Zmluvy 2021

Zmluva o prenájme miestan na pohrebisku Častkovce Irena Burzová (31.08.2021)
 
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Fidelity Trade,s.r.o.(18.08.2021)
 
Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. (16.08.2021)
 
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2021/0775 Trenčiansky samosprávny kraj (13.08.2021)
 
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Mária Ondrejková (11.08.2021)
 
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Lenka Burzová (11.08.2021)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Erika Augustínová (11.08.2021)
 
 
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č.U1877/2014 MADE spol. s r.o. (03.08.2021)
 
Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj (13.07.2021)
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Betonárka Nadlice (21.06.2021)
 
Zmluva o zriadení vecného bremena Bartek CNC s.r.o. (11.06.2021)
 
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie TAVOS (14.04.2021)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ján Cagala (07.04.2021)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Lenka Halienková (07.04.2021)
 
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto Pálenica (31.03.2021)
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto KD,OK (31.03.2021)
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto OcÚ (31.03.2021)
 
Zmluva/dodatok o poskytovaní verejných služieb Lombard s.r.o. (23.03.2021)
 
Kúpna zmluva číslo 2020/0461 Trenčiansky samosprávny kraj  (01.03.2021)
 
Zmluva číslo o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Matyášová Ľubica (11.02.2021)
 
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby
Navzájom zadarmo vo firme Orange Slovensko, a.s. (22.01.2021)
 
Zmluva o dielo Betonárka Nadlice spol. s r.o. (08.01.2021)