Zmluvy 2018

Kúpna zmluva Martin Hevier a Kvetoslava Hevierová (21.05.2018)

Kúpna zmluva Martin Hevier a Kvetoslava Hevierová.pdf (776707)

Kúpna zmluva Ing. Andrej Halana a Ing. Petra Handzlíková (27.04.2018)

Kúpna zmluva Ing. Andrej Halan a Ing. Petra Handzlíková.pdf (652385)

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Častkovce (26.04.2018)

Zmluva o spolupráci a financovaní ... SFZ.pdf (2798723)

Zmluva č. 2018/0170 o poskytnutí dotácie TSK (20.04.2018)

Zmluva č.2018_0170 o poskytnutí dotácie TSK.pdf (3563453)

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81/HM/12 (16.04.2018)

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci MŽP SR.pdf (5770183)

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81/HM/11 (16.04.2018)

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci MŽP SR.pdf (6354592)

Kúpna zmluva Augustínová Mária (11.04.2018)

Kúpna zmluva Augustínová Mária.pdf (953557)

Kúpna zmluva Matej Drlička + Ing. Katarína Drličková (04.04.2018)

Kúpna zmluva Matej Drlička-Ing.Katarína Drličková.pdf (784021)

Zmluva č.ZO/2018A9349-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa (27.03.2018)

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochr.pdf (3757829)

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná (07.03.2018)

Zmluva o pripojení odbreného el.zariadenia žiadateľa do distrib.pdf (720152)

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81 (28.02.2018)

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prís.pdf (2746045)

Zmluva  o spolupráci pri realizácii stavby Matej Drlička a Ing. Katarína Drličková (28.02.2018)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Matej Drlička a Ing. Katarína Drličková.pdf (1095894)

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná, DOMROYAL (26.02.2018)

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.pdf (1635351)

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.337/2018 Prima banka Slovensko, a.s. (29.01.2018)

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.337_2018.pdf (818622)

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81 (29.01.2018)

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prís.pdf (15197726)

Kúpna zmluva Kamil Kuruc (26.01.2018)

Kúpna zmluva Kamil Kuruc.pdf (579849)

Zmluva o dielo DOMROYAL, s.r.o. (08.01.2018)

Zmluva o dielo DOMROYAL.pdf (4637636)

Zámenná zmluva Miroslav Zahradník (02.01.2018)

Zámenná zmluva Miroslav Zahradník.pdf (846412)