Novinky

Hody 2019

https://youtu.be/6_tmbVyHYY8

Deň matiek 2018

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli 13. mája o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu v...

Vianočný punč starostu obce

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa v našej obci podával dňa 16.12.2017 v priestoroch obecnej tržnice "Vianočný punč starostu obce". Okrem vianočného punču sa ponúkal chutný gulášik, vianočná kapustnica, varené vínko, čaj, koláčiky. Pohodovú vianočnú atmosféru si prišli vychutnať...

Mikuláš 2017

Ďakujem Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás ! Obec Častkovce pripravila pre najmenších dňa 05.12.2017 v miestnom kultúrnom dome slávnostné uvítanie Mikuláša, ktorý udeľoval deťom sladkú odmenu za ich celoročné...

Stretnutie dôchodcov 2017

Tak ako každý rok, aj v tomto jesennom období, pri príležitosti vzdania úcty k starším obec Častkovce pod vedením starostu obce Mgr. Dušana Bublavého zorganizovala v miestnom kultúrnom dome v pondelok 23.10.2017 stretnutie dôchodcov. Staroba neznamená koniec životnej etapy. Môže byť prospešná aj...

Hody 2017

Tradične sa v našej obci konajú hodové slávnosti. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sa v dňoch 16. a 17. septembra pri tejto príležitosti stretli rodiny, priatelia a mnohí významní hostia. Pri ich otvorení všetkých milo prekvapil pán starosta spolu s pani manželkou, ktorí hostí srdečne privítali...

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Častkovce

V školskom roku 2016/2017 sa žiaci základnej školy v Častkovciach zúčastnili matematickej súťaže a literárnej súťaže a nesklamali . Nielenže sa umiestnili na pekných miestach, reprezentovali školu, ale tiež šíria chýr o škole ďalej a samozrejme meno rodnej obce Častkovce. Starosta obce Mgr. Dušan...

DEŇ MATIEK 2017

Dňa 14. mája 2017 o 15:00 hodine v sále Kultúrneho domu Častkovce sme si slávnostne pripomenuli sviatok určený všetkým mamám-Deň matiek. Tento deň je pre nás príležitosťou prejaviť lásku a úctu k svojim mamám. Máj-najkrajší mesiac v roku, kedy sa prebúdza príroda, kvitnú kvety... Starosta obce Mgr....

Odovzdávanie obecných bytov

V piatok 28. apríla 2017 sa v našej obci uskutočnilo odovzdávanie ďalšieho, v poradí už deviateho bytového domu. Vybraným nájomníkom boli slávnostne odovzdané kľúče od novopostavených 24 jedno-dvoj a trojizbových bytov.

Mikuláš

Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal... Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky priniesol k nám Mikuláš so svojimi pomocníkmi dňa 5.12.2016 o 16:30 hodine do kultúrneho domu. Tu ho už...

Uvítanie detí do života

Dieťa...Jeho príchod je veľmi dôležitou udalosťou pre rodinu, ale i pre celú našu spoločnosť. Vítanie do života je obrad nanajvýš radostný, je to sviatočná a nevšedná chvíľa, keď si držíte svoje dieťatko na rukách alebo stojí po Vašom boku, dostáva meno, na ktorom sa spoločne dohodli rodičia ešte...

Stretnutie dôchodcov 2016

V pondelok 17. októbra 2016 v miestnom kulúrnom dome obec Častkovce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovala stretnutie dôchodcov. Október-Mesiac úcty k starším je najvhodnejším obdobím na zorganizovanie takéhoto stretnutia. Je obdobím, v ktorom sa zastavíme, zaspomíname, vyjadríme...

HODY 2016

V našej obci sa v tomto roku konali tradičné hodové slávnosti v dňoch 17. a 18. septembra. Tradíciou hodových slávností je hudobný festival , športové futbalové zápasy, slávnostná svätá omša, vystúpenie dychových kapiel a kolotoče. Počas hodových slávností sa konala  kolaudácia...

Deň matiek 2016

Deň matiek sme si i  tento rok pripomenuli v našej obci. Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkám mamám. Byť mamou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a...

Stretnutie dôchodcov 2015

Október - Mesiac úcty k starším je obdobím, v ktorom sa zastavíme,  zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Na seniorov naša obec nezabúda, váži si ich prácu, ktorú vykonali a aj keď sú už na zaslúženom  odpočinku, predsa naďalej pomáhajú a mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v obci....

Hody 2015

„Hody v Častkovciach sú pre nás, občanov tejto malebnej dedinky, srdcovou záležitosťou a sú najväčším a najobľúbenejším kultúrnym podujatím.“ Ich tradičnou súčasťou sú koncerty, športové turnaje, slávnostná omša a pre radosť detí - kolotoče.  Pri tejto príležitosti sa ...

Deň matiek 2015

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 10. mája. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy.  Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu...

Vianočný punč starostu obce 2014

  Tradičnou udalosťou sa v našej obci stal ,,Vianočný punč starostu obce´´, ktorý i tento rok pre našich spoluobčanov zorganizoval náš pán starosta Mgr. Dušan Bublavý. Celá dedina bola pozvaná 20. decembra o 15.00 hodine do oddychovej zóny obecného parku, aby si prišli vychutnať pohodovú...

Mikuláš 2014

Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane sniežkom. Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel z neba stráž. Deti hladia do oblôčka, nedočkavé majú očká. Dobrý strýčku Mikuláš, pre všetkých dosť darov máš?    Nemožno zabudnúť na náš pekný zvyk obdarúvať deti, na sviatok sv. Mikuláša, ktorý v...

Stretnutie dôchodcov 2014

Október - Mesiac úcty k starším je obdobím, v ktorom sa zastavíme,  zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Na seniorov naša obec nezabúda, váži si ich prácu, ktorú vykonali a aj keď sú už na zaslúženom  odpočinku, predsa naďalej pomáhajú a mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v obci....

Častkovské hody 2014

                               Čo sú to vlastne hody? V Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska sa píše, že : ´´HODY´´- sú  tradičná slávnosť spojená s hostinou na počesť výročia posviacky kostola alebo na...

Ocenenie úspešných žiakov za školský rok 2013/2014

Koniec školského roka  súvisí s ocenením úspešných žiakov našej školy. Pán  starosta Mgr. Dušan Bublavý prijal na Obecnom úrade pani riaditeľku školy Mgr. Lenku Mrázikovú , úspešných žiakov a ocenil ich za to, že svojim umom, talentom a telesnou zdatnosťou reprezentujú školu a...

Deň matiek 2014

                                                           Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Je to oslava...

Uvítanie do života 2014

  Dieťa je živý kvet zeme (Maxim Gorkij) Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po nás zostane. Narodenie dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou, na ktorú všetci s láskou čakajú. Ani v našej obci nezabúdame na zázrak, akým je nový život. I v tomto roku Obecný...

Bytová výstavba v obci

S myšlienkou výstavby nájomných bytov sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo už dlhšiu dobu. Najväčším problémom pri rozhodovaní o výstavbe bol nedostatok finančných prostriedkov v obecnom rozpočte. Nakoniec sa finančné prostriedky podarilo získať a začala sa v roku 2008 v Častkovciach rozvíjať...

Odovzdávanie obecných bytov

Dňa 31.01.2014 sa v našej obci uskutočnilo ďalšie odovzdávanie 26 nájomných obecných bytov. 

,,Vianočný punč starostu obce´´

Vianoce sú sviatky narodenia Ježiša Krista,  sviatky plné lásky.  Sviatky, keď by si ľudia mali nájsť čas na svojich blízkych,  priatieľov, čas na seba.   Pán starosta so svojou rodinou mysleli na svojich spluobčanov i v tento krásny predvianočný čas. V oddychovej zóne obecného...

Mikuláš 2013

Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane sniežkom. Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel z neba stráž. Deti hľadia do oblôčka, nedočkavé majú očká. Dobrý strýčku Mikuláš pre všetkých dosť darov máš ? Nemožno zabudnúť na náš pekný zvyk obdarúvať deti na sviatok sv. Mikuláša, ktorý...

Stretnutie dôchodcov 2013

V obci Častkovce pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa konalo dňa 30. októbra 2013 "Posedenie dôchodcov". O príjemnú atmosféru bolo postarané občerstvením a programom. Otvorenie vykonal starosta obce Mgr. Dušan Bublavý, ktorý sa k prítomným prihovoril milým slovom a poprial im ďalšie roky plné...

Výberové konanie

Obec Častkovce vyhlásila výberové konanie na predloženie cenovej ponuky na projekt "Vykopanie kanála nad IBV a bytovkami". Ďalšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade.

Stretnutie dôchodcov 2012

Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším sa konalo dňa 10.10.2012 v našej obci stretnutie dôchodcov. Starosta obce Bc. Dušan Bublavý slávnostne privítal seniarov svojím príhovorom, z ktorého vyberáme aspoň pár milých slov: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny...

620. výročie obce a hodové dni

Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci a hodových slávností 2012 poctili návštevou našu obec predseda vlády Doc. JUDr. Robert Fico CSc., podpredsedníčka NR SR JUDr. Renáta Zmajkovičová a poslanci NR SR Ing. Jaroslav Baška, JUDr. Anna Vitteková, Ing. Iveta Lišková PhD., Ing....

Výberové konanie

Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce zastúpená starostom Bc. Dušanom Bublavým   vyhlasuje v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce“   VÝBEROVÉ KONANIE   o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj...