Prijaté faktúry :

Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
435/
2021
04.08.
2021
         
434/
2021
21.07.
2021
         
433/
2021
21.07.
2021
autobusová doprava ATM Group 43944311 22.07.2021  
432/
2021
21.07.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 26.07.2021 320,74
431/
2021
21.07.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 26.07.2021 93,64
430/
2021
21.07.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2021 93,18
429/
2021
21.07.
2021
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 29.07.2021 285,12
428/
2021
21.07.
2021
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 28.07.2021 417,79
427/
2021
21.07.
2021
výsadba okrasných stromov  "MILO" Záhrady 37508555 20.07.2021 2977,00
426/
2021
21.07.
2021
oprava oporných konštrukcií k okrasným stromom "MILO" Záhrady 37508555 23.07.2021 140,00
425/
2021
21.07.
2021
prenájojm stanov na akcii TOPFEST 2021 ERATOS s.r.o. 52933741 15.07.2021 2400,00
424/
2021
13.07.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.07.2021 1919,71
423/
2021
12.07.
2021
vodné, stočné cintorín TVK, a.s. 36302724 21.07.2021 7,76
422/
2021
12.07.
2021
vodné, stočné DS TVK, a.s. 36302724 21.07.2021 18,11
421/
2021
12.07.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.07.2021 255,10
420/
2021
12.07.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s 35763469 19.07.2021 67,60
419/
2021
12.07.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.08.2021 432,00
418/
2021
12.07.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.07.2021 -83,32
417/
2021
12.07.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.07.2021 193,68
416/
2021
12.07.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.07.2021 141,60
415/
2021
12.07.
2021
výroba a srpacovanie záznamu Deň matiek Peter Horňák-PH studio 37024264 07.07.2021 200,00
414/
2021
12.07.
2021
PHM  PD Čachtice 00206792 20.07.2021 73,62
413/
2021
08.07.
2021
práce-zdravotechnika STABILIT, spol. s r.o. 31102361 14.07.2021 157,80
412/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 14,93
411/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 21,01
410/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 11,82
409/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 22,20
408/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 25,40
407/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 19,87
406/
2021
08.07.
2021
el. energia 8 bytovka  ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 45,09
405/
2021
08.07.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS,
VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 590,20
404/
2021
08.07.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 40,00
403/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 13,00
402/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 13,00
401/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 15,00
400/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 15,00
399/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 9,97
398/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 14,84
397/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 13,34
396/
2021
08.07.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2021 23,66
395/
2021
08.07.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.07.2021 1850,08
394/
2021
08.07.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.07.2021 175,64
393/
2021
08.07.
2021
oprava dverí-bytovka 440 Svitač Oto 32783108 14.07.2021 64,50
392/
2021
08.07.
2021
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 21.07.2021 161,00
391/
2021
06.07.
2021
znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 34242783 16.07.2021 80,00
390/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka KD TVK, a.s. 36302724 14.07.2021 343,85
389/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka OK TVK, a.s. 36302724 14.07.2021 847,97
388/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 29.06.2021 60,00
387/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 29.06.2021 60,00
386/
2021
06.07.
2021
Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 28.06.2021 495,00
385/
2021
06.07.
2021
črepník-samozavlažovacia pyramída KULLA SK, s.r.o. 31321003 07.07.2021 2808,00
384/
2021
06.07.
2021
náhradné diely Marián Šupa 11906022 14.07.2021 169,12
383/
2021
06.07.
2021
náhradné diely Marián Šupa 11906022 14.07.2021 6,74
382/
2021
06.07.
2021
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 29.06.2021 15,00
381/
2021
06.07.
2021
posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 13.07.2021 252,00
380/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 09.07.2021 60,00
379/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 09.07.2021 60,00
378/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 09.07.2021 123,00
377/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 14.07.2021 221,38
376/
2021
06.07.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 12.07.2021 86,40
375/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1910,52
374/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 2388,79
373/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1225,43
372/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1491,71
371/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1150,45
370/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1000,50
369/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 1985,50
368/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 2295,73
367/
2021
06.07.
2021
vodné, stočné bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 13.07.2021 2161,28
366/
2021
06.07.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.07.2021 800,00
365/
2021
06.07.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.07.2021 515,00
364/
2021
06.07.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.07.2021 895,00
363/
2021
06.07.
2021
trávové hnojivo KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 12.07.2021 300,00
362/
2021
06.07.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2021 54,00
361/
2021
06.07.
2021
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.07.2021 262,50
360/
2021
18.06.
2021
občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.06.2021 415,20
359/
2021
18.06.
2021
projektové práce elektro na akcii "IV.etapa IBV03-4 bytové domy" ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 36838641 23.06.2021 3000,00
358/
2021
18.06.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 29.06.2021 208,44
357/
2021
18.06.
2021
služby technika požiarnej ochrany 2Q/2021 Reboz, s.r.o. 48306126 30.06.2021 65,00
356/
2021
18.06.
2021
BOZP 2Q/2021 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.06.2021 69,00
355/
2021
18.06.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.06.2021 1326,23
354/
2021
18.06.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 28.06.2021 -35,74
353/
2021
18.06.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 29.06.2021 247,92
352/
2021
18.06.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 29.06.2021 212,76
351/
2021
18.06.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2021 100,62
350/
2021
14.06.
2021
sociálna služba SUS n.o. 4573445 18.06.2021 13,80
349/
2021
14.06.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.06.2021 524,68
348/
2021
14.06.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s 35763469 18.06.2021 66,36
347/
2021
14.06.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.06.2021 1452,28
346/
2021
14.06.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.07.2021 648,00
345/
2021
14.06.
2021
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 18.06.2021 114,80
344/
2021
14.06.
2021
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 21.06.2021 78,00
343/
2021
07.06.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 29.05.2021 39,02
342/
2021
07.06.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 15.05.2021 40,60
341/
2021
07.06.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 590,20
340/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 19,87
339/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 25,40
338/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 22,20
337/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 21,01
336/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 11,82
335/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 23,66
334/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 13,34
333/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 13,00
332/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 15,00
331/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 15,00
330/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 9,97
329/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 14,93
328/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 13,00
327/
2021
07.06.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 40,00
326/
2021
07.06.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 14,84
325/
2021
07.06.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 102,46
324/
2021
07.06.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 340,34
323/
2021
07.06.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 -81,17
322/
2021
07.06.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2021 161,50
321/
2021
07.06.
2021
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 10.06.2021 756,00
320/
2021
07.06.
2021
tabuľky Štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 16.06.2021 112,80
319/
2021
07.06.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2021 515,00
318/
2021
07.06.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.06.2021 800,00
317/
2021
07.06.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.06.2021 895,00
316/
2021
01.06.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2021 54,00
315/
2021
01.06.
2021
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 31.05.2021 600,00
314/
2021
01.06.
2021
tabuľky Štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 09.06.2021 182,40
313/
2021
01.06.
2021
servisné práce-Belarus AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 02.06.2021 1640,85
312/
2021
01.06.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 07.06.2021 60,00
311/
2021
01.06.
2021
práce-zdravotechnika
oprava ventilu na bytovke 552
STABILIT, spol. s r.o. 31102361 31.05.2021 29,94
310/
2021
01.06.
2021
náhradné diely Marián Šupa 11906022 10.06.2021 210,22
309/
2021
19.05.
2021
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 28.05.2021 145,20
308/
2021
19.05.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 01.06.2021 215,52
307/
2021
19.05.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2021 112,33
306/
2021
19.05.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.05.2021 1334,76
305/
2021
19.05.
2021
oprava plyn. kotla-OcÚ, KD, OK Martin Kopún - Plynoterm 32784384 22.05.2021 351,32
304/
2021
19.05.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 25.05.2021 408,50
303/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 9,97
302/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 14,93
301/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 14,84
300/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 13,34
299/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 23,66
298/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 11,82
297/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 21,01
296/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 22,20
295/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 25,40
294/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 19,87
293/
2021
10.05.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 590,20
292/
2021
10.05.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 40,00
291/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 13,00
290/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 13,00
289/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 15,00
288/
2021
10.05.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 15,00
287/
2021
10.05.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 167,10
286/
2021
10.05.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 96,91
285/
2021
10.05.
2021
el. energia KD  ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 -52,60
284/
2021
10.05.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2021 359,88
283/
2021
10.05.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 17.05.2021 1494,50
282/
2021
10.05.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.06.2021 648,00
281/
2021
10.05.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 14.05.2021 322,25
280/
2021
10.05.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s 35763469 18.05.2021 67,54
279/
2021
10.05.
2021
knihy Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia 41172914 11.05.2021 133,60
278/
2021
10.05.
2021
USB+notebook Tomáš Kubo-CUBO 43720218 20.05.2021 758,60
277/
2021
06.05.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 17.05.2021 800,00
276/
2021
06.05.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 17.05.2021 895,00
275/
2021
06.05.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.05.2021 515,00
274/
2021
03.05.
2021
údržba kopírovacieho stroja ML-print 43006442 10.05.2021 218,76
273/
2021
03.05.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 07.05.2021 180,00
272/
2021
03.05.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2021 54,00
271/
2021
03.05.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 12.05.2021 214,44
270/
2021
03.05.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 10.05.2021 46,82
269/
2021
03.05.
2021
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 10.05.2021 3207,96
268/
2021
28.04.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 22.04.2021 314,16
267/
2021
28.04.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov-bytovka 551 Martin Palkech 45404895 23.04.2021 624,00
266/
2021
28.04.
2021
tonery+servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 28.04.2021 513,43
265/
2021
28.04.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 26.04.2021 186,98
264/
2021
28.04.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 26.04.2021 201,28
263/
2021
28.04.
2021
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda, plyn 34491848 25.04.2021 642,94
262/
2021
28.04.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 24.04.2021 46,82
261/
2021
28.04.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 17.04.2021 46,82
260/
2021
28.04.
2021
vlajka, zastáva Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 27.04.2021 96,00
259/
2021
28.04.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2021 124,39
258/
2021
28.04.
2021
úprava futbalového ihriska Kosenie 1 s.r.o. 47243643 23.04.2021 1692,00
257/
2021
28.04.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 29.04.2021 1325,09
256/
2021
28.04.
2021
lego bloky Stafis, s.r.o. 36305103 30.04.2021 6840,00
255/
2021
28.04.
2021
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 03.05.2021 429,60
254/
2021
28.04.
2021
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 29.04.2021 168,34
253/
2021
28.04.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov-bytovka 552 Martin Palkech 45404895 29.04.2021 624,00
252/
2021
28.04.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 04.05.2021 208,44
251/
2021
28.04.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 03.05.2021 46,82
250/
2021
28.04.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 06.05.2021 235,72
249/
2021
28.04.
2021
kancelárske a čistiace potreby-COVID 19 Sinova s.r.o. 36318086 07.05.2021 282,00
248/
2021
28.04.
2021
prenájom odvlhčovačov Royaldom, s.r.o. 44590270 29.04.2021 95,98
247/
2021
28.04.
2021
servisné práce-Belarus AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 05.05.2021 212,40
246/
2021
28.04.
2021
rýchlotesty na COVID-19 Luga Trade s.r.o. 50944177 26.04.2021 354,75
245/
2021
28.04.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 05.05.2021 60,00
244/
2021
28.04.
2021
nájom za rok 2021 Slovenský pozemkový fond 17335345 18.03.2021 90,78
243/
2021
14.04.
2021
stavebné práce na stavbe: Zateplenie fasády Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 29.04.2021 49040,80
242/
2021
14.04.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 20.04.2021 1443,10
241/
2021
14.04.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.04.2021 447,64
240/
2021
14.04.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 -51,40
239/
2021
14.04.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 147,22
238/
2021
14.04.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 178,32
237/
2021
14.04.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 459,35
236/
2021
14.04.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.04.2021 66,60
235/
2021
14.04.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 08.05.2021 648,00
234/
2021
14.04.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 12.05.2021 72,00
233/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 9,97
232/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 14,93
231/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 14,84
230/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 13,34
229/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281
 
20.04.2021 23,66
228/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 11,82
227/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 21,01
226/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 22,20
225/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 25,40
224/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 19,87
223/
2021
08.04.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 40,00
222/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 13,00
221/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 15,00
220/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 13,00
219/
2021
08.04.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 590,20
218/
2021
08.04.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2021 15,00
217/
2021
08.04.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 21.04.2021 187,20
216/
2021
08.04.
2021
dezinf. prostriedky-COVID testovanie Elfa Pharm s.r.o. 47242655 12.04.2021 117,32
215/
2021
07.04.
2021
BOZP 1Q/2021 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.04.2021 69,00
214/
2021
07.04.
2021
služby technika požiarnej ochrany 1Q/2021 Reboz, s.r.o. 48306126 30.04.2021 65,00
213/
2021
07.04.
2021
kontrola hasiacich prístrojov Firecontrol Safety s.r.o. 51430347 14.04.2021 654,60
212/
2021
07.04.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.04.2021 515,00
211/
2021
07.04.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 15.04.2021 895,00
210/
2021
07.04.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.04.2021 2685,00
209/
2021
07.04.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 08.04.2021 93,37
208/
2021
07.04.
2021
systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.2021 262,50
207/
2021
07.04.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2021 54,00
206/
2021
07.04.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 12.04.2021 46,82
205/
2021
01.04.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 07.04.2021 60,00
204/
2021
01.04.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 07.04.2021 60,00
203/
2021
29.03.
2021
poplatok za vyjadrenie TVK, a.s. 36302724 07.04.2021 32,00
202/
2021
29.03.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 03.04.2021 54,62
201/
2021
29.03.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 29.03.2021 54,62
200/
2021
29.03.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 08.04.2021 396,92
199/
2021
29.03.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov-bytovka 443 Martin Palkech 45404895 02.04.2021 624,00
198/
2021
29.03.
2021
ročná kontrola plyn. kotlov-bytovka 441+442 Martin Palkech 45404895 31.03.2021 600,00
197/
2021
29.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 31.03.2021 60,00
196/
2021
23.03.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 26.03.2021 109,60
195/
2021
23.03.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2021 128,93
194/
2021
23.03.
2021
revízia plynového zariadenia-Pálenica S&F Protection s.r.o. 46944397 14.10.2020 240,00
193/
2021
23.03.
2021
rekonštrukcia cesty pri kostole Beneta s.r.o. 50429591 31.05.2021 16470,00
192/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 16.03.2021 57,00
191/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 16.03.2021 60,00
190/
2021
15.03.
2021
ochranný respirátor FFFP2 HygArt s.r.o. 51447878 23.03.2021 595,00
189/
2021
15.03.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 18.03.2021 240,06
188/
2021
15.03.
2021
kontrola a čistenie komínových telies Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 24.03.2021 120,00
187/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 14.03.2021 178,80
186/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 26.03.2021 121,20
185/
2021
15.03.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 14.03.2021 54,62
184/
2021
15.03.
2021
strava-testovanie COVID Pavol Vido 43579906 22.03.2021 54,62
183/
2021
15.03.
2021
spotreba vody s.č. 399- r.2020  COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 24.03.2021 956,65
182/
2021
15.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 439 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 25.03.2021 178,80
181/
2021
09.03.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2021 66,46
180/
2021
09.03.
2021
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 16.03.2021 1206,00
179/
2021
09.03.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.03.2021 1309,64
178/
2021
09.03.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2021 498,62
177/
2021
08.03.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 590,20
176/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 19,87
175/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 25,40
174/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 22,20
173/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 21,01
172/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 11,82
171/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 23,66
170/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 13,34
169/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 14,84
168/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 14,93
167/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 9,97
166/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 15,00
165/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 15,00
164/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 13,00
163/
2021
08.03.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 13,00
162/
2021
08.03.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 40,00
161/
2021
08.03.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 11.03.2021 122,08
160/
2021
08.03.
2021
Zmeny a doplnky č.3 k ÚPN K2-ART, s.r.o. 47914092 12.04.2020 300,00
159/
2021
08.03.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 17.03.2021 243,84
158/
2021
08.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 09.03.2021 60,00
157/
2021
08.03.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 166,06
156/
2021
08.03.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 131,65
155/
2021
08.03.
2021
el. enegia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2021 -48,56
154/
2021
08.03.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.03.2021 52,99
153/
2021
08.03.
2021
prenájom HNK Marius Pedersen, a.s. 34115901 03.04.2021 72,00
152/
2021
08.03.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 02.04.2021 216,00
151/
2021
08.03.
2021
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.03.2021 1218,26
150/
2021
03.03.
2021
kancelárske potreby, materiál - testovanie COVID Sinova s.r.o. 36318086 17.03.2021 222,16
149/
2021
03.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 399 Miloš Adamčík 46811036 12.03.2021 50,00
148/
2021
03.03.
2021
komunikácia s vlastníkom pozemku, vyňatie z PPF, prevod pozemku Ing. Janka Dobiašová 43265383 16.03.2021 293,00
147/
2021
03.03.
2021
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.03.2021 895,00
146/
2021
03.03.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2021 515,00
145/
2021
03.03.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.03.2021 2685,00
144/
2021
02.03.
2021
oprava vchodových dverí - bytovka 552 Svitač Oto 32783108 14.10.2020 65,70
143/
2021
02.03.
2021
oprava vchodových dverí - bytovka 442 Svitač Oto 32783108 14.10.2020 20,00
142/
2021
01.03.
2021
satelit TESS-Stanislav Novotny 34663762 10.03.2021 426,00
141/
2021
01.03.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2021 54,00
140/
2021
01.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 03.03.2021 60,00
139/
2021
01.03.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 03.03.2021 60,00
138/
2021
01.03.
2021
oprava verejného osvetlenia Centrumkomínov, s.r.o. 47460326 08.03.2021 100,80
137/
2021
01.03.
2021
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID Elfa Pharm s.r.o. 47242655 01.03.2021 96,00
136/
2021
22.02.
2021
konzultačné a poradenské služby pre projekt "Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ v Častkovciach" Synergies, s.r.o. 36783722 25.02.2021 600,00
135/
2021
22.02.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 18.02.2021 227,92
134/
2021
22.02.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 25.02.2021 108,72
133/
2021
22.02.
2021
oprava plyn.kotla - OK Martin Kopún-Plynoterm 32784384 27.02.2021 369,60
132/
2021
22.02.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2021 130,65
131/
2021
22.02.
2021
samolepka s erbom obce štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 03.03.2021 60,00
130/
2021
22.02.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 04.03.2021 211,60
129/
2021
22.02.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 25.02.2021 331,54
128/
2021
22.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 08.03.2021 54,62
127/
2021
22.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 01.03.2021 51,00
126/
2021
22.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 01.03.2021 54,62
125/
2021
22.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 20.02.2021 54,62
124/
2021
12.02.
2021
tonery Tomáš Kubo-CUBO 43720218 25.02.2021 39,60
123/
2021
12.02.
2021
oprava dverí-8 bytovka Svitač Oto 32783108 24.02.2021 25,00
122/
2021
11.02.
2021
montáž ťažného zariadenia EUROTIP, s.r.o. 34137131 11.02.2021 435,04
121/
2021
11.02.
2021
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 183,94
120/
2021
11.02.
2021
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 134,46
119/
2021
11.02.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 40,00
118/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 13,00
117/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 14,84
116/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 14,93
115/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 9,97
114/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 15,00
113/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 15,00
112/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 13,00
111/
2021
11.02.
2021
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 590,20
110/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 19,87
109/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 25,40
108/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 22,20
107/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 21,01
106/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 11,82
105/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 23,66
104/
2021
11.02.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 13,34
103/
2021
11.02.
2021
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.02.2021 122,54
102/
2021
11.02.
2021
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.02.2021 1304,38
101/
2021
11.02.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2021 -34,99
100/
2021
11.02.
2021
prenájom HNK Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.03.2021 72,00
99/
2021
11.02.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 19.02.2021 505,90
98/
2021
11.02.
2021
výroba a montáž posuvnej brány v Pálenici Juraj Bumbál 32784121 29.01.2021 2300,00
97/
2021
11.02.
2021
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2021 637,30
96/
2021
11.02.
2021
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2021 86,74
95/
2021
11.02.
2021
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.03.2021 216,00
94/
2021
11.02.
2021
spracovanie miezd Solitea Slovensko, a.s. 36237337 24.02.2021 378,36
93/
2021
11.02.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.02.2021 1335,52
92/
2021
04.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 14.01.2021 146,40
91/
2021
04.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 08.02.2021 109,20
90/
2021
04.02.
2021
náklady na služby SÚS-stavebný úrad Mesto NMn/V
SUS
311863 05.01.2021 764,15
89/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - 8 bytovka  Miloš Adamčík 46811036 01.02.2021 50,00
88/
2021
04.02.
2021
tonery Tomáš Kubo-CUBO 43720218 05.02.2021 115,18
87/
2021
04.02.
2021
tonery Tomáš Kubo-CUBO 43720218 01.02.2021 151,06
86/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 04.02.2021 60,00
85/
2021
04.02.
2021
telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 10.02.2021 1,03
84/
2021
04.02.
2021
geodetické zameranie stavby BENETA s.r.o. 50429591 04.02.2021 1320,00
83/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 06.02.2021 184,00
82/
2021
04.02.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2021 54,00
81/
2021
04.02.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 12.02.2021 389,23
80/
2021
04.02.
2021
ročná kontrola a skúška kamier STOP LUP, s.r.o. 45724351 10.02.2021 576,00
79/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 2203,87
78/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 2653,09
77/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1605,76
76/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1702,54
75/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1310,40
74/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1216,10
73/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 1521,37
72/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 2342,86
71/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 11.02.2021 2628,28
70/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 10.02.2021 24,82
69/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné cintorín TVK, a.s. 36302724 10.02.2021 9,94
68/
2021
04.02.
2021
strava Pavol Vido 43579906 14.02.2021 109,26
67/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 08.02.2021 244,00
66/
2021
04.02.
2021
verejný rozhlas Slovgram 17310598 22.02.2021 38,40
65/
2021
04.02.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 08.02.2021 60,00
64/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné KD TVK, a.s. 36302724 12.02.2021 173,74
63/
2021
04.02.
2021
vodné, stočné OK TVK, a.s. 36302724 12.02.2021 297,82
62/
2021
04.02.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2021 515,00
61/
2021
04.02.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 15.02.2021 895,00
60/
2021
04.02.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.02.2021 2685,00
59/
2021
27.01.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 25.01.2021 60,00
58/
2021
27.01.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 25.01.2021 60,00
57/
2021
27.01.
2021
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2021 93,85
56/
2021
27.01.
2021
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 04.02.2021 241,00
55/
2021
27.01.
2021
naloženie, odvoz a zhodnotenie odpadu Hamos s.r.o. 34136711 29.01.2021 828,00
54/
2021
27.01.
2021
ochranné sklo+púzdro na mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270 05.02.2021 36,98
53/
2021
27.01.
2021
Verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 04.02.2021 165,00
52/
2021
27.01.
2021
čistiace a dezinf. prostriedky-COVID testovanie DAMITO s.r.o. 44148542 03.02.2021 1159,78
51/
2021
27.01.
2021
oprava vodov. potrubia-8 bytovka Stabilit, spol. s r.o. 31102361 28.01.2021 36,24
50/
2021
27.01.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 04.02.2021 309,22
49/
2021
27.01.
2021
PHM PD Čachtice 00206792 04.02.2021 76,30
48/
2021
27.01.
2021
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 28.01.2021 20,39
47/
2021
27.01.
2021
úprava odvodňovacích kanálov NaP Group, s.r.o. 50157400 01.02.2021 2504,16
46/
2021
27.01.
2021
overaly-testovanie COVID DAMITO s.r.o. 44148542 08.02.2021 375,00
45/
2021
27.01.
2021
oprava plyn.kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 03.02.2021 57,00
44/
2021
27.01.
2021
vyjadrenie k existencii HMZ Hydromeliorácie,
štátny podnik
35860839 10.02.2021 63,60
43/
2021
18.01.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 27.01.2021 5030,98
42/
2021
18.01.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 27.01.2021 -68,08
41/
2021
18.01.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 27.01.2021 -1536,42
40/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 14,93
39/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 14,84
38/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 13,34
37/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 23,66
36/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 11,82
35/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 21,01
34/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 22,20
33/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 25,40
32/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 19,87
31/
2021
18.01.
2021
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 45,09
30/
2021
18.01.
2021
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 590,20
29/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 15,00
28/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 9,97
27/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 15,00
26/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 13,00
25/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 13,00
24/
2021
18.01.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2021 40,00
23/
2021
18.01.
2021
oprava osvetlenia-bytovka 557 Vlastimil Zámečník 37507699 29.01.2021 35,00
22/
2021
18.01.
2021
oprava čerpadla v Pálenici Vlastimil Zámečník 37507699 29.01.2021 280,23
21/
2021
18.01.
2021
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2021 515,00
20/
2021
18.01.
2021
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 26.01.2021 895,00
19/
2021
18.01.
2021
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 26.01.2021 2685,00
18/
2021
18.01.
2021
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.01.2021 1993,87
17/
2021
18.01.
2021
kancelárske potreby Sponka s.r.o. 51132907 18.01.2021 30,00
16/
2021
18.01.
2021
oprava kamery Stop Lup, s.r.o. 45724351 14.10.2020 71,29
15/
2020
18.01.
2021
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -49,48
14/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -7,91
13/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -17,47
12/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -14,55
11/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -59,81
10/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -88,34
09/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -30,35
08/
2021
18.01.
2021
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 -14,92
07/
2021
18.01.
2021
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2021 -85,22
06/
2021
11.01.
2021
IBV Častkovce-Kolalita A -3.etapa Beneta s.r.o. 50429591 10.02.2021 499797,22
05/
2021
11.01.
2021
webová stránka obce Datatrade s.r.o. 35960132 24.01.2021 75,36
04/
2021
11.01.
2021
ventilátor-oprava kotla OcÚ Brilon a.s. 27938531 25.01.2021 233,99
03/
2021
07.01.
2021
systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 18.01.2021 262,50
02/
2021
04.01.
2021
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 11.01.2021 3237,11
01/
2021
04.01.
2021
ochrana osobných údajov-
výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2021 54,00

 

 
 
 
 

Číslo Dátum
zverejn.
Predmet                                 Partner                       IČO Splatnosť Cena
EUR
762/
2020
31.12.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2021 174,07
761/
2020
31.12.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2021 191,38
760/
2020
31.12.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2021 682,73
759/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 10,84
758/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 12,24
757/
2020
31.12.
2020
el. energia 8 bytovka  ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 1,67
756/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 20,01
755/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 80,28
754/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 5,16
753/
2020
31.12.
2020
el. energia OK,VOŠT,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 1135,88
752/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 24,56
751/
2020
31.12.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2021 34,67
750/
2020
31.12.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.01.2021 2020,87
749/
2020
31.12.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.01.2021 518,74
748/
2020
31.12.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2021 56,53
747/
2020
31.12.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.02.2021 672,00
746/
2020
31.12.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.02.2021 648,00
745/
2020
31.12.
2020
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 29.01.2021 69,00
744/
2020
31.12.
2020
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 29.01.2021 65,00
743/
2020
31.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 04.01.2021 60,00
742/
2020
31.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 04.01.2021 93,00
741/
2020
31.12.
2020
servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 11.01.2021 15,00
740/
2020
31.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 05.01.2021 60,00
739/
2020
31.12.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.01.2021 144,72
738/
2020
23.12.
2020
vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu Synergies, s.r.o. 36783722 30.12.2020 1500,00
737/
2020
23.12.
2020
výroba a spracovanie záznamu-príhovor starostu Peter Horňák-PH studio 37024264 30.12.2020 200,00
736/
2020
23.12.
2020
ročná kontrola plyn. kotlov
OcÚ
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2020 396,00
735/
2020
23.12.
2020
ročná kontrola plyn. kotlov
KD
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2020 144,00
734/
2020
23.12.
2020
ročná kontrola plyn. kotlov
OK
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2020 144,00
733/
2020
23.12.
2020
ročná kontrola plyn. kotlov
ZŠ s MŠ
REGAS, s.r.o. 46350314 15.12.2020 206,40
732/
2020
18.12.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2020 -60,94
731/
2020
18.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 21.12.2020 60,00
730/
2020
18.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 21.12.2020 60,00
729/
2020
18.12.
2020
kontrola kotlov byt.439+440 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 21.12.2020 600,00
728/
2020
18.12.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2020 78,31
727/
2020
18.12.
2020
školenie Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 31.12.2020 45,00
726/
2020
17.12.
2020
zateplenie fasády byt.dom s.č.441 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 25.12.2020 77364,10
725/
2020
17.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 15.12.2020 60,00
724/
2020
17.12.
2020
Obecné noviny Inprost s.r.o. 31363091 22.12.2020 93,60
723/
2020
17.12.
2020
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 15.12.2020 112,90
722/
2020
17.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 439, 440 Jozef Martinkovič 30336481 20.12.2020 417,60
721/
2020
17.12.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.12.2020 1316,11
720/
2020
17.12.
2020
pranie obrusov Adatex, s.r.o. 34134719 22.12.2020 12,90
719/
2020
17.12.
2020
bilancia skrývky humusového horizontu  Ing. Mária Stejskalová     320,00
718/
2020
17.12.
2020
prenájom HNK Marius Pedersen, a.s. 34115901 09.01.2021 72,00
717/
2020
17.12.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 25.12.2020 82,97
716/
2020
17.12.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 25.12.2020 247,63
715/
2020
17.12.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 16.12.2020 121,00
714/
2020
17.12.
2020
betón Royaldom, s.r.o. 44590270 25.12.2020 3,01
713/
2020
17.12.
2020
maliarske a natieračske práce CHEM-COLOR Pavel Slanina 32777116 24.12.2020 653,20
712/
2020
17.12.
2020
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 15.12.2020 895,00
711/
2020
17.12.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.12.2020 521,00
710/
2020
17.12.
2020
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.12.2020 800,00
709/
2020
10.12.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2020 596,95
708/
2020
10.12.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2020 183,26
707/
2020
10.12.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.12.2020 171,30
706/
2020
10.12.
2020
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 12.12.2020 303,12
705/
2020
10.12.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.12.2020 511,71
704/
2020
10.12.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.12.2020 1391,59
703/
2020
10.12.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 02.01.2021 648,00
702/
2020
10.12.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2020 57,11
701/
2020
02.12.
2020
vypracovanie PD "Chodník pri ceste II/504" ARGUS 30703093 08.12.2020 500,00
700/
2020
02.12.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.12.2020 201,36
699/
2020
02.12.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2020 54,00
698/
2020
30.11.
2020
MY Trenčianske noviny Petit Press a.s. 35790253 27.11.2020 40,00
697/
2020
30.11.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 28.11.2020 60,00
696/
2020
30.11.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 01.12.2020 66,14
695/
2020
30.11.
2020
prezentácia obce-Poznávacia maľovanka Zirek group, s.r.o. 47200839 04.12.2020 288,00
694/
2020
30.11.
2020
ročný servis plynového kotla
v ZŠ s MŠ
S-servis František Sevald 14126265 01.12.2020 50,00
693/
2020
30.11.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 04.12.2020 45,00
692/
2020
18.11.
2020
geometrické plány Geoagro s.r.o. 50391551 16.11.2020 853,80
691/
2020
18.11.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.11.2020 1327,73
690/
2020
18.11.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 25.11.2020 392,23
689/
2020
18.11.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.12.2020 283,20
688/
2020
18.11.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.12.2020 216,00
687/
2020
18.11.
2020
elektrikárske práce Vlastimil Zámečník 37507699 26.11.2020 70,60
686/
2020
18.11.
2020
oprava kotla - bytovka 439+440 Jozef Martinkovič 30336481 23.11.2020 290,40
685/
2020
18.11.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2020 74,98
684/
2020
18.11.
2020
strava-2.kolo testovania COVID-19 Pavol Vido 43579906 23.11.2020 124,86
683/
2020
18.11.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 26.11.2020 -37,84
682/
2020
18.11.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 26.11.2020 -81,39
681/
2020
12.11.
2020
Fiat Ducato Maxi Serie 7 Maxi 2.3  EUROTIP, s.r.o. 34137131 25.11.2020 25000,00
680/
2020
10.11.
2020
čistiace a dezinfekčné prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 20.11.2020 97,34
679/
2020
10.11.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.11.2020 1419,19
678/
2020
10.11.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 40,00
677/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 13,00
676/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 13,00
675/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 15,00
674/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 15,00
673/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 9,97
672/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 14,93
671/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 14,84
670/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 13,34
669/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 23,66
668/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 11,82
667/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 22,20
666/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 21,01
665/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 25,40
664/
2020
10.11.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 19,87
663/
2020
10.11.
2020
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 590,20
662/
2020
10.11.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 186,23
661/
2020
10.11.
2020
el. eenrgia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 187,75
660/
2020
10.11.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 -65,10
659/
2020
10.11.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.11.2020 524,15
658/
2020
10.11.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.11.2020 82,80
657/
2020
10.11.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.2020 56,86
656/
2020
10.11.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 20.11.2020 266,50
655/
2020
10.11.
2020
autobusová doprava ATM Goup, s.r.o. 43944311 10.11.2020 1140,00
654/
2020
05.11.
2020
zateplenie fasády bytový dom 14 b.j. č.440 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 17.11.2020 78324,38
653/
2020
05.11.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.11.2020 208,44
652/
2020
05.11.
2020
strava-1.kolo testovania COVID-19 Pavol Vido 43579906 14.11.2020 104,40
651/
2020
03.11.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.11.2020 521,00
650/
2020
03.11.
2020
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 16.11.2020 895,00
649/
2020
03.11.
2020
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 16.11.2020 800,00
648/
2020
02.11.
2020
čistiace a hygienické potreby DAMITO s.r.o. 44148542 11.11.2020 1106,09
647/
2020
02.11.
2020
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 12.11.2020 134,10
646/
2020
02.11.
2020
reprezentačné-dôchodci Pavol Táborský a spol. 14104199 30.10.2020 1092,00
645/
2020
02.11.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2020 54,00
644/
2020
28.10.
2020
aerovideo CBS spol, s.r.o. 36754749 10.11.2020 -37,62
643/
2020
28.10.
2020
prístrešok k Pálenici LUMIINOX, s.r.o. 46738401 08.11.2020 995,00
642/
2020
28.10.
2020
náhradné diely, oprava a údržba strojov Marián Šupa 11906022 04.11.2020 1086,82
641/
2020
28.10.
2020
elektrikárske práce v Pálenici Sykora Marian 43312411 09.11.2020 1402,67
640/
2020
28.10.
2020
oprava plyn. kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 29.10.2020 63,00
639/
2020
23.10.
2020
občerstvenie na hodoch Pavol Vido 43579906 20.10.2020 732,00
638/
2020
23.10.
2020
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 04.11.2020 499,80
637/
2020
23.10.
2020
servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 03.11.2020 30,00
636/
2020
21.10.
2020
dodávka žalúzií Juraj Kriško 53181905 26.10.2020 330,00
635/
2020
21.10.
2020
rekonštrukcia Pálenice-2.etapa IBEC družstvo 47729040 20.10.2020 10853,60
634/
2020
21.10.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.10.2020 268,12
633/
2020
21.10.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2020 110,98
632/
2020
21.10.
2020
oprava plyn. kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 22.10.2020 60,00
631/
2020
21.10.
2020
oprava plyn. kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 22.10.2020 60,00
630/
2020
21.10.
2020
práce-zdravotechnika STABILIT, spol. s r.o. 31102361 25.10.2020 1534,97
629/
2020
21.10.
2020
výmena skla NEW HOUSE, s.r.o. 48180122 27.10.2020 70,80
628/
2020
21.10.
2020
posúdenie technických zariadení liehovarníckeho závodu Technická inšpekcia, a.s. 36653004 27.10.2020 276,00
627/
2020
21.10.
2020
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 28.10.2020 248,23
626/
2020
21.10.
2020
poplatok za domenu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 27.10.2020 52,80
625/
2020
21.10.
2020
rekonštrukcia strechy - 8 bytovka KLAMPTECH, s.r.o. 45391882 30.10.2020 49132,00
624/
2020
14.10.
2020
prezentácia v projekte Poznávacia maľovanka regiónu Zirek group, s.r.o. 47200839 19.10.2020 288,00
623/
2020
14.10.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.10.2020 1333,43
622/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 15,00
621/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 14,93
620/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 9,97
619/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 22,20
618/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 21,01
617/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 11,82
616/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 23,66
615/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 13,34
614/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 14,84
613/
2020
14.10.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 590,20
612/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 19,87
611/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 25,40
610/
2020
14.10.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2020 422,48
609/
2020
14.10.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469 19.10.2020 56,36
608/
2020
14.10.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.10.2020 424,38
607/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 13,00
606/
2020
14.10.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 15,00
605/
2020
14.10.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.11.2020 648,00
604/
2020
14.10.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.11.2020 240,00
603/
2020
14.10.
2020
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 19.10.2020 38,45
602/
2020
14.10.
2020
oprava plyn. kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 19.10.2020 197,82
601/
2020
07.10.
2020
oprava plyn.kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 14.10.2020 378,60
600/
2020
07.10.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.10.2020 1446,24
599/
2020
07.10.
2020
el. energia KD  ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2020 -52,56
598/
2020
07.10.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2020 84,42
597/
2020
07.10.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.10.2020 139,80
596/
2020
06.10.
2020
licencia virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 13.10.2020 63,17
595/
2020
06.10.
2020
voda-bytovka 552 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724 07.10.2020 766,88
594/
2020
06.10.
2020
vyjadrenie k PD - predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724 09.10.2020 42,00
593/
2020
06.10.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 16.10.2020 93,42
592/
2020
06.10.
2020
rozvod chladiacej vody STABILIT, spol. s r.o. 31102361 08.10.2020 1872,43
591/
2020
06.10.
2020
vyjadrenie k PD - bytové domy B10,11,12 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724 13.10.2020 32,00
590/
2020
06.10.
2020
erb+štátny znak Jozef Smrhola-Olymp 32581190 11.10.2020 267,79
589/
2020
06.10.
2020
oprava vchodových dverí - 8 bytovka Vlastimil Zámečník 37507699 15.10.2020 114,94
588/
2020
06.10.
2020
technické zabezpečenie zóny na hodoch agentúra crea, s.r.o. 45929335 14.10.2020 3000,00
587/
2020
06.10.
2020
veľkoplošný stan-prenájom na hodoch agentúra crea, s.r.o. 45929335 14.10.2020 3000,00
586/
2020
06.10.
2020
3D písmená+erby Jozef Smrhola-Olymp 32581190 11.10.2020 1117,99
585/
2020
06.10.
2020
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 15.10.2020 895,00
584/
2020
06.10.
2020
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 15.10.2020 800,00
583/
2020
06.10.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.10.2020 521,00
582/
2020
06.10.
2020
BOZP za 3Q/2020 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.10.2020 69,00
581/
2020
06.10.
2020
služby technika požiarnej ochrany za 3Q/2020 Reboz, s.r.o. 48306126 30.10.2020 65,00
580/
2020
06.10.
2020
systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 15.10.2020 262,50
579/
2020
06.10.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2020 54,00
578/
2020
06.10.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.10.2020 123,48
577/
2020
06.10.
2020
prevoz Royaldom, s.r.o. 44590270 02.11.2020 153,36
576/
2020
06.10.
2020
časopis Účto. ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 19.10.2020 129,00
575/
2020
06.10.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 13,00
574/
2020
06.10.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2020 40,00
573/
2020
06.10.
2020 
audobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.10.2020 1752,00
572/
2020
06.10.
2020
zateplenie fasády bytový dom 11 b.j. č.439 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 19.10.2020 48947,15
571/
2020
25.09.
2020
plyn Pálenica SPP, a.s. 35815256 05.10.2020 800,00
570/
2020
25.09.
2020
elektroinštalačné práce-Pálenica Vlastimil Zámečník 37507699 07.10.2020 340,41
569/
2020
25.09.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 28.09.2020 455,87
568/
2020
25.09.
2020
prestaviteľné zábrany B2B Partner s.r.o. 44413467 26.09.2020 498,00
567/
2020
25.09.
2020
vystúpenie LH Borovienka folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 27.09.2020 800,00
566/
2020
25.09.
2020
plast. dosky, nohy NOMiland, s.r.o. 36174319 01.10.2020 99,72
565/
2020
25.09.
2020
KC pre pečať v HSM ročný poplatok Disig, a.s. 35975946 13.09.2020 26,86
564/
2020
25.09.
2020
rekonštrukcia jedálne v ZŠ s MŠ podľa dodatku č.1 ku Zmluve Profi House s.r.o. 51080095 06.10.2020 8788,07
563/
2020
21.09.
2020
stolík, police, skrinka, montáž Cone Industry s.r.o. 53231112 04.10.2020 760,00
562/
2020
18.09.
2020
projektová dokumentácia stavby IV.etapa IBV 03-4 bytové domy Ing. arch. Ivan Supuka 30568056 28.09.2020 2100,00
561/
2020
18.09.
2020
plynoinštalácia a dopojenie kotlov-Pálenica REPROGAS s.r.o. 36347051 22.09.2020 4200,17
560/
2020
18.09.
2020
meracie a regulačné odberné zariadenie-Pálenica REPROGAS s.r.o. 36347051 25.09.2020 4895,15
559/
2020
18.09.
2020
posúdenie technologickej časti liehovarníckeho závodu a vydanie vyjadrenia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 00156582 11.10.2020 416,00
558/
2020
18.09.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.09.2020 1341,16
557/
2020
18.09.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2020 87,36
556/
2020
18.09.
2020
servisné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 26.09.2020 428,24
555/
2020
18.09.
2020
oprava kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 23.09.2020 60,00
554/
2020
14.09.
2020
výsadba okrasných stromov "MILO" Záhrady 37508555 14.08.2020 2321,00
553/
2020
14.09.
2020
geometrické plány PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 22.09.2020 454,00
552/
2020
14.09.
2020
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.09.2020 1800,00
551/
2020
14.09.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.09.2020 1483,22
550/
2020
14.09.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.10.2020 432,00
549/
2020
14.09.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2020 56,62
548/
2020
14.09.
2020
vrecká ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 16.09.2020 127,08
547/
2020
14.09.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 366,44
546/
2020
14.09.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 54,60
545/
2020
14.09.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 154,55
544/
2020
14.09.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 -61,64
543/
2020
14.09.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.09.2020 150,14
542/
2020
14.09.
2020
police, stoličky, postieľky NOMiland, s.r.o. 36174319 31.08.2020 971,83
541/
2020
14.09.
2020
chemické ošetrenie trávnika Kosenie 1 s.r.o. 47243643 17.09.2020 420,00
540/
2020
14.09.
2020
práce autoplošinou-orez stromov Centrumkomínov, s.r.o. 47460326 23.09.2020 302,40
539/
2020
14.09.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 09.10.2020 240,00
538/
2020
14.09.
2020
hygienické a čistiace potreby STAVJAM s.r.o. 36323861 25.09.2020 57,00
537/
2020
08.09.
2020
oprava kotla - bytovka 439 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 16.09.2020 172,00
536/
2020
08.09.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.09.2020 130,56
535/
2020
08.09.
2020
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 590,20
534/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 19,87
533/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 25,40
532/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 22,20
531/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 21,01
530/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 11,82
529/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 23,66
528/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 13,34
527/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 14,84
526/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 14,93
525/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 9,97
524/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 15,00
523/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 13,00
522/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 15,00
521/
2020
08.09.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 13,00
520/
2020
08.09.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2020 40,00
519/
2020
04.09.
2020
overenie účtovnej závierky k 31.12.2019 UNICON Slovakia, s.r.o. 46859144 14.09.2020 2100,00
518/
2020
03.09.
2020
posúdenie projektovej dokumentácie Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 02.09.2020 192,00
517/
2020
03.09.
2020
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 16.09.2020 895,00
516/
2020
03.09.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.09.2020 521,00
515/
2020
03.09.
2020
ročný poplatok-prístup do mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 15.09.2020 450,00
514/
2020
03.09.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2020 54,00
513/
2020
03.09.
2020
vrátenie paliet Royaldom, s.r.o. 44590270 02.09.2020 -96,98
512/
2020
03.09.
2020
mobilné zahradzovacie stĺpiky B2B Partner s.r.o. 44413467 03.09.2020 156,00
511/
2020
03.09.
2020
MAPEI KERACOLOR FF 113 Royaldom, s.r.o. 44590270 16.09.2020 40,18
510/
2020
03.09.
2020
rekonštrukcia jedálne v ZŠ s MŠ Profi House s.r.o. 51080095 13.09.2020 85276,06
509/
2020
03.09.
2020
kanalizačná prípojka AL stavby s.r.o. 51936143 05.09.2020 843,00
508/
2020
03.09.
2020
oprava uzáveru vody STABILIT, spol. s r.o. 31102361 03.09.2020 65,40
507/
2020
03.09.
2020
vertikutácia trávnatej plochy Kosenie 1 s.r.o. 47243643 28.08.2020 420,00
506/
2020
03.09.
2020
náhradné diely na kosačku Kosenie 1 s.r.o. 47243643 28.08.2020 798,00
505/
2020
03.09.
2020
oprava kotla - bytovka 439 a 440 Jozef Martinkovič 30336481 04.09.2020 420,24
504/
2020
03.09.
2020
samolepka s erbom obce ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 11.09.2020 309,60
503/
2020
20.08.
2020
vyvložkovanie 4 komínových telies v Pálenici Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 01.09.2020 3494,52
502/
2020
19.08.
2020
výroba prístrešku z polykarbonátu LUMIINOX, s.r.o. 46738401 02.09.2020 1800,00
501/
2020
19.08.
2020
zábrany+výstražné stĺpiky B2B Partner s.r.o. 44413467 21.08.2020 246,00
500/
2020
19.08.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2020 111,81
499/
2020
19.08.
2020
diagnostika a doplnenie kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 11.08.2020 593,28
498/
2020
19.08.
2020
tonery+servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 28.08.2020 134,00
497/
2020
14.08.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 28.08.2020 144,25
496/
2020
14.08.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2020 285,16
495/
2020
14.08.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2020 106,80
494/
2020
14.08.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 19.08.2020 60,00
493/
2020
14.08.
2020
parkovacie zábrany B2B Partner s.r.o. 44413467 16.08.2020 628,80
492/
2020
14.08.
2020
čerpadlo-Pálenica NEREZ Blučina, s.r.o. 25551591 27.08.2020 2350,12
491/
2020
14.08.
2020
tabule ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 26.08.2020 132,48
490/
2020
11.08.
2020
oprava kotla - bytovka 557 Martin Palkech 45404895 14.08.2020 60,00
489/
2020
11.08.
2020
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.08.2020 84,00
488/
2020
11.08.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.08.2020 2142,86
487/
2020
11.08.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.08.2020 1506,67
486/
2020
11.08.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.08.2020 632,49
485/
2020
11.08.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.09.2020 648,00
484/
2020
11.08.
2020
rekonštrukcia priestorov Pálenice AL stavby s.r.o. 51936143 10.08.2020 20039,00
483/
2020
11.08.
2020
rekonštrukcia priestorov Pálenice-práce naviac AL stavby s.r.o. 51936143 16.08.2020 2299,00
482/
2020
11.08.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 69,19
481/
2020
11.08.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 297,79
480/
2020
11.08.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 153,71
479/
2020
11.08.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 -64,21
478/
2020
11.08.
2020
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 590,20
477/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 19,87
476/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 25,40
475/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 22,20
474/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 21,01
473/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 11,82
472/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 23,66
471/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 13,34
470/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 14,84
469/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 14,93
468/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 9,97
467/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 15,00
466/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 15,00
465/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 13,00
464/
2020
11.08.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 13,00
463/
2020
11.08.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.08.2020 40,00
462/
2020
06.08.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.08.2020 56,99
461/
2020
05.08.
2020
projektová dokumentácia stavby bytové domy 3x26 b.j. Ing. arch. Ivan Supuka 30568056 04.08.2020 15288,00
460/
2020
05.08.
2020
oprava kotla - bytovka 440 Martin Palkech 45404895 05.08.2020 40,00
459/
2020
05.08.
2020
oprava kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 05.08.2020 40,00
458/
2020
05.08.
2020
KT ICE BRILLO, CRISTACER BLANCO BRILLO, MAPEI KERACOLOR FF 100-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 13.08.2020 175,10
457/
2020
05.08.
2020
MAPEI KERACOLOR FF 113-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 13.08.2020 80,35
456/
2020
05.08.
2020
cement, CELOX L-profil ELOX-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 13.08.2020 71,71
455/
2020
05.08.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.08.2020 265,08
454/
2020
05.08.
2020
KT ICE BRILLO, MAPEI KERACOLOR-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 13.08.2020 311,93
453/
2020
05.08.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2020 54,00
452/
2020
05.08.
2020
lišty, pásky, pletivo, stierka, fólia, BAUMIT Mosaik Top-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 24.08.2020 1190,22
451/
2020
05.08.
2020
penetrácie, lepidlá, MAPEI ADESILEX-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 24.08.2020 1175,88
450/
2020
05.08.
2020
mozaiková omietka, lepidlá, lešenie-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 24.08.2020 699,73
449/
2020
05.08.
2020
vrátenie palety Royaldom, s.r.o. 44590270 03.08.2020 -23,76
448/
2020
05.08.
2020
Kärcher Maintain EKOPOL, spol. s r.o. 34098194 18.08.2020 1621,08
447/
2020
05.08.
2020
vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 05.08.2020 797,39
446/
2020
05.08.
2020
autobusová doprava-dôchodci ATM Group, s.r.o. 43944311 03.08.2020 636,00
445/
2020
05.08.
2020
náklady stavebného úradu Mesto NMn/V
SUS
311863 11.08.2020 487,16
444/
2020
05.08.
2020
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 17.08.2020 895,00
443/
2020
05.08.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.08.2020 521,00
442/
2020
22.07.
2020
oprava kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 28.07.2020 60,00
441/
2020
22.07.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2020 90,40
440/
2020
22.07.
2020
obklad-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 29.07.2020 362,54
439/
2020
22.07.
2020
webová stránka obce-priestor na servery DATATRADE s.r.o. 35960132 29.07.2020 285,12
438/
2020
22.07.
2020
vytýčenie vodovodu TVK, a.s. 36302724 29.07.2020 91,80
437/
2020
22.07.
2020
náhradné diely Marián Šupa 11906022 27.07.2020 142,00
436/
2020
22.07.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 27.07.2020 348,48
435/
2020
22.07.
2020
hnojivo AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 24.07.2020 195,41
434/
2020
22.07.
2020
vytýčenie plyn. sietí REPROGAS s.r.o. 36347051 28.07.2020 476,38
433/
2020
22.07.
2020
práce-zdravotechnika STABILIT, spol. s r.o. 31102361 30.07.2020 285,88
432/
2020
22.07.
2020
obklad-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 149,76
431/
2020
22.07.
2020
obklad-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 224,64
430/
2020
22.07.
2020
celox L-profil ELOX-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 199,58
429/
2020
22.07.
2020
vrátenie palety Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 -47,52
428/
2020
22.07.
2020
dlažba, cement-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 04.08.2020 740,14
427/
2020
22.07.
2020
vyjadrenie k existencii HMZ Hydromeliorácie, štátny podnik 35860839 03.08.2020 190,80
426/
2020
14.07.
2020
tonery+servisné práce Tomáš Kubo-CUBO 43720218 24.07.2020 154,68
425/
2020
10.07.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.07.2020 59,54
424/
2020
10.07.
2020
oprava kotla-bytovka 551 Martin Palkech 45404895 16.07.2020 60,00
423/
2020
10.07.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.07.2020 1322,57
422/
2020
10.07.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.08.2020 864,00
421/
2020
10.07.
2020
okrasné čerešne Katarína Vlnková 47469099 23.07.2020 4757,74
420/
2020
08.07.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2020 269,58
419/
2020
08.07.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.07.2020 1358,47
418/
2020
08.07.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.07.2020 678,44
417/
2020
08.07.
2020
vodné, stočné DS TVK, a.s. 36302724 17.07.2020 27,30
416/
2020
07.07.
2020
vodné, stočné cintorín TVK, a.s. 36302724 17.07.2020 -169,63
415/
2020
07.07.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 -61,19
414/
2020
07.07.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 155,45
413/
2020
07.07.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 80,54
412/
2020
07.07.
2020
aerovideo CBS spol, s.r.o. 36754749 13.07.2020 94,80
411/
2020
06.07.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 40,00
410/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 13,00
409/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 13,00
408/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 15,00
407/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 15,00
406/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 9,97
405/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 14,93
404/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 14,84
403/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 13,34
402/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 23,66
401/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 11,82
400/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 21,01
399/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 22,20
398/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 25,40
397/
2020
06.07.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 19,87
396/
2020
06.07.
2020
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 45,09
395/
2020
06.07.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2020 590,20
394/
2020
06.07.
2020
stavebný materiál-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 14.07.2020 1124,83
393/
2020
06.07.
2020
stavebný materiál-Pálenica Royaldom, s.r.o. 44590270 15.07.2020 299,10
392/
2020
06.07.
2020
Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 10.06.2020 260,02
391/
2020
06.07.
2020
Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 14.07.2020 300,02
390/
2020
03.07.
2020
realizácia verejného obstarávania IBV Častkovce Lokalita A 3.etapa Verea, s.r.o. 47803088 16.07.2020 2490,00
389/
2020
03.07.
2020
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.07.2020 262,50
388/
2020
03.07.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2020 54,00
387/
2020
03.07.
2020
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.07.2020 69,00
386/
2020
03.07.
2020
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 30.07.2020 65,00
385/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné OK+byty TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 359,87
384/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1784,44
383/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 2635,70
382/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1322,82
381/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1389,84
380/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1082,09
379/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1052,30
378/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 1811,74
377/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 2010,29
376/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 2228,69
375/
2020
03.07.
2020
vodné, stočné KD TVK, a.s. 36302724 15.07.2020 109,20
374/
2020
03.07.
2020
plyn KD,OK SPP, a.s. 35815256 15.07.2020 895,00
373/
2020
03.07.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.07.2020 521,00
372/
2020
03.07.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.07.2020 123,48
371/
2020
02.07.
2020
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 03.07.2020 15,00
370/
2020
02.07.
2020
nožnicový stan Patrik Chovanec 48087254 10.07.2020 263,90
369/
2020
02.07.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 13.07.2020 87,87
368/
2020
29.06.
2020
vytýčenie vodovodného potrubia TVK, a.s. 36302724 07.07.2020 64,80
367/
2020
29.06.
2020
náhradné diely Marián Šupa 11906022 08.07.2020 78,18
366/
2020
29.06.
2020
dlažba do Pálenice Royaldom, s.r.o. 44590270 17.07.2020 3098,74
365/
2020
29.06.
2020
obklad, lepidlo do Pálenice Royaldom, s.r.o. 44590270 17.07.2020 1991,18
364/
2020
29.06.
2020
oprava kotla-bytovka 443 Martin Palkech 45404895 01.07.2020 55,00
363/
2020
25.06.
2020
kancelárske potreby, skrine, regále AJ Produkty a.s. 36268518 07.07.2020 625,20
362/
2020
25.06.
2020
oprava kotla-bytovka 440 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 02.07.2020 162,00
361/
2020
25.06.
2020
náhradné diely Marián Šupa 11906022 07.07.2020 202,52
360/
2020
25.06.
2020
plyn KD, OK SPP, a.s. 35815256 06.07.2020 895,00
359/
2020
22.06.
2020
ročný servis, oprava kotlov KD+OK Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 03.07.2020 319,30
358/
2020
22.06.
2020
Externý projektový manažment-vypracovanie monitorovacej správy č.1 "Zberný dvor Častkovce" Synergies, s.r.o. 36783722 30.06.2020 1080,00
357/
2020
22.06.
2020
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2020 67,20
356/
2020
22.06.
2020
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 24.06.2020 15,00
355/
2020
18.06.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 24.06.2020 91,00
354/
2020
18.06.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.06.2020 1318,21
353/
2020
18.06.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.2020 58,19
352/
2020
18.06.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 25.06.2020 613,94
351/
2020
18.06.
2020
oprava elektroinštalácie Vlastimil Zámečník 37507699 22.06.2020 50,49
350/
2020
18.06.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2020 106,97
349/
2020
18.06.
2020
plachty, paplóny do ZŠ s MŠ NOMiland 36174319 17.06.2020 181,39
348/
2020
09.06.
2020
projekčné podklady "Častkovce-malá kompostáreň" MhM, s.r.o. 45997977 18.06.2020 100,00
347/
2020
09.06.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 17.06.2020 250,88
346/
2020
09.06.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 16.06.2020 1336,39
345/
2020
09.06.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 03.07.2020 216,00
344/
2020
09.06.
2020
nerezová tlaková nádoba IVATO s.r.o. 47775874   1279,00
343/
2020
09.06.
2020
znalecký posudok Ing.Jarmil Nováčiková, PhD.     200,00
342/
2020
05.06.
2020
noviny Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.06.2020 88,67
341/
2020
05.06.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 320,41
340/
2020
05.06.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 175,62
339/
2020
05.06.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 117,11
338/
2020
05.06.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 -67,02
337/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 15,00
336/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 13,00
335/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 13,00
334/
2020
05.06.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 40,00
333/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 14,84
332/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 14,93
331/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 9,97
330/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 21,01
329/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 11,82
328/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 23,66
327/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 13,34
326/
2020
05.06.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 590,20
325/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 19,87
324/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 25,40
323/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 22,20
322/
2020
05.06.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2020 15,00
321/
2020
05.06.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 16.06.2020 309,60
320/
2020
04.06.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2020 106,89
319/
2020
03.06.
2020
vodoinštalačné práce STABILIT, spol. s r.o. 31102361 08.06.2020 798,23
318/
2020
03.06.
2020
inzercia MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 09.06.2020 528,00
317/
2020
03.06.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2020 521,00
316/
2020
03.06.
2020
maliarske a natieračské práce Pavel Slanina CHEM-COLOR 32777116 14.06.2020 185,00
315/
2020
03.06.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.06.2020 116,40
314/
2020
03.06.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2020 54,00
313/
2020
03.06.
2020
zameranie polohopisu a výškopisu PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 15.06.2020 280,00
312/
2020
29.05.
2020
poplatok za vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739   120,00
311/
2020
29.05.
2020
odseparovanie a vyčistenie odlučovačov ropných látok Sezako Trnava s.r.o. 36263800 14.06.2020 1092,00
310/
2020
27.05.
2020
bezpečnostná páska Royaldom, s.r.o. 44590270 02.06.2020 7,34
309/
2020
27.05.
2020
satelitné zameranie OcÚ M1 Partners, s.r.o. 47196181 27.05.2020 150,00
308/
2020
27.05.
2020
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 03.06.2020 396,00
307/
2020
27.05.
2020
posúdenie projektovej dokumentácie Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 04.06.2020 144,00
306/
2020
27.05.
2020
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 01.06.2020 231,48
305/
2020
27.05.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 09.06.2020 48,00
304/
2020
27.05.
2020
výstavba ihriska M-VOLF, s.r.o. 44676298 24.06.2020 18163,36
303/
2020
19.05.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.05.2020 377,51
302/
2020
19.05.
2020
práca-zhotovenie toaliet na zdravotnom stredisku AL stavby s.r.o. 51936143 18.05.2020 895,00
301/
2020
19.05.
2020
stavebný materiál-OcÚ zdravotné stredisko AL stavby s.r.o. 51936143 11.05.2020 512,67
300/
2020
19.05.
2020
lehátko zdravotnícke TILIA v.o.s. 34115668 20.05.2020 205,00
299/
2020
19.05.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.05.2020 1330,87
298/
2020
19.05.
2020
dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Peter Udvorka-NIMESK 43074413 18.05.2020 259,20
297/
2020
11.05.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 20.05.2020 1385,52
296/
2020
11.05.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 187,14
295/
2020
11.05.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 114,50
294/
2020
11.05.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 -70,09
293/
2020
11.05.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.05.2020 56,88
292/
2020
11.05.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.05.2020 382,20
291/
2020
11.05.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 40,00
290/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 13,00
289/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 13,00
288/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 15,00
287/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 15,00
286/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 9,97
285/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 14,93
284/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 14,84
283/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 13,34
282/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 23,66
281/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 11,82
280/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 22,20
279/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 21,01
278/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 25,40
277/
2020
11.05.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 19,87
276/
2020
11.05.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.05.2020 590,20
275/
2020
07.05.
2020
objemové meradlá na lieh Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 03.06.2020 912,00
274/
2020
07.05.
2020
oprava kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 10.05.2020 363,60
273/
2020
07.05.
2020
okná a dvere Pálenica Častkovce Vladimír Kriško 43290779   9212,32
272/
2020
05.05.
2020
prenájom búracieho kladiva Royaldom, s.r.o. 44590270 12.05.2020 19,20
271/
2020
05.05.
2020
náhradné diely, rukavice Marián Šupa 11906022 13.05.2020 93,44
270/
2020
05.05.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 05.05.2020 60,00
269/
2020
05.05.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2020 54,00
268/
2020
05.05.
2020
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 11.05.2020 3035,09
267/
2020
05.05.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 18.05.2020 180,12
266/
2020
05.05.
2020
teplomery DAMITO s.r.o. 44148542 14.05.2020 269,64
265/
2020
05.05.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.05.2020 1451,00
264/
2020
05.05.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2020 521,00
263/
2020
24.04.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 07.05.2020 63,19
262/
2020
22.04.
2020
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 28.04.2020 192,92
261/
2020
20.04.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 15.04.2020 492,00
260/
2020
20.04.
2020
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 26.04.2020 540,00
259/
2020
17.04.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2020 93,76
258/
2020
17.04.
2020
výstavba diela "Častkovce-rozšírenie kanalizácie" REPROGAS s.r.o. 36347051 29.05.2020 14163,64
257/
2020
17.04.
2020
realizačný projekt výsadby JV Pro s.r.o. 53031121 23.04.2020 1300,00
256/
2020
17.04.
2020
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 28.04.2020 831,60
255/
2020
17.04.
2020
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 23.04.2020 864,00
254/
2020
17.04.
2020
kuchynská linka TILIA v.o.s. 34115668 16.04.2020 756,00
253/
2020
17.04.
2020
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 22.04.2020 714,00
252/
2020
17.04.
2020
kuchynská linka TILIA v.o.s. 34115668 21.04.2020 885,60
251/
2020
17.04.
2020
kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 36631124 23.05.2020 10,67
250/
2020
16.04.
2020
oprava poruchy na vodovodnom potrubí-bytovka 557 Marcel Augustín 50395653 28.04.2020 227,40
249/
2020
16.04.
2020
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 30.04.2020 65,00
248/
2020
16.04.
2020
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 30.04.2020 70,90
247/
2020
16.04.
2020
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 06.05.2020 777,36
246/
2020
16.04.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.04.2020 488,53
245/
2020
16.04.
2020
výmena podláh DOMROYAL, s.r.o. 47959576 08.06.2020 2669,15
244/
2020
16.04.
2020
oprava dverí PROWIN, s.r.o. 36226416 29.04.2020 48,00
243/
2020
09.04.
2020
kontrola hasiacich prístrojov FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 14.04.2020 575,04
242/
2020
09.04.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 27.04.2020 1363,44
241/
2020
09.04.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.04.2020 1376,69
240/
2020
09.04.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.04.2020 232,75
239/
2020
09.04.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 116,64
238/
2020
09.04.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 -67,51
237/
2020
09.04.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 194,52
236/
2020
09.04.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.04.2020 65,57
235/
2020
09.04.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 20.04.2020 111,60
234/
2020
09.04.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 20.04.2020 390,60
233/
2020
06.04.
2020
občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.03.2020 103,20
232/
2020
06.04.
2020
sociálna služba SUS n.o. 45734445 14.04.2020 36,50
231/
2020
06.04.
2020
čistiace prostriedky ProGlance s.r.o. 50639463 10.04.2020 119,31
230/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 25,40
229/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 22,20
228/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 11,82
227/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 23,66
226/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,34
225/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 21,01
224/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 14,84
223/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 9,97
222/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 14,93
221/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 15,00
220/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 15,00
219/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,00
218/
2020
06.04.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 40,00
217/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 19,87
216/
2020
06.04.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 590,20
215/
2020
06.04.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2020 13,00
214/
2020
02.04.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 13.04.2020 100,68
213/
2020
02.04.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.04.2020 1451,00
212/
2020
02.04.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.04.2020 521,00
211/
2020
02.04.
2020
aerovideo CBS spol, s.r.o. 36754749 13.04.2020 156,00
210/
2020
02.04.
2020
úprava terénu IBV Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 15.04.2020 1176,00
209/
2020
02.04.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2020 54,00
208/
2020
02.04.
2020
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.2020 175,00
207/
2020
02.04.
2020
vápno Royaldom, s.r.o. 44590270 15.04.2020 16,80
206/
2020
02.04.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.04.2020 229,68
205/
2020
02.04.
2020
cement Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.04.2020 1197,70
204/
2020
02.04.
2020
oprava kotla - bytovka 441 Martin Palkech 45404895 01.04.2020 33,00
203/
2020
02.04.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 02.04.2020 60,00
202/
2020
02.04.
2020
geodetické práce PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 09.04.2020 150,00
201/
2020
02.04.
2020
verejný rozhlas SLOVGRAM 17310598 16.04.2020 38,40
200/
2020
02.04.
2020
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 14 dní 1860,00
199/
2020
31.03.
2020
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 20.02.2020 8,40
198/
2020
25.03.
2020
náhradné diely Juraj Žákovský-INTEC 22732721 30.03.2020 51,00
197/
2020
25.03.
2020
Roundup Biaktiv Ing. Bartuš Róbert 37058339 30.03.2020 611,04
196/
2020
24.03.
2020
orez stromov Centrumkomínov, s.r.o. 47460326 30.03.2020 151,20
195/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška Viliam Jurica-NELA 46358943 27.03.2020 720,00
194/
2020
24.03.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 03.04.2020 143,00
193/
2020
24.03.
2020
rúška na tvár DANKAT Katarína Trnavská 41131622 26.03.2020 1000,00
192/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška Viliam Jurica-NELA 46358943 30.03.2020 720,00
191/
2020
24.03.
2020
ochranné rúška TOKU s.r.o. 50014234 15 dní 840,00
190/
2020
24.03.
2020
prenájom náradia, bezpečnostná páska Royaldom, s.r.o. 44590270 19.03.2020 26,81
189/
2020
24.03.
2020
montáž, demontáž nábytku a doprava TILIA v.o.s. 34115668 26.03.2020 216,00
188/
2020
24.03.
2020
úprava futbalového ihriska Kosenie 1 s.r.o. 47243643 03.04.2020 1416,00
187/
2020
19.03.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2020 117,29
186/
2020
18.03.
2020
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 24.03.2020 45,00
185/
2020
18.03.
2020
ochranné rúška TOKU s.r.o. 50014234 15 dní 105,00
184/
2020
17.03.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 557 Martin Palkech 45404895 20.03.2020 576,00
183/
2020
17.03.
2020
náhradné diely CHROME s.r.o. 46068279 30.03.2020 28,90
182/
2020
16.03.
2020
maliarske a natieračské práce Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 27.03.2020 940,00
181/
2020
16.03.
2020
výmena svetiel Vlastimil Zámečník 37507699 30.03.2020 351,34
180/
2020
16.03.
2020
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 06.04.2020 216,36
179/
2020
16.03.
2020
kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 23.03.2020 120,00
178/
2020
16.03.
2020
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 17.03.2020 62,04
177/
2020
16.03.
2020
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 19.03.2020 122,75
176/
2020
16.03.
2020
projektová dokumentácia pre stavebné "Častkovce IV.etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 19.03.2020 2300,00
175/
2020
10.03.
2020
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 09.03.2020 45,00
174/
2020
10.03.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 12.03.2020 63,00
173/
2020
10.03.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 13.03.2020 1204,46
172/
2020
10.03.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.03.2020 1365,57
171/
2020
10.03.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2020 548,98
170/
2020
10.03.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 16.03.2020 1524,00
169/
2020
10.03.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2020 56,64
168/
2020
10.03.
2020
batérie PD Čachtice 00206792 16.03.2020 325,44
167/
2020
10.03.
2020
náhradné diely+rukavice PD Čachtice 00206792 18.03.2020 10,81
166/
2020
10.03.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2020 303,00
165/
2020
10.03.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 -36,50
164/
2020
10.03.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 104,00
163/
2020
10.03.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 180,60
162/
2020
10.03.
2020
úprava živého plota HILMAR s.r.o. 52094251 16.03.2020 1900,00
161/
2020
10.03.
2020
unimalt Royaldom, s.r.o. 44590270 20.03.2020 3,28
160/
2020
05.03.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 590,20
159/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 19,87
158/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 25,40
157/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 22,20
156/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 21,01
155/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 11,82
154/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 23,66
153/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,34
152/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 14,84
151/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 14,93
150/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 9,97
149/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 15,00
148/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 15,00
147/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,00
146/
2020
05.03.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 40,00
145/
2020
05.03.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.03.2020 13,00
144/
2020
05.03.
2020
licencia obecný rozhlas SOZA 00178454 11.03.2020 20,40
143/
2020
05.03.
2020
propagačný baner WillArt s.r.o. 34148485 03.03.2020 250,00
142/
2020
05.03.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 28.02.2020 57,00
141/
2020
05.03.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.03.2020 300,48
140/
2020
05.03.
2020
vystúpenie ANTA AGNI Petra Herzfeldová-ANTA AGNI 47957026 15.03.2020 580,00
139/
2020
05.03.
2020
spotreba vody COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 10.03.2020 826,24
138/
2020
05.03.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.03.2020 521,00
137/
2020
05.03.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.03.2020 1451,00
136/
2020
05.03.
2020
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 34006273 31.03.2020 33,00
135/
2020
05.03.
2020
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 11.03.2020 90,78
134/
2020
05.03.
2020
oprava kotla - bytovka 552 Martin Palkech 45404895 07.03.2020 60,00
133/
2020
05.03.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 556 Martin Palkech 45404895 07.03.2020 576,00
132/
2020
05.03.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2020 54,00
131/
2020
25.02.
2020
projektová dokumentácia pre stavebné "Častkovce IV.etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 28.02.2020 1600,00
130/
2020
25.02.
2020
kancelárske potreby Centrum polygrafických služieb 42272360 14.03.2020 34,12
129/
2020
24.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 552 Martin Palkech 45404895 28.02.2020 624,00
128/
2020
24.02.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 10.02.2020 819,98
127/
2020
24.02.
2020
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 10.02.2020 533,20
126/
2020
24.02.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 02.03.2020 107,49
125/
2020
24.02.
2020
prenájom PhotoCube Warantum, s.r.o. 46822682 14.02.2020 330,00
124/
2020
24.02.
2020
oprava a výmena kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 28.02.2020 464,40
123/
2020
24.02.
2020
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.02.2020 1990,22
122/
2020
18.02.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2020 54,00
121/
2020
18.02.
2020
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 10.02.2020 360,00
120/
2020
18.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 551 Martin Palkech 45404895 20.02.2020 624,00
119/
2020
18.02.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 443 Martin Palkech 45404895 20.02.2020 624,00
118/
2020
18.02.
2020
servisné práce+tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 20.02.2020 259,80
117/
2020
18.02.
2020
oprava audiovrátnika-bytovka 443 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 107,50
116/
2020
18.02.
2020
oprava vypínača-bytovka 441 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 20,00
115/
2020
18.02.
2020
oprava elektroinštalácie- bytovka 399 Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 47,50
114/
2020
18.02.
2020
oprava elektroinštalácie-pošty Vlastimil Zámečník 37507699 24.02.2020 30,00
113/
2020
11.02.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.02.2020 197,16
112/
2020
11.02.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 19.02.2020 254,40
111/
2020
11.02.
2020
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2020 675,43
110/
2020
10.02.
2020
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.02.2020 1839,82
109/
2020
10.02.
2020
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 194,32
108/
2020
10.02.
2020
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 193,26
107/
2020
10.02.
2020
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 -29,47
106/
2020
10.02.
2020
voda-cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 13.02.2020 7,27
105/
2020
10.02.
2020
voda-cintorín TVK, a.s. 36302724 13.02.2020 203,56
104/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 19,87
103/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 25,40
102/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 14,93
101/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 14,84
100/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,34
99/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 23,66
98/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 11,82
97/
2020
10.02.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 40,00
96/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,00
95/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 13,00
94/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 15,00
93/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 15,00
92/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 9,97
91/
2020
10.02.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 590,20
90/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 21,01
89/
2020
10.02.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2020 22,20
88/
2020
10.02.
2020
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2020 56,54
87/
2020
10.02.
2020
napojenie+doplnenie kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351 14.02.2020 2759,33
86/
2020
10.02.
2020
rekonštrukcia-technolog.zariadení pestovateľskej pálenice IBEC družstvo 47729040 05.02.2020 28000,00
85/
2020
10.02.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 13.02.2020 60,00
84/
2020
07.02.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.02.2020 1451,00
83/
2020
07.02.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.02.2020 521,00
82/
2020
07.02.
2020
oprava kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 10.02.2020 60,00
81/
2020
07.02.
2020
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.02.2020 205,53
80/
2020
30.01.
2020
poradenská činnosť v oblasti katastra Ing. Janka Dobiašová 43265383 12.02.2020 170,00
79/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1383,62
78/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1800,41
77/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1560,52
76/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 440 TVK, a.s 36302724 07.02.2020 1519,32
75/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1206,73
74/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 1034,69
73/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 2161,45
72/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 2173,57
71/
2020
30.01.
2020
voda-bytovka 556 TVK, a s. 36302724 07.02.2020 2442,55
70/
2020
30.01.
2020
voda KD TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 361,04
69/
2020
30.01.
2020
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.02.2020 315,01
68/
2020
30.01.
2020
ročná kontrola kotlov-bytovka 441+442 Martin Palkech 45404895 05.02.2020 600,00
67/
2020
30.01.
2020
oprava kotla - bytovka 442 Martin Palkech 45404895 05.02.2020 60,00
66/
2020
30.01.
2020
Verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 13.02.2020 165,00
65/
2020
29.01.
2020
oprava kopírovacieho stroja+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 04.02.2020 75,00
64/
2020
29.01.
2020
geometrický plán Ing. Janka Dobiašová 43265383 07.02.2020 307,00
63/
2020
29.01.
2020
vrecká pre psov ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 29.01.2020 127,08
62/
2020
29.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 06.02.2020 224,34
61/
2020
29.01.
2020
vizitky ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 10.02.2020 96,00
60/
2020
29.01.
2020
občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.01.2020 488,40
59/
2020
29.01.
2020
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.02.2020 449,16
58/
2020
27.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 31.01.2020 60,00
57/
2020
27.01.
2020
servisné služby-kamerový systém STOP LUP, s.r.o. 45724351 05.02.2020 576,00
56/
2020
27.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 29.01.2020 60,00
55/
2020
27.01.
2020
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 27.01.2020 15,00
54/
2020
27.01.
2020
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 29.01.2020 71,55
53/
2020
27.01.
2020
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 30.01.2020 20,39
52/
2020
20.01.
2020
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2020 115,66
51/
2020
20.01.
2020
monitorovací kamerový systém-dodávka a montáž STOP LUP, s.r.o. 45724351 22.01.2020 18447,02
50/
2020
20.01.
2020
Kamera č. 13 a 14 dodávka a montáž STOP LUP, s.r.o. 45724351 22.01.2020 1714,09
49/
2020
17.01.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 27.01.2020 380,33
48/
2020
17.01.
2020
PHM PD Čachtice 00206792 27.01.2020 127,20
47/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 25,40
46/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 19,87
45/
2020
17.01.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 24.01.2020 521,00
44/
2020
17.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 24.01.2020 1451,00
43/
2020
17.01.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 40,00
42/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,00
41/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,00
40/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 15,00
39/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 15,00
38/
2020
17.01.
2020
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 590,20
37/
2020
17.01.
2020
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 45,09
36/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 22,20
35/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 21,01
34/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 11,82
33/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 23,66
32/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 13,34
31/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 14,84
30/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 14,93
29/
2020
17.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 27.01.2020 9,97
28/
2020
17.01.
2020
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 28.01.2020 -333,64
27/
2020
17.01.
2020
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 28.01.2020 342,11
26/
2020
17.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 23.01.2020 60,00
25/
2020
17.01.
2020
oprava kotla - bytovka 551 Martin Palkech 45404895 23.01.2020 45,00
24/
2020
17.01.
2020
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2020 75,36
23/
2020
16.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 20.01.2020 60,00
22/
2020
16.01.
2020
oprava kotla - bytovka 556 Martin Palkech 45404895 20.01.2020 60,00
21/
2020
16.01.
2020
rozvádzač v KD Kopun Vladimír 11746106 04.01.2020 1914,00
20/
2020
16.01.
2020
obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Častkovce Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 22.01.2020 192,90
19/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -95,12
18/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -64,79
17/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -45,13
16/
2020
16.01.
2020
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -0,44
15/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -38,08
14/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -11,94
13/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -0,13
12/
2020
16.01.
2020
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -68,40
11/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -17,88
10/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -29,45
9/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -19,81
8/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -61,34
7/
2020
16.01.
2020
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 -7,18
6/
2020
10.01.
2020
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 23.01.2020 527,00
5/
2020
09.01.
2020
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 13.01.2020 3035,09
4/
2020
08.01.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 14.01.2020 60,00
3/
2020
08.01.
2020
oprava kotla - bytovka 443 Martin Palkech 45404895 09.01.2020 60,00
2/
2020
08.01.
2020
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2020 175,00
1/
2020
08.01.
2020
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2020 54,00

 

 
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
707/
2019
31.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 14.01.2020 1320,38
706/
2019
31.12.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.01.2020 1201,27
705/
2019
31.12.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2020 728,75
704/
2019
31.12.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 213,73
703/
2019
31.12.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 28,30
702/
2019
31.12.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 216,85
701/
2019
31.12.
2019
el. energia OK,VOŠT,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 1045,48
700/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 12,60
699/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 41,26
698/
2019
31.12.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 20.01.2020 1,48
697/
2019
31.12.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom 35763469 20.01.2020 56,36
696/
2019
31.12.
2019
znalecký posudok Ing. Jarmil Nováčiková, PhD.     300,00
695/
2019
31.12.
2019
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 10.01.2020 69,00
694/
2019
31.12.
2019
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 10.01.2020 65,00
693/
2019
27.12.
2019
rohož s potlačou Kreativa s.r.o. 44986092 30.12.2019 255,60
692/
2019
27.12.
2019
autobusová doprava VH-H s.r.o. 44645635 31.12.2019 269,28
691/
2019
27.12.
2019
výroba videozáznamu Peter Horňák-PH studio 37024264 31.12.2019 250,00
690/
2019
27.12.
2019
stavebný poriadok Mesto NMnV
SUS
311863 03.01.2020 566,76
689/
2019
27.12.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 27.12.2019 48,00
688/
2019
27.12.
2019
odstránenie starého dreveného obkladu, rekonštrukcia soc.zariadení v KD AL stavby s.r.o. 51936143 09.01.2020 23992,32
687/
2019
23.12.
2019
oprava kotla - bytovka 439+440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2019 746,40
686/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-OK REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 144,00
685/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-ZŠ s MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 134,40
684/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-OcÚ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 336,00
683/
2019
23.12.
2019
ročná prehliadka plyn.zariadení-KD REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2019 144,00
682/
2019
23.12.
2019
oprava stien a maľovanie v KD Lukáš Ježovica 43991823 26.12.2019 1710,00
681/
2019
23.12.
2019
dvere do KD Vladimír Kriško 43290779 31.12.2019 400,00
680/
2019
20.12.
2019
elektroinštalácie a výmena rozvádzača v KD Martin Lysák 34490540 02.01.2020 1277,40
679/
2019
18.12.
2019
rohože Elitmat, s.r.o. 46177981 25.12.2019 2349,50
678/
2019
18.12.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.12.2019 276,00
677/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 60,24
676/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 144,00
675/
2019
18.12.
2019
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.12.2019 48,00
674/
2019
18.12.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 26.12.2019 144,72
673/
2019
18.12.
2019
servisné práce+tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 21.12.2019 120,12
672/
2019
18.12.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2019 114,11
671/
2019
18.12.
2019
poradenská činnosti - kataster + kolkové známky Ing. Janka Dobiašová 43265383 31.12.2019 246,00
670/
2019
18.12.
2019
stožiar Kopun Vladimir 11746106 24.12.2019 233,76
669/
2019
18.12.
2019
oprava odpadu-bytovka 443 Marcel Augustín 50395653 22.12.2019 340,00
668/
2019
12.12.
2019
oprava podláh Ekopol Plus spol. s r.o. 36321656 23.12.2019 1227,24
667/
2019
12.12.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2019 59,20
666/
2019
12.12.
2019
kancelárske potreby A J Produkty 36268518 19.12.2019 64,80
665/
2019
12.12.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.01.2020 204,00
664/
2019
12.12.
2019
výroba a oprava vianočného osvetlenia Worknet s.r.o. 35726351 13.12.2019 720,00
663/
2019
12.12.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.12.2019 1208,92
662/
2019
12.12.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2019 614,00
661/
2019
12.12.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.12.2019 50,88
660/
2019
12.12.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.12.2019 521,52
659/
2019
12.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.12.2019 306,90
658/
2019
12.12.
2019
oprava elektroinštalácie OcÚ Vlastimil Zámečník 37507699 23.12.2019 933,18
657/
2019
09.12.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 180,59
656/
2019
09.12.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 287,11
655/
2019
09.12.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.12.2019 -44,82
654/
2019
09.12.
2019
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.12.2019 88,10
653/
2019
09.12.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 20.12.2019 198,60
652/
2019
09.12.
2019
úprava futbalového ihriska Kosenie 1 s.r.o. 47243643 11.12.2019 780,00
651/
2019
09.12.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.12.2019 1285,61
650/
2019
05.12.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 18.12.2019 1764,00
649/
2019
05.12.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2019 54,00
648/
2019
05.12.
2019
betón Royaldom, s.r.o. 44590270 13.12.2019 9,73
647/
2019
05.12.
2019
kontrola kotlov bytovka 439+440 Marián Martinkovič-MTHERM 52451879 14.12.2019 625,00
646/
2019
05.12.
2019
kalendáre FaxCopy a.s. 35729040 13.12.2019 816,67
645/
2019
05.12.
2019
výmena svietidiel v ZŠ Vlastimil Zámečník 37507699 15.12.2019 1515,00
644/
2019
05.12.
2019
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 09.12.2019 40,00
643/
2019
05.12.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.12.2019 1344,00
642/
2019
05.12.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.12.2019 523,00
641/
2019
05.12.
2019
oprava kotla-8 bytovka Miloš Adamčík 46811036 06.12.2019 280,00
640/
2019
05.12.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.12.2019 187,20
639/
2019
05.12.
2019
Obecné noviny Inprost s.r.o. 31363091 09.12.2019 93,60
638/
2019
05.12.
2019
maľovanie, obklad, dlažba Maros Plus s.r.o. 50076728 29.11.2019 3435,36
637/
2019
28.11.
2019
poplatok za pripojenie-KD SPP-distribúcia, a.s. 35910739 19.12.2019 216,36
636/
2019
28.11.
2019
poplatok za pripojenie-OK SPP-distribúcia, a.s. 35910739 19.12.2019 216,36
635/
2019
28.11.
2019
dvere do KD Vladimír Kriško 43290779 do 14 dní 2100,00
634/
2019
22.11.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.11.2019 1199,45
633/
2019
22.11.
2019
Aerofoto CBS spol, s r.o. 36754749 21.11.2019 112,80
632/
2019
22.11.
2019
kancelárske potreby A J Produkty a.s. 36268518 03.12.2019 372,96
631/
2019
22.11.
2019
prírodné kamenivo CRH (Slovensko) a.s. 00214973 29.11.2019 258,80
630/
2019
22.11.
2019
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 02.12.2019 396,00
629/
2019
22.11.
2019
sifón+vodoinštalačné práce Marcel Augustín 50395653 05.12.2019 288,80
628/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce ZŠ Častkovce Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 19.11.2019 988,40
627/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce radiatory+zábradlie Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 19.11.2019 287,88
626/
2019
22.11.
2019
maliarske+natieračske práce olejový sokel Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 21.11.2019 649,00
625/
2019
21.11.
2019
olej+náhradné diely PD Čachtice 00206792 25.11.2019 61,66
624/
2019
21.11.
2019
servis Holder X30 Konnex s.r.o. 17639727 26.11.2019 516,24
623/
2019
21.11.
2019
vodoinštalačné a kúrenárske práce Marcel Augustín 50395653 03.12.2019 829,26
622/
2019
21.11.
2019
maliarske+natieračske práce zárubne+dvere Matúš Slanina CHEMI-COLOR 44232012 24.11.2019 490,00
621/
2019
21.11.
2019
poplatok za doménu Comtec s.r.o. 36323951 24.11.2019 52,80
620/
2019
20.11.
2019
poplatok telefón+telefóny Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2019 424,41
619/
2019
15.11.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2019 63,60
618/
2019
15.11.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2019 483,36
617/
2019
15.11.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 05.12.2019 204,00
616/
2019
15.11.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 -16,91
615/
2019
15.11.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2019 544,70
614/
2019
15.11.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.11.2019 1260,00
613/
2019
15.11.
2019
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 14.11.2019 1524,00
612/
2019
15.11.
2019
prerábka, úrava skríň Tilia v.o.s. 34115668 14.11.2019 980,40
611/
2019
15.11.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.11.2019 1286,16
610/
2019
15.11.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.11.2019 247,88
609/
2019
15.11.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 21.11.2019 187,64
608/
2019
15.11.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 21.11.2019 347,46
607/
2019
15.11.
2019
obrusy do KD Tibor Farkaš-BELIVIE 30372704 13.11.2019 320,00
606/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 23,66
605/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 14,84
604/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 14,93
603/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 15,00
602/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 15,00
601/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,00
600/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,00
599/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 19,87
598/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 21,01
597/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 13,34
596/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 9,97
595/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 11,82
594/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 22,20
593/
2019
07.11.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 40,00
592/
2019
07.11.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 590,20
591/
2019
07.11.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2019 25,40
590/
2019
07.11.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.2019 58,39
589/
2019
07.11.
2019
striešky na reklamné valce Jozef Masár-DARES 30029198 30.11.2019 432,00
588/
2019
06.11.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2019 1344,00
587/
2019
06.11.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2019 523,00
586/
2019
04.11.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.11.2019 250,92
585/
2019
04.11.
2019
cement+obrubníky Royaldom, s.r.o. 44590270 12.11.2019 13,92
584/
2019
04.11.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2019 54,00
583/
2019
04.11.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.10.2019 1620,00
582/
2019
04.11.
2019
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 24.09.2019 208,85
581/
2019
28.10.
2019
kurenárske práce Marcel Augustín 50395653 02.11.2019 2080,00
580/
2019
28.10.
2019
obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 04.11.2019 2250,80
579/
2019
28.10.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 30.10.2019 73,90
578/
2019
28.10.
2019
náklady na stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 30.10.2019 417,29
577/
2019
28.10.
2019
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 29.10.2019 89,00
576/
2019
28.10.
2019
vysprávky stien OcÚ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 22.12.2019 300,00
575/
2019
28.10.
2019
tonery+router Roman Kubo-CUBO 43714251 31.10.2019 470,40
574/
2019
28.10.
2019
prenájom náradia Royaldom, s.r.o. 44590270 07.11.2019 12,00
573/
2019
28.10.
2019
občerstvenie-stretnutie dôchodcov Pavol Vido 43579906 28.10.2019 1958,64
572/
2019
28.10.
2019
zabezpečenie schodiska-zasklievanie zábradlia v MŠ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 31.10.2019 1193,09
571/
2019
28.10.
2019
občerstvenie-hody Pavol Vido 43579906 25.10.2019 2713,80
570/
2019
23.10.
2019
Častkovce-rozšírenie kanalizácie REPROGAS s.r.o. 36347051 29.11.2019 119274,48
569/
2019
21.10.
2019
demontáž a montáž ÚK, oprava a spustenie kotolne do prevádzky Ivan Augustín 40272885 31.10.2019 2500,00
568/
2019
18.10.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 01.11.2019 252,30
567/
2019
17.10.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2019 124,53
566/
2019
15.10.
2019
radiatory+kurenársky materiál Ivan Augustín 40272885 27.10.2019 4663,22
565/
2019
14.10.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2019 1190,61
564/
2019
14.10.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach Synergies, s.r.o. 36783722 23.10.2019 840,00
563/
2019
14.10.
2019
údržba a servis traktora Marián Šupa 11906022 17.10.2019 207,96
562/
2019
14.10.
2019
údržba a servis kosačky Marián Šupa 11906022 17.10.2019 102,63
561/
2019
10.10.
2019
radiatory+kurenársky materiál Ivan Augustín 40272885 24.10.2019 4970,69
560/
2019
09.10.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 03.11.2019 204,00
559/
2019
09.10.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2019 56,54
558/
2019
08.10.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.10.2019 1258,01
557/
2019
08.10.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 -12,74
556/
2019
08.10.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 9,97
555/
2019
08.10.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.10.2019 278,30
554/
2019
08.10.
2019
údržba kopírovacieho stroja ML-print 43006442 10.10.2019 211,32
553/
2019
08.10.
2019
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2019 65,00
552/
2019
08.10.
2019
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.10.2019 69,00
551/
2019
08.10.
2019
mobilný držiak tabule Royaldom, s.r.o. 44590270 16.10.2019 700,00
550/
2019
08.10.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 08.10.2019 48,00
549/
2019
08.10.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.10.2019 1344,00
548/
2019
08.10.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.10.2019 523,00
547/
2019
08.10.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2019 54,00
546/
2019
08.10.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.10.2019 175,00
545/
2019
07.10.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 16.10.2019 386,88
544/
2019
07.10.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 16.10.2019 76,13
543/
2019
07.10.
2019
náhradné diely, rukavice PD Čachtice 00206792 16.10.2019 49,04
542/
2019
07.10.
2019
el. energia VOŠT, OK, DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 590,20
541/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 19,87
540/
2019
07.10.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 40,00
539/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,00
538/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,00
537/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 15,00
536/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 15,00
535/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 14,93
534/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 14,84
533/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 13,34
532/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 23,66
531/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 11,82
530/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 21,01
529/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 22,20
528/
2019
07.10.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 25,40
527/
2019
07.10.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 356,21
526/
2019
07.10.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 154,24
525/
2019
07.10.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2019 432,17
524/
2019
07.10.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 04.10.2019 75,75
523/
2019
07.10.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 07.10.2019 60,00
522/
2019
07.10.
2019
plynovod-Pálenica REPROGAS s.r.o. 36347051 07.10.2019 1018,24
521/
2019
07.10.
2019
oprava-čistenie kanalizácie REPROGAS s.r.o. 36347051 04.10.2019 475,20
520/
2019
07.10.
2019
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.10.2019 278,66
519/
2019
27.09.
2019
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 10.10.2019 47,41
518/
2019
24.09.
2019
oprava kovania-bytovka 439 Svitač Oto 32783108 30.09.2019 23,90
517/
2019
24.09.
2019
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 26.09.2019 48,00
516/
2019
24.09.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.10.2019 165,96
515/
2019
19.09.
2019
stavebný dozor na stavbe "Rozšírenie existujúcej kapacity MŠ Častkovce" DOMROYAL, s.r.o. 47959576 29.09.2019 3900,00
514/
2019
19.09.
2019
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 07.09.2019 26,86
513/
2019
19.09.
2019
stavebné práce na stavbe "Rozšírenie existujúcej kapacity MŠ Častkovce" STAVOPRAC s.r.o. 36011886 29.10.2019 178361,68
512/
2019
19.09.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2019 148,95
511/
2019
19.09.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 27.09.2019 42,45
510/
2019
19.09.
2019
materiálno-technické vybavenie MŠ DOMROYAL, s.r.o. 47959576 03.11.2019 17382,82
509/
2019
19.09.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 25.09.2019 64,08
508/
2019
19.09.
2019
účinkovanie dychovej hudby LIESKOVANÉ Spolok Dychová hudba LIESKOVANÉ 31826776 01.10.2019 400,00
507/
2019
19.09.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 23.09.2019 1644,00
506/
2019
19.09.
2019
zákusky BP Caffe, s.r.o. 46656626 21.09.2019 240,00
505/
2019
19.09.
2019
prenájom-stan, pivné saty, osvetlenie a technické zázemie Corporation s.r.o. 50106422 28.09.2019 3000,00
504/
2019
19.09.
2019
výroba videozáznamu Peter Horňák-PH studio 37024264 20.10.2019 250,00
503/
2019
16.09.
2019
geometrické plány PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 24.09.2019 678,00
502/
2019
16.09.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.09.2019 1619,91
501/
2019
16.09.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 23.09.2019 407,88
500/
2019
16.09.
2019
hasiace prístroje Firex Slovakia s.r.o. 36325155 30.09.2019 55,99
499/
2019
16.09.
2019
voda-cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 26.09.2019 9,68
498/
2019
16.09.
2019
voda-bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 26.09.2019 848,11
497/
2019
16.09.
2019
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 17.09.2019 277,44
496/
2019
12.09.
2019
vyjadrenie k Územnému plánu-Zmeny a doplnky č.3 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380 20.09.2019 120,00
495/
2019
12.09.
2019
rozbor pitnej vody TVK, a.s. 36302724 23.09.2019 169,56
494/
2019
12.09.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie "Častkovce IV.Etapa IBV 03-4 bytové domy" časť Svetlotechnický posudok DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 16.09.2019 1500,00
493/
2019
12.09.
2019
vianočné osvetlenie Jana Baranová-Densiflora 37892452 17.09.2019 2110,45
492/
2019
12.09.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 590,20
491/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 19,87
490/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 25,40
489/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 22,20
488/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 21,01
487/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 11,82
486/
2019
12.09.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 40,00
485/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,00
484/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,00
483/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 15,00
482/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 15,00
481/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 9,97
480/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 14,93
479/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 14,84
478/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 13,34
477/
2019
12.09.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.09.2019 23,66
476/
2019
12.09.
2019
stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 25.09.2019 100,39
475/
2019
10.09.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.09.2019 1546,70
474/
2019
09.09.
2019
akustická štúdia bytových domov VALERON Enviro Consulting s.r.o. 46280472 13.09.2019 2621,40
473/
2019
09.09.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2019 56,36
472/
2019
09.09.
2019
zvislé dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 03.09.2019 4441,80
471/
2019
09.09.
2019
vodorovné dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 03.09.2019 637,20
470/
2019
09.09.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 19.09.2019 1260,00
469/
2019
09.09.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 258,78
468/
2019
09.09.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 -48,32
467/
2019
09.09.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 123,84
466/
2019
09.09.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.09.2019 353,27
465/
2019
05.09.
2019
audit KUZ za rok 2018+súladu VS s KUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 03.09.2019 600,00
464/
2019
05.09.
2019
oprava kosačky Marián Šupa 11906022 10.09.2019 929,01
463/
2019
05.09.
2019
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie-Zmeny a doplnky č.3/2019 k ÚPN obce Častkovce K2-ART, s.r.o. 47914092 08.09.2019 4700,00
462/
2019
05.09.
2019
prírodné kamenivo Kameňolomy, s.r.o. 34121358 09.09.2019 464,38
461/
2019
05.09.
2019
Detské ihrisko Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 06.09.2019 11104,05
460/
2019
05.09.
2019
oprava kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.08.2019 48,00
459/
2019
05.09.
2019
aktualizačný poplatok do mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 03.09.2019 450,00
458/
2019
05.09.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.09.2019 173,04
457/
2019
05.09.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2019 54,00
456/
2019
05.09.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.09.2019 1344,00
455/
2019
05.09.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.09.2019 523,00
454/
2019
05.09.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 18.09.2019 72,00
453/
2019
05.09.
2019
cement, dunajské kamenivo Royaldom, s.r.o. 44590270 30.07.2019 85,24
452/
2019
05.09.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie "Častkovce IV.Etapa IBV 03-4 bytové domy" DOM-OV Invest, s.r.o. 48230898 01.08.2019 7000,00
451/
2019
02.09.
2019
betónové skruže na letáky Prefa Brno a.s. 46901078 05.09.2019 785,97
450/
2019
02.09.
2019
vianočné svetelné reťaze Jana Baranová-Densiflora 37892452 02.09.2019 877,98
449/
2019
21.08.
2019
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 03.09.2019 269,00
448/
2019
19.08.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2019 133,81
447/
2019
19.08.
2019
potlač na reklamné predmety ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 34131396 30.08.2019 61,92
446/
2019
15.08.
2019
oprava dverí-bytovka 442 Svitač Oto 32783108 20.08.2019 25,00
445/
2019
14.08.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2019 127,20
444/
2019
14.08.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.08.2019 279,84
443/
2019
14.08.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.08.2019 206,17
442/
2019
14.08.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 04.09.2019 204,00
441/
2019
14.08.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.08.2019 1811,11
440/
2019
14.08.
2019
licencia na portál virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 26.08.2019 55,37
439/
2019
08.08.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 -60,74
438/
2019
08.08.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.08.2019 840,00
437/
2019
08.08.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.08.2019 56,36
436/
2019
08.08.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.08.2019 431,30
435/
2019
07.08.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 16.08.2019 1339,26
434/
2019
07.08.
2019
aerofoto CBS spol, s.r.o. 36754749 15.08.2019 174,00
433/
2019
07.08.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 125,29
432/
2019
07.08.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.08.2019 116,26
431/
2019
07.08.
2019
maliarske práce v DS MAROS PLUS s.r.o. 50076728 07.08.2019 781,20
430/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 11,82
429/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 21,01
428/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 25,40
427/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 19,87
426/
2019
07.08.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 590,20
425/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 15,00
424/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 15,00
423/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,00
422/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,00
421/
2019
07.08.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 40,00
420/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 22,20
419/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 9,97
418/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 14,93
417/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 14,84
416/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 13,34
415/
2019
07.08.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2019 23,66
414/
2019
05.08.
2019
obrubníky, betón Royaldom, s.r.o. 44590270 05.08.2019 58,18
413/
2019
02.08.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2019 1344,00
412/
2019
02.08.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2019 523,00
411/
2019
02.08.
2019
oprava kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.08.2019 48,00
410/
2019
01.08.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2019 54,00
409/
2019
01.08.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 06.08.2019 206,40
408/
2019
31.07.
2019
materiál-rozšírenie odstavných plôch pod smetné nádoby Royaldom, s.r.o. 44590270 07.08.2019 12,00
407/
2019
31.07.
2019
materiál-rozšírenie odstavných plôch pod smetné nádoby Royaldom, s.r.o. 44590270 07.08.2019 383,89
406/
2019
31.07.
2019
údržba verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 23.07.2019 252,00
405/
2019
31.07.
2019
Mesto NMn/V
SUS
stavebný poriadok 311863 31.07.2019 554,21
404/
2019
31.07.
2019
tekuté mydlo do KD CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 01.08.2019 25,98
403/
2019
31.07.
2019
rozšírenie odstavnej plochy pri s.č.133 AL stavby s.r.o. 51936143 31.07.2019 992,00
402/
2019
31.07.
2019
rozšírenie odstavnej plochy pri s.č. 37 AL stavby s.r.o. 51936143 31.07.2019 969,00
401/
2019
31.07.
2019
vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Ivan Novák 42014476 06.08.2019 972,00
400/
2019
31.07.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 12.08.2019 396,00
399/
2019
31.07.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.08.2019 272,16
398/
2019
31.07.
2019
sociálne služby SUS n.o. 45734445 11.08.2019 36,50
397/
2019
17.07.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2019 124,68
396/
2019
16.07.
2019
údržba verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 16.07.2019 1500,00
395/
2019
16.07.
2019
oprava balk. dverí bytovka 439 Svitač Oto 32783108 15.07.2019 20,00
394/
2019
16.07.
2019
oprava balk. dverí bytovka 439 Svitač Oto 32783108 15.07.2019 15,00
393/
2019
16.07.
2019
webová stránka obce DATATRADE, s.r.o. 35960132 29.07.2019 285,12
392/
2019
15.07.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 26.07.2019 138,00
391/
2019
11.07.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.07.2019 1186,99
390/
2019
11.07.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.07.2019 1249,18
389/
2019
11.07.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.07.2019 183,41
388/
2019
10.07.
2019
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 12,11
387/
2019
10.07.
2019
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 232,63
386/
2019
10.07.
2019
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 2151,77
385/
2019
10.07.
2019
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 1761,64
384/
2019
10.07.
2019
voda KD TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 341,66
383/
2019
10.07.
2019
voda OK TVK, a.s. 36302724 17.07.2019 520,98
382/
2019
10.07.
2019
zneškodnenie odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.07.2019 343,34
381/
2019
10.07.
2019
betón Royaldom, s.r.o. 44590270 17.07.2019 29,23
380/
2019
10.07.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2019 56,58
379/
2019
08.07.
2019
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901 02.08.2019 408,00
378/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1955,50
377/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1928,84
376/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1560,52
375/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1180,08
374/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 886,87
373/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1342,43
372/
2019
08.07.
2019
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 16.07.2019 1766,48
371/
2019
08.07.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2019 63,60
370/
2019
08.07.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2019 381,60
369/
2019
08.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.07.2019 744,00
368/
2019
08.07.
2019
služby technika požiarnej ochrany 2Q/2019 Reboz, s.r.o. 48306126 14.07.2019 65,00
367/
2019
08.07.
2019
BOZP 2Q/2019 Ing. Ladislav Billik - ABP 40377008 14.07.2019 69,00
366/
2019
08.07.
2019
praktická príručka pre kronikárov RZMOSP 34006273 09.07.2019 12,00
365/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,34
364/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 14,84
363/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 14,93
362/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 9,97
361/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 15,00
360/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 15,00
359/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,00
358/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 13,00
357/
2019
08.07.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 40,00
356/
2019
08.07.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 590,20
355/
2019
08.07.
2019
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 45,09
354/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 19,87
353/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 25,40
352/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 23,66
351/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 11,82
350/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 21,01
349/
2019
08.07.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 22,20
348/
2019
08.07.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 -47,83
347/
2019
08.07.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 118,04
346/
2019
08.07.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.07.2019 116,03
345/
2019
02.07.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 16.07.2019 252,00
344/
2019
02.07.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.07.2019 523,00
343/
2019
02.07.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.07.2019 1344,00
342/
2019
01.07.
2019
audit IUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 11.07.2019 1155,73
341/
2019
01.07.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2019 54,00
340/
2019
01.07.
2019
vodoinštalačné a kúrenárske práce Ivan Augustín 40272885 03.07.2019 2908,77
339/
2019
01.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 04.07.2019 924,00
338/
2019
01.07.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 03.07.2019 84,00
337/
2019
01.07.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 12.07.2019 19,98
336/
2019
01.07.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.07.2019 175,00
335/
2019
01.07.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.07.2019 165,96
334/
2019
01.07.
2019
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 09.07.2019 157,68
333/
2019
20.06.
2019
Plán organizácie dopravy ARGUS-DS, s.r.o. 44343311 26.06.2019 1980,00
332/
2019
20.06.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551 24.06.2019 3035,09
331/
2019
19.06.
2019
jednanie s vlastníkmi pozemku parcela č.499 PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 01.07.2019 200,00
330/
2019
19.06.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2019 142,28
329/
2019
17.06.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 18.06.2019 1104,00
328/
2019
17.06.
2019
knihy Milan Rastislav Štefánik Blue Angel s.r.o. 46934375 25.06.2019 360,00
327/
2019
17.06.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.06.2019 1181,44
326/
2019
13.06.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.06.2019 226,48
325/
2019
10.06.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 20.06.2019 1050,00
324/
2019
10.06.
2019
oprava ventilátora bytovka 439 Vlastimil Zámečník 37507699 23.06.2019 50,40
323/
2019
10.06.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 19.06.2019 1235,38
322/
2019
10.06.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 19.06.2019 453,60
321/
2019
10.06.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.2019 56,81
320/
2019
10.06.
2019
noviny PRAVDA Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.06.2019 81,81
319/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 19,87
318/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 25,40
317/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 22,20
316/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 21,01
315/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 11,82
314/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 23,66
313/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,34
312/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 14,93
311/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 14,84
310/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 9,97
309/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 15,00
308/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,00
307/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 13,00
306/
2019
10.06.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 590,20
305/
2019
10.06.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 40,00
304/
2019
10.06.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 15,00
303/
2019
10.06.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 146,93
302/
2019
10.06.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 -21,11
301/
2019
10.06.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2019 125,96
300/
2019
10.06.
2019
oprava dverí - bytovka 557a 552 Svitač Oto 32783108 29.05.2019 87,00
299/
2019
10.06.
2019
oprava kúpeľne - bytovka 443 AL stavby s.r.o. 51936143 13.06.2019 286,00
298/
2019
10.06.
2019
verejné obstarávanie, konzultačné a poradenské služby Verea, s.r.o. 47803088 20.06.2019 1700,00
297/
2019
10.06.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 10.06.2019 93,60
296/
2019
04.06.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.06.2019 523,00
295/
2019
04.06.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.06.2019 1344,00
294/
2019
03.06.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2019 54,00
293/
2019
31.05.
2019
občerstvenie Pavol Vido 43579906 10.06.2019 90,60
292/
2019
31.05.
2019
vypracovanie PD pre ODS-Detské ihrisko ArchitektiSKA s.r.o. 50852515 05.06.2019 120,00
291/
2019
31.05.
2019
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 03.06.2019 12,00
290/
2019
31.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.06.2019 576,00
289/
2019
31.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.06.2019 48,00
288/
2019
28.05.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.06.2019 187,20
287/
2019
28.05.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 10.06.2019 50,40
286/
2019
24.05.
2019
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 06.06.2019 32,40
285/
2019
24.05.
2019
inzercia A.B. Piešťany A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 03.06.2019 111,67
284/
2019
23.05.
2019
poplatok za pripojenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739 12.06.2019 216,36
283/
2019
22.05.
2019
občerstvenie-Deň matiek Pavol Vido 43579906 26.05.2019 190,56
282/
2019
22.05.
2019
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 24.05.2019 1785,00
281/
2019
22.05.
2019
znalecký posudok Ing. Elena Trnková Ev.č.913306 19.06.2019 200,00
280/
2019
22.05.
2019
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.05.2019 48,00
279/
2019
22.05.
2019
oprava kotla - bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.05.2019 48,00
278/
2019
21.05.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2019 137,16
277/
2019
21.05.
2019
inzercia A.B. Piešťany A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 29.05.2019 198,00
276/
2019
20.05.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.05.2019 1202,80
275/
2019
20.05.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 31.05.2019 107,80
274/
2019
15.05.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.05.2019 -60,91
273/
2019
15.05.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.05.2019 122,29
272/
2019
15.05.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 21.05.2019 144,34
271/
2019
15.05.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.05.2019 276,19
270/
2019
15.05.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.05.2019 103,68
269/
2019
15.05.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 21.05.2019 414,72
268/
2019
15.05.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 17.05.2019 1824,00
267/
2019
10.05.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.05.2019 1258,01
266/
2019
10.05.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jozef Martinkovič 30336481 20.05.2019 269,40
265/
2019
10.05.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 23.05.2019 630,00
264/
2019
10.05.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.05.2019 57,43
263/
2019
10.05.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 21.05.2019 163,70
262/
2019
07.05.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.05.2019 79,08
261/
2019
07.05.
2019
el. energia
VOŠT, OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 590,20
260/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,00
259/
2019
07.05.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 40,00
258/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,00
257/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 15,00
256/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 15,00
255/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 9,97
254/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 14,93
253/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 13,34
252/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 14,84
251/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 23,66
250/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 25,40
249/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 11,82
248/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 21,01
247/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 22,20
246/
2019
07.05.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2019 19,87
245/
2019
06.05.
2019
hnojivo na ihrisko AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 13.05.2019 195,41
244/
2019
06.05.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2019 523,00
243/
2019
06.05.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.05.2019 1344,00
242/
2019
02.05.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2019 54,00
241/
2019
02.05.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.05.2019 279,24
240/
2019
26.04.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 08.05.2019 222,00
239/
2019
26.04.
2019
čistiace prostriedky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 05.05.2019 68,40
238/
2019
24.04.
2019
služby SÚS a stavebného úradu Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 29.04.2019 191,11
237/
2019
23.04.
2019
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 29.04.2019 98,40
236/
2019
18.04.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2019 128,53
235/
2019
15.04.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 18.04.2019 48,00
234/
2019
11.04.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 22.04.2019 89,04
233/
2019
11.04.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 22.04.2019 254,40
232/
2019
11.04.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.04.2019 94,50
231/
2019
11.04.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.04.2019 1103,18
230/
2019
11.04.
2019
žiarovky ELEKTROINŠTALA spol. s r.o. 36324116 23.04.2019 172,00
229/
2019
11.04.
2019
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 15.04.2019 24,00
228/
2019
08.04.
2019
kontrola hasiacich prístrojov FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 14.04.2019 579,80
227/
2019
08.04.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 16.04.2019 1280,64
226/
2019
08.04.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 162,43
225/
2019
08.04.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 -41,41
224/
2019
08.04.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.04.2019 58,07
223/
2019
08.04.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 124,34
222/
2019
08.04.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2019 352,18
221/
2019
05.04.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 19.04.2019 143,24
220/
2019
05.04.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.04.2019 1572,00
219/
2019
04.04.
2019
vertikutácia, prihnojovanie, chemické ošetrenie a podsev verejnej zelene KOSENIE 1 s.r.o. 47243643 05.04.2019 1800,00
218/
2019
04.04.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 12.04.2019 59,28
217/
2019
04.04.
2019
strava, občerstvenie Pavol Vido 43579906 14.04.2019 90,60
216/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,00
215/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,00
214/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 15,00
213/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 15,00
212/
2019
04.04.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 40,00
211/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 9,97
210/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 14,93
209/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 14,84
208/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 13,34
207/
2019
04.04.
2019
el. energia
VOŠT, OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 590,20
206/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 23,66
205/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 11,82
204/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 21,01
203/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 22,20
202/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 25,40
201/
2019
04.04.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.04.2019 19,87
200/
2019
02.04.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551   2988,47
199/
2019
02.04.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 15.04.2019 175,00
198/
2019
02.04.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 12.04.2019 90,55
197/
2019
02.04.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.04.2019 523,00
196/
2019
02.04.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.04.2019 1344,00
195/
2019
01.04.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 11.04.2019 188,64
194/
2019
01.04.
2019
služby technika požiarnej ochrany 1Q/2019 Reboz, s.r.o. 48306126 11.04.2019 65,00
193/
2019
01.04.
2019
BOZP 1Q/2019 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 11.04.2019 89,00
192/
2019
01.04.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2019 54,00
191/
2019
27.03.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 09.04.2019 173,04
190/
2019
26.03.
2019
servisná oprava čerpadiel TECHNO TIP, s.r.o. 35730927 20.04.2019 1096,80
189/
2019
20.03.
2019
strava KRUHOVKA s.r.o. 47545488 27.03.2019 115,80
188/
2019
19.03.
2019
vrecká pre psov ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. 35919965 29.03.2019 666,00
187/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
186/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
185/
2019
19.03.
2019
oprava kotla - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 21.03.2019 48,00
184/
2019
19.03.
2019
kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 28.03.2019 120,00
183/
2019
19.03.
2019
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.03.2019 672,00
182/
2019
19.03.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2019 148,78
181/
2019
14.03.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.03.2019 138,80
180/
2019
14.03.
2019
olej PD Čachtice 00206792 22.03.2019 33,60
179/
2019
14.03.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.03.2019 1100,52
178/
2019
14.03.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 21.03.2019 1127,50
177/
2019
14.03.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.03.2019 377,24
176/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 21,01
175/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 22,20
174/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 25,40
173/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 19,87
172/
2019
07.03.
2019
el. energia
VOŠT, OK, DS, VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 590,20
171/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 9,97
170/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 14,93
169/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 14,84
168/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,34
167/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 23,66
166/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 11,82
165/
2019
07.03.
2019
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 -53,18
164/
2019
07.03.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 147,12
163/
2019
07.03.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 147,05
162/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 15,00
161/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 15,00
160/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,00
159/
2019
07.03.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 40,00
158/
2019
07.03.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.03.2019 13,00
157/
2019
07.03.
2019
náhradné diely Kopun Vladimir 11746106 12.03.2019 31,18
156/
2019
07.03.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.03.2019 56,76
155/
2019
07.03.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2019 224,64
154/
2019
07.03.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 18.03.2019 199,68
153/
2019
05.03.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 556 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 576,00
152/
2019
05.03.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 48,00
151/
2019
05.03.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 07.03.2019 48,00
150/
2019
05.03.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2019 1344,00
149/
2019
05.03.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2019 523,00
148/
2019
05.03.
2019
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 11.03.2019 12,00
147/
2019
05.03.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.03.2019 140,54
146/
2019
05.03.
2019
autorská odmena za licenciu SOZA 00178454 14.03.2019 20,40
145/
2019
05.03.
2019
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 08.03.2019 180,00
144/
2019
05.03.
2019
veľkokapacitný kontajner 10m3 FEREX, s.r.o. 17682258 13.03.2019 1932,00
143/
2019
05.03.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.03.2019 54,00
142/
2019
05.03.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 13.03.2019 272,16
141/
2019
05.03.
2019
prenosný reproduktor Hudobné nástroje a doplnkový tovar
Peter Masár
40272231 05.03.2019 339,00
140/
2019
27.02.
2019
knihy pre prváčikov Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia 41172914 28.02.2019 197,00
139/
2019
27.02.
2019
tabuľky štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 07.03.2019 75,84
138/
2019
27.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.02.2019 624,00
137/
2019
27.02.
2019
nájom 2019 Slovenský pozemkový fond 17335345 06.03.2019 90,78
136/
2019
27.02.
2019
oprava kotla - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 28.02.2019 48,00
135/
2019
19.02.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2019 134,05
134/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 98,00
133/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 184,60
132/
2019
15.02.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2019 1635,36
131/
2019
15.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.02.2019 624,00
130/
2019
15.02.
2019
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 20.02.2019 144,24
129/
2019
15.02.
2019
žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 18.02.2019 64,80
128/
2019
15.02.
2019
náhradné diely PD Čachtice 00206792 26.02.2019 157,19
127/
2019
14.02.
2019
nohy na stoly TILIA v.o.s. 34115668 18.02.2019 25,60
126/
2019
14.02.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.02.2019 491,78
125/
2019
14.02.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 25.02.2019 420,00
124/
2019
14.02.
2019
servisná oprava čerpadiel TECHNO TIP, s.r.o. 35730927 06.03.2019 252,00
123/
2019
14.02.
2019
istič Royaldom, s.r.o. 44590270 27.02.2019 11,14
122/
2019
14.02.
2019
stĺpik Royaldom, s.r.o. 44590270 26.02.2019 25,75
121/
2019
14.02.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 14.02.2019 624,00
120/
2019
14.02.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 14.02.2019 48,00
119/
2019
14.02.
2019
servisné práce motor.vozidiel AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.02.2019 302,02
118/
2019
14.02.
2019
skutkové vyhotovenie stavby Zberný dvor IN-PRO s.r.o. 46367756 22.02.2019 1104,00
117/
2019
14.02.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.02.2019 62,40
116/
2019
14.02.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 20.02.2019 436,80
115/
2019
14.02.
2019
verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
31592503 25.02.2019 117,00
114/
2019
08.02.
2019
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 17.02.2019 220,44
113/
2019
08.02.
2019
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 21.02.2019 396,00
112/
2019
08.02.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2019 231,59
111/
2019
07.02.
2019
spotreba vody za rok 2018 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 00168912 18.02.2019 861,30
110/
2019
07.02.
2019
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.02.2019 56,36
109/
2019
07.02.
2019
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 15.02.2019 63,00
108/
2019
07.02.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 165,13
107/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 19,87
106/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 25,40
105/
2019
07.02.
2019
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 15.02.2019 1625,23
104/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 22,20
103/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 21,01
102/
2019
07.02.
2019
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 590,20
101/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 15,00
100/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,00
99/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 15,00
98/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,00
97/
2019
07.02.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 40,00
96/
2019
07.02.
2019
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 61,97
95/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 9,97
94/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 14,93
93/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 14,84
92/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 13,34
91/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 23,66
90/
2019
07.02.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.02.2019 11,82
89/
2019
05.02.
2019
zástavy Obchod-SVK, s.r.o. 47175397 14.02.2019 48,90
88/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 14.02.2019 111,13
87/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ Preplatok SPP, a.s. 35815256 07.02.2019 3,18
86/
2019
05.02.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2019 1344,00
85/
2019
05.02.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2019 523,00
84/
2019
05.02.
2019
obklady, dlažby, podlaha+montážne práce AL stavby s.r.o. 51936143 19.02.2019 2523,00
83/
2019
01.02.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.02.2019 54,00
82/
2019
31.01.
2019
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 04.02.2019 96,24
81/
2019
31.01.
2019
nábytok TILIA v.o.s. 34115668 28.01.2019 6260,40
80/
2019
31.01.
2019
opravy dverí - 8 bytovka Svitač Oto 32783108 07.02.2019 60,80
79/
2019
28.01.
2019
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 31.01.2019 20,39
78/
2019
28.01.
2019
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 31.01.2019 413,76
77/
2019
25.01.
2019
ročná kontrola kotlov - bytovka 441+442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 05.02.2019 600,00
76/
2019
25.01.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.01.2019 48,00
75/
2019
25.01.
2019
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.01.2019 48,00
74/
2019
25.01.
2019
voda OK + byty TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 276,58
73/
2019
25.01.
2019
voda KD TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 171,44
72/
2019
25.01.
2019
voda cintorín - DS TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 6,86
71/
2019
25.01.
2019
voda OK + byty Preplatok TVK, a.s. 36302724 06.02.2019 6,86
70/
2019
25.01.
2019
prevádzka verejného rozhlasu SLOVGRAM 17310598 08.02.2019 38,40
69/
2019
25.01.
2019
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2019 131,41
68/
2019
25.01.
2019
maľovanie klubu dôchodcov, montážne práce AL stavby s.r.o. 51936143 26.01.2019 1766,00
67/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 998,88
66/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1154,32
65/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1179,46
64/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 144,00
63/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 621,73
62/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 864,01
61/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 660,59
60/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1238,88
59/
2019
20.01.
2019
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 01.02.2019 1458,32
58/
2019
18.01.
2019
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 01.02.2019 122,00
57/
2019
18.01.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 29.01.2019 314,02
56/
2019
18.01.
2019
plyn OcÚ Preplatok SPP, a.s. 35815256 29.01.2019 99,17
55/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2019 64,80
54/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2019 246,24
53/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 28.01.2019 388,80
52/
2019
18.01.
2019
PHM PD Čachtice 00206792 28.01.2019 129,60
51/
2019
16.01.
2019
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 25.01.2019 523,00
50/
2019
16.01.
2019
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 25.01.2019 1344,00
49/
2019
16.01.
2019
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 45,09
48/
2019
16.01.
2019
el. energia VOŠT, OK,DS, VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 590,20
47/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,34
46/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 14,93
45/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 14,84
44/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 9,97
43/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 19,87
42/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 25,40
41/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 11,82
40/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 21,01
39/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 22,20
38/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 23,66
37/
2019
16.01.
2019
oprava dlažby bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 26.01.2019 185,00
36/
2019
16.01.
2019
horizontálne žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 17.01.2019 194,40
35/
2019
16.01.
2019
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.01.2019 1157,79
34/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,00
33/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 15,00
32/
2019
16.01.
2019
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.01.2019 541,60
31/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 13,00
30/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 15,00
29/
2019
16.01.
2019
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2019 40,00
28/
2019
16.01.
2019
externý projektový manažment-Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v ZŠ a MŠ v Častkovciach SYNERGIES, s.r.o. 36783722 24.01.2019 336,00
27/
2019
16.01.
2019
servisná prehliadka kotlov - 8 bytovka Miloš Adamčík 46811035 22.01.2019 100,00
26/
2019
16.01.
2019
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 16.01.2019 211,68
25/
2019
16.01.
2019
zameranie adresného bodu PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 25.01.2019 70,00
24/
2019
16.01.
2019
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2019 75,36
23/
2019
16.01.
2019
el. energia 8 bytovka Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 4,01
22/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 439 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 63,85
21/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 39,36
20/
2019
16.01.
2019
el. energia DS,OK,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 956,37
19/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 10,89
18/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 557 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 20,02
17/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 1,11
16/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 6,41
15/
2019
16.01.
2019
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 268,09
14/
2019
16.01.
2019
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 44,95
13/
2019
16.01.
2019
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 177,23
12/
2019
16.01.
2019
oprava kotla - 8 bytovka Kopun Vladimir 11746106 02.01.2019 218,42
11/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 441 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 55,85
10/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 40,49
09/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 26,40
08/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 9,40
07/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 60,94
06/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 113,42
05/
2019
16.01.
2019
el. energia bytovka 442 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 75,42
04/
2019
09.01.
2019
náhradné diely Marián Šupa 11906022 23.01.2019 45,36
03/
2019
08.01.
2019
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2019 175,00
02/
2019
02.01.
2019
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.01.2019 54,00
01/
2019
02.01.
2019
stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551   2242,55
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
685/
2018
31.12.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.01.2019 463,32
684/
2018
31.12.
2018
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 79,72
683/
2018
31.12.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2019 2,09
682/
2018
31.12.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2019 56,64
681/
2018
31.12.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 14.01.2019 1029,72
680/
2018
31.12.
2018
služba technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 10.01.2019 85,60
679/
2018
31.12.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 10.01.2019 69,00
678/
2018
31.12.
2018
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 29.12.2018 48,00
677/
2018
28.12.
2018
oprava kotlov - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 04.01.2019 414,00
676/
2018
28.12.
2018
ročná kontrola kotlov - bytovka 439, 440 Jozef Martinkovič 30336481 04.01.2019 626,40
675/
2018
27.12.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 02.01.2019 517,14
674/
2018
27.12.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.12.2018 48,00
673/
2018
27.12.
2018
oprava kotla - bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 24.12.2018 48,00
672/
2018
27.12.
2018
aktualizácia databáz virtualnycintorin.sk 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 01.01.2019 19,68
671/
2018
27.12.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.12.2018 279,58
670/
2018
17.12.
2018
náklady za poskytovanie sociálnach služieb SUS n.o. 45734445 26.12.2018 64,48
669/
2018
17.12.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2018 165,47
668/
2018
17.12.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.12.2018 444,00
667/
2018
17.12.
2018
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 20.12.2018 192,00
666/
2018
17.12
2018
vystúpenie LH Borovienka Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 22.12.2018 900,00
665/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-Pálenica Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 62,70
664/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-8 bytovka Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 799,92
663/
2018
17.12.
2018
oprava kotla-8 bytovka Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 24.12.2018 279,60
662/
2018
13.12.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.12.2018 1150,84
661/
2018
13.12.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.12.2018 133,34
660/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OcÚ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 264,00
659/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OcÚ+MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 144,00
658/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu MŠ REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 250,80
657/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu KD REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 120,00
656/
2018
13.12.
2018
ročná prehliadka plyn.zariadení objektu OK REGAS, s.r.o. 46350314 24.12.2018 174,00
655/
2018
13.12.
2018
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 27.12.2018 458,44
654/
2018
11.12.
2018
samolepky CORETA, a.s. 43884644 20.12.2018 128,52
653/
2018
11.12.
2018
samolepky CORETA, a.s. 43884644 20.12.2018 33,60
652/
2018
11.12.
2018
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 17.12.2018 93,60
651/
2018
11.12.
2018
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 62,63
650/
2018
11.12.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 360,37
649/
2018
11.12.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2018 162,86
648/
2018
11.12.
2018
čistiace prostriedky DAMITO s.r.o. 44148542 17.12.2018 131,11
647/
2018
11.12.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2018 57,28
646/
2018
11.12.
2018
Detské ihrisko Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 18.12.2018 11176,20
645/
2018
11.12.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2018 388,80
644/
2018
11.12.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2018 168,48
643/
2018
11.12.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 18.12.2018 1070,01
642/
2018
11.12.
2018
varič na víno, vodu RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 20.12.2018 100,80
641/
2018
04.12.
2018
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091   88,40
640/
2018
04.12.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.12.2018 1971,00
639/
2018
04.12.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.12.2018 744,00
638/
2018
04.12.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 06.12.2018 18,00
637/
2018
03.12.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.12.2018 54,00
636/
2018
30.11.
2018
plyn OcÚ Preplatok SPP, a.s. 35815256 12.12.2018 3124,15
635/
2018
30.11.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ Preplatok SPP, a.s. 35815256 12.12.2018 9282,66
634/
2018
30.11.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 14.12.2018 184,00
633/
2018
30.11.
2018
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 08.12.2018 35,00
632/
2018
30.11.
2018
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 4637701 02.12.2018 780,00
631/
2018
30.11.
2018
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 08.12.2018 2005,00
630/
2018
30.11.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 07.12.2018 165,96
629/
2018
30.11.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.12.2018 4,57
628/
2018
30.11.
2018
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 10.12.2018 80,85
627/
2018
30.11.
2018
geometrický plán PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 12.12.2018 311,75
626/
2018
22.11.
2018
náhradné diely, pracovné rukavice Marián Šupa 11906022 05.12.2018 60,59
625/
2018
21.11.
2018
oprava vonkajších obvodových stien bytovka 440 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 4301,00
624/
2018
21.11.
2018
oprava fasády bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 5000,00
623/
2018
21.11.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 22.11.2018 1071,89
622/
2018
21.11.
2018
oprava kotla - bytovka 557 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 19.11.2018 48,00
621/
2018
21.11.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2018 122,93
620/
2018
21.11.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.11.2018 84,60
619/
2018
21.11.
2018
občerstvenie Pavol Vido 43579906 26.11.2018 54,72
618/
2018
21.11.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 27.11.2018 1146,05
617/
2018
21.11.
2018
oprava sokla bytovka 442 AL stavby s.r.o. 51936143 27.11.2018 1349,00
616/
2018
16.11.
2018
Zberný dvor-Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 31.12.2018 16648,18
615/
2018
12.11.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2018 67,80
614/
2018
12.11.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 20.11.2018 515,28
613/
2018
12.11.
2018
olej PD Čachtice 00206792 20.11.2018 133,44
612/
2018
12.11.
2018
prenájom lešenia na bytovka 442 Požičovňa lešenia Piešťany, s.r.o. 47435909 14.11.2018 1020,00
611/
2018
12.11.
2018
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 38,65
610/
2018
12.11.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 159,12
609/
2018
12.11.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.11.2018 331,49
608/
2018
12.11.
2018
výmena ventilu TVK, a.s. 36302724 19.11.2018 89,88
607/
2018
12.11.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.11.2018 1176,00
606/
2018
12.11.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2018 403,90
605/
2018
07.11.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.11.2018 56,51
604/
2018
07.11.
2018
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 31.10.2018 87,00
603/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 14,84
602/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,34
601/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 23,66
600/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 11,82
599/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 21,01
598/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 22,20
597/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,00
596/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 13,00
595/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 15,00
594/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 9,97
593/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 15,00
592/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 14,93
591/
2018
07.11.
2018
el. energia Zberný dvor ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 40,00
590/
2018
07.11.
2018
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 590,20
589/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 19,87
588/
2018
07.11.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2018 25,40
587/
2018
05.11.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.11.2018 54,00
586/
2018
05.11.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2018 744,00
585/
2018
05.11.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2018 1971,00
584/
2018
31.10.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 09.11.2018 159,57
583/
2018
31.10.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 07.11.2018 258,00
582/
2018
31.10.
2018
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 30.10.2018 201,84
581/
2018
31.10.
2018
oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 14.11.2018 532,00
580/
2018
31.10.
2018
doprava - odvoz materiálu CO Maiden cargo s.r.o. 36349674 24.11.2018 188,16
579/
2018
31.10.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 08.11.2018 25,09
578/
2018
31.10.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.10.2018 2460,00
577/
2018
24.10.
2018
stavebný dozor na stavbe Zberný dvor Častkovce M.K.C. s.r.o. Štrba 36448184 31.10.2018 3480,00
576/
2018
24.10.
2018
oprava čerpadla v Pálenici AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 26.10.2018 426,77
575/
2018
23.10.
2018
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 25.10.2018 117,84
574/
2018
19.10.
2018
Zberný dvor Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 30.11.2018 32761,96
573/
2018
19.10.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 01.11.2018 47,10
572/
2018
18.10.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.10.2018 45,46
571/
2018
18.10.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 31.10.2018 122,65
570/
2018
18.10.
2018
reprezentačné Pavol Vido 43579906 14.10.2018 2997,00
569/
2018
18.10.
2018
reprezentačné Pavol Vido 43579906 23.10.2018 835,80
568/
2018
18.10.
2018
poplatok za domenu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 17.10.2018 46,80
567/
2018
18.10.
2018
kancelárske potreby Sponka s.r.o. 51132907 16.10.2018 24,00
566/
2018
18.10.
2018
náklady na stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 22.10.2018 196,06
565/
2018
11.10.
2018
hnojivo AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 18.10.2018 173,52
564/
2018
11.10.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2018 1147,51
563/
2018
11.10.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 17.10.2018 95,60
562/
2018
11.10.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 04.11.2018 1140,48
561/
2018
11.10.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2018 462,00
560/
2018
11.10.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2018 105,60
559/
2018
11.10.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu zneškodnenie komunálneho odpadu 34133861 17.10.2018 1079,37
558/
2018
11.10.
2018
inzercia Petit Press, a.s. 35790253 16.10.2018 118,80
557/
2018
11.10.
2018
vypracovanie POH RNDr. Radomír Babiak, PhD. 48139572 25.10.2018 170,00
556/
2018
11.10.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.10.2018 325,42
555/
2018
11.10.
2018
oprava kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 12.10.2018 214,34
554/
2018
11.10.
2018
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech-KOVO 17670497 12.10.2018 161,04
553/
2018
05.10.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2018 56,36
552/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 9,97
551/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 14,93
550/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 14,84
549/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,34
548/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,00
547/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 13,00
546/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 15,00
545/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 15,00
544/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 23,66
543/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 11,82
542/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 21,01
541/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 25,40
540/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 19,87
539/
2018
05.10.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 129,90
538/
2018
05.10.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 329,26
537/
2018
05.10.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 22,92
536/
2018
05.10.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 22,20
535/
2018
05.10.
2018
inzercia Petit Press, a.s. 35790253 17.09.2018 120,00
534/
2018
04.10.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2018 65,00
533/
2018
04.10.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.10.2018 69,00
532/
2018
04.10.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o. 36041688 15.10.2018 175,00
531/
2018
04.10.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.10.2018 54,00
530/
2018
04.10.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.10.2018 187,20
529/
2018
04.10.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2018 590,20
528/
2018
04.10.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 17.10.2018 125,92
527/
2018
03.10.
2018
plyn OcU SPP, a.s. 35815256 15.10.2018 744,00
526/
2018
03.10.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.10.2018 1971,00
525/
2018
03.10.
2018
modernizácia KD chodby a kuchyne AL stavby s.r.o. 51936143 05.10.2018 2026,00
524/
2018
03.10.
2018
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 6,86
523/
2018
03.10.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 13,72
522/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 1028,59
521/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 909,73
520/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 699,44
519/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 587,45
518/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 475,44
517/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 475,44
516/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 868,58
515/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 825,16
514/
2018
03.10.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 11.10.2018 907,44
513/
2018
02.10.
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 02.10.2018 937,19
512/
2018
02.10.
2018
vystúpenie DH Bošáčanka Občianske združenie
Dychová hudba Bošáčanka
45792712 21.10.2018 400,00
511/
2018
27.09.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 09.10.2018 249,14
510/
2018
27.09.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 09.10.2018 123,43
509/
2018
27.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 03.10.2018 56,16
508/
2018
27.09.
2018
projektová dokumentácia Zberný dvor Častkovce-doplnok IN-PRO s.r.o. 46367756 08.10.2018 1104,00
507/
2018
26.09.
2018
elektroinštalačné práce v KD Dekora spol. s r.o. 44422776 07.10.2018 3630,00
506/
2018
26.09.
2018
žalúzie Peter Udvorka-NIMESK 43074413 27.09.2018 120,00
505/
2018
24.09.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 04.10.2018 62,40
504/
2018
24.09.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 03.10.2018 385,20
503/
2018
24.09.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 03.10.2018 96,30
502/
2018
21.09.
2018
prenájom stanu, sedenia, svetla, technického zabezpečenia CORPORATION, s.r.o. 50106422 22.09.2018 3000,00
501/
2018
21.09.
2018
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 25.09.2018 204,00
500/
2018
21.09.
2018
modernizácia kuchyne v KD Adam Lacko 46636803 20.09.2018 4776,00
499/
2018
20.09.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 02.10.2018 297,00
498/
2018
20.09.
2018
previnutie el. motora v Pálenici PETERKA MICHAL,navíjanie el. motorov 32778619 27.09.2018 114,00
497/
2018
20.09.
2018
audit KUZ, súlad VS s KUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 28.09.2018 480,00
496/
2018
20.09.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2018 131,35
495/
2018
19.09.
2018
modernizácia chodby KD Adam Lacko 46636803 11.09.2018 4472,00
494/
2018
19.09.
2018
čísla na vešiaky štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 05.10.2018 27,30
493/
2018
14.09.
2018
interiérové vybavenie v KD TILIA v.o.s. 34115668 20.09.2018 3837,60
492/
2018
14.09.
2018
tepovanie Marek Horák 44975392 25.09.2018 230,00
491/
2018
14.09.
2018
lepidlo, náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 14.09.2018 58,63
490/
2018
14.09.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 27.09.2018 132,30
489/
2018
14.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 20.09.2018 90,00
488/
2018
14.09.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.09.2018 1702,34
487/
2018
14.09.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 20.09.2018 1350,00
486/
2018
10.09.
2018
police, stojany do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 17.09.2018 373,06
485/
2018
10.09.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.09.2018 1545,98
484/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,34
483/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 14,84
482/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 14,93
481/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 9,97
480/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 15,00
479/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 15,00
478/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,00
477/
2018
10.09.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2018 265,00
476/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 13,00
475/
2018
10.09.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 334,33
474/
2018
10.09.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 23,89
473/
2018
10.09.
2018
el. energia OcU ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 130,92
472/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 23,66
471/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 11,82
470/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 21,01
469/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 22,20
468/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 25,40
467/
2018
10.09.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 19,87
466/
2018
07.09.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2018 590,20
465/
2018
06.09.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 05.10.2018 368,64
464/
2018
06.09.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2018 57,01
463/
2018
05.09.
2018
montáž sadrokartónu JK UNIVERZAL-KOSTOLANSKÝ JÁN 34493921 17.09.2018 3816,00
462/
2018
05.09.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.09.2018 1971,00
461/
2018
05.09.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.09.2018 744,00
460/
2018
05.09.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 20.09.2018 158,88
459/
2018
03.09.
2018
geometrický plán Geoagro s.r.o. 50391551 13.09.2018 167,00
458/
2018
03.09.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.09.2018 54,00
457/
2018
03.09.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 07.09.2018 116,40
456/
2018
31.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 07.09.2018 74,88
455/
2018
31.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 07.09.2018 411,84
454/
2018
31.08.
2018
čísla na vešiaky štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 07.09.2018 117,00
453/
2018
31.08.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 06.09.2018 -14,42
452/
2018
31.08.
2018
oprava kotla - bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 24.08.2018 48,00
451/
2018
31.08.
2018
montáž regálov RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 31.08.2018 115,20
450/
2018
17.08.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2018 138,73
449/
2018
14.08.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 08.09.2018 460,80
448/
2018
14.08.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.08.2018 108,02
447/
2018
14.08.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.08.2018 1154,52
446/
2018
14.08.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 23.08.2018 276,00
445/
2018
14.08.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 23.08.2018 244,43
444/
2018
14.08.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.08.2018 96,00
443/
2018
14.08.
2018
licencia-virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 27.08.2018 55,37
442/
2018
10.08.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.08.2018 215,41
441/
2018
08.08.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.08.2018 1023,16
440/
2018
08.08.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2018 173,58
439/
2018
08.08.
2018
zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288 20.08.2018 12,00
438/
2018
08.08.
2018
regále, police do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 17.08.2018 2555,15
437/
2018
07.08.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.08.2018 56,77
436/
2018
07.08.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 -29,26
435/
2018
07.08.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 131,89
434/
2018
07.08.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 19,87
433/
2018
07.08.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 25,40
432/
2018
07.08.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 590,20
431/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 14,93
430/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 9,97
429/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 15,00
428/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 15,00
427/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,00
426/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,00
425/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 22,20
424/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 21,01
423/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 11,82
422/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 23,66
421/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 13,34
420/
2018
06.08.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.08.2018 14,84
419/
2018
06.08.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 15.08.2018 23,50
418/
2018
03.08.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 10.08.2018 59,28
417/
2018
03.08.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2018 744,00
416/
2018
03.08.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2018 1971,00
415/
2018
03.08.
2018
sociálna služba Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 08.08.2018 64,48
414/
2018
03.08.
2018
aktualizácia-mapový portál obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 13.08.2018 450,00
413/
2018
01.08.
2018
geometrický plán Geoagro s.r.o. 50391551 04.08.2018 167,00
412/
2018
01.08.
2018
servisné práce Roman Kubo - CUBO 43714251 31.07.2018 18,00
411/
2018
01.08.
2018
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 557 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 02.08.2018 576,00
410/
2018
01.08.
2018
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 26.07.2018 576,00
409/
2018
01.08.
2018
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 29.07.2018 65,40
408/
2018
01.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 08.08.2018 129,60
407/
2018
01.08.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 08.08.2018 336,96
406/
2018
01.08.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 10.08.2018 265,08
405/
2018
01.08.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.08.2018 54,00
404/
2018
19.07.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2018 123,65
403/
2018
18.07.
2018
geometrický plán 3.+4. ulica IBV PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041 01.08.2018 488,00
402/
2018
16.07.
2018
výmena balkónových dverí na bytovke 551 DOMROYAL, s.r.o. 47959576 28.07.2018 444,00
401/
2018
16.07.
2018
webnode-stránka obce DATATRADE, s.r.o. 35960132 29.07.2018 285,12
400/
2018
16.07.
2018
el. energia OK,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 25.07.2018 -115,96
399/
2018
16.07.
2018
oprava bytového domu 551 Adam Lacko 46636803 26.07.2018 4236,70
398/
2018
13.07.
2018
Zberný dvor-tovary
váha+kontajnery
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264 29.08.2018 40730,00
397/
2018
13.07.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 24.07.2018 472,12
396/
2018
13.07.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 27.07.2018 60,60
395/
2018
13.07.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 02.08.2018 1474,56
394/
2018
13.07.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 23.07.2018 1140,05
393/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.07.2018 708,00
392/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 26.06.2018 1404,00
391/
2018
13.07.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 09.07.2018 84,00
390/
2018
11.07.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.07.2018 309,00
389/
2018
11.07.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.07.2018 123,60
388/
2018
11.07.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.07.2018 1016,61
387/
2018
11.07.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 590,20
386/
2018
11.07.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 45,09
385/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,00
384/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 22,20
383/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,00
382/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 21,01
381/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 25,40
380/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 15,00
379/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 15,00
378/
2018
11.07.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2018 56,36
377/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 14,93
376/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 14,84
375/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 9,97
374/
2018
11.07.
2018
výmena trávnika na futbalovom ihrisku KOSENIE s.r.o. 46377701 14.07.2018 142,80
373/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 23,66
372/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 19,87
371/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 11,82
370/
2018
11.07.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.07.2018 13,34
369/
2018
11.07.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 130,06
368/
2018
11.07.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 92,52
367/
2018
11.07.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2018 4,32
366/
2018
11.07.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 23.07.2018 193,70
365/
2018
04.07.
2018
audit IUZ, súlad VS s IUZ za rok 2017 Ing. Mária Kasmanová 46746862 13.07.2018 914,27
364/
2018
04.07.
2018
BOZP Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 14.07.2018 69,00
363/
2018
04.07.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.07.2018 68,60
362/
2018
04.07.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.07.2018 54,00
361/
2018
04.07.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.07.2018 175,00
360/
2018
04.07.
2018
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 05.07.2018 1740,00
359/
2018
03.07.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.07.2018 744,00
358/
2018
03.07.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.07.2018 1971,00
357/
2018
02.07.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 12.07.2018 6,86
356/
2018
02.07.
2018
voda cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 12.07.2018 6,86
355/
2018
02.07.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.07.2018 151,80
354/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 941,72
353/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 978,30
352/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 928,02
351/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 528,01
350/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 496,01
349/
2017
02.07.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 637,73
348/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 784,01
347/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 932,59
346/
2018
02.07.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 1117,74
345/
2018
02.07.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 251,42
344/
2018
02.07.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 6,86
343/
2018
02.07.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 11.07.2018 196,57
342/
2018
21.06.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.06.2018 97,80
341/
2018
21.06.
2018
vypracovanie PD pre SP-Detské ihrisko ArchitektiSKA s.r.o. 50852515 21.06.2018 100,00
340/
2018
18.06.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2018 127,97
339/
2018
18.06.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.06.2018 1111,36
338/
2018
11.06.
2018
oprava bytového domu 440 Adam Lacko 46636803 25.06.2018 3450,00
337/
2018
11.06.
2018
oprava kotlov-bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 11.06.2018 296,00
336/
2018
11.06.
2018
čistiace prostriedky do KD DAMITO s.r.o. 44148542 19.06.2018 135,70
335/
2018
08.06.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2018 109,18
334/
2018
08.06.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.06.2018 238,34
333/
2018
08.06.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 06.07.2018 852,48
332/
2018
08.06.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 21.06.2018 158,76
331/
2018
08.06.
2018
hnojivo AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 17.06.2018 177,12
330/
2018
08.06.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2018 3,52
329/
2018
08.06.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.06.2018 130,26
328/
2018
08.06.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.06.2018 94,08
327/
2018
08.06.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 18.06.2018 482,16
326/
2018
08.06.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 18.06.2018 1002,09
325/
2018
06.06.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.06.2018 96,54
324/
2018
06.06.
2018
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 15.06.2018 79,74
323/
2018
04.06.
2018
Informačná brožúra - Zberný dvor CORETA, a.s. 43884644 14.06.2018 -2158,56
322/
2018
04.06.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2018 744,00
321/
2018
04.06.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.06.2018 1971,00
320/
2018
04.06.
2018
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091   20,80
319/
2018
04.06.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 14.06.2018 47,98
318/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 14,84
317/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,34
316/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,00
315/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 15,00
314/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 15,00
313/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 9,97
312/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 14,93
311/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 13,00
310/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 25,40
309/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 19,87
308/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 11,82
307/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 23,66
306/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 21,01
305/
2018
04.06.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 22,20
304/
2018
04.06.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.06.2018 590,20
303/
2018
04.06.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.06.2018 54,00
302/
2018
01.06.
2018
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 14.06.2018 28,92
301/
2018
29.05.
2018
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 22.05.2018 161,40
300/
2018
28.05.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.06.2018 158,88
299/
2018
28.05.
2018
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 08.06.2018 32,40
298/
2018
25.05.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 25.05.2018 1590,00
297/
2018
24.05.
2018
oprava hasiacich prístrojov na bytovkách Jozef Vadovič - VADAS 37569091 31.05.2018 248,40
296/
2018
23.05.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.05.2018 48,00
295/
2018
21.05.
2018
rekonštrukcia šatní, sociálnych priestorov a výstavba regenerácie a posilňovne, areál futbalového štadióna DOMROYAL, s.r.o. 47959576 05.07.2018 27100,84
294/
2018
21.05.
2018
Zberný dvor - Častkovce M-SILNICE a.s. 42196868 29.06.2018 145949,87
293/
2018
21.05.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2018 125,40
292/
2018
21.05.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.05.2018 136,00
291/
2018
18.05.
2018
kancelárske potreby Sinova 36318086 01.06.2018 191,27
290/
2018
18.05.
2018
Novomestský spravodajca Mestské kultúrne stredisko 00350702 21.05.2018 12,00
289/
2018
17.05.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.05.2018 1085,05
288/
2018
14.05.
2018
aktualizácia mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 24.05.2018 276,00
287/
2018
14.05.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.05.2018 1014,73
286/
2018
14.05.
2018
zámková dlažba chodníka Adam Lacko 46636803 18.05.2018 7440,00
285/
2018
14.05.
2018
oprava sokla na dome smútku Adam Lacko 46636803 18.05.2018 93,00
284/
2018
11.05.
2018
inštalatérske práce-oprava WC v KD Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 19.05.2018 160,08
283/
2018
11.05.
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695   2242,55
282/
2018
10.05.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 08.06.2018 829,44
281/
2018
10.05.
2018
oprava ponorného čerpadla v OK Ján Gablech 40270831 28.05.2018 437,00
280/
2018
10.05.
2018
oprava ponorného čerpadla v Pálenici Ján Gablech 40270831 28.05.2018 379,00
279/
2018
10.05.
2018
maľovaná cyklomapa CBS spol, s r.o. 36754749 25.05.2018 638,80
278/
2018
10.05.
2018
šatníkové skrinky-pre ZŠ s MŠ DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201 23.05.2018 1196,00
277/
2018
10.05.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.05.2018 84,94
276/
2018
10.05.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.05.2018 292,78
275/
2018
10.05.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 34,60
274/
2018
10.05.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 154,13
273/
2018
10.05.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2018 142,85
272/
2018
07.05.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.05.2018 211,68
271/
2018
07.05.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 16.05.2018 129,36
270/
2018
07.05.
2018
výmena okna a dverí na bytovke 440 DOMROYAL, s.r.o. 47959576 14.05.2018 892,50
269/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,00
268/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,00
267/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 15,00
266/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 15,00
265/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 9,97
264/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 14,93
263/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 14,84
262/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 13,34
261/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 23,66
260/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 11,82
259/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 21,01
258/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 22,20
257/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 25,40
256/
2018
04.05.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 19,87
255/
2018
04.05.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2018 590,20
254/
2018
03.05.
2018
materiál na opravu mosta Royaldom, s.r.o. 44590270 04.05.2018 228,48
253/
2018
02.05.
2018
náhradné diely Royaldom, s.r.o. 44590270 10.05.2018 24,15
252/
2018
02.05.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.05.2018 54,00
251/
2018
02.05.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2018 744,00
250/
2018
02.05.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.05.2018 1971,00
249/
2018
02.05.
2018
údržba futbal.ihriska Kosenie s.r.o. 46377701 04.04.2018 2856,00
248/
2018
02.05.
2018
nájom-kosačka na ihrisko Kosenie s.r.o. 46377701 06.05.2018 960,00
247/
2018
26.04.
2018
postrekovač 160l/2 m ramená AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 10.05.2018 1260,00
246/
2018
26.04.
2018
skriňa-obecný klub TILIA v.o.s. 34115668 25.04.2018 1074,00
245/
2018
25.04.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 09.05.2018 236,76
244/
2018
25.04.
2018
terénne úpravy-exteriérový fitpark Častkovce DOMROYAL, s.r.o. 47959576 07.05.2018 4900,00
243/
2018
20.04.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 02.05.2018 130,22
242/
2018
20.04.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2018 144,27
241/
2018
20.04.
2018
servisná prehliadka vozidla HOLDER X30 AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 08.05.2018 266,04
240/
2018
17.04.
2018
stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 26.04.2018 307,38
239/
2018
17.04.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 16.04.2018 360,00
238/
2018
17.04.
2018
poháre, hrnce, kastróle, pokrievky, naberačky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 26.04.2018 707,89
237/
2018
16.04.
2018
náhradné diely Marián Šupa 11906022 26.04.2018 16,38
236/
2018
16.04.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 24.04.2018 97,40
235/
2018
16.04.
2018
úprava terénu-IBV 4. ulica Miloslav Bednárik 48153575 19.04.2018 6607,50
234/
2018
12.04.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 23.04.2018 375,77
233/
2018
12.04.
2018
informačná brožúra-Zberný dvor Častkovce CORETA, a.s. 43884644 08.06.2018 4608,00
232/
2018
12.04.
2018
bet. zmes-oprava mosta pri záhradkách SOF Slovakia, s.r.o. 36234541 24.04.2018 354,00
231/
2018
12.04.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 20.04.2018 349,73
230/
2018
12.04.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 20.04.2018 125,72
229/
2018
12.04.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 20.04.2018 928,06
228/
2018
10.04.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 -73,84
227/
2018
10.04.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 107,03
226/
2018
10.04.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.04.2018 1063,89
225/
2018
10.04.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.04.2018 95,60
224/
2018
10.04.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2018 159,29
223/
2018
09.04.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 24.03.2018 18,00
222/
2018
09.04.
2018
misy,taniere,poháre RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 19.04.2018 667,15
221/
2018
09.04.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 03.05.2018 875,52
220/
2018
09.04.
2018
výkopové práce-oprava mosta Šimák Andrej 51158353 13.04.2018 450,00
219/
2018
09.04.
2018
oprava mosta NORWIT SLOVAKIA spol. s r.o. 31734553 23.04.2018 199,20
218/
2018
09.04.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.04.2018 83,93
217/
2018
06.04.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 17.04.2018 211,68
216/
2018
06.04.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 17.04.2018 188,16
215/
2018
06.04.
2018
licencia verejný rozhlas SOZA 00178454 18.04.2018 20,40
214/
2018
06.04.
2018
BOZP Ing. Ladislav Bilik - ABP 40377008 14.04.2018 69,00
213/
2018
06.04.
2018
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.04.2018 65,00
212/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 11,82
211/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,00
210/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,00
209/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 15,00
208/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 15,00
207/
2018
06.04.
2018
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 590,20
206/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 21,01
205/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 22,20
204/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 25,40
203/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 19,87
202/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 9,97
201/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 14,93
200/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 14,84
199/
2018
06.04.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 13,34
198/
2018
06.04.
2018
el.energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.04.2018 23,66
197/
2018
05.04.
2018
dodávka a montáž žalúzia Peter Udvorka-NIMESK 43074413 05.04.2018 261,60
196/
2018
03.04.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.04.2018 1971,00
195/
2018
03.04.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.04.2018 744,00
194/
2018
03.04.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 17.04.2018 175,00
193/
2018
03.04.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 05.04.2018 5,40
192/
2018
03.04.
2018
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 08.04.2018 54,00
191/
2018
28.03.
2018
obstaranie Územného plánu obce-zmeny a doplnky č.2 UniRO s.r.o. 47220597 13.04.2018 550,00
190/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 701,74
189/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 633,16
188/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 502,87
187/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 468,59
186/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 146,29
185/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 441 TVK,a .s. 36302724 09.04.2018 306,29
184/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 589,73
183/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 1664,03
182/
2018
28.03.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 09.04.2018 706,30
181/
2018
28.03.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 10.04.2018 144,72
180/
2018
27.03.
2018
prevádzka-verejný rozhlas SLOVGRAM 17310598 11.04.2018 38,50
179/
2018
26.03.
2018
oprava kotla - bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 29.03.2018 48,00
178/
2018
23.03.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 06.04.2018 48,16
177/
2018
23.03.
2018
kontrola a čistenie komínových telies Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 04.04.2018 180,00
176/
2018
22.03.
2018
obstaranie Územného plánu obce-zmeny a doplnky č. 1 Ing.arch.Marianna Bogyová AABP 22732632 05.04.2018 192,85
175/
2018
22.03.
2018
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 05.04.2018 81,60
174/
2018
22.03.
2018
oprava kotla - bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 26.03.2018 88,64
173/
2018
22.03.
2018
oprava kotla - bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 26.03.2018 88,64
172/
2018
20.03.
2018
exteriérový FITPARK Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 30.03.2018 13344,00
171/
2018
19.03.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2018 109,51
170/
2018
19.03.
2018
aktualizácia povodňového plánu, prepracovanie dokumentácie CO,krízový štáb... Ing. Miloš Kment 40471641 03.04.2018 368,00
169/
2018
16.03.
2018
verejné obstarávanie Zberný dvor, Informačná brožúra Enixa, s.r.o. 45710252 31.03.2018 768,00
168/
2018
13.03.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 15.03.2018 480,00
167/
2018
12.03.
2018
náhradné diely PD Čachtice 00206792 21.03.2018 43,70
166/
2018
12.03.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 21.03.2018 404,92
165/
2018
12.03.
2018
vývoz smetný nádob TSM NMn/V 00350656 20.03.2018 1020,67
164/
2018
09.03.
2018
oprava podesty-bytovka 441 Adam Lacko 46636803 23.03.2018 415,00
163/
2018
09.03.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 05.04.2018 576,00
162/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 442 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 79,20
161/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 443 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 120,65
160/
2018
09.03.
2018
oprava satelitného systému na bytovke 551 Eduard Bečka-ELMA 33674752 14.03.2018 1159,75
159/
2018
09.03.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.03.2018 877,46
158/
2018
09.03.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 -10,16
157/
2018
09.03.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 151,96
156/
2018
09.03.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.03.2018 142,44
155/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 23,66
154/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 11,82
153/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 21,01
152/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 22,20
151/
2018
07.03.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 590,20
150/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 25,40
149/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2018 19,87
148/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,00
147/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,00
146/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 15,00
145/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 15,00
144/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 9,97
143/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 14,93
142/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 14,84
141/
2018
07.03.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.03.2018 13,34
140/
2018
07.03.
2018
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.03.2018 314,28
139/
2018
07.03.
2018
stavebný materiál na opravu v KD Royaldom, s.r.o. 44590270 09.03.2018 394,40
138/
2018
07.03.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.03.2018 84,41
137/
2018
07.03.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 09.03.2018 48,00
136/
2018
07.03.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 09.03.2018 48,00
135/
2018
07.03.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2018 744,00
134/
2018
07.03.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2018 1971,00
133/
2018
07.03.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 16.03.2018 279,24
132/
2018
01.03.
2018
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia, a.s. 35910739 29.01.2018 20,39
131/
2018
28.02.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 13.03.2018 297,00
130/
2018
28.02.
2018
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273 12.03.2018 26,00
129/
2018
26.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.03.2018 48,00
128/
2018
26.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.03.2018 133,44
127/
2018
20.02.
2018
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie-Zmeny a doplnky č.2 K2 ateliér, s.r.o. 36809306 09.03.2018 5450,00
126/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -875,52
125/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -875,52
124/
2018
20.02.
2018
Dobropis-externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722   -737,28
123/
2018
19.02.
2018
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 01.03.2018 90,78
122/
2018
19.02.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 28.02.2018 94,08
121/
2018
19.02.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 28.02.2018 352,80
120/
2018
19.02.
2018
zmäkčovač do umývačky v KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 24.02.2018 51,98
119/
2018
19.02.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2018 110,40
118/
2018
16.02.
2018
samolepka s erbom obce štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 13.02.2018 36,00
117/
2018
13.02.
2018
pracovné stoly do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 22.02.2018 1046,64
116/
2018
13.02.
2018
údržba ovocnej pálenice-malovanie, výmena obkladu Adam Lacko 46636803 18.02.2018 5114,00
115/
2018
13.02.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.02.2018 532,42
114/
2018
12.02.
2018
sádrokartónový pohľad v KD Jakub Drobný-PROFIGIPS, s.r.o. 47421894 20.02.2018 1950,48
113/
2018
12.02.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.02.2018 1524,94
112/
2018
12.02.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.02.2018 183,85
111/
2018
12.02.
2018
zmäkčovač do umývačky v KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 18.02.2018 61,98
110/
2018
12.02.
2018
externý projektový manažment-Zberný dvor SYNERGIES, s.r.o. 36783722 07.03.2018 679,68
109/
2018
12.02.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 23.02.2018 87,10
108/
2018
08.02.
2018
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 15.02.2018 1478,52
107/
2018
08.02.
2018
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.02.2018 492,00
106/
2018
08.02.
2018
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.02.2018 83,28
105/
2018
08.02.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2018 165,11
104/
2018
08.02.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.02.2018 -33,59
103/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
102/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
101/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 441+442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 600,00
100/
2018
07.02.
2018
ročná kontrola plynových kotlov-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 14.02.2018 624,00
99/
2018
06.02.
2018
rohož-bytovka 557 Elitmat, s.r.o. 46177981 15.02.2018 124,42
98/
2018
06.02.
2018
výmena radiátorov v KD Marek Schindler-AQUAS 37511530 15.02.2018 482,93
97/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 9,97
96/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 15,00
95/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 15,00
94/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,00
93/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,00
92/
2018
06.02.
2018
el. energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 590,20
91/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 19,87
90/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 25,40
89/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 22,20
88/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 21,01
87/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 11,82
86/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 23,66
85/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 13,34
84/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 14,84
83/
2018
06.02.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2018 14,93
82/
2018
02.02.
2018
modul Pečať rozvoja obcí a miest 2017 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. 31425836 09.02.2018 196,80
81/
2018
02.02.
2018
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 12.02.2018 456,24
80/
2018
02.02.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2018 1971,00
79/
2018
02.02.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2018 744,00
78/
2018
01.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 06.02.2018 48,00
77/
2018
01.02.
2018
oprava plynového kotla-bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 06.02.2018 48,00
76/
2018
01.02.
2018
stavebný materiál na opravu KD Royaldom, s.r.o. 44590270 14.02.2018 2753,03
75/
2018
31.01.
2018
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 28.11.2017 297,00
74/
2018
31.01.
2018
časopis Právo pre obce Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 08.02.2018 77,40
73/
2018
31.01.
2018
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 09.02.2018 47,00
72/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1510,88
71/
2018
31.01.
2018
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 4,57
70/
2018
31.01.
2018
voda cintorín, DS TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 6,86
69/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1330,31
68/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 518,87
67/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1122,31
66/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 701,74
65/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 918,88
64/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 944,02
63/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1081,16
62/
2018
31.01.
2018
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 08.02.2018 1035,46
61/
2018
26.01.
2018
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 08.01.2018 16,20
60/
2018
26.01.
2018
kopírovací stroj Toshiba e-STUDIO Roman Kubo-CUBO 43714251 30.01.2018 1100,00
59/
2018
26.01.
2018
projektová dokumentácia - rozšírenie kanalizácie BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 31396828 do 21 dní od doručenia 2400,00
58/
2018
26.01.
2018
voda COOP Jednota TN 00168912 07.02.2018 845,34
57/
2018
26.01.
2018
servisné práce AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 07.02.2018 169,37
56/
2018
26.01.
2018
 
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2018 105,84
55/
2018
26.01.
2018
PHM PD Čachtice 00206792 29.01.2018 282,24
54/
2018
24.01.
2018
znalecký posudok Ing. Igor Ištok 1020308641 22.01.2018 140,00
53/
2018
23.01.
2018
soľ do umývačky RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 02.02.2018 19,20
52/
2018
23.01.
2018
voda OK TVK, a.s. 36302724 01.02.2018 292,57
51/
2018
23.01.
2018
voda KD TVK, a.s. 36302724 01.02.2018 80,00
50/
2018
23.01.
2018
obstaranie Územného plánu - zmeny a doplnky č.2 Ing. arch. Marianna Bogyová AABP 22732632 31.01.2018 1121,95
49/
2018
23.01.
2018
prípojka pre WC a sprchy- Zberný dvor M-SILNICE SK s.r.o. 36833380 09.02.2018 732,00
48/
2018
22.01.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2018 744,00
47/
2018
22.01.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 26.01.2018 1971,00
46/
2018
18.01.
2018
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.01.2018 105,88
45/
2018
18.01.
2018
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 29.01.2018 422,56
44/
2018
18.01.
2018
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 29.01.2018 2998,91
43/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 25,40
42/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 14,93
41/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 9,97
40/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2018 13,34
39/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2018 14,84
38/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 15,00
37/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 15,00
36/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 13,00
35/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 13,00
34/
2018
16.01.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 45,09
33/
2018
16.01.
2018
el. energia OK,DS,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 590,20
32/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 19,87
31/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 21,01
30/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 22,20
29/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 11,82
28/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2018 23,66
27/
2018
16.01.
2018
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.01.2018 994,30
26/
2018
16.01.
2018
maľovaná cyklomapa CBS spol. s. r.o. 36754749 24.01.2018 200,00
25/
2018
16.01.
2018
lavičky Vladimír Hevier 46405186 28.01.2018 500,00
24/
2018
16.01.
2018
lavičky Vladimír Hevier 46405186 28.01.2018 450,00
23/
2018
16.01.
2018
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 26.01.2018 184,24
22/
2018
16.01.
2018
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 175,42
21/
2018
16.01.
2018
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 246,70
20/
2018
16.01.
2018
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2018 -27,46
19/
2018
16.01.
2018
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.01.2018 605,58
18/
2018
16.01.
2018
oprava kotla - bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 16.01.2018 207,84
17/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -21,79
16/
2018
16.01.
2018
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 24.01.2018 75,36
15/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 31,39
14/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 9,40
13/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 5,49
12/
2018
16.01.
2018
el. energia OK,DS,VOŠT,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 1132,90
11/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 7,67
10/
2018
16.01.
2018
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 27,80
9/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -11,11
8/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -12,98
7/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -0,62
6/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -0,85
5/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -8,73
4/
2018
16.01.
2018
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.01.2018 -3,46
3/
2018
08.01.
2018
znalecký posudok Ing. Bc. Milan Holéci   23.01.2018 717,12
2/
2018
08.01
2018
stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695   2105,80
1/
2018
02.01.
2018
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2018 175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
677/
2017
31.12.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.02.2018 679,68
676/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 10,49
675/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 6,00
674/
2017
31.12.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 6677281 17.01.2018 4,49
673/
2017
31.12.
2017
oprava kotla-bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.01.2018 48,00
672/
2017
31.12.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2018 65,83
671/
2017
31.12.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 12.01.2018 777,65
670/
2017
31.12.
2017
služba technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 14.01.2018 65,00
669/
2017
31.12.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 14.01.2018 90,00
668/
2017
31.12.
2017
oprava kotla-bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 02.01.2018 183,60
667/
2017
31.12.
2017
ročná kontrola plynových kotlov - bytovka 439+440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2017 626,40
666/
2017
29.12.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 11.01.2018 250,92
665/
2017
29.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 29.12.2017 59,40
664/
2017
29.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 29.12.2017 415,80
663/
2017
27.12.
2017
oprava kotla-bytovka 442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.12.2017 96,00
662/
2017
27.12.
2017
oprava kotla-bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 29.12.2017 165,37
661/
2017
27.12.
2017
stavebný poriadok Mesto NMn/V
SUS
311863 29.12.2017 446,69
660/
2017
27.12.
2017
prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY, s.r.o. 34121358 01.01.2018 104,62
659/
2017
27.12.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 22.12.2017 348,00
658/
2017
20.12.
2017
vyhotovenie kúpnych zmlúv - Zberný dvor Ing. Janka Dobiášová 43265383 29.12.2017 542,00
657/
2017
19.12.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 19.12.2017 992,31
656/
2017
19.12.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2017 130,49
655/
2017
19.12.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 27.12.2017 32,65
654/
2017
19.12.
2017
vystúpenie LH Borovienka Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161 23.12.2017 800,00
653/
2017
19.12.
2017
oprava kotla-bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 21.12.2017 161,04
652/
2017
18.12.
2017
vreckový kalendárik štúdio TEXO, spol. s r.o. 34131396 29.12.2017 72,00
651/
2017
18.12.
2017
geotechnická skúška-Zberný dvor RNDr. Boris Starší-KVALITEST 10829539 29.12.2017 349,98
650/
2017
18.12.
2017
reprezentačné BP Caffe, s.r.o. 46656626 29.12.2017 198,72
649/
2017
14.12.
2017
občerstvenie-akcia Mikuláš Pavol Vido 43579906 20.12.2017 67,20
648/
2017
14.12.
2017
občerstvenie Pavol Vido 43579906 08.12.2017 64,08
647/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 174,00
646/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 144,00
645/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 250,80
644/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 144,00
643/
2017
13.12.
2017
revízia plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314 21.12.2017 168,00
642/
2017
13.12.
2017
školenie REGAS, s.r.o. 46350314 22.12.2017 150,00
641/
2017
12.12.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 18.12.2017 241,20
640/
2017
12.12.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.12.2017 470,32
639/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.11.2017 80,32
638/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.11.2017 384,12
637/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.12.2017 71,28
636/
2017
12.12.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.12.2017 47,52
635/
2017
12.12.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 -56,88
634/
2017
08.12.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 19.12.2017 901,30
633/
2017
08.12.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 12.12.2017 864,00
632/
2017
08.12.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 145,57
631/
2017
08.12.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.01.2018 679,68
630/
2017
08.12.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.12.2017 298,49
629/
2017
07.12.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 20.12.2017 105,12
628/
2017
06.12.
2017
inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 16.12.2017 378,00
627/
2017
06.12.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.12.2017 91,31
626/
2017
05.12.
2017
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091 do 15 dní 67,60
625/
2017
05.12.
2017
výmena spätnej klapky-bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 11.12.2017 80,52
624/
2017
05.12.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.12.2017 464,00
623/
2017
05.12.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.12.2017 1 040,00
622/
2017
05.12.
2017
prehliadka hasiacich prístrojov Jozef Vadovič-VADAS 37569091 10.12.2017 442,20
621/
2017
01.12.
2017
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 12.12.2017 80,80
620/
2017
01.12.
2017
stavebné rezivo M.J.K.-SLOVPIL s.r.o. 36319007 05.12.2017 840,00
619/
2017
01.12.
2017
servisné práce,
kancelárske potreby
Roman Kubo - CUBO 43714251 07.12.2017 448,80
618/
2017
30.11.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 12.12.2017 53,84
617/
2017
30.11.
2017
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 05.12.2017 35,00
616/
2017
27.11.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.12.2017 187,20
615/
2017
24.11.
2017
elektrická prípojka Daniel Lysák 40273032 27.11.2017 350,00
614/
2017
24.11.
2017
príves nákladný AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 07.12.2017 1 857,60
613/
2017
23.11.
2017
stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 20.12.2017 207,22
612/
2017
23.11.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2017 249,67
611/
2017
22.11.
2017
aktualizácia mapového portálu MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 04.12.2017 450,00
610/
2017
22.11.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 06.12.2017 777,00
609/
2017
22.11.
2017
rekonštrukcia kotolne OcÚ, zdravotného strediska a 8 nájomných bytov Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK,voda,plyn 34491848 25.11.2017 10 740,73
608/
2017
14.11.
2017
tonery Roman Kubo - CUBO 43714251 21.11.2017 28,08
607/
2017
14.11.
2017
aktualizácia virtuálneho cintorína 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 27.11.2017 140,34
606/
2017
13.11.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.11.2017 995,35
605/
2017
13.11.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 22.11.2017 397,66
604/
2017
10.11.
2017
autobusová doprava ATM Group, s.r.o. 43944311 14.11.2017 972,00
603/
2017
10.11.
2017
rozšírenie bezdrôtového rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 21.11.2017 1125,60
602/
2017
09.11.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 20.11.2017 942,07
601/
2017
09.11.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 22.11.2017 91,74
600/
2017
09.11.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 08.12.2017 875,52
599/
2017
09.11.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 141,46
598/
2017
09.11.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 361,32
597/
2017
09.11.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.11.2017 3,53
596/
2017
09.11.
2017
zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288 21.11.2017 8,40
595/
2017
08.11.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.11.2017 100,36
594/
2017
08.11.
2017
sociálna služba Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445 16.11.2017 96,72
593/
2017
08.11.
2017
občerstvenie-voľby do VÚC Pavol Vido 17000166 21.11.2017 72,00
592/
2017
06.11.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 16.11.2017 171,95
591/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,34
590/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 14,84
589/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 14,93
588/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 9,97
587/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 15,00
586/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 15,00
585/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,00
584/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 13,00
583/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 590,20
582/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 25,40
581/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 21,01
580/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 22,20
579/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 11,82
578/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 23,66
577/
2017
06.11.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.11.2017 19,87
576/
2017
03.11.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.11.2017 464,00
575/
2017
03.11.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.11.2017 1040,00
574/
2017
03.11.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.11.2017 272,16
573/
2017
31.10.
2017
spevnené plochy pre kontajnerové státia KANIX, s.r.o. 36342921 09.10.2017 3639,60
572/
2017
31.10.
2017
oprava zábradlia Sevald Jozef-Kovovýroba 30873401 26.10.2017 100,00
571/
2017
30.10.
2017
oprava plynového kotla v OK Martin Kopún-Plynoterm 32784384 06.11.2017 322,00
570/
2017
30.10.
2017
občerstvenie-stretnutie dôchodcov Pavol Vido 43579906 06.11.2017 900,36
569/
2017
26.10.
2017
el. energia VO-IBV Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 07.11.2017 -1117,68
568/
2017
26.10.
2017
montážne práce-oprava budovy MŠ Marián Hanák 50763920 30.10.2017 195,00
567/
2017
26.10.
2017
el. energia OK Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 02.11.2017 -397,78
566/
2017
26.10.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 02.11.2017 106,36
565/
2017
26.10.
2017
el. energia VOŠT Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 31.10.2017 -47,65
564/
2017
19.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 23.10.2017 293,28
563/
2017
19.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 30.10.2017 101,52
562/
2017
18.10.
2017
oprava plynového kotla na bytovke 440 Jozef Martinkovič 30336481 22.10.2017 102,78
561/
2017
17.10.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.10.2017 106,01
560/
2017
17.10.
2017
samolepka s erbom obce štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 27.10.2017 72,00
559/
2017
16.10.
2017
prírodné kamenivo Kameňolomy, s.r.o. 34121358 24.10.2017 145,20
558/
2017
13.10.
2017
poplatok za domenu castkovce.eu COMTEC s.r.o. 36323951 17.10.2017 46,80
557/
2017
13.10.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.10.2017 95,59
556/
2017
13.10.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 18.10.2017 386,40
555/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 9,97
554/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,00
553/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,00
552/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 15,00
551/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 15,00
550/
2017
13.10.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 14,93
549/
2017
13.10.
2017
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 20.10.2017 297,00
548/
2017
13.10.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.10.2017 986,40
547/
2017
13.10.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 314,90
546/
2017
13.10.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 370,20
545/
2017
13.10.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 121,49
544/
2017
13.10.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.10.2017 27,43
543/
2017
13.10.
2017
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 20.10.2017 48,72
542/
2017
13.10.
2017
stavebný poriadok Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 18.10.2017 727,72
541/
2017
13.10.
2017
oprava rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 23.10.2017 94,80
540/
2017
13.10.
2017
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 17.10.2017 680,48
539/
2017
13.10.
2017
oprava plynového kotla na bytovke 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.10.2017 96,00
538/
2017
13.10.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.10.2017 82,40
537/
2017
13.10.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 18.10.2017 998,83
536/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 25,40
535/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 19,87
534/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 13,34
533/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 14,84
532/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 23,66
531/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 11,82
530/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 22,20
529/
2017
06.10.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 21,01
528/
2017
06.10.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 13.10.2017 1140,00
527/
2017
06.10.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 04.11.2017 875,52
526/
2017
04.10.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.10.2017 590,20
525/
2017
04.10.
2017
Reboz, s.r.o. Reboz, s.r.o. 48306126 14.10.2017 65,00
524/
2017
04.10.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 14.10.2017 112,00
523/
2017
04.10.
2017
audit KUZ, súladu VS s KUZ za rok 2016 Ing. Mária Kasmanová 46746862 20.09.2017 400,00
522/
2017
04.10.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 17.10.2017 151,80
521/
2017
03.10.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 16.10.2017 1040,00
520/
2017
03.10.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 16.10.2017 464,00
519/
2017
03.10.
2017
systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o. 36041688 16.10.2017 125,00
518/
2017
29.09.
2017
el. energia DS Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 10.10.2017 -8,38
517/
2017
28.09.
2017
občerstvenie na hody 2017 Pavol Vido 43579906 30.09.2017 2862,84
516/
2017
27.09.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.10.2017 201,16
515/
2017
27.09.
2017
cesta 2. ulica IBV-bočný prístup Via-kom s.r.o. 45472718 31.10.2017 41508,55
514/
2017
27.09.
2017
cesta 2. ulica IBV Via-kom s.r.o. 45472718 31.10.2017 225317,26
513/
2017
27.09.
2017
prenájom stanu, sedenia, osvetlenia na hody 2017 CORPORATION, s.r.o. 50106422 30.09.2017 2880,00
512/
2017
27.09.
2017
stavebný dozor-cesta 2.ulica IBV Bc. Tomáš Gulač 43389431 10.10.2017 3500,00
511/
2017
26.09.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 03.10.2017 59,28
510/
2017
26.09.
2017
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 02.10.2017 98,00
509/
201
25.09.
2017
výmena strechy na zvonici Jozef Masár-DARES 30029198 18.10.2017 1467,60
508/
2017
25.09.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 28.09.2017 1176,00
507/
2017
25.09.
2017
oprava plyn. kotla na bytovke 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 28.09.2017 48,00
506/
2017
22.09.
2017
malotraktor Belarus, čelný nakladač, vidly s hydr. horným drapákom, lopata URSUS, vlečka AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.11.2017 40500,00
505/
2017
22.09.
2017
čelný nakladač, lopata URSUS, vidly, paletizačné vidly, drvič-štiepkovač AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 21.11.2017 33534,00
504/
2017
21.09.
2017
ročný prístup na portál Verejná správa SR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 28.09.2017 96,00
503/
2017
21.09.
2017
prístrešky na kontajnery pri bytovkách B5-B9 LUMIINOX, s.r.o. 46738401 20.10.2017 3750,00
502/
2017
21.09.
2017
prístrešky na kontajnery pri bytovkách B1-B4 LUMIINOX, s.r.o. 46738401 20.10.2017 2800,00
501/
2017
21.09.
2017
preprava súboru Kasanka VH-H s.r.o. 44645635 30.09.2017 123,60
500/
2017
21.09.
2017
prenájom atrakcií Róbert Ergang-AREGO 34637702 02.10.2017 600,00
499/
2017
21.09.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 26.09.2017 1448,12
498/
2017
20.09.
2017
materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 03.10.2017 453,09
497/
2017
20.09.
2017
čistiace prostriedky do KD DAMITO s.r.o. 44148542 27.09.2017 73,75
496/
2017
19.09.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 03.10.2017 113,94
495/
2017
19.09.
2017
voda DS TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 2,28
494/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 556 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 344,06
493/
2017
19.09.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 72,91
492/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 319,00
491/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 348,62
490/
2017
19.09.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 38,74
489/
2017
19.09.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 45,58
488/
2017
19.09.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 7,98
487/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 190,26
486/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 180,01
485/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 227,86
484/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 280,26
483/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 557 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 303,05
482/
2017
19.09.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 26.09.2017 312,17
481/
2017
19.09.
2017
oprava zvonice "MILO" Záhrady 37508555 25.09.2017 4230,23
480/
2017
18.09.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.10.2017 106,08
479/
2017
18.09.
2017
sprostredkovanie hudobnej produkcie Viera Puterová-FLÓRA 35405236 17.09.2017 500,00
478/
2017
18.09.
2017
vodovodné prípojky
2. ulica IBV
AQUA-Kubiš s.r.o. 46615008 16.09.2017 684,48
477/
2017
18.09.
2017
materiál Royaldom, s.r.o. 44590270 02.10.2017 108,40
476/
2017
14.09.
2017
projektová dokumentácia "Revitalizácia zelene IBV" EKOLOGIK-Záhradná architektúra s.r.o. 47664509 28.09.2017 360,00
475/
2017
14.09.
2017
el. energia 8 bytovka Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -36,45
474/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -9,28
473/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -14,10
472/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 556 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -14,91
471/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 439 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -13,96
470/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 440 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -16,67
469/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 441 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -8,76
468/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 442 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -33,24
467/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -8,26
466/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 443 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -12,93
465/
2017
14.09.
2017
el. energia DS Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -80,48
464/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -2,13
463/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 557 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -13,35
462/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -18,74
461/
2017
14.09.
2017
el. energia bytovka 551 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -7,71
460/
2017
14.09.
2017
el.energia bytovka 552 Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 21.09.2017 -16,70
459/
2017
11.09.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 21.09.2017 1426,30
458/
2017
11.09.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.09.2017 164,88
457/
2017
11.09.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 129,86
456/
2017
11.09.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 404,98
455/
2017
11.09.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 302,54
454/
2017
11.09.
2017
el. energia KD Preplatok ZSE Energia, a.s. 36677281 19.09.2017 -74,04
453/
2017
11.09.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 18.09.2017 240,00
452/
2017
08.09.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 07.10.2017 875,52
451/
2017
08.09.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 18.09.2017 349,44
450/
2017
08.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,00
449/
2017
07.09.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,00
448/
2017
06.09.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 20.09.2017 51,00
447/
2017
06.09.
2017
voda bytovka B8 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 21.02.2017 699,13
446/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 13,34
445/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 14,84
444/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 14,93
443/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 9,97
442/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 15,00
441/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 19,87
440/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 25,40
439/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 22,20
438/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 21,01
437/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 11,82
436/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 23,66
435/
2017
06.09.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 590,20
434/
2017
06.09.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 18.09.2017 15,00
433/
2017
06.09.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 18.09.2017 464,00
432/
2017
06.09.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.09.2017 76,27
431/
2017
04.09.
2017
HOLDER X30 s korbou AT Agrotyp, s.r.o. 36436810 03.11.2017 84246,00
430/
2017
04.09.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 01.09.2017 269,64
429/
2017
04.09.
2017
poradenské služby-verejné obstarávanie eBIZ Procurement s.r.o. 36234141 08.09.2017 600,00
428/
2017
04.09.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 18.09.2017 1040,00
427/
2017
04.09.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 11.09.2017 297,00
426/
2017
22.08.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 05.09.2017 158,88
425/
2017
22.08.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 29.08.2017 36,00
424/
2017
18.08.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.08.2017 101,98
423/
2017
15.08.
2017
dopravné značenie GETOS, s.r.o. 36338354 21.08.2017 1000,24
422/
2017
15.08.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 21.08.2017 958,21
421/
2017
11.08.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 28.08.2017 91,20
420/
2017
09.08.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.08.2017 72,83
419/
2017
08.08.
2017
externé riadenie projektu Zberný dvor Synergies, s.r.o. 36783722 02.09.2017 875,52
418/
2017
08.08.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 241,19
417/
2017
08.08.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 -68,80
416/
2017
08.08.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 131,27
415/
2017
08.08.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 104,92
414/
2017
08.08.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.08.2017 151,96
413/
2017
08.08.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 16.08.2017 926,42
412/
2017
07.08.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 15.08.2017 368,28
411/
2017
07.08.
2017
oprava plynového kotla bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 04.08.2017 165,49
410/
2017
07.08.
2017
oprava plynového kotla bytovka 439 Jozef Martinkovič 30336481 04.08.2017 188,10
409/
2017
07.08.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 21.08.2017 169,92
408/
2017
04.08.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.08.2017 240,00
407/
2017
04.08.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.08.2017 1040,00
406/
2017
04.08.
2017
hnojivo na trávu AGRO TEAM, s.r.o. 31666663 12.08.2017 177,12
405/
2017
04.08.
2017
píla motorová STIHL Marián Šupa 11906022 17.08.2017 1058,04
404/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 9,97
403/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 14,93
402/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 8,82
401/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,34
400/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,99
399/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 11,82
398/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 17,44
397/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 16,63
396/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 25,40
395/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,70
394/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,00
393/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 14,75
392/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 12,85
391/
2017
03.08.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 13,00
390/
2017
03.08.
2017
el. energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 15.08.2017 571,13
389/
2017
02.08.
2017
licencia na portál virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 16.08.2017 55,37
388/
2017
02.08.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.08.2017 464,00
387/
2017
01.08.
2017
čistenie odpadového potrubia Vladimír Košinár-K.V.KANAL 46884564 10.08.2017 118,00
386/
2017
01.08.
2017
oprava obecného rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984 11.08.2017 180,00
385/
2017
01.08.
2017
občianska vybavenosť IBV Lokalita 3.etapa Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 15.08.2017 59100,00
384/
2017
31.07.
2017
občianska vybavenosť IBV Lokalita 3.etapa Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.08.2017 59100,00
383/
2017
31.07.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 14.08.2017 279,24
382/
2017
31.07.
2017
oprava kamerového systému ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 27.07.2017 750,60
381/
2017
31.07.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 10.08.2017 114,66
380/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 31.07.2017 912,00
379/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-ZŠ s MŠ ATM Group, s.r.o. 43944311 24.07.2017 84,00
378/
2017
31.07.
2017
autobusová doprava-futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 24.07.2017 888,00
377/
2017
31.07.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 11.08.2017 959,00
376/
2017
31.07.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 11.08.2017 661,50
375/
2017
31.07.
2017
rozbor vody Slovenský vodohospodársky podnik 3602204702 10.08.2017 97,27
374/
2017
21.07.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 04.08.2017 75,84
373/
2017
20.07.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 03.08.2017 115,20
372/
2017
19.07.
2017
náhradné diely+olej Marián Šupa 11906022 01.08.2017 102,97
371/
2017
19.07.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.07.2017 106,72
370/
2017
19.07.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 30.07.2017 350,00
369/
2017
19.07.
2017
projektová dokumentácia
"Zvýšenie bezpečnosti na ceste II/504 Častkovce"
ARGUS-DS, s.r.o. 44343311 27.07.2017 2760,00
368/
2017
14.07.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 20.07.2017 953,23
367/
2017
14.07.
2017
audit IUZ Ing. Mária Kasmanová 46746862 25.07.2017 818,39
366/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-ZŠ s MŠ Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 129,64
365/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-OK Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 115,90
364/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-OcÚ Kopún Vladimír-
Plynoterm
37025988 24.07.2017 158,77
363/
2017
14.07.
2017
kontrola kotlov-KD Kopún Vladimír-Plynoterm 37025988 24.07.2017 86,00
362/
2017
13.07.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 10.08.2017 737,28
361/
2017
12.07.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 87,59
360/
2017
12.07.
2017
el. energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 126,43
359/
2017
12.07.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 217,10
358/
2017
12.07.
2017
el. energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 -57,82
357/
2017
12.07.
2017
el. energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 20.07.2017 33,94
356/
2017
12.07.
2017
dopravné značky GETOS, s.r.o. 36338354 24.07.2017 278,64
355/
2017
12.07.
2017
vývoz smetný nádob TSM NMn/V 00350656 28.06.2017 954,98
354/
2017
12.07.
2017
stavebný poriadok Mesto Nové Mesto nad Váhom 311863 20.07.2017 572,81
353/
2017
10.07.
2017
zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S., s.r.o. 34133861 17.07.2017 859,63
352/
2017
10.07.
2017
voda bytovka 556 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 18.07.2017 491,03
351/
2017
10.07.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2017 178,80
350/
2017
10.07.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 17.07.2017 416,27
349/
2017
10.07.
2017
satelit na B9 Eduard Bečka-ELMA 33674752 13.07.2017 2625,48
348/
2017
10.07.
2017
oprava satelitného systému na B5 a B6 Eduard Bečka-ELMA 33674752 13.07.2017 736,80
347/
2017
07.07.
2017
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 05.07.2017 1404,00
346/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,00
345/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 557 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,00
344/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 14,75
343/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 556 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 12,85
342/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 9,97
341/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 552 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 14,93
340/
2017
07.07.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.07.2017 95,60
339/
2017
07.07.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 11.07.2017 90,00
338/
2017
07.07.
2017
služby technika požiarnej ochrany Reboz, s.r.o. 48306126 11.07.2017 65,00
337/
2017
07.07.
2017
prevádzkovanie ČOV Alvest, s.r.o. 36318957 17.07.2017 240,00
336/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 8,82
335/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 441 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 16,63
334/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 442 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 17,44
333/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 11,82
332/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 443 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,99
331/
2017
07.07.
2017
el. energia bytovka 551 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,34
330/
2017
07.07.
2017
el. energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 45,09
329/
2017
07.07.
2017
Odborné poradenstvo-Revitalizácia zelene IBV EKOLOGIK-Záhradná architektúra s.r.o. 47664509 15.07.2017 2004,00
328/
2017
06.07.
2017
el. energia bytovka 440 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 25,40
327/
2017
06.07.
2017
el.energia VOŠT, OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 571,13
326/
2017
06.07.
2017
el. energia bytovka 439 ZSE Energia, a.s. 36677281 17.07.2017 13,70
325/
2017
06.07.
2017
objemové meradlá na lieh-Pálenica Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 13.07.2017 708,00
324/
2017
06.07.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 13.07.2017 4800,00
323/
2017
06.07.
2017
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 17.07.2017 175,00
322/
2017
06.07.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 17.07.2017 464,00
321/
2017
06.07.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 17.07.2017 1040,00
320/
2017
28.06.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.07.2017 88,86
319/
2017
28.06.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.07.2017 83,17
318/
2017
27.06.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 74,05
317/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 300,77
316/
2017
27.06.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 5,70
315/
2017
27.06.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 3,42
314/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 506,98
313/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 457,99
312/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 371,40
311/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 242,66
310/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 270,01
309/
2017
27.06.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 07.07.2017 419,26
308/
2017
23.06.
2017
knihy do knižnice Ing. Mária Kučerová 40242927 30.06.2017 82,00
307/
2017
21.06.
2017
oprava plynového kotla bytovka 441 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 23.06.2017 155,76
306/
2017
21.06.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.07.2017 105,81
305/
2017
21.06.
2017
Bytový dom B9-zdroje úveru ŠFRB Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 18.08.2017 1164210,00
304/
2017
19.06.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 26.06.2017 269,64
303/
2017
19.06.
2017
oprava KLM v pestovateľskej pálenici IBEC družstvo 47729040 26.06.2017 150,10
302/
2017
19.06.
2017
Bytový dom B9-vlastné zdroje obce Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 28.06.2017 4078,00
301/
2017
15.06.
2017
výsadba okrasných rastlín pri hlavnej ceste Ján Herák 50694910 14.06.2017 4000,00
300/
2017
15.06.
2017
údržba a kosenie parku KOSENIE s.r.o. 46377701 07.06.2017 2616,00
299/
2017
15.06.
2017
výsadba okrasných rastlín pri hlavnej ceste Ján Herák 50694910 16.06.2017 4300,00
298/
2017
15.06.
2017
časopis Právo pre ROPO a obce Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 16.06.2017 43,40
297/
2017
13.06.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 26.06.2017 151,80
296/
2017
12.06.
2017
Verejné obstarávanie Zberný dvor-externé riadenie projektu Enixa, s.r.o. 45710252 23.06.2017 288,00
295/
2017
12.06.
2017
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 14.06.2017 1026,00
294/
2017
12.06.
2017
Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov v obci Častkovce, časť ulica pri Pálenici STRABAG s.r.o. 17317282 07.07.2017 67694,42
293/
2017
12.06.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.06.2017 357,58
292/
2017
12.06.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 23.06.2017 48,51
291/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,00
290/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,00
289/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 14,75
288/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 12,85
287/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 9,97
286/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 14,93
285/
2017
07.06.
2017
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 264,71
284/
2017
07.06.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 136,85
283/
2017
07.06.
2017
el.energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 91,57
282/
2017
07.06.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 -6,97
281/
2017
07.06.
2017
el.energia
KD
ZSE Energia, a.s. 36677281 19.06.2017 -33,96
280/
2017
07.06.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 571,13
279/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,70
278/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 16,63
277/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 25,40
276/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 17,44
275/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,99
274/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 11,82
273/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 13,34
272/
2017
07.06.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.06.2017 8,82
271/
2017
07.06.
2017
noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 16.06.2017 80,37
270/
2017
07.06.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.06.2017 94,92
269/
2017
07.06.
2017
zneškodnenie komunálneho
odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 14.06.2017 869,94
268/
2017
07.06.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 556
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 12.06.2017 48,00
267/
2017
05.06.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.06.2017 464,00
266/
2017
05.06.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 16.06.2017 240,00
265/
2017
05.06.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 09.06.2017 42,85
264/
2017
02.06.
2017
Verejné obstarávanie-Zberný dvor Častkovce-Stavebný dozor Enixa, s.r.o. 45710252 14.06.2017 288,00
263/
2017
02.06.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.06.2017 1040,00
262/
2017
30.05.
2017
Novomestský spravodajca 2017 Mestské kultúrne stredisko 00350702 01.06.2017 12,00
261/
2017
30.05.
2017
servisné práce+materiál Roman Kubo-CUBO 43714251 06.06.2017 119,40
260/
2017
29.05.
2017
Verejné obstarávanie-Zberný dvor Častkovce LEGAL TENDER s.r.o. 45672911 30.05.2017 4200,00
259/
2017
29.05.
2017
elektronická pečať Disig, a.s. 35975946 09.06.2017 32,40
258/
2017
22.05.
2017
znalecký posudok TOP HOUSE,
spol. s r.o.
31410677 12.05.2017 840,00
257/
2017
19.05.
2017
revízie elektroinštalácií a bleskozvodov LTJM, Slovakia s.r.o. 46470433 31.05.2017 4088,00
256/
2017
18.05.
2017
náhradné diely Marián Šupa 11906022 31.05.2017 42,74
255/
2017
18.05.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.05.2017 105,93
254/
2017
18.05.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 06.06.2017 116,40
253/
2017
18.05.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 25.05.2017 946,96
252/
2017
17.05.
2017
stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 24.05.2017 3156,29
251/
2017
15.05.
2017
autobusová doprava futbal ATM Group, s.r.o. 43944311 15.05.2017 840,00
250/
2017
11.05.
2017
geodetické práce PARCELA-Miroslav Dobiaš 33165041 23.05.2017 350,00
249/
2017
11.05.
2017
el. energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 322,27
248/
2017
11.05.
2017
el. energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 90,22
247/
2017
11.05.
2017
el.energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 -64,76
246/
2017
11.05.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 147,47
245/
2017
11.05.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 17.05.2017 -18,54
244/
2017
09.05.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 16.05.2017 872,17
243/
2017
09.05.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.05.2017 86,33
242/
2017
09.05.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 16.05.2017 240,00
241/
2017
09.05.
2017
ročná kontrola plynových kotlov bytovka 556 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.05.2017 576,00
240/
2017
05.05.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 19.05.2017 92,75
239/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,70
238/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 25,40
237/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 16,63
236/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 17,44
235/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,99
234/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,34
233/
2017
05.05.
2017
el. energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 8,82
232/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 14,93
231/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 9,97
230/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 12,85
229/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 14,75
228/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,00
227/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 557
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 13,00
226/
2017
05.05.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 11,82
225/
2017
05.05.
2017
plyn SPP, a.s. 35815256 15.05.2017 1040,00
224/
2017
05.05.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.05.2017 464,00
223/
2017
05.05.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 12.05.2017 393,96
222/
2017
04.05.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 17.05.2017 405,60
221/
2017
04.05.
2017
smetné nádoby Ferex, s.r.o. 17682258 04.05.2017 198,00
220/
2017
04.05.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.05.2017 571,13
219/
2017
03.05.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 442
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 04.05.2017 188,64
218/
2017
03.05.
2017
overenie objemového meradla Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 11.05.2017 487,20
217/
2017
27.04.
2017
rozbor vody Slovenský vodohospodársky podnik 3602204702 05.05.2017 91,27
216/
2017
27.04.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.05.2017 222,60
215/
2017
24.04.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 26.04.2017 63,00
214/
2017
24.04.
2017
konzultačné a poradenské služby externého projektového manažmentu Synergies, s.r.o. 36783722 04.05.2017 3000,00
213/
2017
24.04.
2017
náklady na stavebný poriadok 1Q/2017 Mesto NMn/V 311863 03.05.2017 340,74
212/
2017
24.04.
2017
projektová dokumentácia
Rekonštrukcia MŠ
Procering s.r.o. 48295876 28.04.2017 420,00
211/
2017
24.04.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 26.04.2017 1426,51
210/
2017
24.04.
2017
oprava plynového kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.04.2017 48,00
209/
2017
18.04.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.05.2017 108,55
208/
2017
13.04.
2017
sociálna služba SUS n.o. 45734445 17.04.2017 64,48
207/
2017
13.04.
2017
oprava plynového kotla bytovka 440 Jozef Martinkovič 30336481 14.04.2017 86,40
206/
2017
12.04.
2017
el.energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 -13,94
205/
2017
12.04.
2017
el.energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 -65,70
204/
2017
12.04.
2017
el.energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 112,88
203/
2017
12.04.
2017
el.energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 151,45
202/
2017
12.04.
2017
el.energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 19.04.2017 415,10
201/
2017
12.04.
2017
autobusová doprava
futbal
ATM Group, s.r.o. 43944311 18.04.2017 1068,00
200/
2017
11.04.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S. s.r.o. 34133861 18.04.2017 1280,27
199/
2017
11.04.
2017
voda bytovka B8 Betonárka Nadlice spol. s r.o. 35680601 14.04.2017 394,57
198/
2017
11.04.
2017
olej PD Čachtice 00206792 20.04.2017 71,28
197/
2017
11.04.
2017
prenájom športového areálu AFC-Považan 34009159 14 dní 1185,00
196/
2017
11.04.
2017
rozmnoženie PD
projektu MŠ
SITISIO spol. s r.o. 47055987 17.04.2017 314,54
195/
2017
10.04.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 17.04.2017 240,00
194/
2017
10.04.
2017
oprava plyn.kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 11.04.2017 48,00
193/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 8,82
192/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 12,85
191/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 14,75
190/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,34
189/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,99
188/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 11,82
187/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 17,44
186/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 25,40
185/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 16,63
184/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 13,70
183/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 9,97
182/
2017
10.04.
2017
el.energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 14,93
181/
2017
07.04.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom 35763469 18.04.2017 123,78
180/
2017
07.04.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 19.04.2017 352,80
179/
2017
07.04.
2017
el.energia VOŠT,OK,DS,VO-IBV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.04.2017 571,13
178/
2017
04.04.
2017
BOZP Ing. Ladislav Bilik-
ABP
40377008 14.04.2017 143,60
177/
2017
04.04.
2017
plyn OK,KD,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 18.04.2017 1040,00
176/
2017
04.04.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 18.04.2017 464,00
175/
2017
04.04.
2017
Systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 18.04.2017 175,00
174/
2017
31.03.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 13.04.2017 29,14
173/
2017
31.03.
2017
reprezentačné výdavky štúdio TEXO,
spol. s r.o.
34131396 06.04.2017 403,20
172/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 356,59
171/
2017
30.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,19
170/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,25
169/
2017
30.03.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,30
168/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 1,73
167/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 1,01
166/
2017
30.03.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -2,69
165/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 552 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,59
164/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,25
163/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,28
162/
2017
30.03.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,26
161/
2017
30.03.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -1,30
160/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 -0,14
159/
2017
30.03.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 0,00
158/
2017
30.03.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 3,42
157/
2017
30.03.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 91,14
156/
2017
30.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 46,72
155/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 551 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 394,19
154/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 443 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 366,85
153/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 442 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 268,87
152/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 440 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 235,84
151/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 439 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 180,01
150/
2017
30.03.
2017
voda bytovka 441 TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 176,59
149/
2017
30.03.
2017
kontrola a čistenia komínov-OcÚ,KD,OK Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 11.04.2017 120,00
148/
2017
30.03.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 10.04.2017 31,90
147/
2017
29.03.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 10.04.2017 77,15
146/
2017
27.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.04.2017 -0,12
145/
2017
27.03.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 07.04.2017 -5,82
144/
2017
22.03.
2017
kontrola a čistenie komína v Pálenici Kominárstvo Ladislav Markech 32785950 30.03.2017 90,00
143/
2017
21.03.
2017
údržba verejnej zelene KOSENIE s.r.o. 46377701 18.03.2017 2040,00
142/
2017
20.03.
2017
verejný rozhlas-odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov SLOVGRAM 17310598 05.04.2017 38,50
141/
2017
20.03.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.03.2017 113,71
140/
2017
20.03.
2017
kancelárske potreby-poštové poukazy PN print s.r.o. 31428908 29.03.2017 90,00
139/
2017
17.03.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 23.03.2017 936,83
138/
2017
16.03.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 27.03.2017 173,04
137/
2017
15.03.
2017
oprava solárneho kolektoru Komodus s.r.o. 46226346 22.03.2017 450,82
136/
2017
15.03.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 447,38
135/
2017
15.03.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -0,66
134/
2017
15.03.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -0,26
133/
2017
15.03.
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -5,94
132/
2017
15.03.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 0,10
131/
2017
15.03.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -8,56
130/
2017
13.03.
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -12,17
129/
2017
13.03.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 -12,53
128/
2017
13.03.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 137,34
127/
2017
13.03.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 24.03.2017 139,03
126/
2017
13.03.
2017
licencia SOZA 00178454 24.03.2017 20,40
125/
2017
13.03.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 25.03.2017 1155,00
124/
2017
13.03.
2017
oprava ponorného kalového čerpadla Ján Gablech 40270831 25.03.2017 975,00
123/
2017
13.03.
2017
náhradné diely-PČ Marián Šupa 11906022 23.03.2017 70,64
122/
2017
08.03.
2017
tonery+multifunkčné zariadenie Roman Kubo-CUBO 43714251 09.03.2017 160,80
121/
2017
08.03.
2017
tonery+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 14.03.2017 122,40
120/
2017
08.03.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 13.03.2017 235,20
119/
2017
08.03.
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.03.2017 75,54
118/
2017
07.03.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S. s.r.o. 34133861 15.03.2017 784,38
117/
2017
06.03.
2017
PHM-PČ PD Čachtice 00206792 16.03.2017 194,04
116/
2017
06.03.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.03.2017 240,00
115/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 16,79
114/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 14,78
113/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 12,78
112/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 9,74
111/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 14,99
110/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 8,51
109/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,29
108/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,99
107/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 11,71
106/
2017
06.03.
2017
elektrická energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 17,64
105/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
VOŠT, OK, DS, VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 577,89
104/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 26,06
103/
2017
03.03.
2017
elektrická energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.03.2017 13,68
102/
2017
02.03.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.03.2017 1040,00
101/
2017
02.03.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.03.2017 464,00
100/
2017
02.03.
2017
oprava elektroinštalácie, osvetlenie v ZŠ s MŠ ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 14.03.2017 5348,00
99/
2017
24.02.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 10.03.2017 145,00
98/
2017
24.02.
2017
tonery Roman Kubo-CUBO 43714251 28.02.2017 36,96
97/
2017
24.02.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 25.02.2017 18,00
96/
2017
24.02.
2017
čistiace prostriedky do KD RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 02.03.2017 97,20
95/
2017
20.02.
2017
poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 03.03.2017 111,51
94/
2017
17.02.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 30.01.2017 435,00
93/
2017
17.02.
2017
spracovanie miezd Vema, s.r.o. 31355374 08.03.2017 258,00
92/
2017
14.02.
2017
nájom Slovenský pozemkový fond 17335345 01.03.2017 90,78
91/
2017
14.02.
2017
vývoz smetných nádob TSM NMn/V 00350656 22.02.2017 942,96
90/
2017
10.02.
2017
náhradné diely PD Čachtice 00206792 20.02.2017 11,17
89/
2017
10.02.
2017
elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 12,98
88/
2017
10.02.
2017
elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 137,69
87/
2017
10.02.
2017
elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 154,86
86/
2017
10.02.
2017
PHM PD Čachtice 00206792 14.02.2017 627,00
85/
2017
10.02.
2017
elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 636,96
84/
2017
10.02
2017
poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 20.02.2017 80,53
83/
2017
10.02
2017
elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 16.02.2017 51,30
82/
2017
08.02.
2017
zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 16.02.2017 834,55
81/
2017
08.02.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 15.02.2017 1040,00
80/
2017
08.02.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 15.02.2017 464,00
79/
2017
08.02.
2017
webová stránka obce DATATRADE s.r.o. 35960132 23.02.2017 75,36
78/
2017
06.02.
2017
smetné nádoby FEREX, s.r.o. 17682258 17.02.2017 1350,00
77/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 14,78
76/
2017
06.02.
2017
prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.02.2017 240,00
75/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 8,51
74/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 14,99
73/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 552
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 9,74
72/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 11,71
71/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 443
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,99
70/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 551
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,29
69/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 441
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 16,79
68/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 442
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 17,64
67/
2017
06.02.
2017
elektrická energia
bytovka 556
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 12,78
66/
2017
06.02.
2017
pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 13.02.2017 103,50
65/
2017
06.02.
2017
prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY,s.r.o. 34121358 15.02.2017 23,36
64/
2017
03.02.
2017
oprava kopírovacieho
stroja
ML-print
Miroslav Marušinec
43006442 10.02.2017 85,32
63/
2017
03.02.
2017
elektrická energia
bytovka 439
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 13,68
62/
2017
03.02.
2017
elektrická energia
bytovka 440
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 26,06
61/
2017
03.02.
2017
elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 15.02.2017 577,89
60/
2017
01.02
2017
oprava plyn.kotla
bytovka 552
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.02.2017 48,00
59/
2017
01.02.
2017
spotreba vody COOP Jednota TN 00168912 08.02.2017 805,48
58/
2017
01.02.
2017
servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 04.02.2017 27,00
57/
2017
01.02.
2017
bytovka B8 s.č.556 Betonárka Nadlice
spol. s r.o.
35680601 01.04.2017 1 181 564,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
56/
2017
30.01.
2017
Bytovka B8 s.č.556 Betonárka Nadlice
spol. s r.o.
35680601 10.02.2017 -14,00
55/
2017
30.01.
2017
externý projektový manažment SYNERGIES,s.r.o. 36783722 06.02.2017 1800,00

54/
2017
25.01.
2017
oprava fekálu Rudolf Arbet 40273199 04.02.2017 31,20
53/
2017
24.01.
2017
voda byt.440 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 308,89
52/
2017
24.01.
2017
voda ČOV TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 59,40
51/
2017
24.01.
2017
voda byt.441 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 131,27
50/
2017
24.01.
2017
voda byt.443 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 758,17
49/
2017
24.01.
2017
voda byt.442 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 172,90
48/
2017
24.01.
2017
voda byt.552 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 495,00
47/
2017
24.01.
2017
voda cintorín TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 6,11
46/
2017
24.01.
2017
voda cintorín-DS TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 1,40
45/
2017
24.01.
2017
voda byt.551 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 575,47
44/
2017
24.01.
2017
voda byt.439 TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 294,18
43/
2017
24.01.
2017
voda KD TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 64,64
42/
2017
24.01.
2017
voda OK klub TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 5,82
41/
2017
24.01.
2017
voda OK TVK, a.s. 36302724 03.02.2017 80,70
40/
2017
23.01.
2017
oprava plyn. kotla
na byt.441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 25.01.2017 48,00
39/
2017
23.01.
2017
kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 03.02.2017 76,82
38/
2017
17.01.
2017
oprava a údržba PZ SPP-distribúcia,a.s. 35910739 27.01.2017 22,94
37/
2017
17.01.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 25.01.2017 209,18
36/
2017
17.01.
2017
vývoz smeťových nádob TSM NMn/V 00350656 26.01.2017 792,14
35/
2017
17.01.
2017
plyn OcÚ SPP, a.s. 35815256 26.01.2017 464,00
34/
2017
17.01.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 26.01.2017 1040,00
33/
2017
17.01.
2017
plyn KD,OK,ZŠ,MŠ SPP, a.s. 35815256 25.01.2017 1142,27
32/
2017
17.01.
2017
vývoz skla TSM NMn/V 00350656 27.01.2017 139,50
31/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -44,21
30/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -18,67
29/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.441 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -615,49
28/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.440 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -514,66
27/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.439 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -649,30
26/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -634,96
25/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -678,64
24/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia KD ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 -7,72
23/
2017
17.01.
2017
Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 31.01.2017 125,84
22/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,29
21/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,99
20/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.443 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 11,71
19/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.442 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 17,64
18/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.440 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 26,06
17/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.439 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 13,68
16/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia 8 bytovka ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 45,18
15/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 14,78
14/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 12,78
13/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 9,74
12/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 14,99
11/
2017
17.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 8,51
10/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.441 ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 16,79
09/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 24.01.2017 -2817,52
08/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia VOŠT,
OK,DS,VO-IBV
ZSE Energia, a.s. 36677281 25.01.2017 577,89
07/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.442 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -606,28
06/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.556 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -1,97
05/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -653,42
04/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.551 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -705,55
03/
2017
16.01.
2017
Elektrická energia byt.552 ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 -692,06
02/
2017
04.01.
2017
Oprava plyn.kotla byt.443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 16.01.2017 48,00
01/
2017
03.01.
2017
Systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o. 36041688 16.01.2017 175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
585/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia bytovka 552 vchod A ZSE Energia, a.s. 36677281 23.01.2017 10,52
584/
2016
31.12.
2016
Reprezentačné výdavky Pavol Vido 43579906 23.12.2016 81,00
583/
2016
31.12.
2016
stavebný poriadok IV.štvrťrok 2016 Mesto NMn/V
Spoločný úrad samosprávy
311863 11.01.2017 513,95
582/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia ČOV ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 15,42
581/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia VO ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 681,86
580/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 173,28
579/
2016
31.12.
2016
Elektrická energia Pálenica ZSE Energia, a.s. 36677281 18.01.2017 230,11
578/
2016
31.12.
2016
Nájomný bytový dom B8-vlastné zdroje obce BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 30.12.2016 14,00
577/
2016
31.12.
2016
Program dane a odpady TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 13.01.2017 8,40
576/
2016
31.12.
2016
Zneškodnenie komunálneho odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861 13.01.2017 893,23
575/
2016
31.12.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.01.2017 81,41
574/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 552 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
573/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 551 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
572/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 441+442 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 600,00
571/
2016
31.12.
2016
Ročná kontrola plynových kotlov bytovka 443 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 19.01.2017 624,00
570/
2016
31.12.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 13.01.2017 240,00
569/
2016
31.12.
2016
BOZP Ing. Ladislav Bilik-ABP 40377008 13.01.2017 167,60
568/
2016
30.12.
2016
Oprava plyn.kotla
bytovka 439+440
Jozef Martinkovič 30336481 28.12.2016 376,80
567/
2016
29.12.
2016
Oprava plyn.kotla
OcÚ
Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda,plyn 34491848 07.01.2017 85,20
566/
2016
29.12.
2016
Oprava plynového kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 28.12.2016 61,09
565/
2016
23.12.
2016
Technická vybavenosť bytovka B8 s.č. 556 BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 30.12.2016 23530,00
564/
2016
23.12.
2016
Vývoz smetných nádob TSM mesta NMn/V 00350656 27.12.2016 1075,11
563/
2016
21.12.
2016
Tonery+Servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 23.12.2016 321,40
562/
2016
21.12.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 31.12.2016 120,91
561/
2016
21.12.
2016
Spracovanie miezd mesiace 10+11/2016 Vema, s.r.o. 31355374 30.12.2016 324,84
560/
2016
21.12.
2016
Náhradné diely Marián Šupa 11906022 30.12.2016 126,18
559/
2016
21.12.
2016
Poštové poukážky TISING spol. s r.o. 31430937 02.01.2017 60,00
558/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-OcÚ Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 240,00
557/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-KD,OK Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 322,00
556/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení-sol.panely Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 507,00
555/
2016
21.12.
2016
Odborná prehliadka plyn.zariadení MŠ Uhlík Viktor-USEP 17664314 02.01.2017 240,00
554/
2016
21.12.
2016
Náhradné diely PD Čachtice 00206792 27.12.2016 54,26
553/
2016
19.12.
2016
Program Evidencia obyvateľov-nastavenie na novom PC TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 27.12.2016 24,00
552/
2016
19.12.
2016
Prístupová komunikácia Lokalita "A" 3.etapa BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 35680601 26.12.2016 53066,40
551/
2016
19.12.
2016
Variče na vodu,
obracačky,panvica
RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 24.12.2016 338,09
550/
2016
19.12.
2016
Elektrická energia
KD
ZSE Energia. a.s. 36677281 23.12.2016 -62,98
549/
2016
12.12.
2016
Oprava čerpadla Ján Gablech 40270831 22.12.2016 971,00
548/
2016
12.12.
2016
Autobusová doprava
futbal
ATM Group, s.r.o. 43944311 14.12.2016 384,00
547/
2016
12.12.
2016
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2016 424,08
546/
2016
12.12.
2016
Náhradné diely PD Čachtice 00206792 20.12.2016 280,56
545/
2016
12.12.
2016
Žiarovka PD Čachtice 00206792 20.12.2016 24,84
544/
2016
12.12.
2016
PHM PD Čachtice 00206792 20.12.2016 357,12
543/
2016
12.12.
2016
Čistenie plyn.kotla
bytovka 442
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 15.12.2016 48,00
542/
2016
08.12.
2016
Elektrická energia
ČOV
ZSE Energia. a.s. 36677281 19.12.2016 79,50
541/
2016
08.12.
2016
Elektrická energia
VO
ZSE Energia. a.s. 36677281 19.12.2016 507,83
540/
2016
08.12.
2016
Elektrická energia
Pálenica
ZSE Energia. a.s. 36677281 19.12.2016 219,44
539/
2016
08.12.
2016
Elektrická energia
OcÚ
ZSE Energia. a.s. 36677281 19.12.2016 156,28
538/
2016
07.12.
2016
Zneškodnenie
komunálneho odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 15.12.2016 898,61
537/
2016
07.12.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.12.2016 78,55
536/
2016
07.12.
2016
MY Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253 14.12.2016 30,00
535/
2016
06.12.
2016
Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 20.12.2016 1586,90
534/
2016
06.12.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST, s.r.o. 36318957 15.12.2016 240,00
533/
2016
05.12.
2016
Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091 19.12.2016 67,60
532/
2016
05.12.
2016
Zemný plyn
OcÚ
SPP, a.s. 35815256 15.12.2016 668,00
531/
2016
05.12.
2016
Zemný plyn
OK,KD,ZŠ,MŠ
SPP, a.s. 35815256 15.12.2016 1648,00
530/
2016
02.12.
2016
Rozbor vody SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
3602204702 12.12.2016 91,27

 

Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
529/
2016
30.11.
2016
Kontrola hasiacich
prístrojov
Jozef Vadovič-VADAS 37569091 08.12.2016 451,32
528/
2016
30.11.
2016
Voda
bytovka 441
TVK, a.s. 36302724 12.12.2016 235,84
527/
2016
30.11.
2016
Voda
bytovka 442
TVK, a.s. 36302724 12.12.2016 227,86
526/
2016
29.11.
2016
Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY, s.r.o. 34121358 07.12.2016 38,00
525/
2016
28.11.
2016
Oprava plynového kotla
bytovka 441
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 01.12.2016 188,64
524/
2016
25.11.
2016
Kancelárske potreby Sinova s.r.o. 36318086 09.12.2016 46,63
523/
2016
24.11
2016
Sanácia čiernych skládok REPROGAS s.r.o. 36347051 05.12.2016 27300,00
522/
2016
24.11.
2016
Zemný plyn
KD,OK,ZŠ,MŠ
SPP, a.s. 35815256 06.12.2016 -6608,29
521/
2016
24.11.
2016
Zemný pln OcÚ SPP, a.s. 35815256 06.12.2016 -1796,49
520/
2016
24.11
2016
Zemný plyn OcÚ
nedočerpanie množstva
SPP, a.s. 35815256 02.12.2016 531,38
519/
2016
24.11.
2016
Čistenie plynového
kotla bytovka 443
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 29.11.2016 48,00
518/
2016
24.11
2016
Údržba ihriska KOSENIE s.r.o. 46377701 29.11.2016 1728,00
517/
2016
23.11.
2016
Noviny Pravda Slovenská pošta, a.s. 36631124 09.12.2016 75,75
516/
2016
23.11.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270 01.12.2016 119,10
515/
2016
22.11.
2016
Prírodné kamenivo KAMEŇOLOMY, s.r.o. 34121358 30.11.2016 98,94
514/
2016
22.11.
2016
Vývoz smetných nádob TSM mesta NMn/V 00350656 28.11.2016 73,40
513/
2016
22.11.
2016
Voda KD TVK, a.s. 36302724 29.11.2016 56,96
512/
2016
22.11.
2016
Voda OK TVK, a.s. 36302724 29.11.2016 0,00
511/
2016
22.11.
2016
Verejné obstarávanie
cesta IBV Lokalita"A"
Verea, s.r.o. 47803088 30.11.2016 1400,00
510/
2016
22.11.
2016
Vývoz smetných nádob TSM mesta NMn/V 00350656 22.11.2016 829,98
509/
2016
22.11.
2016
Projekčné služby expensa spol. s r.o. 47056070 18.11.2016 336,00
508/
2016
22.11.
2016
Čistenie plynového
kotla bytovka 552
Jaroslav Palkech KOVO 17670497 21.11.2016 48,00
507/
2016
22.11.
2016
Oprava kotla
bytovka 440
Jozef Martinkovič 30336481 20.11.2016 92,52
506/
2016
22.11.
2016
Ročná kontrola kotlov
bytovka 439+440
Jozef Martinkovič 30336481 20.11.2016 896,40
505/
2016
15.11.
2016
Pranie obrusov ADATEX, s.r.o. 34134719 21.11.2016 49,40
504/
2016
11.11.
2016
Elektrická energia
KD
ZSE Energia. a.s. 36677281 23.11.2016 -25,07
503/
2016
11.11.
2016
Autobusová doprava
futbal
ATM Group, s.r.o. 43944311 14.11.2016 996,00
502/
2016
11.11.
2016
Július Čoka-pyroxJSM pyrotechnika 47544171 25.11.2016 250,00
501/
2016
09.11.
2016
Elektrická energia
OcÚ
ZSE Energia. a.s. 36677281 21.11.2016 155,17
500/
2016
09.11.
2016
Elektrická energia
Pálenica
ZSE Energia. a.s. 36677281 21.11.2016 361,25
499/
2016
09.11.
2016
Elektrická energia
ČOV
ZSE Energia. a.s. 36677281 21.11.2016 39,62
498/
2016
09.11.
2016
Elektrická energia
VO
ZSE Energia. a.s. 36677281 21.11.2016 452,56
497/
2016
09.11.
2016
Zneškodnenie komun.
odpadu
K.O.S., s.r.o. 34133861 16.11.2016 889,19
496/
2016
09.11.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom a.s. 35763469 18.11.2016 86,41
495/
2016
07.11.
2016
Toner+servisné práce Roman Kubo-CUBO 43714251 14.11.2016 126,90
494/
2016
07.11.
2016
Telefón Orange Slovensko,a.s. 33697270 07.11.
2016
1,00
493/
2016
07.11.
2016
Telefón Orange Slovensko,a.s. 33697270 07.11.
2016
1,00
492/
2016
07.11.
2016
Telefón Orange Slovensko,a.s. 33697270 07.11.
2016
1,00
491/
2016
07.11.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST,s.r.o. 36318957 07.11.
2016
240,00
490/
2016
07.11.
2016
PHM+ náhradné diely PD Čachtice 00206792 do 14 dní 240,00
489/
2016
07.11.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 07.11.
2016
1648,00
488/
2016
07.11.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 07.11.
2016
668,00
487/
2016
07.11.
2016
El.energia
bytovka 556/A
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
15,00
486/
2016
07.11.
2016
El.energia
bytovka 556/B
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
15,00
485/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 552/B
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
484/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 552/A
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
483/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 551/A
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
482/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 439
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
481/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka441
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
480/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 442
ZSE energia,a.s 36677281 07.11.
2016
72,78
479/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 443/B
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
18,08
478/
2016
04.11.
2016
El.enrgia
bytovka 443/B
ZSE energia,a.s 36677281 07.11.
2016
13,50
477/
2016
04.11.
2016
El.energia
VOŠT,OK,DS,VO-IBV
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
793,54
476/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 440
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
475/
2016
04.11.
2016
El.energia
bytovka 551/B
ZSE energia,a.s. 36677281 07.11.
2016
72,78
Ćíslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
474/
2016
28.10
2016
Projektové práce
dobud.kanalizácie
Ing.Štefan Lipka 30097240 28.10.
2016
558,00
473/
2016
28.10.
2016
Smetné nádoby FEREX,s.r.o. 17682258 28.10.
2016
260,40
472/
2016
26.10.
2016
Sparcovanie miezd VEMA, s.r.o. 31355374 02.11.
2016
250,92
471/
2016
26.10.
2016
Kancelárske potreby SINOVA s.r.o. 36318086 28.10.
2016
118,50
470/
2016
24.10.
2016
Reprezentačné-
-dôchodci
Pavol Vido 43579906 24.10.
2016
852,00
469/
2016
24.10.
2016
Spotreba vody BD B8 Betonárka nadlice,
spol.s.r.o.
35680601 24.10.
2016
512,68
468/
2016
18.10.
2016
Inzerát -Kopaničiar expres
,,HODY ĆASTKOVCE,,
KOEX-PRESS,spol.s.r.o. 34147748 24.10.
2016
200,00
467/
2016
18.10.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 18.10.
2016
94,30
466/
2016
14.10.
2016
Stavebný poriadok náklady MESTO N.M.n/V 00311863 18.10.
2016
420,10
465/
2016
14.10.
2016
Vývoz  smetných nádob TSM 00350656 18.10.
2016
1153,73
464/
2016
14.10.
2016
Poplatok za domenu
castkovce.eu
COMTEC s.r.o. 36323951 18.10.
2016
46,80
463/
2016
13.10.
2016
Čistiace prostriedky
do KD
DAMITO s.r.o. 44148542 14.10.
2016
128,69
462/
2016
12.10.
2016
Pranie obrusov ADATEX,s.r.o. 34134719 14.10.
2016
74,65
461/
2016
11.10.
2016
Náhradné diely
do kosačky
Marián Šupa 11906022 11.10.
2016
25,74
460/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 552/B
ZSE nergia,a.s. 36677281 10.10.
2016
72,78
459/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 556/A
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
15,00
458/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 552/A
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
72,78
457/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 556/B
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
15,00
456/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 443/B
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
13,50
455/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 443/A
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
18,08
454/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 551/A
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
72,78
453/
2016
07.10.
2016
El.energia
bytovka 551/B
ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
72,78
452/
2016
07.10.
2016
El.energia KD ZSE energia,a.s. 36677281   -1,49
451/
2016
07.10.
2016
El.energia ČOV ZSE energia,a.s. 36677281   -18,49
450/
2016
07.10.
2016
El.energia palenica ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
273,10
449/
2016
07.10.
2016
El.energia OCU ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
127,46
448/
2016
07.10.
2016
Poplatok telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469 10.10.
2016
81,26
447/
2016
07.10.
2016
El.energia VO ZSE energia,a.s. 36677281 10.10.
2016
352,58
446/
2016
07.10.
2016
Prevádzkovanie ČOV ALVEST,s.r.o. 36318957 10.10.
2016
240,00
445/
2016
07.10.
2016
Zneškodnenie kom.
odpadu
K.O.S,s.r.o. 34133861 10.10.
2016
1076,00
444/
2016
07.10.
2016
Rekonštrukcia komunikácie
a chodníkov-ulica pri
hlavnej ceste
STRABAG,s.r.o. 17317282   78840,41
443/
2016
06.10
2016
Dobudovanie kanaliácie
Obce Častkovce-napojenie
sociálnych zariadení
Betonárka Nadlice,
spol.s.r.o.
35680601   51244,00
442/
2016
06.10.
2016
El.energia
bytovka 442
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10.
2016
72,78
441/
2016
06.10.
2016
El.energia
bytovka 441
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10.
2016
72,78
440/
2016
06.10.
2016
El.energia
bytovka 440
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10.
2016
72,78
439/
2016
06.10.
2016
El.energia
VOŠT,OK,DS,VO-IBV
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10.
2016
793,54
438/
2016
06.10.
2016
El.energia
bytovka 439
ZSE energia,a.s. 36677281 06.10
2016
72,78
437/
2016
05.10.
2016
Občerstvenie
HODY
Pavol Vido 43579906 05.10.
2016
2931,72
436/
2016
05.10.
2016
PHM PD Čachtice 00206792 do14 dní 341,76
435/
2016
05.10.
2016
Autobusova
doprava futbal
ATM Group,s.r.o. 43944311 05.10.
2016
1344,00
434/
2016
05.10.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 05.10.
2016
1648,00
433/
2016
05.10.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 05.10.
2016
668,00
432/
2016
05.10.
2016
BOZP Ing.Ladislav Bililk 40377008 05.10.
2016
167,60
431/
2016
03.10.
2016
Systémová
podpora
MADE spol,s.r.o. 36041688 05.10.
2016
175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
430/
2016
30.09.
2016
Materiál +servisné
práce
Roman Kubo
CUBO
43714251 30.09.
2016
234,12
429/
2016
30.09.
2016
Voda byt. 552 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
455,71
428/
2016
30.09.
2016
Voda byt.551 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
497,87
427/
2016
30.09.
2016
Voda byt.443 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
206,21
426/
2016
30.09.
2016
Voda byt.443 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
360,01
425/
2016
30.09.
2016
Voda byt.440 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
215,33
424/
2016
30.09.
2016
Voda byt.439 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
275,70
423/
2016
30.09.
2016
Voda byt.441 TVK,a.s. 36302724 30.09.
2016
332,56
422/
2016
29.09.
2016
Voda cintorín TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
11,39
421/
2016
29.09.
2016
Voda ČOV TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
60,38
420/
2016
29.09.
2016
Voda- cintorín DS TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
3,42
419/
2016
29.09.
2016
Voda- TJ +byty TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
103,68
418/
2016
29.09.
2016
Voda- KD TVK,a.s. 36302724 29.09.
2016
76,33
417/
2016
29.09.
2016
Vytyčovacie práce Západoslovenská
distribučná
36361518 29.09.
2016
93,77
416/
2016
28.09.
2016
Samolepky s erbom
obce
Štúdio -TEXO, spol.s.r.o. 34131396 28.09.
2016
144,00
415/
2016
28.09.
2016
Náhradné diely
do kosačky
Marián Šupa 11906022 28.09.
2016
143,54
414/
2016
26.09.
2016
Stan na Hody 2016 TWO PARTNERS,s.r.o. 46887652 27.09.
2016
2880,00
413/
2016
26.09.
2016
Hnojivo  na ihrisko AGRO TEAM,s.r.o. 31666663 26.09.
2016
173,52
412/
2016
21.09.
2016
Vývoz smetných
nádob
TSM 00350656 26.09.
2016
764,04
411/
2016
20.09.
2016
Autobusové
zastávky 3 ks
Ing.Ján Kusý
STAVOKOV
30880513 26.09.
2016
16205,00
410/
2016
19.09.
2016
Poplatok telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 26.09.
2016
103,90
409/
2016
19.09.
2016
Rozbor
vody
SVP,štátny podnik 3602204702 26.09.
2016
91,27
408/
2016
19.09.
2016
Vývoz smetných
nádob
TSM 00350656 26.09.
2016
73,40
407/
2016
19.09.
2016
Inzerát -HODY
MY Trenčianske
noviny
Petit Press,a.s.
divízia
týždenníkov,o.z.
35790253 26.09.
2016
36,00
406/
2016
18.09.
2016
Sprostredkovanie
hudobnej produkcie
dňa: 18.09.2016
na akci -HODY 2016
Viera Puterová
FLÓRA
35405236 18.09.
2016
550,00
405/
2016
18.09.
2016
Vystúpenie LH
Borovienka
dňa : 18.9.2016
,,Častkovské hody,,
Folklórny súbor
Krakovany občianske
združenie
37990161 18.09.
2016
550,00
404/
2016
14.09.
2016
Kancelárske
potreby
SINOVA,
s.r.o.
36318086 16.09.
2016
122,87
403/
2016
13.09.
2016
Prevádzkovanie
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 16.09.
2016
240,00
402/
2016
13.09.
2016
Softvérový
produkt
mOBEC
MAPA Slovakia
Digital,s.r.o.
43325600 16.09.
2016
827,00
401/
2016
13.09.
2016
Sparovanie
miezd
VEMA
s.r.o.
31355374 16.09.
2016
144,72
400/
2016
12.09.
2016
Knihovnička TILIA v.o.s. 34115668  13.09.
 2016
198,00
399/
2016
12.09.
2016
El.energia
VO
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016 
282,41
398/
2016
12.09.
2016
El.energia
palenica
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
210,16
397/
2016
12.09.
2016
El.energia
ČOV
ZSE energia,a.s. 36677281   -3,40
396/
2016
12.09.
2016
El.energia
KD
ZSE energia,a.s. 36677281   -72,58
395/
2016
12.09.
2016
El.energia
OCU
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
131,05
394/
2016
12.09.
2016
Ročná licencia 3W SLOVAKIA,s.r.o. 36746045  13.09.
 2016 
55,37
393/
2016
12.09.
2016
Zneškodnenie
komunálneho
odpadu
K.O.S.  s.r.o. 34133861  13.09.
 2016
904,89
392/
2016
09.09.
2016
Vytýčenie
vodovodu
TVK,a.s. 36302724  13.09.
 2016
56,40
391/
2016
09.09.
2016
Aktualizácia
povodňového
plánu
Ing.Miloš Kment 40471641  13.09.
 2016
48,00
390/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 552/A
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
72,78
389/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 552/B
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
72,78
388/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 551/B
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
72,78
387/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 551/A
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
72,78
386/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 556/B
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
15,00
385/
2016
09.09.
2016
El.energia
bytovka 566/A
ZSE energia,a.s. 36677281  13.09.
 2016
15,00
384/
2016
09.09.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792   359,04
383/
2016
09.09.
2016
Poplatok teleón Slovak Telekom,a.s. 35763469  13.09.
 2016
62,81
382/
2016
09.09.
2016
Autobusová
doprava
futbal
ATM Group,s.r.o. 43944311 13.09.
 2016
660,00
381/
2016
07.09.
2016
Sevisné práce
antivírus
Roman Kubo
CUBO
43714251 13.09.
2016
127,70
380/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 443/B
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
13,50
379/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 442
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
72,78
378/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 441
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
72,78
377/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 440
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
72,78
376/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 439
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
72,78
375/
2016
06.09.
2016
El.energia
bytovka 443/A
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
18,08
374/
2016
06.09.
2016
El.energia
VOŠT,OK,DS,
VO-IBV
ZSE energia,a.s. 36677281 06.09.
2016
793,54
373/
2016
06.09.
2016
Smetné nádoby FEREX,s.r.o. 17682258 06.09.
2016
1053,60
372/
2016
05.09.
2016
Inzerát- Hody PETIT PRESS.,a.s. 35790253 05.09.
2016
36,00
371/
2016
05.09.
2016
Kancelárske
potreby
TISING,spol.s.r.o. 31430937 05.09.
2016
48,00
370/
2016
05.09.
2016
Autobusová
doprava
ATM Group,s.r.o. 43944311 05.09.
2016
1152,12
369/
2016
05.09.
2016
Plyn
OK,KD,ZŠ,MŠ
SPP,a.s. 35815256 05.09.
2016
1648,00
368/
2016
05.09.
2016
Plyn
OCU
SPP,a.s. 35815256 05.09.
2016
668,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
367/
2016
31.08.
2016
Reprezentačné
výdavky
JOZEF ŠMRHOLA
OLYMP
32581190 31.08.
2016
1243,76
366/
2016
 
25.08.
2016
Údržba
verejnej
zelene
Kosenie
s.r.o.
46377701 25.08.
2016
996,00
365/
2016
25.08.
2016
Oparava
ponorného
čerpadla
Ján  Gablech 40270831 25.08.
2016
637,00
364/
2016
22.08.
2016
Čistenie
plynového
kotla
 
Jaroslav
Palkech
KOVO
17670497 22.08.
2016
48,00
   
 
       
362/
2016
22.08.
2016
Prírodné
kamenivo
Kameňolomy
s.r.o.
34121358 22.08.
2016
81,07
361/
2016
22.08.
2016
Oprava
plynového
kotla
Jaroslav
Palkech
KOVO
17670497 22.08.
2016
80,64
360/
2016
22.08.
2016
Spracovanie
miezd
VEMA,
s.r.o.
31355374 22.08.
2016
187,20
359/
2016
22.08.
2016
ND Marián
Šupa
11906022 22.08.
2016
252,00
358/
2016
22.08.
2016
Poplatok
telefón
Orange
Slovensko
a.s.
35697270 22.08.
2016
89,12
357/
2016
19.08.
2016
Hadice
na ČOV
FLORIAN
s.r.o.
36427969 19.08.
2016
337,86
356/
2016
11.08.
2016
Mimoriadny
príspevok
DUBOVÁ
REGION.
ZDUŽENIE
OBCÍ
DUBOVÁ
37915541 11.08.
2016
15500,00
355/
2016
10.08.
2016
Autobus.
doprava
futbal
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 10.08.
2016
324,00
354/
2016
09.08.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 10.08.
2016
768,73
353/
2016
09.08.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telekom,
s.r.o.
35763469 10.08.
2016
64,87
352/
2016
09.08.
2016
Zneškodnenie
komunálneho
odpadu
K.O.S.,
s.r.o.
34133861 10.08.
2016
869,04
351/
2016
08.08.
2016
El.energia
ČOV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.08.
2016
503,98
350/
2016
08.08.
2016
El. energia
KD
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.08.
2016
109,61
349/
2016
 
08.08.
2016
El.energia
VO
ZSE
energia,
a.s.
 
36677281 09.08.
2016
323,71
348/
2016
08.08.
2016
El.energia
OCU
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.08.
2016
127,81
347/
2016
08.08.
2016
El.energia
palenica
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.08.
2016
93,74
346/
2016
05.08.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 355,32
345/
2016
05.08.
2016
Prevádzka
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 05.08.
2016
240,00
344/
2016
05.08.
2016
Plyn
 
SPP,a.s. 35815256 05.08.
2016
1648,00
343/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.442
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
342/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.440
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
341/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.439
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
340/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.441
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
339/
2016
04.08.
2016
El.energia
VOŠT,OK,
DS,VO-IBV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
793,54
338/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.551/A
ZSE
energi,a
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
337/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.551/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
336/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
335/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.552/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
72,78
334/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.556/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
15,00
333/
2016
04.08.
2016
El.energia
byt.556/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 05.08.
2016
15,00
332/
2016
03.08.
2016
Webová
stránka
DATATRADE
s.r.o.
35960132 03.08.
2016
285,12
331/
2016
03.08.
2016
El.energia
byt.443/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.08.
2016
18,08
330/
2016
03.08.
2016
El.energia
byt.443/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.08.
2016
13,50
329/
2016
02.08.
2016
Stravné
lístky
VAŠA
Slovensko,
s.r.o.
35683813 03.08.
2016
1636,48
328/
2016
02.08.
2016
Kľučka
dvere
ROYALDOM
s.r.o.
44590270 02.08.
2016
41,10
327/
2016
02.08.
2016
Plyn SPP,a.s. 35815256 02.08.
2016
668,00
326/
2016
01.08.
2016
Spracovanie
miezd
WEMA,
s.r.o.
31355374 02.08.
2016
265,08
325/
2016
01.08.
2016
Súpisné
čísla
Pavol
Krasňanský
SMALT
K.A.M.-
Smaltovňa
22706461 02.08.
2016
102,00
324/
2016
01.08.
2016
Audit
konsolid.
účt.
závierky
2015
Ing.Mária
Kasmanová
46746862 01.08.
2016
400,00
323/
2016
01.08.
2016
Vývoz
odpadu
TSM 00350656 01.08.
2016
73,40
322/
2016
01.08.
2016
Časopis
ROPO
a OBCÍ
Wolters
Kluwer
s.r.o.
31348262 01.08.
2016
79,80
321/
2016
01.08.
2016
Maliarské
práce
palenica
Bielik
Jaroslav
34488138 01.08.
2016
180,00
320/
2016
01.08.
2016
Búracie
práce,
odvoz
odpadu
Slovitrans,
s.r.o.
44945744 01.08.
2016
5000,00
319/
2016
01.08.
2016
Rozbor
vody
SVP,š.p. 360220472 01.08.
2016
97,27
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
318/
2016
22.07.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 22.07.
2016
788,79
317/
2016
18.07.
2016
Oprava
ponorného
čerpadla
Ján
Gáblech
40270831 18.07.
2016
789,00
316/
2016
18.07.
2016
Poplatok
telefón
Oange
Slovensko,
a.s.
35697270 18.07.
2016
94,00
315/
2016
15.07.
2016
Stavebný
poriadok
 
Mesto
Nové Mesto
nad Váhom
SUS
00311863 18.07.
2016
246,79
314/
2016
15.07.
2016
El.energia
KD
ZSE
energia,
a.s.
36677281 18.07.
2016
118,11
313/
2016
14.07.
2016
Audit
súladu
výročnej
správy
s audit.IUZ
Ing.
Mária
Kasmanová
46746862 14.07.
2016
100,00
312/
2016
14.07.
2016
Audit
individuálnej
učtovnej
závierky
Ing.
Mária
Kasmanová
46746862 14.07.
2016
718,86
311/
2016
12.07.
2016
Oprava
údržba PZ
SPP
distribúcia
a.s.
35910739 12.07.
2016
14,33
310/
2016
12.07.
2016
Zneškod.
odpadu
K.O.S.
s.r.o.
34133861 12.07.
2016
864,11
309/
2016
11.07.
2016
Prevíjanie
motora
na ČOV
Peterka
Michal
32778619 12.07.
2016
184,00
308/
2016
11.07.
2016
El.energia
pálenica
ZSE
energia,
a.s.
36677281 12.07.
2016
108,77
307/
2016
11.07.
2016
El.energia
VO
ZSE
energia,
a.s.
36677281 12.07.
2016
298,33
306/
2016
11.07.
2016
El.energia
OCU
ZSE
energia,
a.s.
36677281 12.07.
2016
131,05
305/
2016
11.07.
2016
Potvrdenie
NATURA
ŠTÁTNA
OCHRANA
PRÍRODY SR
17058520 12.07.
2016
35,00
304/
2016
11.07.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do14dní 313,20
303/
2016
11.07.
2016
BOZP Ing.Ladislav
Bilik -APB
40377008 12.07.
2016
190,00
302/
2016
11.07.
2016
El.energia
ČOV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 12.07.
2016
560,33
301/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.443/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 08.07.
2016
18,08
300/
2016
08.07.
2016
EL.energia
byt.443/B
 
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
13,50
299/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.442
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
298/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.441
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
297/
2016
08.07.
2016
EL.energia
byt.440
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
296/
2016
08.07.
2016
EL.energia
byt.439
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
295/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.556/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
15,00
294/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.556/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
15,00
293/
2016
08.07.
2016
E.energia
byt.552/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
292/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
291/
2016
08.07.
2016
El.energia
byt.551/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
290/
2016
08.07
2016
El.enrgia
byt.551/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
72,78
289/
2016
08.07.
2016
El.energia
8.b.j.
ZSE
energia,
a.s.
36677281 11.07.
2016
384,79
288/
2016
07.07.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telekom
a.s.
35763469 07.07.
2016
91,93
287/
2016
07.07.
2016
Systémová
podpora
MADE
spol.s.r.o.
36041688 07.07.
2016
175,00
286/
2016
07.07.
2016
Voda
na BD- B8
Betonarka
Nadlice
spol.s.r.o.
35680601 07.07.
2016
156,08
285/
2016
07.07.
2016
Údržba
verejnej
zelene
Kosenie
s.r.o.
46377701 07.07.
2016
2.304,00
284/
2016
07.07.
2016
Plyn
OCÚ
SPP
a.s.
35815256 07.07.
2016
668,00
283/
2016
07.07.
2016
Plyn
OK,KD,ZŠ
SPP
a.s.
35815256 07.07.
2016
1648,00
282/
2016
07.07.
2016
Prevádzka
ČOV
ALVEST
s.ro.
35815256 07.07.
2016
240,00
281/
2016
07.07.
2016
El.energia
VOŠT,OK,
DS,VO-IBV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 07.07.
2016
793,54
280/
2016
07.07.
2016
Inštalatérske
práce v KD
Emil
Hadbábny
Montáž
a servis ÚK
34491848 07.07.
2016
88,80
279/
2016
01.07.
2016
Kancelár.
potreby
SINOVA
s.r.o.
36318086 01.07.
2016
45,82
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
278/
2016
30.06.
2016
Autobusová
doprava
ATM
Group
s.r.o.
43944311 30.06.
2016
528,00
277/
2016
28.06.
2016
Čistenie
kotla
byt.551
Jaroslav
Palkech
KOVO
17670497 28.06.
2016
48,00
276/
2016
27.06.
2016
Ročný
servis
+oprava
kotla OCU
Kopún
Vladimír
Plynoterm
37025988 27.06.
2016
151,57
275/
2016
27.06.
2016
Ročný
servis
+oprava
kotla KD
Kopún
Vladimír
Plynoterm
37025988 27.06.
2016
78,00
274/
2016
27.06.
2016
Ročný
servis
+oprava
kotla
futb.št.
Kopún
Vladimŕ
Plynoterm
37025988 27.06.
2016
94,77
273/
2016
27.06.
2016
Voda
ČOV
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
71,77
272/
2016
27.06.
2016
Voda
OK
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
103,68
271/
2016
27.06.
2016
Voda
KD
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
113,93
270/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.552
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
430,64
269/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.441
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
316,72
268/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.439
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
221,02
267/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.440
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
231,28
266/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.442
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
334,94
265/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.551
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
491,03
264/
2016
27.06.
2016
Voda
byt.443
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
437,48
263/
2016
27.06.
2016
Voda
cintorín
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
3,42
262/
2016
27.06.
2016
Voda
cintoín-DS
TVK,a.s. 36302724 27.06.
2016
2,28
261/
2016
20.06.
2016
Autobusová
doprava
ZŠa MŠ
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 21.06.
2016
84,00
260/
2016
20.06.
2016
Vyvoz
smetných
nádob
TSM 00350656 21.06.
2016
770,24
259/
2016
20.06.
2016
Poplatok
telefón
 
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 21.06.
2016
88,24
258/
2016
15.06.
2016
Toner,
+servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
43714251 21.06.
2016
179,89
257/
2016
13.06.
2016
El.energia
KD
ZSE
energia,
a.s.
36677281 14.06.
2016
109,50
256/
2016
13.06.
2016
Vývoz
komunálneho
odpadu
TSM 00350656 14.06.
2016
100,00
255/
2016
13.06.
2016
Oprava
obecného
rozhlasu
ELMIKO
Miloš
Kovačovic
17667984 13.06.
2016
62,40
254/
2016
10.06.
2016
Autobusová
doprava
futbal
ATM Group,
s.r.o.
43944311 10.06.
2016
1392,00
253/
2016
09.06.
2016
Spracovanie
miezd
VEMA,
s.r.o.
31355374 10.06.
2016
130,32
252/
2016
09.06.
2016
Prevádz.
ČOV
ALVEST
s.r.o.
36318957 09.06.
2016
240,00
251/
2016
08.06.
2016
El.energia
OCU
 
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.06.
2016
139,66
250/
2016
08.06.
2016
El.energia
palenica
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.06.
2016
127,32
249/
2016
08.06.
2016
El.energia
VO
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.06.
2016
345,18
248/
2016
08.06.
2016
El.energia
ČOV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 09.06.
2016
651,32
247/
2016
08.06.
2016
Zneškodnenie
komunálneho
odpadu
K.O.S.
s.r.o.
34133861 09.06.
2016
808,57
246/
2016
08.06.
2016
Oprava
plyn kotla
byt.443
Jaroslav
Palkech
KOVO
17670497 09.06.
2016
171,36
245/
2016
08.06.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telekom
a.s.
35763469 09.06.
2016
89,22
244/
2016
07.06.
2016
ND PD
Čachtice
00206792 09.06.
2016
9,94
243/
2016
07.06.
2016
Noviny
PRAVDA
Slovenská
pošta,
a.s.
36631124 09.06.
2016
75,95
242/
2016
07.06.
2016
Projektový
manažment
Zberný
dvor
SYNERGIES,
s.r.o.
36783722 09.06.
2016
5760,00
241/
2016
07.06.
2016
Projektová
dokumentácia
ČOV
Ing.Juraj
Billý
BIDOR
32211704 09.06.
2016
3573,00
240/
2016
06.06.
2016
Oprava
čerpadla
ČOV
Ján
Gablech
40270831 06.06.
2016
803,00
239/
2016
06.06.
2016
Čistenie
ČOV
Martin
Grznár-
PROFI KRTKO
43269176 06.06.
2016
372,00
238/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.556/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
15,00
237/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.443/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
13,50
236/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.556/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
15,00
235/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.443/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
18,08
234/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.551/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
72,78
233/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.551/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
72,78
232/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
72,78
231/
2016
06.06.
2016
El.energia
byt.552/A
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.06.
2016
72,78
230/
2016
03.06.
2016
Verejné
obstarávanie
Zberný
dvor
LEGAL
TENDER,
s.r.o.
45672911 03.06.
2016
4200,00
229/
2016
03.06.
2016
PHM
TRAKTOR
MULTICARA
PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 328,86
228/
2016
03.06.
2016
El.energia
byt.439
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.06.
2016
72,78
227/
2016
03.06.
2016
El.energia
byt.440
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.06.
2016
72,78
226/
2016
03.06.
2016
El.energia
byt.441
ZSE
energia,
a.s.
 
36677281 03.06.
2016
72,78
225/
2016
03.06.
2016
El.energia
byt.442
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.06.
2016
72,78
224/
2016
03.06.
2016
El.energia
VOŠT,OK,
DS,VO-IBV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 03.06.
2016
793,54
223/
2016
03.06.
2016
Oprava
kopírky
ML-print 43006442 03..06.
2016
87,00
222/
2016
02.06.
2016
Plyn
OK,KD,ZŠ,
SPP,
a.s.
35815265 03.06.
2016
1648,00
221/
2016
02.06.
2016
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815265 03.06.
2016
668,00
220/
2016
02.06.
2016
Oprava
technológie
v pálenici
IBEC
družstvo
47729040 do 14 dní 237,13
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
219/
2016
31.05.
2016
Dokumentácia
pre stavebné
povolenie
,,Zberný dvor"
IN-PRO s.r.o. 46367756 do 14 dní 3540,00
218/
2016
27.05.
2016
Kancelárske
potreby
SINOVA,
s.r.o.
36318086 27.05.
2016
58,11
217/
2016
27.05.
2016
Smetné
nádoby
FEREX,
s.r.o.
17682258 27.05.
2016
297,00
216/
2016
25.05.
2016
Objemové
meradlá
na lieh
Slovenská
legálna
metrológia
n.o.
37954521 26.05.
2016
462,00
215/
2016
25.05.
2016
Hnojivo
 na ihrisko
AGOR TEAM
s.r.o.
31666663 26.05.
2016
68,40
214/
2016
23.05.
2016
Certifiká
elektronická
pečať.
DISIG,a.s. 35975946 24.05
2016
32,40
213/
2016
20.05.
2016
Novomests.
spravodajca
MsKS 00350702 23.05.
2016
11,40
212/
2016
18.05.
2016
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 23.05.
2016
89,02
211/
2016
17.05.
2016
Oprava
kotla
byt.552/A
Jarosla
Palkech
KOVO
17670497 23.05.
2016
48,00
210/
2016
17.05.
2016
ND
autodoprava
Marián
Šupa
11906022 23.05.
2016
99,89
209/
2016
17.05.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 23.05.
2016
782,76
208/
2016
17.05.
2016
Spracovanie
miezd
VEMA,
s.r.o.
31355374 23.05.
2016
151,80
207/
2016
16.05.
2016
Dopravná
značka
GETOS
s.r.o.
36338354 16.05.
2016
109,68
206/
2016
16.05.
2016
El.energia
KD
ZSE
energia
a.s.
36677281 16.05.
2016
129,69
205/
2016
13.05.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14dní 290,70
204/
2016
13.05.
2016
Toner,
USB
Roman
Kubo
CUBO
43714251 13.05.
2016
201,70
203/
2016
13.05.
2016
Autobusová
doprava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 13.05.
2016
948,00
202/
2016
10.05.
2016
El.energia
OCU
ZSE
energia
a.s.
36677281 10.05.
2016
150,32
201/
2016
10.05.
2016
El.energia
VO
ZSE
energia
a.s.
36677281 10.05.
2016
389,69
200/
2016
10.05.
2016
El.energia
palenica
ZSE
energia
a.s.
36677281 10.05.
2016
53,20
199/
2016
10.05.
2016
El.energia
ČOV
ZSE
energia
a.s.
36677281 10.05.
2016
429,86
198/
2016
10.05.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telekom
a.s.
35763469 10.05.
2016
102,53
197/
2016
10.05.
2016
Zneškodnenie
odpadu
K.O.S.
s.r.o.
34133861 10.05.
2016
834,55
196/
2016
10.05.
2016
Nahradné
diely
Marián
Šupa
11906022 10.05.
2016
18,00
195/
2016
06.05.
2016
Dopravné
zrkadlo
GETOS
s.r.o.
36338354 06.05.
2016
304,68
194/
2016
06.05.
2016
ND
autodoprava
Marián
Šupa
 
11906022 06.05.
2016
45,80
193/
2016
06.05.
2016
Dopravné
značky
GETOS
s.r.o.
36338354 06.05.
2016
311,57
192/
2016
06.05.
2016
Prevádzkovanie
ČOV
ALVEST
s.r.o.
36318957 06.05.
2016
240,00
191/
2016
06.05.
2016
El.energia
VOŠT,OK,
DS,VO-IBV
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
793,54
190/
2016
06.05.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
189/
2016
06.05.
2016
El.energia
byt.552/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
188/
2016
06.05.
2016
El.energia
byt.551/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
187/
2016
06.05.
2016
El.energia
byt.551/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
186/
2016
05.05.
2016
Publikácia
účt. súvzť.
RZM
a obcí
SP
34006237 06.05.
2016
25,00
185/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.443/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
18,08
184/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.439
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
183/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.440
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
182/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.441
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
181/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.442
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
72,78
180/
2016
04.05.
2016
El.energia
byt.443/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 06.05.
2016
13,50
179/
2016
03.05.
2016
Plyn
KD,OK,
ZŠ a MŠ
SPP,a.s. 35815256 03.05.
2016
1648,00
178/
2016
03.05.
2016
Plyn
OCU
SPP,a.s. 35815256 03.05.
2016
668,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
177/
2016
29.04.
2016
Stavebné
práce
MŠ v ZŠ
Betonárka
Nadlice
spol.s.r.o.
35680601 29.04.
2016
31500,00
176/
2016
29.04.
2016
Kancelárske
potreby
SINOVA
s.r.o.
36318086 02.05.
2016
37,28
175/
2016
28.04.
2016
Vložka
do koša
SLOVT
RADING
Viničné,
s.r.o.
36283231 28.04.
2016
33,60
174/
2016
27.04.
2014
ND
multifunkčné
ihrisko
PARA
INVEST
s.r.o.
44424418 02.05.
2016
63,60
173/
2016
25.04.
2016
Tonery
+servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
 
43714251 25.04.
2016
83,64
172/
2016
25.04.
2016
Rozbor
vody
SVP,
štátny
podnik
360220472 25.04.
2016
91,27
171/
2016
25.04.
2016
ND
do kosačky
Marián
Šupa
11906022 25.04.
2016
32,48
170/
2016
21.04.
2016
Spracovanie
miezd
VEMA,
s.r.o.
31355374 25.04.
2016
413,76
169/
2016
20.04.
2016
Vysprávka výtlkov
ciest
pri parku
Správa
ciest TN
37915568 25.04.
2016
2304,29
168/
2016
19.04.
2016
El.
energia
KD
ZSE
energia
a.s.
36677281 25.04.
2016
114,56
167/
2016
18.04.
2016
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 25.04.
2016
90,00
166/
2016
18.04.
2016
Nahradné
diely
kosačky
Marián
Šupa
11906022 25.04.
2016
106,56
165/
2016
18.04.
2016
Úprava
miestnej
komunikácie
vetva ,,E"
IBV 3.ul.
REPROGAS
s.r.o.
36347051 18.04.
2014
4325,70
164/
2016
18.04.
2016
Úprava
miestnej
komunikácie
vetva,,D"
IBV 2.ul.
 
REPROGAS
s.r.o.
36347051 18.04.
2016
2195,11
163/
2016
18.04.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM
 
00350656 18.04.
2016
1188,28
162/
2016
18.04.
2016
Oprava
kotla
byt.439
Jozef
Martinkovič
30336481 18.04.
2016
158,40
161/
2016
15.04.
2016
Známky
pre psov
TAMPEX
Prešov,
spol.s.r.o.
36466280 18.04.
2016
90,00
160/
2016
14.04.
2016
Servisné
práce
+toner
Roman
Kubo
CUBO
43714251 14.04.
2016
154,90
159/
2016
12.04.
2016
El.
energia
VO
ZSE,
energia
a.s.
36677281 14.04.
2016
480,83
158/
2016
12.04.
2016
El.
energia
OCU
ZSE,
energia
a.s.
36677281 14.04.
2016
158,75
157/
2016
12.04.
2016
El.
energia
palenica
ZSE,
energia
a.s.
36677281 14.04.
2016
108,95
156/
2016
12.04.
2016
EL.
energia
ČOV
ZSE,
energia
a.s.
36677281 14.04.
2016
537,95
155/
2016
12.04.
2016

Stavebný
poriadok
náklady
MESTO
N.M.n/V
00311863 14.04.
2016
261,26
154/
2016
11.04.
2016
Toner Roman
Kubo
CUBO
43714251 11.04
2014
105,00
153/
2016
11.04.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 333,12
152/
2016
08.04.
2016
Zneškodnenie
odpadu
K.O.S.,
s.r.o.
34133861 08.04.
2016
1159,77
151/
2016
08.04.
2016
Autobusová
doprava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 08.04.
2016
672,00
150/
2016
08.04.
2016
El. energia
byt.443/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
18,08
149/
2016
08.04.
2016
El. energia
byt.443/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
13,50
148/
2016
08.04.
2016
El. energia
byt.442
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
147/
2016
08.04.
2016
El.energia
byt .441
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
146/
2016
08.04.
2016
El. energia
byt.439
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
145/
2016
08.04.
2016
El.energia
byt.440
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
144/
2016
07.04.
2016
Poplatok
telefón
Slovak
Telecom,a.s.
35763469 08.04.
2016
82,82
143/
2016
07.04.
2016
El. energia
byt.552/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
142/
2016
07.04.
2016
El. energia
byt.552/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
141/
2016
07.04.
2016
El.energia
byt.551/A
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
140/
2016
07.04.
2016
El.energia
byt.552/B
ZSE
energia
a.s.
36677281 08.04.
2016
72,78
139/
2016
06.04.
2016
Kontrola
čistenie
komínov
pálenica
Kominárstvo
Ladislav
Markech
32785950 06.04.
2016
90,00
138/
2016
06.04.
2016
Prevádzk.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 06.04.
2016
240,00
137/
2016
06.04.
2016
EL.energia
VOŠT,OK
DS,VO-IBV
ZSE
energia,
a.s.
36677281 06.04.
2016
793,54
136/
2016
06.04.
2016
BOZP Ing.
Ladislav
Bílik
APB
40377008 06.04.
2016
140,00
135/
2016
04.04.
2016
Systémová
 podpora
MADE,
s.r.o.
36041688 06.04.
2016
175,00
134/
2016
04.04.
2016
Plynovod REPROGAS
s.r.o.
36347051 04.04.
2016
26924,24
133/
2016
04.04.
2016
Plyn
OK,KD,
ZŠ a MŠ
SPP,a.s. 35815256 04.04.
2016
1648,00
132/
2016
04.04.
2016
Plyn
OCU
SPP,.a.s. 35815256 04.04.
2016
668,00
131/
2016
04.04
2016
Oprava
kotla
byt.441
Jroslav
Palkech
KOVO
17670497 04.04.
2016
48,00
130/
2016
04.04.
2016
Verejný
rozhlas
SLOVGRAM 17310598 04.04.
2016
38,50
129/
2016
04.04.
2016
Kancelár.
potreby
SINOVA,
s.r.o.
 
36318086 04.04.
2016
92,06
128/
2016
01.04.
2016
Servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
43714251 04.04.
2016
54,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
127/
2016
31.03.
2016
Akumulátor PD
Čachtice
00206792 do 14dní 264,00
126/
2016
31.03
2016
Voda
ČOV
TVKA,a.s. 36302724 31.03.
2016
48,98
125/
2016
39.03.
2016
Voda
byt.439
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
288,24
124/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.441
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
183,42
123/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.440
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
168,61
122/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.442
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
216,47
121/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.443
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
315,58
120/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.551
TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
383,94
119/
2016
29.03.
2016
Voda
byt.552
TVK,.a.s. 36302724 30.03.
2016
319,00
118/
2016
29.03.
2016
Voda OK TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
50,12
117/
2016
29.03.
2016
Voda KD TVK,a.s. 36302724 30.03.
2016
96,84
116/
2016
29.03.
2016
Vertikutácia
+hnojenie
KOSENIE,
s.r.o.
46377701 29.03.
2016
1560,00
115/
2016
23.03.
2016
Licencia
do nárdného
inforormačného
portálu
Národný
infor.
stredisko
35751291 24.03.
2016
156,00
114/
2016
23.03.
2016
Licencia
obecný
rozhlas
SOZA 00178454 24.03.
2016
20,40
113/
2016
18.03.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 21.03.
2016
802,07
112/
2016
18.03.
2016
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 21.03.
2016
107,22
111/
2016
18.03.
2016
Pranie obrusov ADATEX,
s.r.o.
34134719 21.03.
2016
108,55
110/
2016
16.03.
2016
Kancelárske
potreby
TISING,
s.r.o.
31430937 17.03.
2016
180,00
109/
2016
16.03.
2016
Čistenie
plynového
kotla
byt.443
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 16.03.
2016
48,00
108/
2016
15.03.
2016
Spracovanie
miezd.
VEMA,
s.r.o.
31355374 15.03.
2016
116,40
107/
2016
14.03.
2015
Vývoz
odpadu
TSM 00350656 15.03.
2016
73,40
106/
2016
11.03
2016
Repre.
voľby
KRUHOVKA
s.r.o.
47545488 15.03.
2016
152,50
105/
2016
09.03.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 224,95
104/
2015
08.03.
2016
Polplatok
telefon
Slovak
Telekom,
a.s.
35763469 15.03.
2016
86,99
103/
2016
08.03.
2016
Program
DANE,
OPADY
TPOSET
Solutions,
s..ro.
46919805 15.03.
2016
323,77
102/
2016
08.03.
2016
Zneškodnenie
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 15.03.
2016
745,86
101/
2016
08.03.
2016
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
164,35
100/
2016
08.03.
2016
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
155,50
99/
2016
08.03.
2016
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
138,66
98/
2016
08.03.
2016
El.
energia
VO
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
513,09
97/
2016
08.03.
2016
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.03.
2016
660,65
96/
2016
07.03.
2016
Verejné
osvetlenie
cintorín,
bytovky
ELOMER,
a.s.
36306941 07.03.
2016
5721,82
95/
2016
07.03.
2016
Prevádzkovanie
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 07.03.
2016
240,00
94/
2016
04.03.
2016
El.
energia
byt.439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 04.03.
2016
72,78
93/
2016
04.03.
2016
El.
energia
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 04.03.
2016
72,78
92/
2016
04.03.
2016
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 04.03.
2016
72,78
91/
2016
04.03.
2016
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 04.03.
2016
72,78
90/
2016
03.03.
2016
El.
energia
byt.552/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
72,78
89/
2016
03.03.
2016
El.
energia
byt.443/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
13,50
88/
2015
03.03.
2016
El.
energia
byt.443/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
18,08
87/
2016
03.03.
2016
El.
energia
byt.551/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
72,78
86/
2016
03.03.
2016
El.
energia
byt.552/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
72,78
85/
2016
03.03.
2016
El.
energia
VOŠT,
VO-IBV
OK,DS
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
793,54
84/
2016
03.03
2016
El.
energia
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 03.03.
2016
72,78
83/
2016
02.03.
2016
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
35815256 03.03.
2016
1648,00
82/
2016
02.03.
2016
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 03.03
2016
668,00
81/
2016
02.03.
2016
Servisné
práce
u zákaznika
Roman
Kubo
CUBO
43714251 03.03.
2016
45,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
80/
2016
29.02.
2016
Oprava
plynového
kotla
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 01.03.
2016
48,00
79/
2016
26.02.
2016
Nájom
2016
Slov.
pozem.
fond
17335345 26.02.
2016
90,78
78/
2016
26.02.
2016
Kancelárske
potreby
SINOVA,
s.r.o.
36318086 26.02.
2016
100,57
77/
2016
24.02.
2016
Spracovnie
miezd.
VEMA,
s.r.o.
31355374 24.02.
2016
456,24
76/
2016
22.02.
2016
Oprava
čerpadla
Ján
Gablech
40270831 22.02.
2016
908,00
75/
2015
22.02.
2016
Tonery Roman
Kubo
CUBO
43714251 22.02.
2016
117,90
74/
2015
19.02.
2016
Lavice
na bytovky
Vladimír
Hevier
46405186 19.02.
2016
480,00
73/
2016
18.02.
2016
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 19.02.
2016
86,36
72/
2016
15.02.
2016
Satelit
na B8
Eduard
Bečka
ELMA
33674752 17.02.
2016
2625,48
71/
2016
15.02.
2016
Program
DANE,
ODPADY
TOPSET
Solutions,
s.r.o.
46919805 17.02.
2016
4,20
70/
2016
15.02.
2016
El.
energia
VO
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 17.02.
2016
625,35
68/
2016
15.02.
2016
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 17.02.
2016
789,52
67/
2016
15.02.
2016
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 17.02.
2016
564,61
66/
2016
15.02.
2016
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 17.02.
2016
163,27
65/
2016
15.02.
2016
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 17.02.
2016
168,37
64/
2016
11.02.
2016
Olej PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 33,12
63/
2016
09.02.
2016
Oprava
plynového
kotla OCU
Martin
Kopún
PLYNOTERM
32784384 17.02.
2016
180,68
62/
2016
09.02.
2016
Ročný
prístup
verejná
správa
Poradca
podnikateľa,
s.r.o.
31592503 11.02.
2016
85,20
61/
2016
09.02.
2016
Pranie
obrusov
ADATEX,
s.r.o.
34134719 11.02.
2016
57,10
60/
2016
09.02.
2016
Poplatok
telefon
Slovak
Telekom,
a.s.
35763469 11.02.
2016
101,87
59/
2016
08.02.
2016
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.02.
2016
152,75
58/
2016
08.02.
2016
Prevádzkovanie
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 11.02.
2016
240,00
57/
2016
08.02.
2016
PHM PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 352,72
56/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.443/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
18,08
55/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.443/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
13,50
54/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
53/
2016
08.02.
2015
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
52/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
51/
2016
08.02.
2016
El.
energia
byt.439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
50/
2016
08.02.
2016
El.
energia
VOŠT,
VO-IBV
OK,DS
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
793,54
49/
2016
08.02.
2016
Voda
byt.556
Betonárka
Nadlice,
spol.
s.r.o.
35680601 08.02.
2016
451,15
48/
2016
08.02.
2016
Zneškodnenie
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 08.02.
2016
716,74
47/
2016
04.02.
2016
El.
energia
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
46/
2016
04.02.
2016
El.
energia
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
45/
2016
04.02.
2016
El.
energia
byt.552/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
44/
2016
04.02.
2016
El.
energia
byt.551/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 08.02.
2016
72,78
43/
2016
04.02.
2016
Oprava
kotlov
Jozef
Martinkovič
30336481 08.02.
2016
242,93
42/
2016
04.02.
2016
ND
tesnenie
Marián
ŠUPA
11906022 08.02.
2016
104,21
41/
2016
03.02.
2016
ND
štarér
Marián
ŠUPA
11906022 03.02
2016
110,66
40/
2016
03.02.
2016
Stravné
lístky
VAŠA Slovensko,
s.r.o.
35683813 03.02.
2016
2615,50
39/
2016
02.02.
2016
Čistenie
kotla
byt.442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 03.02.
2016
48,00
38/
2015
02.02.
2016
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 03.02.
2016
668,00
37/
2016
02.02.
2016
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
3581526 03.02.
2016
1647,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
36/
2016
28.01.
2016
Tonery Roman
Kubo
CUBO
43714251 03..02.
2016
118,90
35/
2016
27.01.
2016
Reklama
obce
Centálny
vestník
organizácií
s.r.o.
46916903 27.01.
2016
205,00
34/
2016
26.01.
2016
Reprezentačné
občerstvenie
Pavol
Vido
43579906 26.01.
2016
192,00
33/
2016
26.01.
2016
Servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
43714251 26.01.
2016
90,00
32/
2016
25.01.
2016
Voda
KD
TVK,
a.s.
36302724 25.01.
2016
87,84
31/
2016
25.01.
2016
Voda
TJ,byty
TVK,
a.s.
36302724 25.01.
2016
96,84
30/
2016
25.01.
2016
Smetné
nádoby
FEREX,
s.r.o.
17682258 25.01.
2016
1212,00
29/
2016
21.01.
2016
Voda
cintorín
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
2,28
28/
2015
21.01.
2016
Voda
cintorín
DS
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
2,28
27/
2015
21.01.
2016
Voda
byt.551
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
566,22
26/
2016
21.01.
2016
Voda
byt.443
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
549,13
25/
2016
21.01.
2016
Voda
byt.442
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
386,22
24/
2016
21.01.
2016
Voda
byt.440
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
126,46
23/
2016
21.01.
2016
Voda
byt.441
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
364,57
22/
2016
21.01.
2016
Voda
ČOV
TVK,
a.s.
36302724 22.01.
2016
135,58
20/
2016
21.01.
2016
Oprava
kotla
OCU
KOMODUS
s.r.o.
46226346 22.01.
2016
29,00
19/
2016
21.01.
2016
Webová
stránka
DATATRADE
s.r.o.
35960132 22.01.
2016
75,36
18/
2016
19.01.
2016
El.
energia
8b.j.
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
384,79
17/
2016
19.01.
2016
El.
energia
VOŠT,
OK,DS,
VO-IBV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
793,54
16/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
15/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
14/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
13/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
12/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.443/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
13,50
11/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.443/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
18,08
10/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
9/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.552/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
8/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.552/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
7/
2016
19.01.
2016
El.
energia
byt.552/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 21.01.
2016
72,78
6/
2016
19.01.
2016
Náhradné
diely
PD
Čachtice
00206792 do 14 dní 32,40
5/
2016
19.01.
2016
Telefon
poplatok
Orange
Slovensko
a.s.
35697270 18.01.
2016
91,20
4/
2016
18.01.
2016
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
35815256 18.01.
2016
1647,00
3/
2016
18.01.
2016
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 18.01.
2016
688,00
2/
2016
13.01.
2016
Prístupová
komunikácia
k bytovému
domu B8
Kameň-
STAV,
spol.s.r.o.
 
36542504 13.01.
2016
35847,36
1/
2016
05.01.
2016
System.
podpora
URBIS
MADE,
spol.
s.r.o.
36041688 12.01
2016
175,00
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
594/
2015
31.12.
2015
Vývoz
smet.
nádob
TSM 00350656 21.01.
2016
667,81
593/
2015
31.12.
2015
Voda COOP
JEDNOTA
SD TN
00168912 21.01.
2016
730,28
592/
2015
31.12.
2015
Plyn
prepl.
OCU
SPP,
a.s.
35815256 22.01.
2016
-5880,47
591/
2015
31.12.
2015
Plyn
prepl.
KD,OK,
ZŠ a MŠ
SPP,
a.s.
35815256 22.01.
2016
-1179,19
590/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.552/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01.
2016
-129,68
589/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.551/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01
2016
-142,78
588/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01.
2016
-2,94
587/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01.
2016
-0,29
586/
2015
31.12.
2015
El.
energia
prepl.
byt.443/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 25.01.
2016
-1,04
585/
2015
31.12.
2015
El.
energia
byt.443/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
1,06
584/
2015
31.12.
2015
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
6,22
583/
2015
31.12.
2015
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
0,17
582/
2015
31.12.
2015
El.
energia
bzt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
17,60
581/
2015
31.12.
2015
El.
energia
byt.439A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
1,79
580/
2015
31.12.
2015
El.
energia
DS
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
119,72
579/
2015
31.12.
2015
Stavebný
poraiadok
MESTO
SUS
00311863 18.01.
2016
434,49
578/
2015
31.12.
2015
El.
energia
vyučt.
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.01.
2016
179,79
577/
2015
31.12.
2015
Prevádzk.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 18.01.
2016
240,00
576/
2015
31.12.
2015
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
161,26
575/
2015
31.12.
2015
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
113,37
574/
2015
31.12.
2015
El.
energia
VO
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
742,84
573/
2015
31.12.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
642,64
572/
2015
31.12.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.01.
2016
227,98
571/
2015
31.12.
2015
El.
energia
8.b.j
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 12.01.
2016
25,61
570/
2015
31.12.
2015
Zneškodn.
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 12.01.
2016
857,85
569/
2015
31.12.
2015
Geodetické
práce
pritup.
cesta
Betonárka
Nadlice,
spol.
s.r.o.
35680601 12.01.
2016
136,20
568/
2015
31.12.
2015
Poplatok
telefon
Slovak
Telekom
a.s.
35763469 08.01.
2015
80,30
567/
2015
31.12.
2015
BOZP
2015
Ing.
Ladislav
Bilík
40377008 08.01.
2016
140,00
566/
2015
31.12.
2015
Nafta PD
Čachtice
00206792 21.01.
2016
312,48
565/
2015
31.12.
2015
Oprava
streš.
krovov
ZŠ,MŠ
Betonárka
Nadlice,
s.r.o.
35680601 05.01.
2016
312,48
564/
2015
31.12.
2015
Oznam.
tabuľa
štúdio
TEXO,
spol.s.r.o.
34131396 08.01.
2016
90,00
563/
2015
31.12.
2015
Kovová
konštr.
na stoly
MILO
Záhrady
Milan
Pastorek
37508555 08.01.
2016
532,80
562/
2015
31.12.
2015
Kultúrny
program
Piscová
Daniela
01412059 08.01.
2015
250,00
561/
2015
31.12.
2015
Dopadové
plochy
Detské
ihrisko
PARA
INVES,
s.r.o.
44424418 08.01.
2015
700,80
560/
2015
23.12.
2015
Odborná
prehl.
plyn.,zar.
kotlov.
Uhlík
Viktor
USEP,
s.r.o.
17664314 28.12.
2015
240,00
559/
2015
23.12.
2015
Odborná
prehl.
plyn.,zar.
kotlov.
Uhlík
Viktor
USEP,
s.r.o.
17664314 28.12.
2015
240,00
558/
2015
23.12.
2015
Odborná
prehl.
plyn.,zar.
kotlov.
Uhlík
Viktor
USEP,
s.r.o.
17664314 28.12.
2015
322,00
557/
2015
23.12.
2015
Odborná
prehl.
plyn.,zar.
kotlov.
OCU
Uhlík
Viktor
USEP,
s.r.o.
17664314 28.12.
2015
507,00
556/
2015
23.12.
2015
Pranie
obrusov
ADATEX,
s.r.o.
34134719 28.12.
2015
38,00
555/
2016
22.12.
2015
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 28.12.
2015
89,61
554/
2015
22.12.
2015
Prírodné
kamenivo
Kameňolomy,
s..r.o.
34121358 28.12.
2015
123,62
553/
2015
22.12.
2015
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 28.12.
2015
152,92
552/
2015
22.12.
2015
Kancelár.
poptreby
Sinova,
s.r.o.
36318086 28.12.
2015
150,80
551/
2015
22.12.
2015
Autobus.
doparava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 28.12.
2015
624,00
550/
2015
22.12.
2015
Oprava
kotlov
byt.440
Jozef
Martinkovič
30336481 28.12.
2015
131,04
549/
2015
22.12.
2015
Odborná
prehliadka
plyn
koltlov
byt.441,442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 28.12.
2015
600,00
548/
2015
22.12
2015
Dodávka
a mont.
stol.
dosiek
TILIA
v.o.s.
34115668 28.12.
2015
597,60
547/
2015
22.12.
2015
Odborná
prehliadka
plyn
koltlov
byt.443
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 28.12.
2015
624,00
546/
2015
22.12.
2015
Odborná
prehliadka
plyn
koltlov
byt.551
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 28.12.
2015
624,00
545
2015
22.12
2015
Odborná
prehliadka
plyn
koltlov
byt.552
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 28.12.
2015
624,00
544/
2015
14.12.
2015
Servisné
práce
Roman
Kubo
CUBO
43714251 28.12.
2015
66,00
543/
2015
14.12.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.12.
2015
237,35
542/
2015
14.12.
2015
El.
energia
VO
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.12.
2015
554,61
541/
2015
14.12.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.12.
2015
616,27
540/
2015
14.12.
2015
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 16.12
2015
755,43
539/
2015
14.12.
2015
Vývoz
odpadu
sklo
TSM 00350656 16.12.
2015
73,40
538/
2015
14.12.
2015
Ročná
kontrola
plyn.
kotlov
byt 439,440
Jozef
Martinkovič
30336481 16.12.
2015
780,00
537/
2015
11.12.
2015
Reklamné
služby
Profesinálny
register
46938079 11.12.
2015
240,00
536/
2015
09.12.
2015
Poplatok
telefon
Slivak
Telekom,
a.s.
35763469 16.12.
2015
101,62
535/
2015
09.12.
2015
Prevádz.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 16.12.
2015
240,00
534/
2015
09.12.
2015
Nafta PD
Čachtice
00206792 16.12.
2015
513,36
533/
2015
07.12.
2015
Voda
byt.440
TVK,
a.s.
36302724 16.12.
2015
186,84
532/
2015
07.12.
2015
Voda
byt.439
TVK,
a.s.
3630274 16.12.
2015
165,19
531/
2015
07.12.
2015
Zneškod.
odpadu
KOS,
s.r.o..
34133861 16.12.
2015
803,19
530/
2015
04.12.
2015
Kontrola
hasiacich
prístr.
Jozef
Vadovič
VADAS
37569091 09.12.
2015
271,20
529/
2015
02.12.
2015
Obecné
noviny
INPROST,
s.r.o.
31363091 09.12.
2015
67,60
528/
2015
02.12.
2015
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 09.12.
2015
1006,00
527/
2015
02.12.
2015
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
35815256 09.12.
2015
1358,00
526/
2015
01.12.
2015
Údržba
kopírky
ML
print
Miroslav
Mišurec
43006442 07.12.
2015
167,52
Číslo Dátum
zvverjn.
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
525/
2015
30.11.
2015
My
Trenč.
noviny
 
Petit
Press,
a.s.
35790253 04.12.
2015
25,00
524/
2015
27.11.
2015
Stravné
lístky
VAŠA
Slovensko,
spol.
s.r.o.
35683813 30.11.
2015
1636,48
523/
2015
27.11.
2015
Práce
dodávka
materialu
Multif.
ihrisko
PARA
INVEST
s.r.o.
44424418 07.12.
2015
3384,96
522/
2015
25.11.
2015
Čistenie
kotla
byt.442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 04.12.
2015
48,00
521/
2015
25.11.
2015
Noviny
 PRAVDA
Slovenská
pošta
a.s.
36631124 04.12.
2015
76,76
520/
2015
23.11.
2015
Elektroin.
práce
detské
ihrisko
Eduard
Bečka
ELMA
333674752 30.11.
2015
4254,77
519/
2015
20.11.
2015
Oprava
montáž
byt.399
Emil
Hadbaábny
34491848 30.11.
2015
322,68
518/
2015
19.11.
2015
Poplatok
telefon
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 30.11.
2015
87,16
517/
2015
19.11.
2015
El.
energia
VO,VOŠT,
OK,DS,
VO-IBV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 30.11.
2015
512,19
516/
2015
18.11.
2015
Trhovisko Betonárka
Nadlice,
s.r.o.
35680601 30.11.
2015
3432,00
515/
2015
18.11.
2015
Riadková
inzercia
Agentúra
Pardon
TN
34141987 09.11.
2015
12,18
514/
2015
16.11.
2015
Rekonštru
multifunkč.
ihriska
PARA
INVEST,
s.r.o.
44424418 27.11.
2015
20313,12
513/
2015
16.11
2015
Multifunk.
ihrisko
PARA
INVEST,
s.r.o.
44424418 18.11.
2015
56395,45
512/
2015
16.11.
2015
Vývoz smetných
nádiob
TSM 00350656 30.11.
2015
1082,91
511/
2015
18.11.
2015
Trhovisko
výstavba
Katarína
Vlnková
47469099 18.11.
2015
1175,78
510/
2015
13.11.
2015
Autobus.
doprava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 18.11.
2015
648,00
509/
2015
13.11.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.11.
2015
265,07
508/
2015
13.11.
2015
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.11.
2015
909,25
507/
2015
13.11.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.11.
2015
160,73
506/
2015
13.11.
2015
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 18.11.
2015
307,70
505/
2015
11.11.
2015
Komínový
systém
ESS
Slovakia,
s.r.o.
46968369 18.11.
2015
16250,03
504/
2015
11.11.
2015
Náhradné
diely
Marián
ŠUPA
11906022 30.11.
2015
122,66
503/
2015
11.11.
2015
Oprava
plyn.
kotla
byt.442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 18.11.
2015
188,64
502/
2015
10.11.
2015
Zneškod.
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 30.11.
2015
1252,49
501/
2015
09.11.
2015
Poplatok
telefón
Slovak
Telecom,
a.s.
35763469 30.11.
2015
95,30
500/
2015
06.11.
2015
Nafta PD,
Čachtice
00206792 16.12.
2015
464,59
498/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
86,31
497/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt.552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
86,31
496/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
21,01
495/
2015
05.11.
2015
El.
energia
bytovka 441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
22,20
493/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 443
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 12.11.
2015
18,16
492/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 443
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 12.11.
2015
23,66
491/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 551
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 12.11.
2015
19,55
490/
2015
05.11.
2015
El.
energia
bytovka 551
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
14,84
489/
2015
05.11.
2015
El.
energia
byt. 439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
19,87
488/
2015
05.11
2015
El.
energia
byt. 440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 11.11.
2015
31,53
487/
2015
05.11.
2015
Rozbor
vody
SVP,
š.p.
3602204702 11.11.
2015
97,24
486/
2015
05.11.
2015
Soľ
tabletová
umývačka
KD
RM
Gastro
JAZ
s.r.o.
34153004 11.11.
2015
28,80
485/
2015
04.11.
2015
Prevádzk.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 10.11.
2015
240,00
484/
2015
04.11.
2015
Vyskl.
listy
palenica
TISING
spol.
s.r.o.
31430937 09.11
2015
69,60
483/
2015
03.11.
2015
Plyn
KD,OK,
ZŠ,MŠ
SPP,
a.s.
35815256 11.11.
2015
1358,00
482/
2015
03.11.
2015
Plyn
OCU
SPP,
a.s.
35815256 11.11.
2015
1006,00
481/
2015
02.11.
2015
Znalecký
posudok
Ing.
Igor Ištok
  09.11.
2015
30,00
Číslo Dátum
zverejn
Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
 
480/
2015
26.10.
2015
Čelisť
brzdová
PD
Čachtice
00206792 16.12.
2015
19,49
479/
2015
26.10.
2015
Oprava
kotlov
Martinkovič
Jozef
30336481 29.10.
2015
213,29
478/
2015
26.10.
2015
El.
energia
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 29.10.
2015
21,14
477/
2015
26.10.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 29.10.
2015
155,23
476/
2015
26.10.
2015
El.
energia
VO,VOŠT,
OK,DS,
VO-IBV
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 29.10.
2015
1160,36
475/
2015
23.10.
2015
Občerst.
Hody
stret.
dôchdcov
Pavol
Vido
43579906 23.10.
2015
3433,68
474/
2015
22.10.
2015
Verejné
obstar.
Multif.
ihrisko
PS
Agentúra
s.r.o
47383429 29.10.
2015
700,00
473/
2015
22.10.
2015
El.
energia
vyučt.
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 29.10.
2015
27,35
472/
2015
21.10.
2015
El.
energia
vyučt.
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 28.10.
2015
-23,52
471/
2015
20.10.
2015
El.
energia
vyučt.
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 28.10.
2015
-249,05
470/
2015
19.10.
2015
Pranie
obrusov
ADATEX,
s.r.o.
34134719 21.10.
2015
64,90
469/
2015
19.10.
2015
Autobus.
doprava
ATM
Group,
s.r.o.
43944311 21.10.
2015
996,60
468/
2015
19.10.
2015
Stôl
pracovný
RM
Gastro
JAZ s.r.o.
34153004 21.10.
2015
1169,44
467/
2015
19.10.
2015
Popl.
telefón
Orange
Slovensko,
a.s.
35697270 21.10.
2015
87,14
466/
2015
16.10.
2015
Kancelár.
potreby
Sinova,
s.r.o.
36318086 16.10.
2015
104,56
465/
2015
16.10.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.10.
2015
136,62
464/
2015
16.10.
2015
El.
energia
vyučt.
KD
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.10.
2015
52,45
462/
2015
15.10.
2015
Voda
B7
Betonárka
Nadlice,
s.r.o.
35680601 16.10.
2015
535,46
461/
2015
15.10.
2015
Elektroinšt.
práce
KD
Eduard
Bečka
ELMA
33674752 16.10.
2015
639,67
460/
2015
14.10.
2015
Veko
koša
SLOVTRADING,
Viničné
s.r.o.
36283231 16.10.
2015
259,20
459/
2015
14.10.
2015
El.
energia
vyučt.
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 22.10.
2015
-235,48
458/
2015
14.10.
2015
El.
energia
opravná Fa
byt.552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 22.10.
2015
-6,52
457/
2015
13.10.
2015
Varič
KD
RM Gastro
JAZ,
s.r.o.
31453004 16.10.
2015
317,36
456/
2015
13.10.
2015
Čistenie
plyn.
kotla
byt.442
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 16.10.
2015
48,00
455/
2015
12.10.
2015
Vývoz
smet.
nádob
TSM 00350656 15.10.
2015
713,20
454/
2015
12.10.
2015
Nafta PD
Čachtice
00206792 16.12.
2015
532,13
453/
2015
12.10.
2015
Stavebný
poriadok
MESTO
N.M.n/V
SUS
00311863 15.10.
2015
152,91
452/
2015
12.10.
2015
El.
energia
byt.552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
86,31
451/
2015
12.10.
2015
El.
energia
byt.552
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
86,31
450/
2015
12.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
1,13
449/
2015
12.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 20.10.
2015
-7,71
448/
2015
12.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
25,22
447/
2015
12.10.
2015
Prírodné
kamenivo
zimný
poyp
Kameňolomy,
s.r.o.
34121358 15.10.
2015
141,24
446/
2016
12.10.
2015
Samolep.
s erbom
štúdio
TEXO,
s.r.o.
34131396 15.10.
2015
72,00
445/
2015
09.10.
2015
Znešk.
odpadu
KOS,
s.r.o.
34133861 15.10.
2015
843,95
444/
2015
09.10.
2015
Popl.
telefon
Slovak
Telekom
35763469 19.10.
2015
97,66
443/
2015
09.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.552/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 19.10.
2015
-599,10
442/
2015
09.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.551/B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 19.10.
2015
-5,19
441/
2015
09.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.551/A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 19.10.
2015
-4,79
440/
2015
09.10.
2015
El.
energia
OCU
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 15.10.
2015
122,65
439/
2015
09.10.
2015
Nemrz.
zmes
slnečné
kolekt.
OK,OCU
Komodus,
spol.
s.r.o.
46226346 13.10.
2015
408,60
438/
2015
08.10.
2015
Autobus.
doprava
Folk.
súbor
Hody
VH-H
s.r.o.
44645635 15.10.
2015
72,00
437/
2015
08.10.
2015
BOZP
3.štvrťrok
Ing.
Ladislav
Bílik
ABP
40377008 12.10.
2015
140,00
436/
2015
06.10.
2015
Samolep.
s erbom
štúdio
TEXO,
spol.s.r.o.
34131396 12.10.
2015
61,20
434/
2015
06.10.
2015
El.
energia
byt.442
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
21,01
433/
2015
06.10.
2015
El.
energia
byt.441
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
22,20
432/
2015
06.10.
2015
El.
energia
byt.440
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
31,53
431/
205
06.10.
2015
El.
energia
byt.443
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
18,16
430/
2015
06.10.
205
El.
energia
byt.443
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
23,66
429/
2015
06.10
2015
El.
energia
byt.439
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
19,87
425/
2015
06.10
2015
El.
energia
byt.551
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
19,55
424/
2015
06.10
2015
El.
energia
byt.551
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
14,84
423/
2015
06.10
2015
Voda
OK
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
94,56
422/
2015
06.10
2015
Voda
KD
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
74,05
421/
2015
06.10
2015
Doména
e-mail.
adresy
COMTEC
s.r.o.
36323951 12.10.
2015
46,80
420/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.443
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
478,50
419/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.442
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
388,50
418/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.551
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
540,02
417/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.440
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
321,28
416/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.439
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
248,36
415/
2015
06.10.
2015
Voda
byt.441
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
386,63
414/
2015
06.10.
2015
Voda
DS
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
4,56
413/
2015
06.10.
2015
Voda
cintorín
TVK,
a.s.
36302724 13.10.
2015
9,12
412/
2015
06.10.
2015
Voda
ČOV
TVK,
a.s.
36302724 12.10.
2015
112,79
411/
2015
06.10.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 13.10.
2015
145,61
410/
2015
06.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.552B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 14.10.
2015
-645,65
409/
2015
06.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.443A
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 14.10.
2015
-7,88
408/
2015
06.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt.443B
ZSE,
energia,
a.s.
36677281 16.10.
2015
-1,95
407/
2015
05.10.
2015
Prevádz.
ČOV
ALVEST,
s.r.o.
36318957 13.10.
2015
240,00
406/
2015
05.10.
2015
Oprava
čerpadla
Ján
Gáblech
40270831 06.10.
2015
657,00
  405/
2015
05.10.
2015
Hody
-festival
Cruela,
s.r.o.
47546859 06.10.
2015
3000,00
404/
2015
05.10.
2015
Tonery
do tlač.
Roman
Kubo-
CUBO
43714251 06.10.
2015
377,40
403/
2015
02.10.
2015
El.
energia
vyučt.
byt439
ZSE,
energia,
a.s.
 
36677281 13.10.
2015
-7,51
402/
2015
02.10.
2015
Plyn
KD,OK
ZŠ,MŠ
Spp,a.s. 35815256 06.10.
2015
1358,00
401/
2015
02.10.
1015
Plyn
OCU
SPP,a.s. 35815256 06.10.
2015
1006,00
400/
2015
01.10.
2015
URBIS
4Q
MADE
spol.
s.r.o.
36041688 06.10.
2015
175,00
399/
2015
01.10.
2015
Elektroinšt.
odvod
KD,MŠ,OK
Expensa,
spol.
s.r.o.
47056070 06.10.
2015
264,00
398/
2015
01.10.
2015
Kanaliz.
odvod
KD,MŠ,
OK
Expensa,
spol.
s.r.o.
47056070 06.10.
2015
1140,00
397/
2015
01.10.
2015
Trhovisko
a detské
ihrisko
MPL
espace
s.r.o.
31390951 08.10.
2015
28622,74
396/
2015
01.10.
2015
Autobus.
doprava
ATM
Group
s.r.o.
43944311 06.10.
2015
 
996,00
395/
2015
01.10.
2015
El.
energia
palenic
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.10.
2015
-22,33
394/
2015
01.10.
2015
El.
energia
DS
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.10.
2015
-22,01
393/
2015
01.10.
2015
El.
energia
8b.j.
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.10
2015
-39,17
Číslo Dátum
zverejn.
Predmet Parner IČO Splatnosť Cena
EUR
392/
2015
29.09.
2015
Sklo
do
dverí
Marián
ŠUPA
11906022 06.10.
2015
549,00
391/
2015
28.09.
2015
Cesta
IBV
drť
Royaldom,
s.r.o.
44590270 06.10.
2015
900,00
390/
2015
28.09.
2015
Čistenie
plyn.kotla
byt.422
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 06.10.
2015
48,00
389/
2015
25.09.
2015
Džiak
na sprchu
umýv.KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
89,80
388/
2015
25.09.
2015
Doplnky
k umývčke
+ sporák
KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
133,52
387/
2015
25.09.
2015
Kontajner
plast.
FEREX,
s.r.o.
17682258 30.09.
2015
396,00
386/
2016
24.09.
2015
Inšt.
práce
KD
Emil
Hadbábny
34491848 30.09.
2015
466,80
385/
2015
23.09.
2015
Vystúp.
Hody
Folk.
súbor
LUSK
37990161 30.09.
2015
600,00
384/
2015
23.09.
2015
Vystúp.
Hody
MDPP
s.r.o.
36842371 30.09.
2015
250,00
383/
2015
21.09.
2015
Tabuľa
Detské
ihrisko
Štúdio
TEXO,
spol.s.r.o.
34131396 30.09.
2015
30,00
382/
2015
21.09.
2015
Sporák
KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
1369,73
381/
2015
21.09.
2015
Kombin.
rúra
KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
2407,66
380/
2015
21.09.
2015
Umývačka
KD
RM
Gastro
JAZ,
s.r.o.
34153004 30.09.
2015
3675,86
379/
2015
21.08.
2015
Samo-
lepka
s erbom
Štúdio
TEXO
34131396 23.09.
2015
72,00
378/
2015
18.09.
2015
El.
energia
VO
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 29.09.
2015
-461,84
377/
2015
18.09.
2015
El.
energia
ČOV
prepl.
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 29.09.
2015
-238,01
376/
2015
18.09.
2015
Stav.
materiál
Royaldom,
s.r.o.
44590270 23.09.
2015
127,30
375/
2015
18.09.
2015
Projekt.
práce
na ČOV
Ing.Juraj
Billý
BIDOR
32211074 23.09.
2015
20247,00
374/
2015
18.09.
2015
Popl.
telefón
Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.09.
2015
100,52
373/
2015
16.09.
2015
Kamenné
výrobky
SLOV
TRADING
Viničné,
s.r.o.
36283231 23.09.
2015
2042,72
372/
2015
14.09.
2015
Smetné
nádoby
TSM 00350656 23.09.
2015
789,94
371/
2015
14.09.
2015
Účt.
ROPO
a Obcí
Wolters
Kluver,
s.r.o.
31348262 23.09.
2015
75,00
370/
2015
14.09.
2015
Zneškod.
odpadu
KOS
a.s.
34133861 23.09.
2015
799,16
369/
2015
10.09.
2015
Fyzk.
chem.
rozbor vody
Slov.vod.
podnik
3602204702 14.09.
2015
97,27
368/
2015
09.09.
2015
Pol.
telefón
Slovak
Telecom
a.s.
35763469 14.09.
2015
46,99
367/
2015
09.09.
2015
Távnaté
semeno
AGRO
TEAM
s.r.o.
31666663 14.09.
2015
173,52
366/
2015
09.09.
2015
Terénne
úpravy
KANIX
s.r.o.
36342921 14.09.
2015
870,00
365/
2015
09.09.
2015
Oprava
rozhlasu
ELMIKO
 
17667984 14.09.
2015
136,80
363/
2015
07.09
2015
Nafta PD
Čachtice
00206792 16.12.
2015
299,88
362/
2015
04.09.
2015
El.
energia
ČOV
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 08.09.
2015
928,25
361/
2015
04.09.
2015
El.
energia
byt.552
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 08.09.
2015
86,31
360/
2015
03.09.
2015
Plyn
KD,OK,

 a MŠ
SPP,a.s. 35815256 08.09.
2015
1358,00
359/
2015
03.09.
2015
Plyn
OCU
SPP,a.s. 35815256 08.09
2015
1006,00


 

Číslo Dátum zverejn Predmet Partner IČO Splatnosť Cena
EUR
358/
2015
31.08.
2015
Webhosting DATRADE
s.r.o.
35960132 02.09.
2015
115,20
357/
2015
26.08.
2015
Dopr.
značky
GETOS,
s.r.o.
36338354 02.09.
2015
514,92
356/
2015
25.08.
2015
Futbal.
sieť.
 
LP šport,
s.r.o.
46446842 02.09.
2015
72,00
355/
2015
25.08.
2015
Detské
ihrisko
Royaldom,
s.r.o.
31390951 02.09.
2015
79,20
354/
2015
19.08.
2015
Rekonštr.
MK
a chonik.
    STRABAK
s.r.o.
17317282 19.08.
2015
88536,86
353/
2015
19.08.
2015
Popl.
telefón
Slovak
Tellecom
a.s.
35697270 20.08.
2015
93,41
352/
2015
17.08.
2015
Ročná licencia 3Wslovakia
s.r.o.
36746045 20.08.
2015
55,37
351/
2015
17.08.
2015
Asfalt.
trhlín
Rekam
Trading,
s.r.o.
36223760 20.08.
2015
1040,40
350/
2015
17.08.
2015
Fréz.
trhlín
Rekam
Trading,
s.r.o.
36223760 20.08.
2015
1040,40
349/
2015
17.08.
2015
Čistenie
plyn.
kotla 441
KOVO
Jaroslav
Palkech
17670497 20.08.
2015
48,00
348/
2015
17.08.
2015
Vývoz
smetných
nádob
TSM 00350656 20.08.
2015
756,74
347/
2015
13.08.
2015
Kontrola
komínov
palenica
Kominár.
Markech
32785950 14.08.
2015
90,00
346/
2015
13.08.
2015
El.
energia
prepl.VO
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 25.08.
2015
-767,22
345/
2015
13.08,
2015
Náhrad.
diely
Marián
Šupa
11906022 14.08
2015
102,24
344/
2015
13.08.
2015
Údržba
zelene
Kosenie
s.r.o.
46377701 14.08.
2015
500,00
343/
2015
12.08.
2015
Znečk.
odpadu
KOS
s.r.o
34133861 14.08.
2015
780,35
342/
2015
11.08.
2015
Olej PD
čachtice
00206792 16.12
2015
112,21
341/
2015
10.08.
2015
Voda
byt.B7
Betonárka
Nadlice
s.r.o.
35680601 12.08.
2015
630,02
340/
2015
07.08.
2015
Doprav.
značky
GETOS,
s.r.o.
36338354 12.08.
2015
485,28
339/
2015
07.08.
2015
Trh.
detské
ihrisko
MPL
espace,
s.r.o.
31390951 12.08.
2015
7000,00
338/
2015
07.08.
2015

Popl.
telefón
Slovak
Tellecom
a.s.
35763469 12.08.
2015
97,09
337/
2015
06.08.
2015
Nafta PD
čachtice
00206792 16.12.
2015
437,53
336/
2015
06.08.
2015
Autobus.
doprava
ATM GROUP
s.r.o
43944311 12.08.
2015
174,00
335/
2015
06.08.
2015
El.
energia
OCU
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
2069,40
334/
2015
06.08.
2015
El.
energia
palenica
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
145,61
333/
2015
06.08
2015
El.
energia
bytovka
443
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
23,66
332/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
443
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
18,16
331/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
442
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
21,01
330/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
441
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
22,20
329/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
440
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
31,53
328/
2015
06.08.
2015
El.
energia
bytovka
439
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
19,87
327/
2015
05.08.
2015
El.
energia
bytovka
552
ZSE,
Energia,
a.s.
36677281 12.08.
2015
86,31
326/
2015
05.08.
2015
El.