Heraldické znaky obce

 

        Obec Častkovce mala vo svojom historickom pečatidle obrazec s cirkevným motívom. Na obligácii z roku 1771 a ďalších písomností z rokov 1777-1782, na ktorých sú uvedené mená častkovského richtára Adama Matiasa, prísažných Adama Mikuša, Juraja Ondrejku a Michala Bublavého je voskový odtlačok pečatidla zobrazujúceho Pannu Máriu ­- Immaculatu (Nepoškvrnené Počatie P.M.).Pečatidlo je datované rokom 1743, je kruhového tvaru o priemeru 30 mm s latinsky písaným kruhopisom: *SIGILLUM* POSSESIONIS* CSASTKOCZ* 1743. (Pečať obce Častkovce 1743). Z heraldického hľadiska je zaujímavé, že Immaculata na pečati je zobrazená v štíte, čo má vzbudzovať dojem, že sa nejedná len o obecnú pečať, ale už rovno o obecný erb. V tomto období však erby mohli vlastniť len šľachtici a mestá. Na pečati Častkoviec je tzv. baroková podoba štítu tá sa však musela zmeniť, pretože v heraldickej praxi na Slovensku sa zaužíval neskorogotický štít. Za výplň štítu sa zvolila modrá - mariánska farba.

           Po výtvarnom spracovaní má erb obce Častkovce túto podobu: V modrom štíte na striebornom, zlatým hadom ovinutom polmesiaci stojaca strieborná, zlatovlasá Panna Mária.

                                                            

            Farby a zastúpenie kovov v erbe určujú zloženie ďalšieho dôležitého symbolu obce a tým je obecná vlajka. Vlajku Častkoviec tvoria štyri pruhy vo farbách žltej (1/8), bielej (2/8), žltej(1/8) a modrej (4/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

            Tretím obecným symbolom je pečať obce. Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ČASTKOVCE.

            Autor expertízy historického symbolu Častkoviec je PhDr. Jozef Karlík, obecné symboly výtvarne spracoval Miroslav Ďurža.