Zmluvy 2017

Zmluva ENVI-PAK, a.s. (18.12.2017)

Zmluva ENVI-PAK.pdf (2750542)

Dodatok č. 6  k Zmluve č. 1010132006 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (15.12.2017)

Dodatok č.6 k Zmlvue č.1010132006 K.O.S., s.r.o..pdf (447102)

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2017 (15.12.2017)

Zmluva č.002_TN_2017-MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2017.pdf (3343207)

Kúpna zmluva Jozef Srogončík a Mgr. Veronika Srogončíková (15.12.2017)

Kúpna zmluva Jozef Srogončík a Mgr. Veronika Srogončíková.pdf (685033)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Jozef Srogončík a Mgr. Veronika Srogončíková (15.12.2017)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Jozef Srogončík a Mgr.Veronika Srogončíková .pdf (1136807)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Daniela Lacko a Michaela Lacková (13.12.2017)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Daniel Lacko a Michaela Lacková.pdf (1141214)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Marián Svitálek (12.12.2017)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Marián Svitálek.pdf (1039506)

Kúpna zmluva Juraj Hanzlíček (07.12.2017)

Kúpna zmluva Juraj Hanzlíček.pdf (591446)

Kúpna zmluva Milan Matyáš (05.12.2017)

Kúpna zmluva Milan Matyáš.pdf (602276)

Kúpna zmluva Ing. Peter Gregorovič (05.12.2017)

Kúpna zmluva Ing.Peter Gregorovič.pdf (602707)

Dodatok č. 1 k Zmluve č.2017/0177 o poskytnutí dotácie TSK (01.12.2017)

Dodatok č. 1 k Zmluve č.2017_0177 o poskytnutí dotácie TSK.pdf (677213)

Kúpna zmluva Ondrejka Jozef (01.12.2017)

Kúpna zmluva Ondrejka Jozef.pdf (820089)

Kúpna zmluva Straka Jozef, Rakayová Mária, Bublavý Alojz (30.11.2017)

Kúpna zmluva Straka Jozef,Rakayová Mária,Bublavý Alojz.pdf (1004318)

Darovacia zmluva AT Agrotyp, s.r.o. (23.11.2017)

Darovacia zmluva AT Agrotyp.pdf (399089)

Zmluva č. 7/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (22.11.2017)

Zmluva č. 07_2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (351898)

Zmluva č. 6/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (22.11.2017)

Zmluva č. 06_2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (364285)

Zmluva č. 5/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (22.11.2017)

Zmluva č. 05_2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (359833)

Zmluva č. 4/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (22.11.2017)

Zmluva č. 04_2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (351429)

Kúpna zmluva p. Pavol Gulač (20.11.2017)

Kúpna zmluva Pavol Gulač.pdf (616769)

Kúpna zmluva Ing. Ján Kozempel (13.11.2017)

Kúpna zmluva Ing.Kozempel.pdf (600354)

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.MSD-Častkovce-01 MAPA Slovakia Digital (09.11.2017)

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.MSD-Častkovce-01.pdf (503033)

Dohoda o poskytnutí dotácie č. 3/2017 Jednota dôchodcov Slovenska (08.11.2017)

Dohoda o poskytnutí dotácie č.03_2017.pdf (340017)

Dohoda o ukončení zmluvy o správe a prevádzkovaní vodovodnej infraštruktúry (27.10.2017)

Dohoda o ukončení zmluvy TVK.pdf (330782)

Kúpna zmluva obec Čachtice (26.10.2017)

Kúpna zmluva obec Čachtice.pdf (581595)

Poistná zmluva-Zberný dvor hmotný majetok (24.10.2017)

Poistná zmluva Zberný dvor-hmotný majetok.pdf (5214008)

Dohoda o poskytnutí dotácie č.2/2017 Slovenský zväz záhradkárov (23.10.2017)

Dohoda o poskytnutí dotácie č.02_2017.pdf (349162)

Zmluva o dielo č.27-SOD-2017-067 (27.09.2017)

Zmluva o dielo M-SILNICE.pdf (11759118)

Poistná zmluva Náves na traktor - zákonná+havarijná (25.09.2017)

Poistná zmluva Náves na traktor - zákonná-havarijná.pdf (5876883)

Poistná zmluva Holder X30 - havarijná (25.09.2017)

Poistná zmluva Holder X30 havarijná.pdf (6159191)

Zmluva č.3/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (25.09.2017)

Zmluva č.3_2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (339536)

Poistná zmluva Traktor Belarus - zákonná + havarijná (25.09.2017)

Poistná zmluva Traktor Belarus zákonná-havarijná.pdf (11589953)

Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.92/2014 (25.09.2017)

Dodatok č.8 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvá.pdf (533767)

Zmluva o dielo č. 02/2017 na zhotovenie diela K2 ateliér (23.09.2017)

Zmluva o dielo K2 ateliér.pdf (1242801)

Poistná zmluva Holder X30 - zákonná (04.09.2017)

Poistná zmluva Holder X30 zákonná.pdf (2701200)

Dodatok č.7 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.92/2014 (04.09.2017)

Dodatok č.7 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu ...pdf (521011)

Zmluva o nájme pozemkov Lesy Slovenskej republiky (10.08.2017)

Zmluva o nájme pozemkov.pdf (1615154)

Dodatok č. 1 ku KZ a zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 22.06.2009 Čechvalovci (09.08.2017)

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Ing. Čechvala-p.Čechvalová.pdf (339478)

Kúpna zmluva Milan Zahradník (09.08.2017)

Kúpna zmluva Milan Zahradník.pdf (593502)

Zmluva o dielo UniRO s.r.o. (7.8.2017)

Zmluva o dielo UniRO.pdf (919073)

Mgr. Martina Kazdová kúpna zmluva (07.08.2017)

Mgr. Martina Kazdová Kúpna zmluva.pdf (594229)

Kúpna zmluva Tomáš Kostolanský a Miroslava Michalcová (07.08.2017)

Kúpna zmluva T.Kostolanský a M.Michalcová.pdf (684410)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Tomáš Kostolanský a Miroslava Michalcová (07.08.2017)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby T.Kostolanský a M.Michalcová.pdf (1148598)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Anna Bučková (07.08.2017)

Zmluva o spolupráci Anna Bučková.pdf (1043748)

Ing. Elena Taranová kúpna zmluva (07.08.2017)

Ing. Elena Taranová kúpna zmluva.pdf (588604)

Kúpna zmluva MUDr. Ľudovít Laca (03.08.2017)

Kúpna zmluva MUDr. Ľudovít Laca.pdf (606480)

Kúpna zmluva MUDr. Milada Švidraňová (03.08.2017)

Kúpna zmluva MUDr. Milada Švidraňová.pdf (617322)

Kúpna zmluva Mária Trebatická (02.08.2017)

Kúpna zmluva Mária Trebatická.pdf (615970)

Zmluva č.02/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (02.08.2017)

Zmluva č.02_2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (367925)

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:OPKZP-P01-SC111-2016-10/81 (20.07.2017)

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prísp.pdf (2432810)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ing. Andrej Halan a Ing. Petra Handzlíková (12.07.2017)

Ing. Andrej Halan a Ing. Petra Handzlíková Zmluva o spolupráci.pdf (1103631)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Peter Augustín (12.07.2017)

Peter Augustín Zmluva o spolupráci.pdf (1024483)

Kúpna zmluva č. 03/2017/Častk. AT Agrotyp, s.r.o. (22.06.2017)

Kúpna zmluva č.03_2017_Častk..pdf (2529516)

Kúpna zmluva č. 02/2017/Častk. AT Agrotyp, s.r.o. (22.06.2017)

Kúpna zmluva č.02_2017_Častk..pdf (2550525)

Kúpna zmluva č. 01/2017/Častk. AT Agrotyp, s.r.o. (22.06.2017)

Kúpna zmluva č.01_2017_Častk..pdf (2640919)

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb SYNERGIES, s.r.o. (21.06.2017)

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb.pdf (4113971)

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-P01-SC111-2016-10/81 Zberný dvor-Častkovce (19.06.2017)

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prísp.pdf (35032817)

Záložná zmluva č.300/144/2017 ŠFRB (16.06.2017)

Záložná zmluva č.300_144_2017-ŠFRB.pdf (1251417)

Zmluva o úvere č.300/144/2017 ŠFRB (15.06.2017)

Zmluva o úvere č.300_144_2017-ŠFRB.pdf (4541297)

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb SYNERGIES, s.r.o. (07.06.2017)

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb..pdf (3038571)

Dodatok Firma Individual-ZSE Energia, a.s. (01.06.2017)

Dodatok Firma Individual-ZSE Energia, a.s..pdf (910984)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Marcel Hranka (01.06.2017)

Marcel Hranka Zmluva o spolupraci.pdf (999198)

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 147/2017 Prima banka Slovensko, a.s. (26.05.2017)

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.147_2017.pdf (1173259)

Kúpna zmluva číslo 2017/0330 TSK (19.05.2017)

Kúpna zmluva číslo 2017_0330 TSK.pdf (2377149)

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.02.2014 Michal Švacho MIŠÁR (15.05.2017)

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme Michal Švacho MIŠÁR.pdf (268749)

Zmluva o spolupráci pri ralizácii stavby Ondrej Kyselica (04.05.2017)

Ondrej Kyselica Zmluva o spolupráci.pdf (1034027)

Zmluva o dielo č.2017/ED/01/002 STRABAG s.r.o. (02.05.2017)

Zmluva o dielo_STRABAG s.r.o..pdf (4105656)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Martin Madro (28.04.2017)

Martin Madro Zmluva o spolupráci.pdf (1175991)

Zmluva č. 2017/0177 o poskytnutí dotácie-Trenčiansky samosprávny kraj (27.04.2017)

Zmluva č.2017_0177_o poskytnutí dotácie_TSK.pdf (3479629)

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny zo dňa 01.09.2016 (24.04.2017)

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny.pdf (622346)

Zmluva o  pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (20.04.2017)

Strana 1.pdf (336422)
Strana 2.pdf (399279)
Strana 3.pdf (207632)
Strana 4.pdf (110404)

 

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (20.04.2017)

Strana 1.pdf (336668)
Strana 2.pdf (400138)
Strana 3.pdf (204981)
Strana 4.pdf (112524)

Mandátna zmluva č.1/2017 M.K.C. s.r.o. Štrba (10.04.2017)

Strana 1.pdf (274063)
Strana 2.pdf (395559)
Strana 3.pdf (383965)
Strana 4.pdf (423790)
Strana 5.pdf (114135)

 

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Bc. Jana Čechvalová (03.04.2017)

Strana 1.pdf (198210)
Strana 2.pdf (278966)
Strana 3.pdf (291350)
Strana 4.pdf (263897)

 

Darovacia zmluva (30.03.2017)

Strana 1.pdf (201666)
Strana 2.pdf (147526)

 

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ing. Miloslav Mihalik (24.03.2017)

Strana 1.pdf (194408)
Strana 2.pdf (276250)
Strana 3.pdf (299436)
Strana 4.pdf (260472)

Zmluva číslo 01/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (21.03.2017)

Strana 1.pdf (361945)

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena p.Mrekaj+p.Elischer (21.03.2017)

Strana 1.pdf (206534)
Strana 2.pdf (313191)
Strana 3.pdf (358449)
Strana 4.pdf (279644)
Strana 5.pdf (119685)

 

Záložná zmluva č.0166-PRB/2016/Z Ministerstvo dopravy a výstavby SR (10.03.2017)

Strana 1.pdf (287438)
Strana 2.pdf (390142)
Strana 3.pdf (250384)

Kúpna zmluva Miroslav Grznár (06.03.2017)

Strana 1.pdf (196705)
Strana 2.pdf (242301)
Strana 3.pdf (196306)

 

Kúpna zmluva Agnesa Augustínová (28.02.2017)

Strana 1.pdf (211643)
Strana 2.pdf (263121)
Strana 3.pdf (145791)

 

Kúpna zmluva Martina Dragounová (28.02.2017)

Strana 1.pdf (213587)
Strana 2.pdf (271046)
Strana 3.pdf (145892)

Kúpna zmluva Marián Straka+Andrea Straková (22.02.2017)

Strana 1.pdf (192094)
Strana 2.pdf (254551)
Strana 3.pdf (206579)

Kúpna zmluva Peter Žinčík+Eva Žinčíková (22.02.2017)

Strana 1.pdf (194498)
Strana 2.pdf (257025)
Strana 3.pdf (208536)

 

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Jozef Gába (22.02.2017)

Strana 1.pdf (192345)
Strana 2.pdf (276733)
Strana 3.pdf (289188)
Strana 4.pdf (262626)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ing. Martin Vavro (17.02.2017)

Strana 1.pdf (196261)
Strana 2.pdf (276872)
Strana 3.pdf (297120)
Strana 4.pdf (245752)
Strana 5.pdf (101190)


Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ing.Šiška+Šišková (13.02.2017)

Strana 1.pdf (160016)
Strana 2.pdf (258672)
Strana 3.pdf (304325)
Strana 4.pdf (312175)
Strana 5.pdf (108305)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ilenčík+Ilenčíková (13.02.2017)

Strana 1.pdf (166140)
Strana 2.pdf (253253)
Strana 3.pdf (300051)
Strana 4.pdf (300534)
Strana 5.pdf (112795)

Dohoda o poskytnutí dotácie č.1/2017 OK Častkovce (10.02.2017)

Dohoda o poskytnutí dotácie č.01_2017.pdf (341845)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Kosa+Strapatá ( 30.01.2017)

Strana 1.pdf (158242)
Strana 2.pdf (250854)
Strana 3.pdf (324772)
Strana 4.pdf (275052)
Strana 5.pdf (101197)

 

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Melicher+Reháčková (23.01.2017)

Strana 1.pdf (155727)
Strana 2.pdf (243049)
Strana 3.pdf (315124)
Strana 4.pdf (269932)
Strana 5.pdf (102679)

 

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Miroslav Grznár (23.01.2017)

Strana 1.pdf (186759)
Strana 2.pdf (264415)
Strana 3.pdf (276414)
Strana 4.pdf (252983)

 

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Ivanič+Ing. Bublavá (23.01.2017)

Strana 1.pdf (153944)
Strana 2.pdf (246202)
Strana 3.pdf (314489)
Strana 4.pdf (270309)
Strana 5.pdf (105558)

Záložná zmluva č.300/96/2016 - Štátny fond rozvoja bývania (19.01.2017)

Strana 1.pdf (214948)
Strana 2.pdf (347765)
Strana 3.pdf (331693)
Strana 4.pdf (232540)

Kúpna zmluva č. 1/2017 - Betonárka Nadlice spol. s r.o. (16.01.2017)

Strana 1.pdf (194235)
Strana 2.pdf (399740)
Strana 3.pdf (397764)
Strana 4.pdf (249108)
Strana 5.pdf (374185)
Strana 6.pdf (405653)
Strana 7.pdf (369498)
Strana 8.pdf (362854)
Strana 9.pdf (348445)
Strana 10.pdf (344009)
Strana 11.pdf (281610)
Strana 12.pdf (278088)
Strana 13.pdf (274378)
Strana 14.pdf (210822)
Strana 15.pdf (230772)
Strana 16.pdf (238202)
Strana 17.pdf (489713)
Strana 18.pdf (865650)
Strana 19.pdf (682062)
Strana 20.pdf (878496)
Strana 21.pdf (629051)
Strana 22.pdf (385160)
Strana 23.pdf (415287)
Strana 24.pdf (508278)
Strana 25.pdf (483929)
Strana 26.pdf (496469)
Strana 27.pdf (139470)
Strana 28.pdf (399509)
Strana 29.pdf (308946)
Strana 30.pdf (324750)
Strana 31.pdf (384538)
Strana 32.pdf (439999)
Strana 33.pdf (471101)
Strana 34.pdf (447879)
Strana 35.pdf (383782)
Strana 36.pdf (278697)
Strana 37.pdf (124083)
Strana 38.pdf (318095)
Strana 39.pdf (266000)
Strana 40.pdf (346112)
Strana 41.pdf (356661)
Strana 42.pdf (326193)
Strana 43.pdf (322459)
Strana 44.pdf (339703)
Strana 45.pdf (371621)
Strana 46.pdf (388246)
Strana 47.pdf (348953)
Strana 48.pdf (366030)
Strana 49.pdf (337433)
Strana 50.pdf (367929)
Strana 51.pdf (313028)
Strana 52.pdf (378956)
Strana 53.pdf (309877)
Strana 54.pdf (120682)
Strana 55.pdf (196672)
Strana 56.pdf (235845)
Strana 57.pdf (173817)
Strana 58.pdf (188233)
Strana 59.pdf (256678)
Strana 60.pdf (85073)

 

Zmluva o poskytovní konzultačných a poradenských služieb SYNERGIES, s.r.o. (10.01.2017)

Strana 1.pdf (238084)
Strana 2.pdf (350808)
Strana 3.pdf (371937)
Strana 4.pdf (331300)
Strana 5.pdf (374589)
Strana 6.pdf (380504)
Strana 7.pdf (402182)
Strana 8.pdf (359186)
Strana 9.pdf (364629)
Strana 10.pdf (138318)
Strana 11.pdf (342486)
Strana 12.pdf (336376)
Strana 13.pdf (287948)
Strana 14.pdf (168280)
Strana 15.pdf (240877)
Strana 16.pdf (194152)
Strana 17.pdf (280197)
Strana 18.pdf (233476)
Strana 19.pdf (227189)
Strana 20.pdf (254196)
Strana 21.pdf (250325)

Strana 22.pdf (207528)
 

Prima banka-Zmluva o bežnom účte (10.01.2017)

Prima banka-zmluva o bežnom účte.pdf (288338)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (05.01.2017)

Strana 1.pdf (259691)

Strana 2.pdf (412946)

Strana 3.pdf (330206)

Strana 4.pdf (448244)


Strana 5.pdf (418496)


Strana 6.pdf (420593)


Strana 7.pdf (458566)


Strana 8.pdf (436988)


Strana 9.pdf (442276)


Strana 10.pdf (465982)


Strana 11.pdf (429697)


Strana 12.pdf (398058)


Strana 13.pdf (458335)


Strana 14.pdf (462691)


Strana 15.pdf (462790)


Strana 16.pdf (417853)


Strana 17.pdf (450226)


Strana 18.pdf (144358)

Strana 19.pdf (375284)

Strana 20.pdf (451847)

Strana 21.pdf (428556)

Strana 22.pdf (421513)

Strana 23.pdf (438188)

Strana 24.pdf (436574)

Strana 25.pdf (367470)

Strana 26.pdf (379238)

Strana 27.pdf (415025)

Strana 28.pdf (442188)

Strana 29.pdf (454399)

Strana 30.pdf (410015)

Strana 31.pdf (402249)

Strana 32.pdf (432235)

Strana 33.pdf (441339)

Strana 34.pdf (485208)

Strana 35.pdf (443477)

Strana 36.pdf (436444)

Strana 37.pdf (466626)

Strana 38.pdf (426629)

Strana 39.pdf (463553)

Strana 40.pdf (398820)

Strana 41.pdf (439180)

Strana 42.pdf (430289)

Strana 43.pdf (382502)

Strana 44.pdf (423155)

Strana 45.pdf (415799)

Strana 46.pdf (452901)

Strana 47.pdf (471633)

Strana 48.pdf (439007)

Strana 49.pdf (456765)

Strana 50.pdf (387036)

Strana 51.pdf (453943)

Strana 52.pdf (448347)

Strana 53.pdf (390143)

Strana 54.pdf (451225)

Strana 55.pdf (440427)

Strana 56.pdf (441905)

Strana 57.pdf (457755)

Strana 58.pdf (484212)

Strana 59.pdf (452690)

Strana 60.pdf (385874)

Strana 61.pdf (382358)

Strana 62.pdf (463494)

Strana 63.pdf (401787)

Strana 64.pdf (353119)

Strana 65.pdf (390260)

Strana 66.pdf (321536)

Strana 67.pdf (427250)

Strana 68.pdf (429024)

Strana 69.pdf (435857)

Strana 70.pdf (390224)

Strana 71.pdf (389592)

Strana 72.pdf (429188)

Strana 73.pdf (481602)

Strana 74.pdf (441407)

Strana 75.pdf (454093)

Strana 76.pdf (500419)

Strana 77.pdf (454824)

Strana 78.pdf (430096)

Strana 79.pdf (424936)

Strana 80.pdf (196718)

Strana 81.pdf (338546)

Strana 82.pdf (207456)

Strana 83.pdf (153647)

Strana 84.pdf (335316)

Strana 85.pdf (318741)

Strana 86.pdf (146976)

Strana 87.pdf (235441)

Strana 88.pdf (311055)

Strana 89.pdf (386410)

Strana 90.pdf (330256)

Strana 91.pdf (268382)

Strana 92.pdf (372807)

Strana 93.pdf (344870)

Strana 94.pdf (312716)

Strana 95.pdf (388956)

Strana 96.pdf (320612)

Strana 97.pdf (216674)

Strana 98.pdf (420475)

Strana 99.pdf (273002)