Zmluvy 2021

Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ján Cagala (07.04.2021)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Lenka Halienková (07.04.2021)
 
Kúpna zmluva číslo 2020/0461 Trenčiansky samosprávny kraj  (01.03.2021)
 
Zmluva číslo o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ľubica Matyášová (11.02.2021)
 
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby
Navzájom zadarmo vo firme Orange Slovensko, a.s. (22.01.2021)