 1280,27
199/
2017
11.04.
2017
voda bytovka B8 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.04.2017 394,57
198/
2017
11.04.
2017
olej PD Čachtice 00206792 20.04.2017 71,28
197/
2017
11.04.
2017
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 14 dní 1185,00
196/
2017
11.04.
2017
rozmnoženie PD
projektu MŠ
SITISIO spol. s r.o. 47055987 17.04.2017 314,54
195/
2017
10.04.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 17.04.2017 240,00
194/
2017
10.04.
2017
oprava plyn.kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.04.2017 48,00
193/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 8,82
192/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 12,85
191/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 14,75
190/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,34
189/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,99
188/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 11,82
187/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 17,44
186/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 25,40
185/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 16,63
184/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,70
183/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 9,97
182/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 14,93
181/
2017
07.04.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom 35763469 18.04.2017 123,78
180/
2017
07.04.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.04.2017 352,80
179/
2017
07.04.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 571,13
178/
2017
04.04.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-
ABP
40377008 14.04.2017 143,60
177/
2017
04.04.
2017
plyn OK,KD,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 18.04.2017 1040,00
176/
2017
04.04.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 18.04.2017 464,00
175/
2017
04.04.
2017
Systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 18.04.2017 175,00
174/
2017
31.03.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 13.04.2017 29,14
173/
2017
31.03.
2017
reprezentačné výdavky štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 06.04.2017 403,20
172/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 356,59
171/
2017
30.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,19
170/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,25
169/
2017
30.03.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,30
168/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 1,73
167/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 1,01
166/
2017
30.03.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -2,69
165/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,59
164/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,25
163/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,28
162/
2017
30.03.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,26
161/
2017
30.03.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -1,30
160/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,14
159/
2017
30.03.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,00
158/
2017
30.03.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 3,42
157/
2017
30.03.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 91,14
156/
2017
30.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 46,72
155/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 394,19
154/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 366,85
153/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 268,87
152/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 235,84
151/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 180,01
150/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 176,59
149/
2017
30.03.
2017
kontrola a čistenia komínov-OcÚ,KD,OK Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 11.04.2017 120,00
148/
2017
30.03.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 31,90
147/
2017
29.03.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 10.04.2017 77,15
146/
2017
27.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.04.2017 -0,12
145/
2017
27.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.04.2017 -5,82
144/
2017
22.03.
2017
kontrola a čistenie komína v Pálenici Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 30.03.2017 90,00
143/
2017
21.03.
2017
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 18.03.2017 2040,00
142/
2017
20.03.
2017
verejný rozhlas-odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov SLOVGRAM 17310598 05.04.2017 38,50
141/
2017
20.03.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2017 113,71
140/
2017
20.03.
2017
kancelárske potreby-poštové poukazy PN print s.r.o. 31428908 29.03.2017 90,00
139/
2017
17.03.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 23.03.2017 936,83
138/
2017
16.03.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 27.03.2017 173,04
137/
2017
15.03.
2017
oprava solárneho kolektoru Komodus s.r.o. 46226346 22.03.2017 450,82
136/
2017
15.03.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 447,38
135/
2017
15.03.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -0,66
134/
2017
15.03.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -0,26
133/
2017
15.03.
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -5,94
132/
2017
15.03.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 0,10
131/
2017
15.03.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -8,56
130/
2017
13.03.
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -12,17
129/
2017
13.03.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -12,53
128/
2017
13.03.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 137,34
127/
2017
13.03.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 139,03
126/
2017
13.03.
2017
licencia SOZA 00178454 24.03.2017 20,40
125/
2017
13.03.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 25.03.2017 1155,00
124/
2017
13.03.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 25.03.2017 975,00
123/
2017
13.03.
2017
náhradné diely-PČ Marián Šupa 11906022 23.03.2017 70,64
122/
2017
08.03.
2017
tonery+multifunkčné zariadenie Roman Kubo-CUBO 43714251 09.03.2017 160,80
121/
2017
08.03.
2017
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 14.03.2017 122,40
120/
2017
08.03.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.03.2017 235,20
119/
2017
08.03.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.03.2017 75,54
118/
2017
07.03.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S. s.r.o. 34133861 15.03.2017 784,38
117/
2017
06.03.
2017
PHM-PČ PD Čachtice 00206792 16.03.2017 194,04
116/
2017
06.03.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.03.2017 240,00
115/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 16,79
114/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 14,78
113/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 12,78
112/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 9,74
111/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 14,99
110/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 8,51
109/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,29
108/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,99
107/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 11,71
106/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 17,64
105/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
VOŠT, OK, DS, VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 577,89
104/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 26,06
103/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,68
102/
2017
02.03.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2017 1040,00
101/
2017
02.03.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2017 464,00
100/
2017
02.03.
2017
oprava elektroinštalácie, osvetlenie v ZŠ s MŠ ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 14.03.2017 5348,00
99/
2017
24.02.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 10.03.2017 145,00
98/
2017
24.02.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 28.02.2017 36,96
97/
2017
24.02.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 25.02.2017 18,00
96/
2017
24.02.
2017
čistiace prostriedky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 02.03.2017 97,20
95/
2017
20.02.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2017 111,51
94/
2017
17.02.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 30.01.2017 435,00
93/
2017
17.02.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.03.2017 258,00
92/
2017
14.02.
2017
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 01.03.2017 90,78
91/
2017
14.02.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.02.2017 942,96
90/
2017
10.02.
2017
náhradné diely PD Čachtice 00206792 20.02.2017 11,17
89/
2017
10.02.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 12,98
88/
2017
10.02.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 137,69
87/
2017
10.02.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 154,86
86/
2017
10.02.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 14.02.2017 627,00
85/
2017
10.02.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 636,96
84/
2017
10.02
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.02.2017 80,53
83/
2017
10.02
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 51,30
82/
2017
08.02.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 16.02.2017 834,55
81/
2017
08.02.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2017 1040,00
80/
2017
08.02.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2017 464,00
79/
2017
08.02.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 23.02.2017 75,36
78/
2017
06.02.
2017
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 17.02.2017 1350,00
77/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 14,78
76/
2017
06.02.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.02.2017 240,00
75/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 8,51
74/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 14,99
73/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 9,74
72/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 11,71
71/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,99
70/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,29
69/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 16,79
68/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 17,64
67/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 12,78
66/
2017
06.02.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 13.02.2017 103,50
65/
2017
06.02.
2017
prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY,s.r.o. 34121358 15.02.2017 23,36
64/
2017
03.02.
2017
oprava kopírovacieho
stroja
ML-print
Miroslav Marušinec
43006442 10.02.2017 85,32
63/
2017
03.02.
2017
elektrická energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,68
62/
2017
03.02.
2017
elektrická energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 26,06
61/
2017
03.02.
2017
elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 577,89
60/
2017
01.02
2017
oprava plyn.kotla
bytovka 552
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.02.2017 48,00
59/
2017
01.02.
2017
spotreba vody COOP Jednota TN 00168912 08.02.2017 805,48
58/
2017
01.02.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 04.02.2017 27,00
57/
2017
01.02.
2017
bytovka B8 s.č.556 Betonárka Nadlice
spol. s r.o.
35680601 01.04.2017 1 181 564,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
56/
2017
30.01.
2017
Bytovka B8 s.č.556 Betonárka Nadlice
spol. s r.o.
35680601 10.02.2017 -14,00
55/
2017
30.01.
2017
externý projektový manažment SYNERGIES,s.r.o. 36783722 06.02.2017 1800,00

54/
2017
25.01.
2017
oprava fekálu Rudolf Arbet 40273199 04.02.2017 31,20
53/
2017
24.01.
2017
voda byt.440 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 308,89
52/
2017
24.01.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 59,40
51/
2017
24.01.
2017
voda byt.441 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 131,27
50/
2017
24.01.
2017
voda byt.443 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 758,17
49/
2017
24.01.
2017
voda byt.442 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 172,90
48/
2017
24.01.
2017
voda byt.552 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 495,00
47/
2017
24.01.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 6,11
46/
2017
24.01.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 1,40
45/
2017
24.01.
2017
voda byt.551 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 575,47
44/
2017
24.01.
2017
voda byt.439 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 294,18
43/
2017
24.01.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 64,64
42/
2017
24.01.
2017
voda OK klub TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 5,82
41/
2017
24.01.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 80,70
40/
2017
23.01.
2017
oprava plyn. kotla
na byt.441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.01.2017 48,00
39/
2017
23.01.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 03.02.2017 76,82
38/
2017
17.01.
2017
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia,a.s. 35910739 27.01.2017 22,94
37/
2017
17.01.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 25.01.2017 209,18
36/
2017
17.01.
2017
vývoz smeťových nádob TSM NMn/V 00350656 26.01.2017 792,14
35/
2017
17.01.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2017 464,00
34/
2017
17.01.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 26.01.2017 1040,00
33/
2017
17.01.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 25.01.2017 1142,27
32/
2017
17.01.
2017
vývoz skla TSM NMn/V 00350656 27.01.2017 139,50
31/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -44,21
30/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -18,67
29/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.441 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -615,49
28/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.440 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -514,66
27/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.439 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -649,30
26/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -634,96
25/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -678,64
24/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 -7,72
23/
2017
17.01.
2017
Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 31.01.2017 125,84
22/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,29
21/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,99
20/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 11,71
19/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.442 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 17,64
18/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.440 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 26,06
17/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.439 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,68
16/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 45,18
15/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 14,78
14/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 12,78
13/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 9,74
12/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 14,99
11/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 8,51
10/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.441 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 16,79
09/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2017 -2817,52
08/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 577,89
07/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.442 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -606,28
06/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -1,97
05/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -653,42
04/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -705,55
03/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -692,06
02/
2017
04.01.
2017
Oprava plyn.kotla byt.443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 16.01.2017 48,00
01/
2017
03.01.
2017
Systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2017 175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
585/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia bytovka 552 vchod A ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 10,52
584/
2016
31.12.
2016
Reprezentačné výdavky Pavol Vido 43579906 23.12.2016 81,00
583/
2016
31.12.
2016
stavebný poriadok IV.štvrťrok 2016 Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 11.01.2017 513,95
582/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 15,42
581/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 681,86
580/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 173,28
579/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 230,11
578/
2016
31.12.
2016
Nájomný bytový dom B8-vlastné zdroje obce BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 30.12.2016 14,00
577/
2016
31.12.
2016
Program dane a odpady TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 13.01.2017 8,40
576/
2016
31.12.
2016
Zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 13.01.2017 893,23
575/
2016
31.12.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2017 81,41
574/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
573/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
572/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 441+442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 600,00
571/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
570/
2016
31.12.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 13.01.2017 240,00
569/
2016
31.12.
2016
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 13.01.2017 167,60
568/
2016
30.12.
2016
Oprava plyn.kotla
bytovka 439+440
Jozef Martinkovič 30336481 28.12.2016 376,80
567/
2016
29.12.
2016
Oprava plyn.kotla
OcÚ
Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 07.01.2017 85,20
566/
2016
29.12.
2016
Oprava plynového kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 28.12.2016 61,09
565/
2016
23.12.
2016
Technická vybavenosť bytovka B8 s.č. 556 BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 30.12.2016 23530,00
564/
2016
23.12.
2016
Vývoz smetných nádob TSM mesta NMn/V 00350656 27.12.2016 1075,11
563/
2016
21.12.
2016
Tonery+Servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 23.12.2016 321,40
562/
2016
21.12.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2016 120,91
561/
2016
21.12.
2016
Spracovanie miezd mesiace 10+11/2016 Vema, s.r.o. 31355374 30.12.2016 324,84
560/
2016
21.12.
2016
Náhradné diely Marián Šupa 11906022 30.12.2016 126,18
559/
2016
21.12.
2016
Poštové poukážky TISING spol. s r.o. 31430937 02.01.2017 60,00
558/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-OcÚ Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 240,00
557/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-KD,OK Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 322,00
556/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-sol.panely Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 507,00
555/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení MŠ Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 240,00
554/
2016
21.12.
2016
Náhradné diely PD Čachtice 00206792 27.12.2016 54,26
553/
2016
19.12.
2016
Program Evidencia obyvateľov-nastavenie na novom PC TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 27.12.2016 24,00
552/
2016
19.12.
2016
Prístupová komunikácia Lokalita "A" 3.etapa BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 26.12.2016 53066,40
551/
2016
19.12.
2016
Variče na vodu,
obracačky,panvica
RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 24.12.2016 338,09
550/
2016
19.12.
2016
Elektrická energia
KD
ZSE Energia. a.s. 36677281 23.12.2016 -62,98
549/
2016
12.12.
2016
Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 22.12.2016 971,00
548/
2016
12.12.
2016
Autobusová doprava
futbal
ATM Group, s.r.o. 43944311 14.12.2016 384,00
547/
2016
12.12.
2016
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2016 424,08
546/
2016
12.12.
2016
Náhradné diely PD Čachtice 00206792 20.12.2016 280,56
545/
2016
12.12.
2016
Žiarovka PD Čachtice 00206792 20.12.2016 24,84
544/
2016
12.12.
2016
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2016 357,12
543/
2016
12.12.
2016
Čistenie plyn.kotla
bytovka 442
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 15.12.2016 48,00
542/
2016
08.12.
2016
Elektrická energia
ČOV
ZSE Energia. a.s. 36677281 19.12.2016 79,50
541/
2016
08.12.
2016
Elektrická energia
VO
ZSE Energia. a.s. 36677281 19.12.2016 507,83
540/
2016
08.12.
2016
Elektrická energia
Pálenica
ZSE Energia. a.s. 36677281 19.12.2016 219,44
539/
2016
08.12.
2016
Elektrická energia
OcÚ
ZSE Energia. a.s. 36677281 19.12.2016 156,28
538/
2016
07.12.
2016
Zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 15.12.2016 898,61
537/
2016
07.12.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.12.2016 78,55
536/
2016
07.12.
2016
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 14.12.2016 30,00
535/
2016
06.12.
2016
Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 20.12.2016 1586,90
534/
2016
06.12.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.12.2016 240,00
533/
2016
05.12.
2016
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091 19.12.2016 67,60
532/
2016
05.12.
2016
Zemný plyn
OcÚ
SPP, a.s. 35815256 15.12.2016 668,00
531/
2016
05.12.
2016
Zemný plyn
OK,KD,ZŠ,MŠ
SPP, a.s. 35815256 15.12.2016 1648,00
530/
2016
02.12.
2016
Rozbor vody SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
3602204702 12.12.2016 91,27

 

Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
529/
2016
30.11.
2016
Kontrola hasiacich
prístrojov
Jozef Vadovič-VADAS 37569091 08.12.2016 451,32
528/
2016
30.11.
2016
Voda
bytovka 441
TVK, a.s. 36302724 12.12.2016 235,84
527/
2016
30.11.
2016
Voda
bytovka 442
TVK, a.s. 36302724 12.12.2016 227,86
526/
2016
29.11.
2016
Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY, s.r.o. 34121358 07.12.2016 38,00
525/
2016
28.11.
2016
Oprava plynového kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.12.2016 188,64
524/
2016
25.11.
2016
Kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 09.12.2016 46,63
523/
2016
24.11
2016
Sanácia čiernych skládok REPROGAS s.r.o. 36347051 05.12.2016 27300,00
522/
2016
24.11.
2016
Zemný plyn
KD,OK,ZŠ,MŠ
SPP, a.s. 35815256 06.12.2016 -6608,29
521/
2016
24.11.
2016
Zemný pln OcÚ SPP, a.s. 35815256 06.12.2016 -1796,49
520/
2016
24.11
2016
Zemný plyn OcÚ
nedočerpanie množstva
SPP, a.s. 35815256 02.12.2016 531,38
519/
2016
24.11.
2016
Čistenie plynového
kotla bytovka 443
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 29.11.2016 48,00
518/
2016
24.11
2016
Údržba ihriska KOSENIE s.r.o. 46377701 29.11.2016 1728,00
517/
2016
23.11.
2016
Noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 09.12.2016 75,75
516/
2016
23.11.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2016 119,10
515/
2016
22.11.
2016
Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY, s.r.o. 34121358 30.11.2016 98,94
514/
2016
22.11.
2016
Vývoz smetných nádob TSM mesta NMn/V 00350656 28.11.2016 73,40
513/
2016
22.11.
2016
Voda KD TVK, a.s. 36302724 29.11.2016 56,96
512/
2016
22.11.
2016
Voda OK TVK, a.s. 36302724 29.11.2016 0,00
511/
2016
22.11.
2016
Verejné obstarávanie
cesta IBV Lokalita"A"
Verea, s.r.o. 47803088 30.11.2016 1400,00
510/
2016
22.11.
2016
Vývoz smetných nádob TSM mesta NMn/V 00350656 22.11.2016 829,98
509/
2016
22.11.
2016
Projekčné služby expensa spol. s r.o. 47056070 18.11.2016 336,00
508/
2016
22.11.
2016
Čistenie plynového
kotla bytovka 552
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 21.11.2016 48,00
507/
2016
22.11.
2016
Oprava kotla
bytovka 440
Jozef Martinkovič 30336481 20.11.2016 92,52
506/
2016
22.11.
2016
Ročná kontrola kotlov
bytovka 439+440
Jozef Martinkovič 30336481 20.11.2016 896,40
505/
2016
15.11.
2016
Pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 21.11.2016 49,40
504/
2016
11.11.
2016
Elektrická energia
KD
ZSE Energia. a.s. 36677281 23.11.2016 -25,07
503/
2016
11.11.
2016
Autobusová doprava
futbal
ATM Group, s.r.o. 43944311 14.11.2016 996,00
502/
2016
11.11.
2016
Július Čoka-pyroxJSM pyrotechnika 47544171 25.11.2016 250,00
501/
2016
09.11.
2016
Elektrická energia
OcÚ
ZSE Energia. a.s. 36677281 21.11.2016 155,17
500/
2016
09.11.
2016
Elektrická energia
Pálenica
ZSE Energia. a.s. 36677281 21.11.2016 361,25
499/
2016
09.11.
2016
Elektrická energia
ČOV
ZSE Energia. a.s. 36677281 21.11.2016 39,62
498/
2016
09.11.
2016
Elektrická energia
VO
ZSE Energia. a.s. 36677281 21.11.2016 452,56
497/
2016
09.11.
2016
Zneškodnenie komun.
odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 16.11.2016 889,19
496/
2016
09.11.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom a.s. 35763469 18.11.2016 86,41
495/
2016
07.11.
2016
Toner+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 14.11.2016 126,90
494/
2016
07.11.
2016
Telefón Orange Slovensko,a.s. 33697270 07.11.
2016
1,00
493/
2016
07.11.
2016
Telefón Orange Slovensko,a.s. 33697270 07.11.
2016
1,00
492/
2016
07.11.
2016
Telefón Orange Slovensko,a.s. 33697270 07.11.
2016
1,00
491/
2016
07.11.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST,s.r.o. 36318957 07.11.
2016
240,00
490/
2016
07.11.
2016
PHM+ náhradné diely PD Čachtice 00206792 do 14 dní 240,00
489/
2016
07.11.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 07.11.
2016
1648,00
488/
2016
07.11.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 07.11.
2016
668,00
487/
2016
07.11.
2016
El.energia
bytovka 556/A
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
15,00
486/
2016
07.11.
2016
El.energia
bytovka 556/B
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
15,00
485/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 552/B
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
484/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 552/A
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
483/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 551/A
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
482/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 439
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
481/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka441
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
480/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 442
ZSE energia,a.s 36677281 07.11.
2016
72,78
479/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 443/B
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
18,08
478/
2016
04.11.
2016
El.enrgia
bytovka 443/B
ZSE energia,a.s 36677281 07.11.
2016
13,50
477/
2016
04.11.
2016
El.energia
VOŠT,OK,DS,VO-IBV
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
793,54
476/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 440
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
475/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 551/B
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
Ćíslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
474/
2016
28.10
2016
Projektové práce
dobud.kanalizácie
Ing.Štefan Lipka 30097240 28.10.
2016
558,00
473/
2016
28.10.
2016
Smetné nádoby FEREX,s.r.o. 17682258 28.10.
2016
260,40
472/
2016
26.10.
2016
Sparcovanie miezd VEMA, s.r.o. 31355374 02.11.
2016
250,92
471/
2016
26.10.
2016
Kancelárske potreby SINOVA s.r.o. 36318086 28.10.
2016
118,50
470/
2016
24.10.
2016
Reprezentačné-
-dôchodci
Pavol Vido 43579906 24.10.
2016
852,00
469/
2016
24.10.
2016
Spotreba vody BD B8 Betonárka nadlice,
spol.s.r.o.
35680601 24.10.
2016
512,68
468/
2016
18.10.
2016
Inzerát -Kopaničiar expres
,,HODY ĆASTKOVCE,,
KOEX-PRESS,spol.s.r.o. 34147748 24.10.
2016
200,00
467/
2016
18.10.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 18.10.
2016
94,30
466/
2016
14.10.
2016
Stavebný poriadok náklady MESTO N.M.n/V 00311863 18.10.
2016
420,10
465/
2016
14.10.
2016
Vývoz  smetných nádob TSM 00350656 18.10.
2016
1153,73
464/
2016
14.10.
2016
Poplatok za domenu
castkovce.eu
COMTEC s.r.o. 36323951 18.10.
2016
46,80
463/
2016
13.10.
2016
Čistiace prostriedky
do KD
DAMITO s.r.o. 44148542 14.10.
2016
128,69
462/
2016
12.10.
2016
Pranie obrusov ADATEX,s.r.o. 34134719 14.10.
2016
74,65
461/
2016
11.10.
2016
Náhradné diely
do kosačky
Marián Šupa 11906022 11.10.
2016
25,74
460/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 552/B
ZSE nergia,a.s. 36677281 10.10.
2016
72,78
459/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 556/A
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
15,00
458/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 552/A
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
72,78
457/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 556/B
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
15,00
456/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 443/B
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
13,50
455/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 443/A
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
18,08
454/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 551/A
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
72,78
453/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 551/B
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
72,78
452/
2016
07.10.
2016
El.energia KD ZSE energia,a.s. 36677281   -1,49
451/
2016
07.10.
2016
El.energia ČOV ZSE energia,a.s. 36677281   -18,49
450/
2016
07.10.
2016
El.energia palenica ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
273,10
449/
2016
07.10.
2016
El.energia OCU ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
127,46
448/
2016
07.10.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469 10.10.
2016
81,26
447/
2016
07.10.
2016
El.energia VO ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
352,58
446/
2016
07.10.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST,s.r.o. 36318957 10.10.
2016
240,00
445/
2016
07.10.
2016
Zneškodnenie kom.
odpadu
K.O.S,s.r.o. 34133861 10.10.
2016
1076,00
444/
2016
07.10.
2016
Rekonštrukcia komunikácie
a chodníkov-ulica pri
hlavnej ceste
STRABAG,s.r.o. 17317282   78840,41
443/
2016
06.10
2016
Dobudovanie kanaliácie
Obce Častkovce-napojenie
sociálnych zariadení
Betonárka Nadlice,
spol.s.r.o.
35680601   51244,00
442/
2016
06.10.
2016
El.energia
bytovka 442
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10.
2016
72,78
441/
2016
06.10.
2016
El.energia
bytovka 441
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10.
2016
72,78
440/
2016
06.10.
2016
El.energia
bytovka 440
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10.
2016
72,78
439/
2016
06.10.
2016
El.energia
VOŠT,OK,DS,VO-IBV
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10.
2016
793,54
438/
2016
06.10.
2016
El.energia
bytovka 439
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10
2016
72,78
437/
2016
05.10.
2016
Občerstvenie
HODY
Pavol Vido 43579906 05.10.
2016
2931,72
436/
2016
05.10.
2016
PHM PD Čachtice 00206792 do14 dní 341,76
435/
2016
05.10.
2016
Autobusova
doprava futbal
ATM Group,s.r.o. 43944311 05.10.
2016
1344,00
434/
2016
05.10.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 05.10.
2016
1648,00
433/
2016
05.10.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 05.10.
2016
668,00
432/
2016
05.10.
2016
BOZP Ing.Ladislav Bililk 40377008 05.10.
2016
167,60
431/
2016
03.10.
2016
Systémová
podpora
MADE spol,s.r.o. 36041688 05.10.
2016
175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
430/
2016
30.09.
2016
Materiál +servisné
práce
Roman Kubo
CUBO
43714251 30.09.
2016
234,12
429/
2016
30.09.
2016
Voda byt. 552 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
455,71
428/
2016
30.09.
2016
Voda byt.551 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
497,87
427/
2016
30.09.
2016
Voda byt.443 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
206,21
426/
2016
30.09.
2016
Voda byt.443 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
360,01
425/
2016
30.09.
2016
Voda byt.440 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
215,33
424/
2016
30.09.
2016
Voda byt.439 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
275,70
423/
2016
30.09.
2016
Voda byt.441 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
332,56
422/
2016
29.09.
2016
Voda cintorín TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
11,39
421/
2016
29.09.
2016
Voda ČOV TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
60,38
420/
2016
29.09.
2016
Voda- cintorín DS TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
3,42
419/
2016
29.09.
2016
Voda- TJ +byty TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
103,68
418/
2016
29.09.
2016
Voda- KD TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
76,33
417/
2016
29.09.
2016
Vytyčovacie práce Západoslovenská
distribučná
36361518 29.09.
2016
93,77
416/
2016
28.09.
2016
Samolepky s erbom
obce
Štúdio -TEXO, spol.s.r.o. 34131396 28.09.
2016
144,00
415/
2016
28.09.
2016
Náhradné diely
do kosačky
Marián Šupa 11906022 28.09.
2016
143,54
414/
2016
26.09.
2016
Stan na Hody 2016 TWO PARTNERS,s.r.o. 46887652 27.09.
2016
2880,00
413/
2016
26.09.
2016
Hnojivo  na ihrisko AGRO TEAM,s.r.o. 31666663 26.09.
2016
173,52
412/
2016
21.09.
2016
Vývoz smetných
nádob
TSM 00350656 26.09.
2016
764,04
411/
2016
20.09.
2016
Autobusové
zastávky 3 ks
Ing.Ján Kusý
STAVOKOV
30880513 26.09.
2016
16205,00
410/
2016
19.09.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 26.09.
2016
103,90
409/
2016
19.09.
2016
Rozbor
vody
SVP,štátny podnik 3602204702 26.09.
2016
91,27
408/
2016
19.09.
2016
Vývoz smetných
nádob
TSM 00350656 26.09.
2016
73,40
407/
2016
19.09.
2016
Inzerát -HODY
MY Trenčianske
noviny
Petit Press,a.s.
divízia
týždenníkov,o.z.
35790253 26.09.
2016
36,00
406/
2016
18.09.
2016
Sprostredkovanie
hudobnej produkcie
dňa: 18.09.2016
na akci -HODY 2016
Viera Puterová
FLÓRA
35405236 18.09.
2016
550,00
405/
2016
18.09.
2016
Vystúpenie LH
Borovienka
dňa : 18.9.2016
,,Častkovské hody,,
Folklórny súbor
Krakovany občianske
združenie
37990161 18.09.
2016
550,00
404/
2016
14.09.
2016
Kancelárske
potreby
SINOVA,
s.r.o.
36318086 16.09.
2016
122,87
403/
2016
13.09.
2016
Prevádzkovanie
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 16.09.
2016
240,00
402/
2016
13.09.
2016
Softvérový
produkt
mOBEC
MAPA Slovakia
Digital,s.r.o.
43325600 16.09.
2016
827,00
401/
2016
13.09.
2016
Sparovanie
miezd
VEMA
s.r.o.
31355374 16.09.
2016
144,72
400/
2016
12.09.
2016
Knihovnička TILIA v.o.s. 34115668  13.09.
 2016
198,00
399/
2016
12.09.
2016
El.energia
VO
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016 
282,41
398/
2016
12.09.
2016
El.energia
palenica
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
210,16
397/
2016
12.09.
2016
El.energia
ČOV
ZSE energia,a.s. 36677281   -3,40
396/
2016
12.09.
2016
El.energia
KD
ZSE energia,a.s. 36677281   -72,58
395/
2016
12.09.
2016
El.energia
OCU
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
131,05
394/
2016
12.09.
2016
Ročná licencia 3W SLOVAKIA,s.r.o. 36746045  13.09.
 2016 
55,37
393/
2016
12.09.
2016
Zneškodnenie
komunálneho
odpadu
K.O.S.  s.r.o. 34133861  13.09.
 2016
904,89
392/
2016
09.09.
2016
Vytýčenie
vodovodu
TVK,a.s. 36302724  13.09.
 2016
56,40
391/
2016
09.09.
2016
Aktualizácia
povodňového
plánu
Ing.Miloš Kment 40471641  13.09.
 2016
48,00
390/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 552/A
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
72,78
389/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 552/B
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
72,78
388/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 551/B
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
72,78
387/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 551/A
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
72,78
386/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 556/B
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
15,00
385/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 566/A
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
15,00
384/
2016
09.09.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792   359,04
383/
2016
09.09.
2016
Poplatok teleón Slovak Telekom,a.s. 35763469  13.09.
 2016
62,81
382/
2016
09.09.
2016
Autobusová
doprava
futbal
ATM Group,s.r.o. 43944311 13.09.
 2016
660,00
381/
2016
07.09.
2016
Sevisné práce
antivírus
Roman Kubo
CUBO
43714251 13.09.
2016
127,70
380/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 443/B
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
13,50
379/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 442
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
72,78
378/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 441
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
72,78
377/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 440
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
72,78
376/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 439
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
72,78
375/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 443/A
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
18,08
374/
2016
06.09.
2016
El.energia
VOŠT,OK,DS,
VO-IBV
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
793,54
373/
2016
06.09.
2016
Smetné nádoby FEREX,s.r.o. 17682258 06.09.
2016
1053,60
372/
2016
05.09.
2016
Inzerát- Hody PETIT PRESS.,a.s. 35790253 05.09.
2016
36,00
371/
2016
05.09.
2016
Kancelárske
potreby
TISING,spol.s.r.o. 31430937 05.09.
2016
48,00
370/
2016
05.09.
2016
Autobusová
doprava
ATM Group,s.r.o. 43944311 05.09.
2016
1152,12
369/
2016
05.09.
2016
Plyn
OK,KD,ZŠ,MŠ
SPP,a.s. 35815256 05.09.
2016
1648,00
368/
2016
05.09.
2016
Plyn
OCU
SPP,a.s. 35815256 05.09.
2016
668,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
367/
2016
31.08.
2016
Reprezentačné
výdavky
JOZEF ŠMRHOLA
OLYMP
32581190 31.08.
2016
1243,76
366/
2016
 
25.08.
2016
Údržba
verejnej
zelene
Kosenie
s.r.o.
46377701 25.08.
2016
996,00
365/
2016
25.08.
2016
Oparava
ponorného
čerpadla
Ján  Gablech 40270831 25.08.
2016
637,00
364/
2016
22.08.
2016
Čistenie
plynového
kotla
 
Jaroslav
Palkech
KOVO
17670497 22.08.
2016
48,00
   
 
       
362/
2016
22.08.
2016
Prírodné
kamenivo
Kameňolomy
s.r.o.
34121358 22.08.
2016
81,07
361/
2016
22.08.
2016
Oprava
plynového
kotla
Jaroslav
Palkech
KOVO
17670497 22.08.
2016
80,64
360/
2016
22.08.
2016
Spracovanie
miezd
VEMA,
s.r.o.
31355374 22.08.
2016
187,20
359/
2016
22.08.
2016
ND Marián
Šupa
11906022 22.08.
2016
252,00
358/
2016
22.08.
2016
Poplatok
telefón
Orange
Slovensko
a.s.
35697270 22.08.
2016
89,12
357/
2016
19.08.
2016
Hadice
na ČOV
FLORIAN
s.r.o.
36427969 19.08.
2016
337,86
356/
2016
11.08.
2016
Mimoriadny
príspevok
DUBOVÁ
REGION.
ZDUŽENIE
OBCÍ
DUBOVÁ
37915541 11.08.
2016
15500,00
355/
2016
10.08.
2016
Autobus.
doprava
futbal
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 10.08.
2016
324,00
354/
2016
09.08.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 10.08.
2016
768,73
353/
2016
09.08.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telekom,
s.r.o.
35763469 10.08.
2016
64,87
352/
2016
09.08.
2016
Zneškodnenie
komunálneho
odpadu
K.O.S.,
s.r.o.
34133861 10.08.
2016
869,04
351/
2016
08.08.
2016
El.energia
ČOV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.08.
2016
503,98
350/
2016
08.08.
2016
El. energia
KD
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.08.
2016
109,61
349/
2016
 
08.08.
2016
El.energia
VO
ZSE
energia,
a.s.
 
36677281 09.08.
2016
323,71
348/
2016
08.08.
2016
El.energia
OCU
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.08.
2016
127,81
347/
2016
08.08.
2016
El.energia
palenica
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.08.
2016
93,74
346/
2016
05.08.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 355,32
345/
2016
05.08.
2016
Prevádzka
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 05.08.
2016
240,00
344/
2016
05.08.
2016
Plyn
 
SPP,a.s. 35815256 05.08.
2016
1648,00
343/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.442
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
342/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.440
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
341/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.439
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
340/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.441
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
339/
2016
04.08.
2016
El.energia
VOŠT,OK,
DS,VO-IBV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
793,54
338/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.551/A
ZSE
energi,a
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
337/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.551/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
336/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
335/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.552/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
334/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.556/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
15,00
333/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.556/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
15,00
332/
2016
03.08.
2016
Webová
stránka
DATATRADE
s.r.o.
35960132 03.08.
2016
285,12
331/
2016
03.08.
2016
El.energia
byt.443/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.08.
2016
18,08
330/
2016
03.08.
2016
El.energia
byt.443/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.08.
2016
13,50
329/
2016
02.08.
2016
Stravné
lístky
VAŠA
Slovensko,
s.r.o.
35683813 03.08.
2016
1636,48
328/
2016
02.08.
2016
Kľučka
dvere
ROYALDOM
s.r.o.
44590270 02.08.
2016
41,10
327/
2016
02.08.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 02.08.
2016
668,00
326/
2016
01.08.
2016
Spracovanie
miezd
WEMA,
s.r.o.
31355374 02.08.
2016
265,08
325/
2016
01.08.
2016
Súpisné
čísla
Pavol
Krasňanský
SMALT
K.A.M.-
Smaltovňa
22706461 02.08.
2016
102,00
324/
2016
01.08.
2016
Audit
konsolid.
účt.
závierky
2015
Ing.Mária
Kasmanová
46746862 01.08.
2016
400,00
323/
2016
01.08.
2016
Vývoz
odpadu
TSM 00350656 01.08.
2016
73,40
322/
2016
01.08.
2016
Časopis
ROPO
a OBCÍ
Wolters
Kluwer
s.r.o.
31348262 01.08.
2016
79,80
321/
2016
01.08.
2016
Maliarské
práce
palenica
Bielik
Jaroslav
34488138 01.08.
2016
180,00
320/
2016
01.08.
2016
Búracie
práce,
odvoz
odpadu
Slovitrans,
s.r.o.
44945744 01.08.
2016
5000,00
319/
2016
01.08.
2016
Rozbor
vody
SVP,š.p. 360220472 01.08.
2016
97,27
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
318/
2016
22.07.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 22.07.
2016
788,79
317/
2016
18.07.
2016
Oprava
ponorného
čerpadla
Ján
Gáblech
40270831 18.07.
2016
789,00
316/
2016
18.07.
2016
Poplatok
telefón
Oange
Slovensko,
a.s.
35697270 18.07.
2016
94,00
315/
2016
15.07.
2016
Stavebný
poriadok
 
Mesto
Nové Mesto
nad Váhom
SUS
00311863 18.07.
2016
246,79
314/
2016
15.07.
2016
El.energia
KD
ZSE
energia,
a.s.
36677281 18.07.
2016
118,11
313/
2016
14.07.
2016
Audit
súladu
výročnej
správy
s audit.IUZ
Ing.
Mária
Kasmanová
46746862 14.07.
2016
100,00
312/
2016
14.07.
2016
Audit
individuálnej
učtovnej
závierky
Ing.
Mária
Kasmanová
46746862 14.07.
2016
718,86
311/
2016
12.07.
2016
Oprava
údržba PZ
SPP
distribúcia
a.s.
35910739 12.07.
2016
14,33
310/
2016
12.07.
2016
Zneškod.
odpadu
K.O.S.
s.r.o.
34133861 12.07.
2016
864,11
309/
2016
11.07.
2016
Prevíjanie
motora
na ČOV
Peterka
Michal
32778619 12.07.
2016
184,00
308/
2016
11.07.
2016
El.energia
pálenica
ZSE
energia,
a.s.
36677281 12.07.
2016
108,77
307/
2016
11.07.
2016
El.energia
VO
ZSE
energia,
a.s.
36677281 12.07.
2016
298,33
306/
2016
11.07.
2016
El.energia
OCU
ZSE
energia,
a.s.
36677281 12.07.
2016
131,05
305/
2016
11.07.
2016
Potvrdenie
NATURA
ŠTÁTNA
OCHRANA
PRÍRODY SR
17058520 12.07.
2016
35,00
304/
2016
11.07.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do14dní 313,20
303/
2016
11.07.
2016
BOZP Ing.Ladislav
Bilik -APB
40377008 12.07.
2016
190,00
302/
2016
11.07.
2016
El.energia
ČOV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 12.07.
2016
560,33
301/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.443/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 08.07.
2016
18,08
300/
2016
08.07.
2016
EL.energia
byt.443/B
 
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
13,50
299/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.442
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
298/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.441
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
297/
2016
08.07.
2016
EL.energia
byt.440
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
296/
2016
08.07.
2016
EL.energia
byt.439
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
295/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.556/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
15,00
294/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.556/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
15,00
293/
2016
08.07.
2016
E.energia
byt.552/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
292/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
291/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.551/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
290/
2016
08.07
2016
El.enrgia
byt.551/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
289/
2016
08.07.
2016
El.energia
8.b.j.
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
384,79
288/
2016
07.07.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telekom
a.s.
35763469 07.07.
2016
91,93
287/
2016
07.07.
2016
Systémová
podpora
MADE
spol.s.r.o.
36041688 07.07.
2016
175,00
286/
2016
07.07.
2016
Voda
na BD- B8
Betonarka
Nadlice
spol.s.r.o.
35680601 07.07.
2016
156,08
285/
2016
07.07.
2016
Údržba
verejnej
zelene
Kosenie
s.r.o.
46377701 07.07.
2016
2.304,00
284/
2016
07.07.
2016
Plyn
OCÚ
SPP
a.s.
35815256 07.07.
2016
668,00
283/
2016
07.07.
2016
Plyn
OK,KD,ZŠ
SPP
a.s.
35815256 07.07.
2016
1648,00
282/
2016
07.07.
2016
Prevádzka
ČOV
ALVEST
s.ro.
35815256 07.07.
2016
240,00
281/
2016
07.07.
2016
El.energia
VOŠT,OK,
DS,VO-IBV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 07.07.
2016
793,54
280/
2016
07.07.
2016
Inštalatérske
práce v KD
Emil
Hadbábny
Montáž
a servis ÚK
34491848 07.07.
2016
88,80
279/
2016
01.07.
2016
Kancelár.
potreby
SINOVA
s.r.o.
36318086 01.07.
2016
45,82
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
278/
2016
30.06.
2016
Autobusová
doprava
ATM
Group
s.r.o.
43944311 30.06.
2016
528,00
277/
2016
28.06.
2016
Čistenie
kotla
byt.551
Jaroslav
Palkech
KOVO
17670497 28.06.
2016
48,00
276/
2016
27.06.
2016
Ročný
servis
+oprava
kotla OCU
Kopún
Vladimír
Plynoterm
37025988 27.06.
2016
151,57
275/
2016
27.06.
2016
Ročný
servis
+oprava
kotla KD
Kopún
Vladimír
Plynoterm
37025988 27.06.
2016
78,00
274/
2016
27.06.
2016
Ročný
servis
+oprava
kotla
futb.št.
Kopún
Vladimŕ
Plynoterm
37025988 27.06.
2016
94,77
273/
2016
27.06.
2016
Voda
ČOV
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
71,77
272/
2016
27.06.
2016
Voda
OK
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
103,68
271/
2016
27.06.
2016
Voda
KD
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
113,93
270/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.552
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
430,64
269/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.441
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
316,72
268/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.439
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
221,02
267/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.440
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
231,28
266/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.442
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
334,94
265/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.551
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
491,03
264/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.443
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
437,48
263/
2016
27.06.
2016
Voda
cintorín
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
3,42
262/
2016
27.06.
2016
Voda
cintoín-DS
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
2,28
261/
2016
20.06.
2016
Autobusová
doprava
ZŠa MŠ
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 21.06.
2016
84,00
260/
2016
20.06.
2016
Vyvoz
smetných
nádob
TSM 00350656 21.06.
2016
770,24
259/
2016
20.06.
2016
Poplatok
telefón
 
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 21.06.
2016
88,24
258/
2016
15.06.
2016
Toner,
+servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
43714251 21.06.
2016
179,89
257/
2016
13.06.
2016
El.energia
KD
ZSE
energia,
a.s.
36677281 14.06.
2016
109,50
256/
2016
13.06.
2016
Vývoz
komunálneho
odpadu
TSM 00350656 14.06.
2016
100,00
255/
2016
13.06.
2016
Oprava
obecného
rozhlasu
ELMIKO
Miloš
Kovačovic
17667984 13.06.
2016
62,40
254/
2016
10.06.
2016
Autobusová
doprava
futbal
ATM Group,
s.r.o.
43944311 10.06.
2016
1392,00
253/
2016
09.06.
2016
Spracovanie
miezd
VEMA,
s.r.o.
31355374 10.06.
2016
130,32
252/
2016
09.06.
2016
Prevádz.
ČOV
ALVEST
s.r.o.
36318957 09.06.
2016
240,00
251/
2016
08.06.
2016
El.energia
OCU
 
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.06.
2016
139,66
250/
2016
08.06.
2016
El.energia
palenica
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.06.
2016
127,32
249/
2016
08.06.
2016
El.energia
VO
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.06.
2016
345,18
248/
2016
08.06.
2016
El.energia
ČOV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.06.
2016
651,32
247/
2016
08.06.
2016
Zneškodnenie
komunálneho
odpadu
K.O.S.
s.r.o.
34133861 09.06.
2016
808,57
246/
2016
08.06.
2016
Oprava
plyn kotla
byt.443
Jaroslav
Palkech
KOVO
17670497 09.06.
2016
171,36
245/
2016
08.06.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telekom
a.s.
35763469 09.06.
2016
89,22
244/
2016
07.06.
2016
ND PD
Čachtice
00206792 09.06.
2016
9,94
243/
2016
07.06.
2016
Noviny
PRAVDA
Slovenská
pošta,
a.s.
36631124 09.06.
2016
75,95
242/
2016
07.06.
2016
Projektový
manažment
Zberný
dvor
SYNERGIES,
s.r.o.
36783722 09.06.
2016
5760,00
241/
2016
07.06.
2016
Projektová
dokumentácia
ČOV
Ing.Juraj
Billý
BIDOR
32211704 09.06.
2016
3573,00
240/
2016
06.06.
2016
Oprava
čerpadla
ČOV
Ján
Gablech
40270831 06.06.
2016
803,00
239/
2016
06.06.
2016
Čistenie
ČOV
Martin
Grznár-
PROFI KRTKO
43269176 06.06.
2016
372,00
238/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.556/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
15,00
237/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.443/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
13,50
236/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.556/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
15,00
235/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.443/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
18,08
234/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.551/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
72,78
233/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.551/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
72,78
232/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
72,78
231/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.552/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
72,78
230/
2016
03.06.
2016
Verejné
obstarávanie
Zberný
dvor
LEGAL
TENDER,
s.r.o.
45672911 03.06.
2016
4200,00
229/
2016
03.06.
2016
PHM
TRAKTOR
MULTICARA
PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 328,86
228/
2016
03.06.
2016
El.energia
byt.439
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.06.
2016
72,78
227/
2016
03.06.
2016
El.energia
byt.440
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.06.
2016
72,78
226/
2016
03.06.
2016
El.energia
byt.441
ZSE
energia,
a.s.
 
36677281 03.06.
2016
72,78
225/
2016
03.06.
2016
El.energia
byt.442
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.06.
2016
72,78
224/
2016
03.06.
2016
El.energia
VOŠT,OK,
DS,VO-IBV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.06.
2016
793,54
223/
2016
03.06.
2016
Oprava
kopírky
ML-print 43006442 03..06.
2016
87,00
222/
2016
02.06.
2016
Plyn
OK,KD,ZŠ,
SPP,
a.s.
35815265 03.06.
2016
1648,00
221/
2016
02.06.
2016
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815265 03.06.
2016
668,00
220/
2016
02.06.
2016
Oprava
technológie
v pálenici
IBEC
družstvo
47729040 do 14 dní 237,13
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
219/
2016
31.05.
2016
Dokumentácia
pre stavebné
povolenie
,,Zberný dvor"
IN-PRO s.r.o. 46367756 do 14 dní 3540,00
218/
2016
27.05.
2016
Kancelárske
potreby
SINOVA,
s.r.o.
36318086 27.05.
2016
58,11
217/
2016
27.05.
2016
Smetné
nádoby
FEREX,
s.r.o.
17682258 27.05.
2016
297,00
216/
2016
25.05.
2016
Objemové
meradlá
na lieh
Slovenská
legálna
metrológia
n.o.
37954521 26.05.
2016
462,00
215/
2016
25.05.
2016
Hnojivo
 na ihrisko
AGOR TEAM
s.r.o.
31666663 26.05.
2016
68,40
214/
2016
23.05.
2016
Certifiká
elektronická
pečať.
DISIG,a.s. 35975946 24.05
2016
32,40
213/
2016
20.05.
2016
Novomests.
spravodajca
MsKS 00350702 23.05.
2016
11,40
212/
2016
18.05.
2016
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 23.05.
2016
89,02
211/
2016
17.05.
2016
Oprava
kotla
byt.552/A
Jarosla
Palkech
KOVO
17670497 23.05.
2016
48,00
210/
2016
17.05.
2016
ND
autodoprava
Marián
Šupa
11906022 23.05.
2016
99,89
209/
2016
17.05.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 23.05.
2016
782,76
208/
2016
17.05.
2016
Spracovanie
miezd
VEMA,
s.r.o.
31355374 23.05.
2016
151,80
207/
2016
16.05.
2016
Dopravná
značka
GETOS
s.r.o.
36338354 16.05.
2016
109,68
206/
2016
16.05.
2016
El.energia
KD
ZSE
energia
a.s.
36677281 16.05.
2016
129,69
205/
2016
13.05.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14dní 290,70
204/
2016
13.05.
2016
Toner,
USB
Roman
Kubo
CUBO
43714251 13.05.
2016
201,70
203/
2016
13.05.
2016
Autobusová
doprava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 13.05.
2016
948,00
202/
2016
10.05.
2016
El.energia
OCU
ZSE
energia
a.s.
36677281 10.05.
2016
150,32
201/
2016
10.05.
2016
El.energia
VO
ZSE
energia
a.s.
36677281 10.05.
2016
389,69
200/
2016
10.05.
2016
El.energia
palenica
ZSE
energia
a.s.
36677281 10.05.
2016
53,20
199/
2016
10.05.
2016
El.energia
ČOV
ZSE
energia
a.s.
36677281 10.05.
2016
429,86
198/
2016
10.05.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telekom
a.s.
35763469 10.05.
2016
102,53
197/
2016
10.05.
2016
Zneškodnenie
odpadu
K.O.S.
s.r.o.
34133861 10.05.
2016
834,55
196/
2016
10.05.
2016
Nahradné
diely
Marián
Šupa
11906022 10.05.
2016
18,00
195/
2016
06.05.
2016
Dopravné
zrkadlo
GETOS
s.r.o.
36338354 06.05.
2016
304,68
194/
2016
06.05.
2016
ND
autodoprava
Marián
Šupa
 
11906022 06.05.
2016
45,80
193/
2016
06.05.
2016
Dopravné
značky
GETOS
s.r.o.
36338354 06.05.
2016
311,57
192/
2016
06.05.
2016
Prevádzkovanie
ČOV
ALVEST
s.r.o.
36318957 06.05.
2016
240,00
191/
2016
06.05.
2016
El.energia
VOŠT,OK,
DS,VO-IBV
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
793,54
190/
2016
06.05.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
189/
2016
06.05.
2016
El.energia
byt.552/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
188/
2016
06.05.
2016
El.energia
byt.551/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
187/
2016
06.05.
2016
El.energia
byt.551/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
186/
2016
05.05.
2016
Publikácia
účt. súvzť.
RZM
a obcí
SP
34006237 06.05.
2016
25,00
185/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.443/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
18,08
184/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.439
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
183/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.440
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
182/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.441
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
181/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.442
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
180/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.443/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
13,50
179/
2016
03.05.
2016
Plyn
KD,OK,
ZŠ a MŠ
SPP,a.s. 35815256 03.05.
2016
1648,00
178/
2016
03.05.
2016
Plyn
OCU
SPP,a.s. 35815256 03.05.
2016
668,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
177/
2016
29.04.
2016
Stavebné
práce
MŠ v ZŠ
Betonárka
Nadlice
spol.s.r.o.
35680601 29.04.
2016
31500,00
176/
2016
29.04.
2016
Kancelárske
potreby
SINOVA
s.r.o.
36318086 02.05.
2016
37,28
175/
2016
28.04.
2016
Vložka
do koša
SLOVT
RADING
Viničné,
s.r.o.
36283231 28.04.
2016
33,60
174/
2016
27.04.
2014
ND
multifunkčné
ihrisko
PARA
INVEST
s.r.o.
44424418 02.05.
2016
63,60
173/
2016
25.04.
2016
Tonery
+servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
 
43714251 25.04.
2016
83,64
172/
2016
25.04.
2016
Rozbor
vody
SVP,
štátny
podnik
360220472 25.04.
2016
91,27
171/
2016
25.04.
2016
ND
do kosačky
Marián
Šupa
11906022 25.04.
2016
32,48
170/
2016
21.04.
2016
Spracovanie
miezd
VEMA,
s.r.o.
31355374 25.04.
2016
413,76
169/
2016
20.04.
2016
Vysprávka výtlkov
ciest
pri parku
Správa
ciest TN
37915568 25.04.
2016
2304,29
168/
2016
19.04.
2016
El.
energia
KD
ZSE
energia
a.s.
36677281 25.04.
2016
114,56
167/
2016
18.04.
2016
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 25.04.
2016
90,00
166/
2016
18.04.
2016
Nahradné
diely
kosačky
Marián
Šupa
11906022 25.04.
2016
106,56
165/
2016
18.04.
2016
Úprava
miestnej
komunikácie
vetva ,,E"
IBV 3.ul.
REPROGAS
s.r.o.
36347051 18.04.
2014
4325,70
164/
2016
18.04.
2016
Úprava
miestnej
komunikácie
vetva,,D"
IBV 2.ul.
 
REPROGAS
s.r.o.
36347051 18.04.
2016
2195,11
163/
2016
18.04.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM
 
00350656 18.04.
2016
1188,28
162/
2016
18.04.
2016
Oprava
kotla
byt.439
Jozef
Martinkovič
30336481 18.04.
2016
158,40
161/
2016
15.04.
2016
Známky
pre psov
TAMPEX
Prešov,
spol.s.r.o.
36466280 18.04.
2016
90,00
160/
2016
14.04.
2016
Servisné
práce
+toner
Roman
Kubo
CUBO
43714251 14.04.
2016
154,90
159/
2016
12.04.
2016
El.
energia
VO
ZSE,
energia
a.s.
36677281 14.04.
2016
480,83
158/
2016
12.04.
2016
El.
energia
OCU
ZSE,
energia
a.s.
36677281 14.04.
2016
158,75
157/
2016
12.04.
2016
El.
energia
palenica
ZSE,
energia
a.s.
36677281 14.04.
2016
108,95
156/
2016
12.04.
2016
EL.
energia
ČOV
ZSE,
energia
a.s.
36677281 14.04.
2016
537,95
155/
2016
12.04.
2016

Stavebný
poriadok
náklady
MESTO
N.M.n/V
00311863 14.04.
2016
261,26
154/
2016
11.04.
2016
Toner Roman
Kubo
CUBO
43714251 11.04
2014
105,00
153/
2016
11.04.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 333,12
152/
2016
08.04.
2016
Zneškodnenie
odpadu
K.O.S.,
s.r.o.
34133861 08.04.
2016
1159,77
151/
2016
08.04.
2016
Autobusová
doprava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 08.04.
2016
672,00
150/
2016
08.04.
2016
El. energia
byt.443/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
18,08
149/
2016
08.04.
2016
El. energia
byt.443/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
13,50
148/
2016
08.04.
2016
El. energia
byt.442
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
147/
2016
08.04.
2016
El.energia
byt .441
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
146/
2016
08.04.
2016
El. energia
byt.439
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
145/
2016
08.04.
2016
El.energia
byt.440
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
144/
2016
07.04.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telecom,a.s.
35763469 08.04.
2016
82,82
143/
2016
07.04.
2016
El. energia
byt.552/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
142/
2016
07.04.
2016
El. energia
byt.552/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
141/
2016
07.04.
2016
El.energia
byt.551/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
140/
2016
07.04.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
139/
2016
06.04.
2016
Kontrola
čistenie
komínov
pálenica
Kominárstvo
Ladislav
Markech
32785950 06.04.
2016
90,00
138/
2016
06.04.
2016
Prevádzk.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 06.04.
2016
240,00
137/
2016
06.04.
2016
EL.energia
VOŠT,OK
DS,VO-IBV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.04.
2016
793,54
136/
2016
06.04.
2016
BOZP Ing.
Ladislav
Bílik
APB
40377008 06.04.
2016
140,00
135/
2016
04.04.
2016
Systémová
 podpora
MADE,
s.r.o.
36041688 06.04.
2016
175,00
134/
2016
04.04.
2016
Plynovod REPROGAS
s.r.o.
36347051 04.04.
2016
26924,24
133/
2016
04.04.
2016
Plyn
OK,KD,
ZŠ a MŠ
SPP,a.s. 35815256 04.04.
2016
1648,00
132/
2016
04.04.
2016
Plyn
OCU
SPP,.a.s. 35815256 04.04.
2016
668,00
131/
2016
04.04
2016
Oprava
kotla
byt.441
Jroslav
Palkech
KOVO
17670497 04.04.
2016
48,00
130/
2016
04.04.
2016
Verejný
rozhlas
SLOVGRAM 17310598 04.04.
2016
38,50
129/
2016
04.04.
2016
Kancelár.
potreby
SINOVA,
s.r.o.
 
36318086 04.04.
2016
92,06
128/
2016
01.04.
2016
Servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
43714251 04.04.
2016
54,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
127/
2016
31.03.
2016
Akumulátor PD
Čachtice
00206792 do 14dní 264,00
126/
2016
31.03
2016
Voda
ČOV
TVKA,a.s. 36302724 31.03.
2016
48,98
125/
2016
39.03.
2016
Voda
byt.439
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
288,24
124/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.441
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
183,42
123/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.440
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
168,61
122/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.442
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
216,47
121/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.443
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
315,58
120/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.551
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
383,94
119/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.552
TVK,.a.s. 36302724 30.03.
2016
319,00
118/
2016
29.03.
2016
Voda OK TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
50,12
117/
2016
29.03.
2016
Voda KD TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
96,84
116/
2016
29.03.
2016
Vertikutácia
+hnojenie
KOSENIE,
s.r.o.
46377701 29.03.
2016
1560,00
115/
2016
23.03.
2016
Licencia
do nárdného
inforormačného
portálu
Národný
infor.
stredisko
35751291 24.03.
2016
156,00
114/
2016
23.03.
2016
Licencia
obecný
rozhlas
SOZA 00178454 24.03.
2016
20,40
113/
2016
18.03.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 21.03.
2016
802,07
112/
2016
18.03.
2016
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 21.03.
2016
107,22
111/
2016
18.03.
2016
Pranie obrusov ADATEX,
s.r.o.
34134719 21.03.
2016
108,55
110/
2016
16.03.
2016
Kancelárske
potreby
TISING,
s.r.o.
31430937 17.03.
2016
180,00
109/
2016
16.03.
2016
Čistenie
plynového
kotla
byt.443
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 16.03.
2016
48,00
108/
2016
15.03.
2016
Spracovanie
miezd.
VEMA,
s.r.o.
31355374 15.03.
2016
116,40
107/
2016
14.03.
2015
Vývoz
odpadu
TSM 00350656 15.03.
2016
73,40
106/
2016
11.03
2016
Repre.
voľby
KRUHOVKA
s.r.o.
47545488 15.03.
2016
152,50
105/
2016
09.03.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 224,95
104/
2015
08.03.
2016
Polplatok
telefon
Slovak
Telekom,
a.s.
35763469 15.03.
2016
86,99
103/
2016
08.03.
2016
Program
DANE,
OPADY
TPOSET
Solutions,
s..ro.
46919805 15.03.
2016
323,77
102/
2016
08.03.
2016
Zneškodnenie
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 15.03.
2016
745,86
101/
2016
08.03.
2016
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
164,35
100/
2016
08.03.
2016
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
155,50
99/
2016
08.03.
2016
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
138,66
98/
2016
08.03.
2016
El.
energia
VO
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
513,09
97/
2016
08.03.
2016
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
660,65
96/
2016
07.03.
2016
Verejné
osvetlenie
cintorín,
bytovky
ELOMER,
a.s.
36306941 07.03.
2016
5721,82
95/
2016
07.03.
2016
Prevádzkovanie
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 07.03.
2016
240,00
94/
2016
04.03.
2016
El.
energia
byt.439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 04.03.
2016
72,78
93/
2016
04.03.
2016
El.
energia
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 04.03.
2016
72,78
92/
2016
04.03.
2016
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 04.03.
2016
72,78
91/
2016
04.03.
2016
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 04.03.
2016
72,78
90/
2016
03.03.
2016
El.
energia
byt.552/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
72,78
89/
2016
03.03.
2016
El.
energia
byt.443/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
13,50
88/
2015
03.03.
2016
El.
energia
byt.443/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
18,08
87/
2016
03.03.
2016
El.
energia
byt.551/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
72,78
86/
2016
03.03.
2016
El.
energia
byt.552/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
72,78
85/
2016
03.03.
2016
El.
energia
VOŠT,
VO-IBV
OK,DS
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
793,54
84/
2016
03.03
2016
El.
energia
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
72,78
83/
2016
02.03.
2016
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
35815256 03.03.
2016
1648,00
82/
2016
02.03.
2016
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 03.03
2016
668,00
81/
2016
02.03.
2016
Servisné
práce
u zákaznika
Roman
Kubo
CUBO
43714251 03.03.
2016
45,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
80/
2016
29.02.
2016
Oprava
plynového
kotla
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 01.03.
2016
48,00
79/
2016
26.02.
2016
Nájom
2016
Slov.
pozem.
fond
17335345 26.02.
2016
90,78
78/
2016
26.02.
2016
Kancelárske
potreby
SINOVA,
s.r.o.
36318086 26.02.
2016
100,57
77/
2016
24.02.
2016
Spracovnie
miezd.
VEMA,
s.r.o.
31355374 24.02.
2016
456,24
76/
2016
22.02.
2016
Oprava
čerpadla
Ján
Gablech
40270831 22.02.
2016
908,00
75/
2015
22.02.
2016
Tonery Roman
Kubo
CUBO
43714251 22.02.
2016
117,90
74/
2015
19.02.
2016
Lavice
na bytovky
Vladimír
Hevier
46405186 19.02.
2016
480,00
73/
2016
18.02.
2016
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 19.02.
2016
86,36
72/
2016
15.02.
2016
Satelit
na B8
Eduard
Bečka
ELMA
33674752 17.02.
2016
2625,48
71/
2016
15.02.
2016
Program
DANE,
ODPADY
TOPSET
Solutions,
s.r.o.
46919805 17.02.
2016
4,20
70/
2016
15.02.
2016
El.
energia
VO
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 17.02.
2016
625,35
68/
2016
15.02.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 17.02.
2016
789,52
67/
2016
15.02.
2016
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 17.02.
2016
564,61
66/
2016
15.02.
2016
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 17.02.
2016
163,27
65/
2016
15.02.
2016
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 17.02.
2016
168,37
64/
2016
11.02.
2016
Olej PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 33,12
63/
2016
09.02.
2016
Oprava
plynového
kotla OCU
Martin
Kopún
PLYNOTERM
32784384 17.02.
2016
180,68
62/
2016
09.02.
2016
Ročný
prístup
verejná
správa
Poradca
podnikateľa,
s.r.o.
31592503 11.02.
2016
85,20
61/
2016
09.02.
2016
Pranie
obrusov
ADATEX,
s.r.o.
34134719 11.02.
2016
57,10
60/
2016
09.02.
2016
Poplatok
telefon
Slovak
Telekom,
a.s.
35763469 11.02.
2016
101,87
59/
2016
08.02.
2016
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.02.
2016
152,75
58/
2016
08.02.
2016
Prevádzkovanie
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 11.02.
2016
240,00
57/
2016
08.02.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 352,72
56/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.443/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
18,08
55/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.443/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
13,50
54/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
53/
2016
08.02.
2015
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
52/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
51/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
50/
2016
08.02.
2016
El.
energia
VOŠT,
VO-IBV
OK,DS
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
793,54
49/
2016
08.02.
2016
Voda
byt.556
Betonárka
Nadlice,
spol.
s.r.o.
35680601 08.02.
2016
451,15
48/
2016
08.02.
2016
Zneškodnenie
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 08.02.
2016
716,74
47/
2016
04.02.
2016
El.
energia
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
46/
2016
04.02.
2016
El.
energia
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
45/
2016
04.02.
2016
El.
energia
byt.552/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
44/
2016
04.02.
2016
El.
energia
byt.551/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
43/
2016
04.02.
2016
Oprava
kotlov
Jozef
Martinkovič
30336481 08.02.
2016
242,93
42/
2016
04.02.
2016
ND
tesnenie
Marián
ŠUPA
11906022 08.02.
2016
104,21
41/
2016
03.02.
2016
ND
štarér
Marián
ŠUPA
11906022 03.02
2016
110,66
40/
2016
03.02.
2016
Stravné
lístky
VAŠA Slovensko,
s.r.o.
35683813 03.02.
2016
2615,50
39/
2016
02.02.
2016
Čistenie
kotla
byt.442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 03.02.
2016
48,00
38/
2015
02.02.
2016
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 03.02.
2016
668,00
37/
2016
02.02.
2016
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
3581526 03.02.
2016
1647,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
36/
2016
28.01.
2016
Tonery Roman
Kubo
CUBO
43714251 03..02.
2016
118,90
35/
2016
27.01.
2016
Reklama
obce
Centálny
vestník
organizácií
s.r.o.
46916903 27.01.
2016
205,00
34/
2016
26.01.
2016
Reprezentačné
občerstvenie
Pavol
Vido
43579906 26.01.
2016
192,00
33/
2016
26.01.
2016
Servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
43714251 26.01.
2016
90,00
32/
2016
25.01.
2016
Voda
KD
TVK,
a.s.
36302724 25.01.
2016
87,84
31/
2016
25.01.
2016
Voda
TJ,byty
TVK,
a.s.
36302724 25.01.
2016
96,84
30/
2016
25.01.
2016
Smetné
nádoby
FEREX,
s.r.o.
17682258 25.01.
2016
1212,00
29/
2016
21.01.
2016
Voda
cintorín
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
2,28
28/
2015
21.01.
2016
Voda
cintorín
DS
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
2,28
27/
2015
21.01.
2016
Voda
byt.551
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
566,22
26/
2016
21.01.
2016
Voda
byt.443
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
549,13
25/
2016
21.01.
2016
Voda
byt.442
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
386,22
24/
2016
21.01.
2016
Voda
byt.440
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
126,46
23/
2016
21.01.
2016
Voda
byt.441
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
364,57
22/
2016
21.01.
2016
Voda
ČOV
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
135,58
20/
2016
21.01.
2016
Oprava
kotla
OCU
KOMODUS
s.r.o.
46226346 22.01.
2016
29,00
19/
2016
21.01.
2016
Webová
stránka
DATATRADE
s.r.o.
35960132 22.01.
2016
75,36
18/
2016
19.01.
2016
El.
energia
8b.j.
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
384,79
17/
2016
19.01.
2016
El.
energia
VOŠT,
OK,DS,
VO-IBV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
793,54
16/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
15/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
14/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
13/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
12/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.443/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
13,50
11/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.443/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
18,08
10/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
9/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.552/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
8/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.552/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
7/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.552/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
6/
2016
19.01.
2016
Náhradné
diely
PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 32,40
5/
2016
19.01.
2016
Telefon
poplatok
Orange
Slovensko
a.s.
35697270 18.01.
2016
91,20
4/
2016
18.01.
2016
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
35815256 18.01.
2016
1647,00
3/
2016
18.01.
2016
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 18.01.
2016
688,00
2/
2016
13.01.
2016
Prístupová
komunikácia
k bytovému
domu B8
Kameň-
STAV,
spol.s.r.o.
 
36542504 13.01.
2016
35847,36
1/
2016
05.01.
2016
System.
podpora
URBIS
MADE,
spol.
s.r.o.
36041688 12.01
2016
175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
594/
2015
31.12.
2015
Vývoz
smet.
nádob
TSM 00350656 21.01.
2016
667,81
593/
2015
31.12.
2015
Voda COOP
JEDNOTA
SD TN
00168912 21.01.
2016
730,28
592/
2015
31.12.
2015
Plyn
prepl.
OCU
SPP,
a.s.
35815256 22.01.
2016
-5880,47
591/
2015
31.12.
2015
Plyn
prepl.
KD,OK,
ZŠ a MŠ
SPP,
a.s.
35815256 22.01.
2016
-1179,19
590/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.552/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01.
2016
-129,68
589/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.551/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01
2016
-142,78
588/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01.
2016
-2,94
587/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01.
2016
-0,29
586/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.443/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01.
2016
-1,04
585/
2015
31.12.
2015
El.
energia
byt.443/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
1,06
584/
2015
31.12.
2015
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
6,22
583/
2015
31.12.
2015
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
0,17
582/
2015
31.12.
2015
El.
energia
bzt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
17,60
581/
2015
31.12.
2015
El.
energia
byt.439A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
1,79
580/
2015
31.12.
2015
El.
energia
DS
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
119,72
579/
2015
31.12.
2015
Stavebný
poraiadok
MESTO
SUS
00311863 18.01.
2016
434,49
578/
2015
31.12.
2015
El.
energia
vyučt.
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
179,79
577/
2015
31.12.
2015
Prevádzk.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 18.01.
2016
240,00
576/
2015
31.12.
2015
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
161,26
575/
2015
31.12.
2015
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
113,37
574/
2015
31.12.
2015
El.
energia
VO
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
742,84
573/
2015
31.12.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
642,64
572/
2015
31.12.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
227,98
571/
2015
31.12.
2015
El.
energia
8.b.j
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 12.01.
2016
25,61
570/
2015
31.12.
2015
Zneškodn.
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 12.01.
2016
857,85
569/
2015
31.12.
2015
Geodetické
práce
pritup.
cesta
Betonárka
Nadlice,
spol.
s.r.o.
35680601 12.01.
2016
136,20
568/
2015
31.12.
2015
Poplatok
telefon
Slovak
Telekom
a.s.
35763469 08.01.
2015
80,30
567/
2015
31.12.
2015
BOZP
2015
Ing.
Ladislav
Bilík
40377008 08.01.
2016
140,00
566/
2015
31.12.
2015
Nafta PD
Čachtice
00206792 21.01.
2016
312,48
565/
2015
31.12.
2015
Oprava
streš.
krovov
ZŠ,MŠ
Betonárka
Nadlice,
s.r.o.
35680601 05.01.
2016
312,48
564/
2015
31.12.
2015
Oznam.
tabuľa
štúdio
TEXO,
spol.s.r.o.
34131396 08.01.
2016
90,00
563/
2015
31.12.
2015
Kovová
konštr.
na stoly
MILO
Záhrady
Milan
Pastorek
37508555 08.01.
2016
532,80
562/
2015
31.12.
2015
Kultúrny
program
Piscová
Daniela
01412059 08.01.
2015
250,00
561/
2015
31.12.
2015
Dopadové
plochy
Detské
ihrisko
PARA
INVES,
s.r.o.
44424418 08.01.
2015
700,80
560/
2015
23.12.
2015
Odborná
prehl.
plyn.,zar.
kotlov.
Uhlík
Viktor
USEP,
s.r.o.
17664314 28.12.
2015
240,00
559/
2015
23.12.
2015
Odborná
prehl.
plyn.,zar.
kotlov.
Uhlík
Viktor
USEP,
s.r.o.
17664314 28.12.
2015
240,00
558/
2015
23.12.
2015
Odborná
prehl.
plyn.,zar.
kotlov.
Uhlík
Viktor
USEP,
s.r.o.
17664314 28.12.
2015
322,00
557/
2015
23.12.
2015
Odborná
prehl.
plyn.,zar.
kotlov.
OCU
Uhlík
Viktor
USEP,
s.r.o.
17664314 28.12.
2015
507,00
556/
2015
23.12.
2015
Pranie
obrusov
ADATEX,
s.r.o.
34134719 28.12.
2015
38,00
555/
2016
22.12.
2015
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 28.12.
2015
89,61
554/
2015
22.12.
2015
Prírodné
kamenivo
Kameňolomy,
s..r.o.
34121358 28.12.
2015
123,62
553/
2015
22.12.
2015
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 28.12.
2015
152,92
552/
2015
22.12.
2015
Kancelár.
poptreby
Sinova,
s.r.o.
36318086 28.12.
2015
150,80
551/
2015
22.12.
2015
Autobus.
doparava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 28.12.
2015
624,00
550/
2015
22.12.
2015
Oprava
kotlov
byt.440
Jozef
Martinkovič
30336481 28.12.
2015
131,04
549/
2015
22.12.
2015
Odborná
prehliadka
plyn
koltlov
byt.441,442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 28.12.
2015
600,00
548/
2015
22.12
2015
Dodávka
a mont.
stol.
dosiek
TILIA
v.o.s.
34115668 28.12.
2015
597,60
547/
2015
22.12.
2015
Odborná
prehliadka
plyn
koltlov
byt.443
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 28.12.
2015
624,00
546/
2015
22.12.
2015
Odborná
prehliadka
plyn
koltlov
byt.551
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 28.12.
2015
624,00
545
2015
22.12
2015
Odborná
prehliadka
plyn
koltlov
byt.552
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 28.12.
2015
624,00
544/
2015
14.12.
2015
Servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
43714251 28.12.
2015
66,00
543/
2015
14.12.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.12.
2015
237,35
542/
2015
14.12.
2015
El.
energia
VO
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.12.
2015
554,61
541/
2015
14.12.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.12.
2015
616,27
540/
2015
14.12.
2015
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 16.12
2015
755,43
539/
2015
14.12.
2015
Vývoz
odpadu
sklo
TSM 00350656 16.12.
2015
73,40
538/
2015
14.12.
2015
Ročná
kontrola
plyn.
kotlov
byt 439,440
Jozef
Martinkovič
30336481 16.12.
2015
780,00
537/
2015
11.12.
2015
Reklamné
služby
Profesinálny
register
46938079 11.12.
2015
240,00
536/
2015
09.12.
2015
Poplatok
telefon
Slivak
Telekom,
a.s.
35763469 16.12.
2015
101,62
535/
2015
09.12.
2015
Prevádz.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 16.12.
2015
240,00
534/
2015
09.12.
2015
Nafta PD
Čachtice
00206792 16.12.
2015
513,36
533/
2015
07.12.
2015
Voda
byt.440
TVK,
a.s.
36302724 16.12.
2015
186,84
532/
2015
07.12.
2015
Voda
byt.439
TVK,
a.s.
3630274 16.12.
2015
165,19
531/
2015
07.12.
2015
Zneškod.
odpadu
KOS,
s.r.o..
34133861 16.12.
2015
803,19
530/
2015
04.12.
2015
Kontrola
hasiacich
prístr.
Jozef
Vadovič
VADAS
37569091 09.12.
2015
271,20
529/
2015
02.12.
2015
Obecné
noviny
INPROST,
s.r.o.
31363091 09.12.
2015
67,60
528/
2015
02.12.
2015
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 09.12.
2015
1006,00
527/
2015
02.12.
2015
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
35815256 09.12.
2015
1358,00
526/
2015
01.12.
2015
Údržba
kopírky
ML
print
Miroslav
Mišurec
43006442 07.12.
2015
167,52
Číslo Dátum
zvverjn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
525/
2015
30.11.
2015
My
Trenč.
noviny
 
Petit
Press,
a.s.
35790253 04.12.
2015
25,00
524/
2015
27.11.
2015
Stravné
lístky
VAŠA
Slovensko,
spol.
s.r.o.
35683813 30.11.
2015
1636,48
523/
2015
27.11.
2015
Práce
dodávka
materialu
Multif.
ihrisko
PARA
INVEST
s.r.o.
44424418 07.12.
2015
3384,96
522/
2015
25.11.
2015
Čistenie
kotla
byt.442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 04.12.
2015
48,00
521/
2015
25.11.
2015
Noviny
 PRAVDA
Slovenská
pošta
a.s.
36631124 04.12.
2015
76,76
520/
2015
23.11.
2015
Elektroin.
práce
detské
ihrisko
Eduard
Bečka
ELMA
333674752 30.11.
2015
4254,77
519/
2015
20.11.
2015
Oprava
montáž
byt.399
Emil
Hadbaábny
34491848 30.11.
2015
322,68
518/
2015
19.11.
2015
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 30.11.
2015
87,16
517/
2015
19.11.
2015
El.
energia
VO,VOŠT,
OK,DS,
VO-IBV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 30.11.
2015
512,19
516/
2015
18.11.
2015
Trhovisko Betonárka
Nadlice,
s.r.o.
35680601 30.11.
2015
3432,00
515/
2015
18.11.
2015
Riadková
inzercia
Agentúra
Pardon
TN
34141987 09.11.
2015
12,18
514/
2015
16.11.
2015
Rekonštru
multifunkč.
ihriska
PARA
INVEST,
s.r.o.
44424418 27.11.
2015
20313,12
513/
2015
16.11
2015
Multifunk.
ihrisko
PARA
INVEST,
s.r.o.
44424418 18.11.
2015
56395,45
512/
2015
16.11.
2015
Vývoz smetných
nádiob
TSM 00350656 30.11.
2015
1082,91
511/
2015
18.11.
2015
Trhovisko
výstavba
Katarína
Vlnková
47469099 18.11.
2015
1175,78
510/
2015
13.11.
2015
Autobus.
doprava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 18.11.
2015
648,00
509/
2015
13.11.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.11.
2015
265,07
508/
2015
13.11.
2015
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.11.
2015
909,25
507/
2015
13.11.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.11.
2015
160,73
506/
2015
13.11.
2015
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.11.
2015
307,70
505/
2015
11.11.
2015
Komínový
systém
ESS
Slovakia,
s.r.o.
46968369 18.11.
2015
16250,03
504/
2015
11.11.
2015
Náhradné
diely
Marián
ŠUPA
11906022 30.11.
2015
122,66
503/
2015
11.11.
2015
Oprava
plyn.
kotla
byt.442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 18.11.
2015
188,64
502/
2015
10.11.
2015
Zneškod.
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 30.11.
2015
1252,49
501/
2015
09.11.
2015
Poplatok
telefón
Slovak
Telecom,
a.s.
35763469 30.11.
2015
95,30
500/
2015
06.11.
2015
Nafta PD,
Čachtice
00206792 16.12.
2015
464,59
498/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
86,31
497/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt.552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
86,31
496/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
21,01
495/
2015
05.11.
2015
El.
energia
bytovka 441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
22,20
493/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 443
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 12.11.
2015
18,16
492/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 443
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 12.11.
2015
23,66
491/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 551
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 12.11.
2015
19,55
490/
2015
05.11.
2015
El.
energia
bytovka 551
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
14,84
489/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
19,87
488/
2015
05.11
2015
El.
energia
byt. 440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
31,53
487/
2015
05.11.
2015
Rozbor
vody
SVP,
š.p.
3602204702 11.11.
2015
97,24
486/
2015
05.11.
2015
Soľ
tabletová
umývačka
KD
RM
Gastro
JAZ
s.r.o.
34153004 11.11.
2015
28,80
485/
2015
04.11.
2015
Prevádzk.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 10.11.
2015
240,00
484/
2015
04.11.
2015
Vyskl.
listy
palenica
TISING
spol.
s.r.o.
31430937 09.11
2015
69,60
483/
2015
03.11.
2015
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
35815256 11.11.
2015
1358,00
482/
2015
03.11.
2015
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 11.11.
2015
1006,00
481/
2015
02.11.
2015
Znalecký
posudok
Ing.
Igor Ištok
  09.11.
2015
30,00
Číslo Dátum
zverejn
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
 
480/
2015
26.10.
2015
Čelisť
brzdová
PD
Čachtice
00206792 16.12.
2015
19,49
479/
2015
26.10.
2015
Oprava
kotlov
Martinkovič
Jozef
30336481 29.10.
2015
213,29
478/
2015
26.10.
2015
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 29.10.
2015
21,14
477/
2015
26.10.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 29.10.
2015
155,23
476/
2015
26.10.
2015
El.
energia
VO,VOŠT,
OK,DS,
VO-IBV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 29.10.
2015
1160,36
475/
2015
23.10.
2015
Občerst.
Hody
stret.
dôchdcov
Pavol
Vido
43579906 23.10.
2015
3433,68
474/
2015
22.10.
2015
Verejné
obstar.
Multif.
ihrisko
PS
Agentúra
s.r.o
47383429 29.10.
2015
700,00
473/
2015
22.10.
2015
El.
energia
vyučt.
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 29.10.
2015
27,35
472/
2015
21.10.
2015
El.
energia
vyučt.
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 28.10.
2015
-23,52
471/
2015
20.10.
2015
El.
energia
vyučt.
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 28.10.
2015
-249,05
470/
2015
19.10.
2015
Pranie
obrusov
ADATEX,
s.r.o.
34134719 21.10.
2015
64,90
469/
2015
19.10.
2015
Autobus.
doprava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 21.10.
2015
996,60
468/
2015
19.10.
2015
Stôl
pracovný
RM
Gastro
JAZ s.r.o.
34153004 21.10.
2015
1169,44
467/
2015
19.10.
2015
Popl.
telefón
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 21.10.
2015
87,14
466/
2015
16.10.
2015
Kancelár.
potreby
Sinova,
s.r.o.
36318086 16.10.
2015
104,56
465/
2015
16.10.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.10.
2015
136,62
464/
2015
16.10.
2015
El.
energia
vyučt.
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.10.
2015
52,45
462/
2015
15.10.
2015
Voda
B7
Betonárka
Nadlice,
s.r.o.
35680601 16.10.
2015
535,46
461/
2015
15.10.
2015
Elektroinšt.
práce
KD
Eduard
Bečka
ELMA
33674752 16.10.
2015
639,67
460/
2015
14.10.
2015
Veko
koša
SLOVTRADING,
Viničné
s.r.o.
36283231 16.10.
2015
259,20
459/
2015
14.10.
2015
El.
energia
vyučt.
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 22.10.
2015
-235,48
458/
2015
14.10.
2015
El.
energia
opravná Fa
byt.552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 22.10.
2015
-6,52
457/
2015
13.10.
2015
Varič
KD
RM Gastro
JAZ,
s.r.o.
31453004 16.10.
2015
317,36
456/
2015
13.10.
2015
Čistenie
plyn.
kotla
byt.442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 16.10.
2015
48,00
455/
2015
12.10.
2015
Vývoz
smet.
nádob
TSM 00350656 15.10.
2015
713,20
454/
2015
12.10.
2015
Nafta PD
Čachtice
00206792 16.12.
2015
532,13
453/
2015
12.10.
2015
Stavebný
poriadok
MESTO
N.M.n/V
SUS
00311863 15.10.
2015
152,91
452/
2015
12.10.
2015
El.
energia
byt.552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
86,31
451/
2015
12.10.
2015
El.
energia
byt.552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
86,31
450/
2015
12.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
1,13
449/
2015
12.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 20.10.
2015
-7,71
448/
2015
12.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
25,22
447/
2015
12.10.
2015
Prírodné
kamenivo
zimný
poyp
Kameňolomy,
s.r.o.
34121358 15.10.
2015
141,24
446/
2016
12.10.
2015
Samolep.
s erbom
štúdio
TEXO,
s.r.o.
34131396 15.10.
2015
72,00
445/
2015
09.10.
2015
Znešk.
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 15.10.
2015
843,95
444/
2015
09.10.
2015
Popl.
telefon
Slovak
Telekom
35763469 19.10.
2015
97,66
443/
2015
09.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.552/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 19.10.
2015
-599,10
442/
2015
09.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.551/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 19.10.
2015
-5,19
441/
2015
09.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 19.10.
2015
-4,79
440/
2015
09.10.
2015
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
122,65
439/
2015
09.10.
2015
Nemrz.
zmes
slnečné
kolekt.
OK,OCU
Komodus,
spol.
s.r.o.
46226346 13.10.
2015
408,60
438/
2015
08.10.
2015
Autobus.
doprava
Folk.
súbor
Hody
VH-H
s.r.o.
44645635 15.10.
2015
72,00
437/
2015
08.10.
2015
BOZP
3.štvrťrok
Ing.
Ladislav
Bílik
ABP
40377008 12.10.
2015
140,00
436/
2015
06.10.
2015
Samolep.
s erbom
štúdio
TEXO,
spol.s.r.o.
34131396 12.10.
2015
61,20
434/
2015
06.10.
2015
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
21,01
433/
2015
06.10.
2015
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
22,20
432/
2015
06.10.
2015
El.
energia
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
31,53
431/
205
06.10.
2015
El.
energia
byt.443
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
18,16
430/
2015
06.10.
205
El.
energia
byt.443
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
23,66
429/
2015
06.10
2015
El.
energia
byt.439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
19,87
425/
2015
06.10
2015
El.
energia
byt.551
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
19,55
424/
2015
06.10
2015
El.
energia
byt.551
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
14,84
423/
2015
06.10
2015
Voda
OK
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
94,56
422/
2015
06.10
2015
Voda
KD
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
74,05
421/
2015
06.10
2015
Doména
e-mail.
adresy
COMTEC
s.r.o.
36323951 12.10.
2015
46,80
420/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.443
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
478,50
419/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.442
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
388,50
418/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.551
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
540,02
417/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.440
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
321,28
416/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.439
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
248,36
415/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.441
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
386,63
414/
2015
06.10.
2015
Voda
DS
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
4,56
413/
2015
06.10.
2015
Voda
cintorín
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
9,12
412/
2015
06.10.
2015
Voda
ČOV
TVK,
a.s.
36302724 12.10.
2015
112,79
411/
2015
06.10.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
145,61
410/
2015
06.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.552B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 14.10.
2015
-645,65
409/
2015
06.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.443A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 14.10.
2015
-7,88
408/
2015
06.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.443B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.10.
2015
-1,95
407/
2015
05.10.
2015
Prevádz.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 13.10.
2015
240,00
406/
2015
05.10.
2015
Oprava
čerpadla
Ján
Gáblech
40270831 06.10.
2015
657,00
  405/
2015
05.10.
2015
Hody
-festival
Cruela,
s.r.o.
47546859 06.10.
2015
3000,00
404/
2015
05.10.
2015
Tonery
do tlač.
Roman
Kubo-
CUBO
43714251 06.10.
2015
377,40
403/
2015
02.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt439
ZSE,
energia,
a.s.
 
36677281 13.10.
2015
-7,51
402/
2015
02.10.
2015
Plyn
KD,OK
ZŠ,MŠ
Spp,a.s. 35815256 06.10.
2015
1358,00
401/
2015
02.10.
1015
Plyn
OCU
SPP,a.s. 35815256 06.10.
2015
1006,00
400/
2015
01.10.
2015
URBIS
4Q
MADE
spol.
s.r.o.
36041688 06.10.
2015
175,00
399/
2015
01.10.
2015
Elektroinšt.
odvod
KD,MŠ,OK
Expensa,
spol.
s.r.o.
47056070 06.10.
2015
264,00
398/
2015
01.10.
2015
Kanaliz.
odvod
KD,MŠ,
OK
Expensa,
spol.
s.r.o.
47056070 06.10.
2015
1140,00
397/
2015
01.10.
2015
Trhovisko
a detské
ihrisko
MPL
espace
s.r.o.
31390951 08.10.
2015
28622,74
396/
2015
01.10.
2015
Autobus.
doprava
ATM
Group
s.r.o.
43944311 06.10.
2015
 
996,00
395/
2015
01.10.
2015
El.
energia
palenic
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.10.
2015
-22,33
394/
2015
01.10.
2015
El.
energia
DS
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.10.
2015
-22,01
393/
2015
01.10.
2015
El.
energia
8b.j.
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.10
2015
-39,17
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Parner IČO Splatnosť Cena
EUR
392/
2015
29.09.
2015
Sklo
do
dverí
Marián
ŠUPA
11906022 06.10.
2015
549,00
391/
2015
28.09.
2015
Cesta
IBV
drť
Royaldom,
s.r.o.
44590270 06.10.
2015
900,00
390/
2015
28.09.
2015
Čistenie
plyn.kotla
byt.422
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 06.10.
2015
48,00
389/
2015
25.09.
2015
Džiak
na sprchu
umýv.KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
89,80
388/
2015
25.09.
2015
Doplnky
k umývčke
+ sporák
KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
133,52
387/
2015
25.09.
2015
Kontajner
plast.
FEREX,
s.r.o.
17682258 30.09.
2015
396,00
386/
2016
24.09.
2015
Inšt.
práce
KD
Emil
Hadbábny
34491848 30.09.
2015
466,80
385/
2015
23.09.
2015
Vystúp.
Hody
Folk.
súbor
LUSK
37990161 30.09.
2015
600,00
384/
2015
23.09.
2015
Vystúp.
Hody
MDPP
s.r.o.
36842371 30.09.
2015
250,00
383/
2015
21.09.
2015
Tabuľa
Detské
ihrisko
Štúdio
TEXO,
spol.s.r.o.
34131396 30.09.
2015
30,00
382/
2015
21.09.
2015
Sporák
KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
1369,73
381/
2015
21.09.
2015
Kombin.
rúra
KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
2407,66
380/
2015
21.09.
2015
Umývačka
KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
3675,86
379/
2015
21.08.
2015
Samo-
lepka
s erbom
Štúdio
TEXO
34131396 23.09.
2015
72,00
378/
2015
18.09.
2015
El.
energia
VO
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 29.09.
2015
-461,84
377/
2015
18.09.
2015
El.
energia
ČOV
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 29.09.
2015
-238,01
376/
2015
18.09.
2015
Stav.
materiál
Royaldom,
s.r.o.
44590270 23.09.
2015
127,30
375/
2015
18.09.
2015
Projekt.
práce
na ČOV
Ing.Juraj
Billý
BIDOR
32211074 23.09.
2015
20247,00
374/
2015
18.09.
2015
Popl.
telefón
Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.09.
2015
100,52
373/
2015
16.09.
2015
Kamenné
výrobky
SLOV
TRADING
Viničné,
s.r.o.
36283231 23.09.
2015
2042,72
372/
2015
14.09.
2015
Smetné
nádoby
TSM 00350656 23.09.
2015
789,94
371/
2015
14.09.
2015
Účt.
ROPO
a Obcí
Wolters
Kluver,
s.r.o.
31348262 23.09.
2015
75,00
370/
2015
14.09.
2015
Zneškod.
odpadu
KOS
a.s.
34133861 23.09.
2015
799,16
369/
2015
10.09.
2015
Fyzk.
chem.
rozbor vody
Slov.vod.
podnik
3602204702 14.09.
2015
97,27
368/
2015
09.09.
2015
Pol.
telefón
Slovak
Telecom
a.s.
35763469 14.09.
2015
46,99
367/
2015
09.09.
2015
Távnaté
semeno
AGRO
TEAM
s.r.o.
31666663 14.09.
2015
173,52
366/
2015
09.09.
2015
Terénne
úpravy
KANIX
s.r.o.
36342921 14.09.
2015
870,00
365/
2015
09.09.
2015
Oprava
rozhlasu
ELMIKO
 
17667984 14.09.
2015
136,80
363/
2015
07.09
2015
Nafta PD
Čachtice
00206792 16.12.
2015
299,88
362/
2015
04.09.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 08.09.
2015
928,25
361/
2015
04.09.
2015
El.
energia
byt.552
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 08.09.
2015
86,31
360/
2015
03.09.
2015
Plyn
KD,OK,

 a MŠ
SPP,a.s. 35815256 08.09.
2015
1358,00
359/
2015
03.09.
2015
Plyn
OCU
SPP,a.s. 35815256 08.09
2015
1006,00


 

Číslo Dátum zverejn Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
358/
2015
31.08.
2015
Webhosting DATRADE
s.r.o.
35960132 02.09.
2015
115,20
357/
2015
26.08.
2015
Dopr.
značky
GETOS,
s.r.o.
36338354 02.09.
2015
514,92
356/
2015
25.08.
2015
Futbal.
sieť.
 
LP šport,
s.r.o.
46446842 02.09.
2015
72,00
355/
2015
25.08.
2015
Detské
ihrisko
Royaldom,
s.r.o.
31390951 02.09.
2015
79,20
354/
2015
19.08.
2015
Rekonštr.
MK
a chonik.
    STRABAK
s.r.o.
17317282 19.08.
2015
88536,86
353/
2015
19.08.
2015
Popl.
telefón
Slovak
Tellecom
a.s.
35697270 20.08.
2015
93,41
352/
2015
17.08.
2015
Ročná licencia 3Wslovakia
s.r.o.
36746045 20.08.
2015
55,37
351/
2015
17.08.
2015
Asfalt.
trhlín
Rekam
Trading,
s.r.o.
36223760 20.08.
2015
1040,40
350/
2015
17.08.
2015
Fréz.
trhlín
Rekam
Trading,
s.r.o.
36223760 20.08.
2015
1040,40
349/
2015
17.08.
2015
Čistenie
plyn.
kotla 441
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 20.08.
2015
48,00
348/
2015
17.08.
2015
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 20.08.
2015
756,74
347/
2015
13.08.
2015
Kontrola
komínov
palenica
Kominár.
Markech
32785950 14.08.
2015
90,00
346/
2015
13.08.
2015
El.
energia
prepl.VO
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 25.08.
2015
-767,22
345/
2015
13.08,
2015
Náhrad.
diely
Marián
Šupa
11906022 14.08
2015
102,24
344/
2015
13.08.
2015
Údržba
zelene
Kosenie
s.r.o.
46377701 14.08.
2015
500,00
343/
2015
12.08.
2015
Znečk.
odpadu
KOS
s.r.o
34133861 14.08.
2015
780,35
342/
2015
11.08.
2015
Olej PD
čachtice
00206792 16.12
2015
112,21
341/
2015
10.08.
2015
Voda
byt.B7
Betonárka
Nadlice
s.r.o.
35680601 12.08.
2015
630,02
340/
2015
07.08.
2015
Doprav.
značky
GETOS,
s.r.o.
36338354 12.08.
2015
485,28
339/
2015
07.08.
2015
Trh.
detské
ihrisko
MPL
espace,
s.r.o.
31390951 12.08.
2015
7000,00
338/
2015
07.08.
2015

Popl.
telefón
Slovak
Tellecom
a.s.
35763469 12.08.
2015
97,09
337/
2015
06.08.
2015
Nafta PD
čachtice
00206792 16.12.
2015
437,53
336/
2015
06.08.
2015
Autobus.
doprava
ATM GROUP
s.r.o
43944311 12.08.
2015
174,00
335/
2015
06.08.
2015
El.
energia
OCU
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
2069,40
334/
2015
06.08.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
145,61
333/
2015
06.08
2015
El.
energia
bytovka
443
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
23,66
332/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
443
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
18,16
331/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
442
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
21,01
330/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
441
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
22,20
329/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
440
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
31,53
328/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
439
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
19,87
327/
2015
05.08.
2015
El.
energia
bytovka
552
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
86,31
326/
2015
05.08.
2015
El.
energia
bytovka
552
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
86,31
325/
2015
05.08.
2015
El.
energia
bytovka
551
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
19,55
324/
2015
05.08.
2015
El.
energia
bytovka
551
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
14,84
323/
2015
04.08.
2015
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,a.s. 36318957 06.08.
2015
1358,00
322/
2015
03.08.
2015
Dobropis
voda B7
Betonárka
Nadlice
s.r.o.
35680601 06.08..
2015
-252,89
321/
2015
03.08.
2015
Dobropis
voda B6
Betonárka
Nadlice
s.r.o.
35680601 06.08
2015
-863,59
320/
2015
03.08
2015
Plyn
OCU
08/2015
SPP,a.s. 36318957 06.06.
2015
240,00

 


Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
319/
2015
03.08.
2015
Prevadzk.
ČOV
07/2015
ALVEST 36318957 06.08.
2015
240.00
318/
2015
31.07.
2015
Aerofoto CBS Vydavat. 46747818 12.08.
2015
74,00€
317/
2015
29.07.
2015
Bus doprava ATM group, s.r.o. 43944311 10.08.
2015
528,00€
316/
2015
28.07.
2015
Audit 2014 RVC Senica s.r.o. 36259560 06.08.
2015
408,00€
315/
2015
27.07.
2015
Voda 551 TVK a.s. 36302724 30.06.
2015
963,83€
314/
2015
27.07.
2015
Oprava čerpadla ČOV Ján Gablech 40270831 31.07.
2015
503,00€
313/
2015
24.07.
2015
Servisné práce PC Roman Kubo- CUBO 43714251 30.07.
2015
154,90€
312/
2015
22.07.
2015
Obrusy
 KD
TEXICOP s.r.o. 36821101 04.08.
2015
187,40€
311/
2015
21.07.
2015
Poštový
poukaz
TISING spol. s r.o. 31430937 03.08.
2015
108,00€
310/
2015
20.07.
2015
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.
2015
91,38€
309/
2015
20.07.
2015
Údržba zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 24.07.
2015
800,00€
308/
2015
20.07.
2015
Hygienic. potreby DAMITO s.r.o. 44148542 27.07.
2015
146,34€
307/
2015
20.07.
2015
Kancelárs. potreby Sinova s.r.o. 36318086 30.07.
2015
41,62€
306/
2015
15.07.
2015
Oprava kotla 442 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 20.07.
2015
188,64€
305/
2015
14.07.
2015
audit RVC Senica s.r.o. 36259560 22.07.
2015
868,12€
304/
2015
14.07.
2015
Audit RVC Senica s.r.o. 36259560 22.07.
2015
84,00€
303/
2015
13.07.
2015
Vývoz smetných nádob TSM 00350656 20.07.
2015
785,06€
302/
2015
13.07.
2015
Vytýčenie hraníc pozemkov Miroslav Dobiaš 33165041 27.07.
2015
250,00€
301/
2015
10.07.
2015
Kancelárs. potreby Sinova s.r.o. 36318086 24.07.
2015
115,23€
300/
2015
10.07.
2015
CU rúra Rudolf
 Vido
34490124 20.07.
2015
169,38€
299/
2015
09.07.
2015
Poštovné staveb. úrad Spoloč. úrad samospr. 00311863 20.07.
2015
241,51€
298/
2015
08.07.
2015
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 17.07.
2015
55,86€
297/
2015
07.07.
2015
BUS Doprava ATM
 Group, s.r.o.
43944311 10.07.
2015
408,00€
296/
2015
07.07.
2015
Zneškodn. odpadu KOS s.r.o. 34133861 16.07.
2015
770,50€
295/
2015
06.07.
2015
El. energia 8 b.j. spol. priestory ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
71,92€
294/
2015
06.07.
2015
Nafta motorová PD Čachtice 00206792 15.07.
2015
702,96€
293/
2015
06.07.
2015
BOZP ABP 40377008 14.07.
2015
140,00€
292/
2015
06.07.
2015
Prevadz. ČOV 06/2015 ALVEST, s.r.o. 36318957 15.07.
2015
240,00€
291/
2015
06.07.
2015
El. energia 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
86,31€
290/
2015
06.07.
2015
El. energia 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
86,31€
289/
2015
06.07.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
14,84€
288/
2015
06.07.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
19,55€
287/
2015
06.07.
2015
El. energia 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
23,66€
286/
2015
06.07.
2015
El. energia 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
18,16€
285/
2015
06.07.
2015
El. energia 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
21,01€
284/
2015
06.07.
2015
El. energia 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
22,20€
283/
2015
06.07.
2015
El. energia 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
31,53€
282/
2015
06.07.
2015
El. energia 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
19,87€
281/
2015
06.07.
2015
El. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.
2015
145,61€
280/
2015
06.07.
2015
El. energia OcÚ ZSE Energia,a.s. 36677281 15.07.
2015
2069,40€
279/
2015
03.07.
2015
Voda 441 TVS, a.s. 36306410 26.06.
2015
704,04€
278/
2015
03.07.
2015
Preplatok 441 TVK a.s. 36302724 30.06.
2015
-203,93€
277/
2015
03.07.
2015
Preplatok 441 TVK a.s. 36302724 30.06.
2015
-162,91€
276/
2015
03.07.
2015
Rozbor vody Slov. vodohosp.
podnik
3602204702 14.07.
2015
97,27€
275/
2015
03.07.
2015
BUS doprava ATM
 Group, s.r.o.
43944311 10.07.
2015
420,00€
274/
2015
02.07.
2015
Plyn KD,OK,
ZŠ,MŠ 07/2015
SPP, a.s. 35815256 15.07.
2015
1358,00€
273/
2015
02.07.
2015
Plyn OcÚ 07/2015 SPP, a.s. 35815256 15.07.
2015
1006,00€
272/
2015
01.07.
2015
Urbis MADE
spol. s r.o.
36041688 15.07.
2015
175,00€
271/
2015
01.07.
2015
Projekt- trhovisko M 3 Ateliér 34552162 14.07.
2015
1150,00€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
270/
2015
30.06.
2015
Žiarovka PD Čachtice 00206792 10.07.
2015
12,01€
269/
2015
30.06.
2015
Voda OK TVK a.s. 36302724 09.07.
2015
295,07€
268/
2015
30.06.
2015
Voda 439 TVK a.s. 36302724 09.07.
2015
240,38€
267/
2015
30.06.
2015
Voda 440 TVK a.s. 36302724 09.07.
2015
352,03€
266/
2015
30.06.
2015
Voda KD TVK a.s. 36302724 09.07.
2015
78,61€
265/
2015
30.06.
2015
Voda cintorín TVK a.s. 36302724 09.07.
2015
3,42€
264/
2015
30.06.
2015
Voda ČOV TVK a.s. 36302724 09.07.
2015
22,79€
263/
2015
30.06.
2015
Voda cintorín
DS
TVK a.s. 36302724 09.07.
2015
7,98€
262/
2015
26.06.
2015
Oprava čerpadla Komodus s.r.o. 46226346 02.07.
2015
237,12€
261/
2015
26.06.
2015
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.
2015
100,92€
260/
2015
25.06.
2015
Trávnaté osivo KOSENIE s.r.o. 46377701 01.07.
2015
768,00€
259/
2015
25.06.
2015
Úprava zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 30.06.
2015
819,60€
258/
2015
25.06.
2015
Údržba zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 29.06.
2015
999,60€
257/
2015
25.06.
2015
Dopravné značky GETOS, s.r.o. 36338354 06.07.
2015
115,20€
256/
2015
22.06.
2015
Voda 443 TVS, a.s. 36306410 26.06.
2015
432,88€
255/
2015
22.06.
2015
Voda 442 TVS, a.s. 36306410 26.06.
2015
312,13€
254/
2015
22.06.
2015
Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 24.06.
2015
718,00€
253/
2015
22.06.
2015
Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 27.06.
2015
318,00€
252/
2015
19.06.
2015
Voda ČOV TVK a.s. 36302724 30.06.
2015
87,72€
251/
2015
15.06.
2015
Odvod. KD Betonárka Nadlice s.r.o. 35680601 22.06.
2015
3124,14€
250/
2015
12.06.
2015
Konsol. poznámky RZMAOSP 34006273 09.06.
2015
9,00€
249/
2015
12.06.
2015
Doprava BUS ATM Group, s.r.o. 43944311 16.06.
2015
60,00€
248/
2015
12.06.
2015
Doprava BUS ATM Group, s.r.o. 43944311 16.06.
2015
864,00€
247/
2015
11.06.
2015
Vývoz smetných nádob 05/2015 TSM 00350656 18.06.
2015
754,29€
246/
2015
10.06.
2015
Soc. posudky Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 19.06.
2015
32,24€
245/
2015
09.06.
2015
Noviny  Slovenská pošta,a.s. 36631124 18.06.
2015
76,28€
244/
2015
09.06.
2015
Voda 551 Betonárka Nadlice s.r.o. 35680601 22.06.
2015
190,24€
243/
2015
08.06.
2015
Verejné obstar. ČOV Verea, s.r.o. 47803088 22.06.
2015
400,00€
242/
2015
08.06.
2015
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.
2015
55,99€
241/
2015
08.06.
2015
Žiarovka PD Čachtice 00206792 18.06.
2015
20,69€
240/
2015
08.06.
2015
Nafta motorová PD Čachtice 00206792 18.06.
2015
297,00€
239/
2015
05.06.
2015
Náhradné diely Marián ŠUPA 11906022 18.06.
2015
36,00€
238/
2015
05.06.
2015
Zneškodn.
odpadu
KOS s.r.o. 34133861 15.06.
2015
824,69€
237/
2015
04.06.
2015
El. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
145,61€
236/
2015
04.06.
2015
El. energia 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
86,31€
235/
2015
04.06.
2015
El. energia 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
86,31€
234/
2015
04.06.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
14,84€
233/
2015
04.06.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
19,55€
232/
2015
04.06.
2015
Materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 28.07.
2015
46,73€
231/
2015
03.06.
2015
Oprava kotlov 439,440 Jozef Martinkovič 30336481 08.06.
2015
395,40€
230/
2015
03.06.
2015
Prevádz. ČOV 05/2015 ALVEST, s.r.o. 36318957 15.06.
2015
240,00€
229/
2015
03.06.
2015
El. energia 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
19,87€
228/
2015
03.06.
2015
El. energia 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
31,53€
227/
2015
03.06.
2015
El. energia 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
22,20€
226/
2015
03.06.
2015
El. energia 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
21,01€
225/
2015
03.06.
2015
El. energia 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
18,16€
224/
2015
03.06.
2015
El. energia 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
23,66€
223/
2015
03.06.
2015
El. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.
2015
2069,40€
222/
2015
02.06.
2015
Plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.
2015
1006,00€
221/
2015
02.06.
2015
Plyn KD, OK, ZŠ, MŠ SPP, a.s. 35815256 15.06.
2015
1358,00€
220/
2015
01.06.
2015
KD- ročný servis Kopún Vladimír- Plynoterm 37025988 10.06.
2015
75,64€
219/
2015
01.06.
2015
OcÚ- ročný servis Kopún Vladimír- Plynoterm 37025988 10.06.
2015
178,57€
218/
2015
01.06.
2015
OK- ročný
servis
Kopún Vladimír-
Plynoterm
37025988 10.06.
2015
88,00€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
217/
2015
26.05.
2015
Oprava rozhlasu ELMIKO 17667984 08.06.
2015
84,00€
216/
2015
21.05.
2015
Novomests. spravodaj. MSKS 00350702 20.05.
2015
11,40€
215/
2015
18.05.
2015
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.
2015
94,12€
214/
2015
15.05.
2015
Vývoz smetných nádob TSM 00350656 25.05.
2015
1206,02€
213/
2015
15.05.
2015
Zneškodn. odpadu KOS s.r.o. 34133861 21.05.
2015
1182,61€
212/
2015
15.05.
2015
Stolička TILIA v.o.s. 34115668 10.03.
2015
97,20€
211/
2015
13.05.
2015
Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 28.05.
2015
2484,96€
210/
2015
12.05.
2015
Nafta motorová PD Čachtice 00206792 20.05.
2015
368,28€
209/
2015
11.05.
2015
Oprava kotla 442 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 14.05.
2015
188,64€
208/
2015
11.05.
2015
Poplatok telefón Slovak Telekom 35763469 18.05.
2015
83,82€
207/
2015
11.05.
2015
Školenie- Pálenica Agroinštitút Nitra 36858749 30.04.
2015
27,00€
206/
2015
07.05.
2015
Prevádz. ČOV
04/2015
ALVEST, s.r.o. 36318957 18.05.
2015
240,00€
205/
2015
07.05.
2015
Doprava
BUS
ATM group, s.r.o. 43944311 11.05.
2015
919,38€
204/
2015
07.05.
2015
El. energia 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
23,66€
203/
2015
07.05.
2015
El. energia 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
18,16€
202/
2015
07.05.
2015
El. energia 442 ZSE Energia,a.s. 36677281 18.05.
2015
21,01€
201/
2015
07.05.
2015
El. energia 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
22,20€
200/
2015
07.05.
2015
El. energia 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
31,53€
199/
2015
07.05.
2015
El. energia 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
19,87€
198/
2015
07.05.
2015
El. energia 552 ZSE Energia,a.s. 36677281 18.05.
2015
86,31€
197/
2015
07.05.
2015
El. energia 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
86,31€
196/
2015
07.05.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
14,84€
195/
2015
07.05.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
19,55€
194/
2015
07.05.
2015
El. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
145,61€
193/
2015
06.05.
2015
El. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.
2015
2069,40€
192/
2015
06.05.
2015
Plyn KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP, a.s. 35815256 15.05.
2015
1358,00€
191/
2015
06.05.
2015
Plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.
2015
1006,00€
190/
2015
05.05.
2015
OK- rekonštrukcia PROIZOL s.r.o. 36343901 19.05.
2015
35766,12€
189/
2015
04.05.
2015
Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 05.03.
2015
323,77€
188/
2015
04.05.
2015
Plynovod IBV Juraj Adamovič- Amont 44306709 17.05.
2015
8.982,37€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
187/
2015
30.04.
2015
Náhradné diely Marián ŠUPA 11906022 14.05.
2015
108,91€
186/
2015
30.04.
2015
Mulčovač svahový Marián ŠUPA 11906022 14.05.
2015
5718,00€
185/
2015
29.04.
2015
Aero foto CBS Vydavateľstvo 46747818 12.05.
2015
75,00€
184/
2015
27.04.
2015
Tonery Roman Kubo- CUBO 43714251 30.04.
2015
72,84€
183/
2015
22.04.
2015
Poštovné náklady Mesto NMnV 00311863 30.04.
2015
200,11€
182/
2015
20.04.
2015
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.
2015
133,03€
181/
2015
17.04.
2015
Archívna škatuľa EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 29.04.
2015
24,60€
180/
2015
15.04.
2015
Servisné práce Roman Kubo- CUBO 43714251 16.04.
2015
61,20€
179/
2015
15.04.
2015
Školenie MADE spol. s r.o. 36041688 28.04.
2015
296,40€
178/
2015
15.05.
2015
Náhradné diely Marián ŠUPA 11906022 28.04.
2015
64,80€
177/
2015
14.04.
2015
Údržba zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 20.04.
2015
800,00€
176/
2015
14.04.
2015
Obecný 
rozhlas 2015
SOZA 00178454 25.04.
2015
20,40€
175/
2015
14.04.
2015
Zneškod. odpadu KOS s.r.o. 34133861 16.04.
2015
795,14€
174/
2015
13.04.
2015
Vývoz 
smetných nádob
Technické
služby
00350656 21.04.
2015
756,46€
173/
2015
10.04.
2015
Kontajner FEREX, s.r.o. 17682258 22.04.
2015
198,00€
172/
2015
10.04.
2015
Náhrad. diely Marián ŠUPA 11906022 23.04.
2015
18,90€
171/
2015
10.04.
2015
OK- rekonštr. Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 16.04.
2015
31793,80€
170/
2015
10.04.
2015
Nafta motorová PD Čachtice 00206792 21.04.
2015
401,58€
169/
2015
09.04.
2015
Poplatok telefón Slovak
Telekom, a.s.
35763469 17.04.
2015
83,09€
168/
2015
09.04.
2015
Voda KD TVK a.s. 36302724 21.04.
2015
42,16€
167/
2015
09.04.
2015
Voda  440 TVK a.s. 36302724 21.04.
2015
268,87€
166/
2015
09.04.
2015
Voda 439 TVK a.s. 36302724 21.04.
2015
198,24€
165/
2015
09.04.
2015
Voda cintorín TVK a.s. 36302724 21.04.
2015
20,51€
164/
2015
09.04.
2015
Voda ČOV TVK a.s. 36302724 21.04.
2015
94,56€
163/
2015
09.04.
2015
Voda 441 TVK a.s. 36302724 21.04.
2015
203,93€
162/
2015
07.04.
2015
Plyn OcÚ 04/2015 SPP, a.s. 35815256 15.04.
2015
1.006,00€
161/
2015
07.04.
2015
El. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
145,61€
160/
2015
07.04.
2015
El. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
2069,40€
159/
2015
07.04.
2015
El. energia 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
86,31€
158/
2015
07.04.
2015
El. energia 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
86,31€
157/
2015
07.04.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
14,84€
156/
2015
07.04.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
19,55€
155/
2015
07.04.
2014
El. energia, 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
23,66€
154/
2015
07.04.
2015
El. energia 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
18,16€
153/
2015
07.04.
2015
El. energia 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
21,01€
152/
2015
07.04.
2015
El. energia 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
22,20€
151/
2015
07.04.
2015
El. energia 440 ZSE Energia,
a.s.
36677281 15.04.
2015
31,53€
150/
2015
07.04.
2015
El. energia 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.04.
2015
19,87€
149/
2015
07.04.
2015
prevádz. ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.04.
2015
240,00€
148/
2015
07.04.
2015
doprava BUS ATM group, s.r.o. 43944311 14.04.
2015
720,00€
147/
2015
02.04.
2015
URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.
2015
175,00€
146/
2015
02.04.
2015
Plyn 04/2015 KD, OK,ZŠ, MŠ SPP, a.s. 35815256 15.04.
2015
1.358,00€
145/
2015
02.04.
2015
Oprava kotla
440
Jozef Martinkovič 30336481 07.04.
2015
200,64€
144/
2015
01.04.
2015
Valec Marián ŠUPA 11906022 15.04.
2015
259,99€
143/
2015
01.04.
2015
Hnojivo AGROTEAM,s.r.o. 31666663 10.04.
2015
132,91€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
142/
2015
30.03.
2015
Monografia TISING spol. s r.o. 31430937 13.04.
2015
7.780€
141/
2015
30.03.
2015
Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 02.04.
2015
745,00€
140/
2015
27.03.
2015
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 09.04.
2015
180,00€
139/
2015
23.03.
2015
Náhradné diely Marián ŠUPA 11906022 30.03.
2015
120,52€
138/
2015
23.03.
2015
Verejný prenos SLOVGRAM 17310598 08.04.
2015
33,50€
137/
2015
23.03.
2015
Voda 552 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 30.03.
2015
151,51€
136/
2015
23.03.
2015
rekonštrukc. strechy KD Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 30.03.
2015
3.650,00€
135/
2015
20.03.
2015
Školenie  MADE spol. s r.o. 36041688 07.04.
2015
37,68€
134/
2015
19.03.
2015
Poplatok
telefón
Orange Slovensko, a.s. 35697270 30.03.
2015
0,00€
133/
2015
18.03.
2015
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.
2015
92,80€
132/
2015
17.03.
2015
karburátor Marián ŠUPA 11906022 30.03.
2015
61,74€
131/
2015
16.03.
2015
licencia NIS SR 35751291 23.03.
2015
156,00€
130/
2015
13.03.
2015
Voda 442 TVS, a.s. 36306410 26.03.
2015
124,16€
129/
2015
13.03.
2015
Voda 443 TVS, a.s. 36306410 26.03.
2015
183,41€
128/
2015
13.03.
2015
Kancelárs.
potreby
Sinova s.r.o. 36318086 26.03.
2015
67,11€
127/
2015
10.03.
2015
Nafta motorová PD Čachtice 00206792 19.03.
2015
427,57€
126/
2015
10.03.
2015
Olej PD Čachtice 00206792 19.03.
2015
183,96€
125/
2015
10.03.
2015
Poplatok telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469 17.03.
2015
80,17€
124/
2015
10.03.
2015
Vývoz 
smetných 
nádob 01/2015
TSM 00350656 18.03.
2015
746,76€
123/
2015
09.03.
2015
Vyúčtovanie ZSE Energia,a.s. 36677281 18.03.
2015
-49,27€
122/
2015
09.03.
2015
Vyúčtovanie ZSE Energia,a.s. 36677281 18.03.
2015
0,05€
121/
2015
09.03.
2015
Pranie obusov ADATEX,s.r.o. 34134719 19.03.
2015
93,30€
120/
2015
09.03.
2015
Materiál-preliezka Royaldom, s.r.o. 44590270 13.03.
2015
324,84€
119/
2015
09.03.
2015
Rozbor
odpadovej
vody
TVS, a.s. 36306410 18.03.
2015
73,73€
118/
2015
06.03.
2015
El. energia 552 ZSE Energia,a.s. 36677281 16.03.
2015
86,31€
117/
2015
06.03.
2015
El. energia 551 ZSE Energia,a.s. 36677281 16.03.
2015
19,55€
116/
2015
06.03.
2015
El. energia 443 ZSE Energia,a.s. 36677281 16.03.
2015
23,66€
115/
2015
06.03.
2015
El. energia 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.
2015
18,16€
114/
2015
06.03.
2015
El. energia 440 ZSE Energia,a.s. 36677281 16.03.
2015
31,53€
113/
2015
06.03.
2015
El. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.
2015
2069,40€
112/
2015
06.03.
2015
El. energia 
Pálenica
ZSE Energia,a.s. 36677281 16.03.
2015
145,61€
111/
2015
06.03.
2015
El. energia 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.
2015
14,84€
110/
2015
06.03.
2015
El. energia 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.
2015
86,31€
109/
2015
06.03.
2015
El. energia 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03
2015
21,01€
108/
2015
06.03.
2015
El.energia
441
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.
2015
22,20€
107/
2015
06.03.
2015
El.energia
439
ZSE Energia,a.s. 36677281 16.03.
2015
19,87€
106/
2015
06.03.
2015
Voda 440 TVK a.s. 36302724 06.03.
2015
199,38€
105/
2015
06.03.
2015
Voda 439 TVK a.s. 36302724 06.03.
2015
145,82€
104/
2015
06.03.
2015
Voda 441 TVK a.s. 36302724 06.03.
2015
162,91€
103/
2015
06.03.
2015
Voda KD TVK a.s. 36302724 06.03.
2015
37,74€
102/
2015
06.03.
2015
Voda klub TVK a.s. 36302724 06.03.
2015
0,00€
101/
2015
06.03.
2015
Voda cintorín TVK a.s. 36302724 06.03.
2015
2,28€
98/
2015
06.03.
2015
Bus-doprava ATM group,s.r.o. 43944311 14.03.
2015
240,00€
97/
2015
06.03.
2015
Zneškod.
odpadu
KOS s.r.o. 34133861 17.03.
2015
721,67€
96/
2015
05.03.
2015
Servisné práce s PC Roman Kubo-CUBO 43714251 06.03.
2015
342,67€
95/
2015
04.03.
2015
Výroba vešiakov Robert Miklovič 47999420 02.04.
2015
730,00€
94/
2015
04.03.
2015
Zámoč.práce Robert Miklovič 47999420 02.04.
2015
580,00€
93/
2015
04.03.
2015
Občerstv. Pavol Vido 43579906 24.02.
2015
49,50€
92/
2015
04.03.
2015
Prevádz.
ČOV 2/2015
ALVEST,s.r.o. 36318957 16.03.
2015
240,00€
91/
2015
04.03.
2015
Oprava
kotla 442
KOVO Jaroslav Palkech 17670497 09.03.
2015
188,64€
90/
2015
03.03.
2015
Voda B7 Betonárka Nadlice s.r.o. 35680601 28.02.
2015
101,39€
89/
2015
03.03.
2015
Voda B6 Betonárka Nadlice s.r.o. 35680601 28.02.
2015
831,73€
88/
2015
03.03.
2015
Nájom  SPF 17335345 12.03.
2015
90,78€
87/
2015
03.03.
2015
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ 03/2015 SPP,a.s. 35815256 16.03.
2015
1.358,00€
86/
2015
03.03.
2015
plyn OcÚ 03/2015 SPP,a.s. 35815256 16.03.
2015
1.006,00€
85/
2015
03.03.
2015
určenie výšok GEOplán- Miroslav Dobiaš 33165041 17.03.
2015
400,00€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
84/
2015
27.02.
2015
Voda
bytovka
443
TVS, a.s. 36306410 25.02.
2015
192,54€
83/
2015
27.02.
2015
Voda
bytovka
442
TVS, a.s. 36306410 25.02.
2015
150,38€
82/
2015
27.02.
2015
Kancelársky nábytok TILIA v.o.s. 34115668 03.03.
2015
2.121,60€
81/
2015
27.02.
2015
Kancelársky nábytok TILIA v.o.s. 34115668 03.03.
2015
4.017,60€
80/
2015
27.02.
2015
Rozšírenie bezdrôtového rozhlasu ELMIKO- Miloš Kovačovic 17667984 10.03.
2015
650,40€
79/
2015
27.02.
2015
Satelity B7 Eduard Bečka-ELMA 33674752 12.03.
2015
2.941,80€
78/
2015
27.02.
2015
Satelity B6 Eduard Bečka- ELMA 33674752 12.03.
2015
1.678,20€
77/
2015
27.02.
2015
Kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 13.03.
2015
140,61€
76/
2015
23.02.
2015
Bytový dom
B7
BETONÁRKA NADLICE s.r.o. 35680601 31.07.
2015
55.330€
75/
2015
23.02.
2015
Bytový dom
B7
BETONÁRKA NADLICE s.r.o. 35680601 31.07.
2015
467.470€
74/
2015
23.02.
2015
Bytový dom
B7
BETONÁRKA NADLICE s.r.o. 35680601 31.07.
2015
701.200€
73/
2015
20.02.
2015
Náhradné
diely
Marián ŠUPA 11906022 06.03.
2015
41,40€
72/
2015
20.02.
2015
Oprava plyn. kotla
bytovka
441 
KOVO Jaroslav Palkech 17670497 25.02.
2015
109,09€
71/
2015
20.02.
2015
Oprava plyn. kotla
bytovka
441
KOVO Jaroslav Palkech 17670497 25.02.
2015
150,16€
70/
2015
20.02.
2015
Oprava plyn. kotla
bytovka
443
KOVO Jaroslav Palkech 17670497 25.02.
2015
161,76€
69/
2015
20.02.
2015
Kancelársky nábytok TILIA v.o.s. 34115668 26.02.
2015
4.579,20€
68/
2015
19.02.
2015
Osadenie hlavného uzáveru REPROGAS s.r.o. 36347051 05.03.
2015
999,16€
67/
2015
19.02.
2015
Dodávka a montáž OPZ REPROGAS s.r.o. 36347051 05.03.
2015
975,23€
66/
2015
19.02.
2015
Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 03.03.
2015
101,10€
65/
2015
17.02.
2015
Zemné výkopové práce REPROGAS s.r.o. 36347051 24.02.
2015
991,99€
64/
2015
16.02.
2015
Oprava obecného rozhlasu ELMIKO- Miloš Kovačovic 17667984 23.02.
2015
98,40€
63/
2015
16.02.
2015
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 17.02.
2015
72,83€
62/
2015
16.02.
2015
sociálne služby- posudky Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 18.02.
2015
32,24€
61/
2015
16.02.
2015
Členský príspevok Miestna akčná skupina Beckov-Čachtice- Tematín 42025125 31.03.
2015
508,80€
60/
2015
13.02.
2015
Vývoz smetných nádob
01/2015
Technické služby mesta 00350656 24.02.
2015
812,30€
59/
2015
13.02.
2015
Architekt. štúdia Ing. Miloš Šimončič, Csc- M 3 Ateliér 34552162 01.03.
2015
190,00€
58/
2015
10.02.
2015
Nafta
motorová
PD Čachtice 00206792 16.02.
2015
628,97€
57/
2015
10.02.
2015
Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861 17.02.
2015
803,64€
56/
2015
05.02.
2015
Plyn KD,OK,ZŠ,MŠ 02/2015 SPP, a.s. 35815256 16.02.
2015
1.358€
55/
2015
05.02.
2015
Plyn OcÚ 02/2015 SPP, a.s. 35815256 16.02.
2015
1.006€
54/
2015
05.02.
2015
Prevádz.
ČOV
01/2015
ALVEST, s.r.o. 36318957 16.02.
2015
240,00€
53/
2015
05.02.
2015
el. energia bytovka 552, 02/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
86,31€
52/
2015
05.02.
2015
el. energia bytovka 552, 02/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
86,31€
51/
2015
05.02.
2015
el. energia OcÚ,
02/2015
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
2069,40€
50/
2015
05.02.
2015
el. energia bytovka
551,
02/2015
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
14,84€
49/
2015
05.02.
2015
el. energia bytovka
551,
02/2015
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
19,55€
48/
2015
05.02.
2015
el. energia bytovka
443,
02/2015
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
23,66€
47/
2015
05.02.
2015
el. energia Palenica, 02/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
145,61€
46/
2015
05.02.
2015
el.energia bytovka
443,
02/2015
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
18,16€
45/
2015
05.02.
2015
el.energia bytovka
441,
02/2015
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
22,20€
44/
2015
05.02.
2015
el. energia bytovka
442,
02/2015
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
21,01€
43/
2015
05.02.
2015
el. energia bytovka
440,
02/2015
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.
2015
31,53€
42/
2015
05.02.
2015
el. energia bytovka
439,
02/2015
ZSE Energia,a.s. 36677281 16.02.
2015
19,87€
41/
2015
05.02.
2015
inštalácia programu TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 13.02.
2015
69,12€
40/
2015
04.02.
2015
Znalecký posudok
B7
Ing. Igor Ištok   10.02.
2015
150€
39/
2015
04.02.
2015
Odborná prehliadka kotlov
443
KOVO Jaroslav Palkech 17670497 05.02.
2015
624,00€
38/
2015
04.02.
2015
Odborná prehliadka kotlov
551
KOVO Jaroslav Palkech 17670497 05.02.
2015
624€
37/
2015
04.02.
2015
Geometrické zameranie GEOplán- Miroslav Dobiaš 33165041 28.02.
2015
975€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
36/
2015
30.01.
2015
bytový dom B7 BETONÁRKA NADLICE s.r.o. 35680601 31.07.
2015
41.670€
35/
2015
30.01.
2015
bytový dom B7 BETONÁRKA NADLICE s.r.o. 35680601 31.07.
2015
10€
34/
2015
30.01.
2015
Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY s.r.o. 34121358 09.02.
2015
18,56€
33/
2015
29.01.
2015
Servisné práce Roman Kubo- CUBO 43714251 31.01.
2015
27€
32/
2015
28.01.
2015
Spotreba vody 2014 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 06.02.
2015
731,50€
31/
2015
28.01.
2015
ČOV-oprava krytov remeňov LUMIINOX, s.r.o. 46738401 11.02.
2015
180€
30/
2015
26.01.
2015
stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 02.02.
2015
1.636,48€
29/
2015
26.01.
2015
znalecký posudok TOP HOUSE, spol. s r.o. 31410677 29.01.
2015
216€
28/
2015
26.01.
2015
plyn OcÚ 01/2015 SPP, a.s. 35815256 31.01.
2015
1.006€
27/
2015
26.01.
2015
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ 01/2015 SPP, a.s. 35815256 31.01.
2015
1.358€
26/
2015
26.01.
2015
zámočnícke práce Bc. Tomáš Ondrejka 43580424 02.02.
2015
2.470€
25/
2015
23.01.
2015
čistenie kotla KD KOVO Jaroslav Palkech 17670497 28.01.
2015
48€
24/
2015
21.01.
2015
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.
2015
82,14€
23/
2015
21.01.
2015
ročný poplatok DATATRADE s.r.o. 35960132 29.01.
2015
75,36€
22/
2015
20.01.
2015
odborná prehliadka kotlov KOVO Jaroslav Palkech 17670497 26.01.
2015
600€
21/
2015
20.01.
2015
plyn vyúčtovanie KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 26.01.
2015
-79,82€
20/
2015
20.01.
2015
plyn vyúčtovanie OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.
2015
-1005,40€
19/
2015
20.01.
2015
program mzdy SOMI Trenčín, spol. s r.o. 36296589 31.01.
2015
7,50€
18/
2015
16.01.
2015
Oprava kotla Jozef Martinkovič 30336481 21.01.
2015
133,32€
17/
2015
15.01.
2015
Vývoz smetných nádob 12/2014 TSM 00350656 21.01.
2015
773,63€
16/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 551, 01/2015 ZSE 
Energia, a.s.
36677281 19.01.
2015
14,84€
15/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 551, 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
19,55€
14/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 399 spol.priesotry 2Q 2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
71,92€
13/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 440 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
31,53€
12/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 439 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
19,87€
11/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 443 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
23,66€
10/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 443 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
18,16€
9/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 442 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
21,01€
8/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 441 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
22,20€
7/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 552 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
86,31€
6/
2015
12.01.
2015
El. energia bytovka 552 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
86,31€
5/
2015
09.01.
2015
Organza Velvet Design 46753796 21.01.
2015
 
4/
2015
09.01.
2015
El. energia 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
2069,40€
3/
2015
09.01.
2015
El. energia Pálenica 01/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.
2015
145,61€
2/
2015
08.01.
2015
Oprava plynového kotla 441 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 19.01.
2015
188,64€
1/
2015
08.01.
2015
URBIS MADE spol.
s r.o.
36041688 19.01.
2015
175€

Prijaté faktúry : 2014

Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
533/
2014
31.12.
2014
Prevádzk.
 ČOV
12/2014
ALVEST, s.r.o. 36318957 21.01.
2015
240€
532/
2014
31.12.
2014
Nafta motor. PD Čachtice 00206792 14.01.
2015
295,32€
531/
2014
31.12.
2014
Montáž elektrozámku B6 BETONÁRKA NADLICE, spol. s r.o. 35680601 14.01.
2015
106,09€
530/
2014
31.12.
2014
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.01.
2015
82,08€
529/
2014
31.12.
2014
Zneškodnenie odpadu KOS s.r.o. 34133861 16.01.
2015
703,31€
528/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
- 9,66€
527/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
- 9,75€
526/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
- 537,81€
525/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
- 52,84€
524/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
11,14€
523/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
- 4.755,76€
522/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovnaie el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
- 1,91€
521/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
3,10€
520/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
55,81€
519/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
- 1,56€
518/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 399- spol. priestory ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
81,05€
517/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
55,73€
516/
2014
31.12.
2014
Vyúčtovanie el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 14.01.
2015
55,73€
515/
2014
31.12.
2014
Služby BOZP 4Q. 2014 Ing. Ladislav Billik- ABP 40377008 12.01.
2015
98€
514/
2014
31.12.
2014
Odborná prehliadka plyn. zariadenia Uhlík Viktor- USEP 17664314 12.01.
2015
322€
513/
2014
31.12.
2014
Odborná prehliadka plyn. zariadenia Uhlík Viktor- USEP 17664314 12.01.
2015
240€
512/
2014
31.12.
2014
Odborná prehliadka plyn. zariadenia Uhlík Viktor- USEP 17664314 12.01.
2015
312€
511/
2014
31.12.
2014
Odborná prehliadka plyn. zariadenia Uhlík Viktor- USEP 17664314 12.01.
2015
240€
510/
2014
31.12.
2014
Finančné vyrovnanie
VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 05.01.
2015
110,41€
509/
2014
31.12.
2014
Poštovné- stavebný
úrad
Mesto Nové Mesto nad Váhom 00311863 05.01.
2015
843,17€
508/
2014
31.12.
2014
Voda bytovka 442 TVS, a.s. 36306410 02.01.
2015
131,03€
507/
2014
31.12.
2014
Voda bytovka 443 TVS, a.s. 36306410 02.01.
2015
166,36€
506/
2014
29.12.
2014
Monografia obce TISING spol. s r.o. 31430937 05.01.
2015
5.000€
505/
2014
23.12.
2014
Stavebné práce- komunikácia K+K stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o. 31428517 30.12.
2014
35.582,65€
504/
2014
23.12.
2014
Servisné práce+toner Roman Kubo- CUBO 43714251 23.12.
2014
130,90€
503/
2014
19.12.
2014
Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY s.r.o. 34121358 30.12.
2014
14,11€
502/
2014
19.12.
2014
Kancelársky materiál Sinova s.r.o. 36318086 02.01.
2015
144,37€
501/
2014
19.12.
2014
Stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 01.01.
2015
557,86€
500/
2014
18.12.
2014
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.
2014
85,24€
499/
2014
18.12.
2014
Vypracovanie statického posudku Ing.Miloš Šimončič, CSc- M 3 Ateliér 34552162 31.12.
2014
160€
498/
2014
18.12.
2014
Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 25.12.
2014
21€
497/
2014
18.12.
2014
Oprava strešných svetlikov LUMIINOX, s.r.o. 46738401 30.12.
2014
60€
496/
2014
16.12.
2014
Údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 19.12.
2014
1.150€
495/
2014
16.12.
2014
Vývoz smetných nádob
11/2014
Technické služby mesta 00350656 22.12.
2014
780,69€
494/
2014
16.12.
2014
Oprava rozhlasu Dušan Michalička- OSS 40501248 28.12.
2014
914€
493/
2014
12.12.
2014
Kontrola hasiacich prístrojov Jozef Vadovič- VADAS 37569091 19.12.
2014
218,40€
492/
2014
11.12.
2014
Oprava kotla 441 KOVO- Jaroslav Plakech 17670497 16.12.
2014
188,64€
491/
2014
10.12.
2014
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 17.12.
2014
81,16€
490/
2014
09.12.
2014
Kontajner plastový FEREX, s.r.o. 17682258 22.12.
2014
198€
489/
2014
09.12.
2014
Noviny Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.12.
2014
75,22€
488/
2014
09.12.
2014
Zemný plyn- finančné vysporiadanie RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 22.12.
2014
524,92 €
487/
2014
09.12.
2014
Zneškodnenie odpadu KOS s.r.o. 34133861 17.12.
2014
781,24€
486/
2014
05.12.
2014
Vonkajšie osvetlenie ELIMER, a.s. 36306941 05.12.
2014
44.093,3€
485/
2014
05.12.
2014
Náhradný diel- žeriav Peter Bartek 34552022 19.12.
2014
312,00€
484/
2014
05.12.
2014
Nafta motorová PD Čachtice 00206792 16.12.
2014
274,73€
483/
2014
04.12.
2014
Prevádzk. ČOV 11/2014 ALVEST, s.r.o. 36318957 16.12.
2014
240€
482/
2014
04.12.
2014
Posúdenie dokumentácie Technický skúšobný ústav, š.p. 00057380 15.12.
2014
168€
481/
2014
04.12.
2014
Noviny Petit Press a.s. 35790253 12.12.
2014
25€
480/
2014
03.12.
2014
Autobusová doprava ATM group, s.r.o. 43944311 12.12.
2014
564€
479/
2014
03.12.
2014
Kupola ZENIT SK s.r.o. 36307599 12.12.
2014
716,40€
478/
2014
01.12.
2014
Geometrický plán- trafostanica GEOplán-M.D.     227€
477/
2014
01.12.
2014
Obecné noviny 2015 INPROST s.r.o. 31363091 08.12.
2014
67,60€
476/
2014
01.12.
2014
Zemný plyn 12/2014 KD, OK, ZŠ, MŠ SPP, a.s. 35815256 19.12.
2014
1.361€
475/
2014
01.12.
2014
Zemný plyn 12/2014 OcÚ SPP, a.s. 35815256 19.12.
2014
1.009€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
474/
2014
28.11.
2014
Detské
ihrisko
Uniatest Trade s.r.o. 46167145 10.12.
2014
10.573,6€  
473/
2014
28.11.
2014
Oprava
kotlov 439,
440
Jozef Martinkovič 30336481 28.11.
2014
750€
472/
2014
28.11.
2014
Oprava
kotlov 440
Jozef Martinkovič 30336481 28.11.
2014
175,92€
471/
2014
28.11.
2014
Oprava
kotlov 439
Jozef Martinkovič 30336481 28.11.
2014
198,02€
470/
2014
28.11.
2014
Čistenie plynového kotla 443 KOVO jaroslav Palkech 17670497 02.12.
2014
48€
469/
2014
27.11.
2014
Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY s.r.o. 34121358 08.12.
2014
102,98€
468/
2014
26.11.
2014
Rozbor odpadovej vody TVS, a.s. 36306410 04.12.
2014
73,73€
467/
2014
25.11.
2014
Údržba kopír. 
stroja
ML- print 43006442 05.12.
2014
252€
466/
2014
25.11.
2014
Odborná prehliadka  Peter Gulač- HG 17562694 09.12.
2014
83€
465/
2014
24.11.
2014
Zemný plyn KD, OK, ZŠ, MŠ SPP, a.s. 35815256 03.12.
2014
1.361€
464/
2014
24.11.
2014
Zemný plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 03.12.
2014
1.009€
463/
2014
20.11.
2014
Občerstvenie voľby Pavol Vido 43579906 02.12.
2014
59,04€
462/
2014
20.11.
2014
Pranie
obrusov
ADATEX, s.r.o. 34134719 25.11.
2014
61,60€
461/
2014
19.11.
2014
Hnojivo do parku AGROTEAM, s.r.o. 31666663 28.11.
2014
166,46€
460/
2014
19.11.
2014
Oprava plyn. kotla 442 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 21.11.
2014
236,64€
459/
2014
19.11.
2014
Verejný vodovod IBV Betonárka Nadlice, spol. s r.o. 35680601 17.01.
2015
84.317,02€
458/
2014
19.11.
2014
Kanalizácia
IBV
Betonárka Nadlice, spol. s r.o. 35680601 17.01.
2015
60.918,24€
457/
2014
18.11.
2014
Vývoz smetných nádob
10/2014
Technické služby mesta 00350656 25.11.
2014
1.140,41€
456/
2014
18.11.
2014
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.
2014
80,45€
455/
2014
28.11.
2014
Voda 117 TVS, a.s. 36306410 11.12.
2014
0,00€
454/
2014
13.11.
2014
Voda Častkovce 35 TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
0,00€
453/
2014
13.11.
2014
Voda Cintorín TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
6,84€
452/
2014
13.11.
2014
Voda KD-
klub
TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
0,00€
451/
2014
13.11.
2014
Voda ČOV TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
63,80€
450/
2014
13.11.
2014
Voda KD TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
72,92€
449/
2014
13.11.
2014
Voda cintorín TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
3,42€
448/
2014
13.11.
2014
Voda OK + byty
 
TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
169,78€
447/
2014
13.11.
2014
Voda bytovka 443 TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
437,53€
446/
2014
13.11.
2014
Voda bytovka 440 TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
284,86€
445/
2014
13.11.
2014
Voda bytovka 439 TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
251,81€
444/
2014
13.11.
2014
Voda bytovka 441 TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
272,32€
443/
2014
13.11.
2014
Voda bytovka 442 TVS, a.s. 36306410 27.11.
2014
289,4€
442/
2014
12.11.
2014
Nafta
motorová
PD Čachtice 00206792 20.11.
2014
653,76€
441/
2014
12.11.
2014
Špeciálne nákladné vozidlo Elfa Pharm s.r.o. 47242655 10.11.
2014
6.798€
440/
2014
11.11.
2014
Projektová dokumen. Procer s.r.o. 46283145 13.11.
2014
3.600€
439/
2014
11.11.
2014
Kontajnery FEREX, s.r.o. 17682258 22.11.
2014
608,40€
438/
2014
11.11.
2014
Prevod
údajov
MADE spol. s r.o. 36041688 24.11.
2014
250€
437/
2014
10.11.
2014
Vývoz komunál. odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34133861 19.11.
2014
1.187,54€
436/
2014
10.11.
2014
Autobusová doprava ATM group, s.r.o. 43944311 14.11.
2014
846€
435/
2014
10.11.
2014
Refakturácia opravy
striech
BETONÁRKA NADLICE, spol. s r.o. 35680601 14.11.
2014
196,8€
434/
2014
10.11.
2014
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.
2014
96,43€
433/
2014
10.11.
2014
Kancelárske potreby  Roman Kubo- CUBO 43714251 16.11.
2014
73,42€
432/
2014
10.11.
2014
Zemný plyn- fin. vyspor. RWE Gaas Slovensko, s.r.o. 44291809 21.11.
2014
957,67€
431/
2014
07.11.
2014
Projekčné práce- trafostanica EL- PROMONT 22823905 12.11.
2014
1.950€
430/
2014
07.11.
2014
El. energia 11/2014, bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
18,41€
429/
2014
07.11.
2014
El. energia 11/2014, bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
23,41€
428/
2014
07.11.
2014
El. energia 11/2014, bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
20,29€
427/
2014
07.11.
2014
El. energia 11/2014, bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
20,92€
426/
2014
07.11.
2014
El. energia 11/2014, bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
24,61€
425/
2014
07.11.
2014
El. energia 11/2014, bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
19,24€
424/
2014
07.11.
2014
El. energia 11/2014, bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
20€
423/
2014
07.11.
2014
El. energia 11/2014, bytovka 551  ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
20€
422/
2014
07.11.
2014
Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 14.11.
2014
971,36€
421/
2014
06.11.
2014
Prevádz.
 ČOV
10/2014
ALVEST, s.r.o. 36318957 17.11.
2014
240€
420/
2014
06.11.
2014
El. energia 11/2014 Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
186,6€
419/
2014
06.11.
2014
El. energia 11/2014
OcÚ
ZSE Energia, a.s. 36677281 17.11.
2014
2340,31€
418/
2014
06.11.
2014
Oprava plynového kotla 443 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 12.11.
2014
207,84€
417/
2014
04.11.
2014
Stôl KD TILIA v.o.s. 34115668 11.11.
2014
553,80€
416/
2014
03.11.
2014
Občerstvenie- dôchodcovia Pavol Vido 43579906 05.11.
2014
702,24€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
415/
2014
28.10.
2014
Poradenská činnosť Ing. Dobiašová Janka 43265383 06.11.
2014
732,00€
414/
2014
28.10.
2014
Náhradné
diely
Marián ŠUPA 11906022 07.11.
2014
102,36€
413/
2014
27.10.
2014
Zemný plyn vyúčt. KD,
OK, ZŠ, MŠ
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 10.11.
2014
-
11.223,77€
412/
2014
24.10.
2014
Kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 07.11.
2014
69,45€
411/
2014
24.10.
2014
Oprava plyn. kotla 442 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 28.10.
2014
188,64€
410/
2014
24.10.
2014
Oprava plyn. kotla 442 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 28.10.
2014
188,64€
409/
2014
21.10.
2014
Poradca
2015
PORADCA s.r.o. 36371271 04.11.
2014
22,00€
408/
2014
20.10.
2014
Kanalizácia BETONÁRKA NADLICE, spol. s r.o. 35680601 12.12.
2014
78.877,1€
407/
2014
20.10.
2014
Pranie
obrusov
ADATEX, s.r.o. 34134719 28.10.
2014
95,95€
406/
2014
20.10.
2014
Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 28.10.
2014
380,00€
405/
2014
20.10.
2014
Poplatok- telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.
2014
83,96€
404/
2014
17.10.
2014
Pc- materiál Roman Kubo- CUBO 43714251 14.10.
2014
267,72€
403/
2014
16.10.
2014
Služby za poštovné Mesno NMnV 00311863 24.10.
2014
68,33€
402/
2014
16.10.
2014
audit-
výročná
správa
RVC Senica 36259560 04.08.
2014
84,00€
401/
2014
15.10.
2014
Náhradné
diely
Marián ŠUPA 11906022 28.10.
2014
66,72€
400/
2014
14.10.
2014
Poplatok za domény  COMTEC s.r.o. 36323951 20.10.
2014
46,80€
399/
2014
14.10.
2014
Vývoz smetných nádob
09/2014
Technické služby mesta 00350656 21.10.
2014
677,54€
398/
2014
13.10.
2014
Projektová dokument.- plynovod IBV NovaGAS spol. s r.o. 43834116 22.10.
2014
950,00€
396/
2014
10.10.
2014
Detská hojdačka BPP s.r.o. 36045721 23.10.
2014
31,00€
395/
2014
09.10.
2014
Poplatok telefón  Slovak Telekom, a.s. 35763469 17.10.
2014
57,06€
394/
2014
09.10.
2014
Zneškodn. odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861 16.10.
2014
836,79
393/
2014
08.10.
2014
Prevádzkov. ČOV 09/2014 ALVEST, s.r.o. 36318957 15.10.
2014
240,00€
392/
2014
08.10.
2014
Nafta motorová PD Čachtice 00206792 20.10.
2014
530,78€
391/
2014
13.10.
2014
Materiál KD Royaldom, s.r.o. 44590270 09.10.
2014
149,42€
390/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/2014 OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
2340,31€
389/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
23,41€
388/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/2014 Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
186,60€
387/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/2014 bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
19,24€ 
386/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/2014 bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
24,61€
385/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/2014 bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
20,92
384/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/2014 bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
20,29€
383/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/ 2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
18,41€
382/
2015
07.10.
2014
El. energia 10/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
20,00€
381/
2014
07.10.
2014
El. energia 10/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.10.
2014
20,00€
380/
2014
07.10.
2014
Autobusová doprava ATM group, s.r.o. 43944311 14.10.
2014
696,00€
379/
2014
06.10.
2014
Sociálne služby 09/2014 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 13.10.
2014
18,48€
378/
2014
06.10.
2014
WinCITY- evid. obyv. TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 14.10.
2014
12,00€
377/
2015
03.10.
2014
služby BOZP Ing. Ladislav Billik- ABP 40377008 14.10.
2014
98,00€
376/
2014
02.10.
2014
samolepka s erbom štúdio TEXO spol. s r.o. 34131396 03.10.
2014
36,00€
375/
2014
01.10.
2014
URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.10.
2014
175,00€
Číslo Dátum zverejn. Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
374/
2014
30.09.
2014
Veľkoploš.
stan
agentúra crea, s.r.o. 45929335 13.10.
2014
1.200€
373/
2014
30.09.
2014
Hudobná produkcia- Hody agentúra crea, s.r.o. 45929335 13.10.
2014
800€
372/
2014
25.09.
2014
Občerstv.- Hody Pavol Vido 43579906 27.09.
2014
2.760,84€
371/
2014
25.09.
2014
Demontáž plynového kotla Martin Kopún
Plynoterm
32784384 07.10.
2014
96,86€
370/
2014
24.09.
2014
Schody-
KD
Július Ábel 32780443 08.10.
2014
5.200€
369/
2014
23.09.
2014
Náhradné
diely
Marián ŠUPA 11906022 06.10.
2014
65,51€
368/
2014
22.09.
2014
Projekt-
B9
Ing.arch.Ivan Supuka 30568056 26.09.
2014
1.920€
367/
2014
22.09.
2014
Tonery Roman Kubo- CUBO 43714251 29.09.
2014
660,00€
366/
2014
22.09.
2014
Spotreba
vody- B6
BETONÁRKA NADLICE, spol. s r.o. 35680601 28.09.
2014
666,55€
365/
2014
22.09.
2014
Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY s.r.o. 34121358 01.10.
2014
43,73€
364/
2014
22.09.
2014
Dychová hudba-
Hody
Spolok Dychová hudba 31826776 29.10.
2014
300,00€
363/
2014
19.09.
2014
Poplatok telefón Orange, a.s. 35697270 01.10.
2014
79,58€
362/
2014
18.09.
2014
Kontajner plastový FEREX, s.r.o. 17682258 01.10.
2014
198,00
361/
2014
17.09.
2014
Záhradná úprava-
obec
Ing. Peter Dedík 17656664 25.09.
2014
2680€
360/
2014
16.09.
2014
Autobus. doprava ATM group, s.r.o. 43944311 19.09.
2014
897,60€
359/
2014
16.09.
2014
Vývoz 
smetných
nádob
08/2014
Technické služby mesta 00350656 23.09.
2014
675,87€
358/
2014
16.09.
2014
Zámočníc. práce Lumiinox, s.r.o. 46738401 21.09.
2014
300,00€
357/
2014
16.09.
2014
Vystúpen- Hody Folklórny súbor LUSK 37990161 22.09.
2014
400,00€
356/
2014
09.09.
2014
Web DATATRADE s.r.o. 35960132 23.09.
2014
115,20€
355/
2014
11.09.
2014
Kancel. potreby Sinova s.r.o. 36318086 26.09.
2014
43,67€
354/
2014
11.09.
2014
Virtuálny cintorín- licencia 3W Slovakia s.r.o. 36746045 02.10.
2014
55,37€
353/
2014
11.09.
2014
Nafta
motorová
PD Čachtice 00206792 19.09.
2014
379,50€
352/
2014
11.09.
2014
Pracovné rukavice PD Čachtice 00206792 17.09.
2014
6,84€
351/
2014
11.09.
2014
Zneškodn. odpadu Kopaniarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34133861 17.09.
2014
826,93€
350/
2014
10.09.
2014
Materiál- KD Royaldom, s.r.o. 44590270 27.10.
2014
55,01€
349/
2014
10.09.
2014
Dresy-
Hody
LPšport, s.r.o. 46446842 12.09.
2014
429,00€
348/
2014
08.09.
2014
Materiál- KD Royaldom, s.r.o. 44590270 04.09.
2014
6.451,2€
347/
2014
08.09.
2014
Plynoinšt.
- KD
REPROGAS s.r.o. 36347051 19.09.
2014
675,83€
346/
2014
08.09.
2014
Poplatok- telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 17.09.
2014
66,78€
345/
2014
08.09.
2014
Šmýkačka BPP s.r.o. 36045721 19.09.
2014
75,00€
344/
2014
08.09.
2014
Prevádzk. ČOV
08/2014
ALVEST, s.r.o. 36318957 17.09.
2014
240,00€
343/
2014
05.09.
2014
El. energia OcÚ,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
2340,31€
342/
2014
05.09.
2014
El. energia bytovka
443,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
18,41€
341/
2014
05.09.
2014
El. energia bytovka
443,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
23,41€
340/
2014
05.09.2014 El. energia bytovka
551,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
20,00€
339/
2014
05.09.2014 El. energia bytovka
551,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
20,00€
338/
2014
05.09.2014 El.energia, bytovka
441,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
20,92€
337/
2014
05.09.2014 El. energia bytovka
442,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
20,29€
336/
2014
05.09.2014 El. energia bytovka
439,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
19,24€
335/
2014
05.09.2014 El.energia bytovka
440,
09/2014
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
24,61€
334/
2014
05.09.2014 Zemný plyn OcÚ
09/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 16.09.
2014
1.364€
333/
2014
05.09.2014 Zemný plyn KD,OK,
ZŠ,MŠ 09/2014 
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 16.09.
2014
1.805€
332/
2014
05.09.2014 Oprava plynového kotla-bytovka 441 KOVO
Jaroslav Palkech
17670497 10.09.
2014
188,64€
331/
2014
04.09.2014 Skúška vody TVS, a.s. 36306410 11.09.
2014
73,73€
330/
2014
04.09.2014 El.energia- Palenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.09.
2014
186,60€
329/
2014
03.09.2014 Krovinorez Marián ŠUPA 11906022 04.09.
2014
47,96€
328/
2014
03.09.2014 Kosačka Marián ŠUPA 11906022 16.09.
2014
395,69€
327/
2014
02.09.2014 Informač. systém URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.09.
2014
525,00€
326/
2014
02.09.2014 Sociálne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 08.09.
2014
53,52€
Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
325/
2014
28.08.2014 Materiál- KD Royaldom, s.r.o. 44590270 10.09.2014 5829,81€
324/
2014
27.08.2014 Farby na tvár- Hody Marcela Holíčková 46532579 01.09.2014 39,00€
323/
2014
26.08.2014 Geometrický plán GEOplán 33165041 10.09.2014 227,00€
322/
2014
22.08.2014 Oprava plynového kotla- 441 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 27.08.2014 188,64€
321/
2014
22.08.2014 Autobusová doprava ATM group, s.r.o. 43944311 29.08.2014 552,00€
320/
2014
21.08.2014 Oprava dverí- B6 Betonárka Nadlice, spol. s r.o. 35680601 15.08.2014 175,00€
319/
2014
21.08.2014 Preliezka Royaldom, s.r.o. 44590270 08.08.2014 6,73€
 
318/
2014
21.08.2014 Oprava plynového kotla- 440 Jozef Martinkovič 30336481 25.08.2014 133,32€
317/
2014
21.08.2014 Zateplenie KD Betonárka Nadlice, spol. s r.o. 35680601 04.09.2014 14.390,40€
316/
2014
18.08.2014 Vývoz smetných nádob 07/2014 Technické služby mesta 00350656 25.08.2014 690,58€
315/
2014
18.08.2014 Audit RVC Senica s.r.o. 36259560 27.08.2014 408,00€
314/
2014
18.08.2014 Voda ČOV Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 01.09.2014 86,59€
313/
2014
18.08.2014 Voda- TJ+byty Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 189,14€
312/
2014
18.08.2014 Voda- Cintorín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 7,98€
311/
2014
18.08.2014 Voda- Kultúrny dom Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 75,20€
309/
2014
18.08.2014 Voda- Cintorín DS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 15,95€
308/
2014
18.08.2014 Voda- bytovka 442 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 357,77€
307/
2014
18.08.2014 Voda- bytovka 443 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 536,65€
306/
2014
18.08.2014 Voda- bytovka 441 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 377,14€
305/
2014
18.08.2014 Voda- bytovka 439 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 314,47€
304/
2014
18.08.2014 Voda- bytovka 440 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 29.08.2014 366,89€
302/
2014
18.08.2014 Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2014 229,82€
301/
2014
15.08.2014 Rozmetadlo Marián ŠUPA 11906022 28.08.2014 405,00€
300/
2014
15.08.2014 Náhradné diely Marián ŠUPA 11906022 22.08.2014 92,52€
299/
2014
13.08.2014 Náhradné diely AGRO TEAM,s.r.o. 31666663 22.08.2014 152,50€
298/
2014
12.08.2014 Servisné práce Roman Kubo- CUBO 43714251 18.08.2014 146,81€
297/
2014
11.08.2014 Nafta motorová PD Čachtice 00206792 21.08.2014 397,44€
296/
2014
11.08.2014 Prevádzkovanie ČOV 07/2014 ALVEST,s.r.o. 36318957 20.08.2014 240,00€
295/
2014
08.08.2014 Zneškodnenie odpadu  Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34133861 15.08.2014 766,46€
294/
2014
07.08.2014 Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.08.2014 62,16€
293/
2014
07.08.2014 El. energia 08/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 20,00€
292/
2014
07.08.2014 El.energia 08/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 20,00€
291/
2014
07.08.2014 Predplatné- očtovníctvo a rozpočtovníctvo Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 18.08.2014 72,00€
290/
2014
06.08.2014 El. energia 08/2014 bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 19,24€
289/
2014
06.08.2014 El. energia 08/2014 bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 24,61€
288/
2014
06.08.2014 El. energia 08/2014 bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 20,92€
287/
2014
06.08.2014 El. energia 08/2014 bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 20,29€
286/
2014
06.08.2014 El. energia 08/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 18,41€
285/
2014
06.08.2014 El.energia 08/2014  bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 23,41€
284/
2014
06.08.2014 El. energia  08/2014 Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 186,60€
283/
2014
05.08.2014 Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 08.08.2014 727,00€
282/
2014
04.08.2014 El. energia 08/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2014 2340,31€
281/
2014
04.08.2014 Zemný plyn 08/2014 OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 18.08.2014 1364,00€
280/
2014
04.08.2014 Zemný plyn 08/2014 KD, TJ,ZŠ,MŠ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 18.08.2014 1.805,00€
279/
2014
01.08.2014 Audit 2013 RVC Senica s.r.o. 36259560 04.08.2014 863,33€
Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
278/
2014
31.07.2014 Kontajner plastový FEREX, s.r.o. 17682258 14.08.2014 198,00€
277/
2014
30.07.2014 Projektová dokumentácia- tribúna Procer s.r.o. 46283145 04.08.2014 1.764,00€
276/
2014
30.07.2014 Sociálne služby 07/2014 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 04.08.2014 81,24€
275/
2014
28.07.2014 Autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 31.07.2014 186,00€
274/
2014
25.07.2014 Náklady na poštovné- stavebný úrad Spoločný úrad samosprávy 00311863 30.07.2014 183,87€
273/
2014
24.07.2014 IVES- účtovnícky program IVES Košice 00162957 25.08.2014 143,65€
272/
2014
22.07.2014 Materiál- Parkovisko OcÚ BETONÁRKA NADLICE, spol. s r.o. 35680601 31.07.2014 6316,31€
271/
2014
21.07.2014 Natieračské práce- Dom smútku Jaroslav Bielik 34488138 30.07.2014 322,00€
270/
2014
21.07.2014 Maliarske práce- Pálenica Jaroslav Bielik 34488138 30.07.2014 718,51€
269/
2014
21.07.2014 Čistenie plynového kotla 441 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 28.07.2014 48,00€
268/
2014
21.07.2014 Poplatok- telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2014 80,84€
267/
2014
17.07.2014 Vývoz smetných nádob Technické služby mesta 00350656 25.07.2014 663,37€
266/
2014
17.07.2014 Materiál-preliezky Royaldom, s.r.o. 44590270 14.07.2014 185,74€
265/
2014
28.07.2014 Oprava rozhlasu ELMIKO 17667984 28.07.2014 182,40
264/
2014
15.07.2014 Rozšírenie rozhlasu ELMIKO 17667984 28.07.2014 667,20€
263/
2014
14.07.2014 Inštalatérske práce ČOV Emil Hadbábny 34491848 11.07.2014 108,36€
262/
2014
10.07.2014 Pripojenie EZS na PCO ELIMER, a.s. 36306941 15.07.2014 366,00€
261/
2014
10.07.2014 Verejné obstarávanie- vodovod a kanalizácia eBIZ Consulting s.r.o. 47151528 28.07.2014 2300,00€
260/
2014
09.07.2014 Poplatok telefón 06/2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17.07.2014 56,26€
259/
2014
09.07.2014 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861 17.07.2014 753,47€
258/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 24,61€
257/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 20,00€
256/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 20,00€
255/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 23,41€
254/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 18,41€
253/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 20,29€
252/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 20,92€
251/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 19,24€
250/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 bytovka 399- spoloč. priestory ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 5,00€
249/
2014
07.07.2014 El. energia 07/2014 Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 186,60€
248/
2014
07.07.2014 Nafta motorová PD Čachtice 00206792 15.07.2014 560,28€
247/
2014
04.07.2014 Prírodné kamenivo Kameňolomy, s.r.o. 34121358 15.07.2014 59,98€
246/
2014
04.07.2014 Prevádzkovanie ČOV 06/2014 ALVEST, s.r.o. 36318957 15.07.2014 240,00€
245/
2014
03.07.2014 BOZP- školenie zamestnancov Ing.Ladislav Billik-ABP 40377008 14.07.2014 146,00€
244/
2014
03.07.2014 Zemný plyn OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 15.07.2014 1364,00€
243/
2014
03.07.2014 Zemný plyn 07/2014 KD,TJ,ZŠ,MŠ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 15.07.2014 1805,00€
242/
2014
03.07.2014 El. energia 07/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.07.2014 2340,31€
241/
2014
01.07.2014 Oprava plynového kotla bytovka 441 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 08.07.2014 188,64€
Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
240/
2014
30.06.2014 Sociálne služby Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. 45734445 08.07.2014 107,04€
239/
2014
26.06.2014 Autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 30.06.2014 300,00€
238/
2014
24.06.2014 Piestny krúžok Marián Šupa 11906022 04.07.2014 22,26€
237/
2014
20.06.2014 Autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.06.2014 984,00€
236/
2014
20.06.2014 Autobusová doprava ATM Group.s.r.o. 43944311 14.06.2014 594,00€
235/
2014
19.06.2014 Poradenská činnosť Ing. Dobiašová Janka 43265383 03.07.2014 488,00€
234/
2014
18.06.2014 Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2014 92,62€
233/
2014
18.06.2014 Vývoz smetných nádob 05/2014 TSM 00350656 26.06.2014 1047,60€
232/
2014
13.06.2014 Autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 19.06.2014 84,00€
231/
2014
12.06.2014 Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 23.06.2014 2901,43€
230/
2014
11.06.2014 Obecné noviny INPROST, s.r.o. 31363091 13.06.2014 31,20€
229/
2014
10.06.2014 Čistenie plynového kotla- bytovka 441 KOVO Jaroslav Palkech 17670497 17.06.2014 48,00€
228/
2014
09.06.2014 El. energia 06/2014  ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 2340,31€
227/
2014
09.06.2014 Noviny Slovenská pošta 36631124 18.06.2014 75,27€
226/
2014
09.06.2014 Poplatok telefón Slovak Telekom 35763469 17.06.2014 60,83€
225/
2014
09.06.2014 Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34133861 18.06.2014 1155,73€
224/
2014
09.06.2014 Zameranie polohopisu majetku GEOplán- Miroslav Dobiaš 33165041 16.06.2014 600,00€
223/
2014
09.06.2014 Projetková dokumentácia B8 Ing.arch.Ivan SUPUKA 30568056 03.06.2014 1920,00€
222/
2014
09.06.2014 Projektová dokumentácia B9 Ing.arch.Ivan SUPUKA 30568056 17.06.2014 4320,00€
221/
2014
09.06.2014 Projektová dokumentácia B8 Ing.arch.Ivan SUPUKA 30568056 03.06.2014 4320,00€
220/
2014
06.06.2014 Vyskladňovací list- Pálenica TISING spol. s r.o. 31430937 20.06.2014 50,40€
219/
2014
06.06.2014 Poštový poukaz TISING spol. s r.o. 31430937 19.06.2014 108,00€
218/
2014
06.06.2014 Objemové meradlá overenie- Pálenica Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 16.06.2014 454,80€
217/
2014
06.06.2014 Nafta motorová PD Čachtice 00206792 18.06.2014 278,76€
216/
2014
06.06.2014 Prevádzkovanie ČOV 05/2014 ALVEST, s.r.o. 36318957 17.06.2014 240,00€
215/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 20,00€
214/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 20,00€
213/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 18,41€
212/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 23,41€
211/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 19,24€
210/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 24,61€
209/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 20,92€
208/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 20,29€
207/
2014
06.06.2014 El. energia 06/2014 Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2014 186,60€
206/
2014
06.06.2014 Označenie OcÚ štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 16.06.2014 44,40€
205/
2014
06.06.2014 Náhradné diely- kosačka Marián Šupa 11906022 19.06.2014 47,70€
204/
2014
04.06.2014 Zemný plyn 06/2014 OcÚ RWE Gas Slovensko, s.ro. 44291809 17.06.2014 1364,00€
203/
2014
04.06.2014 Zemný plyn 06/2014 KD, TJ, ZŠ, MŠ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 17.06.2014 1805,00€
202/
2014
03.06.2014 Projekt na parkovisko OcÚ Expensa spol. s r.o. 47056070 05.06.2014 996,00€
201/
2014
02.06.2014 Pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 09.06.2014 74,80€
Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
200/
2014
30.05.2014 Kancelársky materiál Sinova s.r.o. 36318086 13.06.2014 80,28€
199/
2014
30.05.2014 Sociálne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 10.06.2014 116,28€
198/
2014
29.05.2014 Šmýkačka- detské ihrisko BPP s.r.o. 36045721 11.06.2014 55,00€
197/
2014
28.05.2014 El. energia- 8 b.j. spoloč.priestory- preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 09.06.2014 -38,04€
196/
2014
28.05.2014 Elektrický zabezpečovací systém ELIMER, a.s. 36306941 06.06.2014 1150,00€
195/
2014
28.05.2014 Rozbor odpadovej vody TVS, a.s. 36306410 06.06.2014 73,73€
194/
2014
26.05.2014 Pohostenie- voľby Pavol Vido 43579906 09.06.2014 59,04€
193/
2014
23.05.2014 Toner Roman Kubor-CUBO 43714251 30.05.2014 212,80€
192/
2014
23.05.2014 Servisné práce+toner Roman Kubo-CUBO 43714251 25.05.2014 154,67€
190/
2014
21.05.2014 Geometrický plán  GEOplán  33165041 04.06.2014 197,00€
189/
2014
20.05.2014 Servisná údržba Marián Šupa 11906022 23.05.2014 649,39€
187/
2014
19.05.2014 Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2014 84,47€
186/
2014
19.05.2014 Hygienické potreby KD DAMITO s.r.o. 44148542 26.05.2014 146,34€
185/
2014
19.05.2014 Vývoz smetných nádob 04/2014 Technické služby mesta NMnV 00350656 28.05.2014 671,62€
184/
2014
15.05.2014 Kontajnery FEREX, s.r.o. 17682258 29.05.2014 198,00€
183/
2014
15.05.2014 Program odpadového hospodárstva EMB Projekt s.r.o. 44333862 14.06.2014 180,00€
182/
2014
14.05.2014 istič bytovka 399 Martin Lysák 34490540 27.05.2014 126,00€
181/
2014
13.05.2014 zástava EÚ, SR Obchod -SVK,s.r.o. 47175397 09.05.2014 39,55€
180/
2014
12.05.2014 nafta motorová PD Čachtice 00314472 20.05.2014 659,99€
179/
2014
12.05.2014 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34133861 20.05.2014 809,02€
178/
2014
12.05.2014 prevádzkovanie ČOV 04/2014 ALVEST, s.r.o. 36318957 20.05.2014 240,00€
177/
2014
12.05.2014 Tabuľa detské ihrisko štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 10.04.2014 75,96€
176/
2014
09.05.2014 el.energia 05/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2014 20,00€
175/
2014
09.05.2014 el.energia 05/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2014 20,00€
174/
2014
09.05.2014 el.energia 05/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2014 18,41€
173/
2014
09.05.2014 el.energia 05/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.20147 23,41€
172/
2014
07.05.2014 el.energia 05/2014 OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2014 2340,31€
171/
2014
07.05.2014 poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.05.2014 69,43€
170/
2014
07.05.2014 el.energia 05/2014 Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2014 186,60€
169/
2014
07.05.2014 el.energia 05/2014 bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2014 19,24€
168/
2014
07.05.2014 el.energia 05/2014 bytovka 440 ZSE Energia , a.s. 36677281 16.05.2014 24,61€
167/
2014
07.05.2014 plyn 05/2014 KD,TJ,ZŠ,MŠ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 19.05.2014 1805,00€
166/
2014
07.05.2014 plyn 05/2014 OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 19.05.2014 1364,00€
165/
2014
05.05.2014 el.energia 05/2014 bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2014 20,29€
164/
2014
05.05.2014 el.energia 05/2014 bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2014 20,92€
163/
2014
05.05.2014 zateplenie bytov nad OcÚ Betonárka Nadlice, spol. s r.o. 35680601 14.05.2014 20120,00€
162/
2014
05.05.2014 zateplenie OcÚ Betonárka Nadlice, spol. s r.o. 35680601 14.05.2014 4110,00€
161/
2014
05.05.2014 Voda bytovka 551 Betonárka Nadlice, spol. s r.o. 35680601 13.05.2014 334,21€
160/
2014
02.05.2014 Preinštalácia programu TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 15.05.2014 12,00€
Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
159/
2014
29.04.2014 olej Marián Šupa 11906022 12.05.2014 108,82€
158/
2014
28.04.2014 motorový olej PD Čachtice 00206792 07.05.2014 34,68€
157/
 
28.04.2014 nafta motorová PD Čachtice 00206792 07.05.2014 1515,24€
156/
2014
28.04.2014 Sociálne služby 04/2014 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 07.05.2014 116,28€
155/
2014
25.04.2014 dopravné zrkadlo GETOS, s.r.o. 36338354 06.05.2014 619,08€
154/
2014
25.04.2014 údržba plynového kotla OcÚ Plynoterm 37025988 06.05.2014 188,34€
153/
2014
25.04.2014 údržba plynového kotla-KD Plynoterm 37025988 06.05.2014 63,50€
152/
2014
25.04.2014 údržba plynového kotla Plynoterm 37025988 06.05.2014 61,48€
151/
2014
25.04.2014 kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 09.05.2014 15,75€
150/
2014
25.04.2014 drtič krovia Marián Šupa 11906022 09.05.2014 9900,00€
149/
2014
24.04.2014 krovinorez Mountfield SK, s.r.o. 36377147 07.05.2014 446,45€
148/
2014
24.04.2014 voda TJ+byty 14.01.-11.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 160,66€
147/
2014
24.04.2014 voda cintorín 14.01.-11.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 2,28€
146/
2014
24.04.2014 voda KD 14.01.-11.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 75,20€
144/
2014
24.04.2014 voda cintorín DS 14.01.-11.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 2,28€
143/
2014
24.04.2014 voda bytovka 442 11.01.-10.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 285,98€
142/
2014
24.04.2014 voda bytovka 443 11.01.-10.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 451,20€
141/
2014
24.04.2014 voda bytovka 441 11.01.-10.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 259,79€
140/
2014
24.04.2014 voda bytovka 439 11.01.-10.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 254,09€
139/
2014
24.04.2014 voda bytovka 440 11.01.-10.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 282,58€
137/
2014
24.04.2014 voda ČOV 14.01.-16.4.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 08.05.2014 69,50€
136/
2014
23.04.2014 traktorík na kosenie Šupa Marián 11906022 07.05.2014 7900,00€
135/
2014
22.04.2014 zameranie parkoviska GEOplán  33165041 30.04.2014 455,00€
134/
2014
22.04.2014 poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 05.05.2014 77,39€
133/
2014
17.04.2014 zdravotné posudky-soc. služby Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. 45734445 28.04.2014 24,00€
132/
2014
15.04.2014 autobusová doprava ATM group,s.r.o. 43944311 17.04.2014 516,00€
131/
2014
14.04.2014 servisné práce+inštalácia Roman Kubo-CUBO 43714251 18.04.2014 265,20€
130/
2014
11.04.2014 poštové služby stavebného poriadku Mesto NMnV 00311863 22.04.2014 230,91€
129/
2014
11.04.2014 vývoz smetných nádob 03/2014 Technické služby mesta  00350656 21.04.2014 691,21€
128/
2014
11.04.2014 pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 18.04.2014 91,80€
127/
2014
09.04.2014 poplatok telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469 17.04.2014 75,83€
126/
2014
08.04.2014 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť , s.r.o. 34133861 16.04.2014 777,20€
125/
2014
08.04.2014 prevádzkovanie ČOV 03/2014 ALVEST, s.r.o. 36318957 17.04.2014 240,00€
124/
2014
08.04.2014 plyn 04/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 15.04.2014 1805,00€
123/
2014
08.04.2014 plyn 04/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 15.04.2014 1364,00€
122/
2014
08.04.2014 el.energia 04/2014 bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 19,24€ 
121/
2014
08.04.2014 el.energia 04/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 18,41€
120/
2014
08.04.2014 el.energia 04/2014 bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 23,41€
119/
2014
08.04.2014 el.energia 04/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 20,00€
118/
2014
08.04.2014 el.energia 04/2014 bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 20,00€
117/
20140
07.04.2014 el.energia 04/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 186,60€
116/
2014
07.04.2014 el.energia 04/2014 OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 2340,31€
115/
2014
04.04.2014 el.energia 04/2014 bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 20,29€
114/
2014
04.04.2014 el.energia 04/2014 bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2014 24,61€
113/
2014
04.04.2014 el.energia 4/2014 bytovka 441 ZSE Energia,a s. 36677281 16.04.2014 20,92€
112/
2014
04.04.2014 Autorská odmena SOZA 00178454 12.04.2014 20,40€
111/
2014
04.04.2014 služby BOZP 1.štvrťrok 2014 Ing.Ladislav Billik 40377008 14.04.2014 122,00€
110/
2014
03.04.2014 Občerstvenie 2.kolo voľby prezidenta SR Pavol Vido 43579906 14.04.2014 84,00€
Číslo faktúry Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
108/
2014
31.03.2014 Aktualizácia programov TOPSET Solutions 46919805 10.04.2014 292,27€
107/
2014
31.03.2014 Verejný rozhlas 2014 SLOVGRAM 17310598 16.04.2014 33,50€
106/
2014
31.03.2014 Sociálne služby 03/2014 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. 45734445 09.04.2014 107,04€
105/
2014
31.03.2014 Oprava mreží+zabezpečenie LUMINOX,s.r.o. 46738401 14.04.2014 384,50€
104/
2014
28.03.2014 Kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 11.04.2014 18,25€
103/
2014
25.03.2014 Oprava kotlov bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 27.03.2014 206,64€
102/
2014
25.03.2014 Prístrešok na kontajnery Betonárka Nadlice, spol. s r.o. 35680601 28.03.2014 2181,96€
101/
2014
24.03.2014 Previnutie el.motora-ČOV Peterka Michal 32778619 03.04.2014 165,00€
100/
2014
21.03.2014 Kamenivo ASOK TRANSPORT s.r.o. 47119586 28.03.2014 299,65€
99/
2014
20.03.2014 Občerstvenie voľby prezidenta SR Pavol Vido 43579906 31.03.2014 84,00€
98/
2014
19.03.2014 Oprava obecného rozhlasu ELMIKO 17667984 28.03.2014 72,00€
97/
2014
18.03.2014 Poplatok paušál Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2014 92,93€
96/
2014
17.03.2014 Náves traktorový Marián ŠUPA 11906022 28.03.2014 7908,00€
95/
2014
14.03.2014 Prevádzkovanie ČOV 02/2014 ALVEST, s.r.o. 36318957 20.03.2014 240,00€
94/
2014
14.03.2014 Misa oválna-KD RM Gastro-JAZ 34153004 23.03.2014 633,60€
93/
2014
14.03.2014 Vývoz smetných nádob 02/2014 Technické služby mesta 00350656 21.03.2014 650,53€
92/
2014
12.03.2014 Licencia NIP SR Národné informačné stredisko SR, a.s. 35751291 19.03.2014 132,00€
91/
2014
12.03.2014 Toner+servisné =práce Roman Kubo-CUBO 43714251 09.03.2014 138,30€
90/
2014
11.03.2014 Vertikutácia verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 13.03.2014 400,00€
89/
2014
10.03.2014 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861 18.03.2014 692,10€
88/
2014
07.03.2014 Poplatok telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469 17.03.2014 98,41€
87/
2014
06.03.2014 plyn 03/2014 OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 17.03.2014 1364,00€
86/
2014
06.03.2014 plyn 03/2014 KD,TJ,ZŠ,MŠ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 17.03.2014 1805,00€
85/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 OcÚ ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 2340,31€
84/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 bytovka 442 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 20,29€
83/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 bytovka 441 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 20,92€
82/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 24,61€
81/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 bytovka 439 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 19,24€
80/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 bytovka 443 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 18,41€
79/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 bytovka 551 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 20,00€
78/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 bytovka 551 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 20,00€
77/
2014
06.03.2014 el.energia 03/2014 bytovka 443 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 23,41€
76/
2014
05.03.2014 el. energia Pálenica 03/2014 ZSE Energia a.s. 36677281 17.03.2014 186,60€
75/
2014
05.03.2014 tráva- park AGROTEAM s.r.o. 31666663 15.03.2014 177,05€
74/
2014
03.03.2014 Sociálne služby Spoločná úradovňa samosprávy,n.o. 45734445 10.03.2014 97,80€
73/
2014
03.03.2014 Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 12.03.2014 11,40€
Číslo faktúry Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
72/
2014
28.02.2014 Publikácia RZMOSP 34006273 10.03.2014 23,00€
71/
2014
28.02.2014 Plastové okná SVA-MONT,s.r.o. 44862857 06.03.2014 3000,00€
70/
2014
27.02.2014 TJ- športové vybavenie RH12 s.r.o. 47583941 03.03.2014 4000,00€
69/
2014
26.02.2014 Oprava kotla 442 KOVO- Jaroslav Palkech 17670497 12.03.2014 301,86€
68/
2014
24.02.2014 Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 08.03.2014 993,00€
67/
2014
24.02.2014 Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 08.03.2014 1134,50€
66/
2014
21.02.2014 Kancelárske potreby  Sinova s.r.o. 36318086 07.03.2014 38,34€
65/
2014
18.02.2014 Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2014 88,70 €
64/
2014
17.02.2014 El.energia 02/2014 OcÚ,KD,TJ,... ZSE Energia, a.s. 36677281 25.02.2014 2340,31€
63/
2014
17.02.2014 Splátka za nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 01.03.2014 90,78€
62/
2014
17.02.2014 Rozbor odpadovej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 27.02.2014 59,33€
61/
2014
17.02.2014 Oprava ponorného čerpadla Ján Gablech 40270831 28.02.2014 652,80€
58/
2014
14.02.2014 Vývoz smetných nádob 01/2014 Technické služby mesta 00350656 21.02.2014 667,16€
57/
2014
10.02.2014 Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34133861 20.02.2014 657,61€
56/
2014
10.02.2014 Pranie obrusov ADATEX,s.r.o. 34134719 19.02.2014 34,15€
55/
2014
10.02.2014 Prevádzkovanie ČOV 01/2014 ALVEST,s.r.o. 36318957 21.02.2014 240,00€
54/
2014
07.02.2014 El.energia bytovka 551 ZSE Energia,a.s. 36677281 17.02.2014 20,00€
53/
2014
07.02.2014 El.energia bytovka 439 ZSE Energia,a.s. 36677281 17.02.2014 19,24€
52/
2014
07.02.2014 El.energia bytovka 440 ZSE Energia,a.s. 36677281 17.02.2014 24,61€
51/
2014
07.02.2014 El.energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.02.2014 20,92€
50/
2014
07.02.2014 El.energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.02.2014 20,29€
49/
2014
07.02.2014 El.energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.02.2014 18,41€
48/
2014
07.02.2014 El.energia bytovka 443 ZSE Energia,a.s. 36677281 17.02.2014 23,41€
47/
2014
07.02.2014 Poplatok telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469 17.02.2014 113,65€
46/
2014
06.02.2014 Spotreba vody 2013 COOP Jednota Trenčín 00168912 17.02.2014 688,12€
45/
2014
06.02.2014 Plyn 02/2014 OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 18.02.2014 1364,00€
44/
2014
06.02.2014 Plyn 02/2014 KD,TJ,ZŠ,MŠ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 18.02.2014 1805,00€
43/
2014
05.02.2014 El.energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.02.2014 186,60€
42/
2014
04.02.2014 Kancelársky materiál Roman Kubo-CUBO 43714251 10.02.2014 108,50€
41/
2014
03.02.2014 Kancelársky materiál Roman Kubo-CUBO 43714251 10.02.2014 859,80€
40/
2014
03.02.2014 Sociálne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 12.02.2014 62,76€
Číslo faktúry Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Dátum splatnosti Cena
39/
2014
31.01.2014 Voda bytovka 443 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 12.02.2014 783,58€
38/
2014
30.01.2014 Kontajner plastový FEREX,s.r.o. 17682258 13.02.2014 796,80€
37/
2014
30.01.2014 Voda bytovka 442 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 11.02.2014 526,15€
36/
2014
30.01.2014 Voda bytovka 441 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 11.02.2014 469,69€
35/
2014
30.01.2014 Voda bytovka 439 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 11.02.2014 451,63€
34/
2014
30.01.2014 Voda bytovka 440 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 11.02.2014 503,57€
33/
2014
29.01.2014 Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY s.r.o. 34121358 07.02.2014 231,34€
32/
2014
28.01.2014 Voda ČOV Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 11.02.2014 109,52€
29/
2014
28.01.2014 Voda- cintorín Dom smútku Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 11.02.2014 6,78€
28/
2014
28.01.2014 Voda-KD Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 11.02.2014 149,04€
27/
2014
28.01.2014 Voda TJ+byty Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 11.02.2014 195,34€
26/
2014
28.01.2014 Voda-cintorín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410 11.02.2014 3,38€
25/
2014
28.01.2014 Okná,dvere SVA-MONT s.r.o. 44862857 28.01.2014 3000,00€
24/
2014
27.01.2014 Geometrický plán GEOplán-Miroslav Dobiaš 33165041 10.02.2014 228,00€
23/
2014
23.01.2014 Náhradné diely Marián ŠUPA 11906022 05.02.2014 228,72€
22/
2014
22.01.2014 Kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 05.02.2014 57,04€
21/
2014
21.01.2014 Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 31.01.2014 82,51€
20/
2014
21.01.2014 Traktor Kubota Ján Popluhár-JAPOP 30749417 30.01.2014 19980,00€
19/
2014
20.01.2014 El.energia bytovka 442 ZSE Energia,a.s. 36677281 23.01.2014 20,29€
18/
2014
20.01.2014 El.energia bytovka 440 ZSE Energia,a.s. 36677281 23.01.2014 24,61€
17/
2014
20.01.2014 El.energia bytovka 441 ZSE Energia,a.s. 36677281 23.01.2014 20,92€
16/
2014
20.01.2014 El.energia bytovka 439 ZSE Energia,a.s. 36677281 23.01.2014 19,24€
15/
2014
20.01.2014 El.energia Pálenica ZSE Energia,a.s. 36677281 23.01.2014 186,60€
14/
2014
20.01.2014 El.energia OcÚ ZSE Energia,a.s. 36677281 23.01.2014 1402,78€
13/
2014
20.01.2014 El.energia ČOV ZSE Energia,a.s. 36677281 23.01.2014 937,53€
12/
2014
20.01.2014 El.energia 8b.j ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2014 168,25€
11/
2014
17.01.2014 Program obce DATATRADE s.r.o. 35960132 29.01.2014 62,40€
10/
2014
16.01.2014 El.energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2014 23,41€
9/
2014
16.01.2014 El.en