Zmluvy 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Pavol Vido (31.12.2016)
Strana 1.pdf (197269)
Strana 2.pdf (270095)
Strana 3.pdf (109712)

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2016/0290 o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj (28.12.2016)
Dodatok č.1 k Zmluve č.2016_0290 o poskytnutí dotácie.pdf (449075)

Zmluva o úvere č. 300/96/2016 Štátny fond rozvoja bývania (22.12.2016)
Strana 1.pdf (261938)
Strana 2.pdf (450744)
Strana 3.pdf (428371)
Strana 4.pdf (499842)
Strana 5.pdf (560896)
Strana 6.pdf (494505)
Strana 7.pdf (489167)
Strana 8.pdf (436387)
Strana 9.pdf (460110)
Strana 10.pdf (479161)
Strana 11.pdf (250888)

Zmluva č. 0167-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR (22.12.2016)
Strana 1.pdf (206249)
Strana 2.pdf (295707)
Strana 3.pdf (359815)
Strana 4.pdf (204280)

Zmluva č. 0166-PRB-2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR (22.12.2016)
Strana 1.pdf (215904)
Strana 2.pdf (299491)
Strana 3.pdf (373569)
Strana 4.pdf (318337)
Strana 5.pdf (197869)

Zmluva o dielo č.12/12/2016 SEZAKO Trnava, s.r.o. (12.12.2016)
Strana 1.pdf (199425)
Strana 2.pdf (293051)
Strana 3.pdf (294037)
Strana 4.pdf (162962)
Strana 5.pdf (175717)

Kúpna zmluva Ing. Kačerek+Novomestská (02.12.2016)
Kúpna zmluva Kačerek-Novomestská.pdf (677523)

Zmluva o dielo Via-kom s.r.o. (02.12.2016)
Strana 1.pdf (284066)
Strana 2.pdf (357123)
Strana 3.pdf (358903)
Strana 4.pdf (352214)
Strana 5.pdf (349604)
Strana 6.pdf (476764)
Strana 7.pdf (568463)
Strana 8.pdf (526882)
Strana 9.pdf (365453)
Strana 10.pdf (290220)

Zmluva číslo 05/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (29.11.2016)
Strana 1.pdf (357987)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Pavel Adam (24.11.2016)
Strana 1.pdf (191950)
Strana 2.pdf (272523)
Strana 3.pdf (287954)
Strana 4.pdf (260088)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ing. Gojdič (24.11.2016)
Strana 1.pdf (193695)
Strana 2.pdf (276311)
Strana 3.pdf (293886)
Strana 4.pdf (298177)
Strana 5.pdf (108890)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ďuricha+Zámečníková (24.11.2016)
Strana 1.pdf (160322)
Strana 2.pdf (250480)
Strana 3.pdf (319357)
Strana 4.pdf (277579)
Strana 5.pdf (107789)

Zmluva číslo 03/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (22.11.2016)
Strana 1.pdf (353329)

Zmluva o nájme časti pozemku Lukáš Jankto+Jarmila Coníková (21.11.2016)
Strana 1.pdf (236780)
Strana 2.pdf (307012)
Strana 3.pdf (124993)

Zmluva o dielo na zhotovenie prístupovej komunikácie k bytovému domu B9-Betonárka Nadlice spol.s r.o. (20.11.2016)
Strana 1.pdf (193981)
Strana 2.pdf (316095)
Strana 3.pdf (333914)
Strana 4.pdf (379547)
Strana 5.pdf (399272)
Strana 6.pdf (299550)
Strana 7.pdf (268645)

Kúpna zmluva Erik Šuster (16.11.2016)
Kúpna zmluva Erik Šuster.pdf (644129)

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena p.Behúl a Ing.Behúlová (16.11.2016)
Strana 1.pdf (240736)
Strana 2.pdf (139739)

Dodatok č.2 k zmluve č.82/2006/1 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci (09.11.2016)
Dodatok č.2 k zmluve č.82_2006_1 o vývoze ZKO zo smetných nádob.pdf (171705)

Zmluva č. 119020 08U03 o poskytnutí podpory z Environ.fondu formou dotácie (07.11.2016)
Zmluva č.119020 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho .pdf (4881537)

Zmluva číslo 04/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (02.11.2016)
Strana 1.pdf (356951)

Zmluva číslo 02/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (02.11.2016)
Strana 1.pdf (352709)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ing. Kačerek+Novomestská (27.10.2016)
Strana 1.pdf (164066)
Strana 2.pdf (251406)
Strana 3.pdf (322347)
Strana 4.pdf (274328)
Strana 5.pdf (105118)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Erik Šuster (27.10.2016)
Strana 1.pdf (190639)
Strana 2.pdf (273624)
Strana 3.pdf (291500)
Strana 4.pdf (264617)

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 5/2016 (26.10.2016)
Strana 1.pdf (163126)
Strana 2.pdf (202372)

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 4/2016 (20.10.2016)
Strana 1.pdf (157136)
Strana 2.pdf (197243)

Zmluva o dielo č. 10/2016 (18.10.2016)
strana 1.pdf (178952)
strana 2.pdf (300872)
strana 3.pdf (274622)

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (18.10.2016)
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové .pdf (623349)

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 9105516813 (05.10.2016)
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu č.9105516813.pdf (1243912)

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 9105516855 (05.10.2016)
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu č.9105516855.pdf (1208612)

Zmluva o zriadení vecného bremena (26.09.2016)
strana 1.pdf (270890)
strana 2.pdf (284609)

Zmluva O spolupráci (12.09.2016)
strana 1.pdf (164457)
strana 2.pdf (196142)
strana 3.pdf (169437)
 
Zmluva o nájme časti pozemku na parkovanie (06.09.2016)
strana 1.pdf (256900)
strana 2.pdf (283586)
strana 3.pdf (177404)

Zmluva o dielo číslo 2016/ED/01/016 (19.08.2016)
strana 1.pdf (235942)
strana 2.pdf (311389)
strana 3.pdf (437088)
strana 4.pdf (409275)
strana 5.pdf (161669)


Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov (22.07.2016)
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Jozef Ferane.pdf (253743)

Kúpna zmluva Pavol Táborský (21.07.2016)
Kúpna zmluva Pavol Táborský_.pdf (752643)

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa (08.07.2016)
strana 1.pdf (350448)
strana 2.pdf (181766)

Zmluva o poskytovaní služieb (08.07.2016)
strana 1.pdf (285853)
strana 2.pdf (331931)
strana 3.pdf (363407)
strana 4.pdf (361450)
strana 5.pdf (363085)
strana 6.pdf (143647)

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 47/2016/RCS (20.06.2016)

strana 1.pdf (189630)
strana 2.pdf (295802)
strana 3.pdf (355890)
strana 4.pdf (392953)
strana 5.pdf (416817)
strana 6.pdf (138510)

Zmluva č. 2016/0290 o poskytnutí dotácie (13.6.2016)
strana 1.pdf (221225)
strana 2.pdf (334500)
strana 3.pdf (253604)
strana 4.pdf (421592)
strana 5.pdf (225904)

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi č.301177/2016 (09.06.2016)
strana 1.pdf (214344)
strana 2.pdf (345124)
strana 3.pdf (372118)
strana 4.pdf (337346)
strana 5.pdf (391317)
strana 6.pdf (406127)
strana 7.pdf (332679)
strana 8.pdf (294966)
strana 9.pdf (351299)
strana 10.pdf (176083)


Zmluva č.115731 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (02.06.2016)
Zmluva č.115731 08U01 Environmentálny fond.pdf (5940933)

Mandátna zmluva LEGAL TENDER s.r.o. (24.05.2016)
Mandátna zmluva Legal Tender.pdf (512324)

Zmluva o zabezpečení systému kolektívneho-združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č.09/2016 (23.5.2016)
strana 1.pdf (294788)
strana 2.pdf (353026)
strana 3.pdf (374135)
strana 4.pdf (343937)
strana 5.pdf (215543)


Dohoda o poskytnutí dotácie č. 3/2016 (20.05.2016)
Strana 1.pdf (136779)
Strana 2.pdf (197900)

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb (19.05.2016)
strana č.1.pdf (240681)
strana č.2.pdf (333256)
strana č.3.pdf (350539)
strana č.4.pdf (362824)
strana č.5.pdf (384975)
strana č.6.pdf (343367)
strana č.7.pdf (343004)

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Augustínová Mária (19.05.2016)
strana 1.pdf (242445)
strana 2.pdf (318853)
strana 3.pdf (241288)
strana 4.pdf (290477)
strana 5.pdf (303358)
strana 6.pdf (147060)

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Ondrejka Jozef (19.05.2016)
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Ondrejka Jozef.pdf (1509669)

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Straka Jozef, Rakayová Mária, Zemko Ján (19.05.2016)
strana 1.pdf (197880)
strana 2.pdf (341981)
strana 3.pdf (196873)
strana 4.pdf (282382)
strana 5.pdf (341393)
strana 6.pdf (265181)

Zmluva o dielo č. 58/2016 Betonárka Nadlice (04.05.2016)
strana 1.pdf (180652)
strana 2.pdf (331407)
strana 3.pdf (326548)
strana 4.pdf (364304)
strana 5.pdf (390362)
strana 6.pdf (313940)
strana 7.pdf (327920)

Zmluva o zduženej dodávke elektriny
(04.05.2016)
strana č.1.pdf (310702)
strana č.2.pdf (437062)
strana č.3.pdf (528335)
starana č.4.pdf (542528)
starna č.5.pdf (532616)
strana č.6.pdf (580634)
strana č.7.pdf (565285)
starana č.8.pdf (527819)
strana č.9.pdf (533523)
strana č.10.pdf (507278)
strana č..11.pdf (171720)

Zmluva o dielo IN-PRO s.r.o. (29.04.2016)
Zmluva o dielo IN-PRO.pdf (663749)

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy -bytovka 556/A (25.04.2016)
Strana1.pdf (376808)
Strana2.pdf (423931)
Strana3.pdf (233411)

Zmluva o pripojení odberného elektrickéh zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy -bytovka 556/B (25.04.2016)
Strana1.pdf (374863)
Strana 2.pdf (416737)
Strana3.pdf (236453)

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 2/2016 (20.04.2016)
Strana 1.pdf (164583)
strana 2.pdf (205408)

Dodatok ku kúpnej zmluve zo 16.2.2016 (29.03.2016)
Strana 1.pdf (71041)
Strana 2.pdf (45254)

Zmluva číslo 01/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (07.03.2016)

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku.pdf (110722)

Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 92/2014 (22.02.2016)
Dodatok č. 6 k zmluve o dodávke vody z verejného vododovu-TVK.pdf (498123)
 
Zmluva o nájme pozemkov ROYALDOM, s.r.o. (22.02.2016)
Zmluva o nájme pozemkov ROYALDOM.pdf (679146)

Kúpna zmluva Pavol Táborský (16.02.2016)

Kúpna zmluva Pavol Táborský.pdf (742767)

Dohoda o poskytnutí dotácie číslo 1/2016 (10.02.2016)
Strana 1.pdf (158028)
Strana 2.pdf (205756)

Záložná zmluva č.0190-PRB/2015/Z Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR (09.02.2016)
Záložná zmluva MDVaRR SR.pdf (869160)

Zmluva o dielo "IBV Častkovce ,Lokalita "A" -3.etapa-SO 05 STL Plynovod" (03.02.2016)
Zmluva o dielo REPROGAS.pdf (3370464)

Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb (29.01.2016)
Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb 1.pdf (85321)
Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb 2.pdf (141945)
Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb 3.pdf (124823)
Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb 4.pdf (145036)
Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb 5.pdf (137942)
Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb 6.pdf (143972)
Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb 7.pdf (95963)

Kúpna zmluva Šimo+Šimová (20.01.2016)
strana 1.pdf (184352)
strana 2.pdf (260538)
strana 3.pdf (230243)

Kúpna zmluva Baniari+Drhová (20.01.2016)
Kúpna zmluva Baniari-Drhová.pdf (678750)

Zmluva o spolupráci Šimo+Šimová (13.01.2016)
Zmluva o spolupráci Šimo+Šimová 1.tif (72368)
Zmluva o spolupráci Šimo+Šimová 2.tif (135526)
Zmluva o spolupráci Šimo+Šimová 3.tif (177798)
Zmluva o spolupráci Šimo+Šimová 4.tif (149908)
Zmluva o spolupráci Šimo+Šimová 5.tif (52656)

Kúpna zmluva Ondrejka+Tamajková (20.01.2016)
Kúpna zmluva Ondrejka-Tamajková.pdf (675280)

Kúpna zmluva Martin Madro (20.01.2016)
Kúpna zmluva Martin Madro.pdf (664627)

Kúpna zmluva č.2/2016 (12.01.2016)
 
Kúpna zmluva č.1/2016 (12.01.2016)
 
Kúpna zmluva M.J.K.- SLOVPIL (14.01.2016)

Zmluva o dielo KAMEŇ-STAV (04.01.2016)
Zmluva o dielo KAMEŇ-STAV.pdf (2200927)