Zmluvy 2023

 
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č.Z-O/2024/TKZO/339 ELEKOS (22.12.2023)
 
Zmluva č. I-HM/017-2023/340 Hydromeliorácie, štátny podnik (19.12.2023)
 
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/510 Ministerstvo financií SR (18.12.2023)
 
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Packeta Slovakia s.r.o. (15.12.2023)
 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2023 (07.12.2023)
 
Dohoda o zriadení vecného bremena V05/2023 Ing. Miloslav Mihálik (15.12.2023)
 
Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu č.3/2023 Technické služby mesta (13.12.2023)
 
Dohoda o konečnom vyúčtovaní Zmluvy o dielo zo dňa 19.07.2022 Royaldom, s.r.o. (04.12.2023)
 
Dohoda o zriadení vecného bremena V03/2023 Stanislava Tuschelová (21.11.2023)
 
Dohoda o zriadení vecného bremena K02/2023 Stanislava Tuschelová (21.11.2023)
 
Dohoda o zriadení vecného bremena K01/2023 MAKIPA s.r.o. (21.11.2023)
 
Dohoda o zriadení vecného bremena V04/2023 MAKIPA s.r.o. (21.11.2023)
 
Dohoda o zriadení vecného bremena V02/2023 Vladislav Žák (21.11.2023)
 
Dohoda o zriadení vecného bremena K03/2023 Vladislav Žák (21.11.2023)
 
Dohoda o zriadení vecného bremena V01/2023 Ing. Miloslav Mihálik (21.11.2023)
 
Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (02.11.2023)
 
Kúpna zmluva Slovenský pozemkový fond (16.10.2023)
 
Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany (11.10.2023)
 
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti ITSEN, s.r.o. (09.10.2023)
 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. (09.10.2023)
 
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov GET PROFI, s.r.o. (27.09.2023)
 
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb UNICON Slovakia, spol. s r.o. (20.09.2023)
 
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 (14.09.2023)
 
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Anna Strapatá (11.09.2023)
 
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (28.08.2023)
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (23.08.2023)
 
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (28.08.2023)
 
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (28.08.2023)
 
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (28.08.2023)
 
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (30.08.2023)
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.(30.08.2023)
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s. (30.08.2023)
 
 
Poistná zmluva Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s. (30.08.2023)
 
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb (08.08.2023)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Mária Pastorková (25.08.2023)
 
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-60 (16.08.2023)
 
Zmluva o dielo Lados s.r.o. (10.08.2023)
 
Nájomná zmluva ARDSYSTÉM s.r.o. (24.7.2023)
 
Zmluva č. 2023/0441 o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj (03.07.2023)
 
Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (21.06.2023)
 
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (12.6.2023)
 
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (12.06.2023)
 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančnéh príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (26.06.2023)
 
Kúpna zmluva Pavel Ondrejka, Eva Rákayová, Jana Zemanová, Ľubica Drabant (06.06.2023)

Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Zdenka Struhárová (29.05.2023)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Dušan Bublavý (16.03.2023)
 
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Slovanet (13.03.2023)
 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. D1.420220062 kontrakt 4700004234 (po spoločnosti cns s.r.o.) Slovanet, a.s. (13.03.2023)
 
 
Dodatok o poskytovaní verejných služieb internet Lombard (06.03.2023)
 
 
Kúpna zmluva Michal Hanic (06.03.2023)
 
 
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby SUS, n.o. (08.02.2023)
 
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 1/2023 OK Častkovce (03.02.2023)