Súčasnosť

Demografia:

Počet obyvateľov k 31.12.2020.............1639 obyvateľov


Infraštruktúra 
 
Občianska a technická vybavenosť

 
 • Pohostinstvo
 • Kaviareň
 • Potraviny
 • Pošta
 • Knižnica
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Verejný rozvod elektrickej energie
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Miestny rozhlas
 • Základná škola s Materskou školou