Zmluvy 2019

Kúpna zmluva PD Podolie (17.12.2019)

Kúpna zmluva PD Podolie.pdf (982394)

Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s. Kultúrny dom (09.12.2019)

Zmluva o pripojení do distribučnej siete-Kultúrny dom.pdf (2873578)

Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s. Obecný klub (09.12.2019)

Zmluva o pripojení do distribučnej siete-Obecný klub.pdf (2886773)

Dodatok č. 9 k Zmluve č.1010132006 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (25.11.2019)

Dodatok č. 9 k Zmluve Kopaničiarska odpadová spoločnosť.pdf (312969)

Zmluva o poskytovaní technickej služby STOP LUP, s.r.o. (21.11.2019)

Zmluva o poskytovaní technickej služby STOP LUP.pdf (1817141)

Dohoda o poskytnutí dotácie č.1/2019 Slovenský zväz záhradkárov (12.11.2019)

Dohoda o poskytnutí dotácie 03_2019 Slovenský zväz záhradkárov.pdf (343372)

Dohoda o poskytnutí dotácie č.2/2019 Jednota dôchodcov Slovenska (11.11.2019)

Dohoda o poskytnutí dotácie 02_2019 Jednota dôchodcov Slovenska.pdf (347932)

Zámenná zmluva PRETO Ryba, s.r.o. (04.11.2019)

Zámenná zmluva-PRETO Ryba, s.r.o..pdf (1057178)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (24.10.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2019 prevencia kriminality.pdf (4669137)

Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (15.10.2019)

Zmluva o spolupráci-Kúpele Trenčianske Teplice 2019_2020.pdf (1801036)

Kúpna Zmluva PRETO Ryba s.r.o. podpísaná CKN 895/8 pozemok (14.10.2019)

Kúpna zmluva PRETO Ryba podpísaná CKN 895_8 pozemok.pdf (725034)

Kúpna Zmluva PRETO Ryba s.r.o. podpísaná CKN 895/8 garáž (14.10.2019)

Kúpna zmluva PRETO Ryba podpísaná CKN 895_8 garáž.pdf (707834)

Zámenná zmluva PRETO Ryba s.r.o. nepodpísaná (07.10.2019)

Zámenná zmluva Preto Ryba nepodpísaná.pdf (391709)

Zmluva číslo 01/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce-Daniela Matyášová (01.10.2019)

Zmluve o prenájme hrobového miesta Daniela Matyášová.pdf (385820)

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. (01.10.2019)

Zmluva o pripojení odberného el. zariadania žiadateľa do distr.pdf (1838186)

Kúpna zmluva PRETO Ryba s.r.o. nepodpísaná 895/8 pozemok (30.09.2019)

kúpna zmluva PRETO RYBA nepodpísaná CKN 895_8 pozemok.pdf (298403)

Kúpna zmluva PRETO Ryba s.r.o. nepodpísaná 895/8 garáž (30.09.2019)

kúpna zmluva PRETO RYBA nepodpísaná CKN 895_8 garáž.pdf (367831)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Mária Hevierová (25.08.2019)

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Mária Hevierová.pdf (220679)

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo STAVOPRAC, s.r.o. (19.08.2019)

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo STAVOPRAC.pdf (4627480)

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky (15.08.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (3737209)

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikáto- elektronická pečať Disig, a.s. (07.08.2019)

Elektronická pečať-zmluva Disig.pdf (2086060)

Zmluva o dielo Veríme v Zábavu, s.r.o. (17.07.2019)

Zmluva o dielo Veríme v Zábavu.pdf (1826926)

Zmluva č. 135109 08U01 Environmentálny fond - rozšírenie kanalizácie (11.07.2019)

Zmluva Environmentálny fond.pdf (12107055)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Libuša Barančíková (10.07.2019)

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Libuša Barančíkov.pdf (221612)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Andrej Kosa (24.06.2019)

Zmluva o spolupráci Andrej Kosa.pdf (1045632)

Kúpna zmluva DOMROYAL, s.r.o. (19.06.2019)

Kúpna zmluva DOMROYAL Materiálno_technické vybavenie.pdf (2843452)

Mandátna zmluva DOMROYAL, s.r.o. (19.06.2019)

Mandátna zmluva DOMROYAL Stavebný dozor.pdf (2471090)

Zmluva o dielo STAVOPRAC, s.r.o. (19.06.2019)

Zmluva o dielo STAVOPRAC stavebné práce.pdf (11458814)

Kúpna zmluva DOMROYAL, s.r.o. (17.06.2019)

Kúpna zmluva DOMROYAL, s.r.o..pdf (1046131)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobovéh miesta Janka Miháliková (15.06.2019)

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Janka Miháliková.pdf (218320)

Poistná zmluva Allianz-bytovka 551 (13.06.2019)

Poistná zmluva Allianz-bytovka 551.pdf (3733416)

Kúpna zmluva DOMROYAL, s.r.o. nepodpísaná (30.05.2019)

Kúpna zmluva DOMROYAL s.r.o....pdf (227494)

Zmluva č. 2019/0262 o poskytnutí dotácie TSK (20.05.2019)

Zmluva č. 2019_0262 o poskytnutí dotácie TSK.pdf (3839026)

Kúpna zmluva Halienka+Halienková (10.05.2019)

Kúpna zmluva Halienka, Halienková.pdf (908186)

Zmluva o dielo REPROGAS s.r.o. (07.05.2019)

Zmluva o dielo REPROGAS s.r.o..pdf (7485267)

Zmluva o poskytovaní služieb Marius Pedersen (02.05.2019)

Zmluva č. 11132110 o poskytovaní služieb Marius Pederse.pdf (2619139)

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu Textileco a.s. (01.05.2019)

Dodatok č. 1 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Textileco.pdf (830226)

Zmluva - Obstaranie Zmien a doplnkov č.3 k Územnému plánu obce Častkovce Ing.arch.Marianna Bogyová (30.04.2019)

Zmluva_Obstaranie zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Častkovce.pdf (1517925)

Dodatok č. 8 k Zmluve č.1010132006 K.O.S. (29.4.2019)

Dodatok č. 8 k Zmluve č.1010132006 K.O.S..pdf (480446)

Kúpna zmluva Ján Halienka a Mária Halienková (25.04.2019)

Kúpna zmluva Ján Halienka a Mária Halienková.pdf (391341)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Mgr. Straková (18.04.2019)

Zmluva o spolupráci Mgr. Straková.pdf (1077602)

Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. (09.04.2019)

Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko.pdf (301257)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Miroslav Cagala (03.04.2019)

Miroslav Cagala Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28506)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Jozef Červeňanský (03.04.2019)

Jozef Červeňanský Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28437)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Jana Mačicová (03.04.2019)

Jana Mačicová Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28527)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Anna Moravanská (03.04.2019)

Anna Moravanská Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28428)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Alojz Bublavý (03.04.2019)

Alojz Bublavý Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28231)

Zmluva o zbere odpadu zn.2019/Bo/Častkovce BOMAT s.r.o. (01.04.2019)

Zmluva o zbere odpadu BOMAT.pdf (734069)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom (01.04.2019)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom.pdf (1401256)

Poistná zmluva poisťovňa Allianz - OcÚ+8 bytovka (25.03.2019)

Poistná zmluva poisťovňa Allianz-OcÚ-8 bytovka.pdf (3286380)

Zmluva Marius Pedersen, a.s. (18.03.2019)

Zmluva Marius Pedersen, a.s..pdf (1662688)

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu-OcÚ (08.03.2019)

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany.pdf (978838)

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 1/2019 OK Častkovce (03.02.2019)

Dohoda o poskytnutí dotácie 01_2019 OK Častkovce.pdf (352903)