Obecná knižnica


„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“
                                                                                            Erazmus Rotterdamský

 

Obecná knižnica sa nachádza vo vestibule Obecného úradu Častkoviec.
Prevádzkové hodiny pre knižnicu:
Streda: 13,30 – 15,30 hod.


Od vynálezu  kníhtlače patrí kniha medzi neodmysliteľných spoločníkov mladších i starších. Je len na škodu hlavne mladých ľudí, že čím ďalej viac a viac zanedbávajú čítanie kníh a radšej si sadajú za internet, alebo televíznu obrazovku.
Práve preto, aby naši občania nemuseli vynakladať nemalé finančné prostriedky za knihy, Obecná knižnica ponúka svojim občanom vypožičanie si kníh v Obecnej knižnici.


Všetci ste srdečne vítaní!

Za chod obecnej knižnice zodpovedá p. Silvia Šišková - vedúca Obecnej knižnice.

Umiestnená je v budove Obecného úradu.

Tel.: - 032/7794193 - informácie len počas úradných hodín obecného úradu

e-mail: obec@castkovce.eu

Hlavné činnosti:

 • Doplňovanie, uchovávanie, ochraňovanie, sprístupňovanie knižničného fondu.
 • Odborná evidencia a spracúvanie knižničného fondu.
 • Poskytovanie knižnično-informačných služieb.
 • Poradenská a konzultačná činnosť.

 

Knižničný fond sa skladá z 4 216 knižničných jednotiek (k.j.), z toho:

 • pre dospelých: odborná literatúra 507  k.j., krásna literatúra  1922  k.j.,
 • pre deti a mládež: krásna literatúra (rozprávky, príbehy) 1398 k.j., odborná literatúra 389 k.j.,

 

Zápisné:

 • 1,- € na rok

Čitateľom sa môže stať každý obyvateľ obce Častkovce.

Každý čitateľ si môže požičať pri jednej návšteve knižnice najviac 5 kníh.

Doba na vypožičanie je 2 mesiace. Pri nedodržaní termínu vrátenia kníh platí pokutu z omeškania vrátenia:

 • viac ako 2 mesiace - 0,40 €
 • viac ako 3 mesiace - 0,80 €
 • viac ako 4 mesiace - 1,00 €

Čitateľ je povinný s knihami zaobchádzať opatrne, nepoškodzovať ich. V prípade ich poškodenia, alebo straty knihy nahradí náklady na knihu nasledovne:

 • trojnásobok zaobstáravacej ceny - náučná literatúra
 • dvojnásobok zaobstáravacej ceny - beletria

Poklesu záujmu o čítanie kníh a návštevu knižníc, hlavne zo strany mládeže, ktorá uprednostňuje prácu s internetom, sa vyhne máloktorá knižnica. No napriek tomu sa v našej knižnici v uplynulom roku zvýšil počet čitateľov, čo je veľmi potešujúce, no zároveň i zaväzujúce.  Aby sme dokázali čitateľov zaujať, budeme sa i naďalej v rámci finančných možností, snažiť rozširovať fond hlavne o také knihy, o ktoré budú čitatelia najviac prejavovať záujem.

Aj keď knižničný fond nie je taký rozsiahly, ako by sme si predstavovali, veríme, že si knižnica i naďalej zachová priazeň návštevníkov, a že si v nej čitatelia nájdu knihu, ktorá ich zaujme.

 

Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.
                                 (J. A. Komenský)