Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu a dohoda o vysporiadaní PRETO Ryba, s.r.o. (08.08.2022)
 
Kúpna zmluva MAKIPA s.r.o. "Častkovce IV. etapa IBV 03-4 bytové domy" (05.08.2022) 
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 Royaldom, s.r.o.  "Futbalové ihrisko s umelou trávou" (02.08.2022)
 
Zmluva č. 2022/0397 o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj (22.07.2022)
 
Zmluva o dielo Royaldom, s.r.o. "Futbalové ihrisko s umelou trávou" (19.07.2022)
 
 
Zmluva o nájme časti pozemku CKN 1070/158 KOPEC1, s.r.o. (06.07.2022)
 
Zmluva o vytvorení webového sídla (25.05.2022)
 
Zmluva o prevádzke webového sídla (25.05.2022)
 
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET (25.05.2022)
 
Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou Lukáš Pazúri KVARS (25.05.2022)
 
Kúpna zmluva č. 02499/2021-PKZ-K40352/21.00 a Zmluva o zriadení predkupného práva Slovenský pozemkový fond (24.05.2022)
 
 
Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou Obec Čachtice (23.05.2022)
 
Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou Morte (23.05.2022)
 
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby SUS, n.o. (18.05.2022)
 
Zmluva o nájme časti pozemku KOPEC1, s.r.o. (22.04.2022)
 
Zmluva o zriadení vecných bremien PRETO Ryba, s.r.o. a a Západoslovenská distribučná, a.s. (17.03.2022)
 
Zmluva o zriadení vecných bremien Park Piesková, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s. (17.03.2022)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ondrej Hanták (21.02.2022)
 
Zmluva o dielo BENETA s.r.o. "Dostavba chodníkov, parkoviska a výstavba kolumbaria cintorín Častkovce" (18.02.2022)
 
Zmluva o dielo BENETA s.r.o. "Chodník popri ceste II-504" (18.02.2022)
 
Zmluva o servisných službách Lombard s.r.o. (01.02.2022)
 
 
Kúpna zmluva Simona Straková (09.02.2022)
 
 
Príloha č.1 k Zmluve č. ZSE1218201701 ENVI-PAK, a.s. (20.01.2022)