Zmluvy 2019

Kúpna zmluva DOMROYAL, s.r.o. (17.06.2019)

Kúpna zmluva DOMROYAL, s.r.o..pdf (1046131)

Kúpna zmluva DOMROYAL, s.r.o. nepodpísaná (30.05.2019)

Kúpna zmluva DOMROYAL s.r.o....pdf (227494)

Zmluva č. 2019/0262 o poskytnutí dotácie TSK (20.05.2019)

Zmluva č. 2019_0262 o poskytnutí dotácie TSK.pdf (3839026)

Kúpna zmluva Halienka+Halienková (10.05.2019)

Kúpna zmluva Halienka, Halienková.pdf (908186)

Zmluva o dielo REPROGAS s.r.o. (07.05.2019)

Zmluva o dielo REPROGAS s.r.o..pdf (7485267)

Zmluva o poskytovaní služieb Marius Pedersen (02.05.2019)

Zmluva č. 11132110 o poskytovaní služieb Marius Pederse.pdf (2619139)

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu Textileco a.s. (01.05.2019)

Dodatok č. 1 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Textileco.pdf (830226)

Zmluva - Obstaranie Zmien a doplnkov č.3 k Územnému plánu obce Častkovce Ing.arch.Marianna Bogyová (30.04.2019)

Zmluva_Obstaranie zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Častkovce.pdf (1517925)

Dodatok č. 8 k Zmluve č.1010132006 K.O.S. (29.4.2019)

Dodatok č. 8 k Zmluve č.1010132006 K.O.S..pdf (480446)

Kúpna zmluva Ján Halienka a Mária Halienková (25.04.2019)

Kúpna zmluva Ján Halienka a Mária Halienková.pdf (391341)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Mgr. Straková (18.04.2019)

Zmluva o spolupráci Mgr. Straková.pdf (1077602)

Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. (09.04.2019)

Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko.pdf (301257)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Miroslav Cagala (03.04.2019)

Miroslav Cagala Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28506)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Jozef Červeňanský (03.04.2019)

Jozef Červeňanský Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28437)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Jana Mačicová (03.04.2019)

Jana Mačicová Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28527)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Anna Moravanská (03.04.2019)

Anna Moravanská Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28428)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta Alojz Bublavý (03.04.2019)

Alojz Bublavý Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta.pdf (28231)

Zmluva o zbere odpadu zn.2019/Bo/Častkovce BOMAT s.r.o. (01.04.2019)

Zmluva o zbere odpadu BOMAT.pdf (734069)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom (01.04.2019)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom.pdf (1401256)

Poistná zmluva Allianz - OcÚ+8bytovka (25.03.2019)

Poistná zmluva Allianz-OcÚ-8 bytovka.pdf (4432499)

Zmluva Marius Pedersen, a.s. (18.03.2019)

Zmluva Marius Pedersen, a.s..pdf (1662688)

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu-OcÚ (08.03.2019)

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany.pdf (978838)