Zmluvy 2021

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie TAVOS (14.04.2021)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ján Cagala (07.04.2021)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Lenka Halienková (07.04.2021)
 
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto Pálenica (31.03.2021)
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto KD,OK (31.03.2021)
 
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. - odberné miesto OcÚ (31.03.2021)
 
Zmluva/dodatok o poskytovaní verejných služieb Lombard s.r.o. (23.03.2021)
 
Kúpna zmluva číslo 2020/0461 Trenčiansky samosprávny kraj  (01.03.2021)
 
Zmluva číslo o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Matyášová Ľubica (11.02.2021)
 
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby
Navzájom zadarmo vo firme Orange Slovensko, a.s. (22.01.2021)
 
Zmluva o dielo Betonárka Nadlice spol. s r.o. (08.01.2021)