Stretnutie dôchodcov 2014

23.10.2014 13:40

Október - Mesiac úcty k starším je obdobím, v ktorom sa zastavíme,  zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Na seniorov naša obec nezabúda, váži si ich prácu, ktorú vykonali a aj keď sú už na zaslúženom  odpočinku, predsa naďalej pomáhajú a mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v obci. Stále sú plní elánu a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce  roky. 
 

V pondelok 13. októbra 2014 Obecný úrad Častkovce pri tejto príležitosti zorganizoval stretnutie našich najstarších obyvateľov-  dôchodcov. Stretnutie sa začalo o 14.00 hodine vo veľmi milej a veselej atmosfére v Kultúrnom dome. V príhovore starostu obce sa všetkým zúčastneným poďakoval a zaspomínal na tých, ktorí sa žiaľ už v tento rok zúčastniť nemohli. Nasledoval slávnostný prípitok a hneď po ňom vystúpenie našich najmladších spoluobčanov- detičiek zo ZŠ s MŠ, ktorí sa vo svojom vystúpení vracali do čias minulých a porovnávali ich  dobou súčasnou. Svojimi rytmickými piesňami spestrili atmosféru večera a svojimi vtipmi pobavil spevák Dušan Grúň. Pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie, nechýbal ani pohár dobrého vínka. Obec Častkovce a sponzori tohto stretnutia si prítomných uctili milými darčekmi.
 

A keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť, vyslovujeme seniorom veľké ĎAKUJEM za ich celoživotnú prácu.