Školstvo, kultúra, šport

     

Materská škôlka je dvojtriedna a poskytuje starostlivosť o deti predškolského veku od 3 do 6 rokov. V súčasnosti ju navštevuje 48 detí.         

Základnú školu 

pre 1.-4. ročník navštevuje 39 žiakov:

1. ročník       12 žiakov

2. ročník       11 žiakov

3. ročník       12 žiakov

4. ročník      4 žiakov            

Školský klub navštevuje 33.           

           

Súčasťou základnej školy s materskou školou je aj jedáleň nachádzajúca sa v suteréne budovy. 

 

www.zscastkovce.edupage.org

Kultúra a kultúrne zariadenia 

            V obci sa nachádza jeden park využívaný hlavne pre pokoj a zábavu miestneho obyvateľstva. Na jeho území je postavený kultúrny dom. Budova kultúrneho domu predstavuje komplex s veľkou a malou sálou. Malá sála s kapacitou 50 miest a veľká s kapacitou 200 miest sa využíva celoročne, zväčša pri zábavách, diskotékach, verejných zhromaždeniach a stretnutiach. Súčasťou kultúrneho domu je veľká, priestranná, vybavená kuchyňa so skladom.            

V priestoroch obecného úradu je obyvateľstvu k dispozícii obecná knižnica. Knižnica v obci funguje už dlhé roky jedenkrát do týždňa. Do roku 1990 knihy dopĺňal okresný úrad v Trenčíne a to štyrikrát do roka. Zastaralé knihy sa postupne vyraďovali. Od roku 1990 je miestna ľudová knižnica samostatné zariadenie obecného úradu. Jej knižný fond predstavoval k 31.12.2009 4 214 kníh a jeho užívateľmi bolo 22 registrovaných čitateľov.           

V priestoroch obecného úradu má sídlo aj Klub jednoty dôchodcov Slovenska, ktorý vyvíja kultúrnu činnosť pre svojich členov rôznymi akciami a zájazdami.            

Obec má 1 kostol rímsko-katolíckeho vyznania. V jeho blízkosti sa nachádza aj dom smútku s cintorínom. V súčasnosti je na cintoríne obsadených 39 hrobových miest.

 

Športové zariadenia, kluby, činnosť            

Obec má futbalové ihrisko s krytou tribúnou a šatňami, vedľa neho slúži na trénovanie futbalistov tréningové ihrisko a v blízkosti školy je novovybudované multifunkčné ihrisko.           

V rámci obce vyvíjajú svoju športovú činnosť:

- 3 futbalové družstvá futbalového klubu TJ ČASTKOVCE:

žiaci (vo veku od 6 do 15 rokov) Oblastný futbalový zväz Trenčín (OBFZ)

dorast (vo veku od 15 do 18 rokov) Oblastný futbalový zväz Trenčín (OBFZ)

muži (vo veku od 18 až viac rokov) Západoslovenský futbalový zväz

- motocyklový pretekár        

- strelecký pretekár

V suteréne kultúrneho domu vedenie obce zriadilo v záujme športovej činnosti pre miestne obyvateľstvo aj posilňovňu.

V obci (v časti Banát) sa tento rok t.j. 2010 konal prvý ročník ródea.