Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu č.2/2022 Technické služby mesta (29.12.2022)
 
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum (21.12.2022)
 
Dodatok č.5 k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 (15.12.2022)
 
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. (07.12.2022)
 
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.08.2022 MAKIPA s.r.o. (07.12.2022)
 
Dodatok č. 11 k Zmluve č.1010132006 K.O.S., s.r.o. (28.11.2022)
 
Príloha č. 2 Zmluvy č. 111 32 110 o poskytovaní služieb Marius Pedersen, a.s. (24.11.2022)
 
Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany (14.11.2022)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Dalibor Hanic (10.11.2022)
 
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 (04.11.2022)
 
Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (26.10.2022)
 
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 (21.10.2022)
 
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.08.2022 MAKIPA s.r.o. (19.10.2022)
 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (05.10.2022)
 
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marta Tóthová (05.10.2020)
 
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 (29.09.2022)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Irena Hanicová (28.09.2022)
 
Zmluva o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia (22.09.2022)
 
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3W Slovakia, s.r.o. (21.09.2022)
 
Zmluva o zriadení vecných bremien MAKIPA s.r.o., Západoslovenská distribučná, a.s. (09.09.2022)
 
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. (09.09.2022)
 
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní stravovania Pavol Vido (30.08.2022)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Jozefína Strýčeková (10.08.2022)
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu a dohoda o vysporiadaní PRETO Ryba, s.r.o. (08.08.2022)
 
Kúpna zmluva MAKIPA s.r.o. "Častkovce IV. etapa IBV 03-4 bytové domy" (05.08.2022) 
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 Royaldom, s.r.o.  "Futbalové ihrisko s umelou trávou" (02.08.2022)
 
Zmluva č. 2022/0397 o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj (22.07.2022)
 
Zmluva o dielo Royaldom, s.r.o. "Futbalové ihrisko s umelou trávou" (19.07.2022)
 
 
Zmluva o nájme časti pozemku CKN 1070/158 KOPEC1, s.r.o. (06.07.2022)
 
Zmluva o vytvorení webového sídla (25.05.2022)
 
Zmluva o prevádzke webového sídla (25.05.2022)
 
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET (25.05.2022)
 
Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou Lukáš Pazúri KVARS (25.05.2022)
 
Kúpna zmluva č. 02499/2021-PKZ-K40352/21.00 a Zmluva o zriadení predkupného práva Slovenský pozemkový fond (24.05.2022)
 
 
Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou Obec Čachtice (23.05.2022)
 
Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou Morte (23.05.2022)
 
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby SUS, n.o. (18.05.2022)
 
Zmluva o nájme časti pozemku KOPEC1, s.r.o. (22.04.2022)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ján Matyáš (07.04.2022)
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ján Matyáš.pdf (22924)
 
Zmluva o dielo ATR s.r.o. (29.03.2022)
 
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania Pavol Vido (28.03.2022)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Anna Miklovičová (22.03.2022)
 
Zmluva o zriadení vecných bremien PRETO Ryba, s.r.o. a a Západoslovenská distribučná, a.s. (17.03.2022)
 
Zmluva o zriadení vecných bremien Park Piesková, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s. (17.03.2022)
 
Darovacia zmluva Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky (10.03.2022)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ondrej Hanták (21.02.2022)
 
Zmluva o dielo BENETA s.r.o. "Dostavba chodníkov, parkoviska a výstavba kolumbaria cintorín Častkovce" (18.02.2022)
 
Zmluva o dielo BENETA s.r.o. "Chodník popri ceste II-504" (18.02.2022)
 
 
Dohoda o poskytnutí dotácie OK Častkovce (03.02.2022)
 
Zmluva o servisných službách Lombard s.r.o. (01.02.2022)
 
 
Kúpna zmluva Simona Straková (09.02.2022)
 
 
Príloha č.1 k Zmluve č. ZSE1218201701 ENVI-PAK, a.s. (20.01.2022)
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 (21.10.2022)