Sprístupnenie informácii

 

Úradná tabuľa

 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Častkovce

Zásady hospodárenia s majetkom obce Častkovce 2023.pdf (4388180)

 

Zámer obce previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer obce previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Petrovičovci (1).pdf (66772)

 

Zámer obce previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Osobitný zreteľ.pdf (273382)

 

Záverečný účet 2016

Záverečný_účet_obce_za_rok_2016.pdf (521235)

Záverečný účet 2015

Záverečný_účet_obce_za_rok_2015_schvaleny.pdf (677724)

 

Výročná správa 2014

Výročná správa obce Častkovce_2014.pdf (1412560)

 

Záverečný účet 2014

Záverečný účet obce za rok 2014.pdf (654503)

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Častkovce

zásady hospodárenia 1. strana.pdf (271983)

zásady hospodárenia 2. strana.pdf (95286)

zásady hospodárenia 3. strana.pdf (188148)

zásady hospodárenia 4. strana.pdf (181203)

zásady hospodárenia 5. strana.pdf (182044)

zásady hospodárenia 6. strana.pdf (254745)

zásady hospodárenia 7. strana.pdf (376955)

zásady hospodárenia 8. strana.pdf (192567)

zásady hospodárenia 9. strana.pdf (185962)

zásady hospodárenia 10. strana.pdf (188801)

zásady hospodárenia 11. strana.pdf (190868)

zásady hospodárenia 12. strana.pdf (189234)

zásady hospodárenia 13. strana.pdf (186630)

zásady hospodárenia 14. strana.pdf (185793)

zásady hospodárenia 15. strana.pdf (183334)

zásady hospodárenia 16. strana.pdf (183570)

zásady hospodárenia 17. strana.pdf (189530)

zásady hospodárenia 18. strana.pdf (15864)

 

Záverečný účet 2013

Záverečný účet za rok 2013.pdf (133964)

 

Program rozvoja obce Častkovce 2016-2023

PROGRAM ROZVOJA OBCE ČASTKOVCE 2016-2023.pdf (1552035)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Častkovce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Častkovce.pdf (7161469)

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Info na www o projekte - Častkovce.pdf (244788)

Pred rekonštrukciou:

Po rekonštrukcii:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Častkovce

RVO.pdf (66,2 kB)