Prijaté faktúry :

Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
             
187/
2022
30.03.
2022
odvoz BRKO Fidelity Trade s.r.o. 50254081    
186/
2022
30.03.
2022
program TV Lombard s.r.o. 36240125 08.03.2022 13,48
185/
2022
30.03.
2022
program TV Lombard s.r.o. 36240125 08.03.2022 7,13
184/
2022
28.03.
2022
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 08.04.2022 247,00
183/
2022
23.03.
2022
oprava plynového kotla bytovka 557 Martin Palkech 45404895 28.03.2022 60,00
182/
2022
23.03.
2022
dodávka a montáž kupoly svetlíka na bytovke 399 DOMROYAL, s.r.o. 47959576 01.04.2022 660,00
181/
2022
23.03.
2022
kontrola a čistenie komínových telies Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 01.04.2022 120,00
180/
2022
23.03.
2022
PHM PD Čachtice 00206792 28.03.2022 107,94
179/
2022
23.03.
2022
PHM PD Čachtice 00206792 28.03.2022 191,18
178/
2022
23.03.
2022
oprava plynového kotla bytovka 557 Martin Palkech 45404895 28.03.2022 60,00
177/
2022
23.03.
2022
oprava plynového kotla bytovka 557 Martin Palkech 45404895 28.03.2022 60,00
176/
2022
23.03.
2022
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 01.04.2022 300,48
175/
2022
23.03.
2022
úprava futbalového ihriska KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 04.04.2022 1824,00
174/
2022
22.03.
2022
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2022 95,69
173/
2022
22.03.
2022
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 30.03.2022 23,24
172/
2022
16.03.
2022
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 22.03.2022 2409,24
171/
2022
16.03.
2022
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.03.2022 1044,00
170/
2022
16.03.
2022
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2022 128,95
169/
2022
16.03.
2022
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2022 190,34
168/
2022
16.03.
2022
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.03.2022 1306,78
167/
2022
16.03.
2022
prenájom umelej trávy AFC-Považan 34009159 14 dní 595,00
166/
2022
16.03.
2022
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 25.03.2022 538,64
165/
2022
16.03.
2022
ročná kontrola kotlov bytovka 557 Martin Palkech 45404895 23.03.2022 576,00
164/
2022
08.03.
2022
oprava dverí na bytovke 552 Svitač Oto 32783108 10.02.2022 57,00
163/
2022
08.03.
2022
oprava dverí na bytovke 557 Svitač Oto 32783108 10.02.2022 35,20
162/
2022
08.03.
2022
oprava dverí na bytovke 443 Svitač Oto 32783108 10.02.2022 78,00
161/
2022
08.03.
2022
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2022 68,51
160/
2022
08.03.
2022
el. energia OK, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 629,45
159/
2022
08.03.
2022
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 172,88
158/
2022
08.03.
2022
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 -51,79
157/
2022
08.03.
2022
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 143,76
156/
2022
08.03.
2022
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 3129220114 02.04.2022 216,00
155/
2022
08.03.
2022
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 3129220114 02.04.2022 60,00
154/
2022
08.03.
2022
megafón Edu Work s.r.o. 36254118 18.03.2022 59,00
153/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 17,08
152/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 22,83
151/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 37,71
150/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 19,81
149/
2022
04.03.
2022
el. energia VOŠT, DS ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 128,11
148/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 13,66
147/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 14,43
146/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 17,47
145/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 9,05
144/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 17,56
143/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 7,21
142/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 13,55
141/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 15,77
140/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 15,39
139/
2022
04.03.
2022
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 13,50
138/
2022
04.03.
2022
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2022 39,50
137/
2022
04.03.
2022
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 3102200190 14.03.2022 260,96
136/
2022
04.03.
2022
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 3102200190 15.03.2022 1401,11
135/
2022
02.03.
2022
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2022 884,00
134/
2022
02.03.
2022
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.03.2022 569,00
133/
2022
02.03.
2022
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.03.2022 1605,00
132/
2022
01.03.
2022
oprava plynového kotla bytovka 443 Martin Palkech 45404895 07.03.2022 265,00
131/
2022
01.03.
2022
oprava plynového kotla bytovka 556 Martin Palkech 45404895 07.03.2022 60,00
130/
2022
01.03.
2022
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2022 54,00
129/
2022
01.03.
2022
projektová dokumentácia cintorína Servis Profi s.r.o. 54149223 05.03.2022 150,00
128/
2022
01.03.
2022
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 25.02.2022 444,00
127/
2022
01.03.
2022
oprava plynového kotla bytovka 556 Martin Palkech 45404895 28.02.2022 60,00
126/
2022
01.03.
2022
tonery Tomáš Kubo-CUBO 43720218 24.02.2022 376,08
125/
2022
01.03.
2022
vypracovanie realizačného projektu výsadby JV21 s.r.o. 54040281 09.03.2022 250,00
124/
2022
01.03.
2022
presun optického vedenia STOP LUP, s.r.o. 45724351 07.03.2022 187,92
123/
2022
01.03.
2022
MY Trenčín noviny Petit Press, a.s. 35790253 15.03.2022 95,00
122/
2022
18.02.
2022
beton Royaldom, s.r.o. 44590270 17.02.2022 3,17
121/
2022
18.02.
2022
náhradné diely Marián Šupa 11906022 23.02.2022 111,82
120/
2022
18.02.
2022
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.02.2022 1303,15
119/
2022
18.02.
2022
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 22.02.2022 1430,36
118/
2022
18.02.
2022
PHM PD Čachtice 00206792 18.02.2022 285,43
117/
2022
18.02.
2022
PHM PD Čachtice 00206792 18.02.2022 209,90
116/
2022
18.02.
2022
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 25.02.2022 385,44
115/
2022
18.02.
2022
oprava plynového kotla bytovka 557 Martin Palkech 45404895 21.02.2022 60,00
114/
2022
18.02.
2022
náhradné diely Marián Šupa 11906022 28.02.2022 170,54
113/
2022
18.02.
2022
nájom 2022 Slovenský pozemkový fond 17335345 06.03.2022 90,78
112/
2022
18.02.
2022
utierky DAMITO s.r.o. 44148542 01.03.2022 103,25
111/
2022
18.02.
2022
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 28.02.2022 693,23
110/
2022
18.02.
2022
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2022 125,94
109/
2022
11.02.
2022
realizácia verejného obstarávania Verea SK, s.r.o. 54233801 25.02.2022 1190,00
108/
2022
11.02.
2022
spotreba vody COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 17.02.2022 1522,73
107/
2022
11.02.
2022
oprava telefónneho rozvodu-bytovka č.443 Eduard Bečka-ELMA 33674752 01.02.2022 776,99
106/
2022
08.02.
2022
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2022 54,00
105/
2022
08.02.
2022
prenájom umelej trávy AFC - Považan 34009159 do 14 dní 865,00
104/
2022
08.02.
2022
servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 14.02.2022 18,00
103/
2022
08.02.
2022
geometrický plán Geoagro s.r.o. 50391551 15.02.2022 291,00
102/
2022
08.02.
2022
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.02.2022 1605,00
101/
2022
08.02.
2022
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2022 884,00
100/
2022
08.02.
2022
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.02.2022 569,00
99/
2022
08.02.
2022
vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu Euroconsult Agency, s.r.o. 54287278 16.02.2022 1500,00
98/
2022
08.02.
2022
odvoz BRKO Fidelity Trade s.r.o. 50254081 19.02.2022 222,91
97/
2022
08.02.
2022
oprava plynového kotla bytovka 443 Martin Palkech 45404895 11.02.2022 165,00
96/
2022
08.02.
2022
motorový zemný vrták Royaldom, s.r.o. 44590270 11.02.2022 10,00
95/
2022
08.02.
2022
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 -77,76
94/
2022
08.02.
2022
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 165,49
93/
2022
08.02.
2022
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.02.2022 95,40
92/
2022
08.02.
2022
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 39,50
91/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 13,50
90/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 15,39
89/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 15,77
88/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 13,55
87/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 7,21
86/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 17,56
85/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 9,05
84/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 14,43
83/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 17,47
82/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 13,66
81/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 17,08
80/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 22,83
79/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 37,71
78/
2022
08.02.
2022
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 19,81
77/
2022
08.02.
2022
el. energia VOŠT, DS ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2022 128,11
76/
2022
08.02.
2022
rozšírenie kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 14.02.2022 1036,19
75/
2022
08.02.
2022
el. energia OK, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.02.2022 690,76
74/
2022
08.02.
2022
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.02.2022 194,44
73/
2022
08.02.
2022
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2022 67,98
72/
2022
08.02.
2022
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.03.2022 276,00
71/
2022
01.02.
2022
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 11.02.2022 254,00
70/
2022
01.02.
2022
oprava plynového kotla bytovka 441 Martin Palkech 45404895 01.02.2022 356,00
69/
2022
01.02.
2022
oprava plynového kotla bytovka 552 Martin Palkech 45404895 01.02.2022 60,00
68/
2022
25.01.
2022
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 11.01.2022 -32,53
67/
2022
24.01.
2022
koše, rolky sáčkov  ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965 28.01.2022 1266,00
66/
2022
24.01.
2022
projektový manažment k projektu z Operačného programu Ľudské zdroje, Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) EKOSPOL DM, s.r.o. 44262671 31.01.2022 1950,00
65/
2022
24.01.
2022
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 26.01.2022 569,00
64/
2022
24.01.
2022
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2022 884,00
63/
2022
24.01.
2022
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 26.01.2022 1605,00
62/
2022
24.01.
2022
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 28.01.2022 20,39
61/
2022
24.01.
2022
naloženie, odvoz a zhodnotenie odpadu 200201 HAMOS s.r.o. 34136711 28.01.2022 802,80
60/
2022
24.01.
2022
výmena poškodeného dopravného zrkadla GETOS, s.r.o. 36338354 02.02.2022 270,00
59/
2022
24.01.
2022
PHM PD Čachtice 00206792 24.01.2022 123,54
58/
2022
24.01.
2022
PHM PD Čachtice 00206792 24.01.2022 220,66
57/
2022
24.01.
2022
oprava plynového kotla KD Martin Kopún-Plynoterm 32784384 30.01.2022 450,40
56/
2022
24.01.
2022
grafické práce rekonštrukcie miestnej komunikácie tnsoft s.r.o. 47002956 27.01.2022 2000,00
55/
2022
24.01.
2022
testy Covid Lekáreň "Čachtická" 34001701 03.02.2022 260,00
54/
2022
24.01.
2022
externý projektový manažment "Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ v Častkovciach" Monitorovacia správa č.2 Synergies, s.r.o. 36783722 02.02.2022 600,00
53/
2022
24.01.
2022
oprava plynového kotla bytovka 439 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 04.02.2022 557,73
52/
2022
18.01.
2022
vytýčenie podzemných závlahových potrubí  Hydromeliorácie, štátny podnik 35860839 27.01.2022 41,62
51/
2022
18.01.
2022
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.01.2022 1970,92
50/
2022
18.01.
2022
samolepiace etikety MONA PLUS,
spol. s r.o.
36259098 28.01.2022 66,00
49/
2022
18.01.
2022
geometrický plán Geoagro s.r.o. 50391551 26.01.2022 447,00
48/
2022
18.01.
2022
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2022 803,33
47/
2022
18.01.
2022
kancelárske potreby Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT 17644429 20.01.2022 18,90
46/
2022
18.01.
2022
umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 TextilEco a.s. 28101766 31.01.2022 120,00
45/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 13,55
44/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 15,77
43/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 15,39
42/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 13,50
41/
2022
18.01.
2022
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 39,50
40/
2022
18.01.
2022
el. energia VOŠT, DS ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 128,11
39/
2022
18.01.
2022
el. energia 8 bytovka  ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 47,73
38/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 19,81
37/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 37.71
36/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 22,83
35/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 17,08
34/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 13,66
33/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 17,47
32/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 9,05
31/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 14,43
30/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 17,56
29/
2022
18.01.
2022
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2022 7,21
28/
2022
18.01.
2022
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 27.01.2022 2060,20
27/
2022
18.01.
2022
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 27.01.2022 -1596,82
26/
2022
18.01.
2022
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 27.01.2022 -5206,19
25/
2022
18.01.
2022
beton Royaldom, s.r.o. 44590270 24.01.2022 3,17
24/
2022
18.01.
2022
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 31.01.2022 392,52
23/
2022
18.01.
2022
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2022 101,76
22/
2022
17.01.
2022
el. energia OK, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2022 750,14
21/
2022
17.01.
2022
el. energia VOŠT, DS ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2022 383,79
20/
2022
17.01.
2022
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -66,53
19/
2022
17.01.
2022
el. energia 8 bytovka  ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -0,95
18/
2022
17.01.
2022
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -83,85
17/
2022
17.01.
2022
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2022 -80,22
16/
2022
17.01.
2022
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -58,56
15/
2022
17.01.
2022
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -17,24
14/
2022
17.01.
2022
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -4,84
13/
2022
17.01.
2022
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -25,76
12/
2022
17.01.
2022
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -41,68
11/
2022
17.01.
2022
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 -4,09
10/
2022
13.01.
2022
vyjadrenie k existencii HMZ  Hydromeliorácie,
štátny podnik
35860839 27.01.2022 93,60
09/
2022
12.01.
2022
oprava plynového kotla OK Martin Kopún - Plynoterm 32784384 23.01.2022 193,90
08/
2022
12.01.
2022
oprava plynového kotla bytovka 551 Martin Palkech 45404895 17.01.2022 60,00
07/
2022
12.01.
2022
oprava plynového kotla bytovka 441 Martin Palkech 45404895 17.01.2022 60,00
06/
2022
12.01.
2022
oprava plynového kotla bytovka 556 Martin Palkech 45404895 17.01.2022 76,00
05/
2022
12.01.
2022
oprava plynového kotla bytovka 441 Martin Palkech 45404895 17.01.2022 60,00
04/
2022
11.01.
2022
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2022 75,36
03/
2022
07.01.
2022
systémová podpora
URBIS
MADE spol. s r.o. 36041688 17.01.2022 400,00
02/
2022
07.01.
2022
verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
2020449189 14.01.2022 204,00
01/
2022
07.01.
2022
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2022 54,00

Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
746/
2021
31.12.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 0,85
745/
2021
31.12.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 10,38
744/
2021
31.12.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2022 167,81
743/
2021
31.12.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2022 201,73
742/
2021
31.12.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 13,82
741/
2021
31.12.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 88,39
740/
2021
31.12.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 15,72
739/
2021
31.12.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 2,14
738/
2021
31.12.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2022 13,00
737/
2021
31.12.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.02.2022 432,00
736/
2021
31.12.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.02.2022 91,87
735/
2021
31.12.
2021
zdravotné posudky SUS n.o. 45734445 14.01.2022 36,50
734/
2021
31.12.
2021
stavebný poriadok 4Q/2021 Mesto NMn/V
SUS
311863 11.01.2022 161,04
733/
2021
31.12.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.01.2022 2160,97
732/
2021
31.12.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2022 70,51
731/
2021
31.12.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.01.2022 258,69
730/
2021
31.12.
2021
odvoz BRKO Fidelity Trade s.r.o. 50254081 19.01.2022 216,00
729/
2021
31.12.
2021
služby technika PO a BOZP FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 14.01.2022 166,80
728/
2021
31.12.
2021
aktualizácia softvéru www.virtualnycintorin.sk 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 13.01.2022 19,80
727/
2021
31.12.
2021
sáčky na Mikuláša Sinova s.r.o. 36318086 13.01.2022 25,20
726/
2021
31.12.
2021
práce-zdravotechnika STABILIT, spol. s r.o. 31102361 23.12.2021 209,89
725/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 31,02
724/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné cintorín TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 18,11
723/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 1698,53
722/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 2352,60
721/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 1176,30
720/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 679,93
719/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 566,18
718/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 1008,26
717/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 3792,60
716/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 498,95
715/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 286,97
714/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné KD TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 111,17
713/
2021
31.12.
2021
vodné, stočné OK+byty TVK, a.s. 36302724 06.01.2022 633,40
712/
2021
31.12.
2021
STORNO        
711/
2021
31.12.
2021
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 31.12.2021 111,60
710/
2021
23.12.
2021
občerstvenie Pavol Vido 43579906 25.12.2021 84,00
709/
2021
23.12.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.12.2021 1344,00
708/
2021
23.12.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 27.12.2021 655,49
707/
2021
23.12.
2021
čistenie obrusov LilAdel, s.r.o. 53585755 22.12.2021 28,40
706/
2021
23.12.
2021
oprava plynového kotla bytovka 557 Martin Palkech 45404895 23.12.2021 191,00
705/
2021
23.12.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2021 120,32
704/
2021
23.12.
2021
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 28.12.2021 22,70
703/
2021
23.12.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 23.12.2021 477,59
702/
2021
23.12.
2021
PHM  PD Čachtice 00206792 23.12.2021 125,87
701/
2021
23.12.
2021
práce vykonané MP13 /osvetlenie/ HARGAŠ s.r.o. 36689319 31.12.2021 73,80
700/
2021
23.12.
2021
samolepky s erbom obce štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 04.01.2022 103,20
699/
2021
23.12.
2021
stolové kalendáre FORK, s.r.o. 10215707 06.12.2021 1193,40
698/
2021
23.12.
2021
tonery a servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 05.01.2022 76,68
697/
2021
15.12.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 24.12.2021 265,08
696/
2021
15.12.
2021
oprava plynového kotla bytovka 557 Martin Palkech 45404895 20.12.2021 60,00
695/
2021
15.12.
2021
ročná kontrola a skúška CCTV STOP LUP s.r.o. 45724351 21.12.2021 576,00
694/
2021
15.12.
2021
oprava telefónneho rozvodu bytovka 443 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.12.2021 378,18
693/
2021
15.12.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.12.2021 1320,92
692/
2021
15.12.
2021
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.12.2021 100,30
691/
2021
15.12.
2021
vyjadrenie k PpSP TVK, a.s. 36302724 13.12.2021 32,00
690/
2021
15.12.
2021
geodetické práce PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 24.12.2021 500,00
689/
2021
15.12.
2021
oprava plynového kotla bytovka 557 Martin Palkech 45404895 20.12.2021 63,00
688/
2021
15.12.
2021
maliarske a natieračské práce Pavel Slanina CHEM-COLOR 32777116 20.12.2021 2101,00
687/
2021
15.12.
2021
Led vianočné vločky Vianocne osvetlenie s.r.o. 53874293 22.12.2021 3700,00
686/
2021
15.12.
2021
vianočné osvetlenie 2D motív Vianocne osvetlenie s.r.o. 53874293 22.12.2021 2035,00
685/
2021
10.12.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 14.12.2021 156,06
684/
2021
10.12.
2021
kniha "Adam a tajomstvo orloja" PARCELA s.r.o. 36326551 22.12.2021 121,00
683/
2021
10.12.
2021
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091 13.12.2021 98,80
682/
2021
10.12.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.12.2021 66,43
681/
2021
10.12.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 2.1.2022 432,00
680/
2021
10.12.
2021
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 17.12.2021 1610,52
679/
2021
09.12.
2021
el. energia OK ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2021 690,31
678/
2021
09.12.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2021 184,48
677/
2021
09.12.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2021 193,07
676/
2021
09.12.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2021 -85,70
675/
2021
09.12.
2021
odvoz BRKO Fidelity Trade s.r.o. 50254081 20.12.2021 270,00
674/
2021
09.12.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.12.2021 1425,35
673/
2021
09.12.
2021
práce vykonané MP13-výzdoba vian. stromčeka HARGAŠ s.r.o. 36689319 14.12.2021 247,20
672/
2021
06.12.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.12.2021 895,00
671/
2021
06.12.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.12.2021 800,00
670/
2021
06.12.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.12.2021 515,00
669/
2021
06.12.
2021
servisné práce  Tomáš Kubo-CUBO 43720218 13.12.2021 72,00
668/
2021
06.12.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov
OK
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2021 222,00
667/
2021
06.12.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov
KD
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2021 156,00
666/
2021
06.12.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov
OcÚ
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2021 390,00
665/
2021
06.12.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov
ZŠ s MŠ
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2021 212,40
664/
2021
06.12.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 14.12.2021 279,60
663/
2021
01.12.
2021
posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia futbalového štadióna Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 13.12.2021 144,00
662/
2021
01.12.
2021
posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Futbalové ihrisko s umelou trávou Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 13.12.2021 144,00
661/
2021
01.12.
2021
posúdenie projektovej dokumentácie stavby: prekládka VN Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 13.12.2021 240,00
660/
2021
01.12.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2021 54,00
659/
2021
01.12.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 13.12.2021 272,16
658/
2021
01.12.
2021
vodné, stočné bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 10.12.2021 1752,83
657/
2021
01.12.
2021
náhradné diely+ servisné práce Marián Šupa 11906022 13.12.2021 701,68
656/
2021
01.12.
2021
olej, rukavice, náhradné diely Marián Šupa 11906022 13.12.2021 67,12
655/
2021
29.11.
2021
projektový manažment v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 Support & Consulting s.r.o. 36335576 03.12.2021 2340,00
654/
2021
29.11.
2021
kancelárske potreby Sponka s.r.o. 51132907 01.12.2021 30,00
653/
2021
24.11.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 01.12.2021 60,00
652/
2021
23.11.
2021
oprava plotu v areáli Zberného dvora Častkovce "MILO" Záhrady 37508555 04.11.2021 997,50
651/
2021
23.11.
2021
noviny MY Trenčín Petit Press, a.s. 35790253 02.12.2021 40,00
650/
2021
23.11.
2021
poplatok za vyjadrenie k PD TVK, a.s. 36302724 02.12.2021 20,00
649/
2021
23.11.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2021 113,46
648/
2021
23.11.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.11.2021 1320,92
647/
2021
23.11.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 01.12.2021 212,40
646/
2021
23.11.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 18.11.2021 109,66
645/
2021
23.11.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 18.11.2021 444,19
644/
2021
23.11.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.11.2021 2436,00
643/
2021
23.11.
2021
úprava futbalového ihriska KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 02.12.2021 996,00
642/
2021
23.11.
2021
odstránenie závad-regulačná stanica zemného plynu REGAS, s.r.o. 46350314 19.11.2021 938,40
641/
2021
23.11.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 26.11.2021 578,69
640/
2021
15.11.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 22.11.2021 -64,10
639/
2021
15.11.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 22.11.2021 214,00
638/
2021
15.11.
2021
výsadba v areáli cintorína  "MILO" Záhrady 37508555 23.11.2021 540,00
637/
2021
15.11.
2021
el. energia OK, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 22.11.2021 686,09
636/
2021
15.11.
2021
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 439 a 440 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 22.11.2021 600,00
635/
2021
15.11.
2021
svetelná reťaz Vianocne osvetlenie s.r.o. 53874293 17.11.2021 558,00
634/
2021
15.11.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 18.11.2021 60,00
633/
2021
15.11.
2021
stolový kalendár FORK, s.r.o. 44311061 23.11.2021 632,40
632/
2021
09.11.
2021
revízia plynových zariadení SaF Protection s.r.o. 46944397 14.11.2021 96,00
631/
2021
09.11.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 177,71
630/
2021
09.11.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.11.2021 499,40
629/
2021
09.11.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.11.2021 1446,16
628/
2021
09.11.
2021
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 18.11.2021 1334,00
627/
2021
09.11.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.2021 67,88
626/
2021
09.11.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.12.2021 648,00
625/
2021
08.11.
2021
odvoz BRKO Fidelity Trade s.r.o. 50254081 18.11.2021 216,00
624/
2021
05.11.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 09.11.2021 265,08
623/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 14,93
622/
2021
05.11.
2021
el. energia VOŠT, DS ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 85,58
621/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 19,87
620/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 25,40
619/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 21,01
618/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 22,20
617/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 14,84
616/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 13,34
615/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 23,66
614/
2021
05.11.
2021
oprava plyn. kotla-OK Martin Kopún-Plynoterm 32784384 08.11.2021 76,50
613/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 11,82
612/
2021
05.11.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 40,00
611/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 13,00
610/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 13,00
609/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 15,00
608/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 15,00
607/
2021
05.11.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2021 9,97
606/
2021
03.11.
2021
publikácia Roky v nás III. ZMOS región JE Jaslovské Bohunice 31826385 26.10.2021 240,00
605/
2021
03.11.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 04.11.2021 60,00
604/
2021
03.11.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2021 54,00
603/
2021
03.11.
2021
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 10.11.2021 221,00
602/
2021
03.11.
2021
stavebný poriadok 3Q/2021 Mesto NMn/V
SUS
311863 10.11.2021 218,53
601/
2021
03.11.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2021 515,00
600/
2021
03.11.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.11.2021 895,00
599/
2021
03.11.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.11.2021 800,00
598/
2021
25.10.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2021 96,26
597/
2021
25.10.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 25.10.2021 60,00
596/
2021
25.10.
2021
elektroinštalačné práce-bytovka 443 Vlastimil Zámečník 37507699 01.11.2021 57,00
595/
2021
25.10.
2021
elektroinštalačné práce na objektoch obce Vlastimil Zámečník 37507699 01.11.2021 881,76
594/
2021
25.10.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 26.10.2021 123,00
593/
2021
25.10.
2021
overenie IÚZ+KÚZ za rok 2020 UNICON Slovakia, s.r.o. 46859144 02.11.2021 2100,00
592/
2021
25.10.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 27.10.2021 33,00
591/
2021
25.10.
2021
náhradné diely Marián Šupa 11906022 03.11.2021 105,02
590/
2021
15.10.
2021
prezentácia v turistickej mape VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 21.10.2021 547,20
589/
2021
15.10.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 18.10.2021 2856,00
588/
2021
15.10.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 21.10.2021 60,00
587/
2021
15.10.
2021
ročný poplatok za doménu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 19.10.2021 52,80
586/
2021
15.10.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.10.2021 821,56
585/
2021
15.10.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2021 411,24
584/
2021
15.10.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2021 122,41
583/
2021
15.10.
2021
informačno vzdelávacia tabuľa štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 22.10.2021 71,52
582/
2021
12.10.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2021 460,16
581/
2021
12.10.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.11.2021 648,00
580/
2021
12.10.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 14.10.2021 444,98
579/
2021
12.10.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2021 66,49
578/
2021
12.10.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 15.10.2021 1442,48
577/
2021
12.10.
2021
balíčky Green Pharmacy Elfa Pharm s.r.o. 47242655 13.10.2021 1247,69
576/
2021
12.10.
2021
el. energia VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.10.2021 -815,32
575/
2021
12.10.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2021 152,40
574/
2021
12.10.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2021 181,50
573/
2021
12.10.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2021 -85,30
572/
2021
12.10.
2021
el. energia bytovka OK ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2021 765,89
571/
2021
06.10.
2021
odvoz BRKO Fidelity Trade s.r.o. 50254081 19.10.2021 54,00
570/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 13,00
569/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 40,00
568/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka VOŠT, DS ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 85,58
567/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 19,87
566/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 25,40
565/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 22,20
564/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 21,01
563/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 11,82
562/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 23,66
561/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 13,34
560/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 14,84
559/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 14,93
558/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 9,97
557/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 15,00
556/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 15,00
555/
2021
05.10.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2021 13,00
554/
2021
05.10.
2021
služby technika PO a BOZP, vypracovanie dokumentácie FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 14.10.2021 302,40
553/
2021
05.10.
2021
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 18.10.2021 400,00
552/
2021
04.10.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.10.2021 895,00
551/
2021
04.10.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.10.2021 800,00
550/
2021
04.10.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.10.2021 515,00
549/
2021
04.10.
2021
vystúpenie LH Borovienka na podujatí Hody Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 27.09.2021 800,00
548/
2021
04.10.
2021
výsadba pri sv. Vendelínovi  "MILO" Záhrady 37508555 12.10.2021 2620,40
547/
2021
04.10.
2021
výmena stromov a opravy kontštrukcií "MILO" Záhrady 37508555 06.10.2021 1405,00
546/
2021
04.10.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 06.10.2021 60,00
545/
2021
04.10.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2021 54,00
544/
2021
30.09.
2021
výsadba jarabiny "MILO" Záhrady 37508555 06.10.2021 2075,80
543/
2021
28.09.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko,a.s. 36237337 06.10.2021 265,08
542/
2021
28.09.
2021
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 14.10.2021 26,86
541/
2021
22.09.
2021
umiestnenie kontajnerov  TextilEco a.s. 28101766 30.09.2021 120,00
540/
2021
22.09.
2021
Kopaničiar expres-propagácia Hody Častkovce KOEX-PRESS, spol. s r.o. 34147748 28.09.2021 200,00
539/
2021
22.09.
2021
vodné, stočné bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 29.09.2021 501,54
538/
2021
22.09.
2021
vodné, stočné bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 29.09.2021 623,05
537/
2021
22.09.
2021
náhradné diely Marián Šupa 11906022 04.10.2021 133,19
536/
2021
22.09.
2021
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 556 Martin Palkech 45404895 28.09.2021 576,00
535/
2021
22.09.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 28.09.2021 60,00
534/
2021
22.09.
2021
tašky štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 04.10.2021 492,00
533/
2021
22.09.
2021
oprava bytového domu 443 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 24.09.2021 12000,00
532/
2021
22.09.
2021
oprava bytového domu 552 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 24.09.2021 21000,00
531/
2021
22.09.
2021
oprava bytového domu 551 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 24.09.2021 22999,20
530/
2021
22.09.
2021
oprava bytového domu 557 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 24.09.2021 12999,60
529/
2021
22.09.
2021
oprava bytového domu 556 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 24.09.2021 15000,00
528/
2021
22.09.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2021 101,77
527/
2021
22.09.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 22.09.2021 1500,00
526/
2021
20.09.
2021
prenájom stanu podujatie Hody Častkovce ERATOS s.r.o. 52933741 29.09.2021 1200,00
525/
2021
20.09.
2021
technické zabezpečenie Hody Častkovce ERATOS s.r.o. 52933741 29.09.2021 3600,00
524/
2021
20.09.
2021
dunajské kamenivo Royaldom, s.r.o. 44590270 24.09.2021 28,80
523/
2021
17.09.
2021
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 01.10.2021 151,30
522/
2021
17.09.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.09.2021 1832,40
521/
2021
16.09.
2021
montáž kazetového stropu a svietidiel Ján KOstolanský-JKUNIVERZAL 34493921 14.09.2021 1320,00
520/
2021
16.09.
2021
kancelárske potreby Tomáš Kubo-CUBO 43720218 22.09.2021 345,70
519/
2021
16.09.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.10.2021 648,00
518/
2021
16.09.
2021
poplatok telefón  Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.09.2021 66,36
517/
2021
16.09.
2021
samolepka s obecným erbom štúdio TEXO, spol.
s r.o.
34131396 22.09.2021 231,00
516/
2021
16.09.
2021
licencia obecný rozhlas SOZA 00178454 23.09.2021 20,40
515/
2021
16.09.
2021
pranie obrusov LilAdel, s.r.o. 53585755 23.09.2021 22,40
514/
2021
16.09.
2021
výroba drevenej sochy a lavice Jozef Chromek 53547250 28.09.2021 2500,00
513/
2021
16.09.
2021
účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 30.09.2021 185,00
512/
2021
16.09.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 20.09.2021 428,14
511/
2021
16.09.
2021
náhradné diely PD Čachtice 00206792 07.09.2021 26,59
510/
2021
08.09.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2021 -60,52
509/
2021
08.09.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2021 206,58
508/
2021
08.09.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2021 143,35
507/
2021
08.09.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2021 333,79
506/
2021
08.09.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.09.2021 1479,20
505/
2021
08.09.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.09.2021 527,29
504/
2021
07.09.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 40,00
503/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 13,00
502/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 13,00
501/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 15,00
500/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 15,00
499/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 9,97
498/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 14,93
497/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 14,84
496/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 13,34
495/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 23,66
494/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 11,82
493/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 21,01
492/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 22,20
491/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 25,40
490/
2021
07.09.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 19,87
489/
2021
07.09.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2021 590,20
488/
2021
06.09.
2021
Jarabina vtáčia Najlacnejsiedreviny
s.r.o.
51034484 06.09.2021 2616,00
487/
2021
06.09.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 31.08.2021 60,00
486/
2021
06.09.
2021
kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 03.09.2021 72,00
485/
2021
06.09.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 06.09.2021 265,08
484/
2021
06.09.
2021
ročný aktualizačný poplatok-mapový portál T-MAPY s.r.o. 43995187 08.09.2021 450,00
483/
2021
06.09.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2021 54,00
482/
2021
06.09.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 16.09.2021 800,00
481/
2021
06.09.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 16.09.2021 895,00
480/
2021
06.09.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.09.2021 515,00
479/
2021
19.08.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.08.2021 576,00
478/
2021
18.08.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2021 104,91
477/
2021
18.08.
2021
vedrá  HP spol. s r.o. 31424724 02.09.2021 405,00
476/
2021
18.08.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 18.08.2021 427,74
475/
2021
18.08.
2021
údržba zelene Kosenie 1 s.r.o. 47243643 24.08.2021 1560,00
474/
2021
18.08.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 18.08.2021 112,61
473/
2021
18.08.
2021
dopravné náklady Royaldom, s.r.o. 44590270 23.08.2021 96,00
472/
2021
18.08.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.08.2021 660,00
471/
2021
18.08.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2021 278,94
470/
2021
18.08.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 16.08.2021 148,00
469/
2021
18.08.
2021
pilčícke práce v parku Mgr. Dominik Jankovič 45341265 24.08.2021 450,00
468/
2021
18.08.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.08.2021 1885,10
467/
2021
09.08.
2021
prenájom cisterny s pitnou vodou TVK, a.s. 36302724 27.07.2021 1434,72
466/
2021
09.08.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.08.2021 74,05
465/
2021
09.08.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.09.2021 216,00
464/
2021
09.08.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.08.2021 1724,00
463/
2021
06.08.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 9,94
462/
2021
06.08.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 108,08
461/
2021
06.08.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 145,76
460/
2021
06.08.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s 35763469 18.08.2021 66,80
459/
2021
05.08.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 40,00
458/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 9,97
457/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 15,00
456/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 15,00
455/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 13,00
454/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 13,00
453/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 14,93
452/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 14,84
451/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 13,34
450/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 23,66
449/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 11,82
448/
2021
05.08.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 590,20
447/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 19,87
446/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 25,40
445/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 22,20
444/
2021
05.08.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2021 21,01
443/
2021
04.08.
2021
licencia na portál www.virtualnycintorin.sk 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 17.08.2021 63,17
442/
2021
04.08.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2021 54,00
441/
2021
04.08.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 16.08.2021 800,00
440/
2021
04.08.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 16.08.2021 895,00
439/
2021
04.08.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.08.2021 515,00
438/
2021
04.08.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 09.08.2021 265,08
437/
2021
04.08.
2021
práce-zdravotechnika bytovka 443 STABILIT, spol. s r.o. 31102361 31.07.2021 696,00
436/
2021
04.08.
2021
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 06.08.2021 576,00
435/
2021
04.08.
2021
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 06.08.2021 307,66
434/
2021
21.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 27.07.2021 326,40
433/
2021
21.07.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 22.07.2021 1944,00
432/
2021
21.07.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 26.07.2021 320,74
431/
2021
21.07.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 26.07.2021 93,64
430/
2021
21.07.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2021 93,18
429/
2021
21.07.
2021
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 29.07.2021 285,12
428/
2021
21.07.
2021
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 28.07.2021 417,79
427/
2021
21.07.
2021
výsadba okrasných stromov  "MILO" Záhrady 37508555 20.07.2021 2977,00
426/
2021
21.07.
2021
oprava oporných konštrukcií k okrasným stromom "MILO" Záhrady 37508555 23.07.2021 140,00
425/
2021
21.07.
2021
prenájojm stanov na akcii TOPFEST 2021 ERATOS s.r.o. 52933741 15.07.2021 2400,00
424/
2021
13.07.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.07.2021 1919,71
423/
2021
12.07.
2021
vodné, stočné cintorín TVK, a.s. 36302724 21.07.2021 7,76
422/
2021
12.07.
2021
vodné, stočné DS TVK, a.s. 36302724 21.07.2021 18,11
421/
2021
12.07.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.07.2021 255,10
420/
2021
12.07.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s 35763469 19.07.2021 67,60
419/
2021
12.07.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.08.2021 432,00
418/
2021
12.07.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.07.2021 -83,32
417/
2021
12.07.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.07.2021 193,68
416/
2021
12.07.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.07.2021 141,60
415/
2021
12.07.
2021
výroba a srpacovanie záznamu Deň matiek Peter Horňák-PH studio 37024264 07.07.2021 200,00
414/
2021
12.07.
2021
PHM  PD Čachtice 00206792 20.07.2021 73,62
413/
2021
08.07.
2021
práce-zdravotechnika STABILIT, spol. s r.o. 31102361 14.07.2021 157,80
412/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 14,93
411/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 21,01
410/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 11,82
409/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 22,20
408/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 25,40
407/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 19,87
406/
2021
08.07.
2021
el. energia 8 bytovka  ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 45,09
405/
2021
08.07.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS,
VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 590,20
404/
2021
08.07.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 40,00
403/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 13,00
402/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 13,00
401/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 15,00
400/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 15,00
399/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 9,97
398/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 14,84
397/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 13,34
396/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 23,66
395/
2021
08.07.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.07.2021 1850,08
394/
2021
08.07.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.07.2021 175,64
393/
2021
08.07.
2021
oprava dverí-bytovka 440 Svitač Oto 32783108 14.07.2021 64,50
392/
2021
08.07.
2021
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 21.07.2021 161,00
391/
2021
06.07.
2021
znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 34242783 16.07.2021 80,00
390/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné KD TVK, a.s. 36302724 14.07.2021 343,85
389/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné OK TVK, a.s. 36302724 14.07.2021 847,97
388/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 29.06.2021 60,00
387/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 29.06.2021 60,00
386/
2021
06.07.
2021
Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 28.06.2021 495,00
385/
2021
06.07.
2021
črepník-samozavlažovacia pyramída KULLA SK, s.r.o. 31321003 07.07.2021 2808,00
384/
2021
06.07.
2021
náhradné diely Marián Šupa 11906022 14.07.2021 169,12
383/
2021
06.07.
2021
náhradné diely Marián Šupa 11906022 14.07.2021 6,74
382/
2021
06.07.
2021
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 29.06.2021 15,00
381/
2021
06.07.
2021
posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 13.07.2021 252,00
380/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 09.07.2021 60,00
379/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 09.07.2021 60,00
378/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 09.07.2021 123,00
377/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 14.07.2021 221,38
376/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 12.07.2021 86,40
375/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1910,52
374/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 2388,79
373/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1225,43
372/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1491,71
371/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1150,45
370/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1000,50
369/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1985,50
368/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 2295,73
367/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 2161,28
366/
2021
06.07.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.07.2021 800,00
365/
2021
06.07.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.07.2021 515,00
364/
2021
06.07.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.07.2021 895,00
363/
2021
06.07.
2021
trávové hnojivo KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 12.07.2021 300,00
362/
2021
06.07.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2021 54,00
361/
2021
06.07.
2021
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.07.2021 262,50
360/
2021
18.06.
2021
občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.06.2021 415,20
359/
2021
18.06.
2021
projektové práce elektro na akcii "IV.etapa IBV03-4 bytové domy" ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 36838641 23.06.2021 3000,00
358/
2021
18.06.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 29.06.2021 208,44
357/
2021
18.06.
2021
služby technika požiarnej ochrany 2Q/2021 Reboz, s.r.o. 48306126 30.06.2021 65,00
356/
2021
18.06.
2021
BOZP 2Q/2021 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.06.2021 69,00
355/
2021
18.06.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.06.2021 1326,23
354/
2021
18.06.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 28.06.2021 -35,74
353/
2021
18.06.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 29.06.2021 247,92
352/
2021
18.06.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 29.06.2021 212,76
351/
2021
18.06.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2021 100,62
350/
2021
14.06.
2021
sociálna služba SUS n.o. 4573445 18.06.2021 13,80
349/
2021
14.06.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.06.2021 524,68
348/
2021
14.06.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s 35763469 18.06.2021 66,36
347/
2021
14.06.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.06.2021 1452,28
346/
2021
14.06.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.07.2021 648,00
345/
2021
14.06.
2021
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 18.06.2021 114,80
344/
2021
14.06.
2021
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 21.06.2021 78,00
343/
2021
07.06.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 29.05.2021 39,02
342/
2021
07.06.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 15.05.2021 40,60
341/
2021
07.06.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 590,20
340/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 19,87
339/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 25,40
338/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 22,20
337/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 21,01
336/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 11,82
335/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 23,66
334/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 13,34
333/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 13,00
332/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 15,00
331/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 15,00
330/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 9,97
329/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 14,93
328/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 13,00
327/
2021
07.06.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 40,00
326/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 14,84
325/
2021
07.06.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 102,46
324/
2021
07.06.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 340,34
323/
2021
07.06.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 -81,17
322/
2021
07.06.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 161,50
321/
2021
07.06.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 10.06.2021 756,00
320/
2021
07.06.
2021
tabuľky Štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 16.06.2021 112,80
319/
2021
07.06.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2021 515,00
318/
2021
07.06.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.06.2021 800,00
317/
2021
07.06.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.06.2021 895,00
316/
2021
01.06.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2021 54,00
315/
2021
01.06.
2021
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 31.05.2021 600,00
314/
2021
01.06.
2021
tabuľky Štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 09.06.2021 182,40
313/
2021
01.06.
2021
servisné práce-Belarus AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 02.06.2021 1640,85
312/
2021
01.06.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 07.06.2021 60,00
311/
2021
01.06.
2021
práce-zdravotechnika
oprava ventilu na bytovke 552
STABILIT, spol. s r.o. 31102361 31.05.2021 29,94
310/
2021
01.06.
2021
náhradné diely Marián Šupa 11906022 10.06.2021 210,22
309/
2021
19.05.
2021
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 28.05.2021 145,20
308/
2021
19.05.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 01.06.2021 215,52
307/
2021
19.05.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2021 112,33
306/
2021
19.05.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.05.2021 1334,76
305/
2021
19.05.
2021
oprava plyn. kotla-OcÚ, KD, OK Martin Kopún - Plynoterm 32784384 22.05.2021 351,32
304/
2021
19.05.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 25.05.2021 408,50
303/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 9,97
302/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 14,93
301/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 14,84
300/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 13,34
299/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 23,66
298/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 11,82
297/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 21,01
296/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 22,20
295/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 25,40
294/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 19,87
293/
2021
10.05.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 590,20
292/
2021
10.05.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 40,00
291/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 13,00
290/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 13,00
289/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 15,00
288/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 15,00
287/
2021
10.05.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 167,10
286/
2021
10.05.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 96,91
285/
2021
10.05.
2021
el. energia KD  ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 -52,60
284/
2021
10.05.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 359,88
283/
2021
10.05.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 17.05.2021 1494,50
282/
2021
10.05.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.06.2021 648,00
281/
2021
10.05.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 14.05.2021 322,25
280/
2021
10.05.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s 35763469 18.05.2021 67,54
279/
2021
10.05.
2021
knihy Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia 41172914 11.05.2021 133,60
278/
2021
10.05.
2021
USB+notebook Tomáš Kubo-CUBO 43720218 20.05.2021 758,60
277/
2021
06.05.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 17.05.2021 800,00
276/
2021
06.05.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 17.05.2021 895,00
275/
2021
06.05.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.05.2021 515,00
274/
2021
03.05.
2021
údržba kopírovacieho stroja ML-print 43006442 10.05.2021 218,76
273/
2021
03.05.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 07.05.2021 180,00
272/
2021
03.05.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2021 54,00
271/
2021
03.05.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 12.05.2021 214,44
270/
2021
03.05.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 10.05.2021 46,82
269/
2021
03.05.
2021
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 10.05.2021 3207,96
268/
2021
28.04.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 22.04.2021 314,16
267/
2021
28.04.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov-bytovka 551 Martin Palkech 45404895 23.04.2021 624,00
266/
2021
28.04.
2021
tonery+servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 28.04.2021 513,43
265/
2021
28.04.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 26.04.2021 186,98
264/
2021
28.04.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 26.04.2021 201,28
263/
2021
28.04.
2021
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda, plyn 34491848 25.04.2021 642,94
262/
2021
28.04.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 24.04.2021 46,82
261/
2021
28.04.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 17.04.2021 46,82
260/
2021
28.04.
2021
vlajka, zastáva Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 27.04.2021 96,00
259/
2021
28.04.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2021 124,39
258/
2021
28.04.
2021
úprava futbalového ihriska Kosenie 1 s.r.o. 47243643 23.04.2021 1692,00
257/
2021
28.04.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 29.04.2021 1325,09
256/
2021
28.04.
2021
lego bloky Stafis, s.r.o. 36305103 30.04.2021 6840,00
255/
2021
28.04.
2021
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 03.05.2021 429,60
254/
2021
28.04.
2021
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 29.04.2021 168,34
253/
2021
28.04.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov-bytovka 552 Martin Palkech 45404895 29.04.2021 624,00
252/
2021
28.04.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 04.05.2021 208,44
251/
2021
28.04.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 03.05.2021 46,82
250/
2021
28.04.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 06.05.2021 235,72
249/
2021
28.04.
2021
kancelárske a čistiace potreby-COVID 19 Sinova s.r.o. 36318086 07.05.2021 282,00
248/
2021
28.04.
2021
prenájom odvlhčovačov Royaldom, s.r.o. 44590270 29.04.2021 95,98
247/
2021
28.04.
2021
servisné práce-Belarus AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 05.05.2021 212,40
246/
2021
28.04.
2021
rýchlotesty na COVID-19 Luga Trade s.r.o. 50944177 26.04.2021 354,75
245/
2021
28.04.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 05.05.2021 60,00
244/
2021
28.04.
2021
nájom za rok 2021 Slovenský pozemkový fond 17335345 18.03.2021 90,78
243/
2021
14.04.
2021
stavebné práce na stavbe: Zateplenie fasády Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 29.04.2021 49040,80
242/
2021
14.04.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 20.04.2021 1443,10
241/
2021
14.04.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.04.2021 447,64
240/
2021
14.04.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 -51,40
239/
2021
14.04.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 147,22
238/
2021
14.04.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 178,32
237/
2021
14.04.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 459,35
236/
2021
14.04.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.04.2021 66,60
235/
2021
14.04.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 08.05.2021 648,00
234/
2021
14.04.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 12.05.2021 72,00
233/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 9,97
232/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 14,93
231/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 14,84
230/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 13,34
229/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281
 
20.04.2021 23,66
228/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 11,82
227/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 21,01
226/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 22,20
225/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 25,40
224/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 19,87
223/
2021
08.04.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 40,00
222/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 13,00
221/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 15,00
220/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 13,00
219/
2021
08.04.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 590,20
218/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 15,00
217/
2021
08.04.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 21.04.2021 187,20
216/
2021
08.04.
2021
dezinf. prostriedky-COVID testovanie Elfa Pharm s.r.o. 47242655 12.04.2021 117,32
215/
2021
07.04.
2021
BOZP 1Q/2021 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.04.2021 69,00
214/
2021
07.04.
2021
služby technika požiarnej ochrany 1Q/2021 Reboz, s.r.o. 48306126 30.04.2021 65,00
213/
2021
07.04.
2021
kontrola hasiacich prístrojov Firecontrol Safety s.r.o. 51430347 14.04.2021 654,60
212/
2021
07.04.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.04.2021 515,00
211/
2021
07.04.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 15.04.2021 895,00
210/
2021
07.04.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.04.2021 2685,00
209/
2021
07.04.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 08.04.2021 93,37
208/
2021
07.04.
2021
systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.2021 262,50
207/
2021
07.04.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2021 54,00
206/
2021
07.04.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 12.04.2021 46,82
205/
2021
01.04.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 07.04.2021 60,00
204/
2021
01.04.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 07.04.2021 60,00
203/
2021
29.03.
2021
poplatok za vyjadrenie TVK, a.s. 36302724 07.04.2021 32,00
202/
2021
29.03.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 03.04.2021 54,62
201/
2021
29.03.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 29.03.2021 54,62
200/
2021
29.03.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 08.04.2021 396,92
199/
2021
29.03.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov-bytovka 443 Martin Palkech 45404895 02.04.2021 624,00
198/
2021
29.03.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov-bytovka 441+442 Martin Palkech 45404895 31.03.2021 600,00
197/
2021
29.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 31.03.2021 60,00
196/
2021
23.03.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 26.03.2021 109,60
195/
2021
23.03.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2021 128,93
194/
2021
23.03.
2021
revízia plynového zariadenia-Pálenica S&F Protection s.r.o. 46944397 14.10.2020 240,00
193/
2021
23.03.
2021
rekonštrukcia cesty pri kostole Beneta s.r.o. 50429591 31.05.2021 16470,00
192/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 16.03.2021 57,00
191/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 16.03.2021 60,00
190/
2021
15.03.
2021
ochranný respirátor FFFP2 HygArt s.r.o. 51447878 23.03.2021 595,00
189/
2021
15.03.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 18.03.2021 240,06
188/
2021
15.03.
2021
kontrola a čistenie komínových telies Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 24.03.2021 120,00
187/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 14.03.2021 178,80
186/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 26.03.2021 121,20
185/
2021
15.03.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 14.03.2021 54,62
184/
2021
15.03.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 22.03.2021 54,62
183/
2021
15.03.
2021
spotreba vody s.č. 399- r.2020  COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 24.03.2021 956,65
182/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 439 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 25.03.2021 178,80
181/
2021
09.03.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2021 66,46
180/
2021
09.03.
2021
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 16.03.2021 1206,00
179/
2021
09.03.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.03.2021 1309,64
178/
2021
09.03.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2021 498,62
177/
2021
08.03.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 590,20
176/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 19,87
175/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 25,40
174/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 22,20
173/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 21,01
172/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 11,82
171/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 23,66
170/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 13,34
169/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 14,84
168/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 14,93
167/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 9,97
166/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 15,00
165/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 15,00
164/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 13,00
163/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 13,00
162/
2021
08.03.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 40,00
161/
2021
08.03.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 11.03.2021 122,08
160/
2021
08.03.
2021
Zmeny a doplnky č.3 k ÚPN K2-ART, s.r.o. 47914092 12.04.2020 300,00
159/
2021
08.03.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 17.03.2021 243,84
158/
2021
08.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 09.03.2021 60,00
157/
2021
08.03.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 166,06
156/
2021
08.03.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 131,65
155/
2021
08.03.
2021
el. enegia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 -48,56
154/
2021
08.03.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.03.2021 52,99
153/
2021
08.03.
2021
prenájom HNK Marius Pedersen, a.s. 34115901 03.04.2021 72,00
152/
2021
08.03.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 02.04.2021 216,00
151/
2021
08.03.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.03.2021 1218,26
150/
2021
03.03.
2021
kancelárske potreby, materiál - testovanie COVID Sinova s.r.o. 36318086 17.03.2021 222,16
149/
2021
03.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 399 Miloš Adamčík 46811036 12.03.2021 50,00
148/
2021
03.03.
2021
komunikácia s vlastníkom pozemku, vyňatie z PPF, prevod pozemku Ing. Janka Dobiašová 43265383 16.03.2021 293,00
147/
2021
03.03.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.03.2021 895,00
146/
2021
03.03.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2021 515,00
145/
2021
03.03.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.03.2021 2685,00
144/
2021
02.03.
2021
oprava vchodových dverí - bytovka 552 Svitač Oto 32783108 14.10.2020 65,70
143/
2021
02.03.
2021
oprava vchodových dverí - bytovka 442 Svitač Oto 32783108 14.10.2020 20,00
142/
2021
01.03.
2021
satelit TESS-Stanislav Novotny 34663762 10.03.2021 426,00
141/
2021
01.03.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2021 54,00
140/
2021
01.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 03.03.2021 60,00
139/
2021
01.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 03.03.2021 60,00
138/
2021
01.03.
2021
oprava verejného osvetlenia Centrumkomínov, s.r.o. 47460326 08.03.2021 100,80
137/
2021
01.03.
2021
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID Elfa Pharm s.r.o. 47242655 01.03.2021 96,00
136/
2021
22.02.
2021
konzultačné a poradenské služby pre projekt "Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ v Častkovciach" Synergies, s.r.o. 36783722 25.02.2021 600,00
135/
2021
22.02.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 18.02.2021 227,92
134/
2021
22.02.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 25.02.2021 108,72
133/
2021
22.02.
2021
oprava plyn.kotla - OK Martin Kopún-Plynoterm 32784384 27.02.2021 369,60
132/
2021
22.02.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2021 130,65
131/
2021
22.02.
2021
samolepka s erbom obce štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 03.03.2021 60,00
130/
2021
22.02.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 04.03.2021 211,60
129/
2021
22.02.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 25.02.2021 331,54
128/
2021
22.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 08.03.2021 54,62
127/
2021
22.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 01.03.2021 51,00
126/
2021
22.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 01.03.2021 54,62
125/
2021
22.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 20.02.2021 54,62
124/
2021
12.02.
2021
tonery Tomáš Kubo-CUBO 43720218 25.02.2021 39,60
123/
2021
12.02.
2021
oprava dverí-8 bytovka Svitač Oto 32783108 24.02.2021 25,00
122/
2021
11.02.
2021
montáž ťažného zariadenia EUROTIP, s.r.o. 34137131 11.02.2021 435,04
121/
2021
11.02.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 183,94
120/
2021
11.02.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 134,46
119/
2021
11.02.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 40,00
118/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 13,00
117/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 14,84
116/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 14,93
115/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 9,97
114/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 15,00
113/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 15,00
112/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 13,00
111/
2021
11.02.
2021
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 590,20
110/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 19,87
109/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 25,40
108/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 22,20
107/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 21,01
106/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 11,82
105/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 23,66
104/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 13,34
103/
2021
11.02.
2021
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.02.2021 122,54
102/
2021
11.02.
2021
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.02.2021 1304,38
101/
2021
11.02.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 -34,99
100/
2021
11.02.
2021
prenájom HNK Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.03.2021 72,00
99/
2021
11.02.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 19.02.2021 505,90
98/
2021
11.02.
2021
výroba a montáž posuvnej brány v Pálenici Juraj Bumbál 32784121 29.01.2021 2300,00
97/
2021
11.02.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2021 637,30
96/
2021
11.02.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2021 86,74
95/
2021
11.02.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.03.2021 216,00
94/
2021
11.02.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 24.02.2021 378,36
93/
2021
11.02.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.02.2021 1335,52
92/
2021
04.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 14.01.2021 146,40
91/
2021
04.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 08.02.2021 109,20
90/
2021
04.02.
2021
náklady na služby SÚS-stavebný úrad Mesto NMn/V
SUS
311863 05.01.2021 764,15
89/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - 8 bytovka  Miloš Adamčík 46811036 01.02.2021 50,00
88/
2021
04.02.
2021
tonery Tomáš Kubo-CUBO 43720218 05.02.2021 115,18
87/
2021
04.02.
2021
tonery Tomáš Kubo-CUBO 43720218 01.02.2021 151,06
86/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 04.02.2021 60,00
85/
2021
04.02.
2021
telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 10.02.2021 1,03
84/
2021
04.02.
2021
geodetické zameranie stavby BENETA s.r.o. 50429591 04.02.2021 1320,00
83/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 06.02.2021 184,00
82/
2021
04.02.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2021 54,00
81/
2021
04.02.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 12.02.2021 389,23
80/
2021
04.02.
2021
ročná kontrola a skúška kamier STOP LUP, s.r.o. 45724351 10.02.2021 576,00
79/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 2203,87
78/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 2653,09
77/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1605,76
76/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1702,54
75/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1310,40
74/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1216,10
73/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1521,37
72/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 2342,86
71/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 2628,28
70/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 10.02.2021 24,82
69/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné cintorín TVK, a.s. 36302724 10.02.2021 9,94
68/
2021
04.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 14.02.2021 109,26
67/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 08.02.2021 244,00
66/
2021
04.02.
2021
verejný rozhlas Slovgram 17310598 22.02.2021 38,40
65/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 08.02.2021 60,00
64/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné KD TVK, a.s. 36302724 12.02.2021 173,74
63/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné OK TVK, a.s. 36302724 12.02.2021 297,82
62/
2021
04.02.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2021 515,00
61/
2021
04.02.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 15.02.2021 895,00
60/
2021
04.02.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.02.2021 2685,00
59/
2021
27.01.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 25.01.2021 60,00
58/
2021
27.01.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 25.01.2021 60,00
57/
2021
27.01.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2021 93,85
56/
2021
27.01.
2021
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 04.02.2021 241,00
55/
2021
27.01.
2021
naloženie, odvoz a zhodnotenie odpadu Hamos s.r.o. 34136711 29.01.2021 828,00
54/
2021
27.01.
2021
ochranné sklo+púzdro na mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270 05.02.2021 36,98
53/
2021
27.01.
2021
Verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 04.02.2021 165,00
52/
2021
27.01.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 03.02.2021 1159,78
51/
2021
27.01.
2021
oprava vodov. potrubia-8 bytovka Stabilit, spol. s r.o. 31102361 28.01.2021 36,24
50/
2021
27.01.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 04.02.2021 309,22
49/
2021
27.01.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 04.02.2021 76,30
48/
2021
27.01.
2021
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 28.01.2021 20,39
47/
2021
27.01.
2021
úprava odvodňovacích kanálov NaP Group, s.r.o. 50157400 01.02.2021 2504,16
46/
2021
27.01.
2021
overaly-testovanie COVID DAMITO s.r.o. 44148542 08.02.2021 375,00
45/
2021
27.01.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 03.02.2021 57,00
44/
2021
27.01.
2021
vyjadrenie k existencii HMZ Hydromeliorácie,
štátny podnik
35860839 10.02.2021 63,60
43/
2021
18.01.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 27.01.2021 5030,98
42/
2021
18.01.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 27.01.2021 -68,08
41/
2021
18.01.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 27.01.2021 -1536,42
40/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 14,93
39/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 14,84
38/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 13,34
37/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 23,66
36/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 11,82
35/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 21,01
34/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 22,20
33/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 25,40
32/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 19,87
31/
2021
18.01.
2021
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 45,09
30/
2021
18.01.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 590,20
29/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 15,00
28/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 9,97
27/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 15,00
26/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 13,00
25/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 13,00
24/
2021
18.01.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 40,00
23/
2021
18.01.
2021
oprava osvetlenia-bytovka 557 Vlastimil Zámečník 37507699 29.01.2021 35,00
22/
2021
18.01.
2021
oprava čerpadla v Pálenici Vlastimil Zámečník 37507699 29.01.2021 280,23
21/
2021
18.01.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2021 515,00
20/
2021
18.01.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 26.01.2021 895,00
19/
2021
18.01.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 26.01.2021 2685,00
18/
2021
18.01.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.01.2021 1993,87
17/
2021
18.01.
2021
kancelárske potreby Sponka s.r.o. 51132907 18.01.2021 30,00
16/
2021
18.01.
2021
oprava kamery Stop Lup, s.r.o. 45724351 14.10.2020 71,29
15/
2020
18.01.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -49,48
14/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -7,91
13/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -17,47
12/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -14,55
11/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -59,81
10/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -88,34
09/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -30,35
08/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -14,92
07/
2021
18.01.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2021 -85,22
06/
2021
11.01.
2021
IBV Častkovce-Kolalita A -3.etapa Beneta s.r.o. 50429591 10.02.2021 499797,22
05/
2021
11.01.
2021
webová stránka obce Datatrade s.r.o. 35960132 24.01.2021 75,36
04/
2021
11.01.
2021
ventilátor-oprava kotla OcÚ Brilon a.s. 27938531 25.01.2021 233,99
03/
2021
07.01.
2021
systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 18.01.2021 262,50
02/
2021
04.01.
2021
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 11.01.2021 3237,11
01/
2021
04.01.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2021 54,00

 

 
 
 
 

Číslo Dátum
zverejn.
Predmet                                 Partner                       IČO Splatnosť Cena
EUR
762/
2020
31.12.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2021 174,07
761/
2020
31.12.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2021 191,38
760/
2020
31.12.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2021 682,73
759/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 10,84
758/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 12,24
757/
2020
31.12.
2020
el. energia 8 bytovka  ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 1,67
756/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 20,01
755/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 80,28
754/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 5,16
753/
2020
31.12.
2020
el. energia OK,VOŠT,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 1135,88
752/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 24,56
751/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 34,67
750/
2020
31.12.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.01.2021 2020,87
749/
2020
31.12.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.01.2021 518,74
748/
2020
31.12.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2021 56,53
747/
2020
31.12.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.02.2021 672,00
746/
2020
31.12.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.02.2021 648,00
745/
2020
31.12.
2020
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 29.01.2021 69,00
744/
2020
31.12.
2020
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 29.01.2021 65,00
743/
2020
31.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 04.01.2021 60,00
742/
2020
31.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 04.01.2021 93,00
741/
2020
31.12.
2020
servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 11.01.2021 15,00
740/
2020
31.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 05.01.2021 60,00
739/
2020
31.12.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.01.2021 144,72
738/
2020
23.12.
2020
vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu Synergies, s.r.o. 36783722 30.12.2020 1500,00
737/
2020
23.12.
2020
výroba a spracovanie záznamu-príhovor starostu Peter Horňák-PH studio 37024264 30.12.2020 200,00
736/
2020
23.12.
2020
ročná kontrola plyn. kotlov
OcÚ
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2020 396,00
735/
2020
23.12.
2020
ročná kontrola plyn. kotlov
KD
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2020 144,00
734/
2020
23.12.
2020
ročná kontrola plyn. kotlov
OK
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2020 144,00
733/
2020
23.12.
2020
ročná kontrola plyn. kotlov
ZŠ s MŠ
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2020 206,40
732/
2020
18.12.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2020 -60,94
731/
2020
18.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 21.12.2020 60,00
730/
2020
18.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 21.12.2020 60,00
729/
2020
18.12.
2020
kontrola kotlov byt.439+440 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 21.12.2020 600,00
728/
2020
18.12.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2020 78,31
727/
2020
18.12.
2020
školenie Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 31.12.2020 45,00
726/
2020
17.12.
2020
zateplenie fasády byt.dom s.č.441 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 25.12.2020 77364,10
725/
2020
17.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 15.12.2020 60,00
724/
2020
17.12.
2020
Obecné noviny Inprost s.r.o. 31363091 22.12.2020 93,60
723/
2020
17.12.
2020
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 15.12.2020 112,90
722/
2020
17.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 439, 440 Jozef Martinkovič 30336481 20.12.2020 417,60
721/
2020
17.12.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.12.2020 1316,11
720/
2020
17.12.
2020
pranie obrusov Adatex, s.r.o. 34134719 22.12.2020 12,90
719/
2020
17.12.
2020
bilancia skrývky humusového horizontu  Ing. Mária Stejskalová     320,00
718/
2020
17.12.
2020
prenájom HNK Marius Pedersen, a.s. 34115901 09.01.2021 72,00
717/
2020
17.12.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 25.12.2020 82,97
716/
2020
17.12.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 25.12.2020 247,63
715/
2020
17.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 16.12.2020 121,00
714/
2020
17.12.
2020
betón Royaldom, s.r.o. 44590270 25.12.2020 3,01
713/
2020
17.12.
2020
maliarske a natieračske práce CHEM-COLOR Pavel Slanina 32777116 24.12.2020 653,20
712/
2020
17.12.
2020
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.12.2020 895,00
711/
2020
17.12.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.12.2020 521,00
710/
2020
17.12.
2020
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.12.2020 800,00
709/
2020
10.12.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2020 596,95
708/
2020
10.12.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2020 183,26
707/
2020
10.12.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2020 171,30
706/
2020
10.12.
2020
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 12.12.2020 303,12
705/
2020
10.12.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.12.2020 511,71
704/
2020
10.12.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.12.2020 1391,59
703/
2020
10.12.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 02.01.2021 648,00
702/
2020
10.12.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2020 57,11
701/
2020
02.12.
2020
vypracovanie PD "Chodník pri ceste II/504" ARGUS 30703093 08.12.2020 500,00
700/
2020
02.12.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.12.2020 201,36
699/
2020
02.12.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2020 54,00
698/
2020
30.11.
2020
MY Trenčianske noviny Petit Press a.s. 35790253 27.11.2020 40,00
697/
2020
30.11.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 28.11.2020 60,00
696/
2020
30.11.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 01.12.2020 66,14
695/
2020
30.11.
2020
prezentácia obce-Poznávacia maľovanka Zirek group, s.r.o. 47200839 04.12.2020 288,00
694/
2020
30.11.
2020
ročný servis plynového kotla
v ZŠ s MŠ
S-servis František Sevald 14126265 01.12.2020 50,00
693/
2020
30.11.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 04.12.2020 45,00
692/
2020
18.11.
2020
geometrické plány Geoagro s.r.o. 50391551 16.11.2020 853,80
691/
2020
18.11.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.11.2020 1327,73
690/
2020
18.11.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 25.11.2020 392,23
689/
2020
18.11.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.12.2020 283,20
688/
2020
18.11.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.12.2020 216,00
687/
2020
18.11.
2020
elektrikárske práce Vlastimil Zámečník 37507699 26.11.2020 70,60
686/
2020
18.11.
2020
oprava kotla - bytovka 439+440 Jozef Martinkovič 30336481 23.11.2020 290,40
685/
2020
18.11.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2020 74,98
684/
2020
18.11.
2020
strava-2.kolo testovania COVID-19 Pavol Vido 43579906 23.11.2020 124,86
683/
2020
18.11.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 26.11.2020 -37,84
682/
2020
18.11.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 26.11.2020 -81,39
681/
2020
12.11.
2020
Fiat Ducato Maxi Serie 7 Maxi 2.3  EUROTIP, s.r.o. 34137131 25.11.2020 25000,00
680/
2020
10.11.
2020
čistiace a dezinfekčné prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 20.11.2020 97,34
679/
2020
10.11.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.11.2020 1419,19
678/
2020
10.11.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 40,00
677/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 13,00
676/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 13,00
675/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 15,00
674/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 15,00
673/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 9,97
672/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 14,93
671/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 14,84
670/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 13,34
669/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 23,66
668/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 11,82
667/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 22,20
666/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 21,01
665/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 25,40
664/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 19,87
663/
2020
10.11.
2020
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 590,20
662/
2020
10.11.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 186,23
661/
2020
10.11.
2020
el. eenrgia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 187,75
660/
2020
10.11.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 -65,10
659/
2020
10.11.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 524,15
658/
2020
10.11.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.11.2020 82,80
657/
2020
10.11.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.2020 56,86
656/
2020
10.11.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 20.11.2020 266,50
655/
2020
10.11.
2020
autobusová doprava ATM Goup, s.r.o. 43944311 10.11.2020 1140,00
654/
2020
05.11.
2020
zateplenie fasády bytový dom 14 b.j. č.440 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 17.11.2020 78324,38
653/
2020
05.11.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.11.2020 208,44
652/
2020
05.11.
2020
strava-1.kolo testovania COVID-19 Pavol Vido 43579906 14.11.2020 104,40
651/
2020
03.11.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.11.2020 521,00
650/
2020
03.11.
2020
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 16.11.2020 895,00
649/
2020
03.11.
2020
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 16.11.2020 800,00
648/
2020
02.11.
2020
čistiace a hygienické potreby DAMITO s.r.o. 44148542 11.11.2020 1106,09
647/
2020
02.11.
2020
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 12.11.2020 134,10
646/
2020
02.11.
2020
reprezentačné-dôchodci Pavol Táborský a spol. 14104199 30.10.2020 1092,00
645/
2020
02.11.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2020 54,00
644/
2020
28.10.
2020
aerovideo CBS spol, s.r.o. 36754749 10.11.2020 -37,62
643/
2020
28.10.
2020
prístrešok k Pálenici LUMIINOX, s.r.o. 46738401 08.11.2020 995,00
642/
2020
28.10.
2020
náhradné diely, oprava a údržba strojov Marián Šupa 11906022 04.11.2020 1086,82
641/
2020
28.10.
2020
elektrikárske práce v Pálenici Sykora Marian 43312411 09.11.2020 1402,67
640/
2020
28.10.
2020
oprava plyn. kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 29.10.2020 63,00
639/
2020
23.10.
2020
občerstvenie na hodoch Pavol Vido 43579906 20.10.2020 732,00
638/
2020
23.10.
2020
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 04.11.2020 499,80
637/
2020
23.10.
2020
servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 03.11.2020 30,00
636/
2020
21.10.
2020
dodávka žalúzií Juraj Kriško 53181905 26.10.2020 330,00
635/
2020
21.10.
2020
rekonštrukcia Pálenice-2.etapa IBEC družstvo 47729040 20.10.2020 10853,60
634/
2020
21.10.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.10.2020 268,12
633/
2020
21.10.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2020 110,98
632/
2020
21.10.
2020
oprava plyn. kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 22.10.2020 60,00
631/
2020
21.10.
2020
oprava plyn. kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 22.10.2020 60,00
630/
2020
21.10.
2020
práce-zdravotechnika STABILIT, spol. s r.o. 31102361 25.10.2020 1534,97
629/
2020
21.10.
2020
výmena skla NEW HOUSE, s.r.o. 48180122 27.10.2020 70,80
628/
2020
21.10.
2020
posúdenie technických zariadení liehovarníckeho závodu Technická inšpekcia, a.s. 36653004 27.10.2020 276,00
627/
2020
21.10.
2020
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 28.10.2020 248,23
626/
2020
21.10.
2020
poplatok za domenu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 27.10.2020 52,80
625/
2020
21.10.
2020
rekonštrukcia strechy - 8 bytovka KLAMPTECH, s.r.o. 45391882 30.10.2020 49132,00
624/
2020
14.10.
2020
prezentácia v projekte Poznávacia maľovanka regiónu Zirek group, s.r.o. 47200839 19.10.2020 288,00
623/
2020
14.10.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.10.2020 1333,43
622/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 15,00
621/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 14,93
620/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 9,97
619/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 22,20
618/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 21,01
617/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 11,82
616/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 23,66
615/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 13,34
614/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 14,84
613/
2020
14.10.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 590,20
612/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 19,87
611/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 25,40
610/
2020
14.10.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2020 422,48
609/
2020
14.10.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469 19.10.2020 56,36
608/
2020
14.10.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.10.2020 424,38
607/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 13,00
606/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 15,00
605/
2020
14.10.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.11.2020 648,00
604/
2020
14.10.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.11.2020 240,00
603/
2020
14.10.
2020
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 19.10.2020 38,45
602/
2020
14.10.
2020
oprava plyn. kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 19.10.2020 197,82
601/
2020
07.10.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 14.10.2020 378,60
600/
2020
07.10.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.10.2020 1446,24
599/
2020
07.10.
2020
el. energia KD  ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2020 -52,56
598/
2020
07.10.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2020 84,42
597/
2020
07.10.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2020 139,80
596/
2020
06.10.
2020
licencia virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 13.10.2020 63,17
595/
2020
06.10.
2020
voda-bytovka 552 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724 07.10.2020 766,88
594/
2020
06.10.
2020
vyjadrenie k PD - predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724 09.10.2020 42,00
593/
2020
06.10.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 16.10.2020 93,42
592/
2020
06.10.
2020
rozvod chladiacej vody STABILIT, spol. s r.o. 31102361 08.10.2020 1872,43
591/
2020
06.10.
2020
vyjadrenie k PD - bytové domy B10,11,12 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724 13.10.2020 32,00
590/
2020
06.10.
2020
erb+štátny znak Jozef Smrhola-Olymp 32581190 11.10.2020 267,79
589/
2020
06.10.
2020
oprava vchodových dverí - 8 bytovka Vlastimil Zámečník 37507699 15.10.2020 114,94
588/
2020
06.10.
2020
technické zabezpečenie zóny na hodoch agentúra crea, s.r.o. 45929335 14.10.2020 3000,00
587/
2020
06.10.
2020
veľkoplošný stan-prenájom na hodoch agentúra crea, s.r.o. 45929335 14.10.2020 3000,00
586/
2020
06.10.
2020
3D písmená+erby Jozef Smrhola-Olymp 32581190 11.10.2020 1117,99
585/
2020
06.10.
2020
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 15.10.2020 895,00
584/
2020
06.10.
2020
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.10.2020 800,00
583/
2020
06.10.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.10.2020 521,00
582/
2020
06.10.
2020
BOZP za 3Q/2020 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.10.2020 69,00
581/
2020
06.10.
2020
služby technika požiarnej ochrany za 3Q/2020 Reboz, s.r.o. 48306126 30.10.2020 65,00
580/
2020
06.10.
2020
systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 15.10.2020 262,50
579/
2020
06.10.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2020 54,00
578/
2020
06.10.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.10.2020 123,48
577/
2020
06.10.
2020
prevoz Royaldom, s.r.o. 44590270 02.11.2020 153,36
576/
2020
06.10.
2020
časopis Účto. ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 19.10.2020 129,00
575/
2020
06.10.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 13,00
574/
2020
06.10.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 40,00
573/
2020
06.10.
2020 
audobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.10.2020 1752,00
572/
2020
06.10.
2020
zateplenie fasády bytový dom 11 b.j. č.439 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 19.10.2020 48947,15
571/
2020
25.09.
2020
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 05.10.2020 800,00
570/
2020
25.09.
2020
elektroinštalačné práce-Pálenica Vlastimil Zámečník 37507699 07.10.2020 340,41
569/
2020
25.09.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 28.09.2020 455,87
568/
2020
25.09.
2020
prestaviteľné zábrany B2B Partner s.r.o. 44413467 26.09.2020 498,00
567/
2020
25.09.
2020
vystúpenie LH Borovienka folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 27.09.2020 800,00
566/
2020
25.09.
2020
plast. dosky, nohy NOMiland, s.r.o. 36174319 01.10.2020 99,72
565/
2020
25.09.
2020
KC pre pečať v HSM ročný poplatok Disig, a.s. 35975946 13.09.2020 26,86
564/
2020
25.09.
2020
rekonštrukcia jedálne v ZŠ s MŠ podľa dodatku č.1 ku Zmluve Profi House s.r.o. 51080095 06.10.2020 8788,07
563/
2020
21.09.
2020
stolík, police, skrinka, montáž Cone Industry s.r.o. 53231112 04.10.2020 760,00
562/
2020
18.09.
2020
projektová dokumentácia stavby IV.etapa IBV 03-4 bytové domy Ing. arch. Ivan Supuka 30568056 28.09.2020 2100,00
561/
2020
18.09.
2020
plynoinštalácia a dopojenie kotlov-Pálenica REPROGAS s.r.o. 36347051 22.09.2020 4200,17
560/
2020
18.09.
2020
meracie a regulačné odberné zariadenie-Pálenica REPROGAS s.r.o. 36347051 25.09.2020 4895,15
559/
2020
18.09.
2020
posúdenie technologickej časti liehovarníckeho závodu a vydanie vyjadrenia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 00156582 11.10.2020 416,00
558/
2020
18.09.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.09.2020 1341,16
557/
2020
18.09.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2020 87,36
556/
2020
18.09.
2020
servisné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 26.09.2020 428,24
555/
2020
18.09.
2020
oprava kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 23.09.2020 60,00
554/
2020
14.09.
2020
výsadba okrasných stromov "MILO" Záhrady 37508555 14.08.2020 2321,00
553/
2020
14.09.
2020
geometrické plány PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 22.09.2020 454,00
552/
2020
14.09.
2020
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.09.2020 1800,00
551/
2020
14.09.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.09.2020 1483,22
550/
2020
14.09.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.10.2020 432,00
549/
2020
14.09.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2020 56,62
548/
2020
14.09.
2020
vrecká ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 16.09.2020 127,08
547/
2020
14.09.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 366,44
546/
2020
14.09.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 54,60
545/
2020
14.09.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 154,55
544/
2020
14.09.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 -61,64
543/
2020
14.09.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.09.2020 150,14
542/
2020
14.09.
2020
police, stoličky, postieľky NOMiland, s.r.o. 36174319 31.08.2020 971,83
541/
2020
14.09.
2020
chemické ošetrenie trávnika Kosenie 1 s.r.o. 47243643 17.09.2020 420,00
540/
2020
14.09.
2020
práce autoplošinou-orez stromov Centrumkomínov, s.r.o. 47460326 23.09.2020 302,40
539/
2020
14.09.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 09.10.2020 240,00
538/
2020
14.09.
2020
hygienické a čistiace potreby STAVJAM s.r.o. 36323861 25.09.2020 57,00
537/
2020
08.09.
2020
oprava kotla - bytovka 439 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 16.09.2020 172,00
536/
2020
08.09.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.09.2020 130,56
535/
2020
08.09.
2020
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 590,20
534/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 19,87
533/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 25,40
532/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 22,20
531/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 21,01
530/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 11,82
529/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 23,66
528/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 13,34
527/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 14,84
526/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 14,93
525/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 9,97
524/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 15,00
523/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 13,00
522/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 15,00
521/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 13,00
520/
2020
08.09.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 40,00
519/
2020
04.09.
2020
overenie účtovnej závierky k 31.12.2019 UNICON Slovakia, s.r.o. 46859144 14.09.2020 2100,00
518/
2020
03.09.
2020
posúdenie projektovej dokumentácie Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 02.09.2020 192,00
517/
2020
03.09.
2020
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 16.09.2020 895,00
516/
2020
03.09.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.09.2020 521,00
515/
2020
03.09.
2020
ročný poplatok-prístup do mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 15.09.2020 450,00
514/
2020
03.09.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2020 54,00
513/
2020
03.09.
2020
vrátenie paliet Royaldom, s.r.o. 44590270 02.09.2020 -96,98
512/
2020
03.09.
2020
mobilné zahradzovacie stĺpiky B2B Partner s.r.o. 44413467 03.09.2020 156,00
511/
2020
03.09.
2020
MAPEI KERACOLOR FF 113 Royaldom, s.r.o. 44590270 16.09.2020 40,18
510/
2020
03.09.
2020
rekonštrukcia jedálne v ZŠ s MŠ Profi House s.r.o. 51080095 13.09.2020 85276,06
509/
2020
03.09.
2020
kanalizačná prípojka AL stavby s.r.o. 51936143 05.09.2020 843,00
508/
2020
03.09.
2020
oprava uzáveru vody STABILIT, spol. s r.o. 31102361 03.09.2020 65,40
507/
2020
03.09.
2020
vertikutácia trávnatej plochy Kosenie 1 s.r.o. 47243643 28.08.2020 420,00
506/
2020
03.09.
2020
náhradné diely na kosačku Kosenie 1 s.r.o. 47243643 28.08.2020 798,00
505/
2020
03.09.
2020
oprava kotla - bytovka 439 a 440 Jozef Martinkovič 30336481 04.09.2020 420,24
504/
2020
03.09.
2020
samolepka s erbom obce ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 11.09.2020 309,60
503/
2020
20.08.
2020
vyvložkovanie 4 komínových telies v Pálenici Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 01.09.2020 3494,52
502/
2020
19.08.
2020
výroba prístrešku z polykarbonátu LUMIINOX, s.r.o. 46738401 02.09.2020 1800,00
501/
2020
19.08.
2020
zábrany+výstražné stĺpiky B2B Partner s.r.o. 44413467 21.08.2020 246,00
500/
2020
19.08.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2020 111,81
499/
2020
19.08.
2020
diagnostika a doplnenie kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 11.08.2020 593,28
498/
2020
19.08.
2020
tonery+servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 28.08.2020 134,00
497/
2020
14.08.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 28.08.2020 144,25
496/
2020
14.08.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2020 285,16
495/
2020
14.08.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2020 106,80
494/
2020
14.08.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 19.08.2020 60,00
493/
2020
14.08.
2020
parkovacie zábrany B2B Partner s.r.o. 44413467 16.08.2020 628,80
492/
2020
14.08.
2020
čerpadlo-Pálenica NEREZ Blučina, s.r.o. 25551591 27.08.2020 2350,12
491/
2020
14.08.
2020
tabule ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 26.08.2020 132,48
490/
2020
11.08.
2020
oprava kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 14.08.2020 60,00
489/
2020
11.08.
2020
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.08.2020 84,00
488/
2020
11.08.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.08.2020 2142,86
487/
2020
11.08.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.08.2020 1506,67
486/
2020
11.08.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.08.2020 632,49
485/
2020
11.08.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.09.2020 648,00
484/
2020
11.08.
2020
rekonštrukcia priestorov Pálenice AL stavby s.r.o. 51936143 10.08.2020 20039,00
483/
2020
11.08.
2020
rekonštrukcia priestorov Pálenice-práce naviac AL stavby s.r.o. 51936143 16.08.2020 2299,00
482/
2020
11.08.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 69,19
481/
2020
11.08.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 297,79
480/
2020
11.08.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 153,71
479/
2020
11.08.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 -64,21
478/
2020
11.08.
2020
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 590,20
477/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 19,87
476/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 25,40
475/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 22,20
474/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 21,01
473/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 11,82
472/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 23,66
471/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 13,34
470/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 14,84
469/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 14,93
468/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 9,97
467/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 15,00
466/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 15,00
465/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 13,00
464/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 13,00
463/
2020
11.08.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 40,00
462/
2020
06.08.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.08.2020 56,99
461/
2020
05.08.
2020
projektová dokumentácia stavby bytové domy 3x26 b.j. Ing. arch. Ivan Supuka 30568056 04.08.2020 15288,00
460/
2020
05.08.
2020
oprava kotla - bytovka 440 Martin Palkech 45404895 05.08.2020 40,00
459/
2020
05.08.
2020
oprava kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 05.08.2020 40,00
458/
2020
05.08.
2020
KT ICE BRILLO, CRISTACER BLANCO BRILLO, MAPEI KERACOLOR FF 100-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 13.08.2020 175,10
457/
2020
05.08.
2020
MAPEI KERACOLOR FF 113-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 13.08.2020 80,35
456/
2020
05.08.
2020
cement, CELOX L-profil ELOX-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 13.08.2020 71,71
455/
2020
05.08.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.08.2020 265,08
454/
2020
05.08.
2020
KT ICE BRILLO, MAPEI KERACOLOR-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 13.08.2020 311,93
453/
2020
05.08.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2020 54,00
452/
2020
05.08.
2020
lišty, pásky, pletivo, stierka, fólia, BAUMIT Mosaik Top-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 24.08.2020 1190,22
451/
2020
05.08.
2020
penetrácie, lepidlá, MAPEI ADESILEX-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 24.08.2020 1175,88
450/
2020
05.08.
2020
mozaiková omietka, lepidlá, lešenie-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 24.08.2020 699,73
449/
2020
05.08.
2020
vrátenie palety Royaldom, s.r.o. 44590270 03.08.2020 -23,76
448/
2020
05.08.
2020
Kärcher Maintain EKOPOL, spol. s r.o. 34098194 18.08.2020 1621,08
447/
2020
05.08.
2020
vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 05.08.2020 797,39
446/
2020
05.08.
2020
autobusová doprava-dôchodci ATM Group, s.r.o. 43944311 03.08.2020 636,00
445/
2020
05.08.
2020
náklady stavebného úradu Mesto NMn/V
SUS
311863 11.08.2020 487,16
444/
2020
05.08.
2020
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 17.08.2020 895,00
443/
2020
05.08.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.08.2020 521,00
442/
2020
22.07.
2020
oprava kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 28.07.2020 60,00
441/
2020
22.07.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2020 90,40
440/
2020
22.07.
2020
obklad-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 29.07.2020 362,54
439/
2020
22.07.
2020
webová stránka obce-priestor na servery DATATRADE s.r.o. 35960132 29.07.2020 285,12
438/
2020
22.07.
2020
vytýčenie vodovodu TVK, a.s. 36302724 29.07.2020 91,80
437/
2020
22.07.
2020
náhradné diely Marián Šupa 11906022 27.07.2020 142,00
436/
2020
22.07.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 27.07.2020 348,48
435/
2020
22.07.
2020
hnojivo AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 24.07.2020 195,41
434/
2020
22.07.
2020
vytýčenie plyn. sietí REPROGAS s.r.o. 36347051 28.07.2020 476,38
433/
2020
22.07.
2020
práce-zdravotechnika STABILIT, spol. s r.o. 31102361 30.07.2020 285,88
432/
2020
22.07.
2020
obklad-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 149,76
431/
2020
22.07.
2020
obklad-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 224,64
430/
2020
22.07.
2020
celox L-profil ELOX-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 199,58
429/
2020
22.07.
2020
vrátenie palety Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 -47,52
428/
2020
22.07.
2020
dlažba, cement-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 740,14
427/
2020
22.07.
2020
vyjadrenie k existencii HMZ Hydromeliorácie, štátny podnik 35860839 03.08.2020 190,80
426/
2020
14.07.
2020
tonery+servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 24.07.2020 154,68
425/
2020
10.07.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.07.2020 59,54
424/
2020
10.07.
2020
oprava kotla-bytovka 551 Martin Palkech 45404895 16.07.2020 60,00
423/
2020
10.07.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.07.2020 1322,57
422/
2020
10.07.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.08.2020 864,00
421/
2020
10.07.
2020
okrasné čerešne Katarína Vlnková 47469099 23.07.2020 4757,74
420/
2020
08.07.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2020 269,58
419/
2020
08.07.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.07.2020 1358,47
418/
2020
08.07.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.07.2020 678,44
417/
2020
08.07.
2020
vodné, stočné DS TVK, a.s. 36302724 17.07.2020 27,30
416/
2020
07.07.
2020
vodné, stočné cintorín TVK, a.s. 36302724 17.07.2020 -169,63
415/
2020
07.07.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 -61,19
414/
2020
07.07.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 155,45
413/
2020
07.07.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 80,54
412/
2020
07.07.
2020
aerovideo CBS spol, s.r.o. 36754749 13.07.2020 94,80
411/
2020
06.07.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 40,00
410/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 13,00
409/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 13,00
408/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 15,00
407/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 15,00
406/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 9,97
405/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 14,93
404/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 14,84
403/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 13,34
402/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 23,66
401/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 11,82
400/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 21,01
399/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 22,20
398/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 25,40
397/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 19,87
396/
2020
06.07.
2020
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 45,09
395/
2020
06.07.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 590,20
394/
2020
06.07.
2020
stavebný materiál-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 14.07.2020 1124,83
393/
2020
06.07.
2020
stavebný materiál-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 15.07.2020 299,10
392/
2020
06.07.
2020
Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 10.06.2020 260,02
391/
2020
06.07.
2020
Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 14.07.2020 300,02
390/
2020
03.07.
2020
realizácia verejného obstarávania IBV Častkovce Lokalita A 3.etapa Verea, s.r.o. 47803088 16.07.2020 2490,00
389/
2020
03.07.
2020
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.07.2020 262,50
388/
2020
03.07.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2020 54,00
387/
2020
03.07.
2020
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.07.2020 69,00
386/
2020
03.07.
2020
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 30.07.2020 65,00
385/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné OK+byty TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 359,87
384/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1784,44
383/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 2635,70
382/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1322,82
381/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1389,84
380/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1082,09
379/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1052,30
378/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1811,74
377/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 2010,29
376/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 2228,69
375/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné KD TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 109,20
374/
2020
03.07.
2020
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 15.07.2020 895,00
373/
2020
03.07.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.07.2020 521,00
372/
2020
03.07.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.07.2020 123,48
371/
2020
02.07.
2020
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 03.07.2020 15,00
370/
2020
02.07.
2020
nožnicový stan Patrik Chovanec 48087254 10.07.2020 263,90
369/
2020
02.07.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 13.07.2020 87,87
368/
2020
29.06.
2020
vytýčenie vodovodného potrubia TVK, a.s. 36302724 07.07.2020 64,80
367/
2020
29.06.
2020
náhradné diely Marián Šupa 11906022 08.07.2020 78,18
366/
2020
29.06.
2020
dlažba do Pálenice Royaldom, s.r.o. 44590270 17.07.2020 3098,74
365/
2020
29.06.
2020
obklad, lepidlo do Pálenice Royaldom, s.r.o. 44590270 17.07.2020 1991,18
364/
2020
29.06.
2020
oprava kotla-bytovka 443 Martin Palkech 45404895 01.07.2020 55,00
363/
2020
25.06.
2020
kancelárske potreby, skrine, regále AJ Produkty a.s. 36268518 07.07.2020 625,20
362/
2020
25.06.
2020
oprava kotla-bytovka 440 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 02.07.2020 162,00
361/
2020
25.06.
2020
náhradné diely Marián Šupa 11906022 07.07.2020 202,52
360/
2020
25.06.
2020
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 06.07.2020 895,00
359/
2020
22.06.
2020
ročný servis, oprava kotlov KD+OK Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 03.07.2020 319,30
358/
2020
22.06.
2020
Externý projektový manažment-vypracovanie monitorovacej správy č.1 "Zberný dvor Častkovce" Synergies, s.r.o. 36783722 30.06.2020 1080,00
357/
2020
22.06.
2020
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2020 67,20
356/
2020
22.06.
2020
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 24.06.2020 15,00
355/
2020
18.06.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 24.06.2020 91,00
354/
2020
18.06.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.06.2020 1318,21
353/
2020
18.06.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.2020 58,19
352/
2020
18.06.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 25.06.2020 613,94
351/
2020
18.06.
2020
oprava elektroinštalácie Vlastimil Zámečník 37507699 22.06.2020 50,49
350/
2020
18.06.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2020 106,97
349/
2020
18.06.
2020
plachty, paplóny do ZŠ s MŠ NOMiland 36174319 17.06.2020 181,39
348/
2020
09.06.
2020
projekčné podklady "Častkovce-malá kompostáreň" MhM, s.r.o. 45997977 18.06.2020 100,00
347/
2020
09.06.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 17.06.2020 250,88
346/
2020
09.06.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 16.06.2020 1336,39
345/
2020
09.06.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 03.07.2020 216,00
344/
2020
09.06.
2020
nerezová tlaková nádoba IVATO s.r.o. 47775874   1279,00
343/
2020
09.06.
2020
znalecký posudok Ing.Jarmil Nováčiková, PhD.     200,00
342/
2020
05.06.
2020
noviny Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.06.2020 88,67
341/
2020
05.06.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 320,41
340/
2020
05.06.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 175,62
339/
2020
05.06.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 117,11
338/
2020
05.06.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 -67,02
337/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 15,00
336/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 13,00
335/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 13,00
334/
2020
05.06.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 40,00
333/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 14,84
332/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 14,93
331/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 9,97
330/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 21,01
329/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 11,82
328/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 23,66
327/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 13,34
326/
2020
05.06.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 590,20
325/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 19,87
324/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 25,40
323/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 22,20
322/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 15,00
321/
2020
05.06.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 16.06.2020 309,60
320/
2020
04.06.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2020 106,89
319/
2020
03.06.
2020
vodoinštalačné práce STABILIT, spol. s r.o. 31102361 08.06.2020 798,23
318/
2020
03.06.
2020
inzercia MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 09.06.2020 528,00
317/
2020
03.06.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2020 521,00
316/
2020
03.06.
2020
maliarske a natieračské práce Pavel Slanina CHEM-COLOR 32777116 14.06.2020 185,00
315/
2020
03.06.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.06.2020 116,40
314/
2020
03.06.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2020 54,00
313/
2020
03.06.
2020
zameranie polohopisu a výškopisu PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 15.06.2020 280,00
312/
2020
29.05.
2020
poplatok za vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739   120,00
311/
2020
29.05.
2020
odseparovanie a vyčistenie odlučovačov ropných látok Sezako Trnava s.r.o. 36263800 14.06.2020 1092,00
310/
2020
27.05.
2020
bezpečnostná páska Royaldom, s.r.o. 44590270 02.06.2020 7,34
309/
2020
27.05.
2020
satelitné zameranie OcÚ M1 Partners, s.r.o. 47196181 27.05.2020 150,00
308/
2020
27.05.
2020
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 03.06.2020 396,00
307/
2020
27.05.
2020
posúdenie projektovej dokumentácie Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 04.06.2020 144,00
306/
2020
27.05.
2020
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 01.06.2020 231,48
305/
2020
27.05.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 09.06.2020 48,00
304/
2020
27.05.
2020
výstavba ihriska M-VOLF, s.r.o. 44676298 24.06.2020 18163,36
303/
2020
19.05.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.05.2020 377,51
302/
2020
19.05.
2020
práca-zhotovenie toaliet na zdravotnom stredisku AL stavby s.r.o. 51936143 18.05.2020 895,00
301/
2020
19.05.
2020
stavebný materiál-OcÚ zdravotné stredisko AL stavby s.r.o. 51936143 11.05.2020 512,67
300/
2020
19.05.
2020
lehátko zdravotnícke TILIA v.o.s. 34115668 20.05.2020 205,00
299/
2020
19.05.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.05.2020 1330,87
298/
2020
19.05.
2020
dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Peter Udvorka-NIMESK 43074413 18.05.2020 259,20
297/
2020
11.05.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 20.05.2020 1385,52
296/
2020
11.05.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 187,14
295/
2020
11.05.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 114,50
294/
2020
11.05.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 -70,09
293/
2020
11.05.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.05.2020 56,88
292/
2020
11.05.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.05.2020 382,20
291/
2020
11.05.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 40,00
290/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 13,00
289/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 13,00
288/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 15,00
287/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 15,00
286/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 9,97
285/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 14,93
284/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 14,84
283/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 13,34
282/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 23,66
281/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 11,82
280/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 22,20
279/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 21,01
278/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 25,40
277/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 19,87
276/
2020
11.05.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 590,20
275/
2020
07.05.
2020
objemové meradlá na lieh Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 03.06.2020 912,00
274/
2020
07.05.
2020
oprava kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 10.05.2020 363,60
273/
2020
07.05.
2020
okná a dvere Pálenica Častkovce Vladimír Kriško 43290779   9212,32
272/
2020
05.05.
2020
prenájom búracieho kladiva Royaldom, s.r.o. 44590270 12.05.2020 19,20
271/
2020
05.05.
2020
náhradné diely, rukavice Marián Šupa 11906022 13.05.2020 93,44
270/
2020
05.05.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 05.05.2020 60,00
269/
2020
05.05.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2020 54,00
268/
2020
05.05.
2020
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 11.05.2020 3035,09
267/
2020
05.05.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 18.05.2020 180,12
266/
2020
05.05.
2020
teplomery DAMITO s.r.o. 44148542 14.05.2020 269,64
265/
2020
05.05.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.05.2020 1451,00
264/
2020
05.05.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2020 521,00
263/
2020
24.04.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 07.05.2020 63,19
262/
2020
22.04.
2020
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 28.04.2020 192,92
261/
2020
20.04.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 15.04.2020 492,00
260/
2020
20.04.
2020
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 26.04.2020 540,00
259/
2020
17.04.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2020 93,76
258/
2020
17.04.
2020
výstavba diela "Častkovce-rozšírenie kanalizácie" REPROGAS s.r.o. 36347051 29.05.2020 14163,64
257/
2020
17.04.
2020
realizačný projekt výsadby JV Pro s.r.o. 53031121 23.04.2020 1300,00
256/
2020
17.04.
2020
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 28.04.2020 831,60
255/
2020
17.04.
2020
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 23.04.2020 864,00
254/
2020
17.04.
2020
kuchynská linka TILIA v.o.s. 34115668 16.04.2020 756,00
253/
2020
17.04.
2020
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 22.04.2020 714,00
252/
2020
17.04.
2020
kuchynská linka TILIA v.o.s. 34115668 21.04.2020 885,60
251/
2020
17.04.
2020
kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 36631124 23.05.2020 10,67
250/
2020
16.04.
2020
oprava poruchy na vodovodnom potrubí-bytovka 557 Marcel Augustín 50395653 28.04.2020 227,40
249/
2020
16.04.
2020
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 30.04.2020 65,00
248/
2020
16.04.
2020
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.04.2020 70,90
247/
2020
16.04.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.05.2020 777,36
246/
2020
16.04.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2020 488,53
245/
2020
16.04.
2020
výmena podláh DOMROYAL, s.r.o. 47959576 08.06.2020 2669,15
244/
2020
16.04.
2020
oprava dverí PROWIN, s.r.o. 36226416 29.04.2020 48,00
243/
2020
09.04.
2020
kontrola hasiacich prístrojov FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 14.04.2020 575,04
242/
2020
09.04.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 27.04.2020 1363,44
241/
2020
09.04.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.04.2020 1376,69
240/
2020
09.04.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.04.2020 232,75
239/
2020
09.04.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 116,64
238/
2020
09.04.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 -67,51
237/
2020
09.04.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 194,52
236/
2020
09.04.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.04.2020 65,57
235/
2020
09.04.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 20.04.2020 111,60
234/
2020
09.04.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 20.04.2020 390,60
233/
2020
06.04.
2020
občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.03.2020 103,20
232/
2020
06.04.
2020
sociálna služba SUS n.o. 45734445 14.04.2020 36,50
231/
2020
06.04.
2020
čistiace prostriedky ProGlance s.r.o. 50639463 10.04.2020 119,31
230/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 25,40
229/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 22,20
228/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 11,82
227/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 23,66
226/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,34
225/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 21,01
224/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 14,84
223/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 9,97
222/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 14,93
221/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 15,00
220/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 15,00
219/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,00
218/
2020
06.04.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 40,00
217/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 19,87
216/
2020
06.04.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 590,20
215/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,00
214/
2020
02.04.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 13.04.2020 100,68
213/
2020
02.04.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.04.2020 1451,00
212/
2020
02.04.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.04.2020 521,00
211/
2020
02.04.
2020
aerovideo CBS spol, s.r.o. 36754749 13.04.2020 156,00
210/
2020
02.04.
2020
úprava terénu IBV Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 15.04.2020 1176,00
209/
2020
02.04.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2020 54,00
208/
2020
02.04.
2020
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.2020 175,00
207/
2020
02.04.
2020
vápno Royaldom, s.r.o. 44590270 15.04.2020 16,80
206/
2020
02.04.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.04.2020 229,68
205/
2020
02.04.
2020
cement Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.04.2020 1197,70
204/
2020
02.04.
2020
oprava kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 01.04.2020 33,00
203/
2020
02.04.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 02.04.2020 60,00
202/
2020
02.04.
2020
geodetické práce PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 09.04.2020 150,00
201/
2020
02.04.
2020
verejný rozhlas SLOVGRAM 17310598 16.04.2020 38,40
200/
2020
02.04.
2020
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 14 dní 1860,00
199/
2020
31.03.
2020
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 20.02.2020 8,40
198/
2020
25.03.
2020
náhradné diely Juraj Žákovský-INTEC 22732721 30.03.2020 51,00
197/
2020
25.03.
2020
Roundup Biaktiv Ing. Bartuš Róbert 37058339 30.03.2020 611,04
196/
2020
24.03.
2020
orez stromov Centrumkomínov, s.r.o. 47460326 30.03.2020 151,20
195/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška Viliam Jurica-NELA 46358943 27.03.2020 720,00
194/
2020
24.03.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 03.04.2020 143,00
193/
2020
24.03.
2020
rúška na tvár DANKAT Katarína Trnavská 41131622 26.03.2020 1000,00
192/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška Viliam Jurica-NELA 46358943 30.03.2020 720,00
191/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška TOKU s.r.o. 50014234 15 dní 840,00
190/
2020
24.03.
2020
prenájom náradia, bezpečnostná páska Royaldom, s.r.o. 44590270 19.03.2020 26,81
189/
2020
24.03.
2020
montáž, demontáž nábytku a doprava TILIA v.o.s. 34115668 26.03.2020 216,00
188/
2020
24.03.
2020
úprava futbalového ihriska Kosenie 1 s.r.o. 47243643 03.04.2020 1416,00
187/
2020
19.03.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2020 117,29
186/
2020
18.03.
2020
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 24.03.2020 45,00
185/
2020
18.03.
2020
ochranné rúška TOKU s.r.o. 50014234 15 dní 105,00
184/
2020
17.03.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 557 Martin Palkech 45404895 20.03.2020 576,00
183/
2020
17.03.
2020
náhradné diely CHROME s.r.o. 46068279 30.03.2020 28,90
182/
2020
16.03.
2020
maliarske a natieračské práce Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 27.03.2020 940,00
181/
2020
16.03.
2020
výmena svetiel Vlastimil Zámečník 37507699 30.03.2020 351,34
180/
2020
16.03.
2020
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 06.04.2020 216,36
179/
2020
16.03.
2020
kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 23.03.2020 120,00
178/
2020
16.03.
2020
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 17.03.2020 62,04
177/
2020
16.03.
2020
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 19.03.2020 122,75
176/
2020
16.03.
2020
projektová dokumentácia pre stavebné "Častkovce IV.etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 19.03.2020 2300,00
175/
2020
10.03.
2020
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 09.03.2020 45,00
174/
2020
10.03.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 12.03.2020 63,00
173/
2020
10.03.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 13.03.2020 1204,46
172/
2020
10.03.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.03.2020 1365,57
171/
2020
10.03.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2020 548,98
170/
2020
10.03.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 16.03.2020 1524,00
169/
2020
10.03.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2020 56,64
168/
2020
10.03.
2020
batérie PD Čachtice 00206792 16.03.2020 325,44
167/
2020
10.03.
2020
náhradné diely+rukavice PD Čachtice 00206792 18.03.2020 10,81
166/
2020
10.03.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2020 303,00
165/
2020
10.03.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 -36,50
164/
2020
10.03.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 104,00
163/
2020
10.03.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 180,60
162/
2020
10.03.
2020
úprava živého plota HILMAR s.r.o. 52094251 16.03.2020 1900,00
161/
2020
10.03.
2020
unimalt Royaldom, s.r.o. 44590270 20.03.2020 3,28
160/
2020
05.03.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 590,20
159/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 19,87
158/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 25,40
157/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 22,20
156/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 21,01
155/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 11,82
154/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 23,66
153/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,34
152/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 14,84
151/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 14,93
150/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 9,97
149/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 15,00
148/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 15,00
147/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,00
146/
2020
05.03.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 40,00
145/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,00
144/
2020
05.03.
2020
licencia obecný rozhlas SOZA 00178454 11.03.2020 20,40
143/
2020
05.03.
2020
propagačný baner WillArt s.r.o. 34148485 03.03.2020 250,00
142/
2020
05.03.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 28.02.2020 57,00
141/
2020
05.03.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.03.2020 300,48
140/
2020
05.03.
2020
vystúpenie ANTA AGNI Petra Herzfeldová-ANTA AGNI 47957026 15.03.2020 580,00
139/
2020
05.03.
2020
spotreba vody COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 10.03.2020 826,24
138/
2020
05.03.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.03.2020 521,00
137/
2020
05.03.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.03.2020 1451,00
136/
2020
05.03.
2020
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 34006273 31.03.2020 33,00
135/
2020
05.03.
2020
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 11.03.2020 90,78
134/
2020
05.03.
2020
oprava kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 07.03.2020 60,00
133/
2020
05.03.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 556 Martin Palkech 45404895 07.03.2020 576,00
132/
2020
05.03.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2020 54,00
131/
2020
25.02.
2020
projektová dokumentácia pre stavebné "Častkovce IV.etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 28.02.2020 1600,00
130/
2020
25.02.
2020
kancelárske potreby Centrum polygrafických služieb 42272360 14.03.2020 34,12
129/
2020
24.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 552 Martin Palkech 45404895 28.02.2020 624,00
128/
2020
24.02.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 10.02.2020 819,98
127/
2020
24.02.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 10.02.2020 533,20
126/
2020
24.02.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 02.03.2020 107,49
125/
2020
24.02.
2020
prenájom PhotoCube Warantum, s.r.o. 46822682 14.02.2020 330,00
124/
2020
24.02.
2020
oprava a výmena kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 28.02.2020 464,40
123/
2020
24.02.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.02.2020 1990,22
122/
2020
18.02.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2020 54,00
121/
2020
18.02.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 10.02.2020 360,00
120/
2020
18.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 551 Martin Palkech 45404895 20.02.2020 624,00
119/
2020
18.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 443 Martin Palkech 45404895 20.02.2020 624,00
118/
2020
18.02.
2020
servisné práce+tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 20.02.2020 259,80
117/
2020
18.02.
2020
oprava audiovrátnika-bytovka 443 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 107,50
116/
2020
18.02.
2020
oprava vypínača-bytovka 441 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 20,00
115/
2020
18.02.
2020
oprava elektroinštalácie- bytovka 399 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 47,50
114/
2020
18.02.
2020
oprava elektroinštalácie-pošty Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 30,00
113/
2020
11.02.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.02.2020 197,16
112/
2020
11.02.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.02.2020 254,40
111/
2020
11.02.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2020 675,43
110/
2020
10.02.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.02.2020 1839,82
109/
2020
10.02.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 194,32
108/
2020
10.02.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 193,26
107/
2020
10.02.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 -29,47
106/
2020
10.02.
2020
voda-cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 13.02.2020 7,27
105/
2020
10.02.
2020
voda-cintorín TVK, a.s. 36302724 13.02.2020 203,56
104/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 19,87
103/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 25,40
102/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 14,93
101/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 14,84
100/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,34
99/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 23,66
98/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 11,82
97/
2020
10.02.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 40,00
96/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,00
95/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,00
94/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 15,00
93/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 15,00
92/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 9,97
91/
2020
10.02.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 590,20
90/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 21,01
89/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 22,20
88/
2020
10.02.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2020 56,54
87/
2020
10.02.
2020
napojenie+doplnenie kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 14.02.2020 2759,33
86/
2020
10.02.
2020
rekonštrukcia-technolog.zariadení pestovateľskej pálenice IBEC družstvo 47729040 05.02.2020 28000,00
85/
2020
10.02.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 13.02.2020 60,00
84/
2020
07.02.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.02.2020 1451,00
83/
2020
07.02.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.02.2020 521,00
82/
2020
07.02.
2020
oprava kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 10.02.2020 60,00
81/
2020
07.02.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.02.2020 205,53
80/
2020
30.01.
2020
poradenská činnosť v oblasti katastra Ing. Janka Dobiašová 43265383 12.02.2020 170,00
79/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1383,62
78/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1800,41
77/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1560,52
76/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 440 TVK, a.s 36302724 07.02.2020 1519,32
75/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1206,73
74/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1034,69
73/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 2161,45
72/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 2173,57
71/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 556 TVK, a s. 36302724 07.02.2020 2442,55
70/
2020
30.01.
2020
voda KD TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 361,04
69/
2020
30.01.
2020
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 315,01
68/
2020
30.01.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 441+442 Martin Palkech 45404895 05.02.2020 600,00
67/
2020
30.01.
2020
oprava kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 05.02.2020 60,00
66/
2020
30.01.
2020
Verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 13.02.2020 165,00
65/
2020
29.01.
2020
oprava kopírovacieho stroja+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 04.02.2020 75,00
64/
2020
29.01.
2020
geometrický plán Ing. Janka Dobiašová 43265383 07.02.2020 307,00
63/
2020
29.01.
2020
vrecká pre psov ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 29.01.2020 127,08
62/
2020
29.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 06.02.2020 224,34
61/
2020
29.01.
2020
vizitky ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 10.02.2020 96,00
60/
2020
29.01.
2020
občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.01.2020 488,40
59/
2020
29.01.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.02.2020 449,16
58/
2020
27.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 31.01.2020 60,00
57/
2020
27.01.
2020
servisné služby-kamerový systém STOP LUP, s.r.o. 45724351 05.02.2020 576,00
56/
2020
27.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 29.01.2020 60,00
55/
2020
27.01.
2020
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 27.01.2020 15,00
54/
2020
27.01.
2020
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 29.01.2020 71,55
53/
2020
27.01.
2020
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 30.01.2020 20,39
52/
2020
20.01.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2020 115,66
51/
2020
20.01.
2020
monitorovací kamerový systém-dodávka a montáž STOP LUP, s.r.o. 45724351 22.01.2020 18447,02
50/
2020
20.01.
2020
Kamera č. 13 a 14 dodávka a montáž STOP LUP, s.r.o. 45724351 22.01.2020 1714,09
49/
2020
17.01.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 27.01.2020 380,33
48/
2020
17.01.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 27.01.2020 127,20
47/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 25,40
46/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 19,87
45/
2020
17.01.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 24.01.2020 521,00
44/
2020
17.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 24.01.2020 1451,00
43/
2020
17.01.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 40,00
42/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,00
41/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,00
40/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 15,00
39/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 15,00
38/
2020
17.01.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 590,20
37/
2020
17.01.
2020
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 45,09
36/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 22,20
35/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 21,01
34/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 11,82
33/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 23,66
32/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,34
31/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 14,84
30/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 14,93
29/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 9,97
28/
2020
17.01.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 28.01.2020 -333,64
27/
2020
17.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 28.01.2020 342,11
26/
2020
17.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 23.01.2020 60,00
25/
2020
17.01.
2020
oprava kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 23.01.2020 45,00
24/
2020
17.01.
2020
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2020 75,36
23/
2020
16.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 20.01.2020 60,00
22/
2020
16.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 20.01.2020 60,00
21/
2020
16.01.
2020
rozvádzač v KD Kopun Vladimír 11746106 04.01.2020 1914,00
20/
2020
16.01.
2020
obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Častkovce Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 22.01.2020 192,90
19/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -95,12
18/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -64,79
17/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -45,13
16/
2020
16.01.
2020
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -0,44
15/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -38,08
14/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -11,94
13/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -0,13
12/
2020
16.01.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -68,40
11/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -17,88
10/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -29,45
9/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -19,81
8/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -61,34
7/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -7,18
6/
2020
10.01.
2020
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 23.01.2020 527,00
5/
2020
09.01.
2020
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 13.01.2020 3035,09
4/
2020
08.01.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 14.01.2020 60,00
3/
2020
08.01.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 09.01.2020 60,00
2/
2020
08.01.
2020
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2020 175,00
1/
2020
08.01.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2020 54,00

 

 
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
707/
2019
31.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.01.2020 1320,38
706/
2019
31.12.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.01.2020 1201,27
705/
2019
31.12.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2020 728,75
704/
2019
31.12.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 213,73
703/
2019
31.12.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 28,30
702/
2019
31.12.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 216,85
701/
2019
31.12.
2019
el. energia OK,VOŠT,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 1045,48
700/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 12,60
699/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 41,26
698/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 1,48
697/
2019
31.12.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom 35763469 20.01.2020 56,36
696/
2019
31.12.
2019
znalecký posudok Ing. Jarmil Nováčiková, PhD.     300,00
695/
2019
31.12.
2019
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 10.01.2020 69,00
694/
2019
31.12.
2019
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 10.01.2020 65,00
693/
2019
27.12.
2019
rohož s potlačou Kreativa s.r.o. 44986092 30.12.2019 255,60
692/
2019
27.12.
2019
autobusová doprava VH-H s.r.o. 44645635 31.12.2019 269,28
691/
2019
27.12.
2019
výroba videozáznamu Peter Horňák-PH studio 37024264 31.12.2019 250,00
690/
2019
27.12.
2019
stavebný poriadok Mesto NMnV
SUS
311863 03.01.2020 566,76
689/
2019
27.12.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 27.12.2019 48,00
688/
2019
27.12.
2019
odstránenie starého dreveného obkladu, rekonštrukcia soc.zariadení v KD AL stavby s.r.o. 51936143 09.01.2020 23992,32
687/
2019
23.12.
2019
oprava kotla - bytovka 439+440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2019 746,40
686/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-OK REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 144,00
685/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-ZŠ s MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 134,40
684/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-OcÚ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 336,00
683/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-KD REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 144,00
682/
2019
23.12.
2019
oprava stien a maľovanie v KD Lukáš Ježovica 43991823 26.12.2019 1710,00
681/
2019
23.12.
2019
dvere do KD Vladimír Kriško 43290779 31.12.2019 400,00
680/
2019
20.12.
2019
elektroinštalácie a výmena rozvádzača v KD Martin Lysák 34490540 02.01.2020 1277,40
679/
2019
18.12.
2019
rohože Elitmat, s.r.o. 46177981 25.12.2019 2349,50
678/
2019
18.12.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.12.2019 276,00
677/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 60,24
676/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 144,00
675/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 48,00
674/
2019
18.12.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 26.12.2019 144,72
673/
2019
18.12.
2019
servisné práce+tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 21.12.2019 120,12
672/
2019
18.12.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2019 114,11
671/
2019
18.12.
2019
poradenská činnosti - kataster + kolkové známky Ing. Janka Dobiašová 43265383 31.12.2019 246,00
670/
2019
18.12.
2019
stožiar Kopun Vladimir 11746106 24.12.2019 233,76
669/
2019
18.12.
2019
oprava odpadu-bytovka 443 Marcel Augustín 50395653 22.12.2019 340,00
668/
2019
12.12.
2019
oprava podláh Ekopol Plus spol. s r.o. 36321656 23.12.2019 1227,24
667/
2019
12.12.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2019 59,20
666/
2019
12.12.
2019
kancelárske potreby A J Produkty 36268518 19.12.2019 64,80
665/
2019
12.12.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.01.2020 204,00
664/
2019
12.12.
2019
výroba a oprava vianočného osvetlenia Worknet s.r.o. 35726351 13.12.2019 720,00
663/
2019
12.12.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.12.2019 1208,92
662/
2019
12.12.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2019 614,00
661/
2019
12.12.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.12.2019 50,88
660/
2019
12.12.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.12.2019 521,52
659/
2019
12.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.12.2019 306,90
658/
2019
12.12.
2019
oprava elektroinštalácie OcÚ Vlastimil Zámečník 37507699 23.12.2019 933,18
657/
2019
09.12.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 180,59
656/
2019
09.12.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 287,11
655/
2019
09.12.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 -44,82
654/
2019
09.12.
2019
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.12.2019 88,10
653/
2019
09.12.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 20.12.2019 198,60
652/
2019
09.12.
2019
úprava futbalového ihriska Kosenie 1 s.r.o. 47243643 11.12.2019 780,00
651/
2019
09.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.12.2019 1285,61
650/
2019
05.12.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 18.12.2019 1764,00
649/
2019
05.12.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2019 54,00
648/
2019
05.12.
2019
betón Royaldom, s.r.o. 44590270 13.12.2019 9,73
647/
2019
05.12.
2019
kontrola kotlov bytovka 439+440 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 14.12.2019 625,00
646/
2019
05.12.
2019
kalendáre FaxCopy a.s. 35729040 13.12.2019 816,67
645/
2019
05.12.
2019
výmena svietidiel v ZŠ Vlastimil Zámečník 37507699 15.12.2019 1515,00
644/
2019
05.12.
2019
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 09.12.2019 40,00
643/
2019
05.12.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.12.2019 1344,00
642/
2019
05.12.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.12.2019 523,00
641/
2019
05.12.
2019
oprava kotla-8 bytovka Miloš Adamčík 46811036 06.12.2019 280,00
640/
2019
05.12.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.12.2019 187,20
639/
2019
05.12.
2019
Obecné noviny Inprost s.r.o. 31363091 09.12.2019 93,60
638/
2019
05.12.
2019
maľovanie, obklad, dlažba Maros Plus s.r.o. 50076728 29.11.2019 3435,36
637/
2019
28.11.
2019
poplatok za pripojenie-KD SPP-distribúcia, a.s. 35910739 19.12.2019 216,36
636/
2019
28.11.
2019
poplatok za pripojenie-OK SPP-distribúcia, a.s. 35910739 19.12.2019 216,36
635/
2019
28.11.
2019
dvere do KD Vladimír Kriško 43290779 do 14 dní 2100,00
634/
2019
22.11.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.11.2019 1199,45
633/
2019
22.11.
2019
Aerofoto CBS spol, s r.o. 36754749 21.11.2019 112,80
632/
2019
22.11.
2019
kancelárske potreby A J Produkty a.s. 36268518 03.12.2019 372,96
631/
2019
22.11.
2019
prírodné kamenivo CRH (Slovensko) a.s. 00214973 29.11.2019 258,80
630/
2019
22.11.
2019
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 02.12.2019 396,00
629/
2019
22.11.
2019
sifón+vodoinštalačné práce Marcel Augustín 50395653 05.12.2019 288,80
628/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce ZŠ Častkovce Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 19.11.2019 988,40
627/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce radiatory+zábradlie Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 19.11.2019 287,88
626/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce olejový sokel Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 21.11.2019 649,00
625/
2019
21.11.
2019
olej+náhradné diely PD Čachtice 00206792 25.11.2019 61,66
624/
2019
21.11.
2019
servis Holder X30 Konnex s.r.o. 17639727 26.11.2019 516,24
623/
2019
21.11.
2019
vodoinštalačné a kúrenárske práce Marcel Augustín 50395653 03.12.2019 829,26
622/
2019
21.11.
2019
maliarske+natieračske práce zárubne+dvere Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 24.11.2019 490,00
621/
2019
21.11.
2019
poplatok za doménu Comtec s.r.o. 36323951 24.11.2019 52,80
620/
2019
20.11.
2019
poplatok telefón+telefóny Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2019 424,41
619/
2019
15.11.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2019 63,60
618/
2019
15.11.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2019 483,36
617/
2019
15.11.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.12.2019 204,00
616/
2019
15.11.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 -16,91
615/
2019
15.11.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2019 544,70
614/
2019
15.11.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.11.2019 1260,00
613/
2019
15.11.
2019
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 14.11.2019 1524,00
612/
2019
15.11.
2019
prerábka, úrava skríň Tilia v.o.s. 34115668 14.11.2019 980,40
611/
2019
15.11.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.11.2019 1286,16
610/
2019
15.11.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.11.2019 247,88
609/
2019
15.11.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 21.11.2019 187,64
608/
2019
15.11.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 21.11.2019 347,46
607/
2019
15.11.
2019
obrusy do KD Tibor Farkaš-BELIVIE 30372704 13.11.2019 320,00
606/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 23,66
605/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 14,84
604/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 14,93
603/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 15,00
602/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 15,00
601/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,00
600/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,00
599/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 19,87
598/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 21,01
597/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,34
596/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 9,97
595/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 11,82
594/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 22,20
593/
2019
07.11.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 40,00
592/
2019
07.11.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 590,20
591/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 25,40
590/
2019
07.11.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.2019 58,39
589/
2019
07.11.
2019
striešky na reklamné valce Jozef Masár-DARES 30029198 30.11.2019 432,00
588/
2019
06.11.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2019 1344,00
587/
2019
06.11.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2019 523,00
586/
2019
04.11.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.11.2019 250,92
585/
2019
04.11.
2019
cement+obrubníky Royaldom, s.r.o. 44590270 12.11.2019 13,92
584/
2019
04.11.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2019 54,00
583/
2019
04.11.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.10.2019 1620,00
582/
2019
04.11.
2019
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 24.09.2019 208,85
581/
2019
28.10.
2019
kurenárske práce Marcel Augustín 50395653 02.11.2019 2080,00
580/
2019
28.10.
2019
obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 04.11.2019 2250,80
579/
2019
28.10.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 30.10.2019 73,90
578/
2019
28.10.
2019
náklady na stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 30.10.2019 417,29
577/
2019
28.10.
2019
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 29.10.2019 89,00
576/
2019
28.10.
2019
vysprávky stien OcÚ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 22.12.2019 300,00
575/
2019
28.10.
2019
tonery+router Roman Kubo-CUBO 43714251 31.10.2019 470,40
574/
2019
28.10.
2019
prenájom náradia Royaldom, s.r.o. 44590270 07.11.2019 12,00
573/
2019
28.10.
2019
občerstvenie-stretnutie dôchodcov Pavol Vido 43579906 28.10.2019 1958,64
572/
2019
28.10.
2019
zabezpečenie schodiska-zasklievanie zábradlia v MŠ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 31.10.2019 1193,09
571/
2019
28.10.
2019
občerstvenie-hody Pavol Vido 43579906 25.10.2019 2713,80
570/
2019
23.10.
2019
Častkovce-rozšírenie kanalizácie REPROGAS s.r.o. 36347051 29.11.2019 119274,48
569/
2019
21.10.
2019
demontáž a montáž ÚK, oprava a spustenie kotolne do prevádzky Ivan Augustín 40272885 31.10.2019 2500,00
568/
2019
18.10.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 01.11.2019 252,30
567/
2019
17.10.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2019 124,53
566/
2019
15.10.
2019
radiatory+kurenársky materiál Ivan Augustín 40272885 27.10.2019 4663,22
565/
2019
14.10.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2019 1190,61
564/
2019
14.10.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach Synergies, s.r.o. 36783722 23.10.2019 840,00
563/
2019
14.10.
2019
údržba a servis traktora Marián Šupa 11906022 17.10.2019 207,96
562/
2019
14.10.
2019
údržba a servis kosačky Marián Šupa 11906022 17.10.2019 102,63
561/
2019
10.10.
2019
radiatory+kurenársky materiál Ivan Augustín 40272885 24.10.2019 4970,69
560/
2019
09.10.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 03.11.2019 204,00
559/
2019
09.10.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2019 56,54
558/
2019
08.10.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.10.2019 1258,01
557/
2019
08.10.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 -12,74
556/
2019
08.10.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 9,97
555/
2019
08.10.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.10.2019 278,30
554/
2019
08.10.
2019
údržba kopírovacieho stroja ML-print 43006442 10.10.2019 211,32
553/
2019
08.10.
2019
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2019 65,00
552/
2019
08.10.
2019
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.10.2019 69,00
551/
2019
08.10.
2019
mobilný držiak tabule Royaldom, s.r.o. 44590270 16.10.2019 700,00
550/
2019
08.10.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 08.10.2019 48,00
549/
2019
08.10.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.10.2019 1344,00
548/
2019
08.10.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.10.2019 523,00
547/
2019
08.10.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2019 54,00
546/
2019
08.10.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.10.2019 175,00
545/
2019
07.10.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 16.10.2019 386,88
544/
2019
07.10.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 16.10.2019 76,13
543/
2019
07.10.
2019
náhradné diely, rukavice PD Čachtice 00206792 16.10.2019 49,04
542/
2019
07.10.
2019
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 590,20
541/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 19,87
540/
2019
07.10.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 40,00
539/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,00
538/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,00
537/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 15,00
536/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 15,00
535/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 14,93
534/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 14,84
533/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,34
532/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 23,66
531/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 11,82
530/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 21,01
529/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 22,20
528/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 25,40
527/
2019
07.10.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 356,21
526/
2019
07.10.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 154,24
525/
2019
07.10.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 432,17
524/
2019
07.10.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 04.10.2019 75,75
523/
2019
07.10.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 07.10.2019 60,00
522/
2019
07.10.
2019
plynovod-Pálenica REPROGAS s.r.o. 36347051 07.10.2019 1018,24
521/
2019
07.10.
2019
oprava-čistenie kanalizácie REPROGAS s.r.o. 36347051 04.10.2019 475,20
520/
2019
07.10.
2019
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.10.2019 278,66
519/
2019
27.09.
2019
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 10.10.2019 47,41
518/
2019
24.09.
2019
oprava kovania-bytovka 439 Svitač Oto 32783108 30.09.2019 23,90
517/
2019
24.09.
2019
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 26.09.2019 48,00
516/
2019
24.09.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.10.2019 165,96
515/
2019
19.09.
2019
stavebný dozor na stavbe "Rozšírenie existujúcej kapacity MŠ Častkovce" DOMROYAL, s.r.o. 47959576 29.09.2019 3900,00
514/
2019
19.09.
2019
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 07.09.2019 26,86
513/
2019
19.09.
2019
stavebné práce na stavbe "Rozšírenie existujúcej kapacity MŠ Častkovce" STAVOPRAC s.r.o. 36011886 29.10.2019 178361,68
512/
2019
19.09.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2019 148,95
511/
2019
19.09.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 27.09.2019 42,45
510/
2019
19.09.
2019
materiálno-technické vybavenie MŠ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 03.11.2019 17382,82
509/
2019
19.09.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 25.09.2019 64,08
508/
2019
19.09.
2019
účinkovanie dychovej hudby LIESKOVANÉ Spolok Dychová hudba LIESKOVANÉ 31826776 01.10.2019 400,00
507/
2019
19.09.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 23.09.2019 1644,00
506/
2019
19.09.
2019
zákusky BP Caffe, s.r.o. 46656626 21.09.2019 240,00
505/
2019
19.09.
2019
prenájom-stan, pivné saty, osvetlenie a technické zázemie Corporation s.r.o. 50106422 28.09.2019 3000,00
504/
2019
19.09.
2019
výroba videozáznamu Peter Horňák-PH studio 37024264 20.10.2019 250,00
503/
2019
16.09.
2019
geometrické plány PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 24.09.2019 678,00
502/
2019
16.09.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.09.2019 1619,91
501/
2019
16.09.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 23.09.2019 407,88
500/
2019
16.09.
2019
hasiace prístroje Firex Slovakia s.r.o. 36325155 30.09.2019 55,99
499/
2019
16.09.
2019
voda-cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 26.09.2019 9,68
498/
2019
16.09.
2019
voda-bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 26.09.2019 848,11
497/
2019
16.09.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 17.09.2019 277,44
496/
2019
12.09.
2019
vyjadrenie k Územnému plánu-Zmeny a doplnky č.3 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 20.09.2019 120,00
495/
2019
12.09.
2019
rozbor pitnej vody TVK, a.s. 36302724 23.09.2019 169,56
494/
2019
12.09.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie "Častkovce IV.Etapa IBV 03-4 bytové domy" časť Svetlotechnický posudok DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 16.09.2019 1500,00
493/
2019
12.09.
2019
vianočné osvetlenie Jana Baranová-Densiflora 37892452 17.09.2019 2110,45
492/
2019
12.09.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 590,20
491/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 19,87
490/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 25,40
489/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 22,20
488/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 21,01
487/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 11,82
486/
2019
12.09.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 40,00
485/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,00
484/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,00
483/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 15,00
482/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 15,00
481/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 9,97
480/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 14,93
479/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 14,84
478/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,34
477/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 23,66
476/
2019
12.09.
2019
stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 25.09.2019 100,39
475/
2019
10.09.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.09.2019 1546,70
474/
2019
09.09.
2019
akustická štúdia bytových domov VALERON Enviro Consulting s.r.o. 46280472 13.09.2019 2621,40
473/
2019
09.09.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2019 56,36
472/
2019
09.09.
2019
zvislé dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 03.09.2019 4441,80
471/
2019
09.09.
2019
vodorovné dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 03.09.2019 637,20
470/
2019
09.09.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 19.09.2019 1260,00
469/
2019
09.09.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 258,78
468/
2019
09.09.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 -48,32
467/
2019
09.09.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 123,84
466/
2019
09.09.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 353,27
465/
2019
05.09.
2019
audit KUZ za rok 2018+súladu VS s KUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 03.09.2019 600,00
464/
2019
05.09.
2019
oprava kosačky Marián Šupa 11906022 10.09.2019 929,01
463/
2019
05.09.
2019
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie-Zmeny a doplnky č.3/2019 k ÚPN obce Častkovce K2-ART, s.r.o. 47914092 08.09.2019 4700,00
462/
2019
05.09.
2019
prírodné kamenivo Kameňolomy, s.r.o. 34121358 09.09.2019 464,38
461/
2019
05.09.
2019
Detské ihrisko Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 06.09.2019 11104,05
460/
2019
05.09.
2019
oprava kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.08.2019 48,00
459/
2019
05.09.
2019
aktualizačný poplatok do mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 03.09.2019 450,00
458/
2019
05.09.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.09.2019 173,04
457/
2019
05.09.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2019 54,00
456/
2019
05.09.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.09.2019 1344,00
455/
2019
05.09.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.09.2019 523,00
454/
2019
05.09.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 18.09.2019 72,00
453/
2019
05.09.
2019
cement, dunajské kamenivo Royaldom, s.r.o. 44590270 30.07.2019 85,24
452/
2019
05.09.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie "Častkovce IV.Etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 01.08.2019 7000,00
451/
2019
02.09.
2019
betónové skruže na letáky Prefa Brno a.s. 46901078 05.09.2019 785,97
450/
2019
02.09.
2019
vianočné svetelné reťaze Jana Baranová-Densiflora 37892452 02.09.2019 877,98
449/
2019
21.08.
2019
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 03.09.2019 269,00
448/
2019
19.08.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2019 133,81
447/
2019
19.08.
2019
potlač na reklamné predmety ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 30.08.2019 61,92
446/
2019
15.08.
2019
oprava dverí-bytovka 442 Svitač Oto 32783108 20.08.2019 25,00
445/
2019
14.08.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2019 127,20
444/
2019
14.08.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2019 279,84
443/
2019
14.08.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.08.2019 206,17
442/
2019
14.08.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.09.2019 204,00
441/
2019
14.08.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.08.2019 1811,11
440/
2019
14.08.
2019
licencia na portál virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 26.08.2019 55,37
439/
2019
08.08.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 -60,74
438/
2019
08.08.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.08.2019 840,00
437/
2019
08.08.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.08.2019 56,36
436/
2019
08.08.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.08.2019 431,30
435/
2019
07.08.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 16.08.2019 1339,26
434/
2019
07.08.
2019
aerofoto CBS spol, s.r.o. 36754749 15.08.2019 174,00
433/
2019
07.08.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 125,29
432/
2019
07.08.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 116,26
431/
2019
07.08.
2019
maliarske práce v DS MAROS PLUS s.r.o. 50076728 07.08.2019 781,20
430/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 11,82
429/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 21,01
428/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 25,40
427/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 19,87
426/
2019
07.08.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 590,20
425/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 15,00
424/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 15,00
423/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,00
422/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,00
421/
2019
07.08.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 40,00
420/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 22,20
419/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 9,97
418/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 14,93
417/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 14,84
416/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,34
415/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 23,66
414/
2019
05.08.
2019
obrubníky, betón Royaldom, s.r.o. 44590270 05.08.2019 58,18
413/
2019
02.08.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2019 1344,00
412/
2019
02.08.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2019 523,00
411/
2019
02.08.
2019
oprava kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.08.2019 48,00
410/
2019
01.08.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2019 54,00
409/
2019
01.08.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 06.08.2019 206,40
408/
2019
31.07.
2019
materiál-rozšírenie odstavných plôch pod smetné nádoby Royaldom, s.r.o. 44590270 07.08.2019 12,00
407/
2019
31.07.
2019
materiál-rozšírenie odstavných plôch pod smetné nádoby Royaldom, s.r.o. 44590270 07.08.2019 383,89
406/
2019
31.07.
2019
údržba verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 23.07.2019 252,00
405/
2019
31.07.
2019
Mesto NMn/V
SUS
stavebný poriadok 311863 31.07.2019 554,21
404/
2019
31.07.
2019
tekuté mydlo do KD CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 01.08.2019 25,98
403/
2019
31.07.
2019
rozšírenie odstavnej plochy pri s.č.133 AL stavby s.r.o. 51936143 31.07.2019 992,00
402/
2019
31.07.
2019
rozšírenie odstavnej plochy pri s.č. 37 AL stavby s.r.o. 51936143 31.07.2019 969,00
401/
2019
31.07.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Ivan Novák 42014476 06.08.2019 972,00
400/
2019
31.07.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 12.08.2019 396,00
399/
2019
31.07.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.08.2019 272,16
398/
2019
31.07.
2019
sociálne služby SUS n.o. 45734445 11.08.2019 36,50
397/
2019
17.07.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2019 124,68
396/
2019
16.07.
2019
údržba verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 16.07.2019 1500,00
395/
2019
16.07.
2019
oprava balk. dverí bytovka 439 Svitač Oto 32783108 15.07.2019 20,00
394/
2019
16.07.
2019
oprava balk. dverí bytovka 439 Svitač Oto 32783108 15.07.2019 15,00
393/
2019
16.07.
2019
webová stránka obce DATATRADE, s.r.o. 35960132 29.07.2019 285,12
392/
2019
15.07.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 26.07.2019 138,00
391/
2019
11.07.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.07.2019 1186,99
390/
2019
11.07.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.07.2019 1249,18
389/
2019
11.07.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.07.2019 183,41
388/
2019
10.07.
2019
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 12,11
387/
2019
10.07.
2019
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 232,63
386/
2019
10.07.
2019
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 2151,77
385/
2019
10.07.
2019
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 1761,64
384/
2019
10.07.
2019
voda KD TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 341,66
383/
2019
10.07.
2019
voda OK TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 520,98
382/
2019
10.07.
2019
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.07.2019 343,34
381/
2019
10.07.
2019
betón Royaldom, s.r.o. 44590270 17.07.2019 29,23
380/
2019
10.07.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2019 56,58
379/
2019
08.07.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 02.08.2019 408,00
378/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1955,50
377/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1928,84
376/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1560,52
375/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1180,08
374/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 886,87
373/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1342,43
372/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1766,48
371/
2019
08.07.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2019 63,60
370/
2019
08.07.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2019 381,60
369/
2019
08.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.07.2019 744,00
368/
2019
08.07.
2019
služby technika požiarnej ochrany 2Q/2019 Reboz, s.r.o. 48306126 14.07.2019 65,00
367/
2019
08.07.
2019
BOZP 2Q/2019 Ing. Ladislav Billik - ABP 40377008 14.07.2019 69,00
366/
2019
08.07.
2019
praktická príručka pre kronikárov RZMOSP 34006273 09.07.2019 12,00
365/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,34
364/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 14,84
363/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 14,93
362/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 9,97
361/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 15,00
360/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 15,00
359/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,00
358/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,00
357/
2019
08.07.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 40,00
356/
2019
08.07.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 590,20
355/
2019
08.07.
2019
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 45,09
354/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 19,87
353/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 25,40
352/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 23,66
351/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 11,82
350/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 21,01
349/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 22,20
348/
2019
08.07.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 -47,83
347/
2019
08.07.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 118,04
346/
2019
08.07.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 116,03
345/
2019
02.07.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 16.07.2019 252,00
344/
2019
02.07.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.07.2019 523,00
343/
2019
02.07.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.07.2019 1344,00
342/
2019
01.07.
2019
audit IUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 11.07.2019 1155,73
341/
2019
01.07.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2019 54,00
340/
2019
01.07.
2019
vodoinštalačné a kúrenárske práce Ivan Augustín 40272885 03.07.2019 2908,77
339/
2019
01.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 04.07.2019 924,00
338/
2019
01.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 03.07.2019 84,00
337/
2019
01.07.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 12.07.2019 19,98
336/
2019
01.07.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.07.2019 175,00
335/
2019
01.07.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.07.2019 165,96
334/
2019
01.07.
2019
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 09.07.2019 157,68
333/
2019
20.06.
2019
Plán organizácie dopravy ARGUS-DS, s.r.o. 44343311 26.06.2019 1980,00
332/
2019
20.06.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 24.06.2019 3035,09
331/
2019
19.06.
2019
jednanie s vlastníkmi pozemku parcela č.499 PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 01.07.2019 200,00
330/
2019
19.06.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2019 142,28
329/
2019
17.06.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 18.06.2019 1104,00
328/
2019
17.06.
2019
knihy Milan Rastislav Štefánik Blue Angel s.r.o. 46934375 25.06.2019 360,00
327/
2019
17.06.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.06.2019 1181,44
326/
2019
13.06.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.06.2019 226,48
325/
2019
10.06.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.06.2019 1050,00
324/
2019
10.06.
2019
oprava ventilátora bytovka 439 Vlastimil Zámečník 37507699 23.06.2019 50,40
323/
2019
10.06.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.06.2019 1235,38
322/
2019
10.06.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 19.06.2019 453,60
321/
2019
10.06.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.2019 56,81
320/
2019
10.06.
2019
noviny PRAVDA Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.06.2019 81,81
319/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 19,87
318/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 25,40
317/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 22,20
316/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 21,01
315/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 11,82
314/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 23,66
313/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,34
312/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 14,93
311/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 14,84
310/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 9,97
309/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 15,00
308/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,00
307/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,00
306/
2019
10.06.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 590,20
305/
2019
10.06.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 40,00
304/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 15,00
303/
2019
10.06.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 146,93
302/
2019
10.06.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 -21,11
301/
2019
10.06.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 125,96
300/
2019
10.06.
2019
oprava dverí - bytovka 557a 552 Svitač Oto 32783108 29.05.2019 87,00
299/
2019
10.06.
2019
oprava kúpeľne - bytovka 443 AL stavby s.r.o. 51936143 13.06.2019 286,00
298/
2019
10.06.
2019
verejné obstarávanie, konzultačné a poradenské služby Verea, s.r.o. 47803088 20.06.2019 1700,00
297/
2019
10.06.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 10.06.2019 93,60
296/
2019
04.06.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.06.2019 523,00
295/
2019
04.06.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.06.2019 1344,00
294/
2019
03.06.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2019 54,00
293/
2019
31.05.
2019
občerstvenie Pavol Vido 43579906 10.06.2019 90,60
292/
2019
31.05.
2019
vypracovanie PD pre ODS-Detské ihrisko ArchitektiSKA s.r.o. 50852515 05.06.2019 120,00
291/
2019
31.05.
2019
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 03.06.2019 12,00
290/
2019
31.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.06.2019 576,00
289/
2019
31.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.06.2019 48,00
288/
2019
28.05.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.06.2019 187,20
287/
2019
28.05.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 10.06.2019 50,40
286/
2019
24.05.
2019
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 06.06.2019 32,40
285/
2019
24.05.
2019
inzercia A.B. Piešťany A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 03.06.2019 111,67
284/
2019
23.05.
2019
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 12.06.2019 216,36
283/
2019
22.05.
2019
občerstvenie-Deň matiek Pavol Vido 43579906 26.05.2019 190,56
282/
2019
22.05.
2019
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 24.05.2019 1785,00
281/
2019
22.05.
2019
znalecký posudok Ing. Elena Trnková Ev.č.913306 19.06.2019 200,00
280/
2019
22.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.05.2019 48,00
279/
2019
22.05.
2019
oprava kotla - bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.05.2019 48,00
278/
2019
21.05.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2019 137,16
277/
2019
21.05.
2019
inzercia A.B. Piešťany A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 29.05.2019 198,00
276/
2019
20.05.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.05.2019 1202,80
275/
2019
20.05.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 31.05.2019 107,80
274/
2019
15.05.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.05.2019 -60,91
273/
2019
15.05.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.05.2019 122,29
272/
2019
15.05.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 21.05.2019 144,34
271/
2019
15.05.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.05.2019 276,19
270/
2019
15.05.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.05.2019 103,68
269/
2019
15.05.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.05.2019 414,72
268/
2019
15.05.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 17.05.2019 1824,00
267/
2019
10.05.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.05.2019 1258,01
266/
2019
10.05.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jozef Martinkovič 30336481 20.05.2019 269,40
265/
2019
10.05.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 23.05.2019 630,00
264/
2019
10.05.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.05.2019 57,43
263/
2019
10.05.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 21.05.2019 163,70
262/
2019
07.05.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.05.2019 79,08
261/
2019
07.05.
2019
el. energia
VOŠT, OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 590,20
260/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,00
259/
2019
07.05.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 40,00
258/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,00
257/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 15,00
256/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 15,00
255/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 9,97
254/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 14,93
253/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,34
252/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 14,84
251/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 23,66
250/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 25,40
249/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 11,82
248/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 21,01
247/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 22,20
246/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 19,87
245/
2019
06.05.
2019
hnojivo na ihrisko AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 13.05.2019 195,41
244/
2019
06.05.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2019 523,00
243/
2019
06.05.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.05.2019 1344,00
242/
2019
02.05.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2019 54,00
241/
2019
02.05.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.05.2019 279,24
240/
2019
26.04.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 08.05.2019 222,00
239/
2019
26.04.
2019
čistiace prostriedky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 05.05.2019 68,40
238/
2019
24.04.
2019
služby SÚS a stavebného úradu Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 29.04.2019 191,11
237/
2019
23.04.
2019
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 29.04.2019 98,40
236/
2019
18.04.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2019 128,53
235/
2019
15.04.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 18.04.2019 48,00
234/
2019
11.04.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 22.04.2019 89,04
233/
2019
11.04.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 22.04.2019 254,40
232/
2019
11.04.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.04.2019 94,50
231/
2019
11.04.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.04.2019 1103,18
230/
2019
11.04.
2019
žiarovky ELEKTROINŠTALA spol. s r.o. 36324116 23.04.2019 172,00
229/
2019
11.04.
2019
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 15.04.2019 24,00
228/
2019
08.04.
2019
kontrola hasiacich prístrojov FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 14.04.2019 579,80
227/
2019
08.04.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 16.04.2019 1280,64
226/
2019
08.04.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 162,43
225/
2019
08.04.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 -41,41
224/
2019
08.04.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.04.2019 58,07
223/
2019
08.04.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 124,34
222/
2019
08.04.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2019 352,18
221/
2019
05.04.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 19.04.2019 143,24
220/
2019
05.04.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.04.2019 1572,00
219/
2019
04.04.
2019
vertikutácia, prihnojovanie, chemické ošetrenie a podsev verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 05.04.2019 1800,00
218/
2019
04.04.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 12.04.2019 59,28
217/
2019
04.04.
2019
strava, občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.04.2019 90,60
216/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,00
215/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,00
214/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 15,00
213/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 15,00
212/
2019
04.04.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 40,00
211/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 9,97
210/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 14,93
209/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 14,84
208/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,34
207/
2019
04.04.
2019
el. energia
VOŠT, OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 590,20
206/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 23,66
205/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 11,82
204/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 21,01
203/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 22,20
202/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 25,40
201/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 19,87
200/
2019
02.04.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551   2988,47
199/
2019
02.04.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.2019 175,00
198/
2019
02.04.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 12.04.2019 90,55
197/
2019
02.04.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.04.2019 523,00
196/
2019
02.04.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.04.2019 1344,00
195/
2019
01.04.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 11.04.2019 188,64
194/
2019
01.04.
2019
služby technika požiarnej ochrany 1Q/2019 Reboz, s.r.o. 48306126 11.04.2019 65,00
193/
2019
01.04.
2019
BOZP 1Q/2019 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 11.04.2019 89,00
192/
2019
01.04.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2019 54,00
191/
2019
27.03.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 09.04.2019 173,04
190/
2019
26.03.
2019
servisná oprava čerpadiel TECHNO TIP, s.r.o. 35730927 20.04.2019 1096,80
189/
2019
20.03.
2019
strava KRUHOVKA s.r.o. 47545488 27.03.2019 115,80
188/
2019
19.03.
2019
vrecká pre psov ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. 35919965 29.03.2019 666,00
187/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
186/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
185/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
184/
2019
19.03.
2019
kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 28.03.2019 120,00
183/
2019
19.03.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.03.2019 672,00
182/
2019
19.03.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2019 148,78
181/
2019
14.03.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.03.2019 138,80
180/
2019
14.03.
2019
olej PD Čachtice 00206792 22.03.2019 33,60
179/
2019
14.03.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.03.2019 1100,52
178/
2019
14.03.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 21.03.2019 1127,50
177/
2019
14.03.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.03.2019 377,24
176/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 21,01
175/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 22,20
174/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 25,40
173/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 19,87
172/
2019
07.03.
2019
el. energia
VOŠT, OK, DS, VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 590,20
171/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 9,97
170/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 14,93
169/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 14,84
168/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,34
167/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 23,66
166/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 11,82
165/
2019
07.03.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 -53,18
164/
2019
07.03.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 147,12
163/
2019
07.03.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 147,05
162/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 15,00
161/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 15,00
160/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,00
159/
2019
07.03.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 40,00
158/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,00
157/
2019
07.03.
2019
náhradné diely Kopun Vladimir 11746106 12.03.2019 31,18
156/
2019
07.03.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2019 56,76
155/
2019
07.03.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2019 224,64
154/
2019
07.03.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2019 199,68
153/
2019
05.03.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 576,00
152/
2019
05.03.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 48,00
151/
2019
05.03.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 48,00
150/
2019
05.03.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2019 1344,00
149/
2019
05.03.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2019 523,00
148/
2019
05.03.
2019
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 11.03.2019 12,00
147/
2019
05.03.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.03.2019 140,54
146/
2019
05.03.
2019
autorská odmena za licenciu SOZA 00178454 14.03.2019 20,40
145/
2019
05.03.
2019
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 08.03.2019 180,00
144/
2019
05.03.
2019
veľkokapacitný kontajner 10m3 FEREX, s.r.o. 17682258 13.03.2019 1932,00
143/
2019
05.03.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2019 54,00
142/
2019
05.03.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.03.2019 272,16
141/
2019
05.03.
2019
prenosný reproduktor Hudobné nástroje a doplnkový tovar
Peter Masár
40272231 05.03.2019 339,00
140/
2019
27.02.
2019
knihy pre prváčikov Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia 41172914 28.02.2019 197,00
139/
2019
27.02.
2019
tabuľky štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 07.03.2019 75,84
138/
2019
27.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.02.2019 624,00
137/
2019
27.02.
2019
nájom 2019 Slovenský pozemkový fond 17335345 06.03.2019 90,78
136/
2019
27.02.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.02.2019 48,00
135/
2019
19.02.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2019 134,05
134/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 98,00
133/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 184,60
132/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 1635,36
131/
2019
15.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.02.2019 624,00
130/
2019
15.02.
2019
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.02.2019 144,24
129/
2019
15.02.
2019
žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 18.02.2019 64,80
128/
2019
15.02.
2019
náhradné diely PD Čachtice 00206792 26.02.2019 157,19
127/
2019
14.02.
2019
nohy na stoly TILIA v.o.s. 34115668 18.02.2019 25,60
126/
2019
14.02.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.02.2019 491,78
125/
2019
14.02.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 25.02.2019 420,00
124/
2019
14.02.
2019
servisná oprava čerpadiel TECHNO TIP, s.r.o. 35730927 06.03.2019 252,00
123/
2019
14.02.
2019
istič Royaldom, s.r.o. 44590270 27.02.2019 11,14
122/
2019
14.02.
2019
stĺpik Royaldom, s.r.o. 44590270 26.02.2019 25,75
121/
2019
14.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 14.02.2019 624,00
120/
2019
14.02.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 14.02.2019 48,00
119/
2019
14.02.
2019
servisné práce motor.vozidiel AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.02.2019 302,02
118/
2019
14.02.
2019
skutkové vyhotovenie stavby Zberný dvor IN-PRO s.r.o. 46367756 22.02.2019 1104,00
117/
2019
14.02.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.02.2019 62,40
116/
2019
14.02.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.02.2019 436,80
115/
2019
14.02.
2019
verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
31592503 25.02.2019 117,00
114/
2019
08.02.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 17.02.2019 220,44
113/
2019
08.02.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 21.02.2019 396,00
112/
2019
08.02.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2019 231,59
111/
2019
07.02.
2019
spotreba vody za rok 2018 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 18.02.2019 861,30
110/
2019
07.02.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2019 56,36
109/
2019
07.02.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 15.02.2019 63,00
108/
2019
07.02.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 165,13
107/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 19,87
106/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 25,40
105/
2019
07.02.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 15.02.2019 1625,23
104/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 22,20
103/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 21,01
102/
2019
07.02.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 590,20
101/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 15,00
100/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,00
99/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 15,00
98/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,00
97/
2019
07.02.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 40,00
96/
2019
07.02.
2019
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 61,97
95/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 9,97
94/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 14,93
93/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 14,84
92/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,34
91/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 23,66
90/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 11,82
89/
2019
05.02.
2019
zástavy Obchod-SVK, s.r.o. 47175397 14.02.2019 48,90
88/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 14.02.2019 111,13
87/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ Preplatok SPP, a.s. 35815256 07.02.2019 3,18
86/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2019 1344,00
85/
2019
05.02.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2019 523,00
84/
2019
05.02.
2019
obklady, dlažby, podlaha+montážne práce AL stavby s.r.o. 51936143 19.02.2019 2523,00
83/
2019
01.02.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2019 54,00
82/
2019
31.01.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 04.02.2019 96,24
81/
2019
31.01.
2019
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 28.01.2019 6260,40
80/
2019
31.01.
2019
opravy dverí - 8 bytovka Svitač Oto 32783108 07.02.2019 60,80
79/
2019
28.01.
2019
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 31.01.2019 20,39
78/
2019
28.01.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 31.01.2019 413,76
77/
2019
25.01.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 441+442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.02.2019 600,00
76/
2019
25.01.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.01.2019 48,00
75/
2019
25.01.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.01.2019 48,00
74/
2019
25.01.
2019
voda OK + byty TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 276,58
73/
2019
25.01.
2019
voda KD TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 171,44
72/
2019
25.01.
2019
voda cintorín - DS TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 6,86
71/
2019
25.01.
2019
voda OK + byty Preplatok TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 6,86
70/
2019
25.01.
2019
prevádzka verejného rozhlasu SLOVGRAM 17310598 08.02.2019 38,40
69/
2019
25.01.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2019 131,41
68/
2019
25.01.
2019
maľovanie klubu dôchodcov, montážne práce AL stavby s.r.o. 51936143 26.01.2019 1766,00
67/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 998,88
66/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1154,32
65/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1179,46
64/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 144,00
63/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 621,73
62/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 864,01
61/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 660,59
60/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1238,88
59/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1458,32
58/
2019
18.01.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 01.02.2019 122,00
57/
2019
18.01.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 29.01.2019 314,02
56/
2019
18.01.
2019
plyn OcÚ Preplatok SPP, a.s. 35815256 29.01.2019 99,17
55/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2019 64,80
54/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2019 246,24
53/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 28.01.2019 388,80
52/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 28.01.2019 129,60
51/
2019
16.01.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 25.01.2019 523,00
50/
2019
16.01.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 25.01.2019 1344,00
49/
2019
16.01.
2019
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 45,09
48/
2019
16.01.
2019
el. energia VOŠT, OK,DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 590,20
47/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,34
46/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 14,93
45/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 14,84
44/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 9,97
43/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 19,87
42/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 25,40
41/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 11,82
40/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 21,01
39/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 22,20
38/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 23,66
37/
2019
16.01.
2019
oprava dlažby bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 26.01.2019 185,00
36/
2019
16.01.
2019
horizontálne žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 17.01.2019 194,40
35/
2019
16.01.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.01.2019 1157,79
34/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,00
33/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 15,00
32/
2019
16.01.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2019 541,60
31/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,00
30/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 15,00
29/
2019
16.01.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 40,00
28/
2019
16.01.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 24.01.2019 336,00
27/
2019
16.01.
2019
servisná prehliadka kotlov - 8 bytovka Miloš Adamčík 46811035 22.01.2019 100,00
26/
2019
16.01.
2019
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 16.01.2019 211,68
25/
2019
16.01.
2019
zameranie adresného bodu PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 25.01.2019 70,00
24/
2019
16.01.
2019
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2019 75,36
23/
2019
16.01.
2019
el. energia 8 bytovka Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 4,01
22/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 439 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 63,85
21/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 39,36
20/
2019
16.01.
2019
el. energia DS,OK,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 956,37
19/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 10,89
18/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 20,02
17/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 1,11
16/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 6,41
15/
2019
16.01.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 268,09
14/
2019
16.01.
2019
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 44,95
13/
2019
16.01.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 177,23
12/
2019
16.01.
2019
oprava kotla - 8 bytovka Kopun Vladimir 11746106 02.01.2019 218,42
11/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 441 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 55,85
10/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 40,49
09/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 26,40
08/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 9,40
07/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 60,94
06/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 113,42
05/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 442 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 75,42
04/
2019
09.01.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 23.01.2019 45,36
03/
2019
08.01.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2019 175,00
02/
2019
02.01.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2019 54,00
01/
2019
02.01.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551   2242,55
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
685/
2018
31.12.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.01.2019 463,32
684/
2018
31.12.
2018
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 79,72
683/
2018
31.12.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 2,09
682/
2018
31.12.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2019 56,64
681/
2018
31.12.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 14.01.2019 1029,72
680/
2018
31.12.
2018
služba technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 10.01.2019 85,60
679/
2018
31.12.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 10.01.2019 69,00
678/
2018
31.12.
2018
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.12.2018 48,00
677/
2018
28.12.
2018
oprava kotlov - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 04.01.2019 414,00
676/
2018
28.12.
2018
ročná kontrola kotlov - bytovka 439, 440 Jozef Martinkovič 30336481 04.01.2019 626,40
675/
2018
27.12.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 02.01.2019 517,14
674/
2018
27.12.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.12.2018 48,00
673/
2018
27.12.
2018
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.12.2018 48,00
672/
2018
27.12.
2018
aktualizácia databáz virtualnycintorin.sk 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 01.01.2019 19,68
671/
2018
27.12.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.12.2018 279,58
670/
2018
17.12.
2018
náklady za poskytovanie sociálnach služieb SUS n.o. 45734445 26.12.2018 64,48
669/
2018
17.12.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2018 165,47
668/
2018
17.12.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.12.2018 444,00
667/
2018
17.12.
2018
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 20.12.2018 192,00
666/
2018
17.12
2018
vystúpenie LH Borovienka Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 22.12.2018 900,00
665/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-Pálenica Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 62,70
664/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-8 bytovka Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 799,92
663/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-8 bytovka Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 279,60
662/
2018
13.12.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.12.2018 1150,84
661/
2018
13.12.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.12.2018 133,34
660/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OcÚ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 264,00
659/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OcÚ+MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 144,00
658/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 250,80
657/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu KD REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 120,00
656/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OK REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 174,00
655/
2018
13.12.
2018
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 27.12.2018 458,44
654/
2018
11.12.
2018
samolepky CORETA, a.s. 43884644 20.12.2018 128,52
653/
2018
11.12.
2018
samolepky CORETA, a.s. 43884644 20.12.2018 33,60
652/
2018
11.12.
2018
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 17.12.2018 93,60
651/
2018
11.12.
2018
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 62,63
650/
2018
11.12.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 360,37
649/
2018
11.12.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 162,86
648/
2018
11.12.
2018
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 17.12.2018 131,11
647/
2018
11.12.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2018 57,28
646/
2018
11.12.
2018
Detské ihrisko Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 18.12.2018 11176,20
645/
2018
11.12.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2018 388,80
644/
2018
11.12.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2018 168,48
643/
2018
11.12.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 18.12.2018 1070,01
642/
2018
11.12.
2018
varič na víno, vodu RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 20.12.2018 100,80
641/
2018
04.12.
2018
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091   88,40
640/
2018
04.12.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.12.2018 1971,00
639/
2018
04.12.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.12.2018 744,00
638/
2018
04.12.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 06.12.2018 18,00
637/
2018
03.12.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2018 54,00
636/
2018
30.11.
2018
plyn OcÚ Preplatok SPP, a.s. 35815256 12.12.2018 3124,15
635/
2018
30.11.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ Preplatok SPP, a.s. 35815256 12.12.2018 9282,66
634/
2018
30.11.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.12.2018 184,00
633/
2018
30.11.
2018
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 08.12.2018 35,00
632/
2018
30.11.
2018
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 4637701 02.12.2018 780,00
631/
2018
30.11.
2018
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 08.12.2018 2005,00
630/
2018
30.11.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 07.12.2018 165,96
629/
2018
30.11.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.12.2018 4,57
628/
2018
30.11.
2018
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 10.12.2018 80,85
627/
2018
30.11.
2018
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 12.12.2018 311,75
626/
2018
22.11.
2018
náhradné diely, pracovné rukavice Marián Šupa 11906022 05.12.2018 60,59
625/
2018
21.11.
2018
oprava vonkajších obvodových stien bytovka 440 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 4301,00
624/
2018
21.11.
2018
oprava fasády bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 5000,00
623/
2018
21.11.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 22.11.2018 1071,89
622/
2018
21.11.
2018
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 19.11.2018 48,00
621/
2018
21.11.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2018 122,93
620/
2018
21.11.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.11.2018 84,60
619/
2018
21.11.
2018
občerstvenie Pavol Vido 43579906 26.11.2018 54,72
618/
2018
21.11.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 27.11.2018 1146,05
617/
2018
21.11.
2018
oprava sokla bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 1349,00
616/
2018
16.11.
2018
Zberný dvor-Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 31.12.2018 16648,18
615/
2018
12.11.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2018 67,80
614/
2018
12.11.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2018 515,28
613/
2018
12.11.
2018
olej PD Čachtice 00206792 20.11.2018 133,44
612/
2018
12.11.
2018
prenájom lešenia na bytovka 442 Požičovňa lešenia Piešťany, s.r.o. 47435909 14.11.2018 1020,00
611/
2018
12.11.
2018
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 38,65
610/
2018
12.11.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 159,12
609/
2018
12.11.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 331,49
608/
2018
12.11.
2018
výmena ventilu TVK, a.s. 36302724 19.11.2018 89,88
607/
2018
12.11.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.11.2018 1176,00
606/
2018
12.11.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2018 403,90
605/
2018
07.11.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.11.2018 56,51
604/
2018
07.11.
2018
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 31.10.2018 87,00
603/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 14,84
602/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,34
601/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 23,66
600/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 11,82
599/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 21,01
598/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 22,20
597/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,00
596/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,00
595/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 15,00
594/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 9,97
593/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 15,00
592/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 14,93
591/
2018
07.11.
2018
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 40,00
590/
2018
07.11.
2018
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 590,20
589/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 19,87
588/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 25,40
587/
2018
05.11.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2018 54,00
586/
2018
05.11.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2018 744,00
585/
2018
05.11.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2018 1971,00
584/
2018
31.10.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 09.11.2018 159,57
583/
2018
31.10.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 07.11.2018 258,00
582/
2018
31.10.
2018
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 30.10.2018 201,84
581/
2018
31.10.
2018
oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 14.11.2018 532,00
580/
2018
31.10.
2018
doprava - odvoz materiálu CO Maiden cargo s.r.o. 36349674 24.11.2018 188,16
579/
2018
31.10.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 08.11.2018 25,09
578/
2018
31.10.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.10.2018 2460,00
577/
2018
24.10.
2018
stavebný dozor na stavbe Zberný dvor Častkovce M.K.C. s.r.o. Štrba 36448184 31.10.2018 3480,00
576/
2018
24.10.
2018
oprava čerpadla v Pálenici AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 26.10.2018 426,77
575/
2018
23.10.
2018
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 25.10.2018 117,84
574/
2018
19.10.
2018
Zberný dvor Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 30.11.2018 32761,96
573/
2018
19.10.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 01.11.2018 47,10
572/
2018
18.10.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.10.2018 45,46
571/
2018
18.10.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 31.10.2018 122,65
570/
2018
18.10.
2018
reprezentačné Pavol Vido 43579906 14.10.2018 2997,00
569/
2018
18.10.
2018
reprezentačné Pavol Vido 43579906 23.10.2018 835,80
568/
2018
18.10.
2018
poplatok za domenu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 17.10.2018 46,80
567/
2018
18.10.
2018
kancelárske potreby Sponka s.r.o. 51132907 16.10.2018 24,00
566/
2018
18.10.
2018
náklady na stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 22.10.2018 196,06
565/
2018
11.10.
2018
hnojivo AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 18.10.2018 173,52
564/
2018
11.10.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2018 1147,51
563/
2018
11.10.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2018 95,60
562/
2018
11.10.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 04.11.2018 1140,48
561/
2018
11.10.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2018 462,00
560/
2018
11.10.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2018 105,60
559/
2018
11.10.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu zneškodnenie komunálneho odpadu 34133861 17.10.2018 1079,37
558/
2018
11.10.
2018
inzercia Petit Press, a.s. 35790253 16.10.2018 118,80
557/
2018
11.10.
2018
vypracovanie POH RNDr. Radomír Babiak, PhD. 48139572 25.10.2018 170,00
556/
2018
11.10.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.10.2018 325,42
555/
2018
11.10.
2018
oprava kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 12.10.2018 214,34
554/
2018
11.10.
2018
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 12.10.2018 161,04
553/
2018
05.10.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2018 56,36
552/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 9,97
551/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 14,93
550/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 14,84
549/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,34
548/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,00
547/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,00
546/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 15,00
545/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 15,00
544/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 23,66
543/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 11,82
542/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 21,01
541/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 25,40
540/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 19,87
539/
2018
05.10.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 129,90
538/
2018
05.10.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 329,26
537/
2018
05.10.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 22,92
536/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 22,20
535/
2018
05.10.
2018
inzercia Petit Press, a.s. 35790253 17.09.2018 120,00
534/
2018
04.10.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2018 65,00
533/
2018
04.10.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.10.2018 69,00
532/
2018
04.10.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o. 36041688 15.10.2018 175,00
531/
2018
04.10.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2018 54,00
530/
2018
04.10.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.10.2018 187,20
529/
2018
04.10.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 590,20
528/
2018
04.10.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 17.10.2018 125,92
527/
2018
03.10.
2018
plyn OcU SPP, a.s. 35815256 15.10.2018 744,00
526/
2018
03.10.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.10.2018 1971,00
525/
2018
03.10.
2018
modernizácia KD chodby a kuchyne AL stavby s.r.o. 51936143 05.10.2018 2026,00
524/
2018
03.10.
2018
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 6,86
523/
2018
03.10.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 13,72
522/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 1028,59
521/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 909,73
520/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 699,44
519/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 587,45
518/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 475,44
517/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 475,44
516/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 868,58
515/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 825,16
514/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 907,44
513/
2018
02.10.
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 02.10.2018 937,19
512/
2018
02.10.
2018
vystúpenie DH Bošáčanka Občianske združenie
Dychová hudba Bošáčanka
45792712 21.10.2018 400,00
511/
2018
27.09.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 09.10.2018 249,14
510/
2018
27.09.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 09.10.2018 123,43
509/
2018
27.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 03.10.2018 56,16
508/
2018
27.09.
2018
projektová dokumentácia Zberný dvor Častkovce-doplnok IN-PRO s.r.o. 46367756 08.10.2018 1104,00
507/
2018
26.09.
2018
elektroinštalačné práce v KD Dekora spol. s r.o. 44422776 07.10.2018 3630,00
506/
2018
26.09.
2018
žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 27.09.2018 120,00
505/
2018
24.09.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 04.10.2018 62,40
504/
2018
24.09.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 03.10.2018 385,20
503/
2018
24.09.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 03.10.2018 96,30
502/
2018
21.09.
2018
prenájom stanu, sedenia, svetla, technického zabezpečenia CORPORATION, s.r.o. 50106422 22.09.2018 3000,00
501/
2018
21.09.
2018
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 25.09.2018 204,00
500/
2018
21.09.
2018
modernizácia kuchyne v KD Adam Lacko 46636803 20.09.2018 4776,00
499/
2018
20.09.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 02.10.2018 297,00
498/
2018
20.09.
2018
previnutie el. motora v Pálenici PETERKA MICHAL,navíjanie el. motorov 32778619 27.09.2018 114,00
497/
2018
20.09.
2018
audit KUZ, súlad VS s KUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 28.09.2018 480,00
496/
2018
20.09.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2018 131,35
495/
2018
19.09.
2018
modernizácia chodby KD Adam Lacko 46636803 11.09.2018 4472,00
494/
2018
19.09.
2018
čísla na vešiaky štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 05.10.2018 27,30
493/
2018
14.09.
2018
interiérové vybavenie v KD TILIA v.o.s. 34115668 20.09.2018 3837,60
492/
2018
14.09.
2018
tepovanie Marek Horák 44975392 25.09.2018 230,00
491/
2018
14.09.
2018
lepidlo, náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 14.09.2018 58,63
490/
2018
14.09.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 27.09.2018 132,30
489/
2018
14.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 20.09.2018 90,00
488/
2018
14.09.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.09.2018 1702,34
487/
2018
14.09.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.09.2018 1350,00
486/
2018
10.09.
2018
police, stojany do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 17.09.2018 373,06
485/
2018
10.09.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.09.2018 1545,98
484/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,34
483/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 14,84
482/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 14,93
481/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 9,97
480/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 15,00
479/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 15,00
478/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,00
477/
2018
10.09.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2018 265,00
476/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,00
475/
2018
10.09.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 334,33
474/
2018
10.09.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 23,89
473/
2018
10.09.
2018
el. energia OcU ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 130,92
472/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 23,66
471/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 11,82
470/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 21,01
469/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 22,20
468/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 25,40
467/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 19,87
466/
2018
07.09.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 590,20
465/
2018
06.09.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 05.10.2018 368,64
464/
2018
06.09.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2018 57,01
463/
2018
05.09.
2018
montáž sadrokartónu JK UNIVERZAL-KOSTOLANSKÝ JÁN 34493921 17.09.2018 3816,00
462/
2018
05.09.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.09.2018 1971,00
461/
2018
05.09.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.09.2018 744,00
460/
2018
05.09.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 20.09.2018 158,88
459/
2018
03.09.
2018
geometrický plán Geoagro s.r.o. 50391551 13.09.2018 167,00
458/
2018
03.09.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2018 54,00
457/
2018
03.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 07.09.2018 116,40
456/
2018
31.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 07.09.2018 74,88
455/
2018
31.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 07.09.2018 411,84
454/
2018
31.08.
2018
čísla na vešiaky štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 07.09.2018 117,00
453/
2018
31.08.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 06.09.2018 -14,42
452/
2018
31.08.
2018
oprava kotla - bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 24.08.2018 48,00
451/
2018
31.08.
2018
montáž regálov RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 31.08.2018 115,20
450/
2018
17.08.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2018 138,73
449/
2018
14.08.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 08.09.2018 460,80
448/
2018
14.08.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.08.2018 108,02
447/
2018
14.08.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.08.2018 1154,52
446/
2018
14.08.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 23.08.2018 276,00
445/
2018
14.08.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 23.08.2018 244,43
444/
2018
14.08.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.08.2018 96,00
443/
2018
14.08.
2018
licencia-virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 27.08.2018 55,37
442/
2018
10.08.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.08.2018 215,41
441/
2018
08.08.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.08.2018 1023,16
440/
2018
08.08.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2018 173,58
439/
2018
08.08.
2018
zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288 20.08.2018 12,00
438/
2018
08.08.
2018
regále, police do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 17.08.2018 2555,15
437/
2018
07.08.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.08.2018 56,77
436/
2018
07.08.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 -29,26
435/
2018
07.08.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 131,89
434/
2018
07.08.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 19,87
433/
2018
07.08.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 25,40
432/
2018
07.08.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 590,20
431/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 14,93
430/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 9,97
429/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 15,00
428/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 15,00
427/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,00
426/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,00
425/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 22,20
424/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 21,01
423/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 11,82
422/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 23,66
421/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,34
420/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 14,84
419/
2018
06.08.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 15.08.2018 23,50
418/
2018
03.08.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 10.08.2018 59,28
417/
2018
03.08.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2018 744,00
416/
2018
03.08.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2018 1971,00
415/
2018
03.08.
2018
sociálna služba Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 08.08.2018 64,48
414/
2018
03.08.
2018
aktualizácia-mapový portál obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 13.08.2018 450,00
413/
2018
01.08.
2018
geometrický plán Geoagro s.r.o. 50391551 04.08.2018 167,00
412/
2018
01.08.
2018
servisné práce Roman Kubo - CUBO 43714251 31.07.2018 18,00
411/
2018
01.08.
2018
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 557 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 02.08.2018 576,00
410/
2018
01.08.
2018
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 26.07.2018 576,00
409/
2018
01.08.
2018
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 29.07.2018 65,40
408/
2018
01.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 08.08.2018 129,60
407/
2018
01.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 08.08.2018 336,96
406/
2018
01.08.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 10.08.2018 265,08
405/
2018
01.08.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2018 54,00
404/
2018
19.07.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2018 123,65
403/
2018
18.07.
2018
geometrický plán 3.+4. ulica IBV PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 01.08.2018 488,00
402/
2018
16.07.
2018
výmena balkónových dverí na bytovke 551 DOMROYAL, s.r.o. 47959576 28.07.2018 444,00
401/
2018
16.07.
2018
webnode-stránka obce DATATRADE, s.r.o. 35960132 29.07.2018 285,12
400/
2018
16.07.
2018
el. energia OK,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 25.07.2018 -115,96
399/
2018
16.07.
2018
oprava bytového domu 551 Adam Lacko 46636803 26.07.2018 4236,70
398/
2018
13.07.
2018
Zberný dvor-tovary
váha+kontajnery
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264 29.08.2018 40730,00
397/
2018
13.07.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 24.07.2018 472,12
396/
2018
13.07.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 27.07.2018 60,60
395/
2018
13.07.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 02.08.2018 1474,56
394/
2018
13.07.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 23.07.2018 1140,05
393/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.07.2018 708,00
392/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 26.06.2018 1404,00
391/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 09.07.2018 84,00
390/
2018
11.07.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.07.2018 309,00
389/
2018
11.07.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.07.2018 123,60
388/
2018
11.07.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.07.2018 1016,61
387/
2018
11.07.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 590,20
386/
2018
11.07.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 45,09
385/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,00
384/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 22,20
383/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,00
382/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 21,01
381/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 25,40
380/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 15,00
379/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 15,00
378/
2018
11.07.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2018 56,36
377/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 14,93
376/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 14,84
375/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 9,97
374/
2018
11.07.
2018
výmena trávnika na futbalovom ihrisku KOSENIE s.r.o. 46377701 14.07.2018 142,80
373/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 23,66
372/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 19,87
371/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 11,82
370/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,34
369/
2018
11.07.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 130,06
368/
2018
11.07.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 92,52
367/
2018
11.07.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 4,32
366/
2018
11.07.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 23.07.2018 193,70
365/
2018
04.07.
2018
audit IUZ, súlad VS s IUZ za rok 2017 Ing. Mária Kasmanová 46746862 13.07.2018 914,27
364/
2018
04.07.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.07.2018 69,00
363/
2018
04.07.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.07.2018 68,60
362/
2018
04.07.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2018 54,00
361/
2018
04.07.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.07.2018 175,00
360/
2018
04.07.
2018
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 05.07.2018 1740,00
359/
2018
03.07.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.07.2018 744,00
358/
2018
03.07.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.07.2018 1971,00
357/
2018
02.07.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 12.07.2018 6,86
356/
2018
02.07.
2018
voda cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 12.07.2018 6,86
355/
2018
02.07.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.07.2018 151,80
354/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 941,72
353/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 978,30
352/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 928,02
351/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 528,01
350/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 496,01
349/
2017
02.07.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 637,73
348/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 784,01
347/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 932,59
346/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 1117,74
345/
2018
02.07.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 251,42
344/
2018
02.07.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 6,86
343/
2018
02.07.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 196,57
342/
2018
21.06.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.06.2018 97,80
341/
2018
21.06.
2018
vypracovanie PD pre SP-Detské ihrisko ArchitektiSKA s.r.o. 50852515 21.06.2018 100,00
340/
2018
18.06.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2018 127,97
339/
2018
18.06.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.06.2018 1111,36
338/
2018
11.06.
2018
oprava bytového domu 440 Adam Lacko 46636803 25.06.2018 3450,00
337/
2018
11.06.
2018
oprava kotlov-bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 11.06.2018 296,00
336/
2018
11.06.
2018
čistiace prostriedky do KD DAMITO s.r.o. 44148542 19.06.2018 135,70
335/
2018
08.06.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2018 109,18
334/
2018
08.06.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.06.2018 238,34
333/
2018
08.06.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 06.07.2018 852,48
332/
2018
08.06.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 21.06.2018 158,76
331/
2018
08.06.
2018
hnojivo AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 17.06.2018 177,12
330/
2018
08.06.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2018 3,52
329/
2018
08.06.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2018 130,26
328/
2018
08.06.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.06.2018 94,08
327/
2018
08.06.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.06.2018 482,16
326/
2018
08.06.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.06.2018 1002,09
325/
2018
06.06.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.2018 96,54
324/
2018
06.06.
2018
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 15.06.2018 79,74
323/
2018
04.06.
2018
Informačná brožúra - Zberný dvor CORETA, a.s. 43884644 14.06.2018 -2158,56
322/
2018
04.06.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2018 744,00
321/
2018
04.06.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.06.2018 1971,00
320/
2018
04.06.
2018
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091   20,80
319/
2018
04.06.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 14.06.2018 47,98
318/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 14,84
317/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,34
316/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,00
315/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 15,00
314/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 15,00
313/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 9,97
312/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 14,93
311/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,00
310/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 25,40
309/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 19,87
308/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 11,82
307/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 23,66
306/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 21,01
305/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 22,20
304/
2018
04.06.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 590,20
303/
2018
04.06.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2018 54,00
302/
2018
01.06.
2018
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 14.06.2018 28,92
301/
2018
29.05.
2018
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 22.05.2018 161,40
300/
2018
28.05.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.06.2018 158,88
299/
2018
28.05.
2018
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 08.06.2018 32,40
298/
2018
25.05.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 25.05.2018 1590,00
297/
2018
24.05.
2018
oprava hasiacich prístrojov na bytovkách Jozef Vadovič - VADAS 37569091 31.05.2018 248,40
296/
2018
23.05.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.05.2018 48,00
295/
2018
21.05.
2018
rekonštrukcia šatní, sociálnych priestorov a výstavba regenerácie a posilňovne, areál futbalového štadióna DOMROYAL, s.r.o. 47959576 05.07.2018 27100,84
294/
2018
21.05.
2018
Zberný dvor - Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 29.06.2018 145949,87
293/
2018
21.05.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2018 125,40
292/
2018
21.05.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.05.2018 136,00
291/
2018
18.05.
2018
kancelárske potreby Sinova 36318086 01.06.2018 191,27
290/
2018
18.05.
2018
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 21.05.2018 12,00
289/
2018
17.05.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.05.2018 1085,05
288/
2018
14.05.
2018
aktualizácia mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 24.05.2018 276,00
287/
2018
14.05.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.05.2018 1014,73
286/
2018
14.05.
2018
zámková dlažba chodníka Adam Lacko 46636803 18.05.2018 7440,00
285/
2018
14.05.
2018
oprava sokla na dome smútku Adam Lacko 46636803 18.05.2018 93,00
284/
2018
11.05.
2018
inštalatérske práce-oprava WC v KD Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 19.05.2018 160,08
283/
2018
11.05.
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695   2242,55
282/
2018
10.05.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 08.06.2018 829,44
281/
2018
10.05.
2018
oprava ponorného čerpadla v OK Ján Gablech 40270831 28.05.2018 437,00
280/
2018
10.05.
2018
oprava ponorného čerpadla v Pálenici Ján Gablech 40270831 28.05.2018 379,00
279/
2018
10.05.
2018
maľovaná cyklomapa CBS spol, s r.o. 36754749 25.05.2018 638,80
278/
2018
10.05.
2018
šatníkové skrinky-pre ZŠ s MŠ DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201 23.05.2018 1196,00
277/
2018
10.05.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.05.2018 84,94
276/
2018
10.05.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2018 292,78
275/
2018
10.05.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 34,60
274/
2018
10.05.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 154,13
273/
2018
10.05.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 142,85
272/
2018
07.05.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.05.2018 211,68
271/
2018
07.05.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.05.2018 129,36
270/
2018
07.05.
2018
výmena okna a dverí na bytovke 440 DOMROYAL, s.r.o. 47959576 14.05.2018 892,50
269/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,00
268/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,00
267/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 15,00
266/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 15,00
265/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 9,97
264/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 14,93
263/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 14,84
262/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,34
261/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 23,66
260/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 11,82
259/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 21,01
258/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 22,20
257/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 25,40
256/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 19,87
255/
2018
04.05.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 590,20
254/
2018
03.05.
2018
materiál na opravu mosta Royaldom, s.r.o. 44590270 04.05.2018 228,48
253/
2018
02.05.
2018
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 10.05.2018 24,15
252/
2018
02.05.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2018 54,00
251/
2018
02.05.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2018 744,00
250/
2018
02.05.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.05.2018 1971,00
249/
2018
02.05.
2018
údržba futbal.ihriska Kosenie s.r.o. 46377701 04.04.2018 2856,00
248/
2018
02.05.
2018
nájom-kosačka na ihrisko Kosenie s.r.o. 46377701 06.05.2018 960,00
247/
2018
26.04.
2018
postrekovač 160l/2 m ramená AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 10.05.2018 1260,00
246/
2018
26.04.
2018
skriňa-obecný klub TILIA v.o.s. 34115668 25.04.2018 1074,00
245/
2018
25.04.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 09.05.2018 236,76
244/
2018
25.04.
2018
terénne úpravy-exteriérový fitpark Častkovce DOMROYAL, s.r.o. 47959576 07.05.2018 4900,00
243/
2018
20.04.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 02.05.2018 130,22
242/
2018
20.04.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2018 144,27
241/
2018
20.04.
2018
servisná prehliadka vozidla HOLDER X30 AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 08.05.2018 266,04
240/
2018
17.04.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 26.04.2018 307,38
239/
2018
17.04.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.04.2018 360,00
238/
2018
17.04.
2018
poháre, hrnce, kastróle, pokrievky, naberačky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 26.04.2018 707,89
237/
2018
16.04.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 26.04.2018 16,38
236/
2018
16.04.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 24.04.2018 97,40
235/
2018
16.04.
2018
úprava terénu-IBV 4. ulica Miloslav Bednárik 48153575 19.04.2018 6607,50
234/
2018
12.04.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 23.04.2018 375,77
233/
2018
12.04.
2018
informačná brožúra-Zberný dvor Častkovce CORETA, a.s. 43884644 08.06.2018 4608,00
232/
2018
12.04.
2018
bet. zmes-oprava mosta pri záhradkách SOF Slovakia, s.r.o. 36234541 24.04.2018 354,00
231/
2018
12.04.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 20.04.2018 349,73
230/
2018
12.04.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 20.04.2018 125,72
229/
2018
12.04.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 20.04.2018 928,06
228/
2018
10.04.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 -73,84
227/
2018
10.04.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 107,03
226/
2018
10.04.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.04.2018 1063,89
225/
2018
10.04.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.04.2018 95,60
224/
2018
10.04.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 159,29
223/
2018
09.04.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 24.03.2018 18,00
222/
2018
09.04.
2018
misy,taniere,poháre RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 19.04.2018 667,15
221/
2018
09.04.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 03.05.2018 875,52
220/
2018
09.04.
2018
výkopové práce-oprava mosta Šimák Andrej 51158353 13.04.2018 450,00
219/
2018
09.04.
2018
oprava mosta NORWIT SLOVAKIA spol. s r.o. 31734553 23.04.2018 199,20
218/
2018
09.04.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.04.2018 83,93
217/
2018
06.04.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 17.04.2018 211,68
216/
2018
06.04.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 17.04.2018 188,16
215/
2018
06.04.
2018
licencia verejný rozhlas SOZA 00178454 18.04.2018 20,40
214/
2018
06.04.
2018
BOZP Ing. Ladislav Bilik - ABP 40377008 14.04.2018 69,00
213/
2018
06.04.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.04.2018 65,00
212/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 11,82
211/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,00
210/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,00
209/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 15,00
208/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 15,00
207/
2018
06.04.
2018
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 590,20
206/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 21,01
205/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 22,20
204/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 25,40
203/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 19,87
202/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 9,97
201/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 14,93
200/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 14,84
199/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,34
198/
2018
06.04.
2018
el.energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 23,66
197/
2018
05.04.
2018
dodávka a montáž žalúzia Peter Udvorka-NIMESK 43074413 05.04.2018 261,60
196/
2018
03.04.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.04.2018 1971,00
195/
2018
03.04.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.04.2018 744,00
194/
2018
03.04.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 17.04.2018 175,00
193/
2018
03.04.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 05.04.2018 5,40
192/
2018
03.04.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2018 54,00
191/
2018
28.03.
2018
obstaranie Územného plánu obce-zmeny a doplnky č.2 UniRO s.r.o. 47220597 13.04.2018 550,00
190/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 701,74
189/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 633,16
188/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 502,87
187/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 468,59
186/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 146,29
185/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 441 TVK,a .s. 36302724 09.04.2018 306,29
184/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 589,73
183/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 1664,03
182/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 706,30
181/
2018
28.03.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 10.04.2018 144,72
180/
2018
27.03.
2018
prevádzka-verejný rozhlas SLOVGRAM 17310598 11.04.2018 38,50
179/
2018
26.03.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 29.03.2018 48,00
178/
2018
23.03.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 06.04.2018 48,16
177/
2018
23.03.
2018
kontrola a čistenie komínových telies Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 04.04.2018 180,00
176/
2018
22.03.
2018
obstaranie Územného plánu obce-zmeny a doplnky č. 1 Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 05.04.2018 192,85
175/
2018
22.03.
2018
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 05.04.2018 81,60
174/
2018
22.03.
2018
oprava kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 26.03.2018 88,64
173/
2018
22.03.
2018
oprava kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 26.03.2018 88,64
172/
2018
20.03.
2018
exteriérový FITPARK Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 30.03.2018 13344,00
171/
2018
19.03.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2018 109,51
170/
2018
19.03.
2018
aktualizácia povodňového plánu, prepracovanie dokumentácie CO,krízový štáb... Ing. Miloš Kment 40471641 03.04.2018 368,00
169/
2018
16.03.
2018
verejné obstarávanie Zberný dvor, Informačná brožúra Enixa, s.r.o. 45710252 31.03.2018 768,00
168/
2018
13.03.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.03.2018 480,00
167/
2018
12.03.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 21.03.2018 43,70
166/
2018
12.03.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.03.2018 404,92
165/
2018
12.03.
2018
vývoz smetný nádob TSM NMn/V 00350656 20.03.2018 1020,67
164/
2018
09.03.
2018
oprava podesty-bytovka 441 Adam Lacko 46636803 23.03.2018 415,00
163/
2018
09.03.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 05.04.2018 576,00
162/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 442 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 79,20
161/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 443 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 120,65
160/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 551 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 1159,75
159/
2018
09.03.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.03.2018 877,46
158/
2018
09.03.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 -10,16
157/
2018
09.03.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 151,96
156/
2018
09.03.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 142,44
155/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 23,66
154/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 11,82
153/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 21,01
152/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 22,20
151/
2018
07.03.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 590,20
150/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 25,40
149/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 19,87
148/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,00
147/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,00
146/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 15,00
145/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 15,00
144/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 9,97
143/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 14,93
142/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 14,84
141/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,34
140/
2018
07.03.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.03.2018 314,28
139/
2018
07.03.
2018
stavebný materiál na opravu v KD Royaldom, s.r.o. 44590270 09.03.2018 394,40
138/
2018
07.03.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.03.2018 84,41
137/
2018
07.03.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 09.03.2018 48,00
136/
2018
07.03.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 09.03.2018 48,00
135/
2018
07.03.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2018 744,00
134/
2018
07.03.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2018 1971,00
133/
2018
07.03.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 16.03.2018 279,24
132/
2018
01.03.
2018
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 29.01.2018 20,39
131/
2018
28.02.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 13.03.2018 297,00
130/
2018
28.02.
2018
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273 12.03.2018 26,00
129/
2018
26.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.03.2018 48,00
128/
2018
26.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.03.2018 133,44
127/
2018
20.02.
2018
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie-Zmeny a doplnky č.2 K2 ateliér, s.r.o. 36809306 09.03.2018 5450,00
126/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -875,52
125/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -875,52
124/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -737,28
123/
2018
19.02.
2018
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 01.03.2018 90,78
122/
2018
19.02.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 28.02.2018 94,08
121/
2018
19.02.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 28.02.2018 352,80
120/
2018
19.02.
2018
zmäkčovač do umývačky v KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 24.02.2018 51,98
119/
2018
19.02.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2018 110,40
118/
2018
16.02.
2018
samolepka s erbom obce štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 13.02.2018 36,00
117/
2018
13.02.
2018
pracovné stoly do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 22.02.2018 1046,64
116/
2018
13.02.
2018
údržba ovocnej pálenice-malovanie, výmena obkladu Adam Lacko 46636803 18.02.2018 5114,00
115/
2018
13.02.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.02.2018 532,42
114/
2018
12.02.
2018
sádrokartónový pohľad v KD Jakub Drobný-PROFIGIPS, s.r.o. 47421894 20.02.2018 1950,48
113/
2018
12.02.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2018 1524,94
112/
2018
12.02.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.02.2018 183,85
111/
2018
12.02.
2018
zmäkčovač do umývačky v KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 18.02.2018 61,98
110/
2018
12.02.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 07.03.2018 679,68
109/
2018
12.02.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 23.02.2018 87,10
108/
2018
08.02.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.02.2018 1478,52
107/
2018
08.02.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.02.2018 492,00
106/
2018
08.02.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.02.2018 83,28
105/
2018
08.02.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2018 165,11
104/
2018
08.02.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2018 -33,59
103/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
102/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
101/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 441+442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 600,00
100/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
99/
2018
06.02.
2018
rohož-bytovka 557 Elitmat, s.r.o. 46177981 15.02.2018 124,42
98/
2018
06.02.
2018
výmena radiátorov v KD Marek Schindler-AQUAS 37511530 15.02.2018 482,93
97/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 9,97
96/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 15,00
95/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 15,00
94/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,00
93/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,00
92/
2018
06.02.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 590,20
91/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 19,87
90/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 25,40
89/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 22,20
88/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 21,01
87/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 11,82
86/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 23,66
85/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,34
84/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 14,84
83/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 14,93
82/
2018
02.02.
2018
modul Pečať rozvoja obcí a miest 2017 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. 31425836 09.02.2018 196,80
81/
2018
02.02.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.02.2018 456,24
80/
2018
02.02.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2018 1971,00
79/
2018
02.02.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2018 744,00
78/
2018
01.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 06.02.2018 48,00
77/
2018
01.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 06.02.2018 48,00
76/
2018
01.02.
2018
stavebný materiál na opravu KD Royaldom, s.r.o. 44590270 14.02.2018 2753,03
75/
2018
31.01.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 28.11.2017 297,00
74/
2018
31.01.
2018
časopis Právo pre obce Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 08.02.2018 77,40
73/
2018
31.01.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 09.02.2018 47,00
72/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1510,88
71/
2018
31.01.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 4,57
70/
2018
31.01.
2018
voda cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 6,86
69/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1330,31
68/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 518,87
67/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1122,31
66/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 701,74
65/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 918,88
64/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 944,02
63/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1081,16
62/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1035,46
61/
2018
26.01.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 08.01.2018 16,20
60/
2018
26.01.
2018
kopírovací stroj Toshiba e-STUDIO Roman Kubo-CUBO 43714251 30.01.2018 1100,00
59/
2018
26.01.
2018
projektová dokumentácia - rozšírenie kanalizácie BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 31396828 do 21 dní od doručenia 2400,00
58/
2018
26.01.
2018
voda COOP Jednota TN 00168912 07.02.2018 845,34
57/
2018
26.01.
2018
servisné práce AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 07.02.2018 169,37
56/
2018
26.01.
2018
 
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2018 105,84
55/
2018
26.01.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2018 282,24
54/
2018
24.01.
2018
znalecký posudok Ing. Igor Ištok 1020308641 22.01.2018 140,00
53/
2018
23.01.
2018
soľ do umývačky RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 02.02.2018 19,20
52/
2018
23.01.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 01.02.2018 292,57
51/
2018
23.01.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 01.02.2018 80,00
50/
2018
23.01.
2018
obstaranie Územného plánu - zmeny a doplnky č.2 Ing. arch. Marianna Bogyová AABP 22732632 31.01.2018 1121,95
49/
2018
23.01.
2018
prípojka pre WC a sprchy- Zberný dvor M-SILNICE SK s.r.o. 36833380 09.02.2018 732,00
48/
2018
22.01.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2018 744,00
47/
2018
22.01.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 26.01.2018 1971,00
46/
2018
18.01.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2018 105,88
45/
2018
18.01.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 29.01.2018 422,56
44/
2018
18.01.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 29.01.2018 2998,91
43/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 25,40
42/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 14,93
41/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 9,97
40/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2018 13,34
39/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2018 14,84
38/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 15,00
37/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 15,00
36/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 13,00
35/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 13,00
34/
2018
16.01.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 45,09
33/
2018
16.01.
2018
el. energia OK,DS,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 590,20
32/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 19,87
31/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 21,01
30/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 22,20
29/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 11,82
28/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 23,66
27/
2018
16.01.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.01.2018 994,30
26/
2018
16.01.
2018
maľovaná cyklomapa CBS spol. s. r.o. 36754749 24.01.2018 200,00
25/
2018
16.01.
2018
lavičky Vladimír Hevier 46405186 28.01.2018 500,00
24/
2018
16.01.
2018
lavičky Vladimír Hevier 46405186 28.01.2018 450,00
23/
2018
16.01.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 26.01.2018 184,24
22/
2018
16.01.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 175,42
21/
2018
16.01.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 246,70
20/
2018
16.01.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 -27,46
19/
2018
16.01.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2018 605,58
18/
2018
16.01.
2018
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 16.01.2018 207,84
17/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -21,79
16/
2018
16.01.
2018
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2018 75,36
15/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 31,39
14/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 9,40
13/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 5,49
12/
2018
16.01.
2018
el. energia OK,DS,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 1132,90
11/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 7,67
10/
2018
16.01.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 27,80
9/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -11,11
8/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -12,98
7/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -0,62
6/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -0,85
5/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -8,73
4/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -3,46
3/
2018
08.01.
2018
znalecký posudok Ing. Bc. Milan Holéci   23.01.2018 717,12
2/
2018
08.01
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695   2105,80
1/
2018
02.01.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2018 175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
677/
2017
31.12.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.02.2018 679,68
676/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 10,49
675/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 6,00
674/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 4,49
673/
2017
31.12.
2017
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.01.2018 48,00
672/
2017
31.12.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2018 65,83
671/
2017
31.12.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 12.01.2018 777,65
670/
2017
31.12.
2017
služba technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.01.2018 65,00
669/
2017
31.12.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 14.01.2018 90,00
668/
2017
31.12.
2017
oprava kotla-bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 02.01.2018 183,60
667/
2017
31.12.
2017
ročná kontrola plynových kotlov - bytovka 439+440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2017 626,40
666/
2017
29.12.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.01.2018 250,92
665/
2017
29.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 29.12.2017 59,40
664/
2017
29.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 29.12.2017 415,80
663/
2017
27.12.
2017
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.12.2017 96,00
662/
2017
27.12.
2017
oprava kotla-bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2017 165,37
661/
2017
27.12.
2017
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 29.12.2017 446,69
660/
2017
27.12.
2017
prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY, s.r.o. 34121358 01.01.2018 104,62
659/
2017
27.12.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 22.12.2017 348,00
658/
2017
20.12.
2017
vyhotovenie kúpnych zmlúv - Zberný dvor Ing. Janka Dobiášová 43265383 29.12.2017 542,00
657/
2017
19.12.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.12.2017 992,31
656/
2017
19.12.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2017 130,49
655/
2017
19.12.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 27.12.2017 32,65
654/
2017
19.12.
2017
vystúpenie LH Borovienka Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 23.12.2017 800,00
653/
2017
19.12.
2017
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 21.12.2017 161,04
652/
2017
18.12.
2017
vreckový kalendárik štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 29.12.2017 72,00
651/
2017
18.12.
2017
geotechnická skúška-Zberný dvor RNDr. Boris Starší-KVALITEST 10829539 29.12.2017 349,98
650/
2017
18.12.
2017
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 29.12.2017 198,72
649/
2017
14.12.
2017
občerstvenie-akcia Mikuláš Pavol Vido 43579906 20.12.2017 67,20
648/
2017
14.12.
2017
občerstvenie Pavol Vido 43579906 08.12.2017 64,08
647/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 174,00
646/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 144,00
645/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 250,80
644/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 144,00
643/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 168,00
642/
2017
13.12.
2017
školenie REGAS, s.r.o. 46350314 22.12.2017 150,00
641/
2017
12.12.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 18.12.2017 241,20
640/
2017
12.12.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.12.2017 470,32
639/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.11.2017 80,32
638/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.11.2017 384,12
637/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.12.2017 71,28
636/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.12.2017 47,52
635/
2017
12.12.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 -56,88
634/
2017
08.12.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 19.12.2017 901,30
633/
2017
08.12.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.12.2017 864,00
632/
2017
08.12.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 145,57
631/
2017
08.12.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.01.2018 679,68
630/
2017
08.12.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 298,49
629/
2017
07.12.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 20.12.2017 105,12
628/
2017
06.12.
2017
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 16.12.2017 378,00
627/
2017
06.12.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2017 91,31
626/
2017
05.12.
2017
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091 do 15 dní 67,60
625/
2017
05.12.
2017
výmena spätnej klapky-bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.12.2017 80,52
624/
2017
05.12.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.12.2017 464,00
623/
2017
05.12.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.12.2017 1 040,00
622/
2017
05.12.
2017
prehliadka hasiacich prístrojov Jozef Vadovič-VADAS 37569091 10.12.2017 442,20
621/
2017
01.12.
2017
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 12.12.2017 80,80
620/
2017
01.12.
2017
stavebné rezivo M.J.K.-SLOVPIL s.r.o. 36319007 05.12.2017 840,00
619/
2017
01.12.
2017
servisné práce,
kancelárske potreby
Roman Kubo - CUBO 43714251 07.12.2017 448,80
618/
2017
30.11.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 12.12.2017 53,84
617/
2017
30.11.
2017
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 05.12.2017 35,00
616/
2017
27.11.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.12.2017 187,20
615/
2017
24.11.
2017
elektrická prípojka Daniel Lysák 40273032 27.11.2017 350,00
614/
2017
24.11.
2017
príves nákladný AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 07.12.2017 1 857,60
613/
2017
23.11.
2017
stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 20.12.2017 207,22
612/
2017
23.11.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2017 249,67
611/
2017
22.11.
2017
aktualizácia mapového portálu MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 04.12.2017 450,00
610/
2017
22.11.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 06.12.2017 777,00
609/
2017
22.11.
2017
rekonštrukcia kotolne OcÚ, zdravotného strediska a 8 nájomných bytov Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 25.11.2017 10 740,73
608/
2017
14.11.
2017
tonery Roman Kubo - CUBO 43714251 21.11.2017 28,08
607/
2017
14.11.
2017
aktualizácia virtuálneho cintorína 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 27.11.2017 140,34
606/
2017
13.11.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.11.2017 995,35
605/
2017
13.11.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.11.2017 397,66
604/
2017
10.11.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.11.2017 972,00
603/
2017
10.11.
2017
rozšírenie bezdrôtového rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 21.11.2017 1125,60
602/
2017
09.11.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 20.11.2017 942,07
601/
2017
09.11.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 22.11.2017 91,74
600/
2017
09.11.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 08.12.2017 875,52
599/
2017
09.11.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 141,46
598/
2017
09.11.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 361,32
597/
2017
09.11.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 3,53
596/
2017
09.11.
2017
zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288 21.11.2017 8,40
595/
2017
08.11.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.11.2017 100,36
594/
2017
08.11.
2017
sociálna služba Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 16.11.2017 96,72
593/
2017
08.11.
2017
občerstvenie-voľby do VÚC Pavol Vido 17000166 21.11.2017 72,00
592/
2017
06.11.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 16.11.2017 171,95
591/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,34
590/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 14,84
589/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 14,93
588/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 9,97
587/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 15,00
586/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 15,00
585/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,00
584/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,00
583/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 590,20
582/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 25,40
581/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 21,01
580/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 22,20
579/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 11,82
578/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 23,66
577/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 19,87
576/
2017
03.11.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2017 464,00
575/
2017
03.11.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2017 1040,00
574/
2017
03.11.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.11.2017 272,16
573/
2017
31.10.
2017
spevnené plochy pre kontajnerové státia KANIX, s.r.o. 36342921 09.10.2017 3639,60
572/
2017
31.10.
2017
oprava zábradlia Sevald Jozef-Kovovýroba 30873401 26.10.2017 100,00
571/
2017
30.10.
2017
oprava plynového kotla v OK Martin Kopún-Plynoterm 32784384 06.11.2017 322,00
570/
2017
30.10.
2017
občerstvenie-stretnutie dôchodcov Pavol Vido 43579906 06.11.2017 900,36
569/
2017
26.10.
2017
el. energia VO-IBV Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 07.11.2017 -1117,68
568/
2017
26.10.
2017
montážne práce-oprava budovy MŠ Marián Hanák 50763920 30.10.2017 195,00
567/
2017
26.10.
2017
el. energia OK Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 02.11.2017 -397,78
566/
2017
26.10.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 02.11.2017 106,36
565/
2017
26.10.
2017
el. energia VOŠT Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 31.10.2017 -47,65
564/
2017
19.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 23.10.2017 293,28
563/
2017
19.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.10.2017 101,52
562/
2017
18.10.
2017
oprava plynového kotla na bytovke 440 Jozef Martinkovič 30336481 22.10.2017 102,78
561/
2017
17.10.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2017 106,01
560/
2017
17.10.
2017
samolepka s erbom obce štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 27.10.2017 72,00
559/
2017
16.10.
2017
prírodné kamenivo Kameňolomy, s.r.o. 34121358 24.10.2017 145,20
558/
2017
13.10.
2017
poplatok za domenu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 17.10.2017 46,80
557/
2017
13.10.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2017 95,59
556/
2017
13.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2017 386,40
555/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 9,97
554/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,00
553/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,00
552/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 15,00
551/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 15,00
550/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 14,93
549/
2017
13.10.
2017
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 20.10.2017 297,00
548/
2017
13.10.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.10.2017 986,40
547/
2017
13.10.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 314,90
546/
2017
13.10.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 370,20
545/
2017
13.10.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 121,49
544/
2017
13.10.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 27,43
543/
2017
13.10.
2017
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 20.10.2017 48,72
542/
2017
13.10.
2017
stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 18.10.2017 727,72
541/
2017
13.10.
2017
oprava rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 23.10.2017 94,80
540/
2017
13.10.
2017
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 17.10.2017 680,48
539/
2017
13.10.
2017
oprava plynového kotla na bytovke 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.10.2017 96,00
538/
2017
13.10.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.10.2017 82,40
537/
2017
13.10.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.10.2017 998,83
536/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 25,40
535/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 19,87
534/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,34
533/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 14,84
532/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 23,66
531/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 11,82
530/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 22,20
529/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 21,01
528/
2017
06.10.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 13.10.2017 1140,00
527/
2017
06.10.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.11.2017 875,52
526/
2017
04.10.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 590,20
525/
2017
04.10.
2017
Reboz, s.r.o. Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2017 65,00
524/
2017
04.10.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 14.10.2017 112,00
523/
2017
04.10.
2017
audit KUZ, súladu VS s KUZ za rok 2016 Ing. Mária Kasmanová 46746862 20.09.2017 400,00
522/
2017
04.10.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.10.2017 151,80
521/
2017
03.10.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.10.2017 1040,00
520/
2017
03.10.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.10.2017 464,00
519/
2017
03.10.
2017
systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o. 36041688 16.10.2017 125,00
518/
2017
29.09.
2017
el. energia DS Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 10.10.2017 -8,38
517/
2017
28.09.
2017
občerstvenie na hody 2017 Pavol Vido 43579906 30.09.2017 2862,84
516/
2017
27.09.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.10.2017 201,16
515/
2017
27.09.
2017
cesta 2. ulica IBV-bočný prístup Via-kom s.r.o. 45472718 31.10.2017 41508,55
514/
2017
27.09.
2017
cesta 2. ulica IBV Via-kom s.r.o. 45472718 31.10.2017 225317,26
513/
2017
27.09.
2017
prenájom stanu, sedenia, osvetlenia na hody 2017 CORPORATION, s.r.o. 50106422 30.09.2017 2880,00
512/
2017
27.09.
2017
stavebný dozor-cesta 2.ulica IBV Bc. Tomáš Gulač 43389431 10.10.2017 3500,00
511/
2017
26.09.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 03.10.2017 59,28
510/
2017
26.09.
2017
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 02.10.2017 98,00
509/
201
25.09.
2017
výmena strechy na zvonici Jozef Masár-DARES 30029198 18.10.2017 1467,60
508/
2017
25.09.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 28.09.2017 1176,00
507/
2017
25.09.
2017
oprava plyn. kotla na bytovke 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 28.09.2017 48,00
506/
2017
22.09.
2017
malotraktor Belarus, čelný nakladač, vidly s hydr. horným drapákom, lopata URSUS, vlečka AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.11.2017 40500,00
505/
2017
22.09.
2017
čelný nakladač, lopata URSUS, vidly, paletizačné vidly, drvič-štiepkovač AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.11.2017 33534,00
504/
2017
21.09.
2017
ročný prístup na portál Verejná správa SR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 28.09.2017 96,00
503/
2017
21.09.
2017
prístrešky na kontajnery pri bytovkách B5-B9 LUMIINOX, s.r.o. 46738401 20.10.2017 3750,00
502/
2017
21.09.
2017
prístrešky na kontajnery pri bytovkách B1-B4 LUMIINOX, s.r.o. 46738401 20.10.2017 2800,00
501/
2017
21.09.
2017
preprava súboru Kasanka VH-H s.r.o. 44645635 30.09.2017 123,60
500/
2017
21.09.
2017
prenájom atrakcií Róbert Ergang-AREGO 34637702 02.10.2017 600,00
499/
2017
21.09.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 26.09.2017 1448,12
498/
2017
20.09.
2017
materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 03.10.2017 453,09
497/
2017
20.09.
2017
čistiace prostriedky do KD DAMITO s.r.o. 44148542 27.09.2017 73,75
496/
2017
19.09.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 03.10.2017 113,94
495/
2017
19.09.
2017
voda DS TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 2,28
494/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 344,06
493/
2017
19.09.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 72,91
492/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 319,00
491/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 348,62
490/
2017
19.09.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 38,74
489/
2017
19.09.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 45,58
488/
2017
19.09.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 7,98
487/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 190,26
486/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 180,01
485/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 227,86
484/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 280,26
483/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 303,05
482/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 312,17
481/
2017
19.09.
2017
oprava zvonice "MILO" Záhrady 37508555 25.09.2017 4230,23
480/
2017
18.09.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2017 106,08
479/
2017
18.09.
2017
sprostredkovanie hudobnej produkcie Viera Puterová-FLÓRA 35405236 17.09.2017 500,00
478/
2017
18.09.
2017
vodovodné prípojky
2. ulica IBV
AQUA-Kubiš s.r.o. 46615008 16.09.2017 684,48
477/
2017
18.09.
2017
materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 02.10.2017 108,40
476/
2017
14.09.
2017
projektová dokumentácia "Revitalizácia zelene IBV" EKOLOGIK-Záhradná architektúra s.r.o. 47664509 28.09.2017 360,00
475/
2017
14.09.
2017
el. energia 8 bytovka Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -36,45
474/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -9,28
473/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -14,10
472/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -14,91
471/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 439 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -13,96
470/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 440 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -16,67
469/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 441 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -8,76
468/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 442 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -33,24
467/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -8,26
466/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -12,93
465/
2017
14.09.
2017
el. energia DS Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -80,48
464/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -2,13
463/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 557 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -13,35
462/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -18,74
461/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -7,71
460/
2017
14.09.
2017
el.energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -16,70
459/
2017
11.09.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.09.2017 1426,30
458/
2017
11.09.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2017 164,88
457/
2017
11.09.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 129,86
456/
2017
11.09.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 404,98
455/
2017
11.09.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 302,54
454/
2017
11.09.
2017
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 -74,04
453/
2017
11.09.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 18.09.2017 240,00
452/
2017
08.09.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 07.10.2017 875,52
451/
2017
08.09.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 18.09.2017 349,44
450/
2017
08.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,00
449/
2017
07.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,00
448/
2017
06.09.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 20.09.2017 51,00
447/
2017
06.09.
2017
voda bytovka B8 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 21.02.2017 699,13
446/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,34
445/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 14,84
444/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 14,93
443/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 9,97
442/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 15,00
441/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 19,87
440/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 25,40
439/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 22,20
438/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 21,01
437/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 11,82
436/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 23,66
435/
2017
06.09.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 590,20
434/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 15,00
433/
2017
06.09.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 18.09.2017 464,00
432/
2017
06.09.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2017 76,27
431/
2017
04.09.
2017
HOLDER X30 s korbou AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 03.11.2017 84246,00
430/
2017
04.09.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 01.09.2017 269,64
429/
2017
04.09.
2017
poradenské služby-verejné obstarávanie eBIZ Procurement s.r.o. 36234141 08.09.2017 600,00
428/
2017
04.09.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 18.09.2017 1040,00
427/
2017
04.09.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 11.09.2017 297,00
426/
2017
22.08.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 05.09.2017 158,88
425/
2017
22.08.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 29.08.2017 36,00
424/
2017
18.08.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2017 101,98
423/
2017
15.08.
2017
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 21.08.2017 1000,24
422/
2017
15.08.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.08.2017 958,21
421/
2017
11.08.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 28.08.2017 91,20
420/
2017
09.08.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.08.2017 72,83
419/
2017
08.08.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 02.09.2017 875,52
418/
2017
08.08.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 241,19
417/
2017
08.08.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 -68,80
416/
2017
08.08.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 131,27
415/
2017
08.08.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 104,92
414/
2017
08.08.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 151,96
413/
2017
08.08.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.08.2017 926,42
412/
2017
07.08.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 15.08.2017 368,28
411/
2017
07.08.
2017
oprava plynového kotla bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 04.08.2017 165,49
410/
2017
07.08.
2017
oprava plynového kotla bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 04.08.2017 188,10
409/
2017
07.08.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 21.08.2017 169,92
408/
2017
04.08.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.08.2017 240,00
407/
2017
04.08.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2017 1040,00
406/
2017
04.08.
2017
hnojivo na trávu AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 12.08.2017 177,12
405/
2017
04.08.
2017
píla motorová STIHL Marián Šupa 11906022 17.08.2017 1058,04
404/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 9,97
403/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 14,93
402/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 8,82
401/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,34
400/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,99
399/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 11,82
398/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 17,44
397/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 16,63
396/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 25,40
395/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,70
394/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,00
393/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 14,75
392/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 12,85
391/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,00
390/
2017
03.08.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 571,13
389/
2017
02.08.
2017
licencia na portál virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 16.08.2017 55,37
388/
2017
02.08.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2017 464,00
387/
2017
01.08.
2017
čistenie odpadového potrubia Vladimír Košinár-K.V.KANAL 46884564 10.08.2017 118,00
386/
2017
01.08.
2017
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 11.08.2017 180,00
385/
2017
01.08.
2017
občianska vybavenosť IBV Lokalita 3.etapa Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 15.08.2017 59100,00
384/
2017
31.07.
2017
občianska vybavenosť IBV Lokalita 3.etapa Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.08.2017 59100,00
383/
2017
31.07.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.08.2017 279,24
382/
2017
31.07.
2017
oprava kamerového systému ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 27.07.2017 750,60
381/
2017
31.07.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 10.08.2017 114,66
380/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 31.07.2017 912,00
379/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-ZŠ s MŠ ATM Group, s.r.o. 43944311 24.07.2017 84,00
378/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 24.07.2017 888,00
377/
2017
31.07.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 11.08.2017 959,00
376/
2017
31.07.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 11.08.2017 661,50
375/
2017
31.07.
2017
rozbor vody Slovenský vodohospodársky podnik 3602204702 10.08.2017 97,27
374/
2017
21.07.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 04.08.2017 75,84
373/
2017
20.07.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 03.08.2017 115,20
372/
2017
19.07.
2017
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 01.08.2017 102,97
371/
2017
19.07.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2017 106,72
370/
2017
19.07.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 30.07.2017 350,00
369/
2017
19.07.
2017
projektová dokumentácia
"Zvýšenie bezpečnosti na ceste II/504 Častkovce"
ARGUS-DS, s.r.o. 44343311 27.07.2017 2760,00
368/
2017
14.07.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.07.2017 953,23
367/
2017
14.07.
2017
audit IUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 25.07.2017 818,39
366/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-ZŠ s MŠ Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 129,64
365/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-OK Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 115,90
364/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-OcÚ Kopún Vladimír-
Plynoterm
37025988 24.07.2017 158,77
363/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-KD Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 86,00
362/
2017
13.07.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 10.08.2017 737,28
361/
2017
12.07.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 87,59
360/
2017
12.07.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 126,43
359/
2017
12.07.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 217,10
358/
2017
12.07.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 -57,82
357/
2017
12.07.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 33,94
356/
2017
12.07.
2017
dopravné značky GETOS, s.r.o. 36338354 24.07.2017 278,64
355/
2017
12.07.
2017
vývoz smetný nádob TSM NMn/V 00350656 28.06.2017 954,98
354/
2017
12.07.
2017
stavebný poriadok Mesto Nové Mesto nad Váhom 311863 20.07.2017 572,81
353/
2017
10.07.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.07.2017 859,63
352/
2017
10.07.
2017
voda bytovka 556 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 18.07.2017 491,03
351/
2017
10.07.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2017 178,80
350/
2017
10.07.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2017 416,27
349/
2017
10.07.
2017
satelit na B9 Eduard Bečka-ELMA 33674752 13.07.2017 2625,48
348/
2017
10.07.
2017
oprava satelitného systému na B5 a B6 Eduard Bečka-ELMA 33674752 13.07.2017 736,80
347/
2017
07.07.
2017
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 05.07.2017 1404,00
346/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,00
345/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,00
344/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 14,75
343/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 12,85
342/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 9,97
341/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 14,93
340/
2017
07.07.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2017 95,60
339/
2017
07.07.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 11.07.2017 90,00
338/
2017
07.07.
2017
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 11.07.2017 65,00
337/
2017
07.07.
2017
prevádzkovanie ČOV Alvest, s.r.o. 36318957 17.07.2017 240,00
336/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 8,82
335/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 16,63
334/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 17,44
333/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 11,82
332/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,99
331/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,34
330/
2017
07.07.
2017
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 45,09
329/
2017
07.07.
2017
Odborné poradenstvo-Revitalizácia zelene IBV EKOLOGIK-Záhradná architektúra s.r.o. 47664509 15.07.2017 2004,00
328/
2017
06.07.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 25,40
327/
2017
06.07.
2017
el.energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 571,13
326/
2017
06.07.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,70
325/
2017
06.07.
2017
objemové meradlá na lieh-Pálenica Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 13.07.2017 708,00
324/
2017
06.07.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 13.07.2017 4800,00
323/
2017
06.07.
2017
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 17.07.2017 175,00
322/
2017
06.07.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.07.2017 464,00
321/
2017
06.07.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.07.2017 1040,00
320/
2017
28.06.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.07.2017 88,86
319/
2017
28.06.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.07.2017 83,17
318/
2017
27.06.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 74,05
317/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 300,77
316/
2017
27.06.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 5,70
315/
2017
27.06.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 3,42
314/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 506,98
313/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 457,99
312/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 371,40
311/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 242,66
310/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 270,01
309/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 419,26
308/
2017
23.06.
2017
knihy do knižnice Ing. Mária Kučerová 40242927 30.06.2017 82,00
307/
2017
21.06.
2017
oprava plynového kotla bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 23.06.2017 155,76
306/
2017
21.06.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2017 105,81
305/
2017
21.06.
2017
Bytový dom B9-zdroje úveru ŠFRB Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 18.08.2017 1164210,00
304/
2017
19.06.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 26.06.2017 269,64
303/
2017
19.06.
2017
oprava KLM v pestovateľskej pálenici IBEC družstvo 47729040 26.06.2017 150,10
302/
2017
19.06.
2017
Bytový dom B9-vlastné zdroje obce Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 28.06.2017 4078,00
301/
2017
15.06.
2017
výsadba okrasných rastlín pri hlavnej ceste Ján Herák 50694910 14.06.2017 4000,00
300/
2017
15.06.
2017
údržba a kosenie parku KOSENIE s.r.o. 46377701 07.06.2017 2616,00
299/
2017
15.06.
2017
výsadba okrasných rastlín pri hlavnej ceste Ján Herák 50694910 16.06.2017 4300,00
298/
2017
15.06.
2017
časopis Právo pre ROPO a obce Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 16.06.2017 43,40
297/
2017
13.06.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 26.06.2017 151,80
296/
2017
12.06.
2017
Verejné obstarávanie Zberný dvor-externé riadenie projektu Enixa, s.r.o. 45710252 23.06.2017 288,00
295/
2017
12.06.
2017
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 14.06.2017 1026,00
294/
2017
12.06.
2017
Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov v obci Častkovce, časť ulica pri Pálenici STRABAG s.r.o. 17317282 07.07.2017 67694,42
293/
2017
12.06.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.06.2017 357,58
292/
2017
12.06.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 23.06.2017 48,51
291/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,00
290/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,00
289/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 14,75
288/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 12,85
287/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 9,97
286/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 14,93
285/
2017
07.06.
2017
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 264,71
284/
2017
07.06.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 136,85
283/
2017
07.06.
2017
el.energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 91,57
282/
2017
07.06.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 -6,97
281/
2017
07.06.
2017
el.energia
KD
ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 -33,96
280/
2017
07.06.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 571,13
279/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,70
278/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 16,63
277/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 25,40
276/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 17,44
275/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,99
274/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 11,82
273/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,34
272/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 8,82
271/
2017
07.06.
2017
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 16.06.2017 80,37
270/
2017
07.06.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.06.2017 94,92
269/
2017
07.06.
2017
zneškodnenie komunálneho
odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 14.06.2017 869,94
268/
2017
07.06.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 556
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 12.06.2017 48,00
267/
2017
05.06.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2017 464,00
266/
2017
05.06.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 16.06.2017 240,00
265/
2017
05.06.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 09.06.2017 42,85
264/
2017
02.06.
2017
Verejné obstarávanie-Zberný dvor Častkovce-Stavebný dozor Enixa, s.r.o. 45710252 14.06.2017 288,00
263/
2017
02.06.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.06.2017 1040,00
262/
2017
30.05.
2017
Novomestský spravodajca 2017 Mestské kultúrne stredisko 00350702 01.06.2017 12,00
261/
2017
30.05.
2017
servisné práce+materiál Roman Kubo-CUBO 43714251 06.06.2017 119,40
260/
2017
29.05.
2017
Verejné obstarávanie-Zberný dvor Častkovce LEGAL TENDER s.r.o. 45672911 30.05.2017 4200,00
259/
2017
29.05.
2017
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 09.06.2017 32,40
258/
2017
22.05.
2017
znalecký posudok TOP HOUSE,
spol. s r.o.
31410677 12.05.2017 840,00
257/
2017
19.05.
2017
revízie elektroinštalácií a bleskozvodov LTJM, Slovakia s.r.o. 46470433 31.05.2017 4088,00
256/
2017
18.05.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.05.2017 42,74
255/
2017
18.05.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2017 105,93
254/
2017
18.05.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 06.06.2017 116,40
253/
2017
18.05.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.05.2017 946,96
252/
2017
17.05.
2017
stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 24.05.2017 3156,29
251/
2017
15.05.
2017
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 15.05.2017 840,00
250/
2017
11.05.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 23.05.2017 350,00
249/
2017
11.05.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 322,27
248/
2017
11.05.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 90,22
247/
2017
11.05.
2017
el.energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 -64,76
246/
2017
11.05.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 147,47
245/
2017
11.05.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 -18,54
244/
2017
09.05.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 16.05.2017 872,17
243/
2017
09.05.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.05.2017 86,33
242/
2017
09.05.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 16.05.2017 240,00
241/
2017
09.05.
2017
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.05.2017 576,00
240/
2017
05.05.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 19.05.2017 92,75
239/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,70
238/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 25,40
237/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 16,63
236/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 17,44
235/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,99
234/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,34
233/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 8,82
232/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 14,93
231/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 9,97
230/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 12,85
229/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 14,75
228/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,00
227/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,00
226/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 11,82
225/
2017
05.05.
2017
plyn SPP, a.s. 35815256 15.05.2017 1040,00
224/
2017
05.05.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2017 464,00
223/
2017
05.05.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 12.05.2017 393,96
222/
2017
04.05.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 17.05.2017 405,60
221/
2017
04.05.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 04.05.2017 198,00
220/
2017
04.05.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 571,13
219/
2017
03.05.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 442
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 04.05.2017 188,64
218/
2017
03.05.
2017
overenie objemového meradla Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 11.05.2017 487,20
217/
2017
27.04.
2017
rozbor vody Slovenský vodohospodársky podnik 3602204702 05.05.2017 91,27
216/
2017
27.04.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.05.2017 222,60
215/
2017
24.04.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 26.04.2017 63,00
214/
2017
24.04.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 04.05.2017 3000,00
213/
2017
24.04.
2017
náklady na stavebný poriadok 1Q/2017 Mesto NMn/V 311863 03.05.2017 340,74
212/
2017
24.04.
2017
projektová dokumentácia
Rekonštrukcia MŠ
Procering s.r.o. 48295876 28.04.2017 420,00
211/
2017
24.04.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 26.04.2017 1426,51
210/
2017
24.04.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.04.2017 48,00
209/
2017
18.04.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2017 108,55
208/
2017
13.04.
2017
sociálna služba SUS n.o. 45734445 17.04.2017 64,48
207/
2017
13.04.
2017
oprava plynového kotla bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 14.04.2017 86,40
206/
2017
12.04.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 -13,94
205/
2017
12.04.
2017
el.energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 -65,70
204/
2017
12.04.
2017
el.energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 112,88
203/
2017
12.04.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 151,45
202/
2017
12.04.
2017
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 415,10
201/
2017
12.04.
2017
autobusová doprava
futbal
ATM Group, s.r.o. 43944311 18.04.2017 1068,00
200/
2017
11.04.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S. s.r.o. 34133861 18.04.2017 1280,27
199/
2017
11.04.
2017
voda bytovka B8 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.04.2017 394,57
198/
2017
11.04.
2017
olej PD Čachtice 00206792 20.04.2017 71,28
197/
2017
11.04.
2017
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 14 dní 1185,00
196/
2017
11.04.
2017
rozmnoženie PD
projektu MŠ
SITISIO spol. s r.o. 47055987 17.04.2017 314,54
195/
2017
10.04.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 17.04.2017 240,00
194/
2017
10.04.
2017
oprava plyn.kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.04.2017 48,00
193/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 8,82
192/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 12,85
191/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 14,75
190/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,34
189/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,99
188/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 11,82
187/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 17,44
186/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 25,40
185/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 16,63
184/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,70
183/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 9,97
182/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 14,93
181/
2017
07.04.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom 35763469 18.04.2017 123,78
180/
2017
07.04.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.04.2017 352,80
179/
2017
07.04.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 571,13
178/
2017
04.04.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-
ABP
40377008 14.04.2017 143,60
177/
2017
04.04.
2017
plyn OK,KD,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 18.04.2017 1040,00
176/
2017
04.04.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 18.04.2017 464,00
175/
2017
04.04.
2017
Systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 18.04.2017 175,00
174/
2017
31.03.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 13.04.2017 29,14
173/
2017
31.03.
2017
reprezentačné výdavky štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 06.04.2017 403,20
172/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 356,59
171/
2017
30.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,19
170/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,25
169/
2017
30.03.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,30
168/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 1,73
167/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 1,01
166/
2017
30.03.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -2,69
165/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,59
164/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,25
163/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,28
162/
2017
30.03.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,26
161/
2017
30.03.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -1,30
160/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,14
159/
2017
30.03.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,00
158/
2017
30.03.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 3,42
157/
2017
30.03.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 91,14
156/
2017
30.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 46,72
155/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 394,19
154/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 366,85
153/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 268,87
152/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 235,84
151/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 180,01
150/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 176,59
149/
2017
30.03.
2017
kontrola a čistenia komínov-OcÚ,KD,OK Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 11.04.2017 120,00
148/
2017
30.03.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 31,90
147/
2017
29.03.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 10.04.2017 77,15
146/
2017
27.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.04.2017 -0,12
145/
2017
27.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.04.2017 -5,82
144/
2017
22.03.
2017
kontrola a čistenie komína v Pálenici Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 30.03.2017 90,00
143/
2017
21.03.
2017
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 18.03.2017 2040,00
142/
2017
20.03.
2017
verejný rozhlas-odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov SLOVGRAM 17310598 05.04.2017 38,50
141/
2017
20.03.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2017 113,71
140/
2017
20.03.
2017
kancelárske potreby-poštové poukazy PN print s.r.o. 31428908 29.03.2017 90,00
139/
2017
17.03.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 23.03.2017 936,83
138/
2017
16.03.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 27.03.2017 173,04
137/
2017
15.03.
2017
oprava solárneho kolektoru Komodus s.r.o. 46226346 22.03.2017 450,82
136/
2017
15.03.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 447,38
135/
2017
15.03.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -0,66
134/
2017
15.03.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -0,26
133/
2017
15.03.
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -5,94
132/
2017
15.03.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 0,10
131/
2017
15.03.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -8,56
130/
2017
13.03.
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -12,17
129/
2017
13.03.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -12,53
128/
2017
13.03.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 137,34
127/
2017
13.03.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 139,03
126/
2017
13.03.
2017
licencia SOZA 00178454 24.03.2017 20,40
125/
2017
13.03.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 25.03.2017 1155,00
124/
2017
13.03.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 25.03.2017 975,00
123/
2017
13.03.
2017
náhradné diely-PČ Marián Šupa 11906022 23.03.2017 70,64
122/
2017
08.03.
2017
tonery+multifunkčné zariadenie Roman Kubo-CUBO 43714251 09.03.2017 160,80
121/
2017
08.03.
2017
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 14.03.2017 122,40
120/
2017
08.03.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.03.2017 235,20
119/
2017
08.03.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.03.2017 75,54
118/
2017
07.03.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S. s.r.o. 34133861 15.03.2017 784,38
117/
2017
06.03.
2017
PHM-PČ PD Čachtice 00206792 16.03.2017 194,04
116/
2017
06.03.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.03.2017 240,00
115/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 16,79
114/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 14,78
113/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 12,78
112/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 9,74
111/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 14,99
110/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 8,51
109/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,29
108/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,99
107/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 11,71
106/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 17,64
105/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
VOŠT, OK, DS, VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 577,89
104/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 26,06
103/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,68
102/
2017
02.03.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2017 1040,00
101/
2017
02.03.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2017 464,00
100/
2017
02.03.
2017
oprava elektroinštalácie, osvetlenie v ZŠ s MŠ ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 14.03.2017 5348,00
99/
2017
24.02.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 10.03.2017 145,00
98/
2017
24.02.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 28.02.2017 36,96
97/
2017
24.02.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 25.02.2017 18,00
96/
2017
24.02.
2017
čistiace prostriedky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 02.03.2017 97,20
95/
2017
20.02.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2017 111,51
94/
2017
17.02.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 30.01.2017 435,00
93/
2017
17.02.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.03.2017 258,00
92/
2017
14.02.
2017
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 01.03.2017 90,78
91/
2017
14.02.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.02.2017 942,96
90/
2017
10.02.
2017
náhradné diely PD Čachtice 00206792 20.02.2017 11,17
89/
2017
10.02.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 12,98
88/
2017
10.02.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 137,69
87/
2017
10.02.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 154,86
86/
2017
10.02.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 14.02.2017 627,00
85/
2017
10.02.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 636,96
84/
2017
10.02
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.02.2017 80,53
83/
2017
10.02
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 51,30
82/
2017
08.02.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 16.02.2017 834,55
81/
2017
08.02.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2017 1040,00
80/
2017
08.02.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2017 464,00
79/
2017
08.02.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 23.02.2017 75,36
78/
2017
06.02.
2017
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 17.02.2017 1350,00
77/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 14,78
76/
2017
06.02.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.02.2017 240,00
75/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 8,51
74/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 14,99
73/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 9,74
72/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 11,71
71/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,99
70/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,29
69/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 16,79
68/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 17,64
67/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 12,78
66/
2017
06.02.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 13.02.2017 103,50
65/
2017
06.02.
2017
prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY,s.r.o. 34121358 15.02.2017 23,36
64/
2017
03.02.
2017
oprava kopírovacieho
stroja
ML-print
Miroslav Marušinec
43006442 10.02.2017 85,32
63/
2017
03.02.
2017
elektrická energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,68
62/
2017
03.02.
2017
elektrická energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 26,06
61/
2017
03.02.
2017
elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 577,89
60/
2017
01.02
2017
oprava plyn.kotla
bytovka 552
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.02.2017 48,00
59/
2017
01.02.
2017
spotreba vody COOP Jednota TN 00168912 08.02.2017 805,48
58/
2017
01.02.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 04.02.2017 27,00
57/
2017
01.02.
2017
bytovka B8 s.č.556 Betonárka Nadlice
spol. s r.o.
35680601 01.04.2017 1 181 564,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
56/
2017
30.01.
2017
Bytovka B8 s.č.556 Betonárka Nadlice
spol. s r.o.
35680601 10.02.2017 -14,00
55/
2017
30.01.
2017
externý projektový manažment SYNERGIES,s.r.o. 36783722 06.02.2017 1800,00

54/
2017
25.01.
2017
oprava fekálu Rudolf Arbet 40273199 04.02.2017 31,20
53/
2017
24.01.
2017
voda byt.440 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 308,89
52/
2017
24.01.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 59,40
51/
2017
24.01.
2017
voda byt.441 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 131,27
50/
2017
24.01.
2017
voda byt.443 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 758,17
49/
2017
24.01.
2017
voda byt.442 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 172,90
48/
2017
24.01.
2017
voda byt.552 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 495,00
47/
2017
24.01.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 6,11
46/
2017
24.01.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 1,40
45/
2017
24.01.
2017
voda byt.551 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 575,47
44/
2017
24.01.
2017
voda byt.439 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 294,18
43/
2017
24.01.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 64,64
42/
2017
24.01.
2017
voda OK klub TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 5,82
41/
2017
24.01.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 80,70
40/
2017
23.01.
2017
oprava plyn. kotla
na byt.441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.01.2017 48,00
39/
2017
23.01.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 03.02.2017 76,82
38/
2017
17.01.
2017
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia,a.s. 35910739 27.01.2017 22,94
37/
2017
17.01.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 25.01.2017 209,18
36/
2017
17.01.
2017
vývoz smeťových nádob TSM NMn/V 00350656 26.01.2017 792,14
35/
2017
17.01.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2017 464,00
34/
2017
17.01.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 26.01.2017 1040,00
33/
2017
17.01.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 25.01.2017 1142,27
32/
2017
17.01.
2017
vývoz skla TSM NMn/V 00350656 27.01.2017 139,50
31/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -44,21
30/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -18,67
29/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.441 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -615,49
28/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.440 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -514,66
27/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.439 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -649,30
26/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -634,96
25/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -678,64
24/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 -7,72
23/
2017
17.01.
2017
Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 31.01.2017 125,84
22/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,29
21/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,99
20/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 11,71
19/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.442 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 17,64
18/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.440 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 26,06
17/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.439 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,68
16/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 45,18
15/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 14,78
14/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 12,78
13/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 9,74
12/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 14,99
11/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 8,51
10/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.441 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 16,79
09/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2017 -2817,52
08/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 577,89
07/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.442 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -606,28
06/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -1,97
05/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -653,42
04/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -705,55
03/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -692,06
02/
2017
04.01.
2017
Oprava plyn.kotla byt.443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 16.01.2017 48,00
01/
2017
03.01.
2017
Systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2017 175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
585/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia bytovka 552 vchod A ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 10,52
584/
2016
31.12.
2016
Reprezentačné výdavky Pavol Vido 43579906 23.12.2016 81,00
583/
2016
31.12.
2016
stavebný poriadok IV.štvrťrok 2016 Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 11.01.2017 513,95
582/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 15,42
581/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 681,86
580/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 173,28
579/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 230,11
578/
2016
31.12.
2016
Nájomný bytový dom B8-vlastné zdroje obce BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 30.12.2016 14,00
577/
2016
31.12.
2016
Program dane a odpady TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 13.01.2017 8,40
576/
2016
31.12.
2016
Zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 13.01.2017 893,23
575/
2016
31.12.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2017 81,41
574/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
573/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
572/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 441+442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 600,00
571/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
570/
2016
31.12.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 13.01.2017 240,00
569/
2016
31.12.
2016
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 13.01.2017 167,60
568/
2016
30.12.
2016
Oprava plyn.kotla
bytovka 439+440
Jozef Martinkovič 30336481 28.12.2016 376,80
567/
2016
29.12.
2016
Oprava plyn.kotla
OcÚ
Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 07.01.2017 85,20
566/
2016
29.12.
2016
Oprava plynového kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 28.12.2016 61,09
565/
2016
23.12.
2016
Technická vybavenosť bytovka B8 s.č. 556 BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 30.12.2016 23530,00
564/
2016
23.12.
2016
Vývoz smetných nádob TSM mesta NMn/V 00350656 27.12.2016 1075,11
563/
2016
21.12.
2016
Tonery+Servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 23.12.2016 321,40
562/
2016
21.12.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2016 120,91
561/
2016
21.12.
2016
Spracovanie miezd mesiace 10+11/2016 Vema, s.r.o. 31355374 30.12.2016 324,84
560/
2016
21.12.
2016
Náhradné diely Marián Šupa 11906022 30.12.2016 126,18
559/
2016
21.12.
2016
Poštové poukážky TISING spol. s r.o. 31430937 02.01.2017 60,00
558/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-OcÚ Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 240,00
557/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-KD,OK Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 322,00
556/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-sol.panely Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 507,00
555/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení MŠ Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 240,00
554/
2016
21.12.
2016
Náhradné diely PD Čachtice 00206792 27.12.2016 54,26
553/
2016
19.12.
2016
Program Evidencia obyvateľov-nastavenie na novom PC TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 27.12.2016 24,00
552/
2016
19.12.
2016
Prístupová komunikácia Lokalita "A" 3.etapa BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 26.12.2016 53066,40
551/
2016
19.12.
2016
Variče na vodu,
obracačky,panvica
RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 24.12.2016 338,09
550/
2016
19.12.
2016
Elektrická energia
KD
ZSE Energia. a.s. 36677281 23.12.2016 -62,98
549/
2016
12.12.
2016
Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 22.12.2016 971,00
548/
2016
12.12.
2016
Autobusová doprava
futbal
ATM Group, s.r.o. 43944311 14.12.2016 384,00
547/
2016
12.12.
2016
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2016 424,08
546/
2016
12.12.
2016
Náhradné diely PD Čachtice 00206792 20.12.2016 280,56
545/
2016
12.12.
2016
Žiarovka PD Čachtice 00206792 20.12.2016 24,84
544/
2016
12.12.
2016