Zmluvy 2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (28.12.2015)
strana 1.pdf (56720)
strana 2.pdf (112541)
strana 3.pdf (98226)
strana 4.pdf (103142)
strana 5.pdf (119223)
strana 6.pdf (131003)
strana 7.pdf (109794)
strana 8.pdf (36226)

Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní audítorských služieb (16.12.2015)

Strana 1.pdf (71704)

Zmluva č.1036/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR
Zmluva o poskytunutí dotácie 1.pdf (76525)
Zmluva o poskytunutí dotácie 2.pdf (153632)
Zmluva o poskytunutí dotácie 3.pdf (151101)
Zmluva o poskytunutí dotácie 4.pdf (85736)
Zmluva o poskytunutí dotácie 5.pdf (100109)
Zmluva o poskytunutí dotácie 6.pdf (130072)
Zmluva o poskytunutí dotácie 7.pdf (32841)

 

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (17.12.2015)

Zmluva o poskyt.audit 1.pdf (95927)
Zmluva o poskyt.audit 2.pdf (160932)
Zmluva o poskyt.audit 3.pdf (183948)
Zmluva o poskyt.audit 4.pdf (143102)
Zmluva o poskyt.audit 5.pdf (92780)

 

Zmluva o spolupráci (11.12.2015)

zmluva o spolupráci Galo, Žáková 2.pdf (75778)
 
Zmluva o spolupráci (09.12.2015)
Zmluva o spolupráci Mgr.Drhová, Baniari.pdf (1106605)

Záložná zmluva (09.12.2015)
Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti (06.11.2015)

 
Zmluva o nájme nebytových priestorov Ryba Žilina (01.11.2015)
strana  1.pdf (61670)
strana 2.pdf (84213)
strana 3.pdf (22799)

Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko (16.10.2015)


 
Zmluva o poskytnutí dotácie z Úradu vlády (05.10.2015)

 
Zmluva o spolupráci (21.09.2015) haviernik

 
Mandátna zmluva (31.08.2015)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR- prevencia kriminality (14.08.2015)

Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti (13.08.2015)


 
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 10/2015/RCS (06.08.2015)


 
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 11/2015/RCS (06.08.2015)

 
Zmluva o dielo o stavebných prácach (04.08.2015)