Zmluvy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 1.pdf (90010) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 2.pdf (161069) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 3.pdf (154071) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 4.pdf (133035)  

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 1.pdf (103240) Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 2.pdf (161805) Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 3.pdf (109769)  

Zmluva o dielo číslo 2015/ED/01/001

Zmluva o dielo 1.pdf (65584) Zmluva o dielo 2.pdf (106952) Zmluva o dielo 3.pdf (136418) Zmluva o dielo 4.pdf (137220) Zmluva o dielo 5.pdf (73029) Zmluva o dielo 6.pdf (57086) Zmluva o dielo 7.pdf (68887) Zmluva o dielo 8.pdf (29232) Zmluva o dielo 9.pdf (114709)  

Zmluva o dielo č.4/2014

Zmluva o dielo č. 4-2014 Tising 1.pdf (73219) Zmluva o dielo č. 4-2014 Tising 2.pdf (40825)  

Kúpna zmluva - súpisné číslo 116

Kúpna zmluva - súpisné číslo 116 č.1.pdf (58040) Kúpna zmluva - súpisné číslo 116 č.2.pdf (94990) Kúpna zmluva- súpisné číslo 116 č. 3.pdf (91020)