Zmluvy 2018

Kúpna zmluva Juraj Trebatický (17.07.2018)

Kúpna zmluva Juraj Trebatický.pdf (575600)

Kúpna zmluva Jozef Hrušovský (13.07.2018)

Kúpna zmluva Jozef Hrušovský.pdf (576068)

Kúpna zmluva Ing. Jozef Hrušovský (13.07.2018)

Kúpna zmluva Ing. Jozef Hrušovský.pdf (577064)

Kúpna zmluva Janka Minarechová (13.07.2018)

Kúpna zmluva Janka Minarechová.pdf (579311)

Kúpna zmluva PaedDr. Mária Bednárová (11.07.2018)

Kúpna zmluva PaedDr. Mária Bednárová.pdf (582428)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (9.7.2018)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf (2026817)

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb (9.7.2018)

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb.pdf (270673)

Kúpna zmluva Marek Kovács a Stanislava Kovácsová (18.06.2018)

Kúpna zmluva Marek Kovács a Stanislava Kovácsová.pdf (792105)

Zmluva číslo 04/2018 o prenájme miestna na pohrebisku Častkovce (21.6.2018)

Zmluva č. 04_2018 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (357399)

Zmluva číslo 03/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (21.6.2018)

Zmluva č. 03_2018 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (343510)

Zmluva číslo 02/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (21.6.2018)

Zmluva číslo 02/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (351388)

Zmluva číslo 01/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce (18.6.2018)

Zmluva číslo 01/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce.pdf (350486)

Kúpna zmluva Martin Hevier a Kvetoslava Hevierová (21.05.2018)

Kúpna zmluva Martin Hevier a Kvetoslava Hevierová.pdf (776707)

Kúpna zmluva Ing. Andrej Halana a Ing. Petra Handzlíková (27.04.2018)

Kúpna zmluva Ing. Andrej Halan a Ing. Petra Handzlíková.pdf (652385)

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Častkovce (26.04.2018)

Zmluva o spolupráci a financovaní ... SFZ.pdf (2798723)

Zmluva č. 2018/0170 o poskytnutí dotácie TSK (20.04.2018)

Zmluva č.2018_0170 o poskytnutí dotácie TSK.pdf (3563453)

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81/HM/12 (16.04.2018)

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci MŽP SR.pdf (5770183)

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81/HM/11 (16.04.2018)

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci MŽP SR.pdf (6354592)

Kúpna zmluva Augustínová Mária (11.04.2018)

Kúpna zmluva Augustínová Mária.pdf (953557)

Kúpna zmluva Matej Drlička + Ing. Katarína Drličková (04.04.2018)

Kúpna zmluva Matej Drlička-Ing.Katarína Drličková.pdf (784021)

Zmluva č.ZO/2018A9349-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa (27.03.2018)

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochr.pdf (3757829)

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná (07.03.2018)

Zmluva o pripojení odbreného el.zariadenia žiadateľa do distrib.pdf (720152)

Kúpna zmluva č.Z20189582_Z ELKOPLAST Slovakia s.r.o. (06.03.2018)

Kúpna zmluva č. Z20189582_Z.pdf (126806)

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81 (28.02.2018)

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prís.pdf (2746045)

Zmluva  o spolupráci pri realizácii stavby Matej Drlička a Ing. Katarína Drličková (28.02.2018)

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Matej Drlička a Ing. Katarína Drličková.pdf (1095894)

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná, DOMROYAL (26.02.2018)

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.pdf (1635351)

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.337/2018 Prima banka Slovensko, a.s. (29.01.2018)

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.337_2018.pdf (818622)

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81 (29.01.2018)

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prís.pdf (15197726)

Kúpna zmluva Kamil Kuruc (26.01.2018)

Kúpna zmluva Kamil Kuruc.pdf (579849)

Zmluva o dielo DOMROYAL, s.r.o. (08.01.2018)

Zmluva o dielo DOMROYAL.pdf (4637636)

Zámenná zmluva Miroslav Zahradník (02.01.2018)

Zámenná zmluva Miroslav Zahradník.pdf (846412)