Zmluvy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 1.pdf (90010) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 2.pdf (161069) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 3.pdf (154071) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 4.pdf (133035)  

Kúpna zmluva Obec Častkovce- Západoslovenská distribučná, a.s.

kúpna zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. 1.pdf (91261) kúpna zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. 2.pdf (147229) kúpna zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. 3.pdf (42986)  

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 1.pdf (103240) Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 2.pdf (161805) Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 3.pdf (109769)  

Zmluva o dielo číslo 2015/ED/01/001

Zmluva o dielo 1.pdf (65584) Zmluva o dielo 2.pdf (106952) Zmluva o dielo 3.pdf (136418) Zmluva o dielo 4.pdf (137220) Zmluva o dielo 5.pdf (73029) Zmluva o dielo 6.pdf (57086) Zmluva o dielo 7.pdf (68887) Zmluva o dielo 8.pdf (29232) Zmluva o dielo 9.pdf (114709)  

Zmluva o dielo č.4/2014

Zmluva o dielo č. 4-2014 Tising 1.pdf (73219) Zmluva o dielo č. 4-2014 Tising 2.pdf (40825)  

Kúpna zmluva o predaji pozemku určeného na výstavbu rodinného domu- Ondrejičková, Jambor

Kúpna zmluva o predaji pozemku- Ondrejičková, Jambor č.1.pdf (109936) Kúpna zmluva o predaji pozemku- Ondrejičková, Jambor č.2.pdf (89832) Kúpna zmluva o predaji pozemku- Ondrejičková, Jambor č.3.pdf (89957) Kúpna zmluva o predaji pozemku- Ondrejičková, Jambor č.4.pdf (94998) Kúpna zmluva o predaji...

Kúpna zmluva o predaji pozemku určeného na výstavbu rodinného domu- Hanicová, Masár

Kúpna zmluva- Hanicová, Masár č.1.pdf (59155) Kúpna zmluva- Hanicová, Masár č.2.pdf (90796) Kúpna zmluva- Hanicová, Masár č.3.pdf (94470) Kúpna zmluva- Hanicová, Masár č.4.pdf (100368) Kúpna zmluva- Hanicová, Masár č.5.pdf (115507) Kúpna zmluva- Hanicová, Masár č.6.pdf (38036)  

Kúpna zmluva o predaji pozemku určeného na výstavbu rodinného domu- Adam, Adamová

Kúpna zmluva- Adam, Adamová č.1.pdf (58621) Kúpna zmluva- Adam, Adamová č.2.pdf (91041) Kúpna zmluva- Adam, Adamová č.3.pdf (94058) Kúpna zmluva- Adam, Adamová č.4.pdf (105013) Kúpna zmluva- Adam, Adamová č.5.pdf (123836) Kúpna zmluva- Adam, Adamová č.6.pdf (31854)  

Kúpna zmluva - súpisné číslo 116

Kúpna zmluva - súpisné číslo 116 č.1.pdf (58040) Kúpna zmluva - súpisné číslo 116 č.2.pdf (94990) Kúpna zmluva- súpisné číslo 116 č. 3.pdf (91020)

Kúpna zmluva o predaji pozemku určeného na výstavbu rodinného domu- Kuníková, Kuník

kúpna zmluva Kuník, Kuníková 1.pdf (55382) kúpna zmluva Kuník, Kuníková 2.pdf (90317) kúpna zmluva Kuník, Kuníková 3.pdf (93342) kúpna zmluva Kuník, Kuníková 4.pdf (103560) kúpna zmluva Kuník, Kuníková 5.pdf (108238) kúpna zmluva Kuník, Kuníková 6.pdf (31706)  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>