Zmluvy 2021

Príloha č. 2 Zmluvy č. 111 32 110 o poskytovaní služieb Marius Pedersen (31.12.2021)
 
Zmluva o dielo "Zmeny a doplnky č.4 UPN-O Častkovce" (15.12.2021)
 
Dodatok č.1 Zmluvy o združení finančných prostriedkov Mesto Nové Mesto nad Váhom (15.12.2021)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Miroslava Pastorková (20.12.2021)
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov Obecný klub Častkovce (10.12.2021)
 
Dodatok č. 10 k Zmluve č.1010132006 K.O.S., s.r.o. (10.12.2021)
 
Zmluva o poskytovaní služieb č.014/2021 EKOSPOL DM, s.r.o. (01.12.2021)
 
Zmluva o poskytovaní služieb č.127/2021 Support and Consulting s.r.o. (19.11.2021)
 
Zmluva o spolupráci-Kúpele Trenčianske Teplice 2021_2022 (16.11.2021)
 
Príloha č. 2 Zmluvy č. 111 32 110 o poskytovaní služieb Marius Pedersen (03.11.2021)
 
Dohoda o poskytnutí dotácie č.02_2021 Jednota dôchodcov (02.11.2021)
 
Zmluva o nájme pozemku Mgr. Simona Straková (14.10.2021)
 
Kúpna zmluva Mgr. Simona Straková (14.10.2021)
 
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia - Častkovce futbalový štadión Západoslovenská distribučná, a.s. (13.10.2021)
 
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb UNICON Slovakia, spol. s r.o. (29.09.2021)
 
Zmluva o prenájme miestan na pohrebisku Častkovce Irena Burzová (31.08.2021)
 
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Fidelity Trade,s.r.o.(18.08.2021)
 
Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. (16.08.2021)
 
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2021/0775 Trenčiansky samosprávny kraj (13.08.2021)
 
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Mária Ondrejková (11.08.2021)
 
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Lenka Burzová (11.08.2021)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Erika Augustínová (11.08.2021)
 
 
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č.U1877/2014 MADE spol. s r.o. (03.08.2021)
 
Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj (13.07.2021)
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Betonárka Nadlice (21.06.2021)
 
Zmluva o zriadení vecného bremena Bartek CNC s.r.o. (11.06.2021)
 
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie TAVOS (14.04.2021)
 
Zmluv o dielo Ing. arch. Milan Chmura (12.04.2021)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ján Cagala (07.04.2021)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Lenka Halienková (07.04.2021)
 
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto Pálenica (31.03.2021)
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto KD,OK (31.03.2021)
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto OcÚ (31.03.2021)
 
Zmluva/dodatok o poskytovaní verejných služieb Lombard s.r.o. (23.03.2021)
 
Kúpna zmluva číslo 2020/0461 Trenčiansky samosprávny kraj  (01.03.2021)
 
Zmluva číslo o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Matyášová Ľubica (11.02.2021)
 
Dohoda o poskytnutí dotácie č.01_2021 OK Častkovce (03.02.2021)
 
 
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby
Navzájom zadarmo vo firme Orange Slovensko, a.s. (22.01.2021)
 
Zmluva o dielo Betonárka Nadlice spol. s r.o. (08.01.2021)