O obci

Začlenenie obce do systému osídlenia

Okres Nové Mesto nad Váhom patrí do Považskej sídelnej rozvojovej osi celoštátneho významu. Obec je vzdialená od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom 8,6 km a od krajského mesta Trenčín 32 km a 19 km od Piešťan. V susedstve ležiaca obec Čachtice predstavuje centrum lokálneho významu, ktoré zabezpečuje komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného okolia.

V súčasnosti obec Častkovce má 1177 obyvateľov, ktorí sú zamestnaní aj v okolitých obciach, mestách alebo samostatne podnikajú. Významný potenciál intenzívneho a extenzívneho rozvoja obce je v areáli súkromných firiem.

Účasť obce v združeniach

Regionálne združenie obcí Dubová

Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia

Regionálne združenie Jaslovské Bohunice

www.zmo.sk

 

ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

MAS BCT - Miestna akčná skupina Beckov-Čachtice-Tematín