Územný plán 

 

Územný plán-Zmeny a doplnky č.4 

2N KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH K.U. OBCE schválený.pdf (5970237)
3N KOMPLEXNÝ VÝKRES S VYZNAČENOU ZÁVAZNOU ČASŤOU A VPS schválený.pdf (6026133)
4N VÝKRES DOPRAVY schválený.pdf (5731553)
5N ELEKTRIFIKÁCIA schválený.pdf (5330297)
6N PLYNOFIKÁCIA schválený.pdf (4764301)
7N VODOVOD, KANALIZÁCIA schválený.pdf (5875345)
8N OPaK VRÁTANE PRVKOV USES A VYHODNOTENIE ZÁBERU PPLF schválený.pdf (5397161)
2P KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH K.U. OBCE schválený.pdf (19971558)
3P KOMPLEXNÝ VÝKRES S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU A VPS schválený.pdf (12986628)
4P VÝKRES DOPRAVY schválený.pdf (1405257)
5P ELEKTRIFIKÁCIA schválený.pdf (1596481)
6P PLYNOFIKÁCIA schválený.pdf (958904)
7P VODOVOD, KANALIZÁCIA schválený.pdf (914713)
8P OPaK VRÁTANE PRVKOV ŚES A VYHODNOTENIE ZÁBERU PPLF schválený.pdf (19054340)

 

Územný plán-Zmeny a doplnky č. 3

Územný plán-Zmeny a doplnky č.2

1_sirsie vztahy.pdf (23135072)
3_komplexny_nalozka.pdf (508098)
3_komplexny_podklad.pdf (4812505)
4_doprava_nalozka.pdf (145246)
4_doprava_podklad.pdf (404858)
5_elektro_nalozka.pdf (133834)
5_elektro_podklad.pdf (309142)
6_plynofikacia_nalozka.pdf (158846)
6_plynofikacia_podklad.pdf (314476)
7_vodovod_nalozka.pdf (126757)
7_vodovod_podklad.pdf (299351)
8_krajina_nalozka.pdf (215755)
8_krajina_podklad.pdf (2313474)
smerna cast.pdf (215865)
zavazna cast.pdf (191285)
 

Územný plán-Zmeny a doplnky č.1

1-SirsieVztahy_ZaD1-Castkovce_CISTOPIS.pdf (3062991)
2-KomplexnyVykres_ZaD1-Castkovce_CISTOPIS.jpg (414114)
3-VerejneDopravneVybavenie_ZaD1-Castkovce_CISTOPIS.jpg (426998)
4-ElektrifikaciaTelekomunikacie_ZaD1-Castkovce_CISTOPIS.jpg (382106)
5-Plynofikacia_ZaD1-Castkovce_CISTOPIS.jpg (359227)
6-VodneHospodarstvo_ZaD1-Castkovce_CISTOPIS.jpg (325540)
7-Krajina_ZaD1-Castkovce_CISTOPIS.jpg (305187)
smerna cast.pdf (123500)
TS-Castkovce_N_CISTOPIS-SmernaCast.pdf (113773)
TS-Castkovce_N_CISTOPIS-ZavaznaCast.pdf (108955)
zaväzna cast.pdf (128020)
 

Územný plán

1_SIRSIE VZTAHY castkovce-N-c.pdf (14941154)

2_kataster-castkovce-N-c.pdf (5965534)

3_obec-castkovce-N-c.pdf (7287781)

4_doprava-castkovce-N-c.pdf (537691)

5_elektrina-castkovce-N-c.pdf (497068)

6_plyn-castkovce-N-c.pdf (503558)

7_voda, kanal-castkovce-N-c.pdf (481938)

8_USES-castkovce-N-c.pdf (4362895)

text-castkovce_N-c.pdf (348854)

text-zavazna cast-castkovce_N-c.pdf (171565)

zavazna cast-castkovce-N-c.pdf (6928306)