Školstvo, kultúra, šport

     

Škola a predškolské zariadenia

Materská škôlka je jednotriedna a poskytuje starostlivosť o deti predškolského veku od 3 do 6 rokov. V súčasnosti ju navštevuje 27 detí.         

Základnú školu 

pre 1.-4. ročník navštevuje 21 žiakov:

1. ročník       7 žiakov

2. ročník       5 žiakov

3. ročník       4 žiakov

4. ročník      5 žiakov            

Školský klub má 31 a vyučovanie náboženskej výchovy 21 žiakov.           

V minulosti bola škola úspešná v projekte vyhlásenom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na zateplenie a výmenu okien školy, ktorého realizátorom bola obec Častkovce. Začiatok realizácie bol rok 2008 a úspešné ukončenie projektu bolo v tom istom roku.           

Súčasťou základnej školy s materskou školou je aj telocvičňa nachádzajúca sa v suteréne budovy. Vedľa budovy ZŠ s MŠ stojí veľká jedáleň s kuchyňou, ktorá je vo vlastníctve obce a v suteréne ktorej je umiestnená kotolňa.  

www.zscastkovce.edupage.org

Kultúra a kultúrne zariadenia 

            V obci sa nachádza jeden park využívaný hlavne pre pokoj a zábavu miestneho obyvateľstva. Na jeho území je postavený kultúrny dom. Budova kultúrneho domu predstavuje komplex s veľkou a malou sálou. Malá sála s kapacitou 50 miest a veľká s kapacitou 200 miest sa využíva celoročne, zväčša pri zábavách, diskotékach, verejných zhromaždeniach a stretnutiach. Súčasťou kultúrneho domu je veľká, priestranná, vybavená kuchyňa so skladom.            

V priestoroch obecného úradu je obyvateľstvu k dispozícii obecná knižnica. Knižnica v obci funguje už dlhé roky jedenkrát do týždňa. Do roku 1990 knihy dopĺňal okresný úrad v Trenčíne a to štyrikrát do roka. Zastaralé knihy sa postupne vyraďovali. Od roku 1990 je miestna ľudová knižnica samostatné zariadenie obecného úradu. Jej knižný fond predstavoval k 31.12.2009 4 214 kníh a jeho užívateľmi bolo 22 registrovaných čitateľov.           

V priestoroch obecného úradu má sídlo aj Klub jednoty dôchodcov Slovenska, ktorý vyvíja kultúrnu činnosť pre svojich členov rôznymi akciami a zájazdami.            

Obec má 1 kostol rímsko-katolíckeho vyznania. V jeho blízkosti sa nachádza aj dom smútku s cintorínom. V súčasnosti je na cintoríne obsadených 39 hrobových miest.

 

Športové zariadenia, kluby, činnosť            

Obec má futbalové ihrisko s krytou tribúnou a šatňami, vedľa neho slúži na trénovanie futbalistov tréningové ihrisko a v blízkosti školy je novovybudované multifunkčné ihrisko.           

V rámci obce vyvíjajú svoju športovú činnosť:

- 3 futbalové družstvá futbalového klubu TJ ČASTKOVCE:

žiaci (vo veku od 6 do 15 rokov) Oblastný futbalový zväz Trenčín (OBFZ)

dorast (vo veku od 15 do 18 rokov) Oblastný futbalový zväz Trenčín (OBFZ)

muži (vo veku od 18 až viac rokov) Západoslovenský futbalový zväz

- motocyklový pretekár        

- strelecký pretekár

V suteréne kultúrneho domu vedenie obce zriadilo v záujme športovej činnosti pre miestne obyvateľstvo aj posilňovňu.

V obci (v časti Banát) sa tento rok t.j. 2010 konal prvý ročník ródea.